Скрыть
4:1
4:2
4:3
4:4
4:5
4:6
4:7
4:8
4:10
4:11
4:12
4:13
4:14
4:15
4:16
4:17
4:18
4:19
4:20
4:21
4:22
4:23
4:25
4:26
4:27
4:28
4:29
4:31
4:32
4:33
4:34
4:35
4:36
4:37
4:38
4:39
4:40
4:41
4:42
4:43
4:44
4:45
4:46
4:48
4:49
4:50
4:52
4:53
4:54
4:55
4:56
4:57
4:58
4:60
4:61
7:1
7:2
7:3
7:4
7:5
7:6
7:7
7:8
7:9
7:10
7:11
7:12
7:13
7:14
7:15
7:16
7:18
7:19
7:20
7:21
7:22
7:23
7:24
7:25
7:27
7:28
7:29
7:30
7:31
7:32
7:33
7:34
7:36
7:38
7:39
7:40
7:42
7:43
7:44
7:45
7:46
7:47
7:48
7:49
7:50
Церковнославянский (рус)
И взя́ горгі́а пя́ть ты́сящъ муже́й и ты́сящу ко́н­никъ избра́н­ныхъ, и подвиго́ша по́лкъ но́щiю,
е́же напа́сти на по́лкъ Иуде́йскiй и поби́ти и́хъ внеза́пу, и сы́нове краегра́дiя бы́ша ему́ вожде́ве.
И услы́ша Иу́да, и воста́ са́мъ и си́льнiи, поби́ти си́лу царе́ву, я́же въ Еммау́мѣ:
еще́ бо си́лы расточе́ны бы́ша от­ полка́.
И прiи́де горгі́а въ по́лкъ Иу́динъ но́щiю и ни еди́наго обрѣ́те: и иска́­ше и́хъ въ гора́хъ, поне́же рече́: бѣжа́тъ сі́и от­ на́съ.
И вку́пѣ со дне́мъ яви́ся Иу́да на по́ли со тремя́ ты́сящами муже́й: оба́че щито́въ и мече́й не имя́ху, я́коже хотя́ху.
И ви́дѣша по́лкъ язы́ческiй крѣ́покъ вооруже́нъ и ко́н­ники о́крестъ его́, и сі́и науче́ни бра́ни.
И рече́ Иу́да муже́мъ, и́же съ ни́мъ бя́ху: не убо́йтеся мно́же­ст­ва и́хъ и устремле́нiя и́хъ не ужаса́йтеся:
помяни́те, ка́ко спасе́ни бы́ша отцы́ на́ши въ мо́ри чермнѣ́мъ, егда́ гоня́ше и́хъ фарао́нъ съ во́и мно́гими:
и ны́нѣ возопі́имъ на небо, не́гли ка́ко умилосе́рдит­ся на ны́ и помяне́тъ завѣ́тъ отце́въ на́шихъ и сокруши́тъ по́лкъ се́й предъ лице́мъ на́шимъ дне́сь:
и увѣ́дятъ вси́ язы́цы, я́ко е́сть избавля́яй и спаса́яй Изра́иля.
И воз­ведо́ша иноплеме́н­ницы о́чи сво­и́ и ви́дѣша и́хъ гряду́щихъ сопроти́ву,
и изыдо́ша изъ полка́ на бра́нь и воструби́ша и́же со Иу́дою.
И срази́шася: и сотре́ни бы́ша язы́цы и побѣго́ша въ по́ле,
послѣ́днiи же вси́ падо́ша мече́мъ: и прогна́ша и́хъ да́же до Ассаримо́ѳа и да́же до по́ль Идуме́йскихъ и азо́тскихъ и Иамні́йскихъ, и падо́ша от­ ни́хъ до трiе́хъ ты́сящъ муже́й.
И воз­врати́ся Иу́да и во́и его́ от­ гоне́нiя вслѣ́дъ и́хъ,
и рече́ къ лю́демъ: не вожделѣ́йте коры́стей, поне́же бра́нь проти́ву на́съ:
и горгі́а и во́и его́ бли́зъ на́съ на горѣ́: но сто́йте ны́нѣ проти́ву враго́въ на́шихъ и побори́те и́хъ, и по си́хъ во́змете коры́сти безъ боя́зни.
И еще́ глаго́лющу Иу́дѣ сiя́, се́, яви́ся ча́сть нѣ́кая при­­ница́ющая съ горы́.
И ви́дѣ, я́ко въ бѣ́гъ обрати́шася, и зажго́ша по́лкъ, и́же су́ть со Иу́дою, ды́мъ бо зри́мый явля́ше бы́в­шее.
Смотря́щiи же сiя́ убоя́шася зѣло́: ви́дяще же ополче́нiе Иу́дино въ по́ли гото́во на бра́нь, бѣжа́ша вси́ въ зе́млю иноплеме́н­никовъ.
И обрати́ся Иу́да на коры́сти ополче́нiя:
и взя́ зла́та мно́го и сребра́, и иаки́нѳа и порфи́ры морскі́я, и бога́т­ст­ва вели́ка.
И воз­враща́ющеся пѣ́снь поя́ху и благословля́ху Бо́га небе́снаго, я́ко бла́гъ е́сть, я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
И бы́сть спасе́нiе вели́ко Изра́илю въ де́нь о́нъ.
Ели́цы же от­ иноплеме́н­никовъ уцѣлѣ́ша, при­­ше́дше воз­вѣсти́ша лисі́и вся́ случи́в­шаяся.
О́нъ же слы́шавъ уны́ душе́ю и опеча́лися, я́ко не я́же хотя́ше, такова́ бы́ша Изра́илю, и не какова́ заповѣ́да ему́ ца́рь, сицева́я сбы́шася.
И во гряду́щее лѣ́то собра́ лисі́а муже́й избра́н­ныхъ шестьдеся́тъ ты́сящъ и ко́н­никовъ пя́ть ты́сящъ, да побiе́тъ Иерусали́мъ.
И прiидо́ша во Идуме́ю и ополчи́шася во веѳсу́рѣхъ, и срѣ́те и́хъ Иу́да съ десятiю́ ты́сящьми муже́й.
И ви́дѣ по́лкъ крѣ́покъ, и помоли́ся, и рече́: благослове́нъ еси́, спа́се Изра́илевъ, сокруши́вый стремле́нiе си́льнаго руко́ю раба́ тво­его́ дави́да, и пре́далъ еси́ по́лкъ иноплеме́н­ныхъ въ ру́ки Ионаѳа́на сы́на Сау́ля и нося́щаго ору́жiе его́:
заключи́ по́лкъ се́й руко́ю люді́й тво­и́хъ Изра́иля, и да постыдя́т­ся о си́лѣ и ко́н­ницѣ сво­е́й:
да́ждь и́мъ боя́знь и раста́й де́рзость си́лы и́хъ, и да поколе́блют­ся сотре́нiемъ сво­и́мъ:
низложи́ и́хъ мече́мъ лю́бящихъ тя́, и да восхва́лятъ тебе́ вси́ вѣ́дущiи и́мя твое́ въ пѣ́снехъ.
И соста́виша бра́нь, и падо́ша от­ полка́ лисі́и до пяти́ ты́сящъ муже́й, и падо́ша предъ ни́ми.
Ви́дя же лисі́а сво­его́ ополче́нiя бы́в­шее бѣжа́нiе, а Иу́дину бы́в­шую де́рзость, и я́ко гото́ви су́ть или́ жи́ти, или́ умре́ти хра́бро, отъи́де во Антiохі́ю и собира́­ше чужди́хъ во́евъ: и умно́живъ бы́в­шее во́ин­ство, умы́сли па́ки прiити́ на Иуде́ю.
Рече́ же Иу́да и бра́тiя его́: се́, сотре́ни су́ть врази́ на́ши, взы́демъ ны́нѣ очи́стити свята́я и обнови́ти.
И собра́ся ве́сь по́лкъ и взыдо́ша на го́ру Сiо́нъ:
и ви́дѣша святы́ню опустоше́ну, и же́ртвен­никъ оскверне́нъ, и врата́ сожже́на, и въ при­­тво́рѣхъ воз­расто́ша дре́вiе а́ки въ дубра́вѣ, или́ а́ки во еди́нѣй от­ го́ръ, и пастофо́рiа разбие́на.
И растерза́ша ри́зы своя́ и пла́каша пла́чемъ ве́лiимъ, и воз­ложи́ша пе́пелъ на главы́ своя́,
и падо́ша лице́мъ на зе́млю, и воструби́ша тру́бнымъ зна́менiемъ, и возопи́ша на небо.
Тогда́ повелѣ́ Иу́да муже́мъ ра́товати су́щихъ въ краегра́дiи, до́ндеже очи́ститъ свята́я.
И избра́ свяще́н­ники непоро́чны воли́тели зако́на Бо́жiя:
и очи́стиша свята́я и от­верго́ша ка́менiе оскверне́нiя въ мѣ́сто нечи́сто:
и совѣ́товаша о же́ртвен­ницѣ всесожже́нiя оскверне́нѣмъ, что́ ему́ сотворя́тъ:
и нападе́ и́мъ совѣ́тъ бла́гъ разори́ти его́, да не когда́ бу́детъ и́мъ въ поноше́нiе, я́ко оскверни́ша его́ язы́цы. и разори́ша же́ртвен­никъ,
и положи́ша ка́менiе на горѣ́ хра́ма на мѣ́стѣ при­­ли́чнѣмъ, до́ндеже прiи́детъ проро́къ от­вѣща́ти о ни́хъ:
и взя́ша ка́менiе цѣ́ло по зако́ну и созда́ша же́ртвен­никъ но́въ по пре́жнему.
И созда́ша свята́я и вся́ я́же вну́трь хра́ма, и при­­тво́ры освяти́ша,
и сотвори́ша сосу́ды святы́я но́вы, и внесо́ша свѣти́лникъ и же́ртвен­никъ всесожже́нiй и ѳимiа́мовъ и трапе́зу во хра́мъ,
и кади́ша на же́ртвен­ницѣ, и воз­жго́ша свѣти́лники, я́же на подсвѣ́щницѣ, и свѣтя́ху во хра́мѣ,
и положи́ша на трапе́зѣ хлѣ́бы и простро́ша катапета́смы, и сконча́ша вся́ дѣла́, я́же творя́ху.
И зѣло́ ра́но воста́ша въ пя́тый и двадеся́тый де́нь ме́сяца девя́таго: се́й ме́сяцъ хасле́въ, сто́ четы́редесять осма́го лѣ́та.
И при­­несо́ша же́ртву по зако́ну на олта́рь всесожже́нiй но́вый, его́же сотвори́ша:
по вре́мени и по дни́, въ о́ньже оскверни́ша его́ язы́цы, во о́нъ обнови́ся въ пѣ́снехъ и гу́слехъ и кини́рѣхъ и въ кимва́лѣхъ.
И падо́ша вси́ лю́дiе на лице́ свое́ и поклони́шася, и благослови́ша на небо благопоспѣши́в­шаго и́мъ:
и сотвори́ша обновле́нiе олтаря́ дні́й о́смь, и при­­несо́ша всесожже́нiя съ весе́лiемъ, и пожро́ша же́ртву спасе́нiя и хвале́нiя,
и украси́ша су́щее предъ лице́мъ хра́ма вѣнцы́ златы́ми и щита́ми, и обнови́ша врата́ и пастофо́рiа, и поста́виша две́ри.
И бы́сть весе́лiе въ лю́дехъ вели́ко зѣло́, и от­враще́но бы́сть поноше́нiе язы́ковъ.
И уста́ви Иу́да и бра́тiя его́ и ве́сь собо́ръ Изра́илевъ, да пра́зднуют­ся дні́е обновле́нiя олтаря́ во времена́ своя́ на вся́ко лѣ́то дні́й о́смь, от­ два́десять пя́таго дне́ ме́сяца хасле́въ съ весе́лiемъ и ра́достiю.
И созда́ша во вре́мя о́но го́ру Сiо́нъ, о́крестъ стѣ́ны высо́кiя и пи́рги крѣ́пки, да не когда́ при­­ше́дше язы́цы поперу́тъ я́, я́коже пре́жде сотвори́ша.
И посади́ ту́ во́евъ храни́ти ю́, и утверди́ша ю́ храни́ти веѳсу́ру, е́же имѣ́ти лю́демъ въ тверды́ню проти́ву лица́ Идуме́и.
Лѣ́та сто́ пятьдеся́тъ пе́рваго, изы́де дими́трiй селевкі́евъ сы́нъ от­ ри́ма, и взы́де съ ма́лыми людьми́ во гра́дъ при­­мо́рскiй, и воцари́ся та́мо.
И бы́сть, егда́ вхожда́­ше въ до́мъ ца́р­ст­ва оте́цъ сво­и́хъ, я́ша си́лы Антiо́ха и лисі́ю при­­вести́ и́хъ къ нему́.
И увѣ́дана бы́сть ему́ ве́щь, и рече́: не покажи́те ми́ ли́цъ и́хъ.
И уби́ша и́хъ во́ини, и сѣ́де дими́трiй на престо́лѣ ца́р­ст­ва сво­его́.
И прiидо́ша къ нему́ вси́ му́жiе беззако́н­нiи и нечести́вiи от­ Изра́иля, и алки́мъ предвожда́­ше и́хъ, хотя́й жре́че­с­т­вовати:
и оклевета́ша люді́й предъ царе́мъ, глаго́люще: погуби́ Иу́да и бра́тiя его́ всѣ́хъ друго́въ тво­и́хъ и на́съ расточи́ от­ земли́ на́­шея:
ны́нѣ у́бо посли́ му́жа, ему́же вѣ́риши, да и́детъ и ви́дитъ истребле́нiя вся́, я́же сотвори́ на́мъ и странѣ́ ца́рстѣй, и да му́читъ и́хъ и всѣ́хъ помога́ющихъ и́мъ.
И избра́ ца́рь вакхи́да дру́га ца́рска, и́же госпо́д­ст­воваше объ ону́ страну́ рѣки́, и вели́каго въ ца́р­ст­вѣ и вѣ́рна царе́ви,
и посла́ его́ и алки́ма нечести́ваго, и уста́ви ему́ жре́че­с­т­во, и повелѣ́ ему́ сотвори́ти от­мще́нiе въ сынѣ́хъ Изра́илевыхъ.
И от­идо́ша и прiидо́ша съ си́лою ве́лiею въ зе́млю Иу́дину: и посла́ вѣ́ст­ники ко Иу́дѣ и бра́тiи его́ словесы́ ми́рными съ ле́стiю.
И не вня́ша словесе́мъ и́хъ: ви́дѣша бо, я́ко прiидо́ша съ си́лою ве́лiею.
И собра́шася ко алки́му и вакхи́ду собра́нiя кни́жникъ изыска́ти пра́ведная.
И пе́рвiи Асиде́е бѣ́ху въ сынѣ́хъ Изра́илевыхъ, и иска́ху от­ ни́хъ ми́ра.
Реко́ша бо: человѣ́къ жре́цъ от­ сѣ́мене Ааро́ня прiи́де въ си́лахъ и не изоби́дитъ на́съ.
И глаго́ла съ ни́ми словеса́ ми́рна и кля́т­ся и́мъ, глаго́ля: не воз­да́мъ ва́мъ зла́я, ниже́ друго́мъ ва́шымъ. и вѣ́роваша ему́.
И по­има́ от­ ни́хъ шестьдеся́тъ муже́й и уби́ и́хъ во еди́нъ де́нь по словесѣ́хъ, я́коже пи́сано е́сть:
пло́ти преподо́бныхъ тво­и́хъ и кро́ви и́хъ пролiя́ша о́крестъ Иерусали́ма, и не бѣ́ погреба́яй и́хъ.
И нападе́ стра́хъ и́хъ и тре́петъ на вся́ лю́ди, я́ко реко́ша: нѣ́сть въ ни́хъ и́стины и суда́: преступи́ша бо уставле́нiе и кля́тву, е́юже кля́шася.
И воз­дви́жеся вакхи́дъ от­ Иерусали́ма и ополчи́ся въ визе́ѳѣ, и посла́ и я́тъ мно́гихъ от­ступи́в­шихъ от­ него́ муже́й и нѣ́кiихъ от­ люді́й, и закла́ и́хъ, [и] въ кла́дязь вели́къ [вве́рже]:
и вручи́ страну́ алки́му и оста́ви си́лу въ по́мощь ему́: и отъи́де вакхи́дъ ко царю́.
И подвиза́­шеся алки́мъ о архiере́й­ст­вѣ.
И собра́шася къ нему́ вси́ воз­муща́ющiи лю́ди своя́, и одержа́ша зе́млю Иу́дину, и сотвори́ша я́зву вели́ку во Изра́или.
И ви́дѣ Иу́да вся́ зла́я, я́же сотвори́ алки́мъ, и и́же съ ни́мъ бя́ху, сыно́мъ Изра́илевымъ па́че язы́ковъ.
И изы́де во вся́ предѣ́лы иуде́йскiя по о́крестъ и сотвори́ от­мще́нiе на муже́хъ от­то́ргшихся, и преста́ша ходи́ти во страну́.
Егда́ же уви́дѣ алки́мъ, я́ко укрѣпи́ся Иу́да и и́же съ ни́мъ, и позна́, я́ко не мо́жетъ противостоя́ти и́мъ, и воз­врати́ся ко царю́ и оклевета́ и́хъ лука́внѣ.
И посла́ ца́рь никано́ра, еди́наго от­ нача́лникъ сво­и́хъ сла́вныхъ, и ненави́дящаго и вражду́ющаго на Изра́иля, и повелѣ́ ему́ изби́ти лю́ди.
И прiи́де никано́ръ во Иерусали́мъ съ си́лою вели́кою и посла́ ко Иу́дѣ и бра́тiи его́ съ ле́стiю словесы́ ми́рными, глаго́ля:
да не бу́детъ бра́нь между́ мно́ю и ва́ми: прiиду́ съ му́жы ма́лыми, да ви́жду лица́ ва́ша съ ми́ромъ.
И прiи́де ко Иу́дѣ, и поздравля́ху дру́гъ дру́га ми́рно: и во́ини угото́вани бя́ху восхи́тити Иу́ду.
И позна́ся сло́во Иу́дѣ, я́ко съ ле́стiю прiи́де къ нему́: и устраши́ся от­ него́ и не восхотѣ́ ктому́ ви́дѣти лица́ его́.
И позна́ никано́ръ, я́ко от­кры́ся совѣ́тъ его́, и изы́де во срѣ́тенiе Иу́дѣ бра́нiю бли́зъ Харфарсара́ма.
И падо́ша от­ су́щихъ при­­ никано́рѣ я́ко пя́ть ты́сящъ муже́й, и бѣжа́ша во гра́дъ дави́довъ.
И по словесѣ́хъ си́хъ взы́де никано́ръ на го́ру Сiо́нъ: и изыдо́ша от­ иере́евъ от­ святы́хъ и от­ старѣ́йшинъ людски́хъ поздра́вити его́ ми́рно и показа́ти ему́ всесожже́нiе при­­носи́мое за царя́.
И поруга́ся и́мъ и посмѣя́ся и́мъ, и оскверни́ и́хъ и глаго́ла го́рдо.
И кля́т­ся съ я́ростiю, рекі́й: а́ще не преда́ст­ся Иу́да и во́ини его́ въ ру́ки моя́ ны́нѣ, и бу́детъ, егда́ воз­вращу́ся въ ми́рѣ, сожгу́ хра́мъ се́й. и изы́де съ я́ростiю ве́лiею.
И внидо́ша жерцы́ и ста́ша предъ лице́мъ олтаря́ и хра́ма и пла́чуще реко́ша:
ты́, Го́споди, избра́лъ еси́ хра́мъ се́й, нарещи́ся и́мени тво­ему́ въ не́мъ, да бу́детъ хра́мъ моли́твы и проше́нiя лю́демъ тво­и́мъ:
сотвори́ от­мще́нiе на человѣ́цѣ се́мъ и на во́­ехъ его́, и да паду́тъ мече́мъ: помяни́ хуле́нiя и́хъ и не да́ждь и́мъ обита́лища.
И изы́де никано́ръ от­ Иерусали́ма и ополчи́ся въ веѳоро́нѣ и срѣ́те его́ си́ла Си́рска.
Иу́да же при­­бли́жися во Ада́су съ тремя́ ты́сящьми муже́й. и помоли́ся Иу́да и рече́:
и́же по́слани бя́ху от­ царя́ Ассирі́йскаго [сен­нахири́ма], Го́споди, егда́ поху́лиша тя́, изы́де а́нгелъ тво́й и порази́ от­ ни́хъ сто́ о́смьдесятъ пя́ть ты́сящъ:
та́ко сокруши́ ополче́нiе сiе́ предъ на́ми дне́сь, и да позна́ютъ про́чiи, я́ко зло́ глаго́ла на свята́я твоя́, и суди́ ему́ по зло́бѣ его́.
И сотвори́ша во́ини бра́нь въ третiй­на́­де­сять де́нь ме́сяца Ада́ра, и сотре́ся ополче́нiе никано́рово, и паде́ са́мъ пе́рвый во бра́ни.
Егда́ же уви́дѣша во́и его́, я́ко паде́ никано́ръ, пове́ргше ору́жiя своя́ бѣжа́ша.
И гна́ша и́хъ пу́ть дне́ еди́наго от­ Ада́са, до́ндеже прiити́ въ гази́ръ, и труба́ми труби́ша вслѣ́дъ и́хъ со знаме́нами.
И изыдо́ша от­ всѣ́хъ се́лъ Иуде́йскихъ о́крестъ и заключи́ша и́хъ рога́ми, и воз­враща́хуся ті́и къ ни́мъ и падо́ша вси́ мече́мъ, и не оста́ от­ ни́хъ ни еди́нъ.
И взя́ша коры́сти и́хъ и плѣ́нъ, и главу́ никано́рову от­сѣко́ша, и десни́цу его́, ю́же простре́ го́рдо, и при­­несо́ша и повѣ́сиша проти́ву Иерусали́ма.
И воз­весели́шася лю́дiе зѣло́, и сотвори́ша де́нь то́й де́нь весе́лiя вели́каго,
и уста́виша пра́здновати на вся́ко лѣ́то де́нь то́й третiй­на́­де­сять ме́сяца Ада́ра.
И умолче́ земля́ Иу́дина на дни́ ма́лы.
И взял Горгий пять тысяч мужей и тысячу отборных всадников, и двинулось ополчение ночью,
чтобы напасть на ополчение Иудеев и поразить их внезапно, а жившие в крепости служили ему проводниками.
И услышал Иуда и выступил сам и храбрые мужи, чтобы поразить войско царя в Еммауме,
доколе силы неприятельские были еще в отдаленности от стана.
И пришел Горгий в стан Иуды ночью, и никого не нашел, и искал их по горам, ибо говорил: они бегут от нас.
Но с рассветом дня Иуда явился на равнине с тремя тысячами мужей, но они не имели ни щитов, ни мечей, как того желали.
Когда увидели они крепкое и вооруженное ополчение язычников и окружающую его конницу, обученных для войны,
Иуда сказал бывшим с ним мужам: не бойтесь множества их и не страшитесь нападения их.
Вспомните, как спасены были отцы наши в Чермном море, когда фараон преследовал их с войском.
И ныне возопием на небо; может быть, Он умилосердится над нами, воспомянув завет с отцами нашими, и сокрушит ныне это ополчение перед лицем нашим;
и все язычники познают, что есть Избавляющий и Спасающий Израиля.
Иноплеменники, подняв глаза свои, увидели, что идут против них,
и вышли из стана на сражение, а бывшие с Иудою затрубили,
и сошлись, и разбиты были язычники, и побежали на равнину,
а все остальные пали от меча; и преследовали их до Газера и до равнин Идумеи, Азота и Иамнии, и пали из них до трех тысяч мужей.
И возвратился Иуда и войско его от преследования их
и сказал народу: не бросайтесь на добычу, ибо война еще предстоит нам;
Горгий и войско его на горе близ нас; станьте теперь против врагов наших и сражайтесь с ними, а после смело возьмете добычу.
Когда еще говорил это Иуда, показалась некоторая толпа, выступавшая с горы.
И увидел он, что их обратили в бегство и жгут лагерь; ибо поднимающийся дым показывал, что произошло.
Когда они увидели это, очень испугались; увидев же и войско Иуды на равнине, готовое к сражению,
все побежали в землю иноплеменников.
Тогда Иуда обратился на добычу стана, и захватили много золота и серебра, гиацинтовых и багряных одежд и великое богатство.
И, возвращаясь, воспевали и благословляли Господа небесного, потому что Он благ и что вовек милость Его.
И было в тот день великое спасение Израилю.
Уцелевшие же из иноплеменников пришли к Лисию и возвестили о всем случившемся.
Он, услышав, уныл и опечалился, что не то случилось с Израилем, чего он хотел, и не то вышло, что повелел ему царь.
И на следующий год Лисий собрал шестьдесят тысяч избранных мужей и пять тысяч всадников, чтобы победить их.
И пришли они в Идумею и расположились станом в Вефсурах; а Иуда встретил их с десятью тысячами мужей.
Увидев сильное ополчение, он молился и говорил: благословен Ты, Спаситель Израиля, сокрушивший нападение сильного рукою раба Твоего Давида и предавший полк иноплеменников в руки Ионафана, сына Саулова, и оруженосца его.
Предай войско сие в руки народа Твоего – Израиля, и да будут они постыжены в силе и коннице их;
наведи на них страх и сокруши дерзость силы их; да будут они потрясены поражением своим;
низложи их мечом любящих Тебя, и да прославят Тебя в песнях все знающие имя Твое.
И сразились они, и пало из войска Лисия до пяти тысяч мужей, пали перед ними.
Лисий, увидев бегство войска своего и храбрость воинов Иуды и что они готовы или жить, или умереть отважно, отправился в Антиохию, набрал чужеземцев и, увеличив бывшее войско, думал снова идти в Иудею.
Иуда же и братья его сказали: вот, враги наши сокрушены, взойдем очистить и обновить святилище.
И собралось все ополчение, и взошли на гору Сион.
И увидели, что святилище опустошено, жертвенник осквернен, ворота сожжены, и в притворах, как в лесу или на какой-либо горе, поросли́ растения, и хранилища разрушены,
и разодрали они одежды свои, плакали горьким плачем и сыпали пепел на свои головы,
и падали лицом на землю и трубили вестовыми трубами, и вопили к небу.
Тогда отрядил Иуда мужей воевать против находившихся в крепости, доколе он очистит святилище.
И избрал священников беспорочных, ревнителей закона.
Они очистили святилище и оскверненные камни вынесли в нечистое место.
Потом они рассуждали об оскверненном жертвеннике всесожжения, как поступить с ним.
И пришла им добрая мысль разрушить его, чтобы он когда-нибудь не послужил им в поношение, так как язычники осквернили его; и разрушили они жертвенник,
и камни сложили на горе храма в приличном месте, пока придет пророк и даст ответ о них.
Взяли камни целые, по закону, и построили новый жертвенник по-прежнему;
потом устроили святыни и внутренние части храма и освятили притворы;
устроили новую священную утварь и внесли в храм свещник и алтарь всесожжений и фимиамов и трапезу;
и воскурили на алтаре фимиам и зажгли светильники на свещнике, и осветили храм;
и положили на трапезу хлебы, и развесили завесы, и окончили все дела, которые предприняли.
В двадцать пятый день девятого месяца – это месяц Хаслев – сто сорок восьмого года встали весьма рано
и принесли жертву по закону на новоустроенном жертвеннике всесожжений.
В то время, в тот самый день, в который язычники осквернили жертвенник, обновлен он с песнями, с цитрами, гуслями и кимвалами.
И весь народ падал на лицо свое, и молились и воссылали благодарение на небо Благопоспешившему им.
Так совершали обновление жертвенника восемь дней с весельем, принося всесожжения и вознося жертву спасения и хвалы.
И украсили переднюю сторону храма золотыми венцами и щитами и возобновили ворота и хранилища, и сделали для них двери.
И была весьма великая радость в народе, и отвращено было поношение язычников.
И установил Иуда и братья его и все собрание Израиля, чтобы дни обновления жертвенника празднуемы были с веселием и радостью в свое время, каждый год восемь дней, от двадцатого дня месяца Хаслева.
В то же время обстроили гору Сион вокруг высокими стенами и крепкими башнями, чтобы язычники, придя когда-нибудь, не попрали их, как сделали это прежде.
И расположил там Иуда войско стеречь гору, и укрепили для охранения ее Вефсуру, чтобы народ имел крепость против Идумеи.
В сто пятьдесят первом году вышел из Рима Димитрий, сын Селевка, и с немногими людьми вошел в один приморский город и там воцарился.
Когда же он входил в царственный дом отцов своих, войско схватило Антиоха и Лисия, чтобы привести их к нему.
Это стало известно ему, и он сказал: не показывайте мне лиц их.
Тогда воины убили их, и воссел Димитрий на престоле царства своего.
И пришли к нему все мужи беззаконные и нечестивые из Израильтян, и Алким предводительствовал ими, домогаясь священства;
и обвиняли они перед царем народ, говоря: погубил Иуда и братья его друзей твоих, и нас выгнали из земли нашей.
Итак, пошли теперь мужа, кому ты доверяешь; пусть он пойдет и увидит все разорение, которое они причинили нам и стране царя, и пусть накажет их и всех, помогающих им.
Царь избрал Вакхида из друзей царских, который управлял по ту сторону реки, был велик в царстве и верен царю,
и послал его и нечестивого Алкима, предоставив ему священство, и повелел ему сделать отмщение сынам Израиля.
Они отправились и пришли в землю Иудейскую с большим войском; и он послал к Иуде и братьям его послов с мирным, но коварным предложением.
Но они не вняли словам их, ибо видели, что они пришли с большим войском.
К Алкиму же и Вакхиду сошлось собрание книжников искать справедливости.
Первые из сынов Израилевых были Асидеи; они искали у них мира,
ибо говорили: священник от племени Аарона пришел вместе с войском и не обидит нас.
И он говорил с ними мирно и клялся им, и сказал: мы не сделаем зла вам и друзьям вашим.
И они поверили ему, а он, захватив из них шестьдесят мужей, умертвил их в один день, как сказано в Писании:
«тела святых Твоих и кровь их пролили вокруг Иерусалима, и некому было похоронить их».
И напал от них страх и ужас на весь народ, и говорили: нет в них истины и правды, ибо они нарушили постановление и клятву, которою клялись.
Тогда Вакхид отступил от Иерусалима и расположился станом при Визефе, и, послав, поймал многих из бежавших от него мужей и некоторых из народа, заколол и бросил их в глубокий колодезь.
Потом, поручив страну Алкиму и оставив с ним войско на помощь ему, Вакхид отправился к царю.
Алким же домогался первосвященства.
И собрались к нему все возмущавшие народ свой, и овладели землею Иудейскою, и произвели великое поражение в Израиле.
И увидел Иуда все зло, какое причинил Алким со своими сообщниками сынам Израилевым, – больше, нежели язычники;
и, обойдя все пределы Иудеи, сделал отмщение отступникам, – и они перестали входить в эту страну.
Когда же Алким увидел, что Иуда и находящиеся с ним усилились, и понял, что не может противостоять им, возвратился к царю и жестоко обвинял их.
Тогда царь послал Никанора, одного из славных вождей своих, ненавистника и враждебного Израилю, и приказал ему истребить этот народ.
Никанор, придя в Иерусалим с большим войском, послал к Иуде и братьям его коварно со словами мирными:
да не будет войны между мною и вами; я войду с немногими людьми, чтобы видеть лица ваши в мире.
И пришел он к Иуде, и приветствовали они друг друга мирно; а между тем воины были приготовлены схватить Иуду.
Иуде сделалось известным, что он пришел к нему с коварством, поэтому он убоялся его и не хотел более видеть лица его.
Когда Никанор узнал, что умысел его открылся, вышел против Иуды на сражение близ Хафарсаламы.
И пало из бывших при Никаноре около пяти тысяч мужей, а прочие убежали в город Давидов.
После того Никанор взошел на гору Сион; и вышли из святилища некоторые из священников и старейшин народа, чтобы мирно приветствовать его и показать ему всесожжение, приносимое за царя.
Но он осмеял их, надругался над ними и осквернил их, и говорил высокомерно,
и, поклявшись, с гневом сказал: если не предан будет ныне Иуда и войско его в мои руки, то, когда возвращусь благополучно, сожгу дом сей. И ушел с великим гневом.
А священники вошли и стали пред лицем жертвенника и храма, заплакали и сказали:
Ты, Господи, избрал дом сей, чтобы на нем нарицалось имя Твое и чтобы он был домом молитвы и моления для народа Твоего.
Сделай отмщение человеку сему и войску его, и пусть падут они от меча; вспомни злохуления их и не дай им оставаться долее.
И вышел Никанор из Иерусалима и расположился станом при Вефороне, и пристало к нему здесь войско Сирийское.
А Иуда с тремя тысячами мужей расположился станом при Адасе; и помолился Иуда, и сказал:
Господи! когда посланные царя Ассирийского произносили злохуления, то пришел Ангел Твой и поразил из них сто восемьдесят пять тысяч.
Так сокруши ныне пред нами сие полчище, да познают прочие, что они произносили хулу на святыни Твои, и суди их по злобе их.
И вступили войска в сражение в тринадцатый день месяца Адара, и разбито было войско Никанора, и он первый пал в сражении.
Когда же воины его увидели, что Никанор пал, то, побросав оружие свое, обратились в бегство.
И преследовали их Израильтяне целый день, от Адаса до самой Газиры, и трубили вслед их вестовыми трубами.
И выходили из всех окрестных селений Иудейских и окружали их, – и они, оборачиваясь к преследовавшим их, все пали от меча, и ни одного не осталось из них.
И взяли Иудеи добычи их и награбленное ими, и отрубили голову Никанора и правую руку его, которую он простирал надменно, и принесли и повесили перед Иерусалимом.
Народ весьма радовался и провел тот день, как день великого веселья;
и установили ежегодно праздновать этот день тринадцатого числа Адара.
И успокоилась земля Иудейская на некоторое время.
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов
Цитата из Библии каждое утро в Telegram.
t.me/azbible