Скрыть
4:1
4:2
4:3
4:4
4:5
4:6
4:7
4:8
4:10
4:11
4:12
4:13
4:14
4:15
4:16
4:17
4:18
4:19
4:20
4:21
4:22
4:23
4:25
4:26
4:27
4:28
4:29
4:31
4:32
4:33
4:34
4:35
4:36
4:37
4:38
4:39
4:40
4:41
4:42
4:43
4:44
4:45
4:46
4:48
4:49
4:50
4:52
4:53
4:54
4:55
4:56
4:57
4:58
4:60
4:61
Церковнославянский (рус)
И взя́ горгі́а пя́ть ты́сящъ муже́й и ты́сящу ко́н­никъ избра́н­ныхъ, и подвиго́ша по́лкъ но́щiю,
е́же напа́сти на по́лкъ Иуде́йскiй и поби́ти и́хъ внеза́пу, и сы́нове краегра́дiя бы́ша ему́ вожде́ве.
И услы́ша Иу́да, и воста́ са́мъ и си́льнiи, поби́ти си́лу царе́ву, я́же въ Еммау́мѣ:
еще́ бо си́лы расточе́ны бы́ша от­ полка́.
И прiи́де горгі́а въ по́лкъ Иу́динъ но́щiю и ни еди́наго обрѣ́те: и иска́­ше и́хъ въ гора́хъ, поне́же рече́: бѣжа́тъ сі́и от­ на́съ.
И вку́пѣ со дне́мъ яви́ся Иу́да на по́ли со тремя́ ты́сящами муже́й: оба́че щито́въ и мече́й не имя́ху, я́коже хотя́ху.
И ви́дѣша по́лкъ язы́ческiй крѣ́покъ вооруже́нъ и ко́н­ники о́крестъ его́, и сі́и науче́ни бра́ни.
И рече́ Иу́да муже́мъ, и́же съ ни́мъ бя́ху: не убо́йтеся мно́же­ст­ва и́хъ и устремле́нiя и́хъ не ужаса́йтеся:
помяни́те, ка́ко спасе́ни бы́ша отцы́ на́ши въ мо́ри чермнѣ́мъ, егда́ гоня́ше и́хъ фарао́нъ съ во́и мно́гими:
и ны́нѣ возопі́имъ на небо, не́гли ка́ко умилосе́рдит­ся на ны́ и помяне́тъ завѣ́тъ отце́въ на́шихъ и сокруши́тъ по́лкъ се́й предъ лице́мъ на́шимъ дне́сь:
и увѣ́дятъ вси́ язы́цы, я́ко е́сть избавля́яй и спаса́яй Изра́иля.
И воз­ведо́ша иноплеме́н­ницы о́чи сво­и́ и ви́дѣша и́хъ гряду́щихъ сопроти́ву,
и изыдо́ша изъ полка́ на бра́нь и воструби́ша и́же со Иу́дою.
И срази́шася: и сотре́ни бы́ша язы́цы и побѣго́ша въ по́ле,
послѣ́днiи же вси́ падо́ша мече́мъ: и прогна́ша и́хъ да́же до Ассаримо́ѳа и да́же до по́ль Идуме́йскихъ и азо́тскихъ и Иамні́йскихъ, и падо́ша от­ ни́хъ до трiе́хъ ты́сящъ муже́й.
И воз­врати́ся Иу́да и во́и его́ от­ гоне́нiя вслѣ́дъ и́хъ,
и рече́ къ лю́демъ: не вожделѣ́йте коры́стей, поне́же бра́нь проти́ву на́съ:
и горгі́а и во́и его́ бли́зъ на́съ на горѣ́: но сто́йте ны́нѣ проти́ву враго́въ на́шихъ и побори́те и́хъ, и по си́хъ во́змете коры́сти безъ боя́зни.
И еще́ глаго́лющу Иу́дѣ сiя́, се́, яви́ся ча́сть нѣ́кая при­­ница́ющая съ горы́.
И ви́дѣ, я́ко въ бѣ́гъ обрати́шася, и зажго́ша по́лкъ, и́же су́ть со Иу́дою, ды́мъ бо зри́мый явля́ше бы́в­шее.
Смотря́щiи же сiя́ убоя́шася зѣло́: ви́дяще же ополче́нiе Иу́дино въ по́ли гото́во на бра́нь, бѣжа́ша вси́ въ зе́млю иноплеме́н­никовъ.
И обрати́ся Иу́да на коры́сти ополче́нiя:
и взя́ зла́та мно́го и сребра́, и иаки́нѳа и порфи́ры морскі́я, и бога́т­ст­ва вели́ка.
И воз­враща́ющеся пѣ́снь поя́ху и благословля́ху Бо́га небе́снаго, я́ко бла́гъ е́сть, я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
И бы́сть спасе́нiе вели́ко Изра́илю въ де́нь о́нъ.
Ели́цы же от­ иноплеме́н­никовъ уцѣлѣ́ша, при­­ше́дше воз­вѣсти́ша лисі́и вся́ случи́в­шаяся.
О́нъ же слы́шавъ уны́ душе́ю и опеча́лися, я́ко не я́же хотя́ше, такова́ бы́ша Изра́илю, и не какова́ заповѣ́да ему́ ца́рь, сицева́я сбы́шася.
И во гряду́щее лѣ́то собра́ лисі́а муже́й избра́н­ныхъ шестьдеся́тъ ты́сящъ и ко́н­никовъ пя́ть ты́сящъ, да побiе́тъ Иерусали́мъ.
И прiидо́ша во Идуме́ю и ополчи́шася во веѳсу́рѣхъ, и срѣ́те и́хъ Иу́да съ десятiю́ ты́сящьми муже́й.
И ви́дѣ по́лкъ крѣ́покъ, и помоли́ся, и рече́: благослове́нъ еси́, спа́се Изра́илевъ, сокруши́вый стремле́нiе си́льнаго руко́ю раба́ тво­его́ дави́да, и пре́далъ еси́ по́лкъ иноплеме́н­ныхъ въ ру́ки Ионаѳа́на сы́на Сау́ля и нося́щаго ору́жiе его́:
заключи́ по́лкъ се́й руко́ю люді́й тво­и́хъ Изра́иля, и да постыдя́т­ся о си́лѣ и ко́н­ницѣ сво­е́й:
да́ждь и́мъ боя́знь и раста́й де́рзость си́лы и́хъ, и да поколе́блют­ся сотре́нiемъ сво­и́мъ:
низложи́ и́хъ мече́мъ лю́бящихъ тя́, и да восхва́лятъ тебе́ вси́ вѣ́дущiи и́мя твое́ въ пѣ́снехъ.
И соста́виша бра́нь, и падо́ша от­ полка́ лисі́и до пяти́ ты́сящъ муже́й, и падо́ша предъ ни́ми.
Ви́дя же лисі́а сво­его́ ополче́нiя бы́в­шее бѣжа́нiе, а Иу́дину бы́в­шую де́рзость, и я́ко гото́ви су́ть или́ жи́ти, или́ умре́ти хра́бро, отъи́де во Антiохі́ю и собира́­ше чужди́хъ во́евъ: и умно́живъ бы́в­шее во́ин­ство, умы́сли па́ки прiити́ на Иуде́ю.
Рече́ же Иу́да и бра́тiя его́: се́, сотре́ни су́ть врази́ на́ши, взы́демъ ны́нѣ очи́стити свята́я и обнови́ти.
И собра́ся ве́сь по́лкъ и взыдо́ша на го́ру Сiо́нъ:
и ви́дѣша святы́ню опустоше́ну, и же́ртвен­никъ оскверне́нъ, и врата́ сожже́на, и въ при­­тво́рѣхъ воз­расто́ша дре́вiе а́ки въ дубра́вѣ, или́ а́ки во еди́нѣй от­ го́ръ, и пастофо́рiа разбие́на.
И растерза́ша ри́зы своя́ и пла́каша пла́чемъ ве́лiимъ, и воз­ложи́ша пе́пелъ на главы́ своя́,
и падо́ша лице́мъ на зе́млю, и воструби́ша тру́бнымъ зна́менiемъ, и возопи́ша на небо.
Тогда́ повелѣ́ Иу́да муже́мъ ра́товати су́щихъ въ краегра́дiи, до́ндеже очи́ститъ свята́я.
И избра́ свяще́н­ники непоро́чны воли́тели зако́на Бо́жiя:
и очи́стиша свята́я и от­верго́ша ка́менiе оскверне́нiя въ мѣ́сто нечи́сто:
и совѣ́товаша о же́ртвен­ницѣ всесожже́нiя оскверне́нѣмъ, что́ ему́ сотворя́тъ:
и нападе́ и́мъ совѣ́тъ бла́гъ разори́ти его́, да не когда́ бу́детъ и́мъ въ поноше́нiе, я́ко оскверни́ша его́ язы́цы. и разори́ша же́ртвен­никъ,
и положи́ша ка́менiе на горѣ́ хра́ма на мѣ́стѣ при­­ли́чнѣмъ, до́ндеже прiи́детъ проро́къ от­вѣща́ти о ни́хъ:
и взя́ша ка́менiе цѣ́ло по зако́ну и созда́ша же́ртвен­никъ но́въ по пре́жнему.
И созда́ша свята́я и вся́ я́же вну́трь хра́ма, и при­­тво́ры освяти́ша,
и сотвори́ша сосу́ды святы́я но́вы, и внесо́ша свѣти́лникъ и же́ртвен­никъ всесожже́нiй и ѳимiа́мовъ и трапе́зу во хра́мъ,
и кади́ша на же́ртвен­ницѣ, и воз­жго́ша свѣти́лники, я́же на подсвѣ́щницѣ, и свѣтя́ху во хра́мѣ,
и положи́ша на трапе́зѣ хлѣ́бы и простро́ша катапета́смы, и сконча́ша вся́ дѣла́, я́же творя́ху.
И зѣло́ ра́но воста́ша въ пя́тый и двадеся́тый де́нь ме́сяца девя́таго: се́й ме́сяцъ хасле́въ, сто́ четы́редесять осма́го лѣ́та.
И при­­несо́ша же́ртву по зако́ну на олта́рь всесожже́нiй но́вый, его́же сотвори́ша:
по вре́мени и по дни́, въ о́ньже оскверни́ша его́ язы́цы, во о́нъ обнови́ся въ пѣ́снехъ и гу́слехъ и кини́рѣхъ и въ кимва́лѣхъ.
И падо́ша вси́ лю́дiе на лице́ свое́ и поклони́шася, и благослови́ша на небо благопоспѣши́в­шаго и́мъ:
и сотвори́ша обновле́нiе олтаря́ дні́й о́смь, и при­­несо́ша всесожже́нiя съ весе́лiемъ, и пожро́ша же́ртву спасе́нiя и хвале́нiя,
и украси́ша су́щее предъ лице́мъ хра́ма вѣнцы́ златы́ми и щита́ми, и обнови́ша врата́ и пастофо́рiа, и поста́виша две́ри.
И бы́сть весе́лiе въ лю́дехъ вели́ко зѣло́, и от­враще́но бы́сть поноше́нiе язы́ковъ.
И уста́ви Иу́да и бра́тiя его́ и ве́сь собо́ръ Изра́илевъ, да пра́зднуют­ся дні́е обновле́нiя олтаря́ во времена́ своя́ на вся́ко лѣ́то дні́й о́смь, от­ два́десять пя́таго дне́ ме́сяца хасле́въ съ весе́лiемъ и ра́достiю.
И созда́ша во вре́мя о́но го́ру Сiо́нъ, о́крестъ стѣ́ны высо́кiя и пи́рги крѣ́пки, да не когда́ при­­ше́дше язы́цы поперу́тъ я́, я́коже пре́жде сотвори́ша.
И посади́ ту́ во́евъ храни́ти ю́, и утверди́ша ю́ храни́ти веѳсу́ру, е́же имѣ́ти лю́демъ въ тверды́ню проти́ву лица́ Идуме́и.
И взял Горгий пять тысяч мужей и тысячу отборных всадников, и двинулось ополчение ночью,
чтобы напасть на ополчение Иудеев и поразить их внезапно, а жившие в крепости служили ему проводниками.
И услышал Иуда и выступил сам и храбрые мужи, чтобы поразить войско царя в Еммауме,
доколе силы неприятельские были еще в отдаленности от стана.
И пришел Горгий в стан Иуды ночью, и никого не нашел, и искал их по горам, ибо говорил: они бегут от нас.
Но с рассветом дня Иуда явился на равнине с тремя тысячами мужей, но они не имели ни щитов, ни мечей, как того желали.
Когда увидели они крепкое и вооруженное ополчение язычников и окружающую его конницу, обученных для войны,
Иуда сказал бывшим с ним мужам: не бойтесь множества их и не страшитесь нападения их.
Вспомните, как спасены были отцы наши в Чермном море, когда фараон преследовал их с войском.
И ныне возопием на небо; может быть, Он умилосердится над нами, воспомянув завет с отцами нашими, и сокрушит ныне это ополчение перед лицем нашим;
и все язычники познают, что есть Избавляющий и Спасающий Израиля.
Иноплеменники, подняв глаза свои, увидели, что идут против них,
и вышли из стана на сражение, а бывшие с Иудою затрубили,
и сошлись, и разбиты были язычники, и побежали на равнину,
а все остальные пали от меча; и преследовали их до Газера и до равнин Идумеи, Азота и Иамнии, и пали из них до трех тысяч мужей.
И возвратился Иуда и войско его от преследования их
и сказал народу: не бросайтесь на добычу, ибо война еще предстоит нам;
Горгий и войско его на горе близ нас; станьте теперь против врагов наших и сражайтесь с ними, а после смело возьмете добычу.
Когда еще говорил это Иуда, показалась некоторая толпа, выступавшая с горы.
И увидел он, что их обратили в бегство и жгут лагерь; ибо поднимающийся дым показывал, что произошло.
Когда они увидели это, очень испугались; увидев же и войско Иуды на равнине, готовое к сражению,
все побежали в землю иноплеменников.
Тогда Иуда обратился на добычу стана, и захватили много золота и серебра, гиацинтовых и багряных одежд и великое богатство.
И, возвращаясь, воспевали и благословляли Господа небесного, потому что Он благ и что вовек милость Его.
И было в тот день великое спасение Израилю.
Уцелевшие же из иноплеменников пришли к Лисию и возвестили о всем случившемся.
Он, услышав, уныл и опечалился, что не то случилось с Израилем, чего он хотел, и не то вышло, что повелел ему царь.
И на следующий год Лисий собрал шестьдесят тысяч избранных мужей и пять тысяч всадников, чтобы победить их.
И пришли они в Идумею и расположились станом в Вефсурах; а Иуда встретил их с десятью тысячами мужей.
Увидев сильное ополчение, он молился и говорил: благословен Ты, Спаситель Израиля, сокрушивший нападение сильного рукою раба Твоего Давида и предавший полк иноплеменников в руки Ионафана, сына Саулова, и оруженосца его.
Предай войско сие в руки народа Твоего – Израиля, и да будут они постыжены в силе и коннице их;
наведи на них страх и сокруши дерзость силы их; да будут они потрясены поражением своим;
низложи их мечом любящих Тебя, и да прославят Тебя в песнях все знающие имя Твое.
И сразились они, и пало из войска Лисия до пяти тысяч мужей, пали перед ними.
Лисий, увидев бегство войска своего и храбрость воинов Иуды и что они готовы или жить, или умереть отважно, отправился в Антиохию, набрал чужеземцев и, увеличив бывшее войско, думал снова идти в Иудею.
Иуда же и братья его сказали: вот, враги наши сокрушены, взойдем очистить и обновить святилище.
И собралось все ополчение, и взошли на гору Сион.
И увидели, что святилище опустошено, жертвенник осквернен, ворота сожжены, и в притворах, как в лесу или на какой-либо горе, поросли́ растения, и хранилища разрушены,
и разодрали они одежды свои, плакали горьким плачем и сыпали пепел на свои головы,
и падали лицом на землю и трубили вестовыми трубами, и вопили к небу.
Тогда отрядил Иуда мужей воевать против находившихся в крепости, доколе он очистит святилище.
И избрал священников беспорочных, ревнителей закона.
Они очистили святилище и оскверненные камни вынесли в нечистое место.
Потом они рассуждали об оскверненном жертвеннике всесожжения, как поступить с ним.
И пришла им добрая мысль разрушить его, чтобы он когда-нибудь не послужил им в поношение, так как язычники осквернили его; и разрушили они жертвенник,
и камни сложили на горе храма в приличном месте, пока придет пророк и даст ответ о них.
Взяли камни целые, по закону, и построили новый жертвенник по-прежнему;
потом устроили святыни и внутренние части храма и освятили притворы;
устроили новую священную утварь и внесли в храм свещник и алтарь всесожжений и фимиамов и трапезу;
и воскурили на алтаре фимиам и зажгли светильники на свещнике, и осветили храм;
и положили на трапезу хлебы, и развесили завесы, и окончили все дела, которые предприняли.
В двадцать пятый день девятого месяца – это месяц Хаслев – сто сорок восьмого года встали весьма рано
и принесли жертву по закону на новоустроенном жертвеннике всесожжений.
В то время, в тот самый день, в который язычники осквернили жертвенник, обновлен он с песнями, с цитрами, гуслями и кимвалами.
И весь народ падал на лицо свое, и молились и воссылали благодарение на небо Благопоспешившему им.
Так совершали обновление жертвенника восемь дней с весельем, принося всесожжения и вознося жертву спасения и хвалы.
И украсили переднюю сторону храма золотыми венцами и щитами и возобновили ворота и хранилища, и сделали для них двери.
И была весьма великая радость в народе, и отвращено было поношение язычников.
И установил Иуда и братья его и все собрание Израиля, чтобы дни обновления жертвенника празднуемы были с веселием и радостью в свое время, каждый год восемь дней, от двадцатого дня месяца Хаслева.
В то же время обстроили гору Сион вокруг высокими стенами и крепкими башнями, чтобы язычники, придя когда-нибудь, не попрали их, как сделали это прежде.
И расположил там Иуда войско стеречь гору, и укрепили для охранения ее Вефсуру, чтобы народ имел крепость против Идумеи.
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов
Цитата из Библии каждое утро в Telegram.
t.me/azbible