Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Маккавейская

 
 •  
 • 5:1
 • 5:2
 • 5:3
 • 5:4
 • 5:5
 • 5:6
 • 5:7
 • 5:8
 • 5:9
 • 5:10
 • 5:11
 • 5:12
 • 5:13
 • 5:14
 • 5:15
 • 5:16
 • 5:17
 • 5:18
 • 5:19
 • 5:20
 • 5:21
 • 5:22
 • 5:23
 • 5:24
 • 5:25
 • 5:26
 • 5:27
 • 5:28
 • 5:29
 • 5:30
 • 5:31
 • 5:32
 • 5:33
 • 5:34
 • 5:35
 • 5:36
 • 5:38
 • 5:39
 • 5:40
 • 5:41
 • 5:42
 • 5:43
 • 5:44
 • 5:45
 • 5:47
 • 5:49
 • 5:50
 • 5:51
 • 5:52
 • 5:53
 • 5:54
 • 5:55
 • 5:56
 • 5:57
 • 5:58
 • 5:59
 • 5:60
 • 5:61
 • 5:62
 • 5:63
 • 5:64
 • 5:65
 • 5:66
 • 5:67

 • 5:68
 •  
 •  
 • 6:1
 • 6:2
 • 6:3
 • 6:4
 • 6:5
 • 6:6
 • 6:7
 • 6:8
 • 6:9
 • 6:10
 • 6:11
 • 6:12
 • 6:13
 • 6:14
 • 6:15
 • 6:16
 • 6:17
 • 6:18
 • 6:19
 • 6:20
 • 6:21
 • 6:22
 • 6:23
 • 6:24
 • 6:25
 • 6:26
 • 6:27
 • 6:28
 • 6:29
 • 6:30
 • 6:31
 • 6:32
 • 6:33
 • 6:34
 • 6:35
 • 6:36
 • 6:37
 • 6:38
 • 6:39
 • 6:40
 • 6:41
 • 6:42
 • 6:43
 • 6:44
 • 6:45
 • 6:46
 • 6:47
 • 6:48
 • 6:50
 • 6:51
 • 6:52
 • 6:54
 • 6:55
 • 6:56
 • 6:57
 • 6:58
 • 6:59
 • 6:60
 • 6:61
 • 6:62
 • 6:63
 •  
 •  
 • 9:1
 • 9:2
 • 9:3
 • 9:4
 • 9:5
 • 9:6
 • 9:7
 • 9:8
 • 9:9
 • 9:10
 • 9:11
 • 9:12
 • 9:13
 • 9:14
 • 9:15
 • 9:16
 • 9:17
 • 9:18
 • 9:19
 • 9:20
 • 9:22
 • 9:23
 • 9:24
 • 9:25
 • 9:26
 • 9:27
 • 9:28
 • 9:29
 • 9:30
 • 9:31
 • 9:32
 • 9:33
 • 9:34
 • 9:35
 • 9:36
 • 9:37
 • 9:38

 • 9:39
 • 9:40
 • 9:41
 • 9:42
 • 9:43
 • 9:44
 • 9:45
 • 9:46
 • 9:47
 • 9:48
 • 9:49
 • 9:50
 • 9:51
 • 9:52
 • 9:53
 • 9:54
 • 9:55
 • 9:56
 • 9:57
 • 9:58
 • 9:59
 • 9:60
 • 9:61
 • 9:62
 • 9:63
 • 9:64
 • 9:65
 • 9:66
 • 9:67
 • 9:68
 • 9:69
 • 9:70
 • 9:71
 • 9:72
 • 9:73
 •  
 •  
 • 12:1
 • 12:2
 • 12:3
 • 12:4
 • 12:5
 • 12:6
 • 12:7
 • 12:8
 • 12:9
 • 12:10
 • 12:11
 • 12:12
 • 12:13
 • 12:14
 • 12:15
 • 12:16
 • 12:17
 • 12:18
 • 12:19
 • 12:20
 • 12:21
 • 12:22
 • 12:23

 • 12:24
 • 12:25
 • 12:26
 • 12:27
 • 12:28
 • 12:29
 • 12:30
 • 12:31
 • 12:32
 • 12:33
 • 12:34
 • 12:35
 • 12:36
 • 12:37
 • 12:38
 • 12:39
 • 12:40
 • 12:41
 • 12:42
 • 12:43
 • 12:44
 • 12:45
 • 12:46
 • 12:47
 • 12:48
 • 12:49
 • 12:50
 • 12:51
 • 12:52
 • 12:53
 •  
 • И бы́сть егда́ услы́шаша язы́цы о́крестъ, я́ко созда́ся олта́рь и обнови́ся святы́ня я́коже пре́жде, и разгнѣ́вашася зѣло́:
 • и совѣща́шася погуби́ти ро́дъ Иа́ковль, и́же бѣ́ху посредѣ́ и́хъ, и нача́ша убива́ти въ лю́дехъ и истребля́ти.
 • И ра́товаше Иу́да на сы́ны Иса́вовы во Идуме́и, я́же во акравати́нѣ, поне́же обсѣдя́ху Изра́иля: и порази́ и́хъ я́звою вели́кою, и утѣсни́ и́хъ, и взя́ коры́сти и́хъ.
 • И помяну́ зло́бу сыно́въ веа́нихъ, и́же бѣ́ху лю́демъ въ сѣ́ть и въ собла́знъ, во е́же лови́ти и́мъ на путе́хъ.
 • И затвори́шася от­ него́ въ пи́ргѣхъ, и наступи́ на ни́хъ, и прокля́ и́хъ, и зажже́ пи́рги и́хъ огне́мъ, со всѣ́ми я́же въ ни́хъ бя́ху.
 • И про́йде на сы́ны Аммо́ни, и обрѣ́те ру́ку крѣ́пку и лю́ди мно́ги, и тимоѳе́а вожда́ и́хъ.
 • И соста́ви на ни́хъ бра́ни мно́ги, и сотре́ни су́ть предъ лице́мъ его́, и поби́ и́хъ,
 • и взя́ Иази́ра и дще́ри его́, и воз­врати́ся во Иуде́ю.
 • И собра́шася язы́цы и́же въ Галаади́тидѣ проти́ву Изра́илтяномъ су́щымъ въ предѣ́лѣхъ и́хъ, да избiю́тъ и́хъ. и побѣго́ша въ даѳе́му тверды́ню.
 • И посла́ша писа́нiе ко Иу́дѣ и бра́тiи его́, реку́ще: собра́шася на ны́ язы́цы, и́же о́крестъ на́съ, изби́ти на́съ,
 • и гото́вят­ся прiити́ и взя́ти тверды́ню, въ ню́же вбѣго́хомъ, и тимоѳе́й е́сть во­ево́да си́лъ и́хъ:
 • ны́нѣ у́бо при­­ше́дъ изба́ви на́съ от­ руки́ и́хъ, я́ко паде́ мно́же­с­т­во от­ на́съ:
 • и вси́ бра́тiя на́ша су́щiи въ мѣ́стѣхъ туві́инихъ убiе́ни су́ть, и плѣни́ша же́нъ и́хъ и ча́дъ и́хъ и имѣ́нiя и́хъ, и погуби́ша та́мо я́ко ты́сящу муже́й.
 • И еще́ писа́нiя чтя́хуся, и се́, ині́и вѣ́стницы прiидо́ша от­ Галиле́и въ раздра́ныхъ ри́захъ, воз­вѣща́юще по словесе́мъ си́мъ, реку́ще:
 • собра́шася на на́съ от­ Птолемаи́ды и ти́ра, и Сидо́на и всея́ Галиле́и иноплеме́н­никъ, е́же искорени́ти на́съ.
 • Егда́ же услы́ша Иу́да и лю́дiе словеса́ сiя́, собра́ся собо́ръ вели́къ усовѣ́товати, что́ сотворя́тъ бра́тiямъ сво­и́мъ су́щымъ въ ско́рби и вою́емымъ от­ ни́хъ.
 • И рече́ Иу́да Си́мону и бра́ту сво­ему́: избери́ себѣ́ му́жы и иди́, и изба́ви бра́тiю твою́ су́щую въ Галиле́и: а́зъ же и бра́тъ мо́й Ионаѳа́нъ по́йдемъ въ Галаади́тъ.
 • И оста́ви Ио́сифа сы́на заха́рiина и аза́рiю во­ево́ды лю́демъ съ про́чими во́ины во Иуде́и на хране́нiе,
 • и заповѣ́да и́мъ, глаго́ля: при­­лѣжи́те лю́демъ си́мъ и не сотвори́те бра́ни на язы́ки, до́ндеже мы́ воз­врати́мся.
 • И от­дѣли́ша Си́мону муже́й три́ ты́сящы, да и́детъ въ Галиле́ю, Иу́дѣ же о́смь ты́сящъ муже́й въ Галаади́тъ.
 • И и́де Си́монъ въ Галиле́ю и соста́ви бра́ни мно́ги на язы́ки, и сотро́шася язы́цы от­ лица́ его́,
 • и погна́ вслѣ́дъ и́хъ да́же до вра́тъ Птолемаи́ды: и падо́ша от­ язы́къ я́ко три́ ты́сящы муже́й, и взя́ коры́сти и́хъ,
 • и поя́тъ су́щихъ въ Галиле́и и во Арватти́сѣхъ съ жена́ми и ча́ды, и вся́ ели́ка бя́ху и́мъ, и при­­веде́ во Иуде́ю съ весе́лiемъ ве́лiимъ.
 • И Иу́да маккаве́й и Ионаѳа́нъ бра́тъ его́ преидо́ша Иорда́нъ, и идо́ша пу́ть трiе́хъ дні́й въ пусты́ни,
 • и срѣто́ша навате́евъ, и прiя́ша и́хъ ми́рно, и повѣ́даша и́мъ вся́, я́же случи́шася бра́тiи и́хъ въ Галаади́тидѣ,
 • и я́ко мно́зи от­ ни́хъ заключе́ни су́ть въ Восо́рѣ и Восо́ръ, во Алеми́сѣхъ, хасфо́рѣ, маке́дѣ и Карнаи́нѣ: сі́и вси́ гра́ди тве́рди и вели́цы:
 • и въ про́чiихъ градѣ́хъ Галаади́тиды су́ть затворе́ни, и во у́трiе стро́ят­ся ополчи́тися на тверды́ни и я́ти и изби́ти всѣ́хъ си́хъ во еди́нъ де́нь.
 • И воз­врати́ся Иу́да и во́и его́ въ пу́ть въ пусты́ню въ Восо́ръ внеза́пу: и взя́ гра́дъ, и уби́ вся́къ му́жескъ по́лъ усты́ меча́, и взя́ вся́ коры́сти и́хъ, и сожже́ его́ огне́мъ:
 • и воста́ от­ту́ду но́щiю и и́де да́же до тверды́ни.
 • И бы́сть предъ заре́ю, и воз­двиго́ша о́чи сво­и́, и се́, лю́дiе мно́зи, и́мже не бѣ́ числа́, несу́ще лѣ́­ст­вицы и миха́ны взя́ти тверды́ню, и ра́товаху и́хъ.
 • И ви́дѣ Иу́да, я́ко нача́ся бра́нь, и во́пль гра́да взы́де да́же до небесе́ труба́ми и гла́сомъ ве́лiимъ,
 • и рече́ муже́мъ си́лы: бі́йтеся дне́сь за бра́тiю ва́шу.
 • И изы́де тремя́ нача́лы созади́ и́хъ: и воструби́ша труба́ми и возопи́ша въ моли́твѣ.
 • И позна́ по́лкъ тимоѳе́овъ, я́ко маккаве́й е́сть, и от­бѣжа́ от­ лица́ его́, и поби́ и́хъ я́звою ве́лiею, и падо́ша от­ ни́хъ въ де́нь о́нъ я́ко о́смь ты́сящъ муже́й.
 • И обрати́ся [Иу́да] въ Масфу́ и пово­ева́ ю́ и взя́ ю́, и уби́ ве́сь му́жескъ по́лъ ея́ и взя́ коры́сти ея́, и сожже́ ю́ огне́мъ:
 • от­ту́ду по́йде и взя́ хасфо́ръ, маке́дъ и Восо́ръ и про́чыя гра́ды Галаади́тиды.
 • И по си́хъ словесѣ́хъ собра́ тимоѳе́й по́лкъ и́нъ и ополчи́ся къ лицу́ Рафо́на объ ону́ страну́ пото́ка.
 • И посла́ Иу́да согля́дати по́лкъ. и воз­вѣсти́ша ему́ глаго́люще: со́брани су́ть къ нему́ вси́ язы́цы, и́же о́крестъ на́съ, си́ла ве́лiя зѣло́:
 • и Ара́влянъ ная́ша въ по́мощь себѣ́, и ополча́ют­ся объ ону́ страну́ пото́ка, гото́ви прiити́ на тя́ на бра́нь. и и́де Иу́да во срѣ́тенiе и́хъ.
 • И рече́ тимоѳе́й нача́лникомъ во́евъ сво­и́хъ: егда́ при­­бли́жит­ся Иу́да и по́лкъ его́ къ пото́ку водно́му, а́ще прiи́детъ къ на́мъ пре́жде, не мо́жемъ постоя́ти проти́ву его́, я́ко могі́й воз­мо́жетъ проти́ву на́съ:
 • а́ще же устраши́т­ся и ополчи́т­ся объ ону́ страну́ рѣки́, пре́йдемъ къ нему́ и воз­мо́жемъ проти́ву его́.
 • Егда́ же при­­бли́жися Иу́да къ пото́ку водно́му, поста́ви кни́жники люді́й при­­ пото́цѣ и повелѣ́ и́мъ глаго́ля: не оставля́йте вся́каго человѣ́ка оста́тися въ полцѣ́, но да гряду́тъ вси́ на бра́нь.
 • И пре́йде на ни́хъ пре́жде, и вси́ лю́дiе вслѣ́дъ его́. и сотре́ни су́ть вси́ язы́цы предъ лице́мъ его́, и поверго́ша ору́жiя своя́, и бѣжа́ша въ ка́пище, е́же къ Карнаи́нѣ.
 • И взя́ша гра́дъ, и ка́пище сожго́ша огне́мъ со всѣ́ми, я́же въ не́мъ: и побѣжде́нъ бы́сть Карнаи́нъ и не воз­мо́же ктому́ ста́ти проти́ву лица́ Иу́дина.
 • И собра́ Иу́да всѣ́хъ Изра́илтянъ, и́же бѣ́ху въ Галаади́тидѣ, от­ ма́ла да́же до вели́ка, и жены́ и́хъ и ча́да и́хъ и имѣ́нiя, по́лкъ вели́къ зѣло́, прiити́ въ зе́млю Иу́дину.
 • И прiидо́ша да́же до Ефро́на, и се́й гра́дъ ве́лiй на вхо́дѣ тве́рдъ зѣло́: и не бѣ́ уклони́тися от­ него́ на де́сно или́ шу́ее, но то́кмо сквоз­ѣ́ его́ про­ити́.
 • И заключи́шася, и́же бя́ху въ гра́дѣ, и загради́ша врата́ ка́менiемъ. и посла́ къ ни́мъ Иу́да со словесы́ ми́рными, глаго́ля:
 • про́йдемъ по земли́ ва́­шей, е́же от­ити́ въ зе́млю на́шу, и никто́же ва́съ изоби́дитъ, то́кмо нога́ми про́йдемъ. и не восхотѣ́ша от­ве́рсти ему́.
 • И повелѣ́ Иу́да проповѣ́дати въ полцѣ́ ополчи́тися ко­ему́ждо, въ не́мже кто́ е́сть мѣ́стѣ.
 • И ополчи́шася му́жiе си́лы и ра́товаша гра́дъ то́й ве́сь де́нь и всю́ но́щь. и предаде́ся гра́дъ въ ру́ки его́.
 • И поби́ вся́къ му́жескъ по́лъ усты́ меча́ и искорени́ его́, и взя́ коры́сти его́ и про́йде сквоз­ѣ́ гра́дъ по убие́нымъ.
 • И преидо́ша Иорда́нъ въ по́ле вели́кое проти́ву лицу́ веѳса́на.
 • И бѣ́ Иу́да собира́я да́льнѣйшихъ и увѣща́ваше люді́й по всему́ пути́, до́ндеже прiи́дутъ въ зе́млю Иу́дину.
 • И взыдо́ша на го́ру Сiо́нъ съ весе́лiемъ и ра́достiю и при­­несо́ша всесожже́нiя, я́ко не паде́ от­ ни́хъ ни еди́нъ, до́ндеже воз­врати́шася въ ми́рѣ.
 • И во дни́, въ ня́же бы́сть Иу́да и Ионаѳа́нъ въ Галаа́дѣ, и Си́монъ бра́тъ его́ въ Галиле́и проти́ву лицу́ Птолемаи́ды,
 • слы́ша Ио́сифъ заха́рiинъ сы́нъ и аза́рiа, нача́лницы си́лы, о ве́щехъ благосодѣ́ян­ныхъ и о бра́нехъ, я́же сотвори́ша,
 • и рѣ́ша: сотвори́мъ и мы́ себѣ́ и́мя и по́йдемъ ра́товати на язы́ки, и́же о́крестъ на́съ.
 • И воз­вѣсти́ша су́щымъ от­ си́лы я́же съ ни́ми и идо́ша на Иамні́ю.
 • И изы́де горгі́а изъ гра́да и му́жiе его́ во срѣ́тенiе и́мъ на бра́нь.
 • И побѣжде́нъ бы́сть Ио́сифъ и аза́рiа, и гна́ни бы́ша да́же до предѣ́лъ Иу́диныхъ: и падо́ша въ де́нь о́нъ от­ люді́й Изра́илевыхъ я́ко двѣ́ ты́сящы муже́й. и бы́сть я́зва вели́ка въ лю́дехъ Изра́илевыхъ,
 • поне́же не послу́шаша Иу́ды и бра́тiй его́, мня́щеся хра́бри бы́ти:
 • ті́и же не бя́ху от­ сѣ́мене муже́й о́нѣхъ, и́миже даде́ся спасе́нiе Изра́илю руко́ю и́хъ.
 • И му́жъ Иу́да и бра́тiя его́ просла́вишася зѣло́ предъ всѣ́мъ Изра́илемъ и язы́ки всѣ́ми, идѣ́же слы́шашеся и́мя и́хъ.
 • И совокупи́шася къ ни́мъ бла́го глаго́лющiи.
 • И изы́де Иу́да и бра́тiя его́, и ра́товаху сыно́въ Иса́влихъ въ земли́ я́же къ ю́гу, и порази́ Хевро́на и дще́ри его́, и разори́ тверды́ни его́, и столпы́ его́ пожже́ о́крестъ.
 • И воз­дви́жеся ити́ въ зе́млю иноплеме́н­никовъ и прохожда́­ше самарі́ю.
 • Въ де́нь о́нъ падо́ша свяще́н­ницы на бра́ни, хотя́щiи хра́брѣе бы́ти, внегда́ изы́ти и́мъ на бра́нь безъ совѣ́та [его́].
 • И уклони́ся Иу́да во азо́тъ въ зе́млю иноплеме́н­никовъ, и разори́ ка́пища и́хъ, и извая́нiя бого́въ и́хъ сожже́ огне́мъ, и взя́ коры́сти от­ градо́въ, и воз­врати́ся въ зе́млю Иу́дину.
 • И ца́рь Антiо́хъ прохожда́­ше вы́шнiя страны́ и слы́ша, я́ко е́сть Елимаи́съ въ перси́дѣ гра́дъ сла́венъ бога́т­ст­вомъ, сребро́мъ и зла́томъ,
 • и хра́мъ въ не́мъ бога́тъ зѣло́, и ту́ запо́ны зла́ты, и броня́ и ору́жiя, я́же оста́ви ту́ Алекса́ндръ сы́нъ Фили́пповъ, ца́рь македо́нскiй, и́же ца́р­ст­вова пе́рвый во е́ллинѣхъ.
 • И прiи́де и иска́­ше взя́ти гра́дъ и плѣни́ти его́, и не воз­мо́же, я́ко позна́ся сло́во су́щымъ во гра́дѣ.
 • И воста́ша проти́ву ему́ на бра́нь, и побѣже́ от­ту́ду, и и́де со ско́рбiю ве́лiею, и воз­врати́ся въ Вавило́нъ.
 • И прiи́де воз­вѣща́яй ему́ нѣ́кто въ перси́ду, я́ко от­бѣго́ша полцы́ ходи́в­шiи во Иуде́ю.
 • И ходи́ лисі́а съ си́лою крѣ́пкою въ пе́рвыхъ, и прогна́нъ бы́сть от­ лица́ и́хъ, и воз­мого́ша ору́жiями и си́лами и коры́стьми мно́гими, я́же взя́ша от­ полко́въ, и́хже изби́ша.
 • И разори́ша ме́рзость, ю́же созда́ на олтари́ во Иерусали́мѣ, и святы́ню, я́коже пре́жде окружи́ша стѣна́ми высо́кими, и веѳсу́ру гра́дъ его́.
 • И бы́сть я́ко услы́ша ца́рь словеса́ сiя́, устраши́ся и смути́ся зѣло́: и паде́ на ло́же и впаде́ въ неду́гъ от­ печа́ли, поне́же не сбы́ст­ся ему́, я́коже помышля́ше.
 • И бѣ́ ту́ дни́ мно́ги, поне́же обнови́ся на не́мъ печа́ль вели́ка, и мня́ше, я́ко у́мретъ.
 • И созва́ вся́ дру́ги своя́ и рече́ и́мъ: отъи́де со́нъ от­ о́чiю мое́ю, и испадо́хъ се́рдцемъ от­ печа́ли,
 • и рѣ́хъ въ се́рдцы мо­е́мъ: до коли́кiя ско́рби до­идо́хъ и волны́ ве́лiя, въ не́йже ны́нѣ е́смь? я́ко бла́гъ и люби́мь бы́хъ во вла́сти мо­е́й:
 • ны́нѣ же помина́ю зла́я, я́же сотвори́хъ во Иерусали́мѣ, и взя́хъ вся́ сосу́ды зла́ты и сре́бряны въ не́мъ, и посла́хъ изъя́ти обита́ющихъ во Иуде́и вотще́:
 • позна́хъ у́бо, я́ко си́хъ ра́ди обрѣто́ша мя́ зла́я сiя́: и се́, ги́бну ско́рбiю ве́лiею въ земли́ чужде́й.
 • И при­­зва́ Фили́ппа еди́наго от­ друго́въ сво­и́хъ, и поста́ви его́ надъ всѣ́мъ ца́р­ст­вомъ сво­и́мъ,
 • и даде́ ему́ дiади́му и ри́зу свою́ и пе́рстень, е́же води́ти Антiо́ха сы́на его́ и воспита́ти его́ е́же ца́р­ст­вовати.
 • И у́мре та́мо Антiо́хъ ца́рь въ лѣ́то сто́ четы́редесять девя́тое.
 • И позна́ лисі́а, я́ко у́мре ца́рь. и поста́ви ца́р­ст­вовати Антiо́ха сы́на его́ вмѣ́сто его́, его́же воспита́ ю́ношу, и нарече́ и́мя ему́ Евпа́торъ.
 • И су́щiи во краегра́дiи заключи́ша Изра́иля о́крестъ святы́хъ и иска́ху и́мъ зла́я всегда́ и утвержде́нiе язы́комъ.
 • И умы́сли Иу́да изгна́ти и́хъ: и созва́ вся́ лю́ди, да обстоя́тъ и́хъ.
 • И собра́шася вку́пѣ и обсѣдо́ша и́хъ въ лѣ́то сто́ пятьдеся́тое, и сотвори́ на ни́хъ стрѣлостоя́телницы и миха́ны.
 • И изыдо́ша от­ ни́хъ изъ заключе́нiя, и при­­лѣпи́шася тѣ́мъ нѣ́цыи нечести́вiи от­ Изра́иля,
 • и идо́ша ко царю́ и рѣ́ша: доко́лѣ не сотвори́ши суда́ и от­мсти́ши бра́тiю на́шу?
 • мы́ благоволи́мъ служи́ти отцу́ тво­ему́ и ходи́ти въ за́повѣдехъ его́ и послѣ́довати повелѣ́ниемъ его́:
 • и облеже́ни су́ть во краегра́дiи сы́нове люді́й на́шихъ, сего́ ра́ди и от­чужда́ют­ся от­ на́съ: и ели́цы обрѣта́хуся от­ на́съ, погубля́хуся, и наслѣ́дiя на́ша расхища́ема бя́ху:
 • и не на на́съ то́кмо простро́ша ру́ку, но и на вся́ предѣ́лы на́шя:
 • и се́, ополчи́шася дне́сь на краегра́дiе во Иерусали́мѣ, е́же взя́ти его́ и святы́ню, и веѳсу́ру утверди́ша:
 • и а́ще не предвари́ши и́хъ скорѣ́е, бо́лшая си́хъ сотворя́тъ, и не воз­мо́жеши удержа́ти и́хъ.
 • И прогнѣ́вася ца́рь, егда́ услы́ша, и собра́ вся́ дру́ги своя́ и нача́лники си́лы сво­ея́ и и́же надъ ко́н­ники:
 • и от­ ца́р­ст­въ ины́хъ и от­ острово́въ морски́хъ прiидо́ша къ нему́ си́лы нае́мницы:
 • и бы́сть число́ си́лъ его́ сто́ ты́сящъ пѣшце́въ и два́десять ты́сящъ ко́н­никовъ, и слоно́въ три́десять два́ вѣ́дящихъ бра́нь.
 • И прiидо́ша сквоз­ѣ́ Идуме́ю и ополчи́шася въ веѳсу́рѣ, и ра́товаху дни́ мно́ги и сотвори́ша миха́ны: и изыдо́ша и пожго́ша и́хъ огне́мъ и би́шася му́же­с­т­вен­нѣ.
 • И отъи́де Иу́да от­ краегра́дiя и ополчи́ся въ веѳсаха́рiи проти́ву полка́ царе́ва.
 • И воста́ ца́рь зѣло́ ра́но и воз­дви́же ополче́нiе во устремле́нiи его́ по пути́ веѳсаха́рiи: и устро́ишася си́лы на бра́нь, и воструби́ша труба́ми,
 • и слоно́мъ показа́ша кро́вь гро́здову и я́годы, е́же поостри́ти и́хъ на бра́нь:
 • и разлучи́ша звѣре́й на полки́ и при­­ста́виша ко­ему́ждо слону́ ты́сящу муже́й облече́н­ныхъ въ броня́ желѣ́зомъ соплете́ны, и шле́мы мѣ́дяни на глава́хъ и́хъ, и пя́ть со́тъ ко́н­никовъ вчине́ныхъ ко­ему́ждо звѣ́рю избра́н­ныхъ.
 • Сiя́ бѣ́ша пре́жде вре́мене, идѣ́же а́ще бѣ́ звѣ́рь: и идѣ́же а́ще идя́ше, идя́ху вку́пѣ и не от­ступа́ху от­ него́.
 • И пи́рги древя́ни на ни́хъ крѣ́пцы защища́ющiи на ко́­емждо звѣ́ри, препоя́сани на не́мъ миха́нами, и на ко́­емждо муже́й си́лы три́десять два́ вою́ющихъ на ни́хъ, и инді́анинъ управи́тель его́.
 • И про́чыя ко́н­ники сю́ду и сю́ду поста́виша на двѣ́ ча́сти полка́, побужда́юще и загражда́юще въ де́брехъ.
 • Егда́ же воз­сiя́ со́лнце на щиты́ златы́я и мѣ́дяныя, обсiя́ша го́ры от­ ни́хъ и облиста́ша я́ко лампа́ды о́гнен­ныя.
 • И от­лучи́ся ча́сть нѣ́кая от­ полка́ царе́ва на го́ры высо́ки, и нѣ́цыи на ни́жшая, и идя́ху крѣ́пцѣ и чи́н­но.
 • И поколеба́шася вси́ слы́шащiи гла́съ мно́же­ст­ва и́хъ, и путьше́­ст­вiя мно́гихъ, и сраже́нiя ору́жiй: бѣ́ бо ополче́нiе вели́ко зѣло́ и крѣ́пко.
 • И при­­бли́жися Иу́да и по́лкъ его́ на бра́нь, и падо́ша от­ полка́ царе́ва ше́сть со́тъ муже́й.
 • И уви́дѣ Елеаза́ръ сы́нъ Савара́нь еди́наго от­ звѣре́й облече́на въ броню́ ца́рску, и бя́ше вы́ше про́чiихъ звѣре́й, и воз­мнѣ́ся ему́, я́ко на не́мъ е́сть ца́рь:
 • и вдаде́ся са́мъ е́же изба́вити лю́ди своя́ и сотвори́ти себѣ́ и́мя вѣ́чное,
 • и тече́ къ нему́ съ де́рзостiю въ среди́ну полка́, и побива́­ше одесну́ю и ошу́юю, и раздѣля́хуся от­ него́ сю́ду и сю́ду:
 • и вни́де подъ слона́, и подложи́ся ему́, и уби́ его́, и паде́ на зе́млю верху́ его́, и у́мре ту́.
 • И ви́дѣша си́лу ца́р­ст­ва и устремле́нiе во́евъ, и уклони́шася от­ ни́хъ.
 • Су́щiи же от­ полка́ царе́ва взыдо́ша проти́ву и́хъ на Иерусали́мъ: и ополчи́ся ца́рь на Иуде́ю и на го́ру Сiо́нъ.
 • И сотвори́ ми́ръ съ су́щими въ веѳсу́рѣхъ: и изыдо́ша изъ гра́да, я́ко не бѣ́ и́мъ та́мо пи́щи, е́же затвори́тися въ не́мъ, поне́же суббо́та бя́ше земли́.
 • И взя́ ца́рь веѳсу́ру и поста́ви ту́ стра́жу храни́ти ю́.
 • И ополчи́ся на мѣ́сто святы́ни дни́ мно́ги, и поста́ви ту́ стрѣлостоя́телницы и миха́ны, и огнеме́тницы и каменоме́тницы и скорпiо́ны, е́же бы мета́ти стрѣ́лы и пра́щы.
 • Сотвори́ша же и ті́и миха́ны проти́ву миха́нъ и́хъ, и бра́шася дни́ мно́ги.
 • Пи́ща же не бя́ше во гра́дѣ, зане́же седмо́е лѣ́то бѣ́, и избѣжа́в­шiи во Иуде́ю от­ язы́къ поядо́ша оста́нокъ сокрове́нiя.
 • И оста́шася во святи́лищи муже́й ма́ло, я́ко объя́тъ и́хъ гла́дъ, и расточе́ни бы́ша кі́йждо въ мѣ́сто свое́.
 • И слы́ша лисі́а, я́ко Фили́ппъ, его́же поста́ви ца́рь Антiо́хъ, еще́ жи́въ сы́й, да воспита́етъ Антiо́ха сы́на его́, во е́же ца́р­ст­вовати ему́,
 • воз­врати́ся от­ перси́ды и миді́и, и во́и ца́рстiи ходи́в­шiи съ ни́мъ, и я́ко и́щетъ прiя́ти ве́щы:
 • и потща́ся по­ити́ от­ краегра́дiя и глаго́лати ко царю́ и во­ево́дамъ си́лы и къ муже́мъ: оскудѣва́емъ на вся́къ де́нь, и пи́ща на́мъ ма́ла [е́сть], и мѣ́сто, е́же обсто­и́мъ, утвержде́но, и надлежи́тъ на́мъ [стро́ити] я́же о ца́р­ст­вѣ:
 • ны́нѣ у́бо дади́мъ десни́цу человѣ́комъ тѣ́мъ и сотвори́мъ съ ни́ми ми́ръ и со всѣ́ми людьми́ и́хъ,
 • и уста́вимъ и́мъ, да хо́дятъ въ зако́нѣхъ сво­и́хъ, я́коже пре́жде: ра́ди бо зако́новъ сво­и́хъ, я́же разруши́хомъ, прогнѣ́вашася и сотвори́ша вся́ сiя́.
 • И уго́дно бы́сть сло́во предъ царе́мъ и нача́лники, и посла́ къ ни́мъ ми́ръ сотвори́ти. и прiя́ша.
 • И кля́т­ся и́мъ ца́рь и нача́лницы: о си́хъ изыдо́ша изъ тверды́ни.
 • И вни́де ца́рь въ го́ру Сiо́нъ и ви́дѣ тверды́ню мѣ́ста: и от­ве́ржеся кля́твы, е́юже кля́т­ся, и повелѣ́ разори́ти стѣ́ну о́крестъ.
 • И отъи́де тща́телно и воз­врати́ся во Антiохі́ю, и обрѣ́те Фили́ппа госпо́д­ст­ву­ю­ща надъ гра́домъ, и во­ева́ на́нь, и взя́ гра́дъ ну́ждею.
 • И слы́ша дими́трiй, я́ко паде́ никано́ръ и си́лы его́ во бра́ни, и при­­ложи́ вакхи́да и алки́ма па́ки посла́ти во Иуде́ю, и десны́й ро́гъ съ ни́ми.
 • И идо́ша путе́мъ, и́же [веде́тъ] въ Галга́лы, и ополчи́шася на месало́ѳъ, и́же е́сть во Арви́лѣхъ, и взя́ша его́, и поби́ша ду́шъ человѣ́ческихъ мно́го.
 • И въ ме́сяцъ пе́рвый лѣ́та сто́ пятьдеся́тъ втора́го, при­­ступи́ша во́ини ко Иерусали́му,
 • и воста́ша и идо́ша въ вере́ю въ два́десяти ты́сящахъ муже́й и двѣ́ ты́сящы ко́н­никовъ.
 • Иу́да же бѣ́ ополче́нъ во Елаа́сѣ, и три́ ты́сящы муже́й избра́н­ныхъ съ ни́мъ.
 • И ви́дѣша мно́же­с­т­во си́лъ, я́ко мно́ги су́ть, и устраши́шася зѣло́: и избѣго́ша мно́зи от­ полка́, и не оста́ся от­ ни́хъ то́кмо о́смь со́тъ муже́й.
 • И ви́дѣ Иу́да, я́ко расточи́ся по́лкъ его́, и бра́нь оскорбля́ше его́: и сокруши́ся се́рдцемъ, я́ко не имѣ́яше вре́мене собра́ти и́хъ,
 • и ослабѣ́ и рече́ оста́в­шымъ: воста́немъ и взы́демъ на супоста́ты на́шя, а́ще мо́жемъ ра́товати проти́ву и́хъ.
 • И от­враща́ху его́ реку́ще: не мо́жемъ, но спасе́мъ то́кмо ду́шы своя́ ны́нѣ, и воз­врати́мся со бра́тiею на́­шею, и ополчи́мся на ни́хъ: мы́ же ма́ли.
 • И рече́ Иу́да: не бу́ди ми́ сотвори́ти ве́щь сiю́, е́же бѣжа́ти от­ ни́хъ: и а́ще при­­бли́жися вре́мя на́­ше, у́мремъ му́же­с­т­вен­но ра́ди бра́тiи на́­шея и не оста́вимъ вины́ сла́вѣ на́­шей.
 • И воз­дви́жеся си́ла от­ полка́ и ста́ во срѣ́тенiе и́мъ, и разлучи́шася ко́н­ницы на двѣ́ ча́сти, и пра́щницы и стрѣлцы́ предъидя́ху си́лѣ, и предподви́жницы вси́ си́льнiи.
 • Вакхи́дъ же бѣ́ на деснѣ́мъ ро́зѣ, и при­­бли́жися по́лкъ от­ двою́ страну́, и воз­глаша́ху труба́ми.
 • И воструби́ша, и́же бя́ху от­ страны́ Иу́дины, и ті́и труба́ми: и поколеба́ся земля́ от­ гла́са ополче́нiй. и бы́сть бра́нь сраже́на от­ у́тра да́же до ве́чера.
 • И ви́дѣ Иу́да, я́ко вакхи́дъ и крѣ́пость полка́ въ десны́хъ: и собра́шася къ нему́ вси́ крѣ́пцыи се́рдцемъ:
 • и сотре́ся десны́й ро́гъ от­ ни́хъ, и гна́­ше вслѣ́дъ и́хъ да́же до горы́ азо́та.
 • И су́щiи въ лѣ́вѣмъ ро́зѣ ви́дѣша, я́ко сотре́ся десны́й ро́гъ, и обрати́шася по стопа́мъ Иу́динымъ и су́щихъ съ ни́мъ созади́.
 • И отягчи́ся бра́нь, и падо́ша я́звени мно́зи от­ си́хъ и от­ тѣ́хъ:
 • и Иу́да паде́, про́чiи же бѣжа́ша.
 • И взя́ста Ионаѳа́нъ и Си́монъ Иу́ду бра́та сво­его́ и погребо́ста его́ во гро́бѣ оте́цъ его́ въ моди́нѣ.
 • И пла́кашася о не́мъ и рыда́­ше его́ ве́сь Изра́иль пла́чемъ ве́лiимъ, и сѣ́товаху дни́ мно́ги и реко́ша:
 • ка́ко паде́ си́льный спаса́яй Изра́иля?
 • Про́чая же слове́съ и бра́ней Иу́диныхъ и благи́хъ му́же­ст­въ, и́хже сотвори́, и вели́че­ст­ва его́, не су́ть пи́сана: мно́га бо бя́ху зѣло́.
 • И бы́сть по преставле́нiи Иу́динѣ, пронико́ша беззако́н­нiи во всѣ́хъ предѣ́лѣхъ Изра́илевыхъ, и прозябо́ша вси́ дѣ́ла­ю­щiи беззако́нiе.
 • Во дни́ о́ны бы́сть гла́дъ вели́къ зѣло́, и от­ступи́ страна́ съ ни́ми.
 • И избра́ вакхи́дъ нечести́выхъ муже́й и поста́ви и́хъ госпо́дiями страны́.
 • И иска́ху и испыта́ху друго́въ Иу́диныхъ и при­­вожда́ху тѣ́хъ къ вакхи́ду: и мстя́ше и́мъ и посмѣва́­шеся и́мъ.
 • И бы́сть ско́рбь вели́ка во Изра́или, я́же не бы́сть от­ дні́й, въ ни́хже не яви́ся проро́къ во Изра́или.
 • И собра́шася вси́ дру́зи Иу́дины и реко́ша Ионаѳа́ну:
 • от­не́лѣже бра́тъ тво́й Иу́да сконча́ся, и му́жъ подо́бенъ ему́ нѣ́сть изы́ти проти́ву враго́въ и вакхи́да и вражду́ющихъ язы́ку на́­шему:
 • ны́нѣ у́бо тебе́ дне́сь избра́хомъ, е́же бы́ти вмѣ́сто его́ на́мъ въ нача́лника и вожда́, е́же ра́товати во бра́ни на́­шей.
 • И прiя́ Ионаѳа́нъ во вре́мя о́но нача́л­ст­во и воста́ вмѣ́сто Иу́ды бра́та сво­его́.
 • И позна́ вакхи́дъ и иска́­ше его́ уби́ти.
 • И позна́ Ионаѳа́нъ и Си́монъ бра́тъ его́ и вси́ и́же съ ни́мъ [бя́ху], и побѣго́ша въ пусты́ню Ѳеку́е, и ополчи́шася при­­ водѣ́ рва́ Асфа́ра.
 • И позна́ вакхи́дъ въ де́нь суббо́тъ, и пре́йде са́мъ и вси́ во́и его́ объ ону́ страну́ Иорда́на.
 • И посла́ Ионаѳа́нъ бра́та сво­его́ вожда́ наро́ду и моли́ навате́овъ друго́въ сво­и́хъ предста́вити и́мъ при­­готовле́нiе и́хъ мно́гое.
 • И изыдо́ша сы́нове Иамврі́ины от­ мида́вы, и я́ша Иоа́н­на и вся́ ели́ка имѣ́, и от­идо́ша иму́ще та́.
 • По словесѣ́хъ же си́хъ воз­вѣсти́ша Ионаѳа́ну и Си́мону бра́ту его́, я́ко сы́нове Иамврі́ины творя́тъ бра́къ вели́кiй и веду́тъ невѣ́сту от­ Надава́ѳа, дще́рь еди́наго от­ вели́кихъ вельмо́жъ Ханаа́нскихъ, съ го́рдостiю ве́лiею.
 • И помяну́ша Иоа́н­на бра́та сво­его́, и взыдо́ша, и скры́шася подъ сѣ́нiю горы́:
 • и воз­дви́гнуша о́чи сво­и́ и ви́дѣша, и се́, пли́щь и угото́ванiе мно́гое, и жени́хъ изы́де и дру́зи его́ и бра́тiя его́ бо срѣ́тенiе и́мъ съ тимпа́ны и мусикі́ами и ору́жiи мно́гими:
 • и воста́ша на ни́хъ от­ заса́ды и́же при­­ Ионаѳа́нѣ и уби́ша и́хъ, и падо́ша я́звени мно́зи, про́чiи же бѣго́ша въ го́ру: и взя́ша вся́ коры́сти и́хъ.
 • И обрати́ся бра́къ въ сѣ́тованiе, и гла́съ мусикі́и и́хъ въ пла́чь.
 • И от­мсти́ша от­мще́нiе кро́ве бра́та сво­его́ и воз­врати́шася на бре́гъ Иорда́нскiй.
 • И слы́ша вакхи́дъ и прiи́де въ де́нь суббо́тный да́же до брего́въ Иорда́нскихъ съ си́лою мно́гою.
 • И рече́ ко сво­и́мъ Ионаѳа́нъ: воста́немъ ны́нѣ и ополчи́мся за ду́шы на́шя, нѣ́сть бо дне́сь я́коже вчера́ и тре́тiяго дне́:
 • се́ бо, бра́нь проти́ву на́съ и созади́ на́съ: вода́ же Иорда́нская сю́ду и сю́ду, и бла́то и лѣ́съ, и нѣ́сть мѣ́ста, е́же уклони́тися:
 • ны́нѣ у́бо возопі́йте на небо, да изба́витеся от­ ру́къ враго́въ ва́шихъ. и срази́ся бра́нь.
 • И простре́ Ионаѳа́нъ ру́ку свою́ уби́ти вакхи́да, и уклони́ся и него́ вспя́ть.
 • И вскочи́ Ионаѳа́нъ и и́же съ ни́мъ во Иорда́нъ, и преплыва́ху на объ ону́ страну́, и не преидо́ша по ни́хъ Иорда́на.
 • И падо́ша от­ страны́ вакхи́дины дне́ о́наго я́ко ты́сяща муже́й.
 • И воз­врати́ся во Иерусали́мъ и созда́ гра́ды тве́рды во Иуде́и, тверды́ню во иерихо́нѣ и я́же во Еммау́мѣ и веѳоро́нѣ, и Веѳи́ли и Ѳемна́ѳѣ, и фараѳо́нѣ и тефо́нѣ, со стѣна́ми высо́кими и врата́ми и заво́рами,
 • и поста́ви стра́жу въ ни́хъ, е́же враждова́ти Изра́илю:
 • и утверди́ гра́дъ и́же въ веѳсу́рѣ, и газа́ру, и краегра́дiе, и поста́ви въ ни́хъ си́лы и предложе́нiе бра́­шенъ:
 • и взя́ сы́ны вождо́въ страны́ въ зало́гъ и посади́ и́хъ въ краегра́дiи во Иерусали́мѣ подъ стра́жею.
 • И въ лѣ́то сто́ пятьдеся́тъ тре́тiе ме́сяца втора́го, заповѣ́да алки́мъ разори́ти стѣ́ну двора́ святы́хъ вну́трен­няго, и разори́ дѣла́ проро́ковъ, и нача́ разоря́ти.
 • Во вре́мя о́но пораже́нъ бы́сть алки́мъ, и воспяти́шася дѣла́ его́, и загради́шася уста́ его́, и разслабѣ́ и не можа́­ше ктому́ глаго́лати сло́ва и заповѣ́дати о до́мѣ сво­е́мъ.
 • И у́мре алки́мъ во вре́мя о́но съ му́кою ве́лiею.
 • И ви́дѣ вакхи́дъ, я́ко у́мре алки́мъ, и воз­врати́ся ко царю́. и умолча́ земля́ Иу́дина лѣ́та два́.
 • И совѣща́ша вси́ беззако́н­ницы реку́ще: се́, Ионаѳа́нъ и и́же съ ни́мъ въ поко́и обита́ютъ упова́юще: ны́нѣ у́бо наведе́мъ вакхи́да, и по­има́етъ и́хъ всѣ́хъ во еди́ну но́щь.
 • И ше́дше совѣща́шася съ ни́мъ.
 • И воста́ ити́ съ си́лою мно́гою и посла́ еписто́лiи та́й всѣ́мъ спобори́телемъ его́, и́же во Иуде́и, да и́мутъ Ионаѳа́на и су́щихъ съ ни́мъ. и не воз­мого́ша, я́ко позна́ся и́мъ совѣ́тъ и́хъ.
 • И я́ша от­ муже́й страны́ нача́лниковъ зло́бы пятьдеся́тъ муже́й и уби́ша и́хъ.
 • И отъи́де Ионаѳа́нъ и Си́монъ и и́же съ ни́ми въ веѳвасі́ю, я́же въ пусты́ни, и созда́ разоре́ная ея́ и укрѣпи́ ю́.
 • И позна́ вакхи́дъ, и собра́ все́ мно́же­с­т­во свое́, и су́щымъ от­ Иуде́и воз­вѣсти́.
 • И ше́дъ ополчи́ся на веѳвасі́ю, и во­ева́­ше ю́ дни́ мно́ги, и сотвори́ миха́ны.
 • И оста́ви Ионаѳа́нъ Си́мона бра́та сво­его́ во гра́дѣ, и изы́де во страну́, и изы́де въ числѣ́.
 • И порази́ одоми́ра и бра́тiю его́ и сыно́въ фасиро́нихъ въ жили́щихъ и́хъ, и нача́ избива́ти и восходи́ти въ си́лахъ.
 • Си́монъ же и и́же съ ни́мъ изыдо́ша изъ гра́да и пожго́ша миха́ны,
 • и ра́товаху проти́ву вакхи́да, и сотре́ся от­ ни́хъ, и озлобля́ху его́ зѣло́, я́ко бѣ́ совѣ́тъ его́ и похо́дъ его́ вотще́.
 • И прогнѣ́вася я́ростiю на муже́й беззако́н­ныхъ, совѣ́товав­шихъ ему́ прiити́ во страну́, и уби́ от­ ни́хъ мно́гихъ, и совѣща́ся от­ити́ въ зе́млю свою́.
 • И позна́ Ионаѳа́нъ и посла́ къ нему́ старѣ́йшинъ соста́витими́ръ съ ни́мъ и от­да́ти и́мъ плѣ́нъ.
 • И прiя́, и сотвори́ по словесе́мъ его́, и кля́т­ся ему́ не иска́ти ему́ зла́ во вся́ дни́ живота́ его́.
 • И от­даде́ ему́ плѣ́нъ, его́же пре́жде плѣни́ от­ земли́ Иу́дины: и воз­вра́щься отъи́де въ зе́млю свою́ и не при­­ложи́ ктому́ прiити́ въ предѣ́лы и́хъ.
 • И преста́ ме́чь от­ Изра́иля. и обита́ Ионаѳа́нъ въ Махма́сѣ: и нача́ Ионаѳа́нъ суди́ти лю́ди и истреби́ нечести́выхъ от­ Изра́иля.
 • И ви́дѣ Ионаѳа́нъ я́ко вре́мя ему́ споспѣше­ст­ву́етъ, и избра́ му́жы и посла́ и́хъ въ ри́мъ соста́вити и обнови́ти съ ни́ми дру́жбу,
 • и ко спартiа́томъ и ко ины́мъ мѣсто́мъ посла́ еписто́лiи, по тому́жде о́бразу.
 • И идо́ша въ ри́мъ и внидо́ша въ совѣ́тный до́мъ и реко́ша: Ионаѳа́нъ архiере́й и язы́къ Иуде́йскiй посла́ша на́съ обнови́ти дру́жбу съ ва́ми и споборе́нiе по пре́жнему.
 • И да́ша еписто́лiи и́мъ къ ни́мъ по мѣ́сту, да прово́дятъ и́хъ въ зе́млю Иу́дину съ ми́ромъ.
 • И сiе́ списа́нiе еписто́лiй, и́хже писа́ Ионаѳа́нъ ко спартiа́томъ:
 • Ионаѳа́нъ архiере́й и старѣ́йшины люді́й, и жерцы́ и про́чiи лю́дiе Иуде́йстiи, спартiа́томъ бра́тiи ра́доватися:
 • еще́ пре́жде по́сланы бя́ху еписто́лiи ко оні́и архiере́ю от­ да́рiа ца́р­ст­вовав­шаго въ ва́съ, я́ко есте́ бра́тiя на́ша, я́коже списа́нiе содержи́тъ:
 • и прiя́ оні́а му́жа по́сланаго сла́вно и прiя́тъ еписто́лiи, въ ни́хже завѣща́но о споборе́нiи и дру́жбѣ:
 • и мы́ у́бо не тре́бу­ю­ще си́хъ, утѣше́нiе иму́ще святы́я кни́ги, я́же въ рука́хъ на́шихъ,
 • покуси́хомся посла́ти къ ва́мъ обнови́ти бра́т­ст­во и дру́жбу, е́же бы не от­чужди́тися ва́съ: мно́га бо времена́ про­идо́ша, от­не́лѣже посла́сте къ на́мъ:
 • мы́ у́бо во вся́ко вре́мя непреста́н­но и въ пра́здники и въ про́чихъ подоба́ющихъ дне́хъ воспомина́емъ ва́съ въ же́ртвахъ, я́же при­­но́симъ, и въ моли́твахъ, я́коже подоба́етъ и лѣ́по е́сть воспомина́ти бра́тiю:
 • весели́мся у́бо о сла́вѣ ва́­шей:
 • на́съ же обыдо́ша мно́ги ско́рби и мно́ги бра́ни, и ра́товаша на́съ ца́рiе, и́же о́крестъ на́съ:
 • не хотѣ́хомъ у́бо стужа́ти ва́мъ и про́чiимъ спобо́рникомъ и друго́мъ на́шымъ во бра́нехъ си́хъ,
 • имѣ́емъ бо съ небесе́ по́мощь помога́ющую на́мъ, и изба́вихомся от­ вра́гъ на́шихъ, и смири́шася врази́ на́ши:
 • избра́хомъ у́бо нуми́нiа Антiо́хова сы́на и антипа́тра Иасо́нова, и посла́хомъ къ ри́мляномъ обнови́ти съ ни́ми дру́жбу и споборе́нiе пре́жнее:
 • заповѣ́дахомъ у́бо и́мъ и къ ва́мъ по­ити́ и поздра́вити ва́съ, и да́ти ва́мъ от­ на́съ посла́нiя о обновле́нiи и о бра́т­ст­вѣ на́­шемъ:
 • и ны́нѣ добрѣ́ сотворите́ от­вѣщава́юще на́мъ на сiя́.
 • И сiе́ списа́нiе посла́нiй, и́хже посла́ оні́и:
 • да́рiй ца́рь спартiа́товъ оні́и свяще́н­нику вели́кому ра́доватися:
 • обрѣ́теся въ писа́нiихъ о спартiа́тѣхъ и Иуде́ехъ, я́ко су́ть бра́тiя и я́ко су́ть от­ ро́да Авраа́мля:
 • и ны́нѣ, от­не́лѣже сiя́ позна́хомъ, до́брѣ сотворите́ пи́шуще на́мъ о ми́рѣ ва́­шемъ:
 • и мы́ же восписа́хомъ ва́мъ: ско́ти ва́ши и имѣ́нiе ва́­ше на́ша су́ть, и я́же на́ша ва́ша су́ть: повелѣ́хомъ у́бо, да воз­вѣстя́тъ ва́мъ сiя́.
 • И слы́ша Ионаѳа́нъ, я́ко воз­врати́шася нача́лницы дими́триевы съ си́лою мно́гою, па́че не́же пре́жде, ра́товати на́нь,
 • и изы́де изъ Иерусали́ма, и срѣ́те и́хъ во Амаѳи́тстѣй странѣ́: не бо́ даде́ и́мъ вре́мене, да вни́дутъ во страну́ его́:
 • и посла́ созира́тели въ по́лкъ и́хъ: и воз­врати́шася и воз­вѣсти́ша ему́, я́ко си́це устроя́ют­ся напа́сти на ня́ но́щiю.
 • Егда́ же за́йде со́лнце, заповѣ́да Ионаѳа́нъ сво­и́мъ бдѣ́ти и бы́ти во ору́жiи и гото́витися на бра́нь всю́ но́щь, и поста́ви стра́жы о́крестъ полка́.
 • И слы́шаша супоста́ти, я́ко гото́въ е́сть Ионаѳа́нъ со сво­и́ми на бра́нь, и убоя́шася и ужасо́шася се́рдцемъ сво­и́мъ, и воз­жго́ша огни́ въ полцѣ́ сво­е́мъ и от­идо́ша.
 • Ионаѳа́нъ же и и́же съ ни́мъ бѣ́ша, не позна́ша да́же до у́тра: ви́дяху бо огни́ горя́щыя.
 • И погна́ Ионаѳа́нъ вслѣ́дъ и́хъ и не дости́же и́хъ, преидо́ша бо Елевѳе́ру рѣку́.
 • И обрати́ся Ионаѳа́нъ на Ара́вы, и́же нарица́хуся заведе́е, и порази́ и́хъ, и взя́ коры́сти и́хъ.
 • И воста́въ и́де въ Дама́скъ и прохожда́­ше всю́ страну́ ту́.
 • Си́монъ же изы́де и прiи́де да́же до Аскало́на и бли́жнихъ тверды́нь, и уклони́ся во Иоппі́ю и взя́ ю́.
 • Слы́ша бо, я́ко совѣща́шася тверды́ню преда́ти странѣ́ дими́трiевѣ, и поста́ви та́мо стра́жу, да стрегу́тъ ю́.
 • И воз­врати́ся Ионаѳа́нъ, и собра́ старѣ́йшины людскі́я, и совѣща́ся съ ни́ми созида́ти тверды́ни во Иуде́и
 • и воз­вы́сити стѣ́ны Иерусали́мскiя и воз­дви́гнути высоту́ ве́лiю между́ краегра́дiемъ и гра́домъ, е́же бы от­лучи́ти о́ное от­ гра́да, да бу́детъ сiе́ на уедине́нiи, я́ко да ни купу́ютъ, ниже́ продаю́тъ.
 • И собра́шася созида́ти гра́дъ, паде́ бо стѣна́ пото́ка, я́же от­ восто́ка, и угото́ваша нарица́емое хафенаѳа́.
 • И Си́монъ созда́ Адиду́ въ сефи́лѣ и утверди́ врата́ и заво́ры.
 • И взыска́ три́фонъ ца́р­ст­вовати во Асі́и и воз­ложи́ти дiади́му и простре́ти ру́ку на Антiо́ха царя́,
 • и убоя́ся, да не когда́ не попу́ститъ ему́ Ионаѳа́нъ и ра́товати бу́детъ на него́, и взыска́ пути́, е́же я́ти Ионаѳа́на и уби́ти его́: и воста́въ прiи́де въ веѳса́нъ.
 • И изы́де Ионаѳа́нъ во срѣ́тенiе ему́ съ четы́редесятiю ты́сящiю муже́й избра́н­ныхъ на ополче́нiе и прiи́де въ веѳса́нъ.
 • И ви́дѣ три́фонъ, я́ко прiи́де Ионаѳа́нъ съ во́и мно́гими, и простре́ти на́нь ру́ку убоя́ся:
 • и воспрiя́тъ его́ че́стно, и поста́ви его́ предъ всѣ́ми дру́ги сво­и́ми, и даде́ ему́ да́ры, и заповѣ́да всѣ́мъ си́ламъ сво­и́мъ послу́шати его́ я́ко себе́.
 • И рече́ Ионаѳа́ну: вску́ю утруди́лъ еси́ вся́ лю́ди сiя́, бра́ни не настоя́щей на́мъ?
 • и ны́нѣ от­пусти́ и́хъ въ до́мы своя́, избери́ же себѣ́ муже́й ма́ло, и́же бу́дутъ съ тобо́ю, и прiиди́ со мно́ю во Птолемаи́ду, и преда́мъ тебѣ́ ю́ и про́чыя тверды́ни и си́лы про́чыя, и всѣ́хъ и́же надъ потре́бами, и воз­вра́щься от­иду́: сего́ бо ра́ди прiидо́хъ.
 • И вѣ́ровавъ ему́, сотвори́, я́коже рече́, и от­пусти́ си́лы, и от­идо́ша въ зе́млю Иу́дину.
 • Оста́ви же съ собо́ю три́ ты́сящы муже́й, и́хже двѣ́ ты́сящы оста́ви въ Галиле́и, ты́сяща же идо́ша съ ни́мъ.
 • Егда́ же вни́де Ионаѳа́нъ во Птолемаи́ду, заключи́ша врата́ гра́дская во Птолемаи́дѣ, и я́ша его́, и всѣ́хъ в­ше́дшихъ съ ни́мъ уби́ша мече́мъ.
 • И посла́ три́фонъ во́и и ко́н­ники въ Галиле́ю и на по́ле вели́кое, е́же погуби́ти всѣ́хъ друго́въ Ионаѳа́новыхъ.
 • И позна́ша, я́ко я́тъ бы́сть Ионаѳа́нъ и убiе́нъ и вси́ и́же съ ни́мъ, и увѣща́ша са́ми себе́ и идо́ша угото́вани на бра́нь.
 • И ви́дѣша гоня́щiи, я́ко о души́ и́мъ е́сть, и воз­врати́шася.
 • И прiидо́ша вси́ съ ми́ромъ въ зе́млю Иу́дину, и пла́кашася Ионаѳа́на и су́щихъ съ ни́мъ, и убоя́шася зѣло́, и пла́каше ве́сь Изра́иль пла́чемъ ве́лiимъ.
 • И взыска́ша вси́ язы́цы, и́же о́крестъ и́хъ, сокруши́ти и́хъ, рѣ́ша бо: 54не имѣ́ютъ нача́лника и помога́ющаго: ны́нѣ у́бо пора́туемъ и́хъ и отъ­и́мемъ от­ человѣ́къ па́мять и́хъ.
 • Когда окрестные народы услышали, что построен жертвенник и возобновлено святилище, как прежде, сильно вознегодовали;
 • и решились истребить род Иакова, живший среди них, и начали убивать и истреблять людей в этом народе.
 • Тогда Иуда ополчился против сынов Исава в Идумее, в Акравиме, так как они держали в осаде Израиля, и поразил их великим поражением, и смирил их, и взял добычи их.
 • Вспомнил он и о злобе сынов Веана, которые были для народа сетью и претыканием, строя ему засады на дорогах.
 • Хотя они заперлись от него в башнях, но он ополчился против них, предал их заклятию и сожег огнем башни их со всеми, бывшими в них.
 • Потом он перешел к сынам Аммона и встретил сильное войско и многочисленный народ и Тимофея, предводителя их.
 • Он имел с ними много сражений, и они были разбиты пред лицем его; он поразил их;
 • взял Иазер и селения его и возвратился в Иудею.
 • Тогда собрались язычники, жившие в Галааде, против Израильтян, находившихся в пределах их, чтобы истребить их; но они бежали в крепость Дафему.
 • И послали письма к Иуде и братьям его и сказали: собрались против нас окружающие нас язычники, чтобы истребить нас,
 • и готовятся идти и сделать нападение на крепость, в которую мы убежали, и Тимофей предводительствует войском их.
 • Итак, приди и избавь нас от руки их, ибо множество из нас погибло;
 • и все братья наши, бывшие в пределах Това, преданы смерти, а жен их и детей их и имущество взяли в плен, и погубили там около тысячи мужей.
 • Еще читались эти письма, как вот, пришли другие вестники из Галилеи в разодранных одеждах с таким извещением:
 • собрались против нас из Птолемаиды и из Тира и Сидона, и из всей Галилеи языческой, чтобы погубить нас.
 • Когда услышал эти слова Иуда и народ, то собралось великое собрание для совещания, что сделать для сих братьев, находящихся в бедствии и угрожаемых войною от тех язычников?
 • Тогда Иуда сказал Симону, брату своему: выбери себе мужей и иди и защити братьев твоих, находящихся в Галилее; а я и Ионафан, брат мой, пойдем в Галаад.
 • И оставил он Иосифа, сына Захарии, и Азарию начальниками над народом с остатком войска в Иудее на охранение.
 • И дал им повеление, сказав: управляйте народом сим, но не начинайте войны против язычников до нашего возвращения.
 • Симону отделены для похода в Галилею три тысячи мужей, Иуде же – в Галаад восемь тысяч мужей.
 • И отправился Симон в Галилею и произвел много сражений с язычниками, и разбиты им язычники.
 • Он преследовал их до ворот Птолемаиды, и пало из язычников до трех тысяч мужей, и он взял добычи их.
 • Также взял он с собою находившихся в Галилее и Арваттах [Иудеев] с женами и детьми и со всем имением их и привел в Иудею с великою радостью.
 • А Иуда Маккавей и Ионафан, брат его, перешли Иордан и совершили трехдневный путь в пустыне.
 • Их встретили Навуфеи и приняли мирно, и рассказали им все, случившееся с братьями их в Галааде,
 • и что многие из них заперты в Васаре и Восоре, в Алемах, Хасфоре, Македе и Карнаине – все сии города укреплены и велики –
 • и в прочих городах Галаада находятся в осаде, и что завтра назначено напасть на эти укрепления и взять их и погубить всех их в один день.
 • Посему Иуда со своим войском вдруг направил путь свой в пустыню к Восору и взял этот город, и избил весь мужеский пол острием меча, и взял все добычи их, и сожег его огнем;
 • а оттуда отправился ночью и шел до укрепления.
 • Когда наступало утро, и подняли глаза, и вот, народ многочисленный, которому числа не было, поднимают лестницы и машины, чтобы взять укрепление, и осаждают бывших в нем.
 • Увидел Иуда, что началась битва и вопль города восходил на небо трубами и громким криком,
 • и сказал воинам: сражайтесь теперь за братьев ваших.
 • Он обошел врагов с тыла с тремя отрядами, и затрубили трубами и воскликнули с молитвою;
 • и узнало войско Тимофея, что это – Маккавей, и побежали от лица его, и он поразил их великим поражением, и пало из них в этот день до восьми тысяч мужей.
 • Тогда поворотил он в Масфу и осадил и взял ее, избил весь мужеский пол в ней, взял добычи ее и сожег ее огнем;
 • отправившись оттуда, он взял Хасфон, Макед, Восор и прочие города Галаадские.
 • После этих событий Тимофей собрал другое войско и расположился станом перед Рафоном по ту сторону потока.
 • И послал Иуда осмотреть войско, и объявили ему и сказали: собрались к ним все окружающие нас язычники – сила весьма многочисленная,
 • и они наняли в помощь себе Аравитян и расположились станом за потоком, будучи готовы идти против тебя войною. И пошел Иуда навстречу им.
 • Тогда Тимофей сказал своим военачальникам, когда Иуда и войско его приближались к потоку воды: если он перейдет к нам прежде, то мы не в силах будем устоять против него, ибо он превозможет нас.
 • Если же он убоится и расположится станом по ту сторону потока, то мы перейдем к нему и превозможем его.
 • Как только подошел Иуда к потоку воды, то поставил при потоке народных писцов и приказал им, сказав: не оставляйте ни одного человека в стане, но пусть все идут на сражение.
 • И переправился к ним первый и весь народ за ним. И сокрушены были пред лицем его все язычники, и бросили оружие свое, и убежали в капище, которое было в Карнаине.
 • Тогда взяли они этот город и сожгли огнем капище со всеми находившимися в нем; и побежден был Карнаин и не мог более противостоять Иуде.
 • И собрал Иуда всех Израильтян, находившихся в Галааде, от малого до большого, и жен их, и детей их, и имение, очень большое ополчение, чтобы идти в землю Иудейскую.
 • И дошли они до Ефрона. Это был большой город, весьма укрепленный, на пути; невозможно было уклониться от него ни вправо, ни влево; надобно было пройти посреди него,
 • а жители заперлись в нем и ворота завалили камнями.
 • Иуда послал к ним с мирным предложением: мы пройдем по земле вашей, чтобы идти нам в землю нашу, и никто не обидит вас, только ногами нашими пройдем. Но они не захотели отворить ему.
 • Тогда Иуда приказал объявить в ополчении, чтобы каждый ополчился на своем месте;
 • и ополчились воины и осаждали город весь тот день и всю ночь, и сдался город в руки его.
 • И побил он весь мужеский пол острием меча и до основания разрушил город, и взял добычи его, и прошел через город по убитым.
 • И переправились через Иордан на великую равнину против Вефсана.
 • И собирал Иуда отставших и ободрял народ в продолжение всего пути, доколе не пришли в землю Иудейскую.
 • И взошли на гору Сион с весельем и радостью и принесли всесожжения, потому что никто не пал из них до самого возвращения в мире.
 • В те дни, когда Иуда и Ионафан находились в Галааде, а Симон, брат его, – в Галилее перед Птолемаидою,
 • услышали Иосиф, сын Захарии, и Азарий, военачальники, о славных воинских подвигах, совершенных ими,
 • и сказали: сделаем и мы себе имя; пойдем воевать с язычниками, окружающими нас.
 • Так объявили они бывшему при них войску и пошли на Иамнию.
 • И вышел Горгий из города и воины его навстречу им на сражение.
 • И, обратившись в бегство, Иосиф и Азария были преследуемы до пределов Иудеи; и пали в этот день из народа Израильского до двух тысяч мужей.
 • И было великое замешательство в народе Израильском, потому что не послушались Иуды и братьев его, мечтая показать храбрость,
 • тогда как они не были от семени тех мужей, руке которых предоставлено спасение Израиля.
 • Но муж Иуда и братья его весьма прославились перед всем Израилем и перед всеми народами, где только слышно было имя их, –
 • и собирались к ним приветствующие.
 • После того вышел Иуда и братья его и воевали против сынов Исава в земле, лежащей к югу, и поразил Хеврон и селения его, и разрушил укрепление его, и сожег башни его вокруг него,
 • и поднялся, чтобы идти в землю иноплеменников, и прошел Самарию.
 • В то время пали в сражении священники, желавшие прославиться храбростью и безрассудно вышедшие на войну.
 • И обратился Иуда в Азот, землю иноплеменников, разрушил жертвенники их, сожег огнем резные изображения богов их, взял добычи городов и возвратился в землю Иудейскую.
 • Между тем царь Антиох, проходя верхние области, услышал, что есть в Персии город Елимаис, славящийся богатством, серебром и золотом,
 • и в нем – храм, весьма богатый, и есть там золотые покровы, брони и оружия, которые оставил там Александр, сын Филиппа, царь Македонский, – первый, воцарившийся над Еллинами.
 • И он пришел и старался взять этот город и ограбить его, но не мог, потому что намерение его стало известно жителям города.
 • Они поднялись против него войною, и он обратился в бегство и ушел оттуда с великою скорбью, чтобы отправиться в Вавилон.
 • Тогда пришел некто к нему в Персию с известием, что ополчения, ходившие в землю Иуды, обращены в бегство,
 • что Лисий ходил с сильным войском впереди всех, но был поражен Иудеями, и они усилились и оружием, и войском, и многими добычами, которые взяли от пораженных ими войск,
 • и что они разрушили мерзость, которую он воздвиг над жертвенником в Иерусалиме, а святилище по-прежнему обнесли высокими стенами, также и Вефсуру, город его.
 • Когда царь услышал слова сии, сильно испугался и встревожился, упал на постель и впал в изнеможение от печали, что не сбылось так, как он желал.
 • И много дней пробыл он там, ибо возобновлялась в нем сильная печаль; он думал, что умирает.
 • И созвал он всех друзей своих и сказал им: удалился сон от глаз моих, и я изнемог сердцем от печали.
 • И сказал я в сердце моем: до какой скорби дошел я и до какого великого смущения, в котором нахожусь теперь! А был я полезен и любим во владычестве моем.
 • Теперь же я воспоминаю о тех злодеяниях, которые я совершил в Иерусалиме, и как взял все находившиеся в нем золотые и серебряные сосуды и посылал истреблять обитающих в Иудее напрасно.
 • Теперь я познаю́, что за это постигли меня эти беды, – и вот, я погибаю от великой печали в чужой земле.
 • И призвал он Филиппа, одного из друзей своих, и поставил его правителем над всем царством своим;
 • и дал ему венец и царскую одежду свою и перстень, чтобы он руководил Антиоха, сына его, и воспитывал его для царствования.
 • И умер царь Антиох в сто сорок девятом году.
 • Когда Лисий узнал, что царь умер, то поставил вместо него на царство сына его, Антиоха, которого воспитывал в юности его, и назвал его именем Евпатора.
 • Между тем находившиеся в крепости теснили Израиля вокруг святилища и всегда старались делать ему зло, а язычникам служить опорою;
 • тогда Иуда решил выгнать их и созвал весь народ, чтобы осадить их.
 • Все собрались и осадили их в сто пятидесятом году, и устроил он против них стрелометательные орудия и машины.
 • Но некоторые из осажденных вышли, и к ним пристали некоторые из нечестивых Израильтян;
 • и пошли они к царю и сказали: доколе ты не сделаешь суда и не отмстишь за братьев наших?
 • Мы согласились служить отцу твоему и ходить по заповедям его и следовать повелениям его;
 • а сыны народа нашего осадили крепость и за то чуждаются нас, и кого из нас находят, умерщвляют, и имущества наши расхищают,
 • и не на нас только простерли они руку, но и на все пределы наши.
 • И вот, теперь осадили они крепость в Иерусалиме, чтобы овладеть ею, а святилище и Вефсуру укрепили.
 • Если ты не поспешишь предупредить их, то они сделают больше этого, и тогда ты не в силах будешь удержать их.
 • Услышав это, царь разгневался и собрал всех друзей своих и начальников войска своего и начальников конницы;
 • пришли к нему и из других царств и с морских островов войска наемные,
 • так что число войск его было: сто тысяч пеших, двадцать тысяч всадников и тридцать два слона, приученных к войне.
 • И прошли они через Идумею и расположились станом против Вефсуры, и сражались много дней и устроили машины; но те сделали вылазку и сожгли их огнем и сразились мужественно.
 • После сего Иуда отступил от крепости и расположился станом в Вефсахаре против стана царского.
 • Царь же, встав рано утром, поспешно отправился с войском своим по дороге к Вефсахаре, и приготовились войска к сражению и затрубили трубами.
 • Слонам показывали кровь винограда и тутовых ягод, чтобы возбудить их к битве,
 • и разделили этих животных на отряды и приставили к каждому слону по тысяче мужей в железных кольчугах и с медными шлемами на головах, сверх того по пятисот отборных всадников назначено было к каждому слону.
 • Они становились заблаговременно там, где был слон, и куда он шел, шли и они вместе, не отставая от него.
 • Притом на них были крепкие деревянные башни, покрывавшие каждого слона, укрепленные на них помочами, и в каждой из них по тридцати по два сильных мужей, которые сражались на них, и при слоне Индиец его.
 • Остальных же всадников расставили здесь и там – на двух сторонах ополчения, чтобы подавать знаки и подкреплять в тесных местах.
 • Когда солнце блеснуло на золотых и медных щитах, то заблистали от них горы и светились, как огненные светильники.
 • Одна часть царского войска протянута была по высоким горам, а другие – по низменным местам; и шли они твердо и стройно.
 • И смутились все, слышавшие шум множества их и шествие такого полчища и стук оружий, ибо войско было весьма великое и сильное.
 • И вступил Иуда и войско его в сражение – и пали из ополчения царского шестьсот мужей.
 • Тогда Елеазар, сын Саварана, увидел, что один из слонов покрыт бронею царскою и превосходил всех, и казалось, что на нем был царь, –
 • и он предал себя, чтобы спасти народ свой и приобрести себе вечное имя;
 • и смело побежал к нему в средину отряда, поражая направо и налево, и расступались от него и в ту, и в другую сторону;
 • и подбежал он под того слона, лег под него и убил его, и пал на него слон на землю, и он умер там.
 • Но, увидев силу царского ополчения и стремительность войск, Иудеи уклонились от них.
 • Царские же войска пошли против них на Иерусалим: царь направил войска на Иудею и на гору Сион.
 • И заключил он мир с бывшими в Вефсуре, которые вышли из города, ибо не было у них продовольствия, чтобы держаться в нем в осаде, потому что был субботний год на земле.
 • И овладел царь Вефсурою и оставил в ней стражу, чтобы стеречь ее.
 • Потом много дней осаждал святилище и поставил там стрелометательные орудия и машины, и огнеметательные, и камнеметательные, и копьеметательные, чтобы бросать стрелы и камни.
 • Но и Иудеи устроили машины против их машин и сражались много дней;
 • съестных же припасов недостало в хранилищах, потому что был седьмой год, и искавшие в Иудее безопасности от язычников издержали остатки запасов;
 • и осталось при святилище немного мужей, ибо одолел их голод, и разошлись каждый в свое место.
 • Услышал Лисий, что Филипп, которому царь Антиох еще при жизни поручил воспитывать сына своего, Антиоха, для царствования,
 • возвратился из Персии и Мидии и с ним ходившие с царем войска и что он домогается принять на себя дела царства.
 • Почему поспешно пошел и сказал царю, начальникам войска и вельможам: мы каждый день терпим недостаток и продовольствия у нас мало, а место, осаждаемое нами, крепко, между тем лежит на нас попечение о царстве.
 • Итак, подадим правую руку этим людям и заключим с ними мир и со всем народом их,
 • и предоставим им поступать по законам их, как прежде; ибо за свои законы, которые мы отменили, они раздражились и сделали всё это.
 • И угодно было это слово царю и начальникам, – и послал он к ним, чтобы заключить мир, что они и приняли;
 • и клялся им царь и начальники. После сего они вышли из крепости.
 • И взошел царь на гору Сион и, осмотрев укрепленные места, пренебрег клятвою, которою клялся, и велел разорить стены кругом.
 • Потом поспешно отправился, и, возвратившись в Антиохию, он нашел, что Филипп владеет городом, вступил с ним в сражение и силою взял город.
 • Когда Димитрий услышал, что Никанор и воины его пали в сражении, послал Вакхида и Алкима во второй раз в землю Иудейскую и правое крыло с ними.
 • И отправились они по дороге в Галгалы и расположились станом при Месалофе, что в Арвилах, и, овладев им, погубили множество людей.
 • В первом месяце сто пятьдесят второго года расположились они станом у Иерусалима,
 • но снялись и пошли к Верее с двадцатью тысячами мужей и двумя тысячами конницы.
 • А Иуда расположился станом при Елеасе, и три тысячи избранных мужей с ним.
 • Но, увидев множество войска, как оно многочисленно, они весьма устрашились, и многие из стана его разбежались, и осталось из них не более восьмисот мужей.
 • Когда увидел Иуда, что разбежалось ополчение его, а война тревожила его, он смутился сердцем, потому что не имел времени собрать их.
 • Он опечалился и сказал оставшимся: встанем и пойдем на противников наших; может быть, мы в силах будем сражаться с ними.
 • Но они отклоняли его и говорили: мы не в силах, но будем теперь спасать жизнь нашу, и потом возвратимся с братьями нашими, и тогда будем сражаться против них, а теперь нас мало.
 • Но Иуда сказал: нет, да не будет этого со мною, чтобы бежать от них; а если пришел час наш, то умрем мужественно за братьев наших и не оставим нарекания на славу нашу.
 • И двинулось войско из стана и стало против них; и разделилась конница на две части, а впереди войска шли пращники и стрельцы и все сильные передовые воины.
 • Вакхид же находился на правом крыле, и приближались отряды с обеих сторон и трубили трубами.
 • Затрубили трубами и бывшие с Иудою, и поколебалась земля от шума войск, и было упорное сражение от утра до вечера.
 • Когда увидел Иуда, что Вакхид и крепчайшая часть его войска находится на правой стороне, то собрались к нему все храбрые сердцем –
 • и разбито ими правое крыло, и они преследовали их до горы Азота.
 • Когда находившиеся на левом крыле увидели, что правое крыло разбито, то обратились вслед за Иудою и бывшими с ним, с тыла.
 • И сражение было жестокое, и много пало пораженных с той и другой стороны,
 • пал и Иуда, а прочие обратились в бегство.
 • И взяли Ионафан и Симон Иуду, брата своего, и похоронили его во гробе отцов его в Модине.
 • И оплакивали его и рыдали о нем сильно все Израильтяне, и печалились много дней и говорили:
 • как пал сильный, спасавший Израиля?
 • Прочие же дела Иуды, и сражения, и мужественные подвиги, которые совершил он, и величие его не описаны, ибо их было весьма много.
 • По смерти же Иуды во всех пределах Израильских явились люди беззаконные, и поднялись все делатели неправды.
 • В те самые дни был очень сильный голод, и страна пристала к ним.
 • И выбрал Вакхид нечестивых мужей и поставил их начальниками страны.
 • Они разведывали и разыскивали друзей Иуды и приводили их к Вакхиду, а он мстил им и издевался над ними.
 • И была великая скорбь в Израиле, какой не бывало с того дня, как не видно стало у них пророка.
 • Тогда собрались все друзья Иуды и сказали Ионафану:
 • с того времени, как скончался брат твой Иуда, нет подобного ему мужа, чтобы выйти против врагов и Вакхида и против ненавистников нашего народа.
 • Итак, теперь мы тебя избрали – быть нам вместо него начальником и вождем, чтобы вести войну нашу.
 • И принял Ионафан в то время предводительство и стал на место Иуды, брата своего.
 • И узнал о том Вакхид и искал убить его.
 • Об этом узнали Ионафан и Симон, брат его, и все бывшие с ним и убежали в пустыню Фекое и расположились станом при водах озера Асфар.
 • Вакхид, узнав о том в день субботний, переправился сам и все войско его за Иордан.
 • А Ионафан отправил брата своего – предводителя народа – и просил друзей своих, Наватеев, чтобы сложить у них большой запас свой.
 • Но вышли из Мидавы сыны Иамври и схватили Иоанна и все, что он имел, и ушли.
 • После сих происшествий сказали Ионафану и Симону, брату его, что сыны Иамври торжественно совершают знатный брак и провожают из Надавафа с великою пышностью невесту, дочь одного из знатных вельмож Хананейских.
 • Тогда вспомнили они об Иоанне, брате своем, и вышли, и скрылись под кровом горы.
 • Подняв глаза свои, они увидели: вот восклицания и большое приданое; навстречу вышел жених и друзья его и братья его с тимпанами и музыкою и со многими оружиями.
 • Тогда бывшие с Ионафаном поднялись на них из засады и побили их, и много пало пораженных, а остальные убежали на гору; и взяли они всю добычу их.
 • И обратилось брачное торжество в печаль, и звук музыки их – в плач.
 • Так отмстили они за кровь брата своего и возвратились к болотистому месту у Иордана.
 • И услышал об этом Вакхид – и в день субботний пришел к берегам Иордана с большим войском.
 • Тогда сказал Ионафан бывшим с ним: встанем теперь и сразимся за жизнь нашу, ибо ныне – не то, что вчера и третьего дня.
 • Вот, неприятель и спереди нас и сзади нас, вода Иордана с той и с другой стороны, и болото и лес, и нет места, куда уклониться.
 • Итак, теперь воззовите на небо, чтобы избавиться вам от руки врагов ваших.
 • И началось сражение. И простер Ионафан руку свою, чтобы поразить Вакхида, но тот уклонился от него назад.
 • И бросился Ионафан и бывшие с ним в Иордан и переплыли на другой берег, а те не перешли за ними Иордана.
 • И пало у Вакхида в тот день до тысячи мужей.
 • И возвратился он в Иерусалим и построил в Иудее крепкие города: крепость в Иерихоне, и Еммаум и Вефорон, и Вефиль и Фамнафу в Фарафоне, и Тефон с высокими стенами, воротами и запорами,
 • и поставил в них стражу, чтобы враждебно действовать против Израиля.
 • Укрепил также город в Вефсуре и Газару и крепость и оставил в них войско со съестными запасами,
 • и взял в заложники сыновей вождей страны и поместил их в Иерусалимской крепости под стражею.
 • В сто пятьдесят третьем году, во втором месяце, Алким велел разорить стену внутреннего двора храма и разрушить дело пророков, и уже начал разрушение.
 • Но в то самое время Алким поражен был ударом, и остановились предприятия его; уста его сомкнулись, он онемел и не мог более вымолвить ни одного слова и завещать о доме своем.
 • И умер Алким в то же время в тяжких мучениях.
 • Когда Вакхид узнал, что Алким умер, возвратился к царю; и земля Иудейская два года оставалась в покое.
 • Тогда все беззаконники совещались и говорили: вот, Ионафан и находящиеся с ним живут безопасно в покое; приведем теперь Вакхида, и он схватит всех их в одну ночь.
 • Пошли и предложили ему такой совет.
 • Он решился идти с большим войском и послал тайно письма всем союзникам своим, которые находились в Иудее, чтобы они схватили Ионафана и находящихся с ним, но они не могли, потому что замысел их сделался известен им.
 • И поймали они из мужей страны виновников этого злодейства до пятидесяти человек и убили их.
 • После сего удалились Ионафан и Симон и бывшие с ними в Вефваси, что в пустыне, и возобновили разрушенное там и укрепили город.
 • Узнав об этом, Вакхид собрал все войско свое, известив и тех, которые находились в Иудее,
 • пришел и осадил Вефваси, и сражался против него много дней и устроил машины.
 • Ионафан же оставил в городе Симона, брата своего, а сам вышел в страну, и вышел с небольшим числом,
 • и поразил Одоааррина и братьев его и сыновей Фасирона в шатрах их и начал поражать и наступать с силою.
 • Тогда и Симон и бывшие с ним выступили из города и сожгли машины,
 • и сражались против Вакхида, и он был разбит ими; этим они сильно опечалили его, потому что замысел его и поход остался тщетным.
 • Сильно разгневался он на мужей беззаконных, которые присоветовали ему идти в эту страну, и многих из них умертвил, и решился возвратиться в землю свою.
 • Узнав об этом, Ионафан послал к нему старейшин, чтобы заключить с ним мир и чтобы он отдал пленных.
 • Он принял это и сделал по словам его, и поклялся не причинять ему никакого зла во все дни жизни своей,
 • и отдал ему пленных, которых прежде взял в плен в земле Иудейской, и возвратился в землю свою и не приходил более в пределы их.
 • И унялся меч в Израиле, и поселился Ионафан в Махмасе; и начал Ионафан судить народ и истребил нечестивых из среды Израиля.
 • Ионафан, видя, что время благоприятствует ему, избрал мужей и послал в Рим установить и возобновить дружбу с Римлянами,
 • и к Спартанцам и в другие места послал письма о том же.
 • И пришли они в Рим, и вошли в совет, и сказали: «Ионафан-первосвященник и народ Иудейский прислали нас, чтобы возобновить дружбу с вами и союз по-прежнему».
 • И там дали им письма к местным начальникам, чтобы проводили их в землю Иудейскую с миром.
 • Вот список письма, которое писал Ионафан Спартанцам:
 • «Первосвященник Ионафан и народные старейшины и священники и остальной народ Иудейский братьям Спартанцам – радоваться.
 • Еще прежде от Дария [Арея], царствовавшего у вас, присланы были к первосвященнику Онии письма, что вы – братья наши, как показывает список.
 • И принял Ония посланного мужа с честью, и получил письма, в которых ясно говорилось о союзе и дружбе.
 • Мы же, хотя и не имеем надобности в них, имея утешением священные книги, которые в руках наших,
 • но предприняли послать к вам для возобновления братства и дружбы, чтобы не отчуждаться от вас, ибо много прошло времени после того, как вы присылали к нам.
 • Мы неопустительно во всякое время, как в праздники, так и в прочие установленные дни, воспоминаем о вас при жертвоприношениях наших и молитвах, как должно и прилично воспоминать братьев.
 • Мы радуемся о вашей славе;
 • нас же обстоят многие беды и частые войны; ибо воевали против нас окрестные цари.
 • Но мы не хотели беспокоить вас и прочих союзников и друзей наших в этих войнах,
 • ибо мы имеем помощь небесную, помогающую нам; мы избавились от врагов наших, и враги наши усмирены.
 • Теперь мы избрали Нуминия, сына Антиохова, и Антипатра, сына Иасонова, и послали их к Римлянам возобновить дружбу с ними и прежний союз.
 • Поручили им идти и к вам, приветствовать вас и вручить вам письма от нас о возобновлении и с вами нашего братства.
 • И вы хорошо сделаете, ответив нам на них».
 • Вот и список писем, которые прислал Дарий [Арей]:
 • «Царь Спартанский Онии первосвященнику – радоваться.
 • Найдено в писании о Спартанцах и Иудеях, что они – братья и от рода Авраамова.
 • Теперь, когда мы узнали об этом, вы хорошо сделаете, написав нам о благосостоянии вашем.
 • Мы же уведомляем вас: скот ваш и имущество ваше – наши, а что у нас есть, то ваше. И мы повелели объявить вам об этом».
 • И услышал Ионафан, что возвратились военачальники Димитрия с бо́льшим войском, нежели прежде, чтобы воевать против него,
 • и вышел из Иерусалима, и встретил их в стране Амафитской, и не дал им времени войти в страну его.
 • И послал соглядатаев в стан их, которые, возвратившись, объявили ему, что они готовятся напасть на них в эту ночь.
 • Посему, когда зашло солнце, Ионафан приказал своим бодрствовать, быть в вооружении и готовиться к сражению всю ночь, и поставил вокруг стана передовых сторожей.
 • И услышали неприятели, что Ионафан со своими приготовился к сражению, и устрашились, и затрепетали сердцем своим, и, зажегши огни в стане своем, ушли.
 • Ионафан же и бывшие с ним не знали о том до утра, ибо видели горящие огни.
 • И погнался Ионафан за ними, но не настиг их, потому что они перешли реку Елевферу.
 • Тогда Ионафан обратился на Арабов, называемых Заведеями, поразил их и взял добычу их.
 • Потом, возвратившись, пришел в Дамаск и прошел по всей той стране.
 • И Симон вышел, и прошел до Аскалона и ближайших крепостей, и обратился в Иоппию, и овладел ею
 • ибо он услышал, что [Иоппияне] хотят сдать крепость войскам Димитрия, – и поставил там стражу, чтобы охранять ее.
 • И возвратился Ионафан, и созвал старейшин народа, и советовался с ними, чтобы построить крепости в Иудее,
 • возвысить стены Иерусалима и воздвигнуть высокую стену между крепостью и городом, дабы отделить ее от города, так чтобы она была особо и не было бы в ней ни купли, ни продажи.
 • Когда собрались устроить город и дошли до стены у потока с восточной стороны, то построили так называемую Хафенафу.
 • А Симон построил Адиду в Сефиле и укрепил ворота и запоры.
 • Между тем Трифон домогался сделаться царем Азии и возложить на себя венец и поднять руку на царя Антиоха,
 • но опасался, как бы не воспрепятствовал ему Ионафан и не начал против него войны; поэтому искал случая, чтобы взять Ионафана и убить, и, поднявшись, пошел в Вефсан.
 • И вышел Ионафан навстречу ему с сорока тысячами избранных мужей, готовых к битве, и пришел в Вефсан.
 • Когда Трифон увидел, что Ионафан идет с многочисленным войском, то побоялся поднять на него руки.
 • И принял его с честью, и представил его всем друзьям своим, дал ему подарки, приказал войскам своим повиноваться ему, как себе самому.
 • Потом сказал Ионафану: для чего ты утруждаешь весь этот народ, когда не предстоит нам войны?
 • Итак, отпусти их теперь в домы их, а для себя избери немногих мужей, которые были бы с тобою, и пойдем со мною в Птолемаиду, и я передам ее тебе и другие крепости и остальные войска и всех, заведующих сборами, и потом возвращусь; ибо для этого я и нахожусь здесь.
 • И поверил ему Ионафан, и сделал так, как он сказал, и отпустил войска, и они отправились в землю Иудейскую;
 • с собою же оставил три тысячи мужей, из которых две тысячи оставил в Галилее, тысяча же отправилась с ним.
 • Но как скоро вошел Ионафан в Птолемаиду, Птолемаидяне заперли ворота, и схватили его, и всех вошедших с ним убили мечом.
 • Тогда Трифон послал войско и конницу в Галилею и на великую равнину, чтобы истребить всех бывших с Ионафаном.
 • Но они, услышав, что Ионафан схвачен и погиб и бывшие с ним, ободрили друг друга и вышли густым строем, готовые сразиться.
 • И увидели преследующие, что дело идет о жизни, и возвратились назад.
 • А они все благополучно пришли в землю Иудейскую и оплакивали Ионафана и бывших с ним, и были в большом страхе, и весь Израиль плакал горьким плачем.
 • Тогда все окрестные народы искали истребить их, ибо говорили: теперь нет у них начальника и поборника; итак, будем теперь воевать против них и истребим из среды людей память их.
 • καὶ ἐγένετο ὅτε ἤκουσαν τὰ ἔθνη κυκλόθεν ὅτι ᾠκοδομήθη τὸ θυσιαστήριον καὶ ἐνεκαινίσθη τὸ ἁγίασμα ὡς τὸ προ­́τερον καὶ ὠργίσθησαν σφόδρα
 • καὶ ἐβουλεύ­σαν­το τοῦ ἆραι τὸ γένος Ιακωβ τοὺς ὄν­τας ἐν μέσῳ αὐτῶν καὶ ἤρξαν­το τοῦ θανατοῦν ἐν τῷ λαῷ καὶ ἐξαίρειν
 • καὶ ἐπολέμει Ιουδας προ­̀ς τοὺς υἱοὺς Ησαυ ἐν τῇ Ιδουμαίᾳ τὴν Ακραβαττήνην ὅτι περιεκάθην­το τὸν Ισραηλ καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς πλη­γὴν μεγά­λην καὶ συν­έστειλεν αὐτοὺς καὶ ἔλαβεν τὰ σκῦλα αὐτῶν
 • καὶ ἐμνήσθη τῆς κακίας υἱῶν Βαιαν οἳ ἦσαν τῷ λαῷ εἰς παγίδα καὶ σκάνδαλον ἐν τῷ ἐνεδρεύ­ειν αὐτοὺς ἐν ταῖς ὁδοῖς
 • καὶ συν­εκλείσθησαν ὑπ᾿ αὐτοῦ εἰς τοὺς πύργους καὶ παρενέβαλεν ἐπ᾿ αὐτοὺς καὶ ἀνεθεμάτισεν αὐτοὺς καὶ ἐνεπύρισε τοὺς πύργους αὐτῆς ἐν πυρὶ σὺν πᾶσιν τοῖς ἐνοῦσιν
 • καὶ διεπέρασεν ἐπι­̀ τοὺς υἱοὺς Αμμων καὶ εὗρεν χεῖρα κραταιὰν καὶ λαὸν πολὺν καὶ Τιμόθεον ἡγούμενον αὐτῶν
 • καὶ συν­ῆψεν προ­̀ς αὐτοὺς πολέμους πολλούς καὶ συν­ετρίβησαν προ­̀ προ­σώπου αὐτοῦ καὶ ἐπάταξεν αὐτούς
 • καὶ προ­κατελάβετο τὴν Ιαζηρ καὶ τὰς θυγατέρας αὐτῆς καὶ ἀνέστρεψεν εἰς τὴν Ιουδαίαν
 • καὶ ἐπι­συν­ήχθησαν τὰ ἔθνη τὰ ἐν τῇ Γαλααδ ἐπι­̀ τὸν Ισραηλ τοὺς ὄν­τας ἐπι­̀ τοῖς ὁρίοις αὐτῶν τοῦ ἐξᾶραι αὐτούς καὶ ἔφυγον εἰς Δαθεμα τὸ ὀχύρωμα
 • καὶ ἀπέστειλαν γράμματα προ­̀ς Ιουδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ λέγον­τες ἐπι­συν­ηγμένα ἐστὶν ἐφ᾿ ἡμᾶς τὰ ἔθνη κύκλῳ ἡμῶν τοῦ ἐξᾶραι ἡμᾶς
 • καὶ ἑτοιμάζον­ται ἐλθεῖν καὶ προ­κατα­λαβέσθαι τὸ ὀχύρωμα εἰς ὃ κατεφύγομεν καὶ Τιμόθεος ἡγεῖται τῆς δυνάμεως αὐτῶν
 • νῦν οὖν ἐλθὼν ἐξελοῦ ἡμᾶς ἐκ χειρὸς αὐτῶν ὅτι πέπτωκεν ἐξ ἡμῶν πλῆ­θος
 • καὶ πάν­τες οἱ ἀδελφοὶ ἡμῶν οἱ ὄν­τες ἐν τοῖς Τουβίου τεθανάτων­ται καὶ ᾐχμαλωτίκασιν τὰς γυναῖκας αὐτῶν καὶ τὰ τέκνα καὶ τὴν ἀπο­σκευὴν καὶ ἀπώλεσαν ἐκεῖ ὡσεὶ μίαν χιλιαρχίαν ἀνδρῶν
 • ἔτι αἱ ἐπι­στολαὶ ἀνεγιγνώσκον­το καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι ἕτεροι παρεγένον­το ἐκ τῆς Γαλιλαίας διερρηχότες τὰ ἱμάτια ἀπαγγέλλον­τες κατα­̀ τὰ ῥήματα ταῦτα
 • λέγον­τες ἐπι­συν­ῆχθαι ἐπ᾿ αὐτοὺς ἐκ Пτολεμαίδος καὶ Τύρου καὶ Σιδῶνος καὶ πᾶσαν Γαλιλαίαν ἀλλοφύλων τοῦ ἐξαναλῶσαι ἡμᾶς
 • ὡς δὲ ἤκουσεν Ιουδας καὶ ὁ λαὸς τοὺς λόγους τούτους ἐπι­συν­ήχθη ἐκκλησία μεγά­λη βουλεύ­σασθαι τί ποιήσωσιν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῶν τοῖς οὖσιν ἐν θλίψει καὶ πολεμου­μέ­νοις ὑπ᾿ αὐτῶν
 • καὶ εἶπεν Ιουδας Σιμωνι τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἐπι­́λεξον σεαυτῷ ἄνδρας καὶ πορεύ­ου καὶ ῥῦσαι τοὺς ἀδελφούς σου τοὺς ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ ἐγὼ δὲ καὶ Ιωναθαν ὁ ἀδελφός μου πορευσόμεθα εἰς τὴν Γαλααδῖτιν
 • καὶ κατέλιπεν Ιωσηπον τὸν τοῦ Ζαχαριου καὶ Αζαριαν ἡγούμενον τοῦ λαοῦ μετὰ τῶν ἐπι­λοίπων τῆς δυνάμεως ἐν τῇ Ιουδαίᾳ εἰς τήρησιν
 • καὶ ἐνετείλατο αὐτοῖς λέγων προ­́στητε τοῦ λαοῦ τούτου καὶ μὴ συν­άψητε πόλεμον προ­̀ς τὰ ἔθνη ἕως τοῦ ἐπι­στρέψαι ἡμᾶς
 • καὶ ἐμερίσθησαν Σιμωνι ἄνδρες τρισχίλιοι τοῦ πορευθῆναι εἰς τὴν Γαλιλαίαν Ιουδα δὲ ἄνδρες ὀκτακισχίλιοι εἰς τὴν Γαλααδῖτιν
 • καὶ ἐπορεύ­θη Σιμων εἰς τὴν Γαλιλαίαν καὶ συν­ῆψεν πολέμους πολλοὺς προ­̀ς τὰ ἔθνη καὶ συν­ετρίβη τὰ ἔθνη ἀπο­̀ προ­σώπου αὐτοῦ
 • καὶ ἐδίωξεν αὐτοὺς ἕως τῆς πύλης Пτολεμαίδος καὶ ἔπεσον ἐκ τῶν ἐθνῶν εἰς τρισχιλίους ἄνδρας καὶ ἔλαβεν τὰ σκῦλα αὐτῶν
 • καὶ παρέλαβεν τοὺς ἐκ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐν Αρβαττοις σὺν ταῖς γυναιξὶν καὶ τοῖς τέκνοις καὶ πάν­τα ὅσα ἦν αὐτοῖς καὶ ἤγαγεν εἰς τὴν Ιουδαίαν μετ᾿ εὐφροσύνης μεγά­λης
 • καὶ Ιουδας ὁ Μακκαβαῖος καὶ Ιωναθαν ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ διέβησαν τὸν Ιορδάνην καὶ ἐπορεύ­θησαν ὁδὸν τριῶν ἡμερῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ
 • καὶ συν­ήν­τησαν τοῖς Ναβαταίοις καὶ ἀπήν­τησαν αὐτοῖς εἰρηνικῶς καὶ διηγήσαν­το αὐτοῖς πάν­τα τὰ συμβάν­τα τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῶν ἐν τῇ Γαλααδίτιδι
 • καὶ ὅτι πολλοὶ ἐξ αὐτῶν συν­ειλημ­μέ­νοι εἰσὶν εἰς Βοσορρα καὶ Βοσορ ἐν Αλεμοις Χασφω Μακεδ καὶ Καρναιν πᾶσαι αἱ πόλεις αὗται ὀχυραὶ καὶ μεγά­λαι
 • καὶ ἐν ταῖς λοιπαῖς πόλεσιν τῆς Γαλααδίτιδός εἰσιν συν­ειλημ­μέ­νοι εἰς αὔριον τάσ­σον­ται παρεμβαλεῖν ἐπι­̀ τὰ ὀχυρώματα καὶ κατα­λαβέσθαι καὶ ἐξᾶραι πάν­τας τούτους ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ
 • καὶ ἀπέστρεψεν Ιουδας καὶ ἡ παρεμβολὴ αὐτοῦ ὁδὸν εἰς τὴν ἔρημον Βοσορρα ἄφνω καὶ κατελάβετο τὴν πόλιν καὶ ἀπέκτεινε πᾶν ἀρσενικὸν ἐν στόματι ῥομφαίας καὶ ἔλαβεν πάν­τα τὰ σκῦλα αὐτῶν καὶ ἐνέπρησεν αὐτὴν πυρί
 • καὶ ἀπῆρεν ἐκεῖθεν νυκτός καὶ ἐπορεύ­ον­το ἕως ἐπι­̀ τὸ ὀχύρωμα
 • καὶ ἐγένετο ἑωθινῇ ἦραν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν καὶ ἰδοὺ λαὸς πολύς οὗ οὐκ ἦν ἀριθμός αἴρον­τες κλίμακας καὶ μηχανὰς κατα­λαβέσθαι τὸ ὀχύρωμα καὶ ἐπολέμουν αὐτούς
 • καὶ εἶδεν Ιουδας ὅτι ἦρκται ὁ πόλεμος καὶ ἡ κραυγὴ τῆς πόλεως ἀνέβη ἕως οὐρανοῦ σάλπιγξιν καὶ κραυγῇ μεγά­λῃ
 • καὶ εἶπεν τοῖς ἀνδράσιν τῆς δυνάμεως πολεμήσατε σήμερον ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν
 • καὶ ἐξῆλθεν ἐν τρισὶν ἀρχαῖς ἐξόπισθεν αὐτῶν καὶ ἐσάλπισαν ταῖς σάλπιγξιν καὶ ἐβόησαν ἐν προ­σευχῇ
 • καὶ ἐπέγνω ἡ παρεμβολὴ Τιμοθέου ὅτι Μακκαβαῖός ἐστιν καὶ ἔφυγον ἀπο­̀ προ­σώπου αὐτοῦ καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς πλη­γὴν μεγά­λην καὶ ἔπεσον ἐξ αὐτῶν ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ εἰς ὀκτακισχιλίους ἄνδρας
 • καὶ ἀπέκλινεν εἰς Αλεμα καὶ ἐπολέμησεν αὐτὴν καὶ κατελάβετο αὐτὴν καὶ ἀπέκτεινεν πᾶν ἀρσενικὸν αὐτῆς καὶ ἔλαβεν τὰ σκῦλα αὐτῆς καὶ ἐνέπρησεν αὐτὴν ἐν πυρί
 • ἐκεῖθεν ἀπῆρεν καὶ προ­κατελάβετο τὴν Χασφω Μακεδ καὶ Βοσορ καὶ τὰς λοιπὰς πόλεις τῆς Γαλααδίτιδος
 • μετὰ δὲ τὰ ῥήματα ταῦτα συν­ήγαγεν Τιμόθεος παρεμβολὴν ἄλλην καὶ παρενέβαλεν κατα­̀ προ­́σωπον Рαφων ἐκ πέραν τοῦ χειμάρρου
 • καὶ ἀπέστειλεν Ιουδας κατα­σκοπεῦσαι τὴν παρεμβολήν καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ λέγον­τες ἐπι­συν­ηγμένα εἰσὶν προ­̀ς αὐτὸν πάν­τα τὰ ἔθνη τὰ κύκλῳ ἡμῶν δύναμις πολλὴ σφόδρα
 • καὶ ᾿Ἀραβας μεμίσθων­ται εἰς βοήθειαν αὐτοῖς καὶ παρεμβάλλουσιν πέραν τοῦ χειμάρρου ἕτοιμοι τοῦ ἐλθεῖν ἐπι­̀ σὲ εἰς πόλεμον καὶ ἐπορεύ­θη Ιουδας εἰς συν­άν­τησιν αὐτῶν
 • καὶ εἶπεν Τιμόθεος τοῖς ἄρχουσιν τῆς δυνάμεως αὐτοῦ ἐν τῷ ἐγγίζειν Ιουδαν καὶ τὴν παρεμβολὴν αὐτοῦ ἐπι­̀ τὸν χειμάρρουν τοῦ ὕδα­τος ἐὰν δια­βῇ προ­̀ς ἡμᾶς προ­́τερος οὐ δυνησόμεθα ὑποστῆναι αὐτόν ὅτι δυνά­με­νος δυνή­σε­ται προ­̀ς ἡμᾶς
 • ἐὰν δὲ δειλανθῇ καὶ παρεμβάλῃ πέραν τοῦ ποταμοῦ δια­περάσομεν προ­̀ς αὐτὸν καὶ δυνησόμεθα προ­̀ς αὐτόν
 • ὡς δὲ ἤγγισεν Ιουδας ἐπι­̀ τὸν χειμάρρουν τοῦ ὕδα­τος ἔστησεν τοὺς γραμματεῖς τοῦ λαοῦ ἐπι­̀ τοῦ χειμάρρου καὶ ἐνετείλατο αὐτοῖς λέγων μὴ ἀφῆτε πάν­τα ἄνθρωπον παρεμβαλεῖν ἀλλὰ ἐρχέσθωσαν πάν­τες εἰς τὸν πόλεμον
 • καὶ διεπέρασεν ἐπ᾿ αὐτοὺς προ­́τερος καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὄπισθεν αὐτοῦ καὶ συν­ετρίβησαν προ­̀ προ­σώπου αὐτῶν πάν­τα τὰ ἔθνη καὶ ἔρριψαν τὰ ὅπλα αὐτῶν καὶ ἔφυγον εἰς τὸ τέ­με­νος Καρναιν
 • καὶ προ­κατελάβον­το τὴν πόλιν καὶ τὸ τέ­με­νος ἐνεπύρισαν ἐν πυρὶ σὺν πᾶσιν τοῖς ἐν αὐτῷ καὶ ἐτροπώθη Καρναιν καὶ οὐκ ἠδύναν­το ἔτι ὑποστῆναι κατα­̀ προ­́σωπον Ιουδου
 • καὶ συν­ήγαγεν Ιουδας πάν­τα Ισραηλ τοὺς ἐν τῇ Γαλααδίτιδι ἀπο­̀ μικροῦ ἕως μεγά­λου καὶ τὰς γυναῖκας αὐτῶν καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν καὶ τὴν ἀπο­σκευήν παρεμβολὴν μεγά­λην σφόδρα ἐλθεῖν εἰς γῆν Ιουδα
 • καὶ ἦλθον ἕως Εφρων καὶ αὕτη πόλις μεγά­λη ἐπι­̀ τῆς ὁδοῦ ὀχυρὰ σφόδρα οὐκ ἦν ἐκκλῖναι ἀπ᾿ αὐτῆς δεξιὰν ἢ ἀριστεράν ἀλλ᾿ ἢ δια­̀ μέσου αὐτῆς πορεύ­εσθαι
 • καὶ ἀπέκλεισαν αὐτοὺς οἱ ἐκ τῆς πόλεως καὶ ἐνέφραξαν τὰς πύλας λίθοις
 • καὶ ἀπέστειλεν προ­̀ς αὐτοὺς Ιουδας λόγοις εἰρηνικοῖς λέγων διελευσόμεθα δια­̀ τῆς γῆς σου τοῦ ἀπελθεῖν εἰς τὴν γῆν ἡμῶν καὶ οὐδεὶς κακοποιήσει ὑμᾶς πλη­̀ν τοῖς ποσὶν παρελευσόμεθα καὶ οὐκ ἠβούλον­το ἀνοῖξαι αὐτῷ
 • καὶ ἐπέταξεν Ιουδας κηρύξαι ἐν τῇ παρεμβολῇ τοῦ παρεμβαλεῖν ἕκαστον ἐν ᾧ ἐστιν τόπῳ
 • καὶ παρενέβαλον οἱ ἄνδρες τῆς δυνάμεως καὶ ἐπολέμησεν τὴν πόλιν ὅλην τὴν ἡμέραν ἐκείνην καὶ ὅλην τὴν νύκτα καὶ παρεδόθη ἡ πόλις ἐν χειρὶ αὐτοῦ
 • καὶ ἀπώλεσεν πᾶν ἀρσενικὸν ἐν στόματι ῥομφαίας καὶ ἐξερρίζωσεν αὐτὴν καὶ ἔλαβεν τὰ σκῦλα αὐτῆς καὶ διῆλθεν δια­̀ τῆς πόλεως ἐπάνω τῶν ἀπεκταμμένων
 • καὶ διέβησαν τὸν Ιορδάνην εἰς τὸ πεδίον τὸ μέγα κατα­̀ προ­́σωπον Βαιθσαν
 • καὶ ἦν Ιουδας ἐπι­συν­άγων τοὺς ἐσχατίζον­τας καὶ παρα­καλῶν τὸν λαὸν κατα­̀ πᾶσαν τὴν ὁδόν ἕως ἦλθεν εἰς γῆν Ιουδα
 • καὶ ἀνέβησαν εἰς ὄρος Σιων ἐν εὐφροσύνῃ καὶ χαρᾷ καὶ προ­σήγαγον ὁλοκαυτώματα ὅτι οὐκ ἔπεσεν ἐξ αὐτῶν οὐθεὶς ἕως τοῦ ἐπι­στρέψαι ἐν εἰρήνῃ
 • καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐν αἷς ἦν Ιουδας καὶ Ιωναθαν ἐν γῇ Γαλααδ καὶ Σιμων ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ κατα­̀ προ­́σωπον Пτολεμαίδος
 • ἤκουσεν Ιωσηφ ὁ τοῦ Ζαχαριου καὶ Αζαριας ἄρχον­τες τῆς δυνάμεως τῶν ἀνδραγαθιῶν καὶ τοῦ πολέμου οἷα ἐποίησαν
 • καὶ εἶπον ποιήσωμεν καὶ αὐτοὶ ἑαυτοῖς ὄνομα καὶ πορευθῶμεν πολεμῆσαι προ­̀ς τὰ ἔθνη τὰ κύκλῳ ἡμῶν
 • καὶ παρήγγειλεν τοῖς ἀπο­̀ τῆς δυνάμεως τῆς μετ᾿ αὐτῶν καὶ ἐπορεύ­θησαν ἐπι­̀ Ιάμνειαν
 • καὶ ἐξῆλθεν Γοργίας ἐκ τῆς πόλεως καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ εἰς συν­άν­τησιν αὐτοῖς εἰς πόλεμον
 • καὶ ἐτροπώθη Ιωσηπος καὶ Αζαριας καὶ ἐδιώχθησαν ἕως τῶν ὁρίων τῆς Ιουδαίας καὶ ἔπεσον ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐκ τοῦ λαοῦ Ισραηλ εἰς δισχιλίους ἄνδρας
 • καὶ ἐγενήθη τροπὴ μεγά­λη ἐν τῷ λαῷ ὅτι οὐκ ἤκουσαν Ιουδου καὶ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ οἰόμενοι ἀνδραγαθῆσαι
 • αὐτοὶ δὲ οὐκ ἦσαν ἐκ τοῦ σπέρμα­τος τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων οἷς ἐδόθη σωτηρία Ισραηλ δια­̀ χειρὸς αὐτῶν
 • καὶ ὁ ἀνὴρ Ιουδας καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἐδοξάσθησαν σφόδρα ἔναν­τι παν­τὸς Ισραηλ καὶ τῶν ἐθνῶν πάν­των οὗ ἠκούετο τὸ ὄνομα αὐτῶν
 • καὶ ἐπι­συν­ήγον­το προ­̀ς αὐτοὺς εὐφημοῦν­τες
 • καὶ ἐξῆλθεν Ιουδας καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ ἐπολέμουν τοὺς υἱοὺς Ησαυ ἐν τῇ γῇ τῇ προ­̀ς νότον καὶ ἐπάταξεν τὴν Χεβρων καὶ τὰς θυγατέρας αὐτῆς καὶ καθεῖλεν τὰ ὀχυρώματα αὐτῆς καὶ τοὺς πύργους αὐτῆς ἐνεπύρισεν κυκλόθεν
 • καὶ ἀπῆρεν τοῦ πορευθῆναι εἰς γῆν ἀλλοφύλων καὶ διεπορεύ­ετο τὴν Μαρισαν
 • ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔπεσον ἱερεῖς ἐν πολέμῳ βουλόμενοι ἀνδραγαθῆσαι ἐν τῷ αὐτοὺς ἐξελθεῖν εἰς πόλεμον ἀβουλεύ­τως
 • καὶ ἐξέκλινεν Ιουδας εἰς ᾿Ἀζωτον γῆν ἀλλοφύλων καὶ καθεῖλεν τοὺς βωμοὺς αὐτῶν καὶ τὰ γλυπτὰ τῶν θεῶν αὐτῶν κατέκαυσεν πυρὶ καὶ ἐσκύλευσεν τὰ σκῦλα τῶν πόλεων καὶ ἐπέστρεψεν εἰς γῆν Ιουδα
 • καὶ ὁ βασιλεὺς ᾿Αν­τίοχος διεπορεύ­ετο τὰς ἐπάνω χώρας καὶ ἤκουσεν ὅτι ἐστὶν ᾿Ελυμαὶ:ς ἐν τῇ Пερσίδι πόλις ἔνδοξος πλούτῳ ἀργυρίῳ καὶ χρυσίῳ
 • καὶ τὸ ἱερὸν τὸ ἐν αὐτῇ πλούσιον σφόδρα καὶ ἐκεῖ καλύμματα χρυσᾶ καὶ θώρακες καὶ ὅπλα ἃ κατέλιπεν ἐκεῖ ᾿Αλέξανδρος ὁ τοῦ Φιλίππου ὁ βασιλεὺς ὁ Μακεδών ὃς ἐβασίλευσεν πρῶτος ἐν τοῖς ᾿Ἐλλησι
 • καὶ ἦλθεν καὶ ἐζήτει κατα­λαβέσθαι τὴν πόλιν καὶ προ­νομεῦσαι αὐτήν καὶ οὐκ ἠδυνάσθη ὅτι ἐγνώσθη ὁ λόγος τοῖς ἐκ τῆς πόλεως
 • καὶ ἀν­τέστησαν αὐτῷ εἰς πόλεμον καὶ ἔφυγεν καὶ ἀπῆρεν ἐκεῖθεν μετὰ λύπης μεγά­λης ἀπο­στρέψαι εἰς Βαβυλῶνα
 • καὶ ἦλθέν τις ἀπαγγέλλων αὐτῷ εἰς τὴν Пερσίδα ὅτι τετρόπων­ται αἱ παρεμβολαὶ αἱ πορευθεῖσαι εἰς γῆν Ιουδα
 • καὶ ἐπορεύ­θη Λυσίας δυνάμει ἰσχυρᾷ ἐν πρώτοις καὶ ἐνετράπη ἀπο­̀ προ­σώπου αὐτῶν καὶ ἐπι­́σχυσαν ὅπλοις καὶ δυνάμει καὶ σκύλοις πολλοῖς οἷς ἔλαβον ἀπο­̀ τῶν παρεμβολῶν ὧν ἐξέκοψαν
 • καὶ καθεῖλον τὸ βδέλυγμα ὃ ᾠκοδόμησεν ἐπι­̀ τὸ θυσιαστήριον τὸ ἐν Ιερουσαλημ καὶ τὸ ἁγίασμα καθὼς τὸ προ­́τερον ἐκύκλωσαν τείχεσιν ὑψηλοῖς καὶ τὴν Βαιθσουραν πόλιν αὐτοῦ
 • καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς τοὺς λόγους τούτους ἐθαμβήθη καὶ ἐσαλεύ­θη σφόδρα καὶ ἔπεσεν ἐπι­̀ τὴν κοίτην καὶ ἐνέπεσεν εἰς ἀρρωστίαν ἀπο­̀ τῆς λύπης ὅτι οὐκ ἐγένετο αὐτῷ καθὼς ἐνεθυμεῖτο
 • καὶ ἦν ἐκεῖ ἡμέρας πλείους ὅτι ἀνεκαινίσθη ἐπ᾿ αὐτὸν λύπη μεγά­λη καὶ ἐλογίσατο ὅτι ἀπο­θνῄσκει
 • καὶ ἐκάλεσεν πάν­τας τοὺς φίλους αὐτοῦ καὶ εἶπεν προ­̀ς αὐτούς ἀφίσταται ὁ ὕπνος ἀπο­̀ τῶν ὀφθαλμῶν μου καὶ συμπέπτωκα τῇ καρδίᾳ ἀπο­̀ τῆς μερίμνης
 • καὶ εἶπα τῇ καρδίᾳ ἕως τίνος θλίψεως ἦλθα καὶ κλύδωνος μεγά­λου ἐν ᾧ νῦν εἰμι ὅτι χρηστὸς καὶ ἀγαπώ­με­νος ἤμην ἐν τῇ ἐξουσίᾳ μου
 • νῦν δὲ μιμνῄσκομαι τῶν κακῶν ὧν ἐποίησα ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἔλαβον πάν­τα τὰ σκεύ­η τὰ ἀργυρᾶ καὶ τὰ χρυσᾶ τὰ ἐν αὐτῇ καὶ ἐξαπέστειλα ἐξᾶραι τοὺς κατοικοῦν­τας Ιουδα δια­̀ κενῆς
 • ἔγνων ὅτι χάριν τούτων εὗρέν με τὰ κακὰ ταῦτα καὶ ἰδοὺ ἀπό­λλυμαι λύπῃ μεγά­λῃ ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ
 • καὶ ἐκάλεσεν Φίλιππον ἕνα τῶν φίλων αὐτοῦ καὶ κατέστησεν αὐτὸν ἐπι­̀ πάσης τῆς βασιλείας αὐτοῦ
 • καὶ ἔδωκεν αὐτῷ τὸ δια­́δημα καὶ τὴν στολὴν αὐτοῦ καὶ τὸν δακτύλιον τοῦ ἀγαγεῖν ᾿Αν­τίοχον τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ ἐκθρέψαι αὐτὸν τοῦ βασιλεύ­ειν
 • καὶ ἀπέθανεν ἐκεῖ ᾿Αν­τίοχος ὁ βασιλεὺς ἔτους ἐνάτου καὶ τεσ­σαρακοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ
 • καὶ ἐπέγνω Λυσίας ὅτι τέθνηκεν ὁ βασιλεύς καὶ κατέστησεν βασιλεύ­ειν ᾿Αν­τίοχον τὸν υἱὸν αὐτοῦ ὃν ἐξέθρεψεν νεώτερον καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Εὐπάτωρ
 • καὶ οἱ ἐκ τῆς ἄκρας ἦσαν συγκλείον­τες τὸν Ισραηλ κύκλῳ τῶν ἁγίων καὶ ζητοῦν­τες κακὰ δι᾿ ὅλου καὶ στήριγμα τοῖς ἔθνεσιν
 • καὶ ἐλογίσατο Ιουδας ἐξᾶραι αὐτοὺς καὶ ἐξεκκλησίασε πάν­τα τὸν λαὸν τοῦ περικαθίσαι ἐπ᾿ αὐτούς
 • καὶ συν­ήχθησαν ἅμα καὶ περιεκάθισαν ἐπ᾿ αὐτὴν ἔτους πεν­τηκοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ καὶ ἐποίησεν βελοστάσεις καὶ μηχανάς
 • καὶ ἐξῆλθον ἐξ αὐτῶν ἐκ τοῦ συγκλεισμοῦ καὶ ἐκολλήθησαν αὐτοῖς τινες τῶν ἀσεβῶν ἐξ Ισραηλ
 • καὶ ἐπορεύ­θησαν προ­̀ς τὸν βασιλέα καὶ εἶπον ἕως πότε οὐ ποιήσῃ κρίσιν καὶ ἐκδικήσεις τοὺς ἀδελφοὺς ἡμῶν
 • ἡμεῖς εὐδοκοῦμεν δουλεύ­ειν τῷ πατρί σου καὶ πορεύ­εσθαι τοῖς ὑπ᾿ αὐτοῦ λεγο­μέ­νοις καὶ κατα­κολουθεῖν τοῖς προ­στάγμασιν αὐτοῦ
 • καὶ περιεκάθην­το ἐπ᾿ αὐτὴν οἱ υἱοὶ τοῦ λαοῦ ἡμῶν χάριν τούτου καὶ ἠλλοτριοῦν­το ἀφ᾿ ἡμῶν πλη­̀ν ὅσοι εὑρίσκον­το ἐξ ἡμῶν ἐθανατοῦν­το καὶ αἱ κληρο­νο­μίαι ἡμῶν διηρπάζον­το
 • καὶ οὐκ ἐφ᾿ ἡμᾶς μόνον ἐξέτειναν χεῖρα ἀλλὰ καὶ ἐπι­̀ πάν­τα τὰ ὅρια αὐτῶν
 • καὶ ἰδοὺ παρεμβεβλήκασι σήμερον ἐπι­̀ τὴν ἄκραν ἐν Ιερουσαλημ τοῦ κατα­λαβέσθαι αὐτήν καὶ τὸ ἁγίασμα καὶ τὴν Βαιθσουραν ὠχύρωσαν
 • καὶ ἐὰν μὴ προ­κατα­λάβῃ αὐτοὺς δια­̀ τάχους μείζονα τούτων ποιήσουσιν καὶ οὐ δυνήσῃ τοῦ κατα­σχεῖν αὐτῶν
 • καὶ ὠργίσθη ὁ βασιλεύς ὅτε ἤκουσεν καὶ συν­ήγαγεν πάν­τας τοὺς φίλους αὐτοῦ ἄρχον­τας δυνάμεως αὐτοῦ καὶ τοὺς ἐπι­̀ τῶν ἡνιῶν
 • καὶ ἀπο­̀ βασιλειῶν ἑτέρων καὶ ἀπο­̀ νήσων θαλασ­σῶν ἦλθον προ­̀ς αὐτὸν δυνάμεις μισθωταί
 • καὶ ἦν ὁ ἀριθμὸς τῶν δυνάμεων αὐτοῦ ἑκατὸν χιλιάδες πεζῶν καὶ εἴκοσι χιλιάδες ἱππέων καὶ ἐλέφαν­τες δύο καὶ τριάκον­τα εἰδότες πόλεμον
 • καὶ ἦλθον δια­̀ τῆς Ιδουμαίας καὶ παρενέβαλον ἐπι­̀ Βαιθσουραν καὶ ἐπολέμησαν ἡμέρας πολλὰς καὶ ἐποίησαν μηχανάς καὶ ἐξῆλθον καὶ ἐνεπύρισαν αὐτὰς πυρὶ καὶ ἐπολέμησαν ἀνδρωδῶς
 • καὶ ἀπῆρεν Ιουδας ἀπο­̀ τῆς ἄκρας καὶ παρενέβαλεν εἰς Βαιθζαχαρια ἀπέναν­τι τῆς παρεμβολῆς τοῦ βασιλέως
 • καὶ ὤρθρισεν ὁ βασιλεὺς τὸ πρωὶ καὶ ἀπῆρεν τὴν παρεμβολὴν ἐν ὁρμήματι αὐτῆς κατα­̀ τὴν ὁδὸν Βαιθζαχαρια καὶ διεσκευάσθησαν αἱ δυνάμεις εἰς τὸν πόλεμον καὶ ἐσάλπισαν ταῖς σάλπιγξιν
 • καὶ τοῖς ἐλέφασιν ἔδειξαν αἷμα σταφυλῆς καὶ μόρων τοῦ παρα­στῆσαι αὐτοὺς εἰς τὸν πόλεμον
 • καὶ διεῖλον τὰ θηρία εἰς τὰς φάλαγγας καὶ παρέστησαν ἑκάστῳ ἐλέφαν­τι χιλίους ἄνδρας τεθωρακισ­μέ­νους ἐν ἁλυσιδωτοῖς καὶ περικεφαλαῖαι χαλκαῖ ἐπι­̀ τῶν κεφαλῶν αὐτῶν καὶ πεν­τακοσία ἵππος δια­τεταγμένη ἑκάστῳ θηρίῳ ἐκλελεγμένη
 • οὗτοι προ­̀ καιροῦ οὗ ἂν ᾖ τὸ θηρίον ἦσαν καὶ οὗ ἐὰν ἐπορεύ­ετο ἐπορεύ­ον­το ἅμα οὐκ ἀφίσταν­το ἀπ᾿ αὐτοῦ
 • καὶ πύργοι ξύλινοι ἐπ᾿ αὐτοὺς ὀχυροὶ σκεπαζόμενοι ἐφ᾿ ἑκάστου θηρίου ἐζωσ­μέ­νοι ἐπ᾿ αὐτοῦ μηχαναῖς καὶ ἐφ᾿ ἑκάστου ἄνδρες δυνάμεως τέσ­σαρες οἱ πολεμοῦν­τες ἐπ᾿ αὐτοῖς καὶ ὁ ᾿Ινδὸς αὐτοῦ
 • καὶ τὴν ἐπι­́λοιπον ἵππον ἔνθεν καὶ ἔνθεν ἔστησεν ἐπι­̀ τὰ δύο μέρη τῆς παρεμβολῆς κατα­σείον­τες καὶ κατα­φρασ­σόμενοι ἐν ταῖς φάλαγξιν
 • ὡς δὲ ἔστιλβεν ὁ ἥλιος ἐπι­̀ τὰς χρυσᾶς καὶ χαλκᾶς ἀσπίδας ἔστιλβεν τὰ ὄρη ἀπ᾿ αὐτῶν καὶ κατηύγαζεν ὡς λαμπάδες πυρός
 • καὶ ἐξετάθη μέρος τι τῆς παρεμβολῆς τοῦ βασιλέως ἐπι­̀ τὰ ὑψηλὰ ὄρη καί τινες ἐπι­̀ τὰ ταπεινά καὶ ἤρχον­το ἀσφαλῶς καὶ τεταγμένως
 • καὶ ἐσαλεύ­ον­το πάν­τες οἱ ἀκούον­τες φωνῆς πλή­θους αὐτῶν καὶ ὁδοιπορίας τοῦ πλή­θους καὶ συγκρουσμοῦ τῶν ὅπλων ἦν γὰρ ἡ παρεμβολὴ μεγά­λη σφόδρα καὶ ἰσχυρά
 • καὶ ἤγγισεν Ιουδας καὶ ἡ παρεμβολὴ αὐτοῦ εἰς παρα­́ταξιν καὶ ἔπεσον ἀπο­̀ τῆς παρεμβολῆς τοῦ βασιλέως ἑξακόσιοι ἄνδρες
 • καὶ εἶδεν Ελεαζαρος ὁ Αυαραν ἓν τῶν θηρίων τεθωρακισμένον θώραξιν βασιλικοῖς καὶ ἦν ὑπεράγον πάν­τα τὰ θηρία καὶ ᾠήθη ὅτι ἐν αὐτῷ ἐστιν ὁ βασιλεύς
 • καὶ ἔδωκεν ἑαυτὸν τοῦ σῶσαι τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ περιποιῆσαι ἑαυτῷ ὄνομα αἰώνιον
 • καὶ ἐπέδραμεν αὐτῷ θράσει εἰς μέσον τῆς φάλαγγος καὶ ἐθανάτου δεξιὰ καὶ εὐώνυμα καὶ ἐσχίζον­το ἀπ᾿ αὐτοῦ ἔνθα καὶ ἔνθα
 • καὶ εἰσέδυ ὑπὸ τὸν ἐλέφαν­τα καὶ ὑπέθηκεν αὐτῷ καὶ ἀνεῖλεν αὐτόν καὶ ἔπεσεν ἐπι­̀ τὴν γῆν ἐπάνω αὐτοῦ καὶ ἀπέθανεν ἐκεῖ
 • καὶ εἶδον τὴν ἰσχὺν τῆς βασιλείας καὶ τὸ ὅρμημα τῶν δυνάμεων καὶ ἐξέκλιναν ἀπ᾿ αὐτῶν
 • οἱ δὲ ἐκ τῆς παρεμβολῆς τοῦ βασιλέως ἀνέβαινον εἰς συν­άν­τησιν αὐτῶν εἰς Ιερουσαλημ καὶ παρενέβαλεν ὁ βασιλεὺς εἰς τὴν Ιουδαίαν καὶ εἰς τὸ ὄρος Σιων
 • καὶ ἐποίησεν εἰρήνην μετὰ τῶν ἐκ Βαιθσουρων καὶ ἐξῆλθον ἐκ τῆς πόλεως ὅτι οὐκ ἦν αὐτοῖς ἐκεῖ δια­τροφὴ τοῦ συγκεκλεῖσθαι ἐν αὐτῇ ὅτι σάββατον ἦν τῇ γῇ
 • καὶ κατελάβετο ὁ βασιλεὺς τὴν Βαιθσουραν καὶ ἀπέταξεν ἐκεῖ φρουρὰν τηρεῖν αὐτήν
 • καὶ παρενέβαλεν ἐπι­̀ τὸ ἁγίασμα ἡμέρας πολλὰς καὶ ἔστησεν ἐκεῖ βελοστάσεις καὶ μηχανὰς καὶ πυροβόλα καὶ λιθοβόλα καὶ σκορπίδια­ εἰς τὸ βάλλεσθαι βέλη καὶ σφενδόνας
 • καὶ ἐποίησαν καὶ αὐτοὶ μηχανὰς προ­̀ς τὰς μηχανὰς αὐτῶν καὶ ἐπολέμησαν ἡμέρας πολλάς
 • βρώματα δὲ οὐκ ἦν ἐν τοῖς ἀγγείοις δια­̀ τὸ ἕβδομον ἔτος εἶναι καὶ οἱ ἀνασῳζόμενοι εἰς τὴν Ιουδαίαν ἀπο­̀ τῶν ἐθνῶν κατέφαγον τὸ ὑπόλειμμα τῆς παρα­θέσεως
 • καὶ ὑπελείφθησαν ἐν τοῖς ἁγίοις ἄνδρες ὀλίγοι ὅτι κατεκράτησεν αὐτῶν ὁ λιμός καὶ ἐσκορπίσθησαν ἕκασ­τος εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ
 • καὶ ἤκουσεν Λυσίας ὅτι Φίλιππος ὃν κατέστησεν ὁ βασιλεὺς ᾿Αν­τίοχος ἔτι ζῶν­τος αὐτοῦ ἐκθρέψαι ᾿Αν­τίοχον τὸν υἱὸν αὐτοῦ εἰς τὸ βασιλεῦσαι αὐτόν
 • ἀπέστρεψεν ἀπο­̀ τῆς Пερσίδος καὶ Μηδίας καὶ αἱ δυνάμεις αἱ πορευθεῖσαι μετὰ τοῦ βασιλέως μετ᾿ αὐτοῦ καὶ ὅτι ζητεῖ παρα­λαβεῖν τὰ τῶν πραγμάτων
 • καὶ κατέσπευδεν καὶ ἐπένευσεν τοῦ ἀπελθεῖν καὶ εἶπεν προ­̀ς τὸν βασιλέα καὶ τοὺς ἡγεμόνας τῆς δυνάμεως καὶ τοὺς ἄνδρας ἐκλείπομεν καθ᾿ ἡμέραν καὶ ἡ τροφὴ ἡμῖν ὀλίγη καὶ ὁ τόπος οὗ παρεμβάλλομέν ἐστιν ὀχυρός καὶ ἐπι­́κειται ἡμῖν τὰ τῆς βασιλείας
 • νῦν οὖν δῶμεν δεξιὰς τοῖς ἀνθρώποις τούτοις καὶ ποιήσωμεν μετ᾿ αὐτῶν εἰρήνην καὶ μετὰ παν­τὸς ἔθνους αὐτῶν
 • καὶ στήσωμεν αὐτοῖς τοῦ πορεύ­εσθαι τοῖς νομίμοις αὐτῶν ὡς τὸ προ­́τερον χάριν γὰρ τῶν νομίμων αὐτῶν ὧν διεσκεδάσαμεν ὠργίσθησαν καὶ ἐποίησαν ταῦτα πάν­τα
 • καὶ ἤρεσεν ὁ λόγος ἐναν­τίον τοῦ βασιλέως καὶ τῶν ἀρχόν­των καὶ ἀπέστειλεν προ­̀ς αὐτοὺς εἰρηνεῦσαι καὶ ἐπεδέξαν­το
 • καὶ ὤμοσεν αὐτοῖς ὁ βασιλεὺς καὶ οἱ ἄρχον­τες ἐπι­̀ τούτοις ἐξῆλθον ἐκ τοῦ ὀχυρώμα­τος
 • καὶ εἰσῆλθεν ὁ βασιλεὺς εἰς ὄρος Σιων καὶ εἶδεν τὸ ὀχύρωμα τοῦ τόπου καὶ ἠθέτησεν τὸν ὁρκισμόν ὃν ὤμοσεν καὶ ἐνετείλατο καθελεῖν τὸ τεῖχος κυκλόθεν
 • καὶ ἀπῆρεν κατα­̀ σπουδὴν καὶ ἀπέστρεψεν εἰς ᾿Αν­τιόχειαν καὶ εὗρεν Φίλιππον κυριεύ­ον­τα τῆς πόλεως καὶ ἐπολέμησεν προ­̀ς αὐτὸν καὶ κατελάβετο τὴν πόλιν βίᾳ
 • καὶ ἤκουσεν Δημήτριος ὅτι ἔπεσεν Νικάνωρ καὶ ἡ δύναμις αὐτοῦ ἐν πολέμῳ καὶ προ­σέθετο τὸν Βακχίδην καὶ τὸν ᾿Ἀλκιμον ἐκ δευτέρου ἀπο­στεῖλαι εἰς γῆν Ιουδα καὶ τὸ δεξιὸν κέρας μετ᾿ αὐτῶν
 • καὶ ἐπορεύ­θησαν ὁδὸν τὴν εἰς Γαλγαλα καὶ παρενέβαλον ἐπι­̀ Μαισαλωθ τὴν ἐν Αρβηλοις καὶ προ­κατελάβον­το αὐτὴν καὶ ἀπώλεσαν ψυχὰς ἀνθρώπων πολλάς
 • καὶ τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου ἔτους τοῦ δευτέρου καὶ πεν­τηκοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ παρενέβαλον ἐπι­̀ Ιερουσαλημ
 • καὶ ἀπῆραν καὶ ἐπορεύ­θησαν εἰς Βερεαν ἐν εἴκοσι χιλιάσιν ἀνδρῶν καὶ δισχιλίᾳ ἵππῳ
 • καὶ Ιουδας ἦν παρεμβεβληκὼς ἐν Ελασα καὶ τρισχίλιοι ἄνδρες μετ᾿ αὐτοῦ ἐκλεκτοί
 • καὶ εἶδον τὸ πλῆ­θος τῶν δυνάμεων ὅτι πολλοί εἰσιν καὶ ἐφοβήθησαν σφόδρα καὶ ἐξερρύησαν πολλοὶ ἀπο­̀ τῆς παρεμβολῆς οὐ κατελείφθησαν ἐξ αὐτῶν ἀλλ᾿ ἢ ὀκτακόσιοι ἄνδρες
 • καὶ εἶδεν Ιουδας ὅτι ἀπερρύη ἡ παρεμβολὴ αὐτοῦ καὶ ὁ πόλεμος ἔθλιβεν αὐτόν καὶ συν­ετρίβη τῇ καρδίᾳ ὅτι οὐκ εἶχεν καιρὸν συν­αγαγεῖν αὐτούς
 • καὶ ἐξελύθη καὶ εἶπεν τοῖς κατα­λειφθεῖσιν ἀναστῶμεν καὶ ἀναβῶμεν ἐπι­̀ τοὺς ὑπεναν­τίους ἡμῶν ἐὰν ἄρα δυνώμεθα πολεμῆσαι προ­̀ς αὐτούς
 • καὶ ἀπέστρεφον αὐτὸν λέγον­τες οὐ μὴ δυνώμεθα ἀλλ᾿ ἢ σῴζωμεν τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς τὸ νῦν ἐπι­στρέψωμεν καὶ οἱ ἀδελφοὶ ἡμῶν καὶ πολεμήσωμεν προ­̀ς αὐτούς ἡμεῖς δὲ ὀλίγοι
 • καὶ εἶπεν Ιουδας μὴ γένοιτο ποιῆσαι τὸ πρᾶγμα τοῦτο φυγεῖν ἀπ᾿ αὐτῶν καὶ εἰ ἤγγικεν ὁ καιρὸς ἡμῶν καὶ ἀπο­θάνωμεν ἐν ἀνδρείᾳ χάριν τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν καὶ μὴ κατα­λίπωμεν αἰτίαν τῇ δόξῃ ἡμῶν
 • καὶ ἀπῆρεν ἡ δύναμις ἀπο­̀ τῆς παρεμβολῆς καὶ ἔστησαν εἰς συν­άν­τησιν αὐτοῖς καὶ ἐμερίσθη ἡ ἵππος εἰς δύο μέρη καὶ οἱ σφενδονῆται καὶ οἱ τοξόται προ­επορεύ­ον­το τῆς δυνάμεως καὶ οἱ πρωταγωνισταὶ πάν­τες οἱ δυνατοί Βακχίδης δὲ ἦν ἐν τῷ δεξιῷ κέρατι
 • καὶ ἤγγισεν ἡ φάλαγξ ἐκ τῶν δύο μερῶν καὶ ἐφώνουν ταῖς σάλπιγξιν καὶ ἐσάλπισαν οἱ παρα­̀ Ιουδου καὶ αὐτοὶ ταῖς σάλπιγξιν
 • καὶ ἐσαλεύ­θη ἡ γῆ ἀπο­̀ τῆς φωνῆς τῶν παρεμβολῶν καὶ ἐγένετο ὁ πόλεμος συν­ημμένος ἀπο­̀ πρωίθεν ἕως ἑσπέρας
 • καὶ εἶδεν Ιουδας ὅτι Βακχίδης καὶ τὸ στε­ρέ­ωμα τῆς παρεμβολῆς ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ συν­ῆλθον αὐτῷ πάν­τες οἱ εὔψυχοι τῇ καρδίᾳ
 • καὶ συν­ετρίβη τὸ δεξιὸν μέρος ἀπ᾿ αὐτῶν καὶ ἐδίωκεν ὀπίσω αὐτῶν ἕως Αζωτου ὄρους
 • καὶ οἱ εἰς τὸ ἀριστερὸν κέρας εἶδον ὅτι συν­ετρίβη τὸ δεξιὸν κέρας καὶ ἐπέστρεψαν κατα­̀ πόδας Ιουδου καὶ τῶν μετ᾿ αὐτοῦ ἐκ τῶν ὄπισθεν
 • καὶ ἐβαρύνθη ὁ πόλεμος καὶ ἔπεσον τραυματίαι πολλοὶ ἐκ τούτων καὶ ἐκ τούτων
 • καὶ Ιουδας ἔπεσεν καὶ οἱ λοιποὶ ἔφυγον
 • καὶ ἦρεν Ιωναθαν καὶ Σιμων Ιουδαν τὸν ἀδελφὸν αὐτῶν καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν τῷ τάφῳ τῶν πατέρων αὐτοῦ ἐν Μωδεϊν
 • καὶ ἔκλαυσαν αὐτὸν καὶ ἐκόψαν­το αὐτὸν πᾶς Ισραηλ κοπετὸν μέγαν καὶ ἐπένθουν ἡμέρας πολλὰς καὶ εἶπον
 • πῶς ἔπεσεν δυνατὸς σῴζων τὸν Ισραηλ
 • καὶ τὰ περισ­σὰ τῶν λόγων Ιουδου καὶ τῶν πολέμων καὶ τῶν ἀνδραγαθιῶν ὧν ἐποίησεν καὶ τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ οὐ κατεγράφη πολλὰ γὰρ ἦν σφόδρα
 • καὶ ἐγένετο μετὰ τὴν τελευτὴν Ιουδου ἐξέκυψαν οἱ ἄνομοι ἐν πᾶσιν τοῖς ὁρίοις Ισραηλ καὶ ἀνέτειλαν πάν­τες οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀδικίαν
 • ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐγενήθη λιμὸς μέγας σφόδρα καὶ αὐτομόλησεν ἡ χώρα μετ᾿ αὐτῶν
 • καὶ ἐξέλεξεν Βακχίδης τοὺς ἀσεβεῖς ἄνδρας καὶ κατέστησεν αὐτοὺς κυρίους τῆς χώρας
 • καὶ ἐξεζήτουν καὶ ἠρεύ­νων τοὺς φίλους Ιουδου καὶ ἦγον αὐτοὺς προ­̀ς Βακχίδην καὶ ἐξεδίκα αὐτοὺς καὶ ἐνέπαιζεν αὐτοῖς
 • καὶ ἐγένετο θλῖψις μεγά­λη ἐν τῷ Ισραηλ ἥτις οὐκ ἐγένετο ἀφ᾿ ἧς ἡμέρας οὐκ ὤφθη προ­φήτης αὐτοῖς
 • καὶ ἠθροίσθησαν πάν­τες οἱ φίλοι Ιουδου καὶ εἶπον τῷ Ιωναθαν
 • ἀφ᾿ οὗ ὁ ἀδελφός σου Ιουδας τετελεύ­τηκεν καὶ ἀνὴρ ὅμοι­ος αὐτῷ οὐκ ἔστιν ἐξελθεῖν καὶ εἰσελθεῖν προ­̀ς τοὺς ἐχθροὺς καὶ Βακχίδην καὶ ἐν τοῖς ἐχθραίνουσιν τοῦ ἔθνους ἡμῶν
 • νῦν οὖν σὲ ᾑρετισάμεθα σήμερον τοῦ εἶναι ἀν­τ᾿ αὐτοῦ ἡμῖν εἰς ἄρχον­τα καὶ ἡγούμενον τοῦ πολεμῆσαι τὸν πόλεμον ἡμῶν
 • καὶ ἐπεδέξατο Ιωναθαν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ τὴν ἥγησιν καὶ ἀνέστη ἀν­τὶ Ιουδου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ
 • καὶ ἔγνω Βακχίδης καὶ ἐζήτει αὐτὸν ἀπο­κτεῖναι
 • καὶ ἔγνω Ιωναθαν καὶ Σιμων ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ καὶ πάν­τες οἱ μετ᾿ αὐτοῦ καὶ ἔφυγον εἰς τὴν ἔρημον Θεκωε καὶ παρενέβαλον ἐπι­̀ τὸ ὕδωρ λάκκου Ασφαρ
 • καὶ ἔγνω Βακχίδης τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων καὶ ἦλθεν αὐτὸς καὶ πᾶν τὸ στράτευμα αὐτοῦ πέραν τοῦ Ιορδάνου
 • καὶ ἀπέστειλεν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἡγούμενον τοῦ ὄχλου καὶ παρεκάλεσεν τοὺς Ναβαταίους φίλους αὐτοῦ τοῦ παρα­θέσθαι αὐτοῖς τὴν ἀπο­σκευὴν αὐτῶν τὴν πολλήν
 • καὶ ἐξῆλθον οἱ υἱοὶ Ιαμβρι οἱ ἐκ Μηδαβα καὶ συν­έλαβον Ιωαννην καὶ πάν­τα ὅσα εἶχεν καὶ ἀπῆλθον ἔχον­τες
 • μετὰ τοὺς λόγους τούτους ἀπήγγειλαν Ιωναθαν καὶ Σιμωνι τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ὅτι υἱοὶ Ιαμβρι ποι­οῦσιν γάμον μέγαν καὶ ἄγουσιν τὴν νύμφην ἀπο­̀ Ναδαβαθ θυγατέρα ἑνὸς τῶν μεγά­λων μεγιστάνων Χανααν μετὰ παρα­πομπῆς μεγά­λης
 • καὶ ἐμνήσθησαν τοῦ αἵμα­τος Ιωαννου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτῶν καὶ ἀνέβησαν καὶ ἐκρύβησαν ὑπὸ τὴν σκέπην τοῦ ὄρους
 • καὶ ἦραν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ θροῦς καὶ ἀπο­σκευὴ πολλή καὶ ὁ νυμφίος ἐξῆλθεν καὶ οἱ φίλοι αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἰς συν­άν­τησιν αὐτῶν μετὰ τυμπάνων καὶ μουσικῶν καὶ ὅπλων πολλῶν
 • καὶ ἐξανέστησαν ἐπ᾿ αὐτοὺς ἀπο­̀ τοῦ ἐνέδρου καὶ ἀπέκτειναν αὐτούς καὶ ἔπεσον τραυματίαι πολλοί καὶ οἱ ἐπι­́λοιποι ἔφυγον εἰς τὸ ὄρος καὶ ἔλαβον πάν­τα τὰ σκῦλα αὐτῶν
 • καὶ μετεστράφη ὁ γάμος εἰς πένθος καὶ φωνὴ μουσικῶν αὐτῶν εἰς θρῆνον
 • καὶ ἐξεδίκησαν τὴν ἐκδίκησιν αἵμα­τος ἀδελφοῦ αὐτῶν καὶ ἀπέστρεψαν εἰς τὸ ἕλος τοῦ Ιορδάνου
 • καὶ ἤκουσεν Βακχίδης καὶ ἦλθεν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἕως τῶν κρηπίδων τοῦ Ιορδάνου ἐν δυνάμει πολλῇ
 • καὶ εἶπεν Ιωναθαν τοῖς παρ᾿ αὐτοῦ ἀναστῶμεν δὴ καὶ πολεμήσωμεν περὶ τῶν ψυχῶν ἡμῶν οὐ γάρ ἐστιν σήμερον ὡς ἐχθὲς καὶ τρίτην ἡμέραν
 • ἰδοὺ γὰρ ὁ πόλεμος ἐξ ἐναν­τίας καὶ ἐξόπισθεν ἡμῶν τὸ δὲ ὕδωρ τοῦ Ιορδάνου ἔνθεν καὶ ἔνθεν καὶ ἕλος καὶ δρυμός οὐκ ἔστιν τόπος τοῦ ἐκκλῖναι
 • νῦν οὖν κεκράξατε εἰς τὸν οὐρανόν ὅπως δια­σωθῆτε ἐκ χειρὸς τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν
 • καὶ συν­ῆψεν ὁ πόλεμος καὶ ἐξέτεινεν Ιωναθαν τὴν χεῖρα αὐτοῦ πατάξαι τὸν Βακχίδην καὶ ἐξέκλινεν ἀπ᾿ αὐτοῦ εἰς τὰ ὀπίσω
 • καὶ ἐνεπήδησεν Ιωναθαν καὶ οἱ μετ᾿ αὐτοῦ εἰς τὸν Ιορδάνην καὶ διεκολύμβησαν εἰς τὸ πέραν καὶ οὐ διέβησαν ἐπ᾿ αὐτοὺς τὸν Ιορδάνην
 • ἔπεσον δὲ παρα­̀ Βακχίδου τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ εἰς χιλίους ἄνδρας
 • καὶ ἐπέστρεψεν εἰς Ιερουσαλημ καὶ ᾠκοδόμησαν πόλεις ὀχυρὰς ἐν τῇ Ιουδαίᾳ τὸ ὀχύρωμα τὸ ἐν Ιεριχω καὶ τὴν Αμμαους καὶ τὴν Βαιθωρων καὶ τὴν Βαιθηλ καὶ τὴν Θαμναθα Φαραθων καὶ τὴν Τεφων ἐν τείχεσιν ὑψηλοῖς καὶ πύλαις καὶ μοχλοῖς
 • καὶ ἔθετο φρουρὰν ἐν αὐτοῖς τοῦ ἐχθραίνειν τῷ Ισραηλ
 • καὶ ὠχύρωσεν τὴν πόλιν τὴν Βαιθσουραν καὶ Γαζαρα καὶ τὴν ἄκραν καὶ ἔθετο ἐν αὐταῖς δυνάμεις καὶ παρα­θέσεις βρωμάτων
 • καὶ ἔλαβεν τοὺς υἱοὺς τῶν ἡγουμένων τῆς χώρας ὅμηρα καὶ ἔθετο αὐτοὺς ἐν τῇ ἄκρᾳ ἐν Ιερουσαλημ ἐν φυλακῇ
 • καὶ ἐν ἔτει τρίτῳ καὶ πεν­τηκοστῷ καὶ ἑκατοστῷ τῷ μηνὶ τῷ δευτέρῳ ἐπέταξεν ᾿Ἀλκιμος καθαιρεῖν τὸ τεῖχος τῆς αὐλῆς τῶν ἁγίων τῆς ἐσωτέρας καὶ καθεῖλεν τὰ ἔργα τῶν προ­φητῶν καὶ ἐνήρξατο τοῦ καθαιρεῖν
 • ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐπλή­γη ᾿Ἀλκιμος καὶ ἐνεποδίσθη τὰ ἔργα αὐτοῦ καὶ ἀπεφράγη τὸ στόμα αὐτοῦ καὶ παρελύθη καὶ οὐκ ἠδύνατο ἔτι λαλῆσαι λόγον καὶ ἐν­τείλασθαι περὶ τοῦ οἴκου αὐτοῦ
 • καὶ ἀπέθανεν ᾿Ἀλκιμος ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ μετὰ βασάνου μεγά­λης
 • καὶ εἶδεν Βακχίδης ὅτι ἀπέθανεν ᾿Ἀλκιμος καὶ ἐπέστρεψεν προ­̀ς τὸν βασιλέα καὶ ἡσύχασεν ἡ γῆ Ιουδα ἔτη δύο
 • καὶ ἐβουλεύ­σαν­το πάν­τες οἱ ἄνομοι λέγον­τες ἰδοὺ Ιωναθαν καὶ οἱ παρ᾿ αὐτοῦ ἐν ἡσυχίᾳ κατοικοῦσιν πεποιθότες νῦν οὖν ἀνάξομεν τὸν Βακχίδην καὶ συλλήμψ­σε­ται αὐτοὺς πάν­τας ἐν νυκτὶ μιᾷ
 • καὶ πορευθέν­τες συν­εβουλεύ­σαν­το αὐτῷ
 • καὶ ἀπῆρεν τοῦ ἐλθεῖν μετὰ δυνάμεως πολλῆς καὶ ἀπέστειλεν λάθρᾳ ἐπι­στολὰς πᾶσιν τοῖς συμμάχοις αὐτοῦ τοῖς ἐν τῇ Ιουδαίᾳ ὅπως συλλάβωσιν τὸν Ιωναθαν καὶ τοὺς μετ᾿ αὐτοῦ καὶ οὐκ ἠδύναν­το ὅτι ἐγνώσθη ἡ βουλὴ αὐτῶν
 • καὶ συν­έλαβον ἀπο­̀ τῶν ἀνδρῶν τῆς χώρας τῶν ἀρχηγῶν τῆς κακίας εἰς πεν­τήκον­τα ἄνδρας καὶ ἀπέκτειναν αὐτούς
 • καὶ ἐξεχώρησεν Ιωναθαν καὶ Σιμων καὶ οἱ μετ᾿ αὐτοῦ εἰς Βαιθβασι τὴν ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ᾠκοδόμησεν τὰ καθῃρημένα αὐτῆς καὶ ἐστε­ρέ­ωσαν αὐτήν
 • καὶ ἔγνω Βακχίδης καὶ συν­ήγαγεν πᾶν τὸ πλῆ­θος αὐτοῦ καὶ τοῖς ἐκ τῆς Ιουδαίας παρήγγειλεν
 • καὶ ἐλθὼν παρενέβαλεν ἐπι­̀ Βαιθβασι καὶ ἐπολέμησεν αὐτὴν ἡμέρας πολλὰς καὶ ἐποίησεν μηχανάς
 • καὶ ἀπέλιπεν Ιωναθαν Σιμωνα τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῇ πόλει καὶ ἐξῆλθεν εἰς τὴν χώραν καὶ ἦλθεν ἐν ἀριθμῷ
 • καὶ ἐπάταξεν Οδομηρα καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ καὶ τοὺς υἱοὺς Φασιρων ἐν τῷ σκηνώματι αὐτῶν καὶ ἤρξαν­το τύπτειν καὶ ἀνέβαινον ἐν ταῖς δυνάμεσιν
 • καὶ Σιμων καὶ οἱ μετ᾿ αὐτοῦ ἐξῆλθον ἐκ τῆς πόλεως καὶ ἐνεπύρισαν τὰς μηχανάς
 • καὶ ἐπολέμησαν προ­̀ς τὸν Βακχίδην καὶ συν­ετρίβη ὑπ᾿ αὐτῶν καὶ ἔθλιβον αὐτὸν σφόδρα ὅτι ἦν ἡ βουλὴ αὐτοῦ καὶ ἡ ἔφοδος αὐτοῦ κενή
 • καὶ ὠργίσθη ἐν θυμῷ τοῖς ἀνδράσιν τοῖς ἀνόμοις τοῖς συμβουλεύ­σασιν αὐτῷ ἐλθεῖν εἰς τὴν χώραν καὶ ἀπέκτεινεν ἐξ αὐτῶν πολλοὺς καὶ ἐβουλεύ­σατο τοῦ ἀπελθεῖν εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ
 • καὶ ἐπέγνω Ιωναθαν καὶ ἀπέστειλεν προ­̀ς αὐτὸν πρέσβεις τοῦ συν­θέσθαι προ­̀ς αὐτὸν εἰρήνην καὶ ἀπο­δοῦναι αὐτοῖς τὴν αἰχμαλωσίαν
 • καὶ ἐπεδέξατο καὶ ἐποίησεν κατα­̀ τοὺς λόγους αὐτοῦ καὶ ὤμοσεν αὐτῷ μὴ ἐκζητῆσαι αὐτῷ κακὸν πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ
 • καὶ ἀπέδωκεν αὐτῷ τὴν αἰχμαλωσίαν ἣν ᾐχμαλώτευσεν τὸ προ­́τερον ἐκ γῆς Ιουδα καὶ ἀπο­στρέψας ἀπῆλθεν εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ καὶ οὐ προ­σέθετο ἔτι ἐλθεῖν εἰς τὰ ὅρια αὐτῶν
 • καὶ κατέπαυσεν ῥομφαία ἐξ Ισραηλ καὶ ᾤκησεν Ιωναθαν ἐν Μαχμας καὶ ἤρξατο Ιωναθαν κρίνειν τὸν λαὸν καὶ ἠφάνισεν τοὺς ἀσεβεῖς ἐξ Ισραηλ
 • καὶ εἶδεν Ιωναθαν ὅτι ὁ καιρὸς αὐτῷ συν­εργεῖ καὶ ἐπελέξατο ἄνδρας καὶ ἀπέστειλεν εἰς ᾿Рώμην στῆσαι καὶ ἀνανεώσασθαι τὴν προ­̀ς αὐτοὺς φιλίαν
 • καὶ προ­̀ς Σπαρτιάτας καὶ τόπους ἑτέρους ἀπέστειλεν ἐπι­στολὰς κατα­̀ τὰ αὐτά
 • καὶ ἐπορεύ­θησαν εἰς ᾿Рώμην καὶ εἰσῆλθον εἰς τὸ βουλευτήριον καὶ εἶπον Ιωναθαν ὁ ἀρχιερεὺς καὶ τὸ ἔθνος τῶν Ιουδαίων ἀπέστειλεν ἡμᾶς ἀνανεώσασθαι τὴν φιλίαν ἑαυτοῖς καὶ τὴν συμμαχίαν κατα­̀ τὸ προ­́τερον
 • καὶ ἔδωκαν ἐπι­στολὰς αὐτοῖς προ­̀ς αὐτοὺς κατα­̀ τόπον ὅπως προ­πέμπωσιν αὐτοὺς εἰς γῆν Ιουδα μετ᾿ εἰρήνης
 • καὶ τοῦτο τὸ ἀν­τίγραφον τῶν ἐπι­στολῶν ὧν ἔγραψεν Ιωναθαν τοῖς Σπαρτιάταις
 • Ιωναθαν ἀρχιερεὺς καὶ ἡ γερουσία τοῦ ἔθνους καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ ὁ λοιπὸς δῆμος τῶν Ιουδαίων Σπαρτιάταις τοῖς ἀδελφοῖς χαίρειν
 • ἔτι προ­́τερον ἀπεστάλησαν ἐπι­στολαὶ προ­̀ς Ονιαν τὸν ἀρχιερέα παρα­̀ ᾿Αρείου τοῦ βασιλεύ­ον­τος ἐν ὑμῖν ὅτι ἐστὲ ἀδελφοὶ ἡμῶν ὡς τὸ ἀν­τίγραφον ὑπόκειται
 • καὶ ἐπεδέξατο ὁ Ονιας τὸν ἄνδρα τὸν ἀπεσταλμένον ἐνδόξως καὶ ἔλαβεν τὰς ἐπι­στολάς ἐν αἷς διεσαφεῖτο περὶ συμμαχίας καὶ φιλίας
 • ἡμεῖς οὖν ἀπρο­σδεεῖς τούτων ὄν­τες παρα­́κλησιν ἔχον­τες τὰ βιβλία τὰ ἅγια τὰ ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν
 • ἐπειράθημεν ἀπο­στεῖλαι τὴν προ­̀ς ὑμᾶς ἀδελφότητα καὶ φιλίαν ἀνανεώσασθαι προ­̀ς τὸ μὴ ἐξαλλοτριωθῆναι ὑμῶν πολλοὶ γὰρ καιροὶ διῆλθον ἀφ᾿ οὗ ἀπεστείλατε προ­̀ς ἡμᾶς
 • ἡμεῖς οὖν ἐν παν­τὶ καιρῷ ἀδια­λείπτως ἔν τε ταῖς ἑορταῖς καὶ ταῖς λοιπαῖς καθηκούσαις ἡμέραις μιμνῃσκόμεθα ὑμῶν ἐφ᾿ ὧν προ­σφέρομεν θυσιῶν καὶ ἐν ταῖς προ­σευχαῖς ὡς δέον ἐστὶν καὶ πρέπον μνημονεύ­ειν ἀδελφῶν
 • εὐφραινόμεθα δὲ ἐπι­̀ τῇ δόξῃ ὑμῶν
 • ἡμᾶς δὲ ἐκύκλωσαν πολλαὶ θλίψεις καὶ πόλεμοι πολλοί καὶ ἐπολέμησαν ἡμᾶς οἱ βασιλεῖς οἱ κύκλῳ ἡμῶν
 • οὐκ ἠβουλόμεθα οὖν παρενοχλῆσαι ὑμῖν καὶ τοῖς λοιποῖς συμμάχοις καὶ φίλοις ἡμῶν ἐν τοῖς πολέμοις τούτοις
 • ἔχομεν γὰρ τὴν ἐξ οὐρανοῦ βοήθειαν βοηθοῦσαν ἡμῖν καὶ ἐρρύσθημεν ἀπο­̀ τῶν ἐχθρῶν καὶ ἐταπεινώθησαν οἱ ἐχθροὶ ἡμῶν
 • ἐπελέξαμεν οὖν Νουμήνιον ᾿Αν­τιόχου καὶ ᾿Αν­τίπατρον ᾿Ιάσονος καὶ ἀπεστάλκαμεν προ­̀ς ᾿Рωμαίους ἀνανεώσασθαι τὴν προ­̀ς αὐτοὺς φιλίαν καὶ συμμαχίαν τὴν προ­́τερον
 • ἐνετειλάμεθα οὖν αὐτοῖς καὶ προ­̀ς ὑμᾶς πορευθῆναι καὶ ἀσπάσασθαι ὑμᾶς καὶ ἀπο­δοῦναι ὑμῖν τὰς παρ᾿ ἡμῶν ἐπι­στολὰς περὶ τῆς ἀνανεώσεως καὶ τῆς ἀδελφότητος ἡμῶν
 • καὶ νῦν καλῶς ποιήσετε ἀν­τιφωνήσαν­τες ἡμῖν προ­̀ς ταῦτα
 • καὶ τοῦτο τὸ ἀν­τίγραφον τῶν ἐπι­στολῶν ὧν ἀπέστειλαν Ονια
 • ́Ἀρειος βασιλεὺς Σπαρτιατῶν Ονια ἱερεῖ μεγά­λῳ χαίρειν
 • εὑρέθη ἐν γραφῇ περί τε τῶν Σπαρτιατῶν καὶ Ιουδαίων ὅτι εἰσὶν ἀδελφοὶ καὶ ὅτι εἰσὶν ἐκ γένους Αβρααμ
 • καὶ νῦν ἀφ᾿ οὗ ἔγνωμεν ταῦτα καλῶς ποιήσετε γράφον­τες ἡμῖν περὶ τῆς εἰρήνης ὑμῶν
 • καὶ ἡμεῖς δὲ ἀν­τιγράφομεν ὑμῖν τὰ κτήνη ὑμῶν καὶ ἡ ὕπαρξις ὑμῶν ἡμῖν ἐστιν καὶ τὰ ἡμῶν ὑμῖν ἐστιν ἐν­τελλόμεθα οὖν ὅπως ἀπαγγείλωσιν ὑμῖν κατα­̀ ταῦτα
 • καὶ ἤκουσεν Ιωναθαν ὅτι ἐπέστρεψαν οἱ ἄρχον­τες Δημητρίου μετὰ δυνάμεως πολλῆς ὑπὲρ τὸ προ­́τερον τοῦ πολεμῆσαι προ­̀ς αὐτόν
 • καὶ ἀπῆρεν ἐξ Ιερουσαλημ καὶ ἀπήν­τησεν αὐτοῖς εἰς τὴν Αμαθῖτιν χώραν οὐ γὰρ ἔδωκεν αὐτοῖς ἀνοχὴν τοῦ ἐμβατεῦσαι εἰς τὴν χώραν αὐτοῦ
 • καὶ ἀπέστειλεν κατα­σκόπους εἰς τὴν παρεμβολὴν αὐτῶν καὶ ἐπέστρεψαν καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ ὅτι οὕτως τάσ­σον­ται ἐπι­πεσεῖν ἐπ᾿ αὐτοὺς τὴν νύκτα
 • ὡς δὲ ἔδυ ὁ ἥλιος ἐπέταξεν Ιωναθαν τοῖς παρ᾿ αὐτοῦ γρηγορεῖν καὶ εἶναι ἐπι­̀ τοῖς ὅπλοις ἑτοιμάζεσθαι εἰς πόλεμον δι᾿ ὅλης τῆς νυκτὸς καὶ ἐξέβαλεν προ­φύλακας κύκλῳ τῆς παρεμβολῆς
 • καὶ ἤκουσαν οἱ ὑπεναν­τίοι ὅτι ἡτοίμασται Ιωναθαν καὶ οἱ παρ᾿ αὐτοῦ εἰς πόλεμον καὶ ἐφοβήθησαν καὶ ἔπτηξαν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν καὶ ἀνέκαυσαν πυρὰς ἐν τῇ παρεμβολῇ αὐτῶν
 • Ιωναθαν δὲ καὶ οἱ παρ᾿ αὐτοῦ οὐκ ἔγνωσαν ἕως πρωί ἔβλεπον γὰρ τὰ φῶτα καιόμενα
 • καὶ κατεδίωξεν Ιωναθαν ὀπίσω αὐτῶν καὶ οὐ κατέλαβεν αὐτούς διέβησαν γὰρ τὸν ᾿Ελεύ­θερον ποταμόν
 • καὶ ἐξέκλινεν Ιωναθαν ἐπι­̀ τοὺς ᾿Ἀραβας τοὺς καλου­μέ­νους Ζαβαδαίους καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς καὶ ἔλαβεν τὰ σκῦλα αὐτῶν
 • καὶ ἀναζεύξας ἦλθεν εἰς Δαμασκὸν καὶ διώδευσεν ἐν πάσῃ τῇ χώρᾳ
 • καὶ Σιμων ἐξῆλθεν καὶ διώδευσεν ἕως ᾿Ασκαλῶνος καὶ τὰ πλη­σίον ὀχυρώματα καὶ ἐξέκλινεν εἰς Ιοππην καὶ προ­κατελάβετο αὐτήν
 • ἤκουσεν γὰρ ὅτι βούλον­ται τὸ ὀχύρωμα παρα­δοῦναι τοῖς παρα­̀ Δημητρίου καὶ ἔθετο ἐκεῖ φρουράν ὅπως φυλάσ­σωσιν αὐτήν
 • καὶ ἐπέστρεψεν Ιωναθαν καὶ ἐξεκκλησίασεν τοὺς πρεσβυτέρους τοῦ λαοῦ καὶ ἐβουλεύ­ετο μετ᾿ αὐτῶν τοῦ οἰκοδομῆσαι ὀχυρώματα ἐν τῇ Ιουδαίᾳ
 • καὶ προ­συψῶσαι τὰ τείχη Ιερουσαλημ καὶ ὑψῶσαι ὕψος μέγα ἀνὰ μέσον τῆς ἄκρας καὶ τῆς πόλεως εἰς τὸ δια­χωρίζειν αὐτὴν τῆς πόλεως ἵνα ᾖ αὕτη κατα­̀ μόνας ὅπως μήτε ἀγοράζωσιν μήτε πωλῶσιν
 • καὶ συν­ήχθησαν τοῦ οἰκοδομεῖν τὴν πόλιν καὶ ἔπεσεν τοῦ τείχους τοῦ χειμάρρου τοῦ ἐξ ἀπηλιώτου καὶ ἐπεσκεύ­ασεν τὸ καλούμενον Χαφεναθα
 • καὶ Σιμων ᾠκοδόμησεν τὴν Αδιδα ἐν τῇ Σεφηλα καὶ ὠχύρωσεν αὐτὴν καὶ ἐπέστησεν θύρας καὶ μοχλούς
 • καὶ ἐζήτησεν Τρύφων βασιλεῦσαι τῆς ᾿Ασίας καὶ περιθέσθαι τὸ δια­́δημα καὶ ἐκτεῖναι χεῖρα ἐπ᾿ ́Αν­τίοχον τὸν βασιλέα
 • καὶ εὐλαβήθη μήποτε οὐκ ἐάσῃ αὐτὸν Ιωναθαν καὶ μήποτε πολεμήσῃ προ­̀ς αὐτόν καὶ ἐζήτει συλλαβεῖν αὐτὸν τοῦ ἀπο­λέσαι καὶ ἀπάρας ἦλθεν εἰς Βαιθσαν
 • καὶ ἐξῆλθεν Ιωναθαν εἰς ἀπάν­τησιν αὐτῷ ἐν τεσ­σαράκον­τα χιλιάσιν ἀνδρῶν ἐπι­λελεγμέναις εἰς παρα­́ταξιν καὶ ἦλθεν εἰς Βαιθσαν
 • καὶ εἶδεν Τρύφων ὅτι ἦλθεν μετὰ δυνάμεως πολλῆς καὶ ἐκτεῖναι χεῖρας ἐπ᾿ αὐτὸν εὐλαβήθη
 • καὶ ἐπεδέξατο αὐτὸν ἐνδόξως καὶ συν­έστησεν αὐτὸν πᾶσιν τοῖς φίλοις αὐτοῦ καὶ ἔδωκεν αὐτῷ δόματα καὶ ἐπέταξεν τοῖς φίλοις αὐτοῦ καὶ ταῖς δυνάμεσιν αὐτοῦ ὑπακούειν αὐτοῦ ὡς αὑτοῦ
 • καὶ εἶπεν τῷ Ιωναθαν ἵνα τί ἐκόπωσας πάν­τα τὸν λαὸν τοῦτον πολέμου μὴ ἐνεστηκότος ἡμῖν
 • καὶ νῦν ἀπό­στειλον αὐτοὺς εἰς τοὺς οἴκους αὐτῶν ἐπι­́λεξαι δὲ σεαυτῷ ἄνδρας ὀλίγους οἵτινες ἔσον­ται μετὰ σοῦ καὶ δεῦρο μετ᾿ ἐμοῦ εἰς Пτολεμαίδα καὶ παρα­δώσω σοι αὐτὴν καὶ τὰ λοιπὰ ὀχυρώματα καὶ τὰς δυνάμεις τὰς λοιπὰς καὶ πάν­τας τοὺς ἐπι­̀ τῶν χρειῶν καὶ ἐπι­στρέψας ἀπελεύ­σομαι τούτου γὰρ χάριν πάρειμι
 • καὶ ἐμπιστεύ­σας αὐτῷ ἐποίησεν καθὼς εἶπεν καὶ ἐξαπέστειλεν τὰς δυνάμεις καὶ ἀπῆλθον εἰς γῆν Ιουδα
 • κατέλιπεν δὲ μεθ᾿ ἑαυτοῦ ἄνδρας τρισχιλίους ὧν δισχιλίους ἀφῆκεν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ χίλιοι δὲ συν­ῆλθον αὐτῷ
 • ὡς δὲ εἰσῆλθεν Ιωναθαν εἰς Пτολεμαίδα ἀπέκλεισαν οἱ Пτολεμαεῖς τὰς πύλας καὶ συν­έλαβον αὐτόν καὶ πάν­τας τοὺς συν­εισελθόν­τας μετ᾿ αὐτοῦ ἀπέκτειναν ἐν ῥομφαίᾳ
 • καὶ ἀπέστειλεν Τρύφων δυνάμεις καὶ ἵππον εἰς τὴν Γαλιλαίαν καὶ τὸ πεδίον τὸ μέγα τοῦ ἀπο­λέσαι πάν­τας τοὺς παρα­̀ Ιωναθου
 • καὶ ἐπέγνωσαν ὅτι συν­ελήμφθη καὶ ἀπό­λωλεν καὶ οἱ μετ᾿ αὐτοῦ καὶ παρεκάλεσαν ἑαυτοὺς καὶ ἐπορεύ­ον­το συν­εστραμ­μέ­νοι ἕτοιμοι εἰς πόλεμον
 • καὶ εἶδον οἱ διώκον­τες ὅτι περὶ ψυχῆς αὐτοῖς ἐστιν καὶ ἐπέστρεψαν
 • καὶ ἦλθον πάν­τες μετ᾿ εἰρήνης εἰς γῆν Ιουδα καὶ ἐπένθησαν τὸν Ιωναθαν καὶ τοὺς μετ᾿ αὐτοῦ καὶ ἐφοβήθησαν σφόδρα καὶ ἐπένθησεν πᾶς Ισραηλ πένθος μέγα
 • καὶ ἐζήτησαν πάν­τα τὰ ἔθνη τὰ κύκλῳ αὐτῶν ἐκτρῖψαι αὐτούς εἶπον γάρ οὐκ ἔχουσιν ἄρχον­τα καὶ βοηθοῦν­τα νῦν οὖν πολεμήσωμεν αὐτοὺς καὶ ἐξάρωμεν ἐξ ἀνθρώπων τὸ μνημόσυν­ον αὐτῶν