Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Маккавейская

 
 •  
 • 5:1
 • 5:2
 • 5:3
 • 5:4
 • 5:5
 • 5:6
 • 5:7
 • 5:8
 • 5:9
 • 5:10
 • 5:11
 • 5:12
 • 5:13
 • 5:14
 • 5:15
 • 5:16
 • 5:17
 • 5:18
 • 5:19
 • 5:20
 • 5:21
 • 5:22
 • 5:23
 • 5:24
 • 5:25
 • 5:26
 • 5:27
 • 5:28
 • 5:29
 • 5:30
 • 5:31
 • 5:32
 • 5:33
 • 5:34
 • 5:35
 • 5:36
 • 5:38
 • 5:39
 • 5:40
 • 5:41
 • 5:42
 • 5:43
 • 5:44
 • 5:45
 • 5:47
 • 5:49
 • 5:50
 • 5:51
 • 5:52
 • 5:53
 • 5:54
 • 5:55
 • 5:56
 • 5:57
 • 5:58
 • 5:59
 • 5:60
 • 5:61
 • 5:62
 • 5:63
 • 5:64
 • 5:65
 • 5:66
 • 5:67

 • 5:68
 •  
 •  
 • 6:1
 • 6:2
 • 6:3
 • 6:4
 • 6:5
 • 6:6
 • 6:7
 • 6:8
 • 6:9
 • 6:10
 • 6:11
 • 6:12
 • 6:13
 • 6:14
 • 6:15
 • 6:16
 • 6:17
 • 6:18
 • 6:19
 • 6:20
 • 6:21
 • 6:22
 • 6:23
 • 6:24
 • 6:25
 • 6:26
 • 6:27
 • 6:28
 • 6:29
 • 6:30
 • 6:31
 • 6:32
 • 6:33
 • 6:34
 • 6:35
 • 6:36
 • 6:37
 • 6:38
 • 6:39
 • 6:40
 • 6:41
 • 6:42
 • 6:43
 • 6:44
 • 6:45
 • 6:46
 • 6:47
 • 6:48
 • 6:50
 • 6:51
 • 6:52
 • 6:54
 • 6:55
 • 6:56
 • 6:57
 • 6:58
 • 6:59
 • 6:60
 • 6:61
 • 6:62
 • 6:63
 •  
 •  
 • 9:1
 • 9:2
 • 9:3
 • 9:4
 • 9:5
 • 9:6
 • 9:7
 • 9:8
 • 9:9
 • 9:10
 • 9:11
 • 9:12
 • 9:13
 • 9:14
 • 9:15
 • 9:16
 • 9:17
 • 9:18
 • 9:19
 • 9:20
 • 9:22
 • 9:23
 • 9:24
 • 9:25
 • 9:26
 • 9:27
 • 9:28
 • 9:29
 • 9:30
 • 9:31
 • 9:32
 • 9:33
 • 9:34
 • 9:35
 • 9:36
 • 9:37
 • 9:38

 • 9:39
 • 9:40
 • 9:41
 • 9:42
 • 9:43
 • 9:44
 • 9:45
 • 9:46
 • 9:47
 • 9:48
 • 9:49
 • 9:50
 • 9:51
 • 9:52
 • 9:53
 • 9:54
 • 9:55
 • 9:56
 • 9:57
 • 9:58
 • 9:59
 • 9:60
 • 9:61
 • 9:62
 • 9:63
 • 9:64
 • 9:65
 • 9:66
 • 9:67
 • 9:68
 • 9:69
 • 9:70
 • 9:71
 • 9:72
 • 9:73
 •  
 •  
 • 12:1
 • 12:2
 • 12:3
 • 12:4
 • 12:5
 • 12:6
 • 12:7
 • 12:8
 • 12:9
 • 12:10
 • 12:11
 • 12:12
 • 12:13
 • 12:14
 • 12:15
 • 12:16
 • 12:17
 • 12:18
 • 12:19
 • 12:20
 • 12:21
 • 12:22
 • 12:23

 • 12:24
 • 12:25
 • 12:26
 • 12:27
 • 12:28
 • 12:29
 • 12:30
 • 12:31
 • 12:32
 • 12:33
 • 12:34
 • 12:35
 • 12:36
 • 12:37
 • 12:38
 • 12:39
 • 12:40
 • 12:41
 • 12:42
 • 12:43
 • 12:44
 • 12:45
 • 12:46
 • 12:47
 • 12:48
 • 12:49
 • 12:50
 • 12:51
 • 12:52
 • 12:53
 •  
 • И бы́сть егда́ услы́шаша язы́цы о́крестъ, я́ко созда́ся олта́рь и обнови́ся святы́ня я́коже пре́жде, и разгнѣ́вашася зѣло́:
 • и совѣща́шася погуби́ти ро́дъ Иа́ковль, и́же бѣ́ху посредѣ́ и́хъ, и нача́ша убива́ти въ лю́дехъ и истребля́ти.
 • И ра́товаше Иу́да на сы́ны Иса́вовы во Идуме́и, я́же во акравати́нѣ, поне́же обсѣдя́ху Изра́иля: и порази́ и́хъ я́звою вели́кою, и утѣсни́ и́хъ, и взя́ коры́сти и́хъ.
 • И помяну́ зло́бу сыно́въ веа́нихъ, и́же бѣ́ху лю́демъ въ сѣ́ть и въ собла́знъ, во е́же лови́ти и́мъ на путе́хъ.
 • И затвори́шася от­ него́ въ пи́ргѣхъ, и наступи́ на ни́хъ, и прокля́ и́хъ, и зажже́ пи́рги и́хъ огне́мъ, со всѣ́ми я́же въ ни́хъ бя́ху.
 • И про́йде на сы́ны Аммо́ни, и обрѣ́те ру́ку крѣ́пку и лю́ди мно́ги, и тимоѳе́а вожда́ и́хъ.
 • И соста́ви на ни́хъ бра́ни мно́ги, и сотре́ни су́ть предъ лице́мъ его́, и поби́ и́хъ,
 • и взя́ Иази́ра и дще́ри его́, и воз­врати́ся во Иуде́ю.
 • И собра́шася язы́цы и́же въ Галаади́тидѣ проти́ву Изра́илтяномъ су́щымъ въ предѣ́лѣхъ и́хъ, да избiю́тъ и́хъ. и побѣго́ша въ даѳе́му тверды́ню.
 • И посла́ша писа́нiе ко Иу́дѣ и бра́тiи его́, реку́ще: собра́шася на ны́ язы́цы, и́же о́крестъ на́съ, изби́ти на́съ,
 • и гото́вят­ся прiити́ и взя́ти тверды́ню, въ ню́же вбѣго́хомъ, и тимоѳе́й е́сть во­ево́да си́лъ и́хъ:
 • ны́нѣ у́бо при­­ше́дъ изба́ви на́съ от­ руки́ и́хъ, я́ко паде́ мно́же­с­т­во от­ на́съ:
 • и вси́ бра́тiя на́ша су́щiи въ мѣ́стѣхъ туві́инихъ убiе́ни су́ть, и плѣни́ша же́нъ и́хъ и ча́дъ и́хъ и имѣ́нiя и́хъ, и погуби́ша та́мо я́ко ты́сящу муже́й.
 • И еще́ писа́нiя чтя́хуся, и се́, ині́и вѣ́стницы прiидо́ша от­ Галиле́и въ раздра́ныхъ ри́захъ, воз­вѣща́юще по словесе́мъ си́мъ, реку́ще:
 • собра́шася на на́съ от­ Птолемаи́ды и ти́ра, и Сидо́на и всея́ Галиле́и иноплеме́н­никъ, е́же искорени́ти на́съ.
 • Егда́ же услы́ша Иу́да и лю́дiе словеса́ сiя́, собра́ся собо́ръ вели́къ усовѣ́товати, что́ сотворя́тъ бра́тiямъ сво­и́мъ су́щымъ въ ско́рби и вою́емымъ от­ ни́хъ.
 • И рече́ Иу́да Си́мону и бра́ту сво­ему́: избери́ себѣ́ му́жы и иди́, и изба́ви бра́тiю твою́ су́щую въ Галиле́и: а́зъ же и бра́тъ мо́й Ионаѳа́нъ по́йдемъ въ Галаади́тъ.
 • И оста́ви Ио́сифа сы́на заха́рiина и аза́рiю во­ево́ды лю́демъ съ про́чими во́ины во Иуде́и на хране́нiе,
 • и заповѣ́да и́мъ, глаго́ля: при­­лѣжи́те лю́демъ си́мъ и не сотвори́те бра́ни на язы́ки, до́ндеже мы́ воз­врати́мся.
 • И от­дѣли́ша Си́мону муже́й три́ ты́сящы, да и́детъ въ Галиле́ю, Иу́дѣ же о́смь ты́сящъ муже́й въ Галаади́тъ.
 • И и́де Си́монъ въ Галиле́ю и соста́ви бра́ни мно́ги на язы́ки, и сотро́шася язы́цы от­ лица́ его́,
 • и погна́ вслѣ́дъ и́хъ да́же до вра́тъ Птолемаи́ды: и падо́ша от­ язы́къ я́ко три́ ты́сящы муже́й, и взя́ коры́сти и́хъ,
 • и поя́тъ су́щихъ въ Галиле́и и во Арватти́сѣхъ съ жена́ми и ча́ды, и вся́ ели́ка бя́ху и́мъ, и при­­веде́ во Иуде́ю съ весе́лiемъ ве́лiимъ.
 • И Иу́да маккаве́й и Ионаѳа́нъ бра́тъ его́ преидо́ша Иорда́нъ, и идо́ша пу́ть трiе́хъ дні́й въ пусты́ни,
 • и срѣто́ша навате́евъ, и прiя́ша и́хъ ми́рно, и повѣ́даша и́мъ вся́, я́же случи́шася бра́тiи и́хъ въ Галаади́тидѣ,
 • и я́ко мно́зи от­ ни́хъ заключе́ни су́ть въ Восо́рѣ и Восо́ръ, во Алеми́сѣхъ, хасфо́рѣ, маке́дѣ и Карнаи́нѣ: сі́и вси́ гра́ди тве́рди и вели́цы:
 • и въ про́чiихъ градѣ́хъ Галаади́тиды су́ть затворе́ни, и во у́трiе стро́ят­ся ополчи́тися на тверды́ни и я́ти и изби́ти всѣ́хъ си́хъ во еди́нъ де́нь.
 • И воз­врати́ся Иу́да и во́и его́ въ пу́ть въ пусты́ню въ Восо́ръ внеза́пу: и взя́ гра́дъ, и уби́ вся́къ му́жескъ по́лъ усты́ меча́, и взя́ вся́ коры́сти и́хъ, и сожже́ его́ огне́мъ:
 • и воста́ от­ту́ду но́щiю и и́де да́же до тверды́ни.
 • И бы́сть предъ заре́ю, и воз­двиго́ша о́чи сво­и́, и се́, лю́дiе мно́зи, и́мже не бѣ́ числа́, несу́ще лѣ́­ст­вицы и миха́ны взя́ти тверды́ню, и ра́товаху и́хъ.
 • И ви́дѣ Иу́да, я́ко нача́ся бра́нь, и во́пль гра́да взы́де да́же до небесе́ труба́ми и гла́сомъ ве́лiимъ,
 • и рече́ муже́мъ си́лы: бі́йтеся дне́сь за бра́тiю ва́шу.
 • И изы́де тремя́ нача́лы созади́ и́хъ: и воструби́ша труба́ми и возопи́ша въ моли́твѣ.
 • И позна́ по́лкъ тимоѳе́овъ, я́ко маккаве́й е́сть, и от­бѣжа́ от­ лица́ его́, и поби́ и́хъ я́звою ве́лiею, и падо́ша от­ ни́хъ въ де́нь о́нъ я́ко о́смь ты́сящъ муже́й.
 • И обрати́ся [Иу́да] въ Масфу́ и пово­ева́ ю́ и взя́ ю́, и уби́ ве́сь му́жескъ по́лъ ея́ и взя́ коры́сти ея́, и сожже́ ю́ огне́мъ:
 • от­ту́ду по́йде и взя́ хасфо́ръ, маке́дъ и Восо́ръ и про́чыя гра́ды Галаади́тиды.
 • И по си́хъ словесѣ́хъ собра́ тимоѳе́й по́лкъ и́нъ и ополчи́ся къ лицу́ Рафо́на объ ону́ страну́ пото́ка.
 • И посла́ Иу́да согля́дати по́лкъ. и воз­вѣсти́ша ему́ глаго́люще: со́брани су́ть къ нему́ вси́ язы́цы, и́же о́крестъ на́съ, си́ла ве́лiя зѣло́:
 • и Ара́влянъ ная́ша въ по́мощь себѣ́, и ополча́ют­ся объ ону́ страну́ пото́ка, гото́ви прiити́ на тя́ на бра́нь. и и́де Иу́да во срѣ́тенiе и́хъ.
 • И рече́ тимоѳе́й нача́лникомъ во́евъ сво­и́хъ: егда́ при­­бли́жит­ся Иу́да и по́лкъ его́ къ пото́ку водно́му, а́ще прiи́детъ къ на́мъ пре́жде, не мо́жемъ постоя́ти проти́ву его́, я́ко могі́й воз­мо́жетъ проти́ву на́съ:
 • а́ще же устраши́т­ся и ополчи́т­ся объ ону́ страну́ рѣки́, пре́йдемъ къ нему́ и воз­мо́жемъ проти́ву его́.
 • Егда́ же при­­бли́жися Иу́да къ пото́ку водно́му, поста́ви кни́жники люді́й при­­ пото́цѣ и повелѣ́ и́мъ глаго́ля: не оставля́йте вся́каго человѣ́ка оста́тися въ полцѣ́, но да гряду́тъ вси́ на бра́нь.
 • И пре́йде на ни́хъ пре́жде, и вси́ лю́дiе вслѣ́дъ его́. и сотре́ни су́ть вси́ язы́цы предъ лице́мъ его́, и поверго́ша ору́жiя своя́, и бѣжа́ша въ ка́пище, е́же къ Карнаи́нѣ.
 • И взя́ша гра́дъ, и ка́пище сожго́ша огне́мъ со всѣ́ми, я́же въ не́мъ: и побѣжде́нъ бы́сть Карнаи́нъ и не воз­мо́же ктому́ ста́ти проти́ву лица́ Иу́дина.
 • И собра́ Иу́да всѣ́хъ Изра́илтянъ, и́же бѣ́ху въ Галаади́тидѣ, от­ ма́ла да́же до вели́ка, и жены́ и́хъ и ча́да и́хъ и имѣ́нiя, по́лкъ вели́къ зѣло́, прiити́ въ зе́млю Иу́дину.
 • И прiидо́ша да́же до Ефро́на, и се́й гра́дъ ве́лiй на вхо́дѣ тве́рдъ зѣло́: и не бѣ́ уклони́тися от­ него́ на де́сно или́ шу́ее, но то́кмо сквоз­ѣ́ его́ про­ити́.
 • И заключи́шася, и́же бя́ху въ гра́дѣ, и загради́ша врата́ ка́менiемъ. и посла́ къ ни́мъ Иу́да со словесы́ ми́рными, глаго́ля:
 • про́йдемъ по земли́ ва́­шей, е́же от­ити́ въ зе́млю на́шу, и никто́же ва́съ изоби́дитъ, то́кмо нога́ми про́йдемъ. и не восхотѣ́ша от­ве́рсти ему́.
 • И повелѣ́ Иу́да проповѣ́дати въ полцѣ́ ополчи́тися ко­ему́ждо, въ не́мже кто́ е́сть мѣ́стѣ.
 • И ополчи́шася му́жiе си́лы и ра́товаша гра́дъ то́й ве́сь де́нь и всю́ но́щь. и предаде́ся гра́дъ въ ру́ки его́.
 • И поби́ вся́къ му́жескъ по́лъ усты́ меча́ и искорени́ его́, и взя́ коры́сти его́ и про́йде сквоз­ѣ́ гра́дъ по убие́нымъ.
 • И преидо́ша Иорда́нъ въ по́ле вели́кое проти́ву лицу́ веѳса́на.
 • И бѣ́ Иу́да собира́я да́льнѣйшихъ и увѣща́ваше люді́й по всему́ пути́, до́ндеже прiи́дутъ въ зе́млю Иу́дину.
 • И взыдо́ша на го́ру Сiо́нъ съ весе́лiемъ и ра́достiю и при­­несо́ша всесожже́нiя, я́ко не паде́ от­ ни́хъ ни еди́нъ, до́ндеже воз­врати́шася въ ми́рѣ.
 • И во дни́, въ ня́же бы́сть Иу́да и Ионаѳа́нъ въ Галаа́дѣ, и Си́монъ бра́тъ его́ въ Галиле́и проти́ву лицу́ Птолемаи́ды,
 • слы́ша Ио́сифъ заха́рiинъ сы́нъ и аза́рiа, нача́лницы си́лы, о ве́щехъ благосодѣ́ян­ныхъ и о бра́нехъ, я́же сотвори́ша,
 • и рѣ́ша: сотвори́мъ и мы́ себѣ́ и́мя и по́йдемъ ра́товати на язы́ки, и́же о́крестъ на́съ.
 • И воз­вѣсти́ша су́щымъ от­ си́лы я́же съ ни́ми и идо́ша на Иамні́ю.
 • И изы́де горгі́а изъ гра́да и му́жiе его́ во срѣ́тенiе и́мъ на бра́нь.
 • И побѣжде́нъ бы́сть Ио́сифъ и аза́рiа, и гна́ни бы́ша да́же до предѣ́лъ Иу́диныхъ: и падо́ша въ де́нь о́нъ от­ люді́й Изра́илевыхъ я́ко двѣ́ ты́сящы муже́й. и бы́сть я́зва вели́ка въ лю́дехъ Изра́илевыхъ,
 • поне́же не послу́шаша Иу́ды и бра́тiй его́, мня́щеся хра́бри бы́ти:
 • ті́и же не бя́ху от­ сѣ́мене муже́й о́нѣхъ, и́миже даде́ся спасе́нiе Изра́илю руко́ю и́хъ.
 • И му́жъ Иу́да и бра́тiя его́ просла́вишася зѣло́ предъ всѣ́мъ Изра́илемъ и язы́ки всѣ́ми, идѣ́же слы́шашеся и́мя и́хъ.
 • И совокупи́шася къ ни́мъ бла́го глаго́лющiи.
 • И изы́де Иу́да и бра́тiя его́, и ра́товаху сыно́въ Иса́влихъ въ земли́ я́же къ ю́гу, и порази́ Хевро́на и дще́ри его́, и разори́ тверды́ни его́, и столпы́ его́ пожже́ о́крестъ.
 • И воз­дви́жеся ити́ въ зе́млю иноплеме́н­никовъ и прохожда́­ше самарі́ю.
 • Въ де́нь о́нъ падо́ша свяще́н­ницы на бра́ни, хотя́щiи хра́брѣе бы́ти, внегда́ изы́ти и́мъ на бра́нь безъ совѣ́та [его́].
 • И уклони́ся Иу́да во азо́тъ въ зе́млю иноплеме́н­никовъ, и разори́ ка́пища и́хъ, и извая́нiя бого́въ и́хъ сожже́ огне́мъ, и взя́ коры́сти от­ градо́въ, и воз­врати́ся въ зе́млю Иу́дину.
 • И ца́рь Антiо́хъ прохожда́­ше вы́шнiя страны́ и слы́ша, я́ко е́сть Елимаи́съ въ перси́дѣ гра́дъ сла́венъ бога́т­ст­вомъ, сребро́мъ и зла́томъ,
 • и хра́мъ въ не́мъ бога́тъ зѣло́, и ту́ запо́ны зла́ты, и броня́ и ору́жiя, я́же оста́ви ту́ Алекса́ндръ сы́нъ Фили́пповъ, ца́рь македо́нскiй, и́же ца́р­ст­вова пе́рвый во е́ллинѣхъ.
 • И прiи́де и иска́­ше взя́ти гра́дъ и плѣни́ти его́, и не воз­мо́же, я́ко позна́ся сло́во су́щымъ во гра́дѣ.
 • И воста́ша проти́ву ему́ на бра́нь, и побѣже́ от­ту́ду, и и́де со ско́рбiю ве́лiею, и воз­врати́ся въ Вавило́нъ.
 • И прiи́де воз­вѣща́яй ему́ нѣ́кто въ перси́ду, я́ко от­бѣго́ша полцы́ ходи́в­шiи во Иуде́ю.
 • И ходи́ лисі́а съ си́лою крѣ́пкою въ пе́рвыхъ, и прогна́нъ бы́сть от­ лица́ и́хъ, и воз­мого́ша ору́жiями и си́лами и коры́стьми мно́гими, я́же взя́ша от­ полко́въ, и́хже изби́ша.
 • И разори́ша ме́рзость, ю́же созда́ на олтари́ во Иерусали́мѣ, и святы́ню, я́коже пре́жде окружи́ша стѣна́ми высо́кими, и веѳсу́ру гра́дъ его́.
 • И бы́сть я́ко услы́ша ца́рь словеса́ сiя́, устраши́ся и смути́ся зѣло́: и паде́ на ло́же и впаде́ въ неду́гъ от­ печа́ли, поне́же не сбы́ст­ся ему́, я́коже помышля́ше.
 • И бѣ́ ту́ дни́ мно́ги, поне́же обнови́ся на не́мъ печа́ль вели́ка, и мня́ше, я́ко у́мретъ.
 • И созва́ вся́ дру́ги своя́ и рече́ и́мъ: отъи́де со́нъ от­ о́чiю мое́ю, и испадо́хъ се́рдцемъ от­ печа́ли,
 • и рѣ́хъ въ се́рдцы мо­е́мъ: до коли́кiя ско́рби до­идо́хъ и волны́ ве́лiя, въ не́йже ны́нѣ е́смь? я́ко бла́гъ и люби́мь бы́хъ во вла́сти мо­е́й:
 • ны́нѣ же помина́ю зла́я, я́же сотвори́хъ во Иерусали́мѣ, и взя́хъ вся́ сосу́ды зла́ты и сре́бряны въ не́мъ, и посла́хъ изъя́ти обита́ющихъ во Иуде́и вотще́:
 • позна́хъ у́бо, я́ко си́хъ ра́ди обрѣто́ша мя́ зла́я сiя́: и се́, ги́бну ско́рбiю ве́лiею въ земли́ чужде́й.
 • И при­­зва́ Фили́ппа еди́наго от­ друго́въ сво­и́хъ, и поста́ви его́ надъ всѣ́мъ ца́р­ст­вомъ сво­и́мъ,
 • и даде́ ему́ дiади́му и ри́зу свою́ и пе́рстень, е́же води́ти Антiо́ха сы́на его́ и воспита́ти его́ е́же ца́р­ст­вовати.
 • И у́мре та́мо Антiо́хъ ца́рь въ лѣ́то сто́ четы́редесять девя́тое.
 • И позна́ лисі́а, я́ко у́мре ца́рь. и поста́ви ца́р­ст­вовати Антiо́ха сы́на его́ вмѣ́сто его́, его́же воспита́ ю́ношу, и нарече́ и́мя ему́ Евпа́торъ.
 • И су́щiи во краегра́дiи заключи́ша Изра́иля о́крестъ святы́хъ и иска́ху и́мъ зла́я всегда́ и утвержде́нiе язы́комъ.
 • И умы́сли Иу́да изгна́ти и́хъ: и созва́ вся́ лю́ди, да обстоя́тъ и́хъ.
 • И собра́шася вку́пѣ и обсѣдо́ша и́хъ въ лѣ́то сто́ пятьдеся́тое, и сотвори́ на ни́хъ стрѣлостоя́телницы и миха́ны.
 • И изыдо́ша от­ ни́хъ изъ заключе́нiя, и при­­лѣпи́шася тѣ́мъ нѣ́цыи нечести́вiи от­ Изра́иля,
 • и идо́ша ко царю́ и рѣ́ша: доко́лѣ не сотвори́ши суда́ и от­мсти́ши бра́тiю на́шу?
 • мы́ благоволи́мъ служи́ти отцу́ тво­ему́ и ходи́ти въ за́повѣдехъ его́ и послѣ́довати повелѣ́ниемъ его́:
 • и облеже́ни су́ть во краегра́дiи сы́нове люді́й на́шихъ, сего́ ра́ди и от­чужда́ют­ся от­ на́съ: и ели́цы обрѣта́хуся от­ на́съ, погубля́хуся, и наслѣ́дiя на́ша расхища́ема бя́ху:
 • и не на на́съ то́кмо простро́ша ру́ку, но и на вся́ предѣ́лы на́шя:
 • и се́, ополчи́шася дне́сь на краегра́дiе во Иерусали́мѣ, е́же взя́ти его́ и святы́ню, и веѳсу́ру утверди́ша:
 • и а́ще не предвари́ши и́хъ скорѣ́е, бо́лшая си́хъ сотворя́тъ, и не воз­мо́жеши удержа́ти и́хъ.
 • И прогнѣ́вася ца́рь, егда́ услы́ша, и собра́ вся́ дру́ги своя́ и нача́лники си́лы сво­ея́ и и́же надъ ко́н­ники:
 • и от­ ца́р­ст­въ ины́хъ и от­ острово́въ морски́хъ прiидо́ша къ нему́ си́лы нае́мницы:
 • и бы́сть число́ си́лъ его́ сто́ ты́сящъ пѣшце́въ и два́десять ты́сящъ ко́н­никовъ, и слоно́въ три́десять два́ вѣ́дящихъ бра́нь.
 • И прiидо́ша сквоз­ѣ́ Идуме́ю и ополчи́шася въ веѳсу́рѣ, и ра́товаху дни́ мно́ги и сотвори́ша миха́ны: и изыдо́ша и пожго́ша и́хъ огне́мъ и би́шася му́же­с­т­вен­нѣ.
 • И отъи́де Иу́да от­ краегра́дiя и ополчи́ся въ веѳсаха́рiи проти́ву полка́ царе́ва.
 • И воста́ ца́рь зѣло́ ра́но и воз­дви́же ополче́нiе во устремле́нiи его́ по пути́ веѳсаха́рiи: и устро́ишася си́лы на бра́нь, и воструби́ша труба́ми,
 • и слоно́мъ показа́ша кро́вь гро́здову и я́годы, е́же поостри́ти и́хъ на бра́нь:
 • и разлучи́ша звѣре́й на полки́ и при­­ста́виша ко­ему́ждо слону́ ты́сящу муже́й облече́н­ныхъ въ броня́ желѣ́зомъ соплете́ны, и шле́мы мѣ́дяни на глава́хъ и́хъ, и пя́ть со́тъ ко́н­никовъ вчине́ныхъ ко­ему́ждо звѣ́рю избра́н­ныхъ.
 • Сiя́ бѣ́ша пре́жде вре́мене, идѣ́же а́ще бѣ́ звѣ́рь: и идѣ́же а́ще идя́ше, идя́ху вку́пѣ и не от­ступа́ху от­ него́.
 • И пи́рги древя́ни на ни́хъ крѣ́пцы защища́ющiи на ко́­емждо звѣ́ри, препоя́сани на не́мъ миха́нами, и на ко́­емждо муже́й си́лы три́десять два́ вою́ющихъ на ни́хъ, и инді́анинъ управи́тель его́.
 • И про́чыя ко́н­ники сю́ду и сю́ду поста́виша на двѣ́ ча́сти полка́, побужда́юще и загражда́юще въ де́брехъ.
 • Егда́ же воз­сiя́ со́лнце на щиты́ златы́я и мѣ́дяныя, обсiя́ша го́ры от­ ни́хъ и облиста́ша я́ко лампа́ды о́гнен­ныя.
 • И от­лучи́ся ча́сть нѣ́кая от­ полка́ царе́ва на го́ры высо́ки, и нѣ́цыи на ни́жшая, и идя́ху крѣ́пцѣ и чи́н­но.
 • И поколеба́шася вси́ слы́шащiи гла́съ мно́же­ст­ва и́хъ, и путьше́­ст­вiя мно́гихъ, и сраже́нiя ору́жiй: бѣ́ бо ополче́нiе вели́ко зѣло́ и крѣ́пко.
 • И при­­бли́жися Иу́да и по́лкъ его́ на бра́нь, и падо́ша от­ полка́ царе́ва ше́сть со́тъ муже́й.
 • И уви́дѣ Елеаза́ръ сы́нъ Савара́нь еди́наго от­ звѣре́й облече́на въ броню́ ца́рску, и бя́ше вы́ше про́чiихъ звѣре́й, и воз­мнѣ́ся ему́, я́ко на не́мъ е́сть ца́рь:
 • и вдаде́ся са́мъ е́же изба́вити лю́ди своя́ и сотвори́ти себѣ́ и́мя вѣ́чное,
 • и тече́ къ нему́ съ де́рзостiю въ среди́ну полка́, и побива́­ше одесну́ю и ошу́юю, и раздѣля́хуся от­ него́ сю́ду и сю́ду:
 • и вни́де подъ слона́, и подложи́ся ему́, и уби́ его́, и паде́ на зе́млю верху́ его́, и у́мре ту́.
 • И ви́дѣша си́лу ца́р­ст­ва и устремле́нiе во́евъ, и уклони́шася от­ ни́хъ.
 • Су́щiи же от­ полка́ царе́ва взыдо́ша проти́ву и́хъ на Иерусали́мъ: и ополчи́ся ца́рь на Иуде́ю и на го́ру Сiо́нъ.
 • И сотвори́ ми́ръ съ су́щими въ веѳсу́рѣхъ: и изыдо́ша изъ гра́да, я́ко не бѣ́ и́мъ та́мо пи́щи, е́же затвори́тися въ не́мъ, поне́же суббо́та бя́ше земли́.
 • И взя́ ца́рь веѳсу́ру и поста́ви ту́ стра́жу храни́ти ю́.
 • И ополчи́ся на мѣ́сто святы́ни дни́ мно́ги, и поста́ви ту́ стрѣлостоя́телницы и миха́ны, и огнеме́тницы и каменоме́тницы и скорпiо́ны, е́же бы мета́ти стрѣ́лы и пра́щы.
 • Сотвори́ша же и ті́и миха́ны проти́ву миха́нъ и́хъ, и бра́шася дни́ мно́ги.
 • Пи́ща же не бя́ше во гра́дѣ, зане́же седмо́е лѣ́то бѣ́, и избѣжа́в­шiи во Иуде́ю от­ язы́къ поядо́ша оста́нокъ сокрове́нiя.
 • И оста́шася во святи́лищи муже́й ма́ло, я́ко объя́тъ и́хъ гла́дъ, и расточе́ни бы́ша кі́йждо въ мѣ́сто свое́.
 • И слы́ша лисі́а, я́ко Фили́ппъ, его́же поста́ви ца́рь Антiо́хъ, еще́ жи́въ сы́й, да воспита́етъ Антiо́ха сы́на его́, во е́же ца́р­ст­вовати ему́,
 • воз­врати́ся от­ перси́ды и миді́и, и во́и ца́рстiи ходи́в­шiи съ ни́мъ, и я́ко и́щетъ прiя́ти ве́щы:
 • и потща́ся по­ити́ от­ краегра́дiя и глаго́лати ко царю́ и во­ево́дамъ си́лы и къ муже́мъ: оскудѣва́емъ на вся́къ де́нь, и пи́ща на́мъ ма́ла [е́сть], и мѣ́сто, е́же обсто­и́мъ, утвержде́но, и надлежи́тъ на́мъ [стро́ити] я́же о ца́р­ст­вѣ:
 • ны́нѣ у́бо дади́мъ десни́цу человѣ́комъ тѣ́мъ и сотвори́мъ съ ни́ми ми́ръ и со всѣ́ми людьми́ и́хъ,
 • и уста́вимъ и́мъ, да хо́дятъ въ зако́нѣхъ сво­и́хъ, я́коже пре́жде: ра́ди бо зако́новъ сво­и́хъ, я́же разруши́хомъ, прогнѣ́вашася и сотвори́ша вся́ сiя́.
 • И уго́дно бы́сть сло́во предъ царе́мъ и нача́лники, и посла́ къ ни́мъ ми́ръ сотвори́ти. и прiя́ша.
 • И кля́т­ся и́мъ ца́рь и нача́лницы: о си́хъ изыдо́ша изъ тверды́ни.
 • И вни́де ца́рь въ го́ру Сiо́нъ и ви́дѣ тверды́ню мѣ́ста: и от­ве́ржеся кля́твы, е́юже кля́т­ся, и повелѣ́ разори́ти стѣ́ну о́крестъ.
 • И отъи́де тща́телно и воз­врати́ся во Антiохі́ю, и обрѣ́те Фили́ппа госпо́д­ст­ву­ю­ща надъ гра́домъ, и во­ева́ на́нь, и взя́ гра́дъ ну́ждею.
 • И слы́ша дими́трiй, я́ко паде́ никано́ръ и си́лы его́ во бра́ни, и при­­ложи́ вакхи́да и алки́ма па́ки посла́ти во Иуде́ю, и десны́й ро́гъ съ ни́ми.
 • И идо́ша путе́мъ, и́же [веде́тъ] въ Галга́лы, и ополчи́шася на месало́ѳъ, и́же е́сть во Арви́лѣхъ, и взя́ша его́, и поби́ша ду́шъ человѣ́ческихъ мно́го.
 • И въ ме́сяцъ пе́рвый лѣ́та сто́ пятьдеся́тъ втора́го, при­­ступи́ша во́ини ко Иерусали́му,
 • и воста́ша и идо́ша въ вере́ю въ два́десяти ты́сящахъ муже́й и двѣ́ ты́сящы ко́н­никовъ.
 • Иу́да же бѣ́ ополче́нъ во Елаа́сѣ, и три́ ты́сящы муже́й избра́н­ныхъ съ ни́мъ.
 • И ви́дѣша мно́же­с­т­во си́лъ, я́ко мно́ги су́ть, и устраши́шася зѣло́: и избѣго́ша мно́зи от­ полка́, и не оста́ся от­ ни́хъ то́кмо о́смь со́тъ муже́й.
 • И ви́дѣ Иу́да, я́ко расточи́ся по́лкъ его́, и бра́нь оскорбля́ше его́: и сокруши́ся се́рдцемъ, я́ко не имѣ́яше вре́мене собра́ти и́хъ,
 • и ослабѣ́ и рече́ оста́в­шымъ: воста́немъ и взы́демъ на супоста́ты на́шя, а́ще мо́жемъ ра́товати проти́ву и́хъ.
 • И от­враща́ху его́ реку́ще: не мо́жемъ, но спасе́мъ то́кмо ду́шы своя́ ны́нѣ, и воз­врати́мся со бра́тiею на́­шею, и ополчи́мся на ни́хъ: мы́ же ма́ли.
 • И рече́ Иу́да: не бу́ди ми́ сотвори́ти ве́щь сiю́, е́же бѣжа́ти от­ ни́хъ: и а́ще при­­бли́жися вре́мя на́­ше, у́мремъ му́же­с­т­вен­но ра́ди бра́тiи на́­шея и не оста́вимъ вины́ сла́вѣ на́­шей.
 • И воз­дви́жеся си́ла от­ полка́ и ста́ во срѣ́тенiе и́мъ, и разлучи́шася ко́н­ницы на двѣ́ ча́сти, и пра́щницы и стрѣлцы́ предъидя́ху си́лѣ, и предподви́жницы вси́ си́льнiи.
 • Вакхи́дъ же бѣ́ на деснѣ́мъ ро́зѣ, и при­­бли́жися по́лкъ от­ двою́ страну́, и воз­глаша́ху труба́ми.
 • И воструби́ша, и́же бя́ху от­ страны́ Иу́дины, и ті́и труба́ми: и поколеба́ся земля́ от­ гла́са ополче́нiй. и бы́сть бра́нь сраже́на от­ у́тра да́же до ве́чера.
 • И ви́дѣ Иу́да, я́ко вакхи́дъ и крѣ́пость полка́ въ десны́хъ: и собра́шася къ нему́ вси́ крѣ́пцыи се́рдцемъ:
 • и сотре́ся десны́й ро́гъ от­ ни́хъ, и гна́­ше вслѣ́дъ и́хъ да́же до горы́ азо́та.
 • И су́щiи въ лѣ́вѣмъ ро́зѣ ви́дѣша, я́ко сотре́ся десны́й ро́гъ, и обрати́шася по стопа́мъ Иу́динымъ и су́щихъ съ ни́мъ созади́.
 • И отягчи́ся бра́нь, и падо́ша я́звени мно́зи от­ си́хъ и от­ тѣ́хъ:
 • и Иу́да паде́, про́чiи же бѣжа́ша.
 • И взя́ста Ионаѳа́нъ и Си́монъ Иу́ду бра́та сво­его́ и погребо́ста его́ во гро́бѣ оте́цъ его́ въ моди́нѣ.
 • И пла́кашася о не́мъ и рыда́­ше его́ ве́сь Изра́иль пла́чемъ ве́лiимъ, и сѣ́товаху дни́ мно́ги и реко́ша:
 • ка́ко паде́ си́льный спаса́яй Изра́иля?
 • Про́чая же слове́съ и бра́ней Иу́диныхъ и благи́хъ му́же­ст­въ, и́хже сотвори́, и вели́че­ст­ва его́, не су́ть пи́сана: мно́га бо бя́ху зѣло́.
 • И бы́сть по преставле́нiи Иу́динѣ, пронико́ша беззако́н­нiи во всѣ́хъ предѣ́лѣхъ Изра́илевыхъ, и прозябо́ша вси́ дѣ́ла­ю­щiи беззако́нiе.
 • Во дни́ о́ны бы́сть гла́дъ вели́къ зѣло́, и от­ступи́ страна́ съ ни́ми.
 • И избра́ вакхи́дъ нечести́выхъ муже́й и поста́ви и́хъ госпо́дiями страны́.
 • И иска́ху и испыта́ху друго́въ Иу́диныхъ и при­­вожда́ху тѣ́хъ къ вакхи́ду: и мстя́ше и́мъ и посмѣва́­шеся и́мъ.
 • И бы́сть ско́рбь вели́ка во Изра́или, я́же не бы́сть от­ дні́й, въ ни́хже не яви́ся проро́къ во Изра́или.
 • И собра́шася вси́ дру́зи Иу́дины и реко́ша Ионаѳа́ну:
 • от­не́лѣже бра́тъ тво́й Иу́да сконча́ся, и му́жъ подо́бенъ ему́ нѣ́сть изы́ти проти́ву враго́въ и вакхи́да и вражду́ющихъ язы́ку на́­шему:
 • ны́нѣ у́бо тебе́ дне́сь избра́хомъ, е́же бы́ти вмѣ́сто его́ на́мъ въ нача́лника и вожда́, е́же ра́товати во бра́ни на́­шей.
 • И прiя́ Ионаѳа́нъ во вре́мя о́но нача́л­ст­во и воста́ вмѣ́сто Иу́ды бра́та сво­его́.
 • И позна́ вакхи́дъ и иска́­ше его́ уби́ти.
 • И позна́ Ионаѳа́нъ и Си́монъ бра́тъ его́ и вси́ и́же съ ни́мъ [бя́ху], и побѣго́ша въ пусты́ню Ѳеку́е, и ополчи́шася при­­ водѣ́ рва́ Асфа́ра.
 • И позна́ вакхи́дъ въ де́нь суббо́тъ, и пре́йде са́мъ и вси́ во́и его́ объ ону́ страну́ Иорда́на.
 • И посла́ Ионаѳа́нъ бра́та сво­его́ вожда́ наро́ду и моли́ навате́овъ друго́въ сво­и́хъ предста́вити и́мъ при­­готовле́нiе и́хъ мно́гое.
 • И изыдо́ша сы́нове Иамврі́ины от­ мида́вы, и я́ша Иоа́н­на и вся́ ели́ка имѣ́, и от­идо́ша иму́ще та́.
 • По словесѣ́хъ же си́хъ воз­вѣсти́ша Ионаѳа́ну и Си́мону бра́ту его́, я́ко сы́нове Иамврі́ины творя́тъ бра́къ вели́кiй и веду́тъ невѣ́сту от­ Надава́ѳа, дще́рь еди́наго от­ вели́кихъ вельмо́жъ Ханаа́нскихъ, съ го́рдостiю ве́лiею.
 • И помяну́ша Иоа́н­на бра́та сво­его́, и взыдо́ша, и скры́шася подъ сѣ́нiю горы́:
 • и воз­дви́гнуша о́чи сво­и́ и ви́дѣша, и се́, пли́щь и угото́ванiе мно́гое, и жени́хъ изы́де и дру́зи его́ и бра́тiя его́ бо срѣ́тенiе и́мъ съ тимпа́ны и мусикі́ами и ору́жiи мно́гими:
 • и воста́ша на ни́хъ от­ заса́ды и́же при­­ Ионаѳа́нѣ и уби́ша и́хъ, и падо́ша я́звени мно́зи, про́чiи же бѣго́ша въ го́ру: и взя́ша вся́ коры́сти и́хъ.
 • И обрати́ся бра́къ въ сѣ́тованiе, и гла́съ мусикі́и и́хъ въ пла́чь.
 • И от­мсти́ша от­мще́нiе кро́ве бра́та сво­его́ и воз­врати́шася на бре́гъ Иорда́нскiй.
 • И слы́ша вакхи́дъ и прiи́де въ де́нь суббо́тный да́же до брего́въ Иорда́нскихъ съ си́лою мно́гою.
 • И рече́ ко сво­и́мъ Ионаѳа́нъ: воста́немъ ны́нѣ и ополчи́мся за ду́шы на́шя, нѣ́сть бо дне́сь я́коже вчера́ и тре́тiяго дне́:
 • се́ бо, бра́нь проти́ву на́съ и созади́ на́съ: вода́ же Иорда́нская сю́ду и сю́ду, и бла́то и лѣ́съ, и нѣ́сть мѣ́ста, е́же уклони́тися:
 • ны́нѣ у́бо возопі́йте на небо, да изба́витеся от­ ру́къ враго́въ ва́шихъ. и срази́ся бра́нь.
 • И простре́ Ионаѳа́нъ ру́ку свою́ уби́ти вакхи́да, и уклони́ся от него́ вспя́ть.
 • И вскочи́ Ионаѳа́нъ и и́же съ ни́мъ во Иорда́нъ, и преплыва́ху на объ ону́ страну́, и не преидо́ша по ни́хъ Иорда́на.
 • И падо́ша от­ страны́ вакхи́дины дне́ о́наго я́ко ты́сяща муже́й.
 • И воз­врати́ся во Иерусали́мъ и созда́ гра́ды тве́рды во Иуде́и, тверды́ню во иерихо́нѣ и я́же во Еммау́мѣ и веѳоро́нѣ, и Веѳи́ли и Ѳемна́ѳѣ, и фараѳо́нѣ и тефо́нѣ, со стѣна́ми высо́кими и врата́ми и заво́рами,
 • и поста́ви стра́жу въ ни́хъ, е́же враждова́ти Изра́илю:
 • и утверди́ гра́дъ и́же въ веѳсу́рѣ, и газа́ру, и краегра́дiе, и поста́ви въ ни́хъ си́лы и предложе́нiе бра́­шенъ:
 • и взя́ сы́ны вождо́въ страны́ въ зало́гъ и посади́ и́хъ въ краегра́дiи во Иерусали́мѣ подъ стра́жею.
 • И въ лѣ́то сто́ пятьдеся́тъ тре́тiе ме́сяца втора́го, заповѣ́да алки́мъ разори́ти стѣ́ну двора́ святы́хъ вну́трен­няго, и разори́ дѣла́ проро́ковъ, и нача́ разоря́ти.
 • Во вре́мя о́но пораже́нъ бы́сть алки́мъ, и воспяти́шася дѣла́ его́, и загради́шася уста́ его́, и разслабѣ́ и не можа́­ше ктому́ глаго́лати сло́ва и заповѣ́дати о до́мѣ сво­е́мъ.
 • И у́мре алки́мъ во вре́мя о́но съ му́кою ве́лiею.
 • И ви́дѣ вакхи́дъ, я́ко у́мре алки́мъ, и воз­врати́ся ко царю́. и умолча́ земля́ Иу́дина лѣ́та два́.
 • И совѣща́ша вси́ беззако́н­ницы реку́ще: се́, Ионаѳа́нъ и и́же съ ни́мъ въ поко́и обита́ютъ упова́юще: ны́нѣ у́бо наведе́мъ вакхи́да, и по­има́етъ и́хъ всѣ́хъ во еди́ну но́щь.
 • И ше́дше совѣща́шася съ ни́мъ.
 • И воста́ ити́ съ си́лою мно́гою и посла́ еписто́лiи та́й всѣ́мъ спобори́телемъ его́, и́же во Иуде́и, да и́мутъ Ионаѳа́на и су́щихъ съ ни́мъ. и не воз­мого́ша, я́ко позна́ся и́мъ совѣ́тъ и́хъ.
 • И я́ша от­ муже́й страны́ нача́лниковъ зло́бы пятьдеся́тъ муже́й и уби́ша и́хъ.
 • И отъи́де Ионаѳа́нъ и Си́монъ и и́же съ ни́ми въ веѳвасі́ю, я́же въ пусты́ни, и созда́ разоре́ная ея́ и укрѣпи́ ю́.
 • И позна́ вакхи́дъ, и собра́ все́ мно́же­с­т­во свое́, и су́щымъ от­ Иуде́и воз­вѣсти́.
 • И ше́дъ ополчи́ся на веѳвасі́ю, и во­ева́­ше ю́ дни́ мно́ги, и сотвори́ миха́ны.
 • И оста́ви Ионаѳа́нъ Си́мона бра́та сво­его́ во гра́дѣ, и изы́де во страну́, и изы́де въ числѣ́.
 • И порази́ одоми́ра и бра́тiю его́ и сыно́въ фасиро́нихъ въ жили́щихъ и́хъ, и нача́ избива́ти и восходи́ти въ си́лахъ.
 • Си́монъ же и и́же съ ни́мъ изыдо́ша изъ гра́да и пожго́ша миха́ны,
 • и ра́товаху проти́ву вакхи́да, и сотре́ся от­ ни́хъ, и озлобля́ху его́ зѣло́, я́ко бѣ́ совѣ́тъ его́ и похо́дъ его́ вотще́.
 • И прогнѣ́вася я́ростiю на муже́й беззако́н­ныхъ, совѣ́товав­шихъ ему́ прiити́ во страну́, и уби́ от­ ни́хъ мно́гихъ, и совѣща́ся от­ити́ въ зе́млю свою́.
 • И позна́ Ионаѳа́нъ и посла́ къ нему́ старѣ́йшинъ соста́витими́ръ съ ни́мъ и от­да́ти и́мъ плѣ́нъ.
 • И прiя́, и сотвори́ по словесе́мъ его́, и кля́т­ся ему́ не иска́ти ему́ зла́ во вся́ дни́ живота́ его́.
 • И от­даде́ ему́ плѣ́нъ, его́же пре́жде плѣни́ от­ земли́ Иу́дины: и воз­вра́щься отъи́де въ зе́млю свою́ и не при­­ложи́ ктому́ прiити́ въ предѣ́лы и́хъ.
 • И преста́ ме́чь от­ Изра́иля. и обита́ Ионаѳа́нъ въ Махма́сѣ: и нача́ Ионаѳа́нъ суди́ти лю́ди и истреби́ нечести́выхъ от­ Изра́иля.
 • И ви́дѣ Ионаѳа́нъ я́ко вре́мя ему́ споспѣше­ст­ву́етъ, и избра́ му́жы и посла́ и́хъ въ ри́мъ соста́вити и обнови́ти съ ни́ми дру́жбу,
 • и ко спартiа́томъ и ко ины́мъ мѣсто́мъ посла́ еписто́лiи, по тому́жде о́бразу.
 • И идо́ша въ ри́мъ и внидо́ша въ совѣ́тный до́мъ и реко́ша: Ионаѳа́нъ архiере́й и язы́къ Иуде́йскiй посла́ша на́съ обнови́ти дру́жбу съ ва́ми и споборе́нiе по пре́жнему.
 • И да́ша еписто́лiи и́мъ къ ни́мъ по мѣ́сту, да прово́дятъ и́хъ въ зе́млю Иу́дину съ ми́ромъ.
 • И сiе́ списа́нiе еписто́лiй, и́хже писа́ Ионаѳа́нъ ко спартiа́томъ:
 • Ионаѳа́нъ архiере́й и старѣ́йшины люді́й, и жерцы́ и про́чiи лю́дiе Иуде́йстiи, спартiа́томъ бра́тiи ра́доватися:
 • еще́ пре́жде по́сланы бя́ху еписто́лiи ко оні́и архiере́ю от­ да́рiа ца́р­ст­вовав­шаго въ ва́съ, я́ко есте́ бра́тiя на́ша, я́коже списа́нiе содержи́тъ:
 • и прiя́ оні́а му́жа по́сланаго сла́вно и прiя́тъ еписто́лiи, въ ни́хже завѣща́но о споборе́нiи и дру́жбѣ:
 • и мы́ у́бо не тре́бу­ю­ще си́хъ, утѣше́нiе иму́ще святы́я кни́ги, я́же въ рука́хъ на́шихъ,
 • покуси́хомся посла́ти къ ва́мъ обнови́ти бра́т­ст­во и дру́жбу, е́же бы не от­чужди́тися ва́съ: мно́га бо времена́ про­идо́ша, от­не́лѣже посла́сте къ на́мъ:
 • мы́ у́бо во вся́ко вре́мя непреста́н­но и въ пра́здники и въ про́чихъ подоба́ющихъ дне́хъ воспомина́емъ ва́съ въ же́ртвахъ, я́же при­­но́симъ, и въ моли́твахъ, я́коже подоба́етъ и лѣ́по е́сть воспомина́ти бра́тiю:
 • весели́мся у́бо о сла́вѣ ва́­шей:
 • на́съ же обыдо́ша мно́ги ско́рби и мно́ги бра́ни, и ра́товаша на́съ ца́рiе, и́же о́крестъ на́съ:
 • не хотѣ́хомъ у́бо стужа́ти ва́мъ и про́чiимъ спобо́рникомъ и друго́мъ на́шымъ во бра́нехъ си́хъ,
 • имѣ́емъ бо съ небесе́ по́мощь помога́ющую на́мъ, и изба́вихомся от­ вра́гъ на́шихъ, и смири́шася врази́ на́ши:
 • избра́хомъ у́бо нуми́нiа Антiо́хова сы́на и антипа́тра Иасо́нова, и посла́хомъ къ ри́мляномъ обнови́ти съ ни́ми дру́жбу и споборе́нiе пре́жнее:
 • заповѣ́дахомъ у́бо и́мъ и къ ва́мъ по­ити́ и поздра́вити ва́съ, и да́ти ва́мъ от­ на́съ посла́нiя о обновле́нiи и о бра́т­ст­вѣ на́­шемъ:
 • и ны́нѣ добрѣ́ сотворите́ от­вѣщава́юще на́мъ на сiя́.
 • И сiе́ списа́нiе посла́нiй, и́хже посла́ оні́и:
 • да́рiй ца́рь спартiа́товъ оні́и свяще́н­нику вели́кому ра́доватися:
 • обрѣ́теся въ писа́нiихъ о спартiа́тѣхъ и Иуде́ехъ, я́ко су́ть бра́тiя и я́ко су́ть от­ ро́да Авраа́мля:
 • и ны́нѣ, от­не́лѣже сiя́ позна́хомъ, до́брѣ сотворите́ пи́шуще на́мъ о ми́рѣ ва́­шемъ:
 • и мы́ же восписа́хомъ ва́мъ: ско́ти ва́ши и имѣ́нiе ва́­ше на́ша су́ть, и я́же на́ша ва́ша су́ть: повелѣ́хомъ у́бо, да воз­вѣстя́тъ ва́мъ сiя́.
 • И слы́ша Ионаѳа́нъ, я́ко воз­врати́шася нача́лницы дими́триевы съ си́лою мно́гою, па́че не́же пре́жде, ра́товати на́нь,
 • и изы́де изъ Иерусали́ма, и срѣ́те и́хъ во Амаѳи́тстѣй странѣ́: не бо́ даде́ и́мъ вре́мене, да вни́дутъ во страну́ его́:
 • и посла́ созира́тели въ по́лкъ и́хъ: и воз­врати́шася и воз­вѣсти́ша ему́, я́ко си́це устроя́ют­ся напа́сти на ня́ но́щiю.
 • Егда́ же за́йде со́лнце, заповѣ́да Ионаѳа́нъ сво­и́мъ бдѣ́ти и бы́ти во ору́жiи и гото́витися на бра́нь всю́ но́щь, и поста́ви стра́жы о́крестъ полка́.
 • И слы́шаша супоста́ти, я́ко гото́въ е́сть Ионаѳа́нъ со сво­и́ми на бра́нь, и убоя́шася и ужасо́шася се́рдцемъ сво­и́мъ, и воз­жго́ша огни́ въ полцѣ́ сво­е́мъ и от­идо́ша.
 • Ионаѳа́нъ же и и́же съ ни́мъ бѣ́ша, не позна́ша да́же до у́тра: ви́дяху бо огни́ горя́щыя.
 • И погна́ Ионаѳа́нъ вслѣ́дъ и́хъ и не дости́же и́хъ, преидо́ша бо Елевѳе́ру рѣку́.
 • И обрати́ся Ионаѳа́нъ на Ара́вы, и́же нарица́хуся заведе́е, и порази́ и́хъ, и взя́ коры́сти и́хъ.
 • И воста́въ и́де въ Дама́скъ и прохожда́­ше всю́ страну́ ту́.
 • Си́монъ же изы́де и прiи́де да́же до Аскало́на и бли́жнихъ тверды́нь, и уклони́ся во Иоппі́ю и взя́ ю́.
 • Слы́ша бо, я́ко совѣща́шася тверды́ню преда́ти странѣ́ дими́трiевѣ, и поста́ви та́мо стра́жу, да стрегу́тъ ю́.
 • И воз­врати́ся Ионаѳа́нъ, и собра́ старѣ́йшины людскі́я, и совѣща́ся съ ни́ми созида́ти тверды́ни во Иуде́и
 • и воз­вы́сити стѣ́ны Иерусали́мскiя и воз­дви́гнути высоту́ ве́лiю между́ краегра́дiемъ и гра́домъ, е́же бы от­лучи́ти о́ное от­ гра́да, да бу́детъ сiе́ на уедине́нiи, я́ко да ни купу́ютъ, ниже́ продаю́тъ.
 • И собра́шася созида́ти гра́дъ, паде́ бо стѣна́ пото́ка, я́же от­ восто́ка, и угото́ваша нарица́емое хафенаѳа́.
 • И Си́монъ созда́ Адиду́ въ сефи́лѣ и утверди́ врата́ и заво́ры.
 • И взыска́ три́фонъ ца́р­ст­вовати во Асі́и и воз­ложи́ти дiади́му и простре́ти ру́ку на Антiо́ха царя́,
 • и убоя́ся, да не когда́ не попу́ститъ ему́ Ионаѳа́нъ и ра́товати бу́детъ на него́, и взыска́ пути́, е́же я́ти Ионаѳа́на и уби́ти его́: и воста́въ прiи́де въ веѳса́нъ.
 • И изы́де Ионаѳа́нъ во срѣ́тенiе ему́ съ четы́редесятiю ты́сящiю муже́й избра́н­ныхъ на ополче́нiе и прiи́де въ веѳса́нъ.
 • И ви́дѣ три́фонъ, я́ко прiи́де Ионаѳа́нъ съ во́и мно́гими, и простре́ти на́нь ру́ку убоя́ся:
 • и воспрiя́тъ его́ че́стно, и поста́ви его́ предъ всѣ́ми дру́ги сво­и́ми, и даде́ ему́ да́ры, и заповѣ́да всѣ́мъ си́ламъ сво­и́мъ послу́шати его́ я́ко себе́.
 • И рече́ Ионаѳа́ну: вску́ю утруди́лъ еси́ вся́ лю́ди сiя́, бра́ни не настоя́щей на́мъ?
 • и ны́нѣ от­пусти́ и́хъ въ до́мы своя́, избери́ же себѣ́ муже́й ма́ло, и́же бу́дутъ съ тобо́ю, и прiиди́ со мно́ю во Птолемаи́ду, и преда́мъ тебѣ́ ю́ и про́чыя тверды́ни и си́лы про́чыя, и всѣ́хъ и́же надъ потре́бами, и воз­вра́щься от­иду́: сего́ бо ра́ди прiидо́хъ.
 • И вѣ́ровавъ ему́, сотвори́, я́коже рече́, и от­пусти́ си́лы, и от­идо́ша въ зе́млю Иу́дину.
 • Оста́ви же съ собо́ю три́ ты́сящы муже́й, и́хже двѣ́ ты́сящы оста́ви въ Галиле́и, ты́сяща же идо́ша съ ни́мъ.
 • Егда́ же вни́де Ионаѳа́нъ во Птолемаи́ду, заключи́ша врата́ гра́дская во Птолемаи́дѣ, и я́ша его́, и всѣ́хъ в­ше́дшихъ съ ни́мъ уби́ша мече́мъ.
 • И посла́ три́фонъ во́и и ко́н­ники въ Галиле́ю и на по́ле вели́кое, е́же погуби́ти всѣ́хъ друго́въ Ионаѳа́новыхъ.
 • И позна́ша, я́ко я́тъ бы́сть Ионаѳа́нъ и убiе́нъ и вси́ и́же съ ни́мъ, и увѣща́ша са́ми себе́ и идо́ша угото́вани на бра́нь.
 • И ви́дѣша гоня́щiи, я́ко о души́ и́мъ е́сть, и воз­врати́шася.
 • И прiидо́ша вси́ съ ми́ромъ въ зе́млю Иу́дину, и пла́кашася Ионаѳа́на и су́щихъ съ ни́мъ, и убоя́шася зѣло́, и пла́каше ве́сь Изра́иль пла́чемъ ве́лiимъ.
 • И взыска́ша вси́ язы́цы, и́же о́крестъ и́хъ, сокруши́ти и́хъ, рѣ́ша бо: 54не имѣ́ютъ нача́лника и помога́ющаго: ны́нѣ у́бо пора́туемъ и́хъ и отъ­и́мемъ от­ человѣ́къ па́мять и́хъ.
 • Когда окрестные народы услышали, что построен жертвенник и возобновлено святилище, как прежде, сильно вознегодовали;
 • и решились истребить род Иакова, живший среди них, и начали убивать и истреблять людей в этом народе.
 • Тогда Иуда ополчился против сынов Исава в Идумее, в Акравиме, так как они держали в осаде Израиля, и поразил их великим поражением, и смирил их, и взял добычи их.
 • Вспомнил он и о злобе сынов Веана, которые были для народа сетью и претыканием, строя ему засады на дорогах.
 • Хотя они заперлись от него в башнях, но он ополчился против них, предал их заклятию и сожег огнем башни их со всеми, бывшими в них.
 • Потом он перешел к сынам Аммона и встретил сильное войско и многочисленный народ и Тимофея, предводителя их.
 • Он имел с ними много сражений, и они были разбиты пред лицем его; он поразил их;
 • взял Иазер и селения его и возвратился в Иудею.
 • Тогда собрались язычники, жившие в Галааде, против Израильтян, находившихся в пределах их, чтобы истребить их; но они бежали в крепость Дафему.
 • И послали письма к Иуде и братьям его и сказали: собрались против нас окружающие нас язычники, чтобы истребить нас,
 • и готовятся идти и сделать нападение на крепость, в которую мы убежали, и Тимофей предводительствует войском их.
 • Итак, приди и избавь нас от руки их, ибо множество из нас погибло;
 • и все братья наши, бывшие в пределах Това, преданы смерти, а жен их и детей их и имущество взяли в плен, и погубили там около тысячи мужей.
 • Еще читались эти письма, как вот, пришли другие вестники из Галилеи в разодранных одеждах с таким извещением:
 • собрались против нас из Птолемаиды и из Тира и Сидона, и из всей Галилеи языческой, чтобы погубить нас.
 • Когда услышал эти слова Иуда и народ, то собралось великое собрание для совещания, что сделать для сих братьев, находящихся в бедствии и угрожаемых войною от тех язычников?
 • Тогда Иуда сказал Симону, брату своему: выбери себе мужей и иди и защити братьев твоих, находящихся в Галилее; а я и Ионафан, брат мой, пойдем в Галаад.
 • И оставил он Иосифа, сына Захарии, и Азарию начальниками над народом с остатком войска в Иудее на охранение.
 • И дал им повеление, сказав: управляйте народом сим, но не начинайте войны против язычников до нашего возвращения.
 • Симону отделены для похода в Галилею три тысячи мужей, Иуде же – в Галаад восемь тысяч мужей.
 • И отправился Симон в Галилею и произвел много сражений с язычниками, и разбиты им язычники.
 • Он преследовал их до ворот Птолемаиды, и пало из язычников до трех тысяч мужей, и он взял добычи их.
 • Также взял он с собою находившихся в Галилее и Арваттах [Иудеев] с женами и детьми и со всем имением их и привел в Иудею с великою радостью.
 • А Иуда Маккавей и Ионафан, брат его, перешли Иордан и совершили трехдневный путь в пустыне.
 • Их встретили Навуфеи и приняли мирно, и рассказали им все, случившееся с братьями их в Галааде,
 • и что многие из них заперты в Васаре и Восоре, в Алемах, Хасфоре, Македе и Карнаине – все сии города укреплены и велики –
 • и в прочих городах Галаада находятся в осаде, и что завтра назначено напасть на эти укрепления и взять их и погубить всех их в один день.
 • Посему Иуда со своим войском вдруг направил путь свой в пустыню к Восору и взял этот город, и избил весь мужеский пол острием меча, и взял все добычи их, и сожег его огнем;
 • а оттуда отправился ночью и шел до укрепления.
 • Когда наступало утро, и подняли глаза, и вот, народ многочисленный, которому числа не было, поднимают лестницы и машины, чтобы взять укрепление, и осаждают бывших в нем.
 • Увидел Иуда, что началась битва и вопль города восходил на небо трубами и громким криком,
 • и сказал воинам: сражайтесь теперь за братьев ваших.
 • Он обошел врагов с тыла с тремя отрядами, и затрубили трубами и воскликнули с молитвою;
 • и узнало войско Тимофея, что это – Маккавей, и побежали от лица его, и он поразил их великим поражением, и пало из них в этот день до восьми тысяч мужей.
 • Тогда поворотил он в Масфу и осадил и взял ее, избил весь мужеский пол в ней, взял добычи ее и сожег ее огнем;
 • отправившись оттуда, он взял Хасфон, Макед, Восор и прочие города Галаадские.
 • После этих событий Тимофей собрал другое войско и расположился станом перед Рафоном по ту сторону потока.
 • И послал Иуда осмотреть войско, и объявили ему и сказали: собрались к ним все окружающие нас язычники – сила весьма многочисленная,
 • и они наняли в помощь себе Аравитян и расположились станом за потоком, будучи готовы идти против тебя войною. И пошел Иуда навстречу им.
 • Тогда Тимофей сказал своим военачальникам, когда Иуда и войско его приближались к потоку воды: если он перейдет к нам прежде, то мы не в силах будем устоять против него, ибо он превозможет нас.
 • Если же он убоится и расположится станом по ту сторону потока, то мы перейдем к нему и превозможем его.
 • Как только подошел Иуда к потоку воды, то поставил при потоке народных писцов и приказал им, сказав: не оставляйте ни одного человека в стане, но пусть все идут на сражение.
 • И переправился к ним первый и весь народ за ним. И сокрушены были пред лицем его все язычники, и бросили оружие свое, и убежали в капище, которое было в Карнаине.
 • Тогда взяли они этот город и сожгли огнем капище со всеми находившимися в нем; и побежден был Карнаин и не мог более противостоять Иуде.
 • И собрал Иуда всех Израильтян, находившихся в Галааде, от малого до большого, и жен их, и детей их, и имение, очень большое ополчение, чтобы идти в землю Иудейскую.
 • И дошли они до Ефрона. Это был большой город, весьма укрепленный, на пути; невозможно было уклониться от него ни вправо, ни влево; надобно было пройти посреди него,
 • а жители заперлись в нем и ворота завалили камнями.
 • Иуда послал к ним с мирным предложением: мы пройдем по земле вашей, чтобы идти нам в землю нашу, и никто не обидит вас, только ногами нашими пройдем. Но они не захотели отворить ему.
 • Тогда Иуда приказал объявить в ополчении, чтобы каждый ополчился на своем месте;
 • и ополчились воины и осаждали город весь тот день и всю ночь, и сдался город в руки его.
 • И побил он весь мужеский пол острием меча и до основания разрушил город, и взял добычи его, и прошел через город по убитым.
 • И переправились через Иордан на великую равнину против Вефсана.
 • И собирал Иуда отставших и ободрял народ в продолжение всего пути, доколе не пришли в землю Иудейскую.
 • И взошли на гору Сион с весельем и радостью и принесли всесожжения, потому что никто не пал из них до самого возвращения в мире.
 • В те дни, когда Иуда и Ионафан находились в Галааде, а Симон, брат его, – в Галилее перед Птолемаидою,
 • услышали Иосиф, сын Захарии, и Азарий, военачальники, о славных воинских подвигах, совершенных ими,
 • и сказали: сделаем и мы себе имя; пойдем воевать с язычниками, окружающими нас.
 • Так объявили они бывшему при них войску и пошли на Иамнию.
 • И вышел Горгий из города и воины его навстречу им на сражение.
 • И, обратившись в бегство, Иосиф и Азария были преследуемы до пределов Иудеи; и пали в этот день из народа Израильского до двух тысяч мужей.
 • И было великое замешательство в народе Израильском, потому что не послушались Иуды и братьев его, мечтая показать храбрость,
 • тогда как они не были от семени тех мужей, руке которых предоставлено спасение Израиля.
 • Но муж Иуда и братья его весьма прославились перед всем Израилем и перед всеми народами, где только слышно было имя их, –
 • и собирались к ним приветствующие.
 • После того вышел Иуда и братья его и воевали против сынов Исава в земле, лежащей к югу, и поразил Хеврон и селения его, и разрушил укрепление его, и сожег башни его вокруг него,
 • и поднялся, чтобы идти в землю иноплеменников, и прошел Самарию.
 • В то время пали в сражении священники, желавшие прославиться храбростью и безрассудно вышедшие на войну.
 • И обратился Иуда в Азот, землю иноплеменников, разрушил жертвенники их, сожег огнем резные изображения богов их, взял добычи городов и возвратился в землю Иудейскую.
 • Между тем царь Антиох, проходя верхние области, услышал, что есть в Персии город Елимаис, славящийся богатством, серебром и золотом,
 • и в нем – храм, весьма богатый, и есть там золотые покровы, брони и оружия, которые оставил там Александр, сын Филиппа, царь Македонский, – первый, воцарившийся над Еллинами.
 • И он пришел и старался взять этот город и ограбить его, но не мог, потому что намерение его стало известно жителям города.
 • Они поднялись против него войною, и он обратился в бегство и ушел оттуда с великою скорбью, чтобы отправиться в Вавилон.
 • Тогда пришел некто к нему в Персию с известием, что ополчения, ходившие в землю Иуды, обращены в бегство,
 • что Лисий ходил с сильным войском впереди всех, но был поражен Иудеями, и они усилились и оружием, и войском, и многими добычами, которые взяли от пораженных ими войск,
 • и что они разрушили мерзость, которую он воздвиг над жертвенником в Иерусалиме, а святилище по-прежнему обнесли высокими стенами, также и Вефсуру, город его.
 • Когда царь услышал слова сии, сильно испугался и встревожился, упал на постель и впал в изнеможение от печали, что не сбылось так, как он желал.
 • И много дней пробыл он там, ибо возобновлялась в нем сильная печаль; он думал, что умирает.
 • И созвал он всех друзей своих и сказал им: удалился сон от глаз моих, и я изнемог сердцем от печали.
 • И сказал я в сердце моем: до какой скорби дошел я и до какого великого смущения, в котором нахожусь теперь! А был я полезен и любим во владычестве моем.
 • Теперь же я воспоминаю о тех злодеяниях, которые я совершил в Иерусалиме, и как взял все находившиеся в нем золотые и серебряные сосуды и посылал истреблять обитающих в Иудее напрасно.
 • Теперь я познаю́, что за это постигли меня эти беды, – и вот, я погибаю от великой печали в чужой земле.
 • И призвал он Филиппа, одного из друзей своих, и поставил его правителем над всем царством своим;
 • и дал ему венец и царскую одежду свою и перстень, чтобы он руководил Антиоха, сына его, и воспитывал его для царствования.
 • И умер царь Антиох в сто сорок девятом году.
 • Когда Лисий узнал, что царь умер, то поставил вместо него на царство сына его, Антиоха, которого воспитывал в юности его, и назвал его именем Евпатора.
 • Между тем находившиеся в крепости теснили Израиля вокруг святилища и всегда старались делать ему зло, а язычникам служить опорою;
 • тогда Иуда решил выгнать их и созвал весь народ, чтобы осадить их.
 • Все собрались и осадили их в сто пятидесятом году, и устроил он против них стрелометательные орудия и машины.
 • Но некоторые из осажденных вышли, и к ним пристали некоторые из нечестивых Израильтян;
 • и пошли они к царю и сказали: доколе ты не сделаешь суда и не отмстишь за братьев наших?
 • Мы согласились служить отцу твоему и ходить по заповедям его и следовать повелениям его;
 • а сыны народа нашего осадили крепость и за то чуждаются нас, и кого из нас находят, умерщвляют, и имущества наши расхищают,
 • и не на нас только простерли они руку, но и на все пределы наши.
 • И вот, теперь осадили они крепость в Иерусалиме, чтобы овладеть ею, а святилище и Вефсуру укрепили.
 • Если ты не поспешишь предупредить их, то они сделают больше этого, и тогда ты не в силах будешь удержать их.
 • Услышав это, царь разгневался и собрал всех друзей своих и начальников войска своего и начальников конницы;
 • пришли к нему и из других царств и с морских островов войска наемные,
 • так что число войск его было: сто тысяч пеших, двадцать тысяч всадников и тридцать два слона, приученных к войне.
 • И прошли они через Идумею и расположились станом против Вефсуры, и сражались много дней и устроили машины; но те сделали вылазку и сожгли их огнем и сразились мужественно.
 • После сего Иуда отступил от крепости и расположился станом в Вефсахаре против стана царского.
 • Царь же, встав рано утром, поспешно отправился с войском своим по дороге к Вефсахаре, и приготовились войска к сражению и затрубили трубами.
 • Слонам показывали кровь винограда и тутовых ягод, чтобы возбудить их к битве,
 • и разделили этих животных на отряды и приставили к каждому слону по тысяче мужей в железных кольчугах и с медными шлемами на головах, сверх того по пятисот отборных всадников назначено было к каждому слону.
 • Они становились заблаговременно там, где был слон, и куда он шел, шли и они вместе, не отставая от него.
 • Притом на них были крепкие деревянные башни, покрывавшие каждого слона, укрепленные на них помочами, и в каждой из них по тридцати по два сильных мужей, которые сражались на них, и при слоне Индиец его.
 • Остальных же всадников расставили здесь и там – на двух сторонах ополчения, чтобы подавать знаки и подкреплять в тесных местах.
 • Когда солнце блеснуло на золотых и медных щитах, то заблистали от них горы и светились, как огненные светильники.
 • Одна часть царского войска протянута была по высоким горам, а другие – по низменным местам; и шли они твердо и стройно.
 • И смутились все, слышавшие шум множества их и шествие такого полчища и стук оружий, ибо войско было весьма великое и сильное.
 • И вступил Иуда и войско его в сражение – и пали из ополчения царского шестьсот мужей.
 • Тогда Елеазар, сын Саварана, увидел, что один из слонов покрыт бронею царскою и превосходил всех, и казалось, что на нем был царь, –
 • и он предал себя, чтобы спасти народ свой и приобрести себе вечное имя;
 • и смело побежал к нему в средину отряда, поражая направо и налево, и расступались от него и в ту, и в другую сторону;
 • и подбежал он под того слона, лег под него и убил его, и пал на него слон на землю, и он умер там.
 • Но, увидев силу царского ополчения и стремительность войск, Иудеи уклонились от них.
 • Царские же войска пошли против них на Иерусалим: царь направил войска на Иудею и на гору Сион.
 • И заключил он мир с бывшими в Вефсуре, которые вышли из города, ибо не было у них продовольствия, чтобы держаться в нем в осаде, потому что был субботний год на земле.
 • И овладел царь Вефсурою и оставил в ней стражу, чтобы стеречь ее.
 • Потом много дней осаждал святилище и поставил там стрелометательные орудия и машины, и огнеметательные, и камнеметательные, и копьеметательные, чтобы бросать стрелы и камни.
 • Но и Иудеи устроили машины против их машин и сражались много дней;
 • съестных же припасов недостало в хранилищах, потому что был седьмой год, и искавшие в Иудее безопасности от язычников издержали остатки запасов;
 • и осталось при святилище немного мужей, ибо одолел их голод, и разошлись каждый в свое место.
 • Услышал Лисий, что Филипп, которому царь Антиох еще при жизни поручил воспитывать сына своего, Антиоха, для царствования,
 • возвратился из Персии и Мидии и с ним ходившие с царем войска и что он домогается принять на себя дела царства.
 • Почему поспешно пошел и сказал царю, начальникам войска и вельможам: мы каждый день терпим недостаток и продовольствия у нас мало, а место, осаждаемое нами, крепко, между тем лежит на нас попечение о царстве.
 • Итак, подадим правую руку этим людям и заключим с ними мир и со всем народом их,
 • и предоставим им поступать по законам их, как прежде; ибо за свои законы, которые мы отменили, они раздражились и сделали всё это.
 • И угодно было это слово царю и начальникам, – и послал он к ним, чтобы заключить мир, что они и приняли;
 • и клялся им царь и начальники. После сего они вышли из крепости.
 • И взошел царь на гору Сион и, осмотрев укрепленные места, пренебрег клятвою, которою клялся, и велел разорить стены кругом.
 • Потом поспешно отправился, и, возвратившись в Антиохию, он нашел, что Филипп владеет городом, вступил с ним в сражение и силою взял город.
 • Когда Димитрий услышал, что Никанор и воины его пали в сражении, послал Вакхида и Алкима во второй раз в землю Иудейскую и правое крыло с ними.
 • И отправились они по дороге в Галгалы и расположились станом при Месалофе, что в Арвилах, и, овладев им, погубили множество людей.
 • В первом месяце сто пятьдесят второго года расположились они станом у Иерусалима,
 • но снялись и пошли к Верее с двадцатью тысячами мужей и двумя тысячами конницы.
 • А Иуда расположился станом при Елеасе, и три тысячи избранных мужей с ним.
 • Но, увидев множество войска, как оно многочисленно, они весьма устрашились, и многие из стана его разбежались, и осталось из них не более восьмисот мужей.
 • Когда увидел Иуда, что разбежалось ополчение его, а война тревожила его, он смутился сердцем, потому что не имел времени собрать их.
 • Он опечалился и сказал оставшимся: встанем и пойдем на противников наших; может быть, мы в силах будем сражаться с ними.
 • Но они отклоняли его и говорили: мы не в силах, но будем теперь спасать жизнь нашу, и потом возвратимся с братьями нашими, и тогда будем сражаться против них, а теперь нас мало.
 • Но Иуда сказал: нет, да не будет этого со мною, чтобы бежать от них; а если пришел час наш, то умрем мужественно за братьев наших и не оставим нарекания на славу нашу.
 • И двинулось войско из стана и стало против них; и разделилась конница на две части, а впереди войска шли пращники и стрельцы и все сильные передовые воины.
 • Вакхид же находился на правом крыле, и приближались отряды с обеих сторон и трубили трубами.
 • Затрубили трубами и бывшие с Иудою, и поколебалась земля от шума войск, и было упорное сражение от утра до вечера.
 • Когда увидел Иуда, что Вакхид и крепчайшая часть его войска находится на правой стороне, то собрались к нему все храбрые сердцем –
 • и разбито ими правое крыло, и они преследовали их до горы Азота.
 • Когда находившиеся на левом крыле увидели, что правое крыло разбито, то обратились вслед за Иудою и бывшими с ним, с тыла.
 • И сражение было жестокое, и много пало пораженных с той и другой стороны,
 • пал и Иуда, а прочие обратились в бегство.
 • И взяли Ионафан и Симон Иуду, брата своего, и похоронили его во гробе отцов его в Модине.
 • И оплакивали его и рыдали о нем сильно все Израильтяне, и печалились много дней и говорили:
 • как пал сильный, спасавший Израиля?
 • Прочие же дела Иуды, и сражения, и мужественные подвиги, которые совершил он, и величие его не описаны, ибо их было весьма много.
 • По смерти же Иуды во всех пределах Израильских явились люди беззаконные, и поднялись все делатели неправды.
 • В те самые дни был очень сильный голод, и страна пристала к ним.
 • И выбрал Вакхид нечестивых мужей и поставил их начальниками страны.
 • Они разведывали и разыскивали друзей Иуды и приводили их к Вакхиду, а он мстил им и издевался над ними.
 • И была великая скорбь в Израиле, какой не бывало с того дня, как не видно стало у них пророка.
 • Тогда собрались все друзья Иуды и сказали Ионафану:
 • с того времени, как скончался брат твой Иуда, нет подобного ему мужа, чтобы выйти против врагов и Вакхида и против ненавистников нашего народа.
 • Итак, теперь мы тебя избрали – быть нам вместо него начальником и вождем, чтобы вести войну нашу.
 • И принял Ионафан в то время предводительство и стал на место Иуды, брата своего.
 • И узнал о том Вакхид и искал убить его.
 • Об этом узнали Ионафан и Симон, брат его, и все бывшие с ним и убежали в пустыню Фекое и расположились станом при водах озера Асфар.
 • Вакхид, узнав о том в день субботний, переправился сам и все войско его за Иордан.
 • А Ионафан отправил брата своего – предводителя народа – и просил друзей своих, Наватеев, чтобы сложить у них большой запас свой.
 • Но вышли из Мидавы сыны Иамври и схватили Иоанна и все, что он имел, и ушли.
 • После сих происшествий сказали Ионафану и Симону, брату его, что сыны Иамври торжественно совершают знатный брак и провожают из Надавафа с великою пышностью невесту, дочь одного из знатных вельмож Хананейских.
 • Тогда вспомнили они об Иоанне, брате своем, и вышли, и скрылись под кровом горы.
 • Подняв глаза свои, они увидели: вот восклицания и большое приданое; навстречу вышел жених и друзья его и братья его с тимпанами и музыкою и со многими оружиями.
 • Тогда бывшие с Ионафаном поднялись на них из засады и побили их, и много пало пораженных, а остальные убежали на гору; и взяли они всю добычу их.
 • И обратилось брачное торжество в печаль, и звук музыки их – в плач.
 • Так отмстили они за кровь брата своего и возвратились к болотистому месту у Иордана.
 • И услышал об этом Вакхид – и в день субботний пришел к берегам Иордана с большим войском.
 • Тогда сказал Ионафан бывшим с ним: встанем теперь и сразимся за жизнь нашу, ибо ныне – не то, что вчера и третьего дня.
 • Вот, неприятель и спереди нас и сзади нас, вода Иордана с той и с другой стороны, и болото и лес, и нет места, куда уклониться.
 • Итак, теперь воззовите на небо, чтобы избавиться вам от руки врагов ваших.
 • И началось сражение. И простер Ионафан руку свою, чтобы поразить Вакхида, но тот уклонился от него назад.
 • И бросился Ионафан и бывшие с ним в Иордан и переплыли на другой берег, а те не перешли за ними Иордана.
 • И пало у Вакхида в тот день до тысячи мужей.
 • И возвратился он в Иерусалим и построил в Иудее крепкие города: крепость в Иерихоне, и Еммаум и Вефорон, и Вефиль и Фамнафу в Фарафоне, и Тефон с высокими стенами, воротами и запорами,
 • и поставил в них стражу, чтобы враждебно действовать против Израиля.
 • Укрепил также город в Вефсуре и Газару и крепость и оставил в них войско со съестными запасами,
 • и взял в заложники сыновей вождей страны и поместил их в Иерусалимской крепости под стражею.
 • В сто пятьдесят третьем году, во втором месяце, Алким велел разорить стену внутреннего двора храма и разрушить дело пророков, и уже начал разрушение.
 • Но в то самое время Алким поражен был ударом, и остановились предприятия его; уста его сомкнулись, он онемел и не мог более вымолвить ни одного слова и завещать о доме своем.
 • И умер Алким в то же время в тяжких мучениях.
 • Когда Вакхид узнал, что Алким умер, возвратился к царю; и земля Иудейская два года оставалась в покое.
 • Тогда все беззаконники совещались и говорили: вот, Ионафан и находящиеся с ним живут безопасно в покое; приведем теперь Вакхида, и он схватит всех их в одну ночь.
 • Пошли и предложили ему такой совет.
 • Он решился идти с большим войском и послал тайно письма всем союзникам своим, которые находились в Иудее, чтобы они схватили Ионафана и находящихся с ним, но они не могли, потому что замысел их сделался известен им.
 • И поймали они из мужей страны виновников этого злодейства до пятидесяти человек и убили их.
 • После сего удалились Ионафан и Симон и бывшие с ними в Вефваси, что в пустыне, и возобновили разрушенное там и укрепили город.
 • Узнав об этом, Вакхид собрал все войско свое, известив и тех, которые находились в Иудее,
 • пришел и осадил Вефваси, и сражался против него много дней и устроил машины.
 • Ионафан же оставил в городе Симона, брата своего, а сам вышел в страну, и вышел с небольшим числом,
 • и поразил Одоааррина и братьев его и сыновей Фасирона в шатрах их и начал поражать и наступать с силою.
 • Тогда и Симон и бывшие с ним выступили из города и сожгли машины,
 • и сражались против Вакхида, и он был разбит ими; этим они сильно опечалили его, потому что замысел его и поход остался тщетным.
 • Сильно разгневался он на мужей беззаконных, которые присоветовали ему идти в эту страну, и многих из них умертвил, и решился возвратиться в землю свою.
 • Узнав об этом, Ионафан послал к нему старейшин, чтобы заключить с ним мир и чтобы он отдал пленных.
 • Он принял это и сделал по словам его, и поклялся не причинять ему никакого зла во все дни жизни своей,
 • и отдал ему пленных, которых прежде взял в плен в земле Иудейской, и возвратился в землю свою и не приходил более в пределы их.
 • И унялся меч в Израиле, и поселился Ионафан в Махмасе; и начал Ионафан судить народ и истребил нечестивых из среды Израиля.
 • Ионафан, видя, что время благоприятствует ему, избрал мужей и послал в Рим установить и возобновить дружбу с Римлянами,
 • и к Спартанцам и в другие места послал письма о том же.
 • И пришли они в Рим, и вошли в совет, и сказали: «Ионафан-первосвященник и народ Иудейский прислали нас, чтобы возобновить дружбу с вами и союз по-прежнему».
 • И там дали им письма к местным начальникам, чтобы проводили их в землю Иудейскую с миром.
 • Вот список письма, которое писал Ионафан Спартанцам:
 • «Первосвященник Ионафан и народные старейшины и священники и остальной народ Иудейский братьям Спартанцам – радоваться.
 • Еще прежде от Дария [Арея], царствовавшего у вас, присланы были к первосвященнику Онии письма, что вы – братья наши, как показывает список.
 • И принял Ония посланного мужа с честью, и получил письма, в которых ясно говорилось о союзе и дружбе.
 • Мы же, хотя и не имеем надобности в них, имея утешением священные книги, которые в руках наших,
 • но предприняли послать к вам для возобновления братства и дружбы, чтобы не отчуждаться от вас, ибо много прошло времени после того, как вы присылали к нам.
 • Мы неопустительно во всякое время, как в праздники, так и в прочие установленные дни, воспоминаем о вас при жертвоприношениях наших и молитвах, как должно и прилично воспоминать братьев.
 • Мы радуемся о вашей славе;
 • нас же обстоят многие беды и частые войны; ибо воевали против нас окрестные цари.
 • Но мы не хотели беспокоить вас и прочих союзников и друзей наших в этих войнах,
 • ибо мы имеем помощь небесную, помогающую нам; мы избавились от врагов наших, и враги наши усмирены.
 • Теперь мы избрали Нуминия, сына Антиохова, и Антипатра, сына Иасонова, и послали их к Римлянам возобновить дружбу с ними и прежний союз.
 • Поручили им идти и к вам, приветствовать вас и вручить вам письма от нас о возобновлении и с вами нашего братства.
 • И вы хорошо сделаете, ответив нам на них».
 • Вот и список писем, которые прислал Дарий [Арей]:
 • «Царь Спартанский Онии первосвященнику – радоваться.
 • Найдено в писании о Спартанцах и Иудеях, что они – братья и от рода Авраамова.
 • Теперь, когда мы узнали об этом, вы хорошо сделаете, написав нам о благосостоянии вашем.
 • Мы же уведомляем вас: скот ваш и имущество ваше – наши, а что у нас есть, то ваше. И мы повелели объявить вам об этом».
 • И услышал Ионафан, что возвратились военачальники Димитрия с бо́льшим войском, нежели прежде, чтобы воевать против него,
 • и вышел из Иерусалима, и встретил их в стране Амафитской, и не дал им времени войти в страну его.
 • И послал соглядатаев в стан их, которые, возвратившись, объявили ему, что они готовятся напасть на них в эту ночь.
 • Посему, когда зашло солнце, Ионафан приказал своим бодрствовать, быть в вооружении и готовиться к сражению всю ночь, и поставил вокруг стана передовых сторожей.
 • И услышали неприятели, что Ионафан со своими приготовился к сражению, и устрашились, и затрепетали сердцем своим, и, зажегши огни в стане своем, ушли.
 • Ионафан же и бывшие с ним не знали о том до утра, ибо видели горящие огни.
 • И погнался Ионафан за ними, но не настиг их, потому что они перешли реку Елевферу.
 • Тогда Ионафан обратился на Арабов, называемых Заведеями, поразил их и взял добычу их.
 • Потом, возвратившись, пришел в Дамаск и прошел по всей той стране.
 • И Симон вышел, и прошел до Аскалона и ближайших крепостей, и обратился в Иоппию, и овладел ею
 • ибо он услышал, что [Иоппияне] хотят сдать крепость войскам Димитрия, – и поставил там стражу, чтобы охранять ее.
 • И возвратился Ионафан, и созвал старейшин народа, и советовался с ними, чтобы построить крепости в Иудее,
 • возвысить стены Иерусалима и воздвигнуть высокую стену между крепостью и городом, дабы отделить ее от города, так чтобы она была особо и не было бы в ней ни купли, ни продажи.
 • Когда собрались устроить город и дошли до стены у потока с восточной стороны, то построили так называемую Хафенафу.
 • А Симон построил Адиду в Сефиле и укрепил ворота и запоры.
 • Между тем Трифон домогался сделаться царем Азии и возложить на себя венец и поднять руку на царя Антиоха,
 • но опасался, как бы не воспрепятствовал ему Ионафан и не начал против него войны; поэтому искал случая, чтобы взять Ионафана и убить, и, поднявшись, пошел в Вефсан.
 • И вышел Ионафан навстречу ему с сорока тысячами избранных мужей, готовых к битве, и пришел в Вефсан.
 • Когда Трифон увидел, что Ионафан идет с многочисленным войском, то побоялся поднять на него руки.
 • И принял его с честью, и представил его всем друзьям своим, дал ему подарки, приказал войскам своим повиноваться ему, как себе самому.
 • Потом сказал Ионафану: для чего ты утруждаешь весь этот народ, когда не предстоит нам войны?
 • Итак, отпусти их теперь в домы их, а для себя избери немногих мужей, которые были бы с тобою, и пойдем со мною в Птолемаиду, и я передам ее тебе и другие крепости и остальные войска и всех, заведующих сборами, и потом возвращусь; ибо для этого я и нахожусь здесь.
 • И поверил ему Ионафан, и сделал так, как он сказал, и отпустил войска, и они отправились в землю Иудейскую;
 • с собою же оставил три тысячи мужей, из которых две тысячи оставил в Галилее, тысяча же отправилась с ним.
 • Но как скоро вошел Ионафан в Птолемаиду, Птолемаидяне заперли ворота, и схватили его, и всех вошедших с ним убили мечом.
 • Тогда Трифон послал войско и конницу в Галилею и на великую равнину, чтобы истребить всех бывших с Ионафаном.
 • Но они, услышав, что Ионафан схвачен и погиб и бывшие с ним, ободрили друг друга и вышли густым строем, готовые сразиться.
 • И увидели преследующие, что дело идет о жизни, и возвратились назад.
 • А они все благополучно пришли в землю Иудейскую и оплакивали Ионафана и бывших с ним, и были в большом страхе, и весь Израиль плакал горьким плачем.
 • Тогда все окрестные народы искали истребить их, ибо говорили: теперь нет у них начальника и поборника; итак, будем теперь воевать против них и истребим из среды людей память их.
 • დიდად განრისხდნენ წარმართები, როცა გაიგეს, რომ უწინდელივით აღიმართა სამსხვერპლო და განახლდა საწმიდარი.
 • გადაწყვიტეს, აღმოეფხვრათ იაკობის მოდგმა, რომელიც მათ შორის იყო, და დაიწყეს ხოცვა და მუსრვა ხალხში.
 • ხოლო იუდა შეებრძოლა ესავიანებს ედომში, აკრაბატენესთან, რადგან მათ ალყაში ჰყავდათ ისრაელი; სასტიკად დაამარცხა ისინი, დაიმორჩილა და აიღო ნადავლი.
 • მერე გაიხსენა ბოროტებანი ბეანიანთა, რომლებიც მახედ და ხაფანგად იყვნენ ხალხისთვის და გზებზე უსაფრთებოდნენ მათ.
 • მათ ციხე-სიმაგრეებს შეაფარეს თავი, ხოლო იუდა გარსშემოადგა მათ და დაარისხა ისინი, ცეცხლში გახვია მათი ციხე-სიმაგრეები ყველა მასში მყოფითურთ.
 • მერე მიადგა ყამონიანებს და შეხვდა იქ მაგარ ხელს და ურიცხვ სიმრავლეს ტიმოთეოსის წინამძღოლობით.
 • ბევრი ბრძოლა გადაიხადა მათ წინააღმდეგ და შეიმუსრნენ ისინი მის წინაშე. ასე დაამარცხა ისინი.
 • მერე სწრაფადვე აიღო იაყზერი მისი სოფლებითურთ და იუდასკვნ შემოიქცა.
 • მაშინ გალაადის წარმართები სამტროდ შემოეწყვნენ მათ მიწა-წყალზე მცხოვრებ ისრაელს, რომ მოესრათ ისინი, მაგრამ გაექცნენ დათემას ციხეში,
 • და წერილები გაუგზავნეს იუდასა და მის ძმებს, შეუთვალეს: შეიკრიბნენ ჩვენს წინააღმდეგ ჩვენს ირგვლივ მყოფი წარმართები, რომ გაგვანადგურონ;
 • ამზადებენ შეტევას და აპირებენ სიმაგრის აღებას, რომელსაც შეფარებულნი ვართ. ტიმოთეოსი მოუძღვის მათ ჯარს.
 • მაშ, ახლა მოდი და გვიხსენი მათი ხელიდან, რადგან დაცემულია ბევრი ჩვენგანი,
 • ჩვენი მოძმენიც, ყველა ვინც კი ტობში იგო, დახოცილნი არიან; მათი ცოლ-შვილი მონებად წაასხეს, ქონება დაიტაცეს, და ათასამდე კაცი გაწყვიტეს იქ.
 • ჯერ კიდევ წერილებს კითხულობდნენ, რომ აჰა, სხვა შიკრიკები მოვიდნენ გალილეადან, სამოსელშემოგლეჯილნი და ეს ამბავი აუწყეს.
 • თქვეს, შეიკრიბნენ პტოლემაისიდან, გვიროსიდან, ციდონიდან და წარმართთა გალილეადან ჩვენს გასანადგურებლადო.
 • როდესაც გაიგეს ეს ამბები იუდამ და ხალხმა, შეიყარა დიდი კრებული იმის გადასაწყვეტად, თუ რა ეღონათ გასაჭირში მყოფი და მათგან მიმძლავრებული მოძმეებისთვის.
 • მიმართა იუდამ სიმონს, თავის ძმას: ამოირჩიე კაცები, წადი და იხსენი შენი ძმები გალილეაში. ხოლო მე და ჩემი ძმა იონათანი გალაადისკენ გავემართებითო.
 • ხალხის წინამძღოლებად კი ზაქარიას იოსები და ყაზარია დატოვა ლაშქრის დარჩენილ ნაწილთან ერთად იუდაში, მის დასაცავად;
 • და უბრძანა მათ: განაგეთ ხალხი და ჩვენს მობრუნებამდე წარმართებს ნუ შეებრძოლებით.
 • სიმონს ჩააბარეს სამიათასი კაცი გალილეაში სალაშქროდ, ხოლო იუდას რვაათასი კაცი გაალადისთვის.
 • გაემართა სიმონი გალილეასკენ, მრავალი ბრძოლა გადაიხადა წარმართებთან და შეიმუსრნენ წარმართები მის წინაშე.
 • მისდია მათ პტოლემაისის კარიბჭემდე და დაეცა წარმართთაგან სამიათასამდე კაცი და წამოიღო მან ნადავლი.
 • წამოასხა გალილეასა და არბატეში მყოფი იუდაელნი დედა-წულიანად და იუდაში მიიყვანა დიდი სიხარულით.
 • ხოლო იუდა მაკაბელმა და მისმა ძმამ იონათანმა გადალახეს იორდანე და სამი დღის სავალი გზა გაიარეს უდაბნოში.
 • გადაეყარნენ ნაბატელებს, მშვიდობიანად შეეგებნენ მათ და ყველაფერი უამბეს, რაც შეემთხვათ მათ ძმებს გალაადში;
 • რომ მრავალი მათგანი ჩაკეტილები არიან ბოცრასა და ბოსორში, ალემოში, ხასფოში, მაკედსა და კარნაინში, რომ ყველა ეს ქალაქი დიდია და გამაგრებული,
 • რომ სხვები გალაადის დანარჩენ ქალაქებში არიან ჩაკეტილნი, რომ მტერი ხვალისთვის აპირებს თავდასხმას სიმაგრეებზე, მათ აღებას და დარბევას ერთ დღეში.
 • სწრაფად შებრუნდა იუდა და მისი ლაშქარი უდაბნოში ბოცრას გზაზე; აიღო ქალაქი და გაწყვიტა მთელი მამროვანი მახვილის პირით, მოხვეტა ურიცხვი ნადავლი და ცეცხლში დაწვა.
 • აქედან ღამით გაემართა და დათემას ციხე-სიმაგრემდე იარეს.
 • დილით კი, როცა გათენდა, გაიხედეს და, აჰა, უამრავი ხალხი, რომელსაც სათვალავი არ ჰქონდა, მოათრევს კიბეებს და მანქანებს ციხე-სიმაგრის ასაღებად და მათთან საბრძოლველად.
 • დაინახა იუდამ, რომ დაიწყო ომი და ქალაქის ხმაურმა ცას უწია საყვირებითა და დიდი ყვირილით,
 • და შეუძახა ლაშქარს: იომებ დღეს თქვენი ძმებისთვის!
 • სამი რაზმით ზურგიდან შემოუარეს მტერს, საყვირებს ჩაჰბერეს და ხმამაღალი ლოცვა დაიწყეს.
 • მიხვდა ტიმოთეოსის ლაშქარი, რომ ეს მაკაბელი იყო და უკუიქცნენ მისგან, და მან მუსრი გაავლო მათ. იმ დღეს დაეცა მათგან რვაათასამდე კაცი.
 • გადაინაცვლა ალემასკენ და შეებრძოლა, აიღო იგი და ამოხოცა მთელი მისი მამროვანი. მოხვეტა ნადავლი და ცეცხლში დაწვა.
 • იქედან გაემართა და დაიპყრო ხასფო, მაკედი და ბოსორი და გალაადის დარჩენილი ქალაქები.
 • ამ ამბების შემდეგ ტიმოთეოსმა ახალ ჯარს მოუყარა თავი და დააყენა რაფონის წინ, ხევის მხრიდან.
 • გაგზავნა იუდამ ხალხი ბანაკის დასაზვერავად. და მოახსენეს მას: მასთან არიან შემოკრებილნი ჩვენს ირგვლივ მყოფი წარმართები, დიდძალი ჯარია.
 • მოქირავნე არაბებიც მოუყვანიათ საშველად, ხევის მხარეს განლაგებულან და მზად არიან ჩვენს წინააღმდეგ საბრძოლველად, გაეშურა იუდა მათ დასახვედრად.
 • ტიმოთეოსმა ასე უთხრა თავისი ჯარების მეთაურებს, როცა იუდა და მისი ლაშქარი ხევს მიუახლოვდა: თუ პირველმა გადმოლახა ხევი, ვერ შევაკავებთ, უეჭველად დაგვამარცხებს.
 • ხოლო თუ შეშინდა და მდინარის გაღმა დაბანაკდა, თავს დავესხათ და დავამარცხებთ მას.
 • როცა იუდა ხევს მიუახლოვდა, ხევთან დააყენა ხალხის მწიგნობარნი და უბრძანა მათ: არავინ გააჩეროთ აქ. ყველანი საბრძოლველად გაიყვანეთ.
 • და მან პირველმა გადალახა ხევი მტრისკენ და მთელი ხალხი უკან მიჰყვა; მათ წინაშე დაეცნენ წარმართები, დაყარეს საჭურველი და თავი შეაფარეს წმიდა ნაკრძალს კარნაიმში.
 • ქალაქი აიღეს, ხოლო წმიდა ნაკრძალი ცეცხლით დაწვეს ყველა შიგმყოფითურთ. ასე იძლია ვარნაიმი; წინააღმდეგობა ვეღარ გაუწივს იუდას.
 • შეკრიბა იუდამ მთელ გალაადში მოსახლე ისრაელობა დიდიან-პატარიანად, მათი დედა-წულითა და საბადებლითურთ, უამრავი ხალხი, იუდას ქვეყნისკენ გასამგზავრებლად.
 • მიადგნენ ეფრონს. ეს დიდი ქალაქია გზაზე, ძალზე ძლიერი; ვერ გაუხვევდნენ ვერც მარჯვნივ, ვერც მარცხნივ, მხოლოდ მის შუაგულში უნდა გაევლოთ.
 • მაგრამ ჩაკეცეს ის ქალაქელებმა და ქვებით ჩახერგეს კარიბჭე.
 • შეუთვალა მათ იუდამ სამშვიდობო სიტყვა: გაგვატარე შენს ქვეყანაზე, რომ ჩვენს ქვეყანაში მივიდეთ; ცუდს არაფერს შეგამთხვევთ, მხოლოდ ფეხს დავადგამთო. არ მოისურვეს მათი შეშვება.
 • ბრძანა იუდამ, გამოეცხადებინათ ლაშქარში, რომ ყველა თავის ადგილას დამდგარიყო.
 • დაიბანაკეს მეომრებმა, და ებრძოდა ქალაქს მთელ იმ დღეს და მთელ ღამეს, და ჩაბარდა ქალაქი მის ხელს.
 • გაწყვიტა მთელი მამროვანი მახვილის პირით, დააქცია ქალაქი, ნადავლი აიღო და ქალაქში დახოცილთა გვამებზე გადაატარა ჯარი.
 • გადალახეს იორდანე დიდი ვაკისკენ, ბეთ-შანის პირდაპირ.
 • გზადაგზა იუდა კრებდა ჩამორჩენილთ და მთელ გზაზე ამხნევებდა ხალხს, ვიდრე იუდას ქვეყანას მიადგებოდნენ.
 • შემდეგ შვებითა და სიხარულით ავიდნენ სიონის მთაზე და შესწირეს აღსავლენი, რადგან ერთი მათგანიც არ დაცემულა სამშვიდობოში მობრუნებამდე.
 • იმ დროს, როცა იუდა და იონათანი გალაადის მიწაზე იყვნენ, ხოლო სიმონი, მისი ძმა, გალილეაში პტოლემაისის პირდაპირ იდგა,
 • ზაქარიას იოსებს და ყაზარიას - ჯარების სარდლებს ესმათ მათი გმირობისა და გადახდილი ომის ამბავი.
 • თქვეს: ჩვენც მოვიხვეჭოთ სახელი, ჩვენც გავემართოთ და შევებრძოლოთ წარმართებს ჩვენს ირგვლივ.
 • მოუწოდეს ჯარებს, რომლებიც თან ჰყავდათ, და იამნიასკენ გაემართნენ.
 • გორგია და მისი მეომრები ქალაქიდან გამოვიდნენ, რომ ბრძოლით შეგებებოდნენ მათ.
 • უკუიქცნენ იოსები და ყაზარია და იდევნებოდნენ იუდას მისადგომებამდე. ორიათასამდე კაცი დაეცა იმ დღეს ისრაელიდან.
 • შეიქნა ხალხში დიდი ლტოლვილება, რადგან არ ესმოდათ იუდასი და მისი ძმებისა, გმირობის გამოჩენა კი სურდათ.
 • მაგრამ ესენი არ იყვნენ იმ გვარისანი, ვისი ხელითაც უნდა მოვლენოდა ხსნა ისრაელს.
 • კაცი იუდა და მისი ძმები კი ფრიად განითქვნენ მთელი ისრაელისა და ყველა ხალხის წინაშე, სადაც გაგონილი ჰქონდათ მათი სახელი.
 • და შემოკრბენ მის ირგვლივ მისი მაქებარნი.
 • გაემართნენ იუდა და მისი ძმები სამხრეთისკენ და შეებრძოლენ ესავიანებს. დაამარცხა მან ხებრონი და მისი სოფლები, დალეწა მისი ციხე-სიმაგრენი და გადაწვა გოდლები მის გარშემო.
 • მერე დაიძრა ფილისტიმელთა ქვეყნისკენ წასასვლელად და გადაიარა მარეშაზე.
 • იმ დღეს დაეცნენ ბრძოლის ველზე მღვდლები, გმირობის ჩადენის მსურველნი, რადგან უგუნურად ჩაებნენ ბრძოლაში.
 • ხოლო იუდამ გაუხვია აშდოდისკენ ფილისტიმელთა ქვეყანაში და დალეწა მათი ბომონები, ცეცხლს მისცა მათი ღმერთების ქანდაკებანი და მოხვეტა ნადავლი ქალაქებიდან. მერე იუდა ქვეყნისკენ გაბრუნდა.
 • მოიარა მეფე ანტიოქოსმა ზემო ქვეყნები და შეიტყო, რომ სპარსეთში ყოფილა ქალაქი ელიმაისი, სიმდიდრით, ვერცხლითა და ოქროთი განთქმული;
 • რომ არის იქ ტაძარი, ძალზე მდიდარი, სადაც ინახება ოქროს ფარები, თორები და საჭურველი, რომელიც დატოვა მაკედონიის მეფემ, ალექსანდრე ფილიპეს ძემ, საბერძნეთის მეფე რომ იყო თავდაპირველად.
 • მიადგა ქალაქს და ცდილობდა მის აღებასა და გაძარცვას, მაგრამ ვერ შეძლო, რადგან ცნობილი გახდა მისი განზრახვა ქალაქელებისთვის.
 • ბრძოლით დახვდნენ მას, გაიქცა იგი და დიდად შეწუხებული გაემართა იქიდან ბაბილონისკენ.
 • მაშინ ეახლა მას ვინმე სპარსი და მოახსენა, რომ დაფანტულია იუდას ქვეყნისკენ მომავალი ლაშქარი;
 • რომ პირველად ლისია მიდიოდა დიდძალი ჯარით, მაგრამ უკუიქცა მათ წინაშე; რომ იუდაელები გაძლიერდნენ საჭურვლით, ჯარით და დიდძალი ნადავლით, რომელიც დამარცხებული ლაშქრისგან აიღეს;
 • რომ იერუსალიმის საკურთხეველზე დაშენებული სისაძაგლე დალეწეს, საწმიდარი უწინდელივით მოზღუდვს მაღალი კვდლით, და ბეთ-ცურიც, მისი ქალაქი.
 • როდესაც მეფემ მოისმინა ეს ამბავი, გაოგნდა და შეშფოთდა დიდად, ლოგინად ჩავარდა და დასნეულდა მწუხარებისგან, რადგან არ აუსრულდა საწადელი.
 • ასე იწვა იქ მრავალი დღე, რადგან უახლოვდებოდა უზომო მწუხარება და ფიქრობდა, ვკვდებიო.
 • მოუხმო თავის ყველა მეგობარს და თქვა მათ წინაშე: განშორდა ძილი ჩემს თვალებს და გული შემიღონდა მწუხარებისგან.
 • ვუთხარი ჩემს თავს: ეს რა გასაჭირში ჩავვარდი-მეთქი! რა ნიაღვარმა წამლეკა, ჩემს ზეობაში კი საჭირო და ძვირფასი კაცი ვიყავი-მეთქი.
 • ახლაღა მაგონდება ბოროტებანი, იერუსალიმში რომ ჩავიდინე, გამოვზიდე იქიდან მთელი ოქრო-ვერცხლის ჭურჭელი და ტყუილუბრალოდ ვგზავნიდი ხალხს იუდას მოსახლეობის მოსაოხრებლად.
 • მივხვდი, რომ მათი გულისთვის მეწია ეს უბედურება და, აჰა, უცხო მიწაზე ვიღუპები დიდ მწუხარებაში.
 • და უხმო ფილიპეს, ერთს თავის მეგობართაგანს, და დაუმტკიგა მას მთელი თავისი სამეფო.
 • მისცა თავისი გვირგვინი, მოსასხამი და ბეჭედი, რომ აღეზარდა ანტიოქოსი, მისი ვაჟი და სამეფოდ გაეწვრთნა იგი.
 • ასორმოცდამეცხრე წელს მიიცვალა იქ მეფე ანტიოქოსი.
 • როცა გაიგო ლისიამ, რომ მოკვდა მეფე, გაამეფა მისი ძე ანტიოქოსი, რომელსაც ზრდიდა ბავშვობისას, და სახელად ევპატორი უწოდა.
 • ამასობაში ციხე-სიმაგრეში მყოფნი ავიწროვებდნენ ისრაელს სამსხვერპლოს მიდამოებში; მუდამ ცდილობდნენ ევნოთ მათთვის, ხოლო წარმართებისთვის მხარი დაეჭირათ.
 • გადაწყვიტა იუდამ მათი შემუსრვა და მოუწოდა მთელს ერს, გარსშემორტყმოდნენ.
 • შეიკრიბნენ და გარსშემოადგნენ ციხე-სიმაგრეს ასორმოცდამეათე წელს, გააკეთეს სატყორცნები და სხვა საომარი მანქანები.
 • ნაწილმა თავი დააღწია ალყას და ზოგიერთი უღვთო მათ მხარეზე გადავიდა ისრაელიდან.
 • წავიდნენ მეფესთან და უთხრეს: როდემდის აბრკოლებ სამართალს და არ იძიებ შურს ჩვენი ძმებისთვის?
 • ჩვენ კმაყოფილებით დავემორჩილეთ მამაშენს, ვცხოვრობთ მის ნებაზე და მივყვებით მის განკარგულებებს.
 • ჩვენი ხალხის შვილები გარსშემოადგნენ ციხე-სიმაგრეს და მტრად გადაგვეკიდნენ; ჩვენიანს ვისაც წააწყდებიან, კლავენ და ჩვენს მამულს იტაცებენ.
 • მხოლოდ ჩვენზე როდი აღმართეს ხელი, არამედ მთელს მათ მიწა-წყალზე.
 • და აჰა, შემოადგნენ დღეს იერუსალიმში ციხეს ასაღებად და გაამაგრეს საწმიდარი და ბეთ-ცური.
 • თუ არ დაასწარი მათ, მეტსაც იზამენ, და ვეღარ შეძლებ მათ დამარცხებას.
 • განრისხდა მეფე, ეს რომ მოისმინა, და შეკრიბა ყველა თავისი მეგობარი, ჯარის მეთაურები და ხელისუფალნი.
 • მივიდნენ მასთან მოქირავნე ჯარები სხვა სამეფოთაგან და ზღვათა კუნძულებიდან.
 • მათი ჯარების რიცხვი იყო: ასი ათასი ქვეითი, ოცი ათასი მხედარი და ოცდათორმეტი საომრად გაწვრთნილი სპილო.
 • გადაიარეს ედომი და შემოადგნენ ბეთ-ცურს. მრავალ დღეს იბრძოდნენ და აწყობდნენ საბრძოლო მანქანებს; მაგრამ გამოვიდნენ იუდაელები და ცეცხლით გადაწვეს ისინი და მამაცურად შეებრძოლენ.
 • გამოვიდა იუდა ციხიდან და დაბანაკდა ბეთ-ზაქარიასთან, მეფის ბანაკის პირისპირ.
 • დილაადრიანად ადგა მეფე და ჩქარი სვლით წაიყვანა ბანაკი ბეთ-ზაქარიას გზაზე; საომრად განემზადა ლაშქარი და დაჰკრეს ბუკებს.
 • დაანახეს სპილოებს ყურძნის და თუთის სისხლი, საბრძოლველად რომ გაეხელიბინათ.
 • ცხოველები რაზმებად გაანაწილეს და ყოველ სპილოს დაუყენეს ათასი თოროსანი და მუზარადიანი კაცი, და გაიცა განკარგულება, ყოველ ცხოველს ხუთი ათასი ცხენოსანი მისჩენოდა.
 • ესენი წამსვე იქ უნდა გაჩენილიყვნენ, სადაც ცხოველი იყო, და საითაც წავიდოდა, იქით უნდა წაჰყოლოდნენ, არ უნდა მოსცილებოდნენ.
 • სპილოებზე ხის მაგარი კოშკები იდგა, რომლებიც ფარავდა თითოეულ ცხოველს და საგანგებო მოსართავებით იყო მათზე დამაგრებული; თითოეულ მათგანზე ოთხი ღონიერი კაცი იდგა, რომლებიც იბრძოდნენ იქიდან, და ერთიც მისი ინდოელი გამძღოლი.
 • დანარჩენი ცხენოსნები აქეთ-იქიდან დაუყენეს ლაშქარს, ორსავე მხარეს, რომ დაერტყათ მტრისთვის, თავად კი დაცულნი ყოფილიყვნენ გვერდებიდან.
 • როდესაც ოქროსა და სპილენძის ფარებზე მზე აკაშკაშდა, მთებმა ლაპლაპი დაიწყეს მათგან და აელვარდნვნ ცეცხლის ლამპრებივით.
 • ერთი ნაწილი მეფის ლაშქრისა მაღალ მთებში გაიშალა, სხვები კი ბარში, და მიაბიჯებდნენ შეუდრეკლად და მწყობად.
 • შეშფოთდა ყველა, ვინც კი გაიგო მათი სიმრავლის ხმა, ამ უამრავი ხალხის სვლა და იარაღთა ჟღარუნი, რადგან მართლაც ძალზე დიდი და ძლიერი ლაშქარი იყო.
 • ჩაერთო იუდა და მისი ბანაკი ბრძოლაში და დაეცა
 • დაინახა ელეაზარმა, ავარანის ძემ, ერთ-ერთი ცხოველი, სამეფო ჯავშნით დაფარული და აღმატებული ყველა ცხოველზე, და ეგონა, რომ მასზე იყო მეფე,
 • და გასწირა თავი, რათა ეხსნა თავისი ხალხი, ხოლო თავისთვის საუკუნო სახელი მოეხვეჭა.
 • შევარდა გაბედულად რაზმებს შორის, რომ გაეღწია მისკენ; კვეთდა მარჯვნივ და მარცხნივ, და აქეთ-იქით იჩეხებოდნენ მის წინაშე;
 • სპილომდე გააღწია, ქვემოდან შეუვარდა მას და გაფატრა იგი, მიწას დაენარცხა სპილო და ქვეშ მოიყოლა, და იქვე მოკვდა ელეაზარი.
 • როცა დაინახეს იუდაელებმა მეფის ძალა და ჯარების შემოტევა, გაბრუნდნენ მათგან.
 • მებრძოლები მეფის ლაშქრიდან იერუსალიმისკენ წავიდნენ მათ წინააღმდეგ, მეფემ კი იუდაში და სიონის მთასთან დაიბანაკა.
 • დაუზავდა ბეთ-ცურელებს და ისინიც ქალაქიდან გამოიშალნენ, რადგან არ ჰქონდათ იქ სარჩო ალყაში გასაძლებად. შაბათის წელი იდგა ქვეყანაში.
 • აიღო მეფემ ბეთ-ცური და დაცვა ჩააყენა იქ.
 • მერე საწმიდარს შემოადგა და დიდხანს ჰყავდა ალყაშემორტყმული; აღმართა იქ სატყორცნები და საომარი მანქანები: ცეცხლსატყორცნები, ლოდსატყორცნები და ისართსატყორცნები, რომ ისრები და ლოდები ეტყორცნათ.
 • იუდაელებმაც გააკეთეს საომარი მანქანები მათი საომარი მანქანების საპირისპიროდ და იბრძოდნენ მრავალი დღის განმავლობაში.
 • მაგრამ ჭურჭელში სურსათი აღარ იყო, რადგან მესამე წელი იდგა, და წარმართთაგან გადარჩენილმა იუდაელებმა მარაგის ნარჩენებიც შეჭამეს.
 • საწმიდარში ცოტანიღა დარჩნენ, რადგან შიმშილმა ძლია მათ და ყველანი თავ-თავისი ადგილებისკენ გაიფანტნენ.
 • როცა შეიტყო ლისიამ, რომ ფილიპე, რომელიც მეფე ანტიოქოსმა ჯერ კიდევ თავის სიცოცხლეში დააყენა თავისი ძის, ანტიოქოსის მეფედ აღსაზრდელად.
 • სპარსეთიდან მობრუნებულა და მოემართება; რომ მას მოჰყვება ურიცხვი ძალა და გადაწყვეტილი აქვს ხელში აიღოს სახელმწიფო საქმეები,
 • სასწრაფოდ გასცა ბრძანება, დაძრულიყვნენ და მიმართა მეფეს, ჯარების სარდლებსა და კარისკაცებს: დღითიდღე ვმცირდებით და საზრდოც აღარ გვყოფნის, ადგილიც, რომლისთვისაც ალყა გვაქვს შემორტყმული, მაგარია; სამეფო საქმეებიც მძიმედ გვაწევს.
 • მოდით, გავუწოდოთ ამ კაცებს მარჯვენა და დავუდოთ ზავი მთელ მათ ხალხს.
 • ნება მივცეთ მათ, მიჰყვნენ თავიანთ წესებს უწინდელივით, რადგან იმ წესების გულისთვის, რომლებიც ავკრძალეთ, გაშმაგდნენ, და ეს ყოველივე მოიმოქმედეს.
 • მოეწონათ ეს სიტყვა მეფეს და მთავრებს, შეუთვალეს და შესთავაზეს მათ ზავი, მათაც მიიღეს.
 • შეჰფიცეს მათ მეფემ და მთავრვბმა და ამ სიტყვაზე გამოვიდნენ სიმაგრიდან იუდაელები.
 • მაგრამ როცა ავიდა მეფე სიონის მთაზე და იხილა გამაგრებული ადგილი, გატეხა დადებული ფიცი, და ბრძანა, შემოენგრიათ ირგვლივ კედელი.
 • შემდეგ საჩქაროდ დაიძრა და ანტიოქიაში დაბრუნდა, სადაც ფილიპე დახვდა ქალაქის განმგებლად; შეება მას და ძალით დაიმორჩილა ქალაქი.
 • როცა დემეტრიოსმა გაიგო, რომ ნიკანორი და მისი ჯარი ომში დაეცა, გადაწყვიტა ბაკხიდესა და ალკიმოსის მეორედ გაშვება იუდას ქვეყნისკენ მარჯვენა ფრთასთან ერთად.
 • გაემართნენ გალგალის გზაზე და დაიბანაკეს მესალოთთან, არბელაში; აიღეს ის და ბევრი ხალხი გაწყვიტეს.
 • ასორმოცდამეთორმეტე წლის პირველ თვეს იერუსალიმთან დაიბანაკეს.
 • მაგრამ აიყარნენ და გაემგზავრნენ ბერეასკენ ოციათასი ქვეითით და ორი ათასი ცხენოსნით.
 • ხოლო იუდა ელასში იდგა სამიათასი რჩეული კაცითურთ.
 • იხილეს ჯარების სიმრავლე, რომ ურიცხვნი იყვნენ, და თავზარი დაეცათ. ბევრი გამოიპარა ბანაკიდან, რვაას კაცზე მეტი არ დარჩენილა მათგან.
 • როცა დაინახა იუდამ, რომ გაიფანტა მისი ბანაკი და შეაჭირვა ომმა, გული შეუდრკა, რადგან დრო აღარ რჩებოდა მათი შემოკრებისთვის.
 • დამწუხრებულმა უთხრა დარჩენილებს: დავიძრათ და შევუტიოთ ჩვენს მტერს, იქნებ შევძლოთ მათთან ბრძოლა.
 • ისინი შეეცადნენ, გადაეთქმევინებინათ, უთხრეს: ვერ შევძლებთო, მაგრამ ახლა იქნებ გადავირჩინოთ თავი; მერე დავბრუნდეთ ჩვენი ძმებითურთ და შევებრძოლოთ მათ; ახლა ცოტანი ვართო.
 • უთხრა იუდამ: ნუმც მოხდება ისე, რომ გავექცეთ მათ. თუ ჩვენმა ჟამმა მოაწია, ბარემ ვაჟკაცურად დავიხოცოთ ჩვენი ძმებისთვის და სააუგოდ ნუ მივცემთ ჩვენს სახელს.
 • დაიძრა ჯარი ბანაკიდან და დაეწყო მათ პირისპირ. მხედრობა ორ ნაწილად გაიყო, ხოლო მეშურდულენი და მშვილდოსნები წინ წაუძღვნენ ჯარს, ასევე საუკეთესო მებრძოლნი. ბაკხიდე კი მარჯვენა ფრთაზე იყო.
 • ორივე მხრიდან ახლოვდებოდნენ რაზმები საყვირების ხმაზე; იუდას ხალხიც ახმიანებდა თავის საყვირებს.
 • შეზანზარდა მიწა ჯარების ხმაურისგან და მძვინვარებდა ბრძოლა დილიდან შეღამებამდე.
 • როცა დაინახა იუდამ, რომ ბაკხიდე და მისი ბანაკის მთავარი საყრდენი მარჯვნივ იყო, შემოიკრიბა თავის გარშემო ყველა გულადი მეომარი.
 • და მათ გაანადგურეს მარჯვენა ფრთა, მერე უკან მისდიეს აშდოდის მთამდე.
 • როცა მარცხენა ფრთაზე მყოფებმა დაინახეს, რომ დამარცხდა მარჯვენა ფრთა, მოტრიალდნენ და ფეხდაფეხ მისდიეს ზურგში იუდას და მის ხალხს.
 • შენივთდა ბრძოლა, მრავალი დაჭრილი დაეცა ორივე მხრიდან.
 • დაეცა იუდაც, დანარჩენები კი გაიქცნენ.
 • აიყვანეს იონათანმა და სიმონმა იუდა, მათი ძმა, და დამარხეს მისი მამა-პაპის სამარხში, მოდეინში.
 • დაიტირეს და დიდი გლოვით იგლოვა იგი მთელმა ისრაელმა, მოთქვამდნენ მრავალ დღეს, ამბობდნენ:
 • როგორ დაეცა ძლიერი, მხსნელი ისრაელისა!
 • იუდას საქმენი - დანარჩენი მისი ომები და გმირობანი, რაც ჩაიდინა, და მისი სიდიადე, არ აღწერილა, რადგან ძალზე ბევრი იყო.
 • იუდას სიკვდილის შემდეგ იყო, რომ გამოჩნდნენ ურჯულოები ისრაელის ყოველ მხარეში, თავი ამოყო ყველამ, უსამართლობის მოქმედმა.
 • იმ დღეებში ჩამოვარდა ძალზე დიდი შიმშილობა და ქვეყანა მიემხრო მათ.
 • ბაკხიდემ ამოირჩია უღვთო კაცები და დაადგინა ისინი მხარეთა განმგებლებად.
 • ეძებდნენ და სდევნიდნენ იუდას მეგობრებს და მიჰყავდათ ისინი ბაკხიდესთან, და ის სჯიდა მათ და აბუჩად იგდებდა.
 • ჩამოვარდა დიდი გაჭირვება ისრაელში, როგორიც აღარ ყოფილა იმ დღიდან, რაც არ გამოცხადებიათ მათ წინასწარმეტყველი.
 • შეიკრიბა იუდას ყველა მოკეთე და მიმართეს იონათანს:
 • რაც შენი ძმა იუდა მოკვდა, არ გამოჩენილა მისი მსგავსი კაცი, რომ გამოვიდეს და გაილაშქროს მტერზე და ბაკხიდეზე, ჩვენი ხალხის მიაძულეზე.
 • ახლა, დღეიდან შენ აგვირჩევიხარ მის ნაცვლად, რომ გვყავდე მთავრად და წინამძღოლად ჩვენს ბრძოლებში.
 • ჩაიბარა იონათანმა იმ დროს წინამძღოლობა და დადგა იუდას, თავისი ძმის, ნაცვლად.
 • შეიტყო ეს ბაკხიდემ და ცდილობდა მის მოკვლას.
 • შეიტყვეს იონათანმა, მისმა ძმამ სიმონმა და ყველამ, მასთან მყოფმა, და გაიქცნენ თეკოაყის უდაბნოსკენ, და დადგნენ ასფარის ტბის წყალთან.
 • შეიტყო ბაკხიდემ შაბათ დღეს და გადავიდა მთელი ლაშქრითურთ იორდანეს გადაღმა.
 • გაგზავნა იონათანმა თავისი ძმა, რაზმის წინამძღოლი, და სთხოვა ნაბატელებს, თავიანთ მეგობრებს, ნებართვა თავიანთი დიდძალი ავლადიდების მათთან შენახვისა.
 • მაგრამ გამოვიდნენ იამბრიანები, რომლებიც მედაბადან არიან, და შეიპყრეს იოანე ყველაფრითურთ, რაც კი ებადა, და წავიდნენ დატვირთულები.
 • ამ ამბების მერე გაიგეს იონათანმა და სიმონმა, მისმა ძმამ, რომ იამბრიანები დიდ ქორწილს იხდიდნენ და ნადაბათიდან მოჰყავდათ პატარძალი, ერთი ქანაანელი წარჩინებული დიდებულის ასული დიდი მაყრიონით.
 • გაიხსენეს სისხლი მათი ძმის, იოანესი, გამოვიდნენ და დაიმალნენ მთის საფარში.
 • გაიხედეს და დაინახეს: აჰა, ყიჟინი და დიდი მზითევი. სიძეც გამოვიდა თავის მეგობრებთან და ძმებთან ერთად მის შესახვედრად დოლებით, მუსიკითა და უამრავი საჭურვლით.
 • ამოვიდნენ საფარიდან, თავს დაესხნენ მათ და დახოცეს. ბევრი დაჭრილი დაეცა, დანარჩენები მთისკენ გაიქცნენ. მოხვეტეს მთელი ნადავლი.
 • გადააქციეს ქორწილი მწუხარებად და მათი სიმღერის ხმა - გლოვად.
 • აიღეს თავიანთი ძმის სისხლი და იორდანეს ჭაობებისკენ გაბრუნდნენ.
 • გაიგო ეს ბაკხიდემ და შაბათ დღეს მიადგა იორდანეს ნაპირს ურიცხვი ჯარით.
 • მიმართა იონათანმა თანამდგომთ: მაშ, აღვდგეთ და შევებათ ჩვენი სიცოცხლისთვის, რადგან დღეს სხვა დროა, ვიდრე გუშინ და გუშინწინ იყო.
 • აჰა, ბრძოლა გველის წინიდან და ზურგიდან. აქეთიქით კი იორდანეს წყალია, ჭაობი და ჭალა; მოსაბრუნებელი ადგილიც არაა.
 • ახლა ცას შეჰღაღადეთ, ვინძლო მტრის ხელიდან გვიხსნას.
 • დაიწყო ბრძოლა და შემართა იონათანმა ხელი ბაკხიდეს მოსაკლავად, მაგრამ დაუძვრა იგი და უკანა რიგებისკენ დაიხია.
 • შეტოპეს იონათანმა და მისმა თანამდგომებმა იორდანეში და გადაცურეს მეორე ნაპირზე, მაგრამ მტერმაც გადალახა იორდანე მათ დასადევნელად.
 • ბაკხიდეს მხრიდან დაეცა იმ დღეს ათასამდე კაცი.
 • დაბრუნდა იერუსალიმში ბაკხიდე და ააშენა ციხე-ქალაქები იუდაში, ციხე-სიმაგრე იერიხონსა და ემაუსში, ბეთ-ხორონში, ბეთელში, თიმნაში, ფარათონსა და ტეფონში, მაღალი კედლებით და კარიბჭეებითა და ურდულებით,
 • და ჩააყენა მათში დაცვა ისრაელის სამტროდ.
 • გაამაგრა ქალაქები - ბეთ-ცური და გაზერა და ციხე. დატოვა მათში ჯარები და სურსათის მარაგი.
 • წაიყვანა ქეეყნის მთავართა ვაჟები მძევლებად და იერუსალიმის ციხეში დაცვის ქვეშ დატოვა ისინი.
 • ასორმოცდამეცამეტე წლის მეორე თვეს ალკიმოსმა ბრძანა, დაენგრიათ სამსხვერპლოს შიდა ეზოს კედელი და დაენგრიათ წინასწარმეტყველთა ნაშენები. როცა დაიწყო ნგრევა,
 • დაეცა ალკიმოსი და დაბრკოლდა მისი საქმე. ენა წაერთვა და დადამბლავდა, აღარ შეეძლო სიტყვის წარმოთქმა და ბრძანების გაცემა თავისი სახლის თაობაზე.
 • იმ დროს მოკვდა ალკიმოსი დიდი ტანჯვით.
 • დაინახა ბაკხიდემ, რომ მოკვდა ალკიმაოსი და გაბრუნდა მეფისკენ. ორი წლით მოისვენა იუდას ქვეყანამ.
 • მოითათბირა ყველა ურჯულომ, თქვეს: აჰა, იონათანი ამისი თანამდგომნი მყუდროებაში ცხოვრობენ უშფოთველად. ახლა მოვიყვანოთ ბაკხიდე და ერთ ღამეში შეიპყრობს ყველას.
 • წავიდნენ და მოეთათბირენ მას.
 • დაიძრა წასასვლელად ურიცხვი ჯარით და ფარულად დაუგზავნა წერილები ყველა თავის მოკავშირეს. თან იუდაში, რათა დაეჭირათ იონათანი და მისი თანამდგომნი; მაგრამ ვერ შეძლეს, რადგან გამჟღავნდა მათი განზრახვა.
 • შეიპყრო იონათანის ხალხმა ქვეყნის კაცთაგან მოღალატენი, ორმოცდაათამდე კაცი, და დახოცეს.
 • ხოლო იონათანი, სიმონი და მათი თანამდგომნი გადაიხვეწნენ ბეთბასისკენ უდაბნოში, ააშენეს დანგრეული და გაამაგრეს იგი.
 • შეიტყო ეს ბაკხიდემ, შეკრიბა მთელი თავისი ლაშქარი და შეუთვალა იუდაელებსაც.
 • მივიდა, შემოადგა ბეთბასის და ებრძოდნენ დიდხანს, მიაყენეს საბრძოლო მანქანებიც.
 • იონათანმა ქალაქში დატოვა სიმონი, თავისი ძმა; თვითონ კი გაემართა ქვეყნისკენ და შევიდა მცირეოდენი ხალხით.
 • დაამარცხა ოდომერა მისი ძმებითურთ და ფასირონიანები მათსავე კარვებში. დაიწყო მუსრვა და შეჭრა მოწინააღმდეგის ლაშქარში.
 • ხოლო სიმონი და მისი თანამდგომნი გამოვიდნენ ქალაქიდან და ცეცხლი წაუკიდეს მანქანებს.
 • შეებრძოლენ ბაკხიდეს და იძლია იგი მათგან; შეაჭირვეს, რადგან მისი განზრახვა და ლაშქრობა ფუჭი გამოდგა.
 • ძლიერ განრისხდა ურჯულოებზე, რომელთაც ურჩიეს მას ამ ქვეყანაზე გამოლაშქრება; ბევრი დახოცა მათგან და გადაწყვიტა, თავის ქვეყანაში წასულიყო.
 • შეიტყო ეს იონათანმა და გაგზავნა მათთან უხუცესები ზავის დასადებად და მათგან ტყვეების დასაბრუნებლად.
 • დაეთანხმა და მისი სიტყვისამებრ მოიქცა. კიდეც შეჰფიცა, რომ აღარ შეეცდებოდა მისთვის ავს თავის სიცოცხლეში.
 • დაუბრუნა ტყვეები, რომლებიც წაყვანილი ჰყავდა წინათ იუდას ქვეყნიდან; გაბრუნდა და წავიდა თავის ქვეყანაში. მეტად აღარ მოსურვებია გალაშქრება მათ მიწა-წყალზე.
 • და დაცხრა მახვილი ისრაელში. დასახლდა იონათანი მიხმაშში და დაიწყო ხალხის განსჯა და გადააშენა უღმერთოები ისრაელიდან.
 • როცა დაინახა იონათანმა, რომ დაუდგა შესაფერი ჟამი, ამოირჩია კაცები და გაგზავნა რომში მათთან მეგობრობის განსამტკიცებლად და განსაახლებლად.
 • ასეთივე წერილები დაგზავნა სპარტაში და ყველა მხარეში.
 • გაემართნენ რომისკენ. შევიდნენ საბჭოში და თქვეს: მღვდელმთავარმა იონათანმა და იუდაელმა ხალხმა მოგვავლინა ჩვენ ერთმანეთს შორის ძველი მეგობრობისა და მოკავშირეობის განსაახლებლად.
 • მისცეს მათ წერილები, ყოველი მხარის გამგებელთა მიმართ მიწერილი, რათა მშვიდობით გაესტუმრებინათ ისინი იუდას ქვეყანაში.
 • აი, ასლი წერილისა, რომელიც მისწერა იონათანმა სპარტელებს:
 • მღვდელმთავარი იონათანი, ერის უხუცესნი, მღვდლები და დანარჩენი იუდაელი ხალხი სპარტელებს, ძმებს, მოგიკითხავთ.
 • ჯერ კიდევ წინანდელ დროში თქვენი მეფის, არეიოსის მიერ მღვდელმთავარ ონიასთან გამოგზავნილი ყოფილა წერილი, რომ თქვენ ჩვენი ძმები ხართ, როგორც ამას ასლი წარმოგვიდგენს.
 • პატივით მიიღო ონიამ გამოგზავნილი კაცი და გამოართვა წერილი, რომელიც ნათლად მოწმობდა მოკავშირეობასა და მეგობრობას.
 • თუმცა ჩვენ ახლა ეს აღარ გვჭირდება, რადგან გასამხნევებლად ხელთ წმიდა წიგნები მოგვეპოვება.
 • გადავწყვიტეთ თქვენთვის გამოგვეგზავნა წერილი ძმობისა და მეგობრობის განსაახლებლად, რათა არ გაგიუცხოვდეთ, რადგან მრავალ დროებას ჩაუვლია მას შემდეგ, რაც მოგვწერეთ.
 • ჩვენ ახლა ყოველ დროს, დღესასწაულებშიცა და დანარჩენ სადაგ დღეებშიც გიხსენებთ თქვენ აღსავლენის შეწირვისას და ლოცვებში, რადგან ჯერ არს და ხამს ძმების გახსენება.
 • თქვენი დიდებით გახარებულნი ვართ,
 • თუმცა ჩვენ უზომო გასაჭირით და ხშირი ომებით ვიყავით გარემოცულნი; გვებრძოდნენ ჩვენ გარეშემო მეფეები.
 • მაგრამ არ გვსურდა თქვენი და ჩვენი დანარჩენი მოკავშირეებისა და მეგობრეხის შეწუხება იმ ომებში;
 • რადგან ციდან გვქონდა შეწევნა და ჩვენ ბევრჯერ გადავრჩენილვართ მტრების ხელიდან, ჩვენი მოძულენი კი დათრგუნულან.
 • ახლა ავირჩიეთ ნუმენიოსი, ანტიოქოსის ძე, და ანტიპატროსი, იასონის ძე, და გამოვგზავნეთ რომაელებთან, რათა განვაახლოთ მათთან მეგობრობა და წინანდელი მოკავშირეობა.
 • დავავალეთ მათ თქვენთან გამომგზავრებაცა და თქვენი მოკითხვაც; აგრეთვე, რომ გადმოგცენ ჩვენი წერილი ჩვენი ძმობის განახლების თაობაზე.
 • ახლა კარგს იზამთ, თუ გვიპასუხებთ ამაზე.
 • აი, ასლი წერილისა, რომელიც გაუგზავნეს ონიას:
 • არეიოსი, მეფე სპარტელთა, მღვდელმთავარ ონიას მოგიკითხავ.
 • წერილში აღმოჩნდა, რომ სპარტელები და იუდაელები ძმები და აბრაამის მოდგმისანი არიან.
 • ახლა, რაკი ეს ამბავი შევიტყვეთ, კარგს იზამთ, თქვენს კეთილდღეობაზე თუ მოგვწერთ.
 • ხოლო ჩვენ გწერთ, რომ თქვენი ცხვარ-ძროხა და ქონება ჩვენია, ჩვენი კი - თქვენი. ნაბრძანები გვაქვს, გაცნობოთ ეს ამბავი.
 • გაიგო იონათანმა, რომ დაბრუნდნენ დემეტრიოსის მთავრები წინანდელზე მეტად ურიცხვი ლაშქრით მათთან საომრად.
 • გამოვიდა იერუსალიმიდან და დახვდა მათ ხამათის მხარეში და არ შეუშვა თავის მიწა-წყალზე.
 • გაგზავნა მზვერავები მათი ბანაკისაკენ; დაბრუნდნენ და მოახსენეს, რომ ღამით ამზადებდნენ მათზე თავდასხმას.
 • როცა მზე ჩაესვენა, იონათანმა უბრძანა თავისთან მყოფებს, ეფხიზლათ და იარაღასხმულნი მდგარიყვნენ, რომ მზად ყოფილიყვნენ ომისათვის მთელი ღამის განმავლობაშა და გუშაგებიც დააყენა ბანაკის გარშემო.
 • შეიტყვეს მოწინააღმდეგეებმა, რომ მზად არიან საომრად იონათანი და მასთან მყოფნიც. შეშინდნენ, გულები შეუდრკათ, კოცონები დაანთეს ბანაკში და უკუიქცნენ.
 • ხოლო იონათანს და მასთან მყოფებს დილამდე არ გაუგიათ ეს, რადგან ხედავდნენ ანთებულ ცეცხლებს.
 • მისდია მათ უკან იონათანმა, მაგრამ ვერ მიეწია, რადგან მდინარე ელეფთეროსს გაღმა იყვნენ გასულნი.
 • მაშინ არაბებს გადაწვდა იონათანი, რომლებიც ზაბადეიანებად იწოდებოდნენ, სძლია მათ და მოხვეტა ნადავლი.
 • მერე აიყარა და მიადგა დამასკოს, და გაიარა მთელი ის მხარე.
 • სიმონი კი გაეშურა და იარა აშკელონამდე და მახლობელ ციხე-სიმაგრეებამდე, შემდეგ გაუხვია იაფოში და აიღო იგი,
 • რადგან გაიგო, რომ იქაურებს სურდათ ციხე-სიმაგრე დემეტრიოსთან მყოფთათვის გადაეცათ. ჩააყენა იქ ჯარი მის დასაცავად.
 • დაბრუნდა იონათანი, მოუხმო ხალხის უხუცესებს და მოითათბირა მათთან, რომ აეგოთ სიმაგრეები იუდაში,
 • აემაღლებინათ იერუსალიმის კედლები და აღემართათ დიდი ზღუდე ციხე-სიმაგრესა და ქალაქს შორის, რათა გამოეყოთ ის ქალაქისგან, რომ ცალკე ყოფილიყო და შემწყდარიყო მათ შორის ყიდვა-გაყიდვა.
 • შეიკრიბნენ ქალაქის ასაშენებლად და აღადგინეს ჩანგრეული კედელი ხევთან, აღმოსავლეთით, ხაფენათად წოდებული.
 • ხოლო სიმონმა ააგო, ადიდა შეფელაში, გაამაგრა ის და დაუყენა ურდულებიანი კარიბჭე.
 • ტრიფონი კი ცდილობდა, აზიის მეფე გამხდარიყო, გვირგვინი დაედგა და ხელი აღემართა მეფე ანტიოქოსზე.
 • ეშინოდა, არ დაებრკოლებინა იგი იონათანს და ომი არ დაეწყო მის წინააღმდეგ. ამისთვის ცდილობდა მის შეპყრობას მოსაკლავად ადგა და ბეთ-შანისკენ გაემართა.
 • გამოვიდა იონათანი მის დასახვედრად ორმოციათასი საბრძოლოდ მზადმყოფი კაცით და მიადგა ბეთ-შანს.
 • როცა დაინახა ტრიფონმა. რომ იგი დიდძალი ლაშქრით არის მოსული, შეეშინდა, აღემართა ხელი მასზე.
 • ამიტომ პატივით მიიღო იგი და წარუდგინა ყველა თავის მეგობარს, უბოძა საჩუქრები და უბრძანა თავის მეგობრებსა და ლაშქარს, დამორჩილებოდნენ, როგორც თავად მას მორჩილებდნენ.
 • უთხრა იონათანს: რისთვის გასარჯე მთელი ეს ხალხი, თუ ომი არ გველის?
 • მაშ, გაუშვი ახლა ისინი თავ-თავიანთ სახლებში, შენთვის კი აარჩიე რამდენიმე კაცი, ვინც შენთან დარჩება და ერთად გავემგზავროთ პტოლემაისისკენ. ჩაგაბარებ მას და დანარჩენ ციხე-სიმაგრეებს, დანარჩენ ჯარებს და ყველა გამგებელს; მერე კი შინ გავბრუნდები. ამის გულისთვის ვიმყოფები აქ.
 • ერწმუნა მას და ისე მოიქცა, როგორც უთხრა. დაითხოვა ჯარები და წავიდნენ იუდას ქვეყნისკენ.
 • თავისთან კი დაიტოვა სამიათასი კაცი, რომელთაგან ორი ათასი გალილეაში დარჩა, ათასი კი მას გაჰყვა.
 • როცა იონათანი პტოლემაისში შევიდა, ჩაკეტეს კარიბჭეები პტოლემაისელებმა და შეიპყრეს იგი და ყველა, ვინც მასთან ერთად იყო შესული, მახვილით დახოცეს.
 • გაგზავნა ტრიფონმა ჯარები და ცხენოსნები გალილეაში და დიდ ვაკეზე, რომ გაეწყვიტათ ყველანი, იონათანის თანამდგომნი.
 • მაგრამ როცა გაიგეს მათ, რომ შეპყრირილია იონათანი, მისი ხალხი კი დახოცილი, გაამხნევეს ერთმანეთი და დაიძრნენ საომრად შემართულნი.
 • მდევრებმა დაინახეს, რომ ბრძოლა სამკვდრო-სასიცოცხლო იქნებოდა, და უკუიქცნენ.
 • დაბრუნდნენ ყველანი მშვიდობით იუდას ქვეყანაში და დაიტირეს იონათანი და მისი ხალხი; ძალზე შეშინებული იყო და დიდი მოთქმით მოთქვამდა მთელი ისრაელი.
 • მათ ირგვლივ მოსახლე ყველა ხალხი ცდილობდა მათ განადგურებას, რადგან ამბობდნენ, აღარ ჰყავთ არც წინამძღვარი და არც მშველელიო. მაშ, ახლა ვეკვეთოთ და წარვხოცოთო კაცთა შორის მათი სახსენებელი.