Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Маккавейская

 
 •  
 • 5:1
 • 5:2
 • 5:3
 • 5:4
 • 5:5
 • 5:6
 • 5:7
 • 5:8
 • 5:9
 • 5:10
 • 5:11
 • 5:12
 • 5:13
 • 5:14
 • 5:15
 • 5:16
 • 5:17
 • 5:18
 • 5:19
 • 5:20
 • 5:21
 • 5:22
 • 5:23
 • 5:24
 • 5:25
 • 5:26
 • 5:27
 • 5:28
 • 5:29
 • 5:30
 • 5:31
 • 5:32
 • 5:33
 • 5:34
 • 5:35
 • 5:36
 • 5:38
 • 5:39
 • 5:40
 • 5:41
 • 5:42
 • 5:43
 • 5:44
 • 5:45
 • 5:47
 • 5:49
 • 5:50
 • 5:51
 • 5:52
 • 5:53
 • 5:54
 • 5:55
 • 5:56
 • 5:57
 • 5:58
 • 5:59
 • 5:60
 • 5:61
 • 5:62
 • 5:63
 • 5:64
 • 5:65
 • 5:66
 • 5:67

 • 5:68
 •  
 •  
 • 6:1
 • 6:2
 • 6:3
 • 6:4
 • 6:5
 • 6:6
 • 6:7
 • 6:8
 • 6:9
 • 6:10
 • 6:11
 • 6:12
 • 6:13
 • 6:14
 • 6:15
 • 6:16
 • 6:17
 • 6:18
 • 6:19
 • 6:20
 • 6:21
 • 6:22
 • 6:23
 • 6:24
 • 6:25
 • 6:26
 • 6:27
 • 6:28
 • 6:29
 • 6:30
 • 6:31
 • 6:32
 • 6:33
 • 6:34
 • 6:35
 • 6:36
 • 6:37
 • 6:38
 • 6:39
 • 6:40
 • 6:41
 • 6:42
 • 6:43
 • 6:44
 • 6:45
 • 6:46
 • 6:47
 • 6:48
 • 6:50
 • 6:51
 • 6:52
 • 6:54
 • 6:55
 • 6:56
 • 6:57
 • 6:58
 • 6:59
 • 6:60
 • 6:61
 • 6:62
 • 6:63
 •  
 •  
 • 9:1
 • 9:2
 • 9:3
 • 9:4
 • 9:5
 • 9:6
 • 9:7
 • 9:8
 • 9:9
 • 9:10
 • 9:11
 • 9:12
 • 9:13
 • 9:14
 • 9:15
 • 9:16
 • 9:17
 • 9:18
 • 9:19
 • 9:20
 • 9:22
 • 9:23
 • 9:24
 • 9:25
 • 9:26
 • 9:27
 • 9:28
 • 9:29
 • 9:30
 • 9:31
 • 9:32
 • 9:33
 • 9:34
 • 9:35
 • 9:36
 • 9:37
 • 9:38

 • 9:39
 • 9:40
 • 9:41
 • 9:42
 • 9:43
 • 9:44
 • 9:45
 • 9:46
 • 9:47
 • 9:48
 • 9:49
 • 9:50
 • 9:51
 • 9:52
 • 9:53
 • 9:54
 • 9:55
 • 9:56
 • 9:57
 • 9:58
 • 9:59
 • 9:60
 • 9:61
 • 9:62
 • 9:63
 • 9:64
 • 9:65
 • 9:66
 • 9:67
 • 9:68
 • 9:69
 • 9:70
 • 9:71
 • 9:72
 • 9:73
 •  
 •  
 • 12:1
 • 12:2
 • 12:3
 • 12:4
 • 12:5
 • 12:6
 • 12:7
 • 12:8
 • 12:9
 • 12:10
 • 12:11
 • 12:12
 • 12:13
 • 12:14
 • 12:15
 • 12:16
 • 12:17
 • 12:18
 • 12:19
 • 12:20
 • 12:21
 • 12:22
 • 12:23

 • 12:24
 • 12:25
 • 12:26
 • 12:27
 • 12:28
 • 12:29
 • 12:30
 • 12:31
 • 12:32
 • 12:33
 • 12:34
 • 12:35
 • 12:36
 • 12:37
 • 12:38
 • 12:39
 • 12:40
 • 12:41
 • 12:42
 • 12:43
 • 12:44
 • 12:45
 • 12:46
 • 12:47
 • 12:48
 • 12:49
 • 12:50
 • 12:51
 • 12:52
 • 12:53
 • 12:54
 •  
 • И бы́сть егда́ услы́шаша язы́цы о́крестъ, я́ко созда́ся олта́рь и обнови́ся святы́ня я́коже пре́жде, и разгнѣ́вашася зѣло́:
 • и совѣща́шася погуби́ти ро́дъ Иа́ковль, и́же бѣ́ху посредѣ́ и́хъ, и нача́ша убива́ти въ лю́дехъ и истребля́ти.
 • И ра́товаше Иу́да на сы́ны Иса́вовы во Идуме́и, я́же во акравати́нѣ, поне́же обсѣдя́ху Изра́иля: и порази́ и́хъ я́звою вели́кою, и утѣсни́ и́хъ, и взя́ коры́сти и́хъ.
 • И помяну́ зло́бу сыно́въ веа́нихъ, и́же бѣ́ху лю́демъ въ сѣ́ть и въ собла́знъ, во е́же лови́ти и́мъ на путе́хъ.
 • И затвори́шася от­ него́ въ пи́ргѣхъ, и наступи́ на ни́хъ, и прокля́ и́хъ, и зажже́ пи́рги и́хъ огне́мъ, со всѣ́ми я́же въ ни́хъ бя́ху.
 • И про́йде на сы́ны Аммо́ни, и обрѣ́те ру́ку крѣ́пку и лю́ди мно́ги, и тимоѳе́а вожда́ и́хъ.
 • И соста́ви на ни́хъ бра́ни мно́ги, и сотре́ни су́ть предъ лице́мъ его́, и поби́ и́хъ,
 • и взя́ Иази́ра и дще́ри его́, и воз­врати́ся во Иуде́ю.
 • И собра́шася язы́цы и́же въ Галаади́тидѣ проти́ву Изра́илтяномъ су́щымъ въ предѣ́лѣхъ и́хъ, да избiю́тъ и́хъ. и побѣго́ша въ даѳе́му тверды́ню.
 • И посла́ша писа́нiе ко Иу́дѣ и бра́тiи его́, реку́ще: собра́шася на ны́ язы́цы, и́же о́крестъ на́съ, изби́ти на́съ,
 • и гото́вят­ся прiити́ и взя́ти тверды́ню, въ ню́же вбѣго́хомъ, и тимоѳе́й е́сть во­ево́да си́лъ и́хъ:
 • ны́нѣ у́бо при­­ше́дъ изба́ви на́съ от­ руки́ и́хъ, я́ко паде́ мно́же­с­т­во от­ на́съ:
 • и вси́ бра́тiя на́ша су́щiи въ мѣ́стѣхъ туві́инихъ убiе́ни су́ть, и плѣни́ша же́нъ и́хъ и ча́дъ и́хъ и имѣ́нiя и́хъ, и погуби́ша та́мо я́ко ты́сящу муже́й.
 • И еще́ писа́нiя чтя́хуся, и се́, ині́и вѣ́стницы прiидо́ша от­ Галиле́и въ раздра́ныхъ ри́захъ, воз­вѣща́юще по словесе́мъ си́мъ, реку́ще:
 • собра́шася на на́съ от­ Птолемаи́ды и ти́ра, и Сидо́на и всея́ Галиле́и иноплеме́н­никъ, е́же искорени́ти на́съ.
 • Егда́ же услы́ша Иу́да и лю́дiе словеса́ сiя́, собра́ся собо́ръ вели́къ усовѣ́товати, что́ сотворя́тъ бра́тiямъ сво­и́мъ су́щымъ въ ско́рби и вою́емымъ от­ ни́хъ.
 • И рече́ Иу́да Си́мону и бра́ту сво­ему́: избери́ себѣ́ му́жы и иди́, и изба́ви бра́тiю твою́ су́щую въ Галиле́и: а́зъ же и бра́тъ мо́й Ионаѳа́нъ по́йдемъ въ Галаади́тъ.
 • И оста́ви Ио́сифа сы́на заха́рiина и аза́рiю во­ево́ды лю́демъ съ про́чими во́ины во Иуде́и на хране́нiе,
 • и заповѣ́да и́мъ, глаго́ля: при­­лѣжи́те лю́демъ си́мъ и не сотвори́те бра́ни на язы́ки, до́ндеже мы́ воз­врати́мся.
 • И от­дѣли́ша Си́мону муже́й три́ ты́сящы, да и́детъ въ Галиле́ю, Иу́дѣ же о́смь ты́сящъ муже́й въ Галаади́тъ.
 • И и́де Си́монъ въ Галиле́ю и соста́ви бра́ни мно́ги на язы́ки, и сотро́шася язы́цы от­ лица́ его́,
 • и погна́ вслѣ́дъ и́хъ да́же до вра́тъ Птолемаи́ды: и падо́ша от­ язы́къ я́ко три́ ты́сящы муже́й, и взя́ коры́сти и́хъ,
 • и поя́тъ су́щихъ въ Галиле́и и во Арватти́сѣхъ съ жена́ми и ча́ды, и вся́ ели́ка бя́ху и́мъ, и при­­веде́ во Иуде́ю съ весе́лiемъ ве́лiимъ.
 • И Иу́да маккаве́й и Ионаѳа́нъ бра́тъ его́ преидо́ша Иорда́нъ, и идо́ша пу́ть трiе́хъ дні́й въ пусты́ни,
 • и срѣто́ша навате́евъ, и прiя́ша и́хъ ми́рно, и повѣ́даша и́мъ вся́, я́же случи́шася бра́тiи и́хъ въ Галаади́тидѣ,
 • и я́ко мно́зи от­ ни́хъ заключе́ни су́ть въ Восо́рѣ и Восо́ръ, во Алеми́сѣхъ, хасфо́рѣ, маке́дѣ и Карнаи́нѣ: сі́и вси́ гра́ди тве́рди и вели́цы:
 • и въ про́чiихъ градѣ́хъ Галаади́тиды су́ть затворе́ни, и во у́трiе стро́ят­ся ополчи́тися на тверды́ни и я́ти и изби́ти всѣ́хъ си́хъ во еди́нъ де́нь.
 • И воз­врати́ся Иу́да и во́и его́ въ пу́ть въ пусты́ню въ Восо́ръ внеза́пу: и взя́ гра́дъ, и уби́ вся́къ му́жескъ по́лъ усты́ меча́, и взя́ вся́ коры́сти и́хъ, и сожже́ его́ огне́мъ:
 • и воста́ от­ту́ду но́щiю и и́де да́же до тверды́ни.
 • И бы́сть предъ заре́ю, и воз­двиго́ша о́чи сво­и́, и се́, лю́дiе мно́зи, и́мже не бѣ́ числа́, несу́ще лѣ́­ст­вицы и миха́ны взя́ти тверды́ню, и ра́товаху и́хъ.
 • И ви́дѣ Иу́да, я́ко нача́ся бра́нь, и во́пль гра́да взы́де да́же до небесе́ труба́ми и гла́сомъ ве́лiимъ,
 • и рече́ муже́мъ си́лы: бі́йтеся дне́сь за бра́тiю ва́шу.
 • И изы́де тремя́ нача́лы созади́ и́хъ: и воструби́ша труба́ми и возопи́ша въ моли́твѣ.
 • И позна́ по́лкъ тимоѳе́овъ, я́ко маккаве́й е́сть, и от­бѣжа́ от­ лица́ его́, и поби́ и́хъ я́звою ве́лiею, и падо́ша от­ ни́хъ въ де́нь о́нъ я́ко о́смь ты́сящъ муже́й.
 • И обрати́ся [Иу́да] въ Масфу́ и пово­ева́ ю́ и взя́ ю́, и уби́ ве́сь му́жескъ по́лъ ея́ и взя́ коры́сти ея́, и сожже́ ю́ огне́мъ:
 • от­ту́ду по́йде и взя́ хасфо́ръ, маке́дъ и Восо́ръ и про́чыя гра́ды Галаади́тиды.
 • И по си́хъ словесѣ́хъ собра́ тимоѳе́й по́лкъ и́нъ и ополчи́ся къ лицу́ Рафо́на объ ону́ страну́ пото́ка.
 • И посла́ Иу́да согля́дати по́лкъ. и воз­вѣсти́ша ему́ глаго́люще: со́брани су́ть къ нему́ вси́ язы́цы, и́же о́крестъ на́съ, си́ла ве́лiя зѣло́:
 • и Ара́влянъ ная́ша въ по́мощь себѣ́, и ополча́ют­ся объ ону́ страну́ пото́ка, гото́ви прiити́ на тя́ на бра́нь. и и́де Иу́да во срѣ́тенiе и́хъ.
 • И рече́ тимоѳе́й нача́лникомъ во́евъ сво­и́хъ: егда́ при­­бли́жит­ся Иу́да и по́лкъ его́ къ пото́ку водно́му, а́ще прiи́детъ къ на́мъ пре́жде, не мо́жемъ постоя́ти проти́ву его́, я́ко могі́й воз­мо́жетъ проти́ву на́съ:
 • а́ще же устраши́т­ся и ополчи́т­ся объ ону́ страну́ рѣки́, пре́йдемъ къ нему́ и воз­мо́жемъ проти́ву его́.
 • Егда́ же при­­бли́жися Иу́да къ пото́ку водно́му, поста́ви кни́жники люді́й при­­ пото́цѣ и повелѣ́ и́мъ глаго́ля: не оставля́йте вся́каго человѣ́ка оста́тися въ полцѣ́, но да гряду́тъ вси́ на бра́нь.
 • И пре́йде на ни́хъ пре́жде, и вси́ лю́дiе вслѣ́дъ его́. и сотре́ни су́ть вси́ язы́цы предъ лице́мъ его́, и поверго́ша ору́жiя своя́, и бѣжа́ша въ ка́пище, е́же къ Карнаи́нѣ.
 • И взя́ша гра́дъ, и ка́пище сожго́ша огне́мъ со всѣ́ми, я́же въ не́мъ: и побѣжде́нъ бы́сть Карнаи́нъ и не воз­мо́же ктому́ ста́ти проти́ву лица́ Иу́дина.
 • И собра́ Иу́да всѣ́хъ Изра́илтянъ, и́же бѣ́ху въ Галаади́тидѣ, от­ ма́ла да́же до вели́ка, и жены́ и́хъ и ча́да и́хъ и имѣ́нiя, по́лкъ вели́къ зѣло́, прiити́ въ зе́млю Иу́дину.
 • И прiидо́ша да́же до Ефро́на, и се́й гра́дъ ве́лiй на вхо́дѣ тве́рдъ зѣло́: и не бѣ́ уклони́тися от­ него́ на де́сно или́ шу́ее, но то́кмо сквоз­ѣ́ его́ про­ити́.
 • И заключи́шася, и́же бя́ху въ гра́дѣ, и загради́ша врата́ ка́менiемъ. и посла́ къ ни́мъ Иу́да со словесы́ ми́рными, глаго́ля:
 • про́йдемъ по земли́ ва́­шей, е́же от­ити́ въ зе́млю на́шу, и никто́же ва́съ изоби́дитъ, то́кмо нога́ми про́йдемъ. и не восхотѣ́ша от­ве́рсти ему́.
 • И повелѣ́ Иу́да проповѣ́дати въ полцѣ́ ополчи́тися ко­ему́ждо, въ не́мже кто́ е́сть мѣ́стѣ.
 • И ополчи́шася му́жiе си́лы и ра́товаша гра́дъ то́й ве́сь де́нь и всю́ но́щь. и предаде́ся гра́дъ въ ру́ки его́.
 • И поби́ вся́къ му́жескъ по́лъ усты́ меча́ и искорени́ его́, и взя́ коры́сти его́ и про́йде сквоз­ѣ́ гра́дъ по убие́нымъ.
 • И преидо́ша Иорда́нъ въ по́ле вели́кое проти́ву лицу́ веѳса́на.
 • И бѣ́ Иу́да собира́я да́льнѣйшихъ и увѣща́ваше люді́й по всему́ пути́, до́ндеже прiи́дутъ въ зе́млю Иу́дину.
 • И взыдо́ша на го́ру Сiо́нъ съ весе́лiемъ и ра́достiю и при­­несо́ша всесожже́нiя, я́ко не паде́ от­ ни́хъ ни еди́нъ, до́ндеже воз­врати́шася въ ми́рѣ.
 • И во дни́, въ ня́же бы́сть Иу́да и Ионаѳа́нъ въ Галаа́дѣ, и Си́монъ бра́тъ его́ въ Галиле́и проти́ву лицу́ Птолемаи́ды,
 • слы́ша Ио́сифъ заха́рiинъ сы́нъ и аза́рiа, нача́лницы си́лы, о ве́щехъ благосодѣ́ян­ныхъ и о бра́нехъ, я́же сотвори́ша,
 • и рѣ́ша: сотвори́мъ и мы́ себѣ́ и́мя и по́йдемъ ра́товати на язы́ки, и́же о́крестъ на́съ.
 • И воз­вѣсти́ша су́щымъ от­ си́лы я́же съ ни́ми и идо́ша на Иамні́ю.
 • И изы́де горгі́а изъ гра́да и му́жiе его́ во срѣ́тенiе и́мъ на бра́нь.
 • И побѣжде́нъ бы́сть Ио́сифъ и аза́рiа, и гна́ни бы́ша да́же до предѣ́лъ Иу́диныхъ: и падо́ша въ де́нь о́нъ от­ люді́й Изра́илевыхъ я́ко двѣ́ ты́сящы муже́й. и бы́сть я́зва вели́ка въ лю́дехъ Изра́илевыхъ,
 • поне́же не послу́шаша Иу́ды и бра́тiй его́, мня́щеся хра́бри бы́ти:
 • ті́и же не бя́ху от­ сѣ́мене муже́й о́нѣхъ, и́миже даде́ся спасе́нiе Изра́илю руко́ю и́хъ.
 • И му́жъ Иу́да и бра́тiя его́ просла́вишася зѣло́ предъ всѣ́мъ Изра́илемъ и язы́ки всѣ́ми, идѣ́же слы́шашеся и́мя и́хъ.
 • И совокупи́шася къ ни́мъ бла́го глаго́лющiи.
 • И изы́де Иу́да и бра́тiя его́, и ра́товаху сыно́въ Иса́влихъ въ земли́ я́же къ ю́гу, и порази́ Хевро́на и дще́ри его́, и разори́ тверды́ни его́, и столпы́ его́ пожже́ о́крестъ.
 • И воз­дви́жеся ити́ въ зе́млю иноплеме́н­никовъ и прохожда́­ше самарі́ю.
 • Въ де́нь о́нъ падо́ша свяще́н­ницы на бра́ни, хотя́щiи хра́брѣе бы́ти, внегда́ изы́ти и́мъ на бра́нь безъ совѣ́та [его́].
 • И уклони́ся Иу́да во азо́тъ въ зе́млю иноплеме́н­никовъ, и разори́ ка́пища и́хъ, и извая́нiя бого́въ и́хъ сожже́ огне́мъ, и взя́ коры́сти от­ градо́въ, и воз­врати́ся въ зе́млю Иу́дину.
 • И ца́рь Антiо́хъ прохожда́­ше вы́шнiя страны́ и слы́ша, я́ко е́сть Елимаи́съ въ перси́дѣ гра́дъ сла́венъ бога́т­ст­вомъ, сребро́мъ и зла́томъ,
 • и хра́мъ въ не́мъ бога́тъ зѣло́, и ту́ запо́ны зла́ты, и броня́ и ору́жiя, я́же оста́ви ту́ Алекса́ндръ сы́нъ Фили́пповъ, ца́рь македо́нскiй, и́же ца́р­ст­вова пе́рвый во е́ллинѣхъ.
 • И прiи́де и иска́­ше взя́ти гра́дъ и плѣни́ти его́, и не воз­мо́же, я́ко позна́ся сло́во су́щымъ во гра́дѣ.
 • И воста́ша проти́ву ему́ на бра́нь, и побѣже́ от­ту́ду, и и́де со ско́рбiю ве́лiею, и воз­врати́ся въ Вавило́нъ.
 • И прiи́де воз­вѣща́яй ему́ нѣ́кто въ перси́ду, я́ко от­бѣго́ша полцы́ ходи́в­шiи во Иуде́ю.
 • И ходи́ лисі́а съ си́лою крѣ́пкою въ пе́рвыхъ, и прогна́нъ бы́сть от­ лица́ и́хъ, и воз­мого́ша ору́жiями и си́лами и коры́стьми мно́гими, я́же взя́ша от­ полко́въ, и́хже изби́ша.
 • И разори́ша ме́рзость, ю́же созда́ на олтари́ во Иерусали́мѣ, и святы́ню, я́коже пре́жде окружи́ша стѣна́ми высо́кими, и веѳсу́ру гра́дъ его́.
 • И бы́сть я́ко услы́ша ца́рь словеса́ сiя́, устраши́ся и смути́ся зѣло́: и паде́ на ло́же и впаде́ въ неду́гъ от­ печа́ли, поне́же не сбы́ст­ся ему́, я́коже помышля́ше.
 • И бѣ́ ту́ дни́ мно́ги, поне́же обнови́ся на не́мъ печа́ль вели́ка, и мня́ше, я́ко у́мретъ.
 • И созва́ вся́ дру́ги своя́ и рече́ и́мъ: отъи́де со́нъ от­ о́чiю мое́ю, и испадо́хъ се́рдцемъ от­ печа́ли,
 • и рѣ́хъ въ се́рдцы мо­е́мъ: до коли́кiя ско́рби до­идо́хъ и волны́ ве́лiя, въ не́йже ны́нѣ е́смь? я́ко бла́гъ и люби́мь бы́хъ во вла́сти мо­е́й:
 • ны́нѣ же помина́ю зла́я, я́же сотвори́хъ во Иерусали́мѣ, и взя́хъ вся́ сосу́ды зла́ты и сре́бряны въ не́мъ, и посла́хъ изъя́ти обита́ющихъ во Иуде́и вотще́:
 • позна́хъ у́бо, я́ко си́хъ ра́ди обрѣто́ша мя́ зла́я сiя́: и се́, ги́бну ско́рбiю ве́лiею въ земли́ чужде́й.
 • И при­­зва́ Фили́ппа еди́наго от­ друго́въ сво­и́хъ, и поста́ви его́ надъ всѣ́мъ ца́р­ст­вомъ сво­и́мъ,
 • и даде́ ему́ дiади́му и ри́зу свою́ и пе́рстень, е́же води́ти Антiо́ха сы́на его́ и воспита́ти его́ е́же ца́р­ст­вовати.
 • И у́мре та́мо Антiо́хъ ца́рь въ лѣ́то сто́ четы́редесять девя́тое.
 • И позна́ лисі́а, я́ко у́мре ца́рь. и поста́ви ца́р­ст­вовати Антiо́ха сы́на его́ вмѣ́сто его́, его́же воспита́ ю́ношу, и нарече́ и́мя ему́ Евпа́торъ.
 • И су́щiи во краегра́дiи заключи́ша Изра́иля о́крестъ святы́хъ и иска́ху и́мъ зла́я всегда́ и утвержде́нiе язы́комъ.
 • И умы́сли Иу́да изгна́ти и́хъ: и созва́ вся́ лю́ди, да обстоя́тъ и́хъ.
 • И собра́шася вку́пѣ и обсѣдо́ша и́хъ въ лѣ́то сто́ пятьдеся́тое, и сотвори́ на ни́хъ стрѣлостоя́телницы и миха́ны.
 • И изыдо́ша от­ ни́хъ изъ заключе́нiя, и при­­лѣпи́шася тѣ́мъ нѣ́цыи нечести́вiи от­ Изра́иля,
 • и идо́ша ко царю́ и рѣ́ша: доко́лѣ не сотвори́ши суда́ и от­мсти́ши бра́тiю на́шу?
 • мы́ благоволи́мъ служи́ти отцу́ тво­ему́ и ходи́ти въ за́повѣдехъ его́ и послѣ́довати повелѣ́ниемъ его́:
 • и облеже́ни су́ть во краегра́дiи сы́нове люді́й на́шихъ, сего́ ра́ди и от­чужда́ют­ся от­ на́съ: и ели́цы обрѣта́хуся от­ на́съ, погубля́хуся, и наслѣ́дiя на́ша расхища́ема бя́ху:
 • и не на на́съ то́кмо простро́ша ру́ку, но и на вся́ предѣ́лы на́шя:
 • и се́, ополчи́шася дне́сь на краегра́дiе во Иерусали́мѣ, е́же взя́ти его́ и святы́ню, и веѳсу́ру утверди́ша:
 • и а́ще не предвари́ши и́хъ скорѣ́е, бо́лшая си́хъ сотворя́тъ, и не воз­мо́жеши удержа́ти и́хъ.
 • И прогнѣ́вася ца́рь, егда́ услы́ша, и собра́ вся́ дру́ги своя́ и нача́лники си́лы сво­ея́ и и́же надъ ко́н­ники:
 • и от­ ца́р­ст­въ ины́хъ и от­ острово́въ морски́хъ прiидо́ша къ нему́ си́лы нае́мницы:
 • и бы́сть число́ си́лъ его́ сто́ ты́сящъ пѣшце́въ и два́десять ты́сящъ ко́н­никовъ, и слоно́въ три́десять два́ вѣ́дящихъ бра́нь.
 • И прiидо́ша сквоз­ѣ́ Идуме́ю и ополчи́шася въ веѳсу́рѣ, и ра́товаху дни́ мно́ги и сотвори́ша миха́ны: и изыдо́ша и пожго́ша и́хъ огне́мъ и би́шася му́же­с­т­вен­нѣ.
 • И отъи́де Иу́да от­ краегра́дiя и ополчи́ся въ веѳсаха́рiи проти́ву полка́ царе́ва.
 • И воста́ ца́рь зѣло́ ра́но и воз­дви́же ополче́нiе во устремле́нiи его́ по пути́ веѳсаха́рiи: и устро́ишася си́лы на бра́нь, и воструби́ша труба́ми,
 • и слоно́мъ показа́ша кро́вь гро́здову и я́годы, е́же поостри́ти и́хъ на бра́нь:
 • и разлучи́ша звѣре́й на полки́ и при­­ста́виша ко­ему́ждо слону́ ты́сящу муже́й облече́н­ныхъ въ броня́ желѣ́зомъ соплете́ны, и шле́мы мѣ́дяни на глава́хъ и́хъ, и пя́ть со́тъ ко́н­никовъ вчине́ныхъ ко­ему́ждо звѣ́рю избра́н­ныхъ.
 • Сiя́ бѣ́ша пре́жде вре́мене, идѣ́же а́ще бѣ́ звѣ́рь: и идѣ́же а́ще идя́ше, идя́ху вку́пѣ и не от­ступа́ху от­ него́.
 • И пи́рги древя́ни на ни́хъ крѣ́пцы защища́ющiи на ко́­емждо звѣ́ри, препоя́сани на не́мъ миха́нами, и на ко́­емждо муже́й си́лы три́десять два́ вою́ющихъ на ни́хъ, и инді́анинъ управи́тель его́.
 • И про́чыя ко́н­ники сю́ду и сю́ду поста́виша на двѣ́ ча́сти полка́, побужда́юще и загражда́юще въ де́брехъ.
 • Егда́ же воз­сiя́ со́лнце на щиты́ златы́я и мѣ́дяныя, обсiя́ша го́ры от­ ни́хъ и облиста́ша я́ко лампа́ды о́гнен­ныя.
 • И от­лучи́ся ча́сть нѣ́кая от­ полка́ царе́ва на го́ры высо́ки, и нѣ́цыи на ни́жшая, и идя́ху крѣ́пцѣ и чи́н­но.
 • И поколеба́шася вси́ слы́шащiи гла́съ мно́же­ст­ва и́хъ, и путьше́­ст­вiя мно́гихъ, и сраже́нiя ору́жiй: бѣ́ бо ополче́нiе вели́ко зѣло́ и крѣ́пко.
 • И при­­бли́жися Иу́да и по́лкъ его́ на бра́нь, и падо́ша от­ полка́ царе́ва ше́сть со́тъ муже́й.
 • И уви́дѣ Елеаза́ръ сы́нъ Савара́нь еди́наго от­ звѣре́й облече́на въ броню́ ца́рску, и бя́ше вы́ше про́чiихъ звѣре́й, и воз­мнѣ́ся ему́, я́ко на не́мъ е́сть ца́рь:
 • и вдаде́ся са́мъ е́же изба́вити лю́ди своя́ и сотвори́ти себѣ́ и́мя вѣ́чное,
 • и тече́ къ нему́ съ де́рзостiю въ среди́ну полка́, и побива́­ше одесну́ю и ошу́юю, и раздѣля́хуся от­ него́ сю́ду и сю́ду:
 • и вни́де подъ слона́, и подложи́ся ему́, и уби́ его́, и паде́ на зе́млю верху́ его́, и у́мре ту́.
 • И ви́дѣша си́лу ца́р­ст­ва и устремле́нiе во́евъ, и уклони́шася от­ ни́хъ.
 • Су́щiи же от­ полка́ царе́ва взыдо́ша проти́ву и́хъ на Иерусали́мъ: и ополчи́ся ца́рь на Иуде́ю и на го́ру Сiо́нъ.
 • И сотвори́ ми́ръ съ су́щими въ веѳсу́рѣхъ: и изыдо́ша изъ гра́да, я́ко не бѣ́ и́мъ та́мо пи́щи, е́же затвори́тися въ не́мъ, поне́же суббо́та бя́ше земли́.
 • И взя́ ца́рь веѳсу́ру и поста́ви ту́ стра́жу храни́ти ю́.
 • И ополчи́ся на мѣ́сто святы́ни дни́ мно́ги, и поста́ви ту́ стрѣлостоя́телницы и миха́ны, и огнеме́тницы и каменоме́тницы и скорпiо́ны, е́же бы мета́ти стрѣ́лы и пра́щы.
 • Сотвори́ша же и ті́и миха́ны проти́ву миха́нъ и́хъ, и бра́шася дни́ мно́ги.
 • Пи́ща же не бя́ше во гра́дѣ, зане́же седмо́е лѣ́то бѣ́, и избѣжа́в­шiи во Иуде́ю от­ язы́къ поядо́ша оста́нокъ сокрове́нiя.
 • И оста́шася во святи́лищи муже́й ма́ло, я́ко объя́тъ и́хъ гла́дъ, и расточе́ни бы́ша кі́йждо въ мѣ́сто свое́.
 • И слы́ша лисі́а, я́ко Фили́ппъ, его́же поста́ви ца́рь Антiо́хъ, еще́ жи́въ сы́й, да воспита́етъ Антiо́ха сы́на его́, во е́же ца́р­ст­вовати ему́,
 • воз­врати́ся от­ перси́ды и миді́и, и во́и ца́рстiи ходи́в­шiи съ ни́мъ, и я́ко и́щетъ прiя́ти ве́щы:
 • и потща́ся по­ити́ от­ краегра́дiя и глаго́лати ко царю́ и во­ево́дамъ си́лы и къ муже́мъ: оскудѣва́емъ на вся́къ де́нь, и пи́ща на́мъ ма́ла [е́сть], и мѣ́сто, е́же обсто­и́мъ, утвержде́но, и надлежи́тъ на́мъ [стро́ити] я́же о ца́р­ст­вѣ:
 • ны́нѣ у́бо дади́мъ десни́цу человѣ́комъ тѣ́мъ и сотвори́мъ съ ни́ми ми́ръ и со всѣ́ми людьми́ и́хъ,
 • и уста́вимъ и́мъ, да хо́дятъ въ зако́нѣхъ сво­и́хъ, я́коже пре́жде: ра́ди бо зако́новъ сво­и́хъ, я́же разруши́хомъ, прогнѣ́вашася и сотвори́ша вся́ сiя́.
 • И уго́дно бы́сть сло́во предъ царе́мъ и нача́лники, и посла́ къ ни́мъ ми́ръ сотвори́ти. и прiя́ша.
 • И кля́т­ся и́мъ ца́рь и нача́лницы: о си́хъ изыдо́ша изъ тверды́ни.
 • И вни́де ца́рь въ го́ру Сiо́нъ и ви́дѣ тверды́ню мѣ́ста: и от­ве́ржеся кля́твы, е́юже кля́т­ся, и повелѣ́ разори́ти стѣ́ну о́крестъ.
 • И отъи́де тща́телно и воз­врати́ся во Антiохі́ю, и обрѣ́те Фили́ппа госпо́д­ст­ву­ю­ща надъ гра́домъ, и во­ева́ на́нь, и взя́ гра́дъ ну́ждею.
 • И слы́ша дими́трiй, я́ко паде́ никано́ръ и си́лы его́ во бра́ни, и при­­ложи́ вакхи́да и алки́ма па́ки посла́ти во Иуде́ю, и десны́й ро́гъ съ ни́ми.
 • И идо́ша путе́мъ, и́же [веде́тъ] въ Галга́лы, и ополчи́шася на месало́ѳъ, и́же е́сть во Арви́лѣхъ, и взя́ша его́, и поби́ша ду́шъ человѣ́ческихъ мно́го.
 • И въ ме́сяцъ пе́рвый лѣ́та сто́ пятьдеся́тъ втора́го, при­­ступи́ша во́ини ко Иерусали́му,
 • и воста́ша и идо́ша въ вере́ю въ два́десяти ты́сящахъ муже́й и двѣ́ ты́сящы ко́н­никовъ.
 • Иу́да же бѣ́ ополче́нъ во Елаа́сѣ, и три́ ты́сящы муже́й избра́н­ныхъ съ ни́мъ.
 • И ви́дѣша мно́же­с­т­во си́лъ, я́ко мно́ги су́ть, и устраши́шася зѣло́: и избѣго́ша мно́зи от­ полка́, и не оста́ся от­ ни́хъ то́кмо о́смь со́тъ муже́й.
 • И ви́дѣ Иу́да, я́ко расточи́ся по́лкъ его́, и бра́нь оскорбля́ше его́: и сокруши́ся се́рдцемъ, я́ко не имѣ́яше вре́мене собра́ти и́хъ,
 • и ослабѣ́ и рече́ оста́в­шымъ: воста́немъ и взы́демъ на супоста́ты на́шя, а́ще мо́жемъ ра́товати проти́ву и́хъ.
 • И от­враща́ху его́ реку́ще: не мо́жемъ, но спасе́мъ то́кмо ду́шы своя́ ны́нѣ, и воз­врати́мся со бра́тiею на́­шею, и ополчи́мся на ни́хъ: мы́ же ма́ли.
 • И рече́ Иу́да: не бу́ди ми́ сотвори́ти ве́щь сiю́, е́же бѣжа́ти от­ ни́хъ: и а́ще при­­бли́жися вре́мя на́­ше, у́мремъ му́же­с­т­вен­но ра́ди бра́тiи на́­шея и не оста́вимъ вины́ сла́вѣ на́­шей.
 • И воз­дви́жеся си́ла от­ полка́ и ста́ во срѣ́тенiе и́мъ, и разлучи́шася ко́н­ницы на двѣ́ ча́сти, и пра́щницы и стрѣлцы́ предъидя́ху си́лѣ, и предподви́жницы вси́ си́льнiи.
 • Вакхи́дъ же бѣ́ на деснѣ́мъ ро́зѣ, и при­­бли́жися по́лкъ от­ двою́ страну́, и воз­глаша́ху труба́ми.
 • И воструби́ша, и́же бя́ху от­ страны́ Иу́дины, и ті́и труба́ми: и поколеба́ся земля́ от­ гла́са ополче́нiй. и бы́сть бра́нь сраже́на от­ у́тра да́же до ве́чера.
 • И ви́дѣ Иу́да, я́ко вакхи́дъ и крѣ́пость полка́ въ десны́хъ: и собра́шася къ нему́ вси́ крѣ́пцыи се́рдцемъ:
 • и сотре́ся десны́й ро́гъ от­ ни́хъ, и гна́­ше вслѣ́дъ и́хъ да́же до горы́ азо́та.
 • И су́щiи въ лѣ́вѣмъ ро́зѣ ви́дѣша, я́ко сотре́ся десны́й ро́гъ, и обрати́шася по стопа́мъ Иу́динымъ и су́щихъ съ ни́мъ созади́.
 • И отягчи́ся бра́нь, и падо́ша я́звени мно́зи от­ си́хъ и от­ тѣ́хъ:
 • и Иу́да паде́, про́чiи же бѣжа́ша.
 • И взя́ста Ионаѳа́нъ и Си́монъ Иу́ду бра́та сво­его́ и погребо́ста его́ во гро́бѣ оте́цъ его́ въ моди́нѣ.
 • И пла́кашася о не́мъ и рыда́­ше его́ ве́сь Изра́иль пла́чемъ ве́лiимъ, и сѣ́товаху дни́ мно́ги и реко́ша:
 • ка́ко паде́ си́льный спаса́яй Изра́иля?
 • Про́чая же слове́съ и бра́ней Иу́диныхъ и благи́хъ му́же­ст­въ, и́хже сотвори́, и вели́че­ст­ва его́, не су́ть пи́сана: мно́га бо бя́ху зѣло́.
 • И бы́сть по преставле́нiи Иу́динѣ, пронико́ша беззако́н­нiи во всѣ́хъ предѣ́лѣхъ Изра́илевыхъ, и прозябо́ша вси́ дѣ́ла­ю­щiи беззако́нiе.
 • Во дни́ о́ны бы́сть гла́дъ вели́къ зѣло́, и от­ступи́ страна́ съ ни́ми.
 • И избра́ вакхи́дъ нечести́выхъ муже́й и поста́ви и́хъ госпо́дiями страны́.
 • И иска́ху и испыта́ху друго́въ Иу́диныхъ и при­­вожда́ху тѣ́хъ къ вакхи́ду: и мстя́ше и́мъ и посмѣва́­шеся и́мъ.
 • И бы́сть ско́рбь вели́ка во Изра́или, я́же не бы́сть от­ дні́й, въ ни́хже не яви́ся проро́къ во Изра́или.
 • И собра́шася вси́ дру́зи Иу́дины и реко́ша Ионаѳа́ну:
 • от­не́лѣже бра́тъ тво́й Иу́да сконча́ся, и му́жъ подо́бенъ ему́ нѣ́сть изы́ти проти́ву враго́въ и вакхи́да и вражду́ющихъ язы́ку на́­шему:
 • ны́нѣ у́бо тебе́ дне́сь избра́хомъ, е́же бы́ти вмѣ́сто его́ на́мъ въ нача́лника и вожда́, е́же ра́товати во бра́ни на́­шей.
 • И прiя́ Ионаѳа́нъ во вре́мя о́но нача́л­ст­во и воста́ вмѣ́сто Иу́ды бра́та сво­его́.
 • И позна́ вакхи́дъ и иска́­ше его́ уби́ти.
 • И позна́ Ионаѳа́нъ и Си́монъ бра́тъ его́ и вси́ и́же съ ни́мъ [бя́ху], и побѣго́ша въ пусты́ню Ѳеку́е, и ополчи́шася при­­ водѣ́ рва́ Асфа́ра.
 • И позна́ вакхи́дъ въ де́нь суббо́тъ, и пре́йде са́мъ и вси́ во́и его́ объ ону́ страну́ Иорда́на.
 • И посла́ Ионаѳа́нъ бра́та сво­его́ вожда́ наро́ду и моли́ навате́овъ друго́въ сво­и́хъ предста́вити и́мъ при­­готовле́нiе и́хъ мно́гое.
 • И изыдо́ша сы́нове Иамврі́ины от­ мида́вы, и я́ша Иоа́н­на и вся́ ели́ка имѣ́, и от­идо́ша иму́ще та́.
 • По словесѣ́хъ же си́хъ воз­вѣсти́ша Ионаѳа́ну и Си́мону бра́ту его́, я́ко сы́нове Иамврі́ины творя́тъ бра́къ вели́кiй и веду́тъ невѣ́сту от­ Надава́ѳа, дще́рь еди́наго от­ вели́кихъ вельмо́жъ Ханаа́нскихъ, съ го́рдостiю ве́лiею.
 • И помяну́ша Иоа́н­на бра́та сво­его́, и взыдо́ша, и скры́шася подъ сѣ́нiю горы́:
 • и воз­дви́гнуша о́чи сво­и́ и ви́дѣша, и се́, пли́щь и угото́ванiе мно́гое, и жени́хъ изы́де и дру́зи его́ и бра́тiя его́ бо срѣ́тенiе и́мъ съ тимпа́ны и мусикі́ами и ору́жiи мно́гими:
 • и воста́ша на ни́хъ от­ заса́ды и́же при­­ Ионаѳа́нѣ и уби́ша и́хъ, и падо́ша я́звени мно́зи, про́чiи же бѣго́ша въ го́ру: и взя́ша вся́ коры́сти и́хъ.
 • И обрати́ся бра́къ въ сѣ́тованiе, и гла́съ мусикі́и и́хъ въ пла́чь.
 • И от­мсти́ша от­мще́нiе кро́ве бра́та сво­его́ и воз­врати́шася на бре́гъ Иорда́нскiй.
 • И слы́ша вакхи́дъ и прiи́де въ де́нь суббо́тный да́же до брего́въ Иорда́нскихъ съ си́лою мно́гою.
 • И рече́ ко сво­и́мъ Ионаѳа́нъ: воста́немъ ны́нѣ и ополчи́мся за ду́шы на́шя, нѣ́сть бо дне́сь я́коже вчера́ и тре́тiяго дне́:
 • се́ бо, бра́нь проти́ву на́съ и созади́ на́съ: вода́ же Иорда́нская сю́ду и сю́ду, и бла́то и лѣ́съ, и нѣ́сть мѣ́ста, е́же уклони́тися:
 • ны́нѣ у́бо возопі́йте на небо, да изба́витеся от­ ру́къ враго́въ ва́шихъ. и срази́ся бра́нь.
 • И простре́ Ионаѳа́нъ ру́ку свою́ уби́ти вакхи́да, и уклони́ся от него́ вспя́ть.
 • И вскочи́ Ионаѳа́нъ и и́же съ ни́мъ во Иорда́нъ, и преплыва́ху на объ ону́ страну́, и не преидо́ша по ни́хъ Иорда́на.
 • И падо́ша от­ страны́ вакхи́дины дне́ о́наго я́ко ты́сяща муже́й.
 • И воз­врати́ся во Иерусали́мъ и созда́ гра́ды тве́рды во Иуде́и, тверды́ню во иерихо́нѣ и я́же во Еммау́мѣ и веѳоро́нѣ, и Веѳи́ли и Ѳемна́ѳѣ, и фараѳо́нѣ и тефо́нѣ, со стѣна́ми высо́кими и врата́ми и заво́рами,
 • и поста́ви стра́жу въ ни́хъ, е́же враждова́ти Изра́илю:
 • и утверди́ гра́дъ и́же въ веѳсу́рѣ, и газа́ру, и краегра́дiе, и поста́ви въ ни́хъ си́лы и предложе́нiе бра́­шенъ:
 • и взя́ сы́ны вождо́въ страны́ въ зало́гъ и посади́ и́хъ въ краегра́дiи во Иерусали́мѣ подъ стра́жею.
 • И въ лѣ́то сто́ пятьдеся́тъ тре́тiе ме́сяца втора́го, заповѣ́да алки́мъ разори́ти стѣ́ну двора́ святы́хъ вну́трен­няго, и разори́ дѣла́ проро́ковъ, и нача́ разоря́ти.
 • Во вре́мя о́но пораже́нъ бы́сть алки́мъ, и воспяти́шася дѣла́ его́, и загради́шася уста́ его́, и разслабѣ́ и не можа́­ше ктому́ глаго́лати сло́ва и заповѣ́дати о до́мѣ сво­е́мъ.
 • И у́мре алки́мъ во вре́мя о́но съ му́кою ве́лiею.
 • И ви́дѣ вакхи́дъ, я́ко у́мре алки́мъ, и воз­врати́ся ко царю́. и умолча́ земля́ Иу́дина лѣ́та два́.
 • И совѣща́ша вси́ беззако́н­ницы реку́ще: се́, Ионаѳа́нъ и и́же съ ни́мъ въ поко́и обита́ютъ упова́юще: ны́нѣ у́бо наведе́мъ вакхи́да, и по­има́етъ и́хъ всѣ́хъ во еди́ну но́щь.
 • И ше́дше совѣща́шася съ ни́мъ.
 • И воста́ ити́ съ си́лою мно́гою и посла́ еписто́лiи та́й всѣ́мъ спобори́телемъ его́, и́же во Иуде́и, да и́мутъ Ионаѳа́на и су́щихъ съ ни́мъ. и не воз­мого́ша, я́ко позна́ся и́мъ совѣ́тъ и́хъ.
 • И я́ша от­ муже́й страны́ нача́лниковъ зло́бы пятьдеся́тъ муже́й и уби́ша и́хъ.
 • И отъи́де Ионаѳа́нъ и Си́монъ и и́же съ ни́ми въ веѳвасі́ю, я́же въ пусты́ни, и созда́ разоре́ная ея́ и укрѣпи́ ю́.
 • И позна́ вакхи́дъ, и собра́ все́ мно́же­с­т­во свое́, и су́щымъ от­ Иуде́и воз­вѣсти́.
 • И ше́дъ ополчи́ся на веѳвасі́ю, и во­ева́­ше ю́ дни́ мно́ги, и сотвори́ миха́ны.
 • И оста́ви Ионаѳа́нъ Си́мона бра́та сво­его́ во гра́дѣ, и изы́де во страну́, и изы́де въ числѣ́.
 • И порази́ одоми́ра и бра́тiю его́ и сыно́въ фасиро́нихъ въ жили́щихъ и́хъ, и нача́ избива́ти и восходи́ти въ си́лахъ.
 • Си́монъ же и и́же съ ни́мъ изыдо́ша изъ гра́да и пожго́ша миха́ны,
 • и ра́товаху проти́ву вакхи́да, и сотре́ся от­ ни́хъ, и озлобля́ху его́ зѣло́, я́ко бѣ́ совѣ́тъ его́ и похо́дъ его́ вотще́.
 • И прогнѣ́вася я́ростiю на муже́й беззако́н­ныхъ, совѣ́товав­шихъ ему́ прiити́ во страну́, и уби́ от­ ни́хъ мно́гихъ, и совѣща́ся от­ити́ въ зе́млю свою́.
 • И позна́ Ионаѳа́нъ и посла́ къ нему́ старѣ́йшинъ соста́витими́ръ съ ни́мъ и от­да́ти и́мъ плѣ́нъ.
 • И прiя́, и сотвори́ по словесе́мъ его́, и кля́т­ся ему́ не иска́ти ему́ зла́ во вся́ дни́ живота́ его́.
 • И от­даде́ ему́ плѣ́нъ, его́же пре́жде плѣни́ от­ земли́ Иу́дины: и воз­вра́щься отъи́де въ зе́млю свою́ и не при­­ложи́ ктому́ прiити́ въ предѣ́лы и́хъ.
 • И преста́ ме́чь от­ Изра́иля. и обита́ Ионаѳа́нъ въ Махма́сѣ: и нача́ Ионаѳа́нъ суди́ти лю́ди и истреби́ нечести́выхъ от­ Изра́иля.
 • И ви́дѣ Ионаѳа́нъ я́ко вре́мя ему́ споспѣше­ст­ву́етъ, и избра́ му́жы и посла́ и́хъ въ ри́мъ соста́вити и обнови́ти съ ни́ми дру́жбу,
 • и ко спартiа́томъ и ко ины́мъ мѣсто́мъ посла́ еписто́лiи, по тому́жде о́бразу.
 • И идо́ша въ ри́мъ и внидо́ша въ совѣ́тный до́мъ и реко́ша: Ионаѳа́нъ архiере́й и язы́къ Иуде́йскiй посла́ша на́съ обнови́ти дру́жбу съ ва́ми и споборе́нiе по пре́жнему.
 • И да́ша еписто́лiи и́мъ къ ни́мъ по мѣ́сту, да прово́дятъ и́хъ въ зе́млю Иу́дину съ ми́ромъ.
 • И сiе́ списа́нiе еписто́лiй, и́хже писа́ Ионаѳа́нъ ко спартiа́томъ:
 • Ионаѳа́нъ архiере́й и старѣ́йшины люді́й, и жерцы́ и про́чiи лю́дiе Иуде́йстiи, спартiа́томъ бра́тiи ра́доватися:
 • еще́ пре́жде по́сланы бя́ху еписто́лiи ко оні́и архiере́ю от­ да́рiа ца́р­ст­вовав­шаго въ ва́съ, я́ко есте́ бра́тiя на́ша, я́коже списа́нiе содержи́тъ:
 • и прiя́ оні́а му́жа по́сланаго сла́вно и прiя́тъ еписто́лiи, въ ни́хже завѣща́но о споборе́нiи и дру́жбѣ:
 • и мы́ у́бо не тре́бу­ю­ще си́хъ, утѣше́нiе иму́ще святы́я кни́ги, я́же въ рука́хъ на́шихъ,
 • покуси́хомся посла́ти къ ва́мъ обнови́ти бра́т­ст­во и дру́жбу, е́же бы не от­чужди́тися ва́съ: мно́га бо времена́ про­идо́ша, от­не́лѣже посла́сте къ на́мъ:
 • мы́ у́бо во вся́ко вре́мя непреста́н­но и въ пра́здники и въ про́чихъ подоба́ющихъ дне́хъ воспомина́емъ ва́съ въ же́ртвахъ, я́же при­­но́симъ, и въ моли́твахъ, я́коже подоба́етъ и лѣ́по е́сть воспомина́ти бра́тiю:
 • весели́мся у́бо о сла́вѣ ва́­шей:
 • на́съ же обыдо́ша мно́ги ско́рби и мно́ги бра́ни, и ра́товаша на́съ ца́рiе, и́же о́крестъ на́съ:
 • не хотѣ́хомъ у́бо стужа́ти ва́мъ и про́чiимъ спобо́рникомъ и друго́мъ на́шымъ во бра́нехъ си́хъ,
 • имѣ́емъ бо съ небесе́ по́мощь помога́ющую на́мъ, и изба́вихомся от­ вра́гъ на́шихъ, и смири́шася врази́ на́ши:
 • избра́хомъ у́бо нуми́нiа Антiо́хова сы́на и антипа́тра Иасо́нова, и посла́хомъ къ ри́мляномъ обнови́ти съ ни́ми дру́жбу и споборе́нiе пре́жнее:
 • заповѣ́дахомъ у́бо и́мъ и къ ва́мъ по­ити́ и поздра́вити ва́съ, и да́ти ва́мъ от­ на́съ посла́нiя о обновле́нiи и о бра́т­ст­вѣ на́­шемъ:
 • и ны́нѣ добрѣ́ сотворите́ от­вѣщава́юще на́мъ на сiя́.
 • И сiе́ списа́нiе посла́нiй, и́хже посла́ оні́и:
 • да́рiй ца́рь спартiа́товъ оні́и свяще́н­нику вели́кому ра́доватися:
 • обрѣ́теся въ писа́нiихъ о спартiа́тѣхъ и Иуде́ехъ, я́ко су́ть бра́тiя и я́ко су́ть от­ ро́да Авраа́мля:
 • и ны́нѣ, от­не́лѣже сiя́ позна́хомъ, до́брѣ сотворите́ пи́шуще на́мъ о ми́рѣ ва́­шемъ:
 • и мы́ же восписа́хомъ ва́мъ: ско́ти ва́ши и имѣ́нiе ва́­ше на́ша су́ть, и я́же на́ша ва́ша су́ть: повелѣ́хомъ у́бо, да воз­вѣстя́тъ ва́мъ сiя́.
 • И слы́ша Ионаѳа́нъ, я́ко воз­врати́шася нача́лницы дими́триевы съ си́лою мно́гою, па́че не́же пре́жде, ра́товати на́нь,
 • и изы́де изъ Иерусали́ма, и срѣ́те и́хъ во Амаѳи́тстѣй странѣ́: не бо́ даде́ и́мъ вре́мене, да вни́дутъ во страну́ его́:
 • и посла́ созира́тели въ по́лкъ и́хъ: и воз­врати́шася и воз­вѣсти́ша ему́, я́ко си́це устроя́ют­ся напа́сти на ня́ но́щiю.
 • Егда́ же за́йде со́лнце, заповѣ́да Ионаѳа́нъ сво­и́мъ бдѣ́ти и бы́ти во ору́жiи и гото́витися на бра́нь всю́ но́щь, и поста́ви стра́жы о́крестъ полка́.
 • И слы́шаша супоста́ти, я́ко гото́въ е́сть Ионаѳа́нъ со сво­и́ми на бра́нь, и убоя́шася и ужасо́шася се́рдцемъ сво­и́мъ, и воз­жго́ша огни́ въ полцѣ́ сво­е́мъ и от­идо́ша.
 • Ионаѳа́нъ же и и́же съ ни́мъ бѣ́ша, не позна́ша да́же до у́тра: ви́дяху бо огни́ горя́щыя.
 • И погна́ Ионаѳа́нъ вслѣ́дъ и́хъ и не дости́же и́хъ, преидо́ша бо Елевѳе́ру рѣку́.
 • И обрати́ся Ионаѳа́нъ на Ара́вы, и́же нарица́хуся заведе́е, и порази́ и́хъ, и взя́ коры́сти и́хъ.
 • И воста́въ и́де въ Дама́скъ и прохожда́­ше всю́ страну́ ту́.
 • Си́монъ же изы́де и прiи́де да́же до Аскало́на и бли́жнихъ тверды́нь, и уклони́ся во Иоппі́ю и взя́ ю́.
 • Слы́ша бо, я́ко совѣща́шася тверды́ню преда́ти странѣ́ дими́трiевѣ, и поста́ви та́мо стра́жу, да стрегу́тъ ю́.
 • И воз­врати́ся Ионаѳа́нъ, и собра́ старѣ́йшины людскі́я, и совѣща́ся съ ни́ми созида́ти тверды́ни во Иуде́и
 • и воз­вы́сити стѣ́ны Иерусали́мскiя и воз­дви́гнути высоту́ ве́лiю между́ краегра́дiемъ и гра́домъ, е́же бы от­лучи́ти о́ное от­ гра́да, да бу́детъ сiе́ на уедине́нiи, я́ко да ни купу́ютъ, ниже́ продаю́тъ.
 • И собра́шася созида́ти гра́дъ, паде́ бо стѣна́ пото́ка, я́же от­ восто́ка, и угото́ваша нарица́емое хафенаѳа́.
 • И Си́монъ созда́ Адиду́ въ сефи́лѣ и утверди́ врата́ и заво́ры.
 • И взыска́ три́фонъ ца́р­ст­вовати во Асі́и и воз­ложи́ти дiади́му и простре́ти ру́ку на Антiо́ха царя́,
 • и убоя́ся, да не когда́ не попу́ститъ ему́ Ионаѳа́нъ и ра́товати бу́детъ на него́, и взыска́ пути́, е́же я́ти Ионаѳа́на и уби́ти его́: и воста́въ прiи́де въ веѳса́нъ.
 • И изы́де Ионаѳа́нъ во срѣ́тенiе ему́ съ четы́редесятiю ты́сящiю муже́й избра́н­ныхъ на ополче́нiе и прiи́де въ веѳса́нъ.
 • И ви́дѣ три́фонъ, я́ко прiи́де Ионаѳа́нъ съ во́и мно́гими, и простре́ти на́нь ру́ку убоя́ся:
 • и воспрiя́тъ его́ че́стно, и поста́ви его́ предъ всѣ́ми дру́ги сво­и́ми, и даде́ ему́ да́ры, и заповѣ́да всѣ́мъ си́ламъ сво­и́мъ послу́шати его́ я́ко себе́.
 • И рече́ Ионаѳа́ну: вску́ю утруди́лъ еси́ вся́ лю́ди сiя́, бра́ни не настоя́щей на́мъ?
 • и ны́нѣ от­пусти́ и́хъ въ до́мы своя́, избери́ же себѣ́ муже́й ма́ло, и́же бу́дутъ съ тобо́ю, и прiиди́ со мно́ю во Птолемаи́ду, и преда́мъ тебѣ́ ю́ и про́чыя тверды́ни и си́лы про́чыя, и всѣ́хъ и́же надъ потре́бами, и воз­вра́щься от­иду́: сего́ бо ра́ди прiидо́хъ.
 • И вѣ́ровавъ ему́, сотвори́, я́коже рече́, и от­пусти́ си́лы, и от­идо́ша въ зе́млю Иу́дину.
 • Оста́ви же съ собо́ю три́ ты́сящы муже́й, и́хже двѣ́ ты́сящы оста́ви въ Галиле́и, ты́сяща же идо́ша съ ни́мъ.
 • Егда́ же вни́де Ионаѳа́нъ во Птолемаи́ду, заключи́ша врата́ гра́дская во Птолемаи́дѣ, и я́ша его́, и всѣ́хъ в­ше́дшихъ съ ни́мъ уби́ша мече́мъ.
 • И посла́ три́фонъ во́и и ко́н­ники въ Галиле́ю и на по́ле вели́кое, е́же погуби́ти всѣ́хъ друго́въ Ионаѳа́новыхъ.
 • И позна́ша, я́ко я́тъ бы́сть Ионаѳа́нъ и убiе́нъ и вси́ и́же съ ни́мъ, и увѣща́ша са́ми себе́ и идо́ша угото́вани на бра́нь.
 • И ви́дѣша гоня́щiи, я́ко о души́ и́мъ е́сть, и воз­врати́шася.
 • И прiидо́ша вси́ съ ми́ромъ въ зе́млю Иу́дину, и пла́кашася Ионаѳа́на и су́щихъ съ ни́мъ, и убоя́шася зѣло́, и пла́каше ве́сь Изра́иль пла́чемъ ве́лiимъ.
 • И взыска́ша вси́ язы́цы, и́же о́крестъ и́хъ, сокруши́ти и́хъ, рѣ́ша бо: 54не имѣ́ютъ нача́лника и помога́ющаго: ны́нѣ у́бо пора́туемъ и́хъ и отъ­и́мемъ от­ человѣ́къ па́мять и́хъ.
 • Когда окрестные народы услышали, что построен жертвенник и возобновлено святилище, как прежде, сильно вознегодовали;
 • и решились истребить род Иакова, живший среди них, и начали убивать и истреблять людей в этом народе.
 • Тогда Иуда ополчился против сынов Исава в Идумее, в Акравиме, так как они держали в осаде Израиля, и поразил их великим поражением, и смирил их, и взял добычи их.
 • Вспомнил он и о злобе сынов Веана, которые были для народа сетью и претыканием, строя ему засады на дорогах.
 • Хотя они заперлись от него в башнях, но он ополчился против них, предал их заклятию и сожег огнем башни их со всеми, бывшими в них.
 • Потом он перешел к сынам Аммона и встретил сильное войско и многочисленный народ и Тимофея, предводителя их.
 • Он имел с ними много сражений, и они были разбиты пред лицем его; он поразил их;
 • взял Иазер и селения его и возвратился в Иудею.
 • Тогда собрались язычники, жившие в Галааде, против Израильтян, находившихся в пределах их, чтобы истребить их; но они бежали в крепость Дафему.
 • И послали письма к Иуде и братьям его и сказали: собрались против нас окружающие нас язычники, чтобы истребить нас,
 • и готовятся идти и сделать нападение на крепость, в которую мы убежали, и Тимофей предводительствует войском их.
 • Итак, приди и избавь нас от руки их, ибо множество из нас погибло;
 • и все братья наши, бывшие в пределах Това, преданы смерти, а жен их и детей их и имущество взяли в плен, и погубили там около тысячи мужей.
 • Еще читались эти письма, как вот, пришли другие вестники из Галилеи в разодранных одеждах с таким извещением:
 • собрались против нас из Птолемаиды и из Тира и Сидона, и из всей Галилеи языческой, чтобы погубить нас.
 • Когда услышал эти слова Иуда и народ, то собралось великое собрание для совещания, что сделать для сих братьев, находящихся в бедствии и угрожаемых войною от тех язычников?
 • Тогда Иуда сказал Симону, брату своему: выбери себе мужей и иди и защити братьев твоих, находящихся в Галилее; а я и Ионафан, брат мой, пойдем в Галаад.
 • И оставил он Иосифа, сына Захарии, и Азарию начальниками над народом с остатком войска в Иудее на охранение.
 • И дал им повеление, сказав: управляйте народом сим, но не начинайте войны против язычников до нашего возвращения.
 • Симону отделены для похода в Галилею три тысячи мужей, Иуде же – в Галаад восемь тысяч мужей.
 • И отправился Симон в Галилею и произвел много сражений с язычниками, и разбиты им язычники.
 • Он преследовал их до ворот Птолемаиды, и пало из язычников до трех тысяч мужей, и он взял добычи их.
 • Также взял он с собою находившихся в Галилее и Арваттах [Иудеев] с женами и детьми и со всем имением их и привел в Иудею с великою радостью.
 • А Иуда Маккавей и Ионафан, брат его, перешли Иордан и совершили трехдневный путь в пустыне.
 • Их встретили Навуфеи и приняли мирно, и рассказали им все, случившееся с братьями их в Галааде,
 • и что многие из них заперты в Васаре и Восоре, в Алемах, Хасфоре, Македе и Карнаине – все сии города укреплены и велики –
 • и в прочих городах Галаада находятся в осаде, и что завтра назначено напасть на эти укрепления и взять их и погубить всех их в один день.
 • Посему Иуда со своим войском вдруг направил путь свой в пустыню к Восору и взял этот город, и избил весь мужеский пол острием меча, и взял все добычи их, и сожег его огнем;
 • а оттуда отправился ночью и шел до укрепления.
 • Когда наступало утро, и подняли глаза, и вот, народ многочисленный, которому числа не было, поднимают лестницы и машины, чтобы взять укрепление, и осаждают бывших в нем.
 • Увидел Иуда, что началась битва и вопль города восходил на небо трубами и громким криком,
 • и сказал воинам: сражайтесь теперь за братьев ваших.
 • Он обошел врагов с тыла с тремя отрядами, и затрубили трубами и воскликнули с молитвою;
 • и узнало войско Тимофея, что это – Маккавей, и побежали от лица его, и он поразил их великим поражением, и пало из них в этот день до восьми тысяч мужей.
 • Тогда поворотил он в Масфу и осадил и взял ее, избил весь мужеский пол в ней, взял добычи ее и сожег ее огнем;
 • отправившись оттуда, он взял Хасфон, Макед, Восор и прочие города Галаадские.
 • После этих событий Тимофей собрал другое войско и расположился станом перед Рафоном по ту сторону потока.
 • И послал Иуда осмотреть войско, и объявили ему и сказали: собрались к ним все окружающие нас язычники – сила весьма многочисленная,
 • и они наняли в помощь себе Аравитян и расположились станом за потоком, будучи готовы идти против тебя войною. И пошел Иуда навстречу им.
 • Тогда Тимофей сказал своим военачальникам, когда Иуда и войско его приближались к потоку воды: если он перейдет к нам прежде, то мы не в силах будем устоять против него, ибо он превозможет нас.
 • Если же он убоится и расположится станом по ту сторону потока, то мы перейдем к нему и превозможем его.
 • Как только подошел Иуда к потоку воды, то поставил при потоке народных писцов и приказал им, сказав: не оставляйте ни одного человека в стане, но пусть все идут на сражение.
 • И переправился к ним первый и весь народ за ним. И сокрушены были пред лицем его все язычники, и бросили оружие свое, и убежали в капище, которое было в Карнаине.
 • Тогда взяли они этот город и сожгли огнем капище со всеми находившимися в нем; и побежден был Карнаин и не мог более противостоять Иуде.
 • И собрал Иуда всех Израильтян, находившихся в Галааде, от малого до большого, и жен их, и детей их, и имение, очень большое ополчение, чтобы идти в землю Иудейскую.
 • И дошли они до Ефрона. Это был большой город, весьма укрепленный, на пути; невозможно было уклониться от него ни вправо, ни влево; надобно было пройти посреди него,
 • а жители заперлись в нем и ворота завалили камнями.
 • Иуда послал к ним с мирным предложением: мы пройдем по земле вашей, чтобы идти нам в землю нашу, и никто не обидит вас, только ногами нашими пройдем. Но они не захотели отворить ему.
 • Тогда Иуда приказал объявить в ополчении, чтобы каждый ополчился на своем месте;
 • и ополчились воины и осаждали город весь тот день и всю ночь, и сдался город в руки его.
 • И побил он весь мужеский пол острием меча и до основания разрушил город, и взял добычи его, и прошел через город по убитым.
 • И переправились через Иордан на великую равнину против Вефсана.
 • И собирал Иуда отставших и ободрял народ в продолжение всего пути, доколе не пришли в землю Иудейскую.
 • И взошли на гору Сион с весельем и радостью и принесли всесожжения, потому что никто не пал из них до самого возвращения в мире.
 • В те дни, когда Иуда и Ионафан находились в Галааде, а Симон, брат его, – в Галилее перед Птолемаидою,
 • услышали Иосиф, сын Захарии, и Азарий, военачальники, о славных воинских подвигах, совершенных ими,
 • и сказали: сделаем и мы себе имя; пойдем воевать с язычниками, окружающими нас.
 • Так объявили они бывшему при них войску и пошли на Иамнию.
 • И вышел Горгий из города и воины его навстречу им на сражение.
 • И, обратившись в бегство, Иосиф и Азария были преследуемы до пределов Иудеи; и пали в этот день из народа Израильского до двух тысяч мужей.
 • И было великое замешательство в народе Израильском, потому что не послушались Иуды и братьев его, мечтая показать храбрость,
 • тогда как они не были от семени тех мужей, руке которых предоставлено спасение Израиля.
 • Но муж Иуда и братья его весьма прославились перед всем Израилем и перед всеми народами, где только слышно было имя их, –
 • и собирались к ним приветствующие.
 • После того вышел Иуда и братья его и воевали против сынов Исава в земле, лежащей к югу, и поразил Хеврон и селения его, и разрушил укрепление его, и сожег башни его вокруг него,
 • и поднялся, чтобы идти в землю иноплеменников, и прошел Самарию.
 • В то время пали в сражении священники, желавшие прославиться храбростью и безрассудно вышедшие на войну.
 • И обратился Иуда в Азот, землю иноплеменников, разрушил жертвенники их, сожег огнем резные изображения богов их, взял добычи городов и возвратился в землю Иудейскую.
 • Между тем царь Антиох, проходя верхние области, услышал, что есть в Персии город Елимаис, славящийся богатством, серебром и золотом,
 • и в нем – храм, весьма богатый, и есть там золотые покровы, брони и оружия, которые оставил там Александр, сын Филиппа, царь Македонский, – первый, воцарившийся над Еллинами.
 • И он пришел и старался взять этот город и ограбить его, но не мог, потому что намерение его стало известно жителям города.
 • Они поднялись против него войною, и он обратился в бегство и ушел оттуда с великою скорбью, чтобы отправиться в Вавилон.
 • Тогда пришел некто к нему в Персию с известием, что ополчения, ходившие в землю Иуды, обращены в бегство,
 • что Лисий ходил с сильным войском впереди всех, но был поражен Иудеями, и они усилились и оружием, и войском, и многими добычами, которые взяли от пораженных ими войск,
 • и что они разрушили мерзость, которую он воздвиг над жертвенником в Иерусалиме, а святилище по-прежнему обнесли высокими стенами, также и Вефсуру, город его.
 • Когда царь услышал слова сии, сильно испугался и встревожился, упал на постель и впал в изнеможение от печали, что не сбылось так, как он желал.
 • И много дней пробыл он там, ибо возобновлялась в нем сильная печаль; он думал, что умирает.
 • И созвал он всех друзей своих и сказал им: удалился сон от глаз моих, и я изнемог сердцем от печали.
 • И сказал я в сердце моем: до какой скорби дошел я и до какого великого смущения, в котором нахожусь теперь! А был я полезен и любим во владычестве моем.
 • Теперь же я воспоминаю о тех злодеяниях, которые я совершил в Иерусалиме, и как взял все находившиеся в нем золотые и серебряные сосуды и посылал истреблять обитающих в Иудее напрасно.
 • Теперь я познаю́, что за это постигли меня эти беды, – и вот, я погибаю от великой печали в чужой земле.
 • И призвал он Филиппа, одного из друзей своих, и поставил его правителем над всем царством своим;
 • и дал ему венец и царскую одежду свою и перстень, чтобы он руководил Антиоха, сына его, и воспитывал его для царствования.
 • И умер царь Антиох в сто сорок девятом году.
 • Когда Лисий узнал, что царь умер, то поставил вместо него на царство сына его, Антиоха, которого воспитывал в юности его, и назвал его именем Евпатора.
 • Между тем находившиеся в крепости теснили Израиля вокруг святилища и всегда старались делать ему зло, а язычникам служить опорою;
 • тогда Иуда решил выгнать их и созвал весь народ, чтобы осадить их.
 • Все собрались и осадили их в сто пятидесятом году, и устроил он против них стрелометательные орудия и машины.
 • Но некоторые из осажденных вышли, и к ним пристали некоторые из нечестивых Израильтян;
 • и пошли они к царю и сказали: доколе ты не сделаешь суда и не отмстишь за братьев наших?
 • Мы согласились служить отцу твоему и ходить по заповедям его и следовать повелениям его;
 • а сыны народа нашего осадили крепость и за то чуждаются нас, и кого из нас находят, умерщвляют, и имущества наши расхищают,
 • и не на нас только простерли они руку, но и на все пределы наши.
 • И вот, теперь осадили они крепость в Иерусалиме, чтобы овладеть ею, а святилище и Вефсуру укрепили.
 • Если ты не поспешишь предупредить их, то они сделают больше этого, и тогда ты не в силах будешь удержать их.
 • Услышав это, царь разгневался и собрал всех друзей своих и начальников войска своего и начальников конницы;
 • пришли к нему и из других царств и с морских островов войска наемные,
 • так что число войск его было: сто тысяч пеших, двадцать тысяч всадников и тридцать два слона, приученных к войне.
 • И прошли они через Идумею и расположились станом против Вефсуры, и сражались много дней и устроили машины; но те сделали вылазку и сожгли их огнем и сразились мужественно.
 • После сего Иуда отступил от крепости и расположился станом в Вефсахаре против стана царского.
 • Царь же, встав рано утром, поспешно отправился с войском своим по дороге к Вефсахаре, и приготовились войска к сражению и затрубили трубами.
 • Слонам показывали кровь винограда и тутовых ягод, чтобы возбудить их к битве,
 • и разделили этих животных на отряды и приставили к каждому слону по тысяче мужей в железных кольчугах и с медными шлемами на головах, сверх того по пятисот отборных всадников назначено было к каждому слону.
 • Они становились заблаговременно там, где был слон, и куда он шел, шли и они вместе, не отставая от него.
 • Притом на них были крепкие деревянные башни, покрывавшие каждого слона, укрепленные на них помочами, и в каждой из них по тридцати по два сильных мужей, которые сражались на них, и при слоне Индиец его.
 • Остальных же всадников расставили здесь и там – на двух сторонах ополчения, чтобы подавать знаки и подкреплять в тесных местах.
 • Когда солнце блеснуло на золотых и медных щитах, то заблистали от них горы и светились, как огненные светильники.
 • Одна часть царского войска протянута была по высоким горам, а другие – по низменным местам; и шли они твердо и стройно.
 • И смутились все, слышавшие шум множества их и шествие такого полчища и стук оружий, ибо войско было весьма великое и сильное.
 • И вступил Иуда и войско его в сражение – и пали из ополчения царского шестьсот мужей.
 • Тогда Елеазар, сын Саварана, увидел, что один из слонов покрыт бронею царскою и превосходил всех, и казалось, что на нем был царь, –
 • и он предал себя, чтобы спасти народ свой и приобрести себе вечное имя;
 • и смело побежал к нему в средину отряда, поражая направо и налево, и расступались от него и в ту, и в другую сторону;
 • и подбежал он под того слона, лег под него и убил его, и пал на него слон на землю, и он умер там.
 • Но, увидев силу царского ополчения и стремительность войск, Иудеи уклонились от них.
 • Царские же войска пошли против них на Иерусалим: царь направил войска на Иудею и на гору Сион.
 • И заключил он мир с бывшими в Вефсуре, которые вышли из города, ибо не было у них продовольствия, чтобы держаться в нем в осаде, потому что был субботний год на земле.
 • И овладел царь Вефсурою и оставил в ней стражу, чтобы стеречь ее.
 • Потом много дней осаждал святилище и поставил там стрелометательные орудия и машины, и огнеметательные, и камнеметательные, и копьеметательные, чтобы бросать стрелы и камни.
 • Но и Иудеи устроили машины против их машин и сражались много дней;
 • съестных же припасов недостало в хранилищах, потому что был седьмой год, и искавшие в Иудее безопасности от язычников издержали остатки запасов;
 • и осталось при святилище немного мужей, ибо одолел их голод, и разошлись каждый в свое место.
 • Услышал Лисий, что Филипп, которому царь Антиох еще при жизни поручил воспитывать сына своего, Антиоха, для царствования,
 • возвратился из Персии и Мидии и с ним ходившие с царем войска и что он домогается принять на себя дела царства.
 • Почему поспешно пошел и сказал царю, начальникам войска и вельможам: мы каждый день терпим недостаток и продовольствия у нас мало, а место, осаждаемое нами, крепко, между тем лежит на нас попечение о царстве.
 • Итак, подадим правую руку этим людям и заключим с ними мир и со всем народом их,
 • и предоставим им поступать по законам их, как прежде; ибо за свои законы, которые мы отменили, они раздражились и сделали всё это.
 • И угодно было это слово царю и начальникам, – и послал он к ним, чтобы заключить мир, что они и приняли;
 • и клялся им царь и начальники. После сего они вышли из крепости.
 • И взошел царь на гору Сион и, осмотрев укрепленные места, пренебрег клятвою, которою клялся, и велел разорить стены кругом.
 • Потом поспешно отправился, и, возвратившись в Антиохию, он нашел, что Филипп владеет городом, вступил с ним в сражение и силою взял город.
 • Когда Димитрий услышал, что Никанор и воины его пали в сражении, послал Вакхида и Алкима во второй раз в землю Иудейскую и правое крыло с ними.
 • И отправились они по дороге в Галгалы и расположились станом при Месалофе, что в Арвилах, и, овладев им, погубили множество людей.
 • В первом месяце сто пятьдесят второго года расположились они станом у Иерусалима,
 • но снялись и пошли к Верее с двадцатью тысячами мужей и двумя тысячами конницы.
 • А Иуда расположился станом при Елеасе, и три тысячи избранных мужей с ним.
 • Но, увидев множество войска, как оно многочисленно, они весьма устрашились, и многие из стана его разбежались, и осталось из них не более восьмисот мужей.
 • Когда увидел Иуда, что разбежалось ополчение его, а война тревожила его, он смутился сердцем, потому что не имел времени собрать их.
 • Он опечалился и сказал оставшимся: встанем и пойдем на противников наших; может быть, мы в силах будем сражаться с ними.
 • Но они отклоняли его и говорили: мы не в силах, но будем теперь спасать жизнь нашу, и потом возвратимся с братьями нашими, и тогда будем сражаться против них, а теперь нас мало.
 • Но Иуда сказал: нет, да не будет этого со мною, чтобы бежать от них; а если пришел час наш, то умрем мужественно за братьев наших и не оставим нарекания на славу нашу.
 • И двинулось войско из стана и стало против них; и разделилась конница на две части, а впереди войска шли пращники и стрельцы и все сильные передовые воины.
 • Вакхид же находился на правом крыле, и приближались отряды с обеих сторон и трубили трубами.
 • Затрубили трубами и бывшие с Иудою, и поколебалась земля от шума войск, и было упорное сражение от утра до вечера.
 • Когда увидел Иуда, что Вакхид и крепчайшая часть его войска находится на правой стороне, то собрались к нему все храбрые сердцем –
 • и разбито ими правое крыло, и они преследовали их до горы Азота.
 • Когда находившиеся на левом крыле увидели, что правое крыло разбито, то обратились вслед за Иудою и бывшими с ним, с тыла.
 • И сражение было жестокое, и много пало пораженных с той и другой стороны,
 • пал и Иуда, а прочие обратились в бегство.
 • И взяли Ионафан и Симон Иуду, брата своего, и похоронили его во гробе отцов его в Модине.
 • И оплакивали его и рыдали о нем сильно все Израильтяне, и печалились много дней и говорили:
 • как пал сильный, спасавший Израиля?
 • Прочие же дела Иуды, и сражения, и мужественные подвиги, которые совершил он, и величие его не описаны, ибо их было весьма много.
 • По смерти же Иуды во всех пределах Израильских явились люди беззаконные, и поднялись все делатели неправды.
 • В те самые дни был очень сильный голод, и страна пристала к ним.
 • И выбрал Вакхид нечестивых мужей и поставил их начальниками страны.
 • Они разведывали и разыскивали друзей Иуды и приводили их к Вакхиду, а он мстил им и издевался над ними.
 • И была великая скорбь в Израиле, какой не бывало с того дня, как не видно стало у них пророка.
 • Тогда собрались все друзья Иуды и сказали Ионафану:
 • с того времени, как скончался брат твой Иуда, нет подобного ему мужа, чтобы выйти против врагов и Вакхида и против ненавистников нашего народа.
 • Итак, теперь мы тебя избрали – быть нам вместо него начальником и вождем, чтобы вести войну нашу.
 • И принял Ионафан в то время предводительство и стал на место Иуды, брата своего.
 • И узнал о том Вакхид и искал убить его.
 • Об этом узнали Ионафан и Симон, брат его, и все бывшие с ним и убежали в пустыню Фекое и расположились станом при водах озера Асфар.
 • Вакхид, узнав о том в день субботний, переправился сам и все войско его за Иордан.
 • А Ионафан отправил брата своего – предводителя народа – и просил друзей своих, Наватеев, чтобы сложить у них большой запас свой.
 • Но вышли из Мидавы сыны Иамври и схватили Иоанна и все, что он имел, и ушли.
 • После сих происшествий сказали Ионафану и Симону, брату его, что сыны Иамври торжественно совершают знатный брак и провожают из Надавафа с великою пышностью невесту, дочь одного из знатных вельмож Хананейских.
 • Тогда вспомнили они об Иоанне, брате своем, и вышли, и скрылись под кровом горы.
 • Подняв глаза свои, они увидели: вот восклицания и большое приданое; навстречу вышел жених и друзья его и братья его с тимпанами и музыкою и со многими оружиями.
 • Тогда бывшие с Ионафаном поднялись на них из засады и побили их, и много пало пораженных, а остальные убежали на гору; и взяли они всю добычу их.
 • И обратилось брачное торжество в печаль, и звук музыки их – в плач.
 • Так отмстили они за кровь брата своего и возвратились к болотистому месту у Иордана.
 • И услышал об этом Вакхид – и в день субботний пришел к берегам Иордана с большим войском.
 • Тогда сказал Ионафан бывшим с ним: встанем теперь и сразимся за жизнь нашу, ибо ныне – не то, что вчера и третьего дня.
 • Вот, неприятель и спереди нас и сзади нас, вода Иордана с той и с другой стороны, и болото и лес, и нет места, куда уклониться.
 • Итак, теперь воззовите на небо, чтобы избавиться вам от руки врагов ваших.
 • И началось сражение. И простер Ионафан руку свою, чтобы поразить Вакхида, но тот уклонился от него назад.
 • И бросился Ионафан и бывшие с ним в Иордан и переплыли на другой берег, а те не перешли за ними Иордана.
 • И пало у Вакхида в тот день до тысячи мужей.
 • И возвратился он в Иерусалим и построил в Иудее крепкие города: крепость в Иерихоне, и Еммаум и Вефорон, и Вефиль и Фамнафу в Фарафоне, и Тефон с высокими стенами, воротами и запорами,
 • и поставил в них стражу, чтобы враждебно действовать против Израиля.
 • Укрепил также город в Вефсуре и Газару и крепость и оставил в них войско со съестными запасами,
 • и взял в заложники сыновей вождей страны и поместил их в Иерусалимской крепости под стражею.
 • В сто пятьдесят третьем году, во втором месяце, Алким велел разорить стену внутреннего двора храма и разрушить дело пророков, и уже начал разрушение.
 • Но в то самое время Алким поражен был ударом, и остановились предприятия его; уста его сомкнулись, он онемел и не мог более вымолвить ни одного слова и завещать о доме своем.
 • И умер Алким в то же время в тяжких мучениях.
 • Когда Вакхид узнал, что Алким умер, возвратился к царю; и земля Иудейская два года оставалась в покое.
 • Тогда все беззаконники совещались и говорили: вот, Ионафан и находящиеся с ним живут безопасно в покое; приведем теперь Вакхида, и он схватит всех их в одну ночь.
 • Пошли и предложили ему такой совет.
 • Он решился идти с большим войском и послал тайно письма всем союзникам своим, которые находились в Иудее, чтобы они схватили Ионафана и находящихся с ним, но они не могли, потому что замысел их сделался известен им.
 • И поймали они из мужей страны виновников этого злодейства до пятидесяти человек и убили их.
 • После сего удалились Ионафан и Симон и бывшие с ними в Вефваси, что в пустыне, и возобновили разрушенное там и укрепили город.
 • Узнав об этом, Вакхид собрал все войско свое, известив и тех, которые находились в Иудее,
 • пришел и осадил Вефваси, и сражался против него много дней и устроил машины.
 • Ионафан же оставил в городе Симона, брата своего, а сам вышел в страну, и вышел с небольшим числом,
 • и поразил Одоааррина и братьев его и сыновей Фасирона в шатрах их и начал поражать и наступать с силою.
 • Тогда и Симон и бывшие с ним выступили из города и сожгли машины,
 • и сражались против Вакхида, и он был разбит ими; этим они сильно опечалили его, потому что замысел его и поход остался тщетным.
 • Сильно разгневался он на мужей беззаконных, которые присоветовали ему идти в эту страну, и многих из них умертвил, и решился возвратиться в землю свою.
 • Узнав об этом, Ионафан послал к нему старейшин, чтобы заключить с ним мир и чтобы он отдал пленных.
 • Он принял это и сделал по словам его, и поклялся не причинять ему никакого зла во все дни жизни своей,
 • и отдал ему пленных, которых прежде взял в плен в земле Иудейской, и возвратился в землю свою и не приходил более в пределы их.
 • И унялся меч в Израиле, и поселился Ионафан в Махмасе; и начал Ионафан судить народ и истребил нечестивых из среды Израиля.
 • Ионафан, видя, что время благоприятствует ему, избрал мужей и послал в Рим установить и возобновить дружбу с Римлянами,
 • и к Спартанцам и в другие места послал письма о том же.
 • И пришли они в Рим, и вошли в совет, и сказали: «Ионафан-первосвященник и народ Иудейский прислали нас, чтобы возобновить дружбу с вами и союз по-прежнему».
 • И там дали им письма к местным начальникам, чтобы проводили их в землю Иудейскую с миром.
 • Вот список письма, которое писал Ионафан Спартанцам:
 • «Первосвященник Ионафан и народные старейшины и священники и остальной народ Иудейский братьям Спартанцам – радоваться.
 • Еще прежде от Дария [Арея], царствовавшего у вас, присланы были к первосвященнику Онии письма, что вы – братья наши, как показывает список.
 • И принял Ония посланного мужа с честью, и получил письма, в которых ясно говорилось о союзе и дружбе.
 • Мы же, хотя и не имеем надобности в них, имея утешением священные книги, которые в руках наших,
 • но предприняли послать к вам для возобновления братства и дружбы, чтобы не отчуждаться от вас, ибо много прошло времени после того, как вы присылали к нам.
 • Мы неопустительно во всякое время, как в праздники, так и в прочие установленные дни, воспоминаем о вас при жертвоприношениях наших и молитвах, как должно и прилично воспоминать братьев.
 • Мы радуемся о вашей славе;
 • нас же обстоят многие беды и частые войны; ибо воевали против нас окрестные цари.
 • Но мы не хотели беспокоить вас и прочих союзников и друзей наших в этих войнах,
 • ибо мы имеем помощь небесную, помогающую нам; мы избавились от врагов наших, и враги наши усмирены.
 • Теперь мы избрали Нуминия, сына Антиохова, и Антипатра, сына Иасонова, и послали их к Римлянам возобновить дружбу с ними и прежний союз.
 • Поручили им идти и к вам, приветствовать вас и вручить вам письма от нас о возобновлении и с вами нашего братства.
 • И вы хорошо сделаете, ответив нам на них».
 • Вот и список писем, которые прислал Дарий [Арей]:
 • «Царь Спартанский Онии первосвященнику – радоваться.
 • Найдено в писании о Спартанцах и Иудеях, что они – братья и от рода Авраамова.
 • Теперь, когда мы узнали об этом, вы хорошо сделаете, написав нам о благосостоянии вашем.
 • Мы же уведомляем вас: скот ваш и имущество ваше – наши, а что у нас есть, то ваше. И мы повелели объявить вам об этом».
 • И услышал Ионафан, что возвратились военачальники Димитрия с бо́льшим войском, нежели прежде, чтобы воевать против него,
 • и вышел из Иерусалима, и встретил их в стране Амафитской, и не дал им времени войти в страну его.
 • И послал соглядатаев в стан их, которые, возвратившись, объявили ему, что они готовятся напасть на них в эту ночь.
 • Посему, когда зашло солнце, Ионафан приказал своим бодрствовать, быть в вооружении и готовиться к сражению всю ночь, и поставил вокруг стана передовых сторожей.
 • И услышали неприятели, что Ионафан со своими приготовился к сражению, и устрашились, и затрепетали сердцем своим, и, зажегши огни в стане своем, ушли.
 • Ионафан же и бывшие с ним не знали о том до утра, ибо видели горящие огни.
 • И погнался Ионафан за ними, но не настиг их, потому что они перешли реку Елевферу.
 • Тогда Ионафан обратился на Арабов, называемых Заведеями, поразил их и взял добычу их.
 • Потом, возвратившись, пришел в Дамаск и прошел по всей той стране.
 • И Симон вышел, и прошел до Аскалона и ближайших крепостей, и обратился в Иоппию, и овладел ею
 • ибо он услышал, что [Иоппияне] хотят сдать крепость войскам Димитрия, – и поставил там стражу, чтобы охранять ее.
 • И возвратился Ионафан, и созвал старейшин народа, и советовался с ними, чтобы построить крепости в Иудее,
 • возвысить стены Иерусалима и воздвигнуть высокую стену между крепостью и городом, дабы отделить ее от города, так чтобы она была особо и не было бы в ней ни купли, ни продажи.
 • Когда собрались устроить город и дошли до стены у потока с восточной стороны, то построили так называемую Хафенафу.
 • А Симон построил Адиду в Сефиле и укрепил ворота и запоры.
 • Между тем Трифон домогался сделаться царем Азии и возложить на себя венец и поднять руку на царя Антиоха,
 • но опасался, как бы не воспрепятствовал ему Ионафан и не начал против него войны; поэтому искал случая, чтобы взять Ионафана и убить, и, поднявшись, пошел в Вефсан.
 • И вышел Ионафан навстречу ему с сорока тысячами избранных мужей, готовых к битве, и пришел в Вефсан.
 • Когда Трифон увидел, что Ионафан идет с многочисленным войском, то побоялся поднять на него руки.
 • И принял его с честью, и представил его всем друзьям своим, дал ему подарки, приказал войскам своим повиноваться ему, как себе самому.
 • Потом сказал Ионафану: для чего ты утруждаешь весь этот народ, когда не предстоит нам войны?
 • Итак, отпусти их теперь в домы их, а для себя избери немногих мужей, которые были бы с тобою, и пойдем со мною в Птолемаиду, и я передам ее тебе и другие крепости и остальные войска и всех, заведующих сборами, и потом возвращусь; ибо для этого я и нахожусь здесь.
 • И поверил ему Ионафан, и сделал так, как он сказал, и отпустил войска, и они отправились в землю Иудейскую;
 • с собою же оставил три тысячи мужей, из которых две тысячи оставил в Галилее, тысяча же отправилась с ним.
 • Но как скоро вошел Ионафан в Птолемаиду, Птолемаидяне заперли ворота, и схватили его, и всех вошедших с ним убили мечом.
 • Тогда Трифон послал войско и конницу в Галилею и на великую равнину, чтобы истребить всех бывших с Ионафаном.
 • Но они, услышав, что Ионафан схвачен и погиб и бывшие с ним, ободрили друг друга и вышли густым строем, готовые сразиться.
 • И увидели преследующие, что дело идет о жизни, и возвратились назад.
 • А они все благополучно пришли в землю Иудейскую и оплакивали Ионафана и бывших с ним, и были в большом страхе, и весь Израиль плакал горьким плачем.
 • Тогда все окрестные народы искали истребить их, ибо говорили: теперь нет у них начальника и поборника; итак, будем теперь воевать против них и истребим из среды людей память их.
 • И҆ бы́сть є҆гда̀ ᲂу҆слы́шаша ꙗ҆зы́цы ѡ҆́крестъ, ꙗ҆́кѡ созда́сѧ ѻ҆лта́рь и҆ ѡ҆бнови́сѧ ст҃ы́нѧ ꙗ҆́коже пре́жде, и҆ разгнѣ́вашасѧ ѕѣлѡ̀:
 • и҆ совѣща́шасѧ погꙋби́ти ро́дъ і҆а́кѡвль, и҆̀же бѣ́хꙋ посредѣ̀ и҆́хъ, и҆ нача́ша ᲂу҆бива́ти въ лю́дехъ и҆ и҆стреблѧ́ти.
 • И҆ ра́товаше і҆ꙋ́да на сы́ны и҆са́ѵѡвы во і҆дꙋме́и, ꙗ҆́же во а҆кравати́нѣ, поне́же ѡ҆бсѣдѧ́хꙋ і҆и҃лѧ: и҆ поразѝ и҆̀хъ ꙗ҆́звою вели́кою, и҆ ᲂу҆тѣснѝ и҆̀хъ, и҆ взѧ̀ коры̑сти и҆́хъ.
 • И҆ помѧнꙋ̀ ѕло́бꙋ сынѡ́въ веа́нихъ, и҆̀же бѣ́хꙋ лю́демъ въ сѣ́ть и҆ въ собла́знъ, во є҆́же лови́ти и҆̀мъ на пꙋте́хъ.
 • И҆ затвори́шасѧ ѿ негѡ̀ въ пѵ́ргѣхъ, и҆ настꙋпѝ на ни́хъ, и҆ проклѧ̀ и҆̀хъ, и҆ зажжѐ пѵ́рги и҆́хъ ѻ҆гне́мъ, со всѣ́ми ꙗ҆̀же въ ни́хъ бѧ́хꙋ.
 • И҆ про́йде на сы́ны а҆ммѡ̑ни, и҆ ѡ҆брѣ́те рꙋ́кꙋ крѣ́пкꙋ и҆ лю́ди мнѡ́ги, и҆ тїмоѳе́а вожда̀ и҆́хъ.
 • И҆ соста́ви на ни́хъ бра̑ни мнѡ́ги, и҆ сотре́ни сꙋ́ть пред̾ лице́мъ є҆гѡ̀, и҆ побѝ и҆̀хъ,
 • и҆ взѧ̀ і҆ази́ра и҆ дщє́ри є҆гѡ̀, и҆ возврати́сѧ во і҆ꙋде́ю.
 • И҆ собра́шасѧ ꙗ҆зы́цы и҆̀же въ галааді́тїдѣ проти́вꙋ і҆и҃льтѧнѡмъ сꙋ́щымъ въ предѣ́лѣхъ и҆́хъ, да и҆збїю́тъ и҆̀хъ. и҆ побѣго́ша въ даѳе́мꙋ тверды́ню.
 • И҆ посла́ша писа́нїе ко і҆ꙋ́дѣ и҆ бра́тїи є҆гѡ̀, рекꙋ́ще: собра́шасѧ на ны̀ ꙗ҆зы́цы, и҆̀же ѡ҆́крестъ на́съ, и҆зби́ти на́съ,
 • и҆ гото́вѧтсѧ прїитѝ и҆ взѧ́ти тверды́ню, въ ню́же вбѣго́хомъ, и҆ тїмоѳе́й є҆́сть воево́да си́лъ и҆́хъ:
 • нн҃ѣ ᲂу҆̀бо прише́дъ и҆зба́ви на́съ ѿ рꙋкѝ и҆́хъ, ꙗ҆́кѡ падѐ мно́жество ѿ на́съ:
 • и҆ всѝ бра́тїѧ на̑ша сꙋ́щїи въ мѣ́стѣхъ тꙋві́инихъ ᲂу҆бїе́ни сꙋ́ть, и҆ плѣни́ша же́нъ и҆́хъ и҆ ча̑дъ и҆́хъ и҆ и҆мѣ̑нїѧ и҆́хъ, и҆ погꙋби́ша та́мѡ ꙗ҆́кѡ ты́сѧщꙋ мꙋже́й.
 • И҆ є҆щѐ писа̑нїѧ чтѧ́хꙋсѧ, и҆ сѐ, и҆ні́и вѣ̑стницы прїидо́ша ѿ галїле́и въ раздра́ныхъ ри́захъ, возвѣща́юще по словесє́мъ си̑мъ, рекꙋ́ще:
 • собра́шасѧ на на́съ ѿ птолемаі́ды и҆ тѵ́ра, и҆ сїдѡ́на и҆ всеѧ̀ галїле́и и҆ноплемє́нникъ, є҆́же и҆скорени́ти на́съ.
 • Є҆гда́ же ᲂу҆слы́ша і҆ꙋ́да и҆ лю́дїе словеса̀ сїѧ̑, собра́сѧ собо́ръ вели́къ ᲂу҆совѣ́товати, что̀ сотворѧ́тъ бра́тїѧмъ свои̑мъ сꙋ́щымъ въ ско́рби и҆ вою́ємымъ ѿ ни́хъ.
 • И҆ речѐ і҆ꙋ́да сі́мѡнꙋ и҆ бра́тꙋ своемꙋ̀: и҆зберѝ себѣ̀ мꙋ́жы и҆ и҆дѝ, и҆ и҆зба́ви бра́тїю твою̀ сꙋ́щꙋю въ галїле́и: а҆́зъ же и҆ бра́тъ мо́й і҆ѡнаѳа́нъ по́йдемъ въ галааді́тъ.
 • И҆ ѡ҆ста́ви і҆ѡ́сифа сы́на заха́рїина и҆ а҆за́рїю воевѡ́ды лю́демъ съ про́чими вѡ́ины во і҆ꙋде́и на хране́нїе,
 • и҆ заповѣ́да и҆̀мъ, глаго́лѧ: прилѣжи́те лю́демъ си̑мъ и҆ не сотвори́те бра́ни на ꙗ҆зы́ки, до́ндеже мы̀ возврати́мсѧ.
 • И҆ ѿдѣли́ша сі́мѡнꙋ мꙋже́й трѝ ты́сѧщы, да и҆́детъ въ галїле́ю, і҆ꙋ́дѣ же ѻ҆́смь ты́сѧщъ мꙋже́й въ галааді́тъ.
 • И҆ и҆́де сі́мѡнъ въ галїле́ю и҆ соста́ви бра̑ни мнѡ́ги на ꙗ҆зы́ки, и҆ сотро́шасѧ ꙗ҆зы́цы ѿ лица̀ є҆гѡ̀,
 • и҆ погна̀ в̾слѣ́дъ и҆́хъ да́же до вра́тъ птолемаі́ды: и҆ падо́ша ѿ ꙗ҆зы̑къ ꙗ҆́кѡ трѝ ты́сѧщы мꙋже́й, и҆ взѧ̀ кѡры́сти и҆́хъ,
 • и҆ поѧ́тъ сꙋ́щихъ въ галїле́и и҆ во а҆рватті́сѣхъ съ жена́ми и҆ ча̑ды, и҆ всѧ̑ є҆ли̑ка бѧ́хꙋ и҆̀мъ, и҆ приведѐ во і҆ꙋде́ю съ весе́лїемъ ве́лїимъ.
 • И҆ і҆ꙋ́да маккаве́й и҆ і҆ѡнаѳа́нъ бра́тъ є҆гѡ̀ преидо́ша і҆ѻрда́нъ, и҆ и҆до́ша пꙋ́ть трїе́хъ дні́й въ пꙋсты́ни,
 • и҆ срѣто́ша навате́євъ, и҆ прїѧ́ша и҆̀хъ ми́рнѡ, и҆ повѣ́даша и҆̀мъ всѧ̑, ꙗ҆̀же слꙋчи́шасѧ бра́тїи и҆́хъ въ галааді́тїдѣ,
 • и҆ ꙗ҆́кѡ мно́зи ѿ ни́хъ заключе́ни сꙋ́ть въ восо́рѣ и҆ восо́ръ, во а҆лемі́сѣхъ, хасфѡ́рѣ, маке́дѣ и҆ карнаі́нѣ: сі́и всѝ гра́ди тве́рди и҆ вели́цы:
 • и҆ въ про́чїихъ градѣ́хъ галааді́тїды сꙋ́ть затворе́ни, и҆ во ᲂу҆́трїе стро́ѧтсѧ ѡ҆полчи́тисѧ на тверды̑ни и҆ ꙗ҆́ти и҆ и҆зби́ти всѣ́хъ си́хъ во є҆ди́нъ де́нь.
 • И҆ возврати́сѧ і҆ꙋ́да и҆ вѡ́и є҆гѡ̀ въ пꙋ́ть въ пꙋсты́ню въ восо́ръ внеза́пꙋ: и҆ взѧ̀ гра́дъ, и҆ ᲂу҆бѝ всѧ́къ мꙋ́жескъ по́лъ ᲂу҆сты̑ меча̀, и҆ взѧ̀ всѧ̑ коры̑сти и҆́хъ, и҆ сожжѐ є҆го̀ ѻ҆гне́мъ:
 • и҆ воста̀ ѿтꙋ́дꙋ но́щїю и҆ и҆́де да́же до тверды́ни.
 • И҆ бы́сть пред̾ заре́ю, и҆ воздвиго́ша ѻ҆́чи своѝ, и҆ сѐ, лю́дїе мно́зи, и҆̀мже не бѣ̀ числа̀, несꙋ́ще лѣ̑ствицы и҆ миха̑ны взѧ́ти тверды́ню, и҆ ра́товахꙋ и҆̀хъ.
 • И҆ ви́дѣ і҆ꙋ́да, ꙗ҆́кѡ нача́сѧ бра́нь, и҆ во́пль гра́да взы́де да́же до небесѐ трꙋба́ми и҆ гла́сомъ ве́лїимъ,
 • и҆ речѐ мꙋжє́мъ си́лы: бі́йтесѧ дне́сь за бра́тїю ва́шꙋ.
 • И҆ и҆зы́де тремѧ̀ нача́лы созадѝ и҆́хъ: и҆ вострꙋби́ша трꙋба́ми и҆ возопи́ша въ моли́твѣ.
 • И҆ позна̀ по́лкъ тїмоѳе́овъ, ꙗ҆́кѡ маккаве́й є҆́сть, и҆ ѿбѣжа̀ ѿ лица̀ є҆гѡ̀, и҆ побѝ и҆̀хъ ꙗ҆́звою ве́лїею, и҆ падо́ша ѿ ни́хъ въ де́нь ѡ҆́нъ ꙗ҆́кѡ ѻ҆́смь ты́сѧщъ мꙋже́й.
 • И҆ ѡ҆брати́сѧ (і҆ꙋ́да) въ масфꙋ̀ и҆ повоева̀ ю҆̀ и҆ взѧ̀ ю҆̀, и҆ ᲂу҆бѝ ве́сь мꙋ́жескъ по́лъ є҆ѧ̀ и҆ взѧ̀ коры̑сти є҆ѧ̀, и҆ сожжѐ ю҆̀ ѻ҆гне́мъ:
 • ѿтꙋ́дꙋ по́йде и҆ взѧ̀ хасфѡ́ръ, маке́дъ и҆ восо́ръ и҆ про́чыѧ гра́ды галааді́тїды.
 • И҆ по си́хъ словесѣ́хъ собра̀ тїмоѳе́й по́лкъ и҆́нъ и҆ ѡ҆полчи́сѧ къ лицꙋ̀ рафѡ́на ѡ҆б̾ ѻ҆нꙋ̀ странꙋ̀ пото́ка.
 • И҆ посла̀ і҆ꙋ́да соглѧ́дати по́лкъ. и҆ возвѣсти́ша є҆мꙋ̀ глаго́люще: со́брани сꙋ́ть къ немꙋ̀ всѝ ꙗ҆зы́цы, и҆̀же ѡ҆́крестъ на́съ, си́ла ве́лїѧ ѕѣлѡ̀:
 • и҆ а҆ра́влѧнъ наѧ́ша въ по́мощь себѣ̀, и҆ ѡ҆полча́ютсѧ ѡ҆б̾ ѻ҆нꙋ̀ странꙋ̀ пото́ка, гото́ви прїитѝ на тѧ̀ на бра́нь. и҆ и҆́де і҆ꙋ́да во срѣ́тенїе и҆́хъ.
 • И҆ речѐ тїмоѳе́й нача́льникѡмъ во́євъ свои́хъ: є҆гда̀ прибли́житсѧ і҆ꙋ́да и҆ по́лкъ є҆гѡ̀ къ пото́кꙋ водно́мꙋ, а҆́ще прїи́детъ къ на́мъ пре́жде, не мо́жемъ постоѧ́ти проти́вꙋ є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ могі́й возмо́жетъ проти́вꙋ на́съ:
 • а҆́ще же ᲂу҆страши́тсѧ и҆ ѡ҆полчи́тсѧ ѡ҆б̾ ѻ҆нꙋ̀ странꙋ̀ рѣкѝ, пре́йдемъ къ немꙋ̀ и҆ возмо́жемъ проти́вꙋ є҆гѡ̀.
 • Є҆гда́ же прибли́жисѧ і҆ꙋ́да къ пото́кꙋ водно́мꙋ, поста́ви кни́жники люді́й при пото́цѣ и҆ повелѣ̀ и҆̀мъ глаго́лѧ: не ѡ҆ставлѧ́йте всѧ́каго человѣ́ка ѡ҆ста́тисѧ въ полцѣ̀, но да грѧдꙋ́тъ всѝ на бра́нь.
 • И҆ пре́йде на ни́хъ пре́жде, и҆ всѝ лю́дїе в̾слѣ́дъ є҆гѡ̀. и҆ сотре́ни сꙋ́ть всѝ ꙗ҆зы́цы пред̾ лице́мъ є҆гѡ̀, и҆ поверго́ша ѻ҆рꙋ̑жїѧ своѧ̑, и҆ бѣжа́ша въ ка́пище, є҆́же къ карнаі́нѣ.
 • И҆ взѧ́ша гра́дъ, и҆ ка́пище сожго́ша ѻ҆гне́мъ со всѣ́ми, ꙗ҆̀же въ не́мъ: и҆ побѣжде́нъ бы́сть карнаі́нъ и҆ не возмо́же ктомꙋ̀ ста́ти проти́вꙋ лица̀ і҆ꙋ́дина.
 • И҆ собра̀ і҆ꙋ́да всѣ́хъ і҆и҃льтѧнъ, и҆̀же бѣ́хꙋ въ галааді́тїдѣ, ѿ ма́ла да́же до вели́ка, и҆ жєны̀ и҆́хъ и҆ ча̑да и҆́хъ и҆ и҆мѣ̑нїѧ, по́лкъ вели́къ ѕѣлѡ̀, прїитѝ въ зе́млю і҆ꙋ́динꙋ.
 • И҆ прїидо́ша да́же до є҆фрѡ́на, и҆ се́й гра́дъ ве́лїй на вхо́дѣ тве́рдъ ѕѣлѡ̀: и҆ не бѣ̀ ᲂу҆клони́тисѧ ѿ негѡ̀ на де́сно и҆лѝ шꙋ́ее, но то́кмѡ сквозѣ̀ є҆го̀ проитѝ.
 • И҆ заключи́шасѧ, и҆̀же бѧ́хꙋ въ гра́дѣ, и҆ загради́ша врата̀ ка́менїемъ. и҆ посла̀ къ ни̑мъ і҆ꙋ́да со словесы̀ ми́рными, глаго́лѧ:
 • про́йдемъ по землѝ ва́шей, є҆́же ѿитѝ въ зе́млю на́шꙋ, и҆ никто́же ва́съ и҆з̾ѡби́дитъ, то́кмѡ нога́ми про́йдемъ. и҆ не восхотѣ́ша ѿве́рсти є҆мꙋ̀.
 • И҆ повелѣ̀ і҆ꙋ́да проповѣ́дати въ полцѣ̀ ѡ҆полчи́тисѧ коемꙋ́ждо, въ не́мже кто̀ є҆́сть мѣ́стѣ.
 • И҆ ѡ҆полчи́шасѧ мꙋ́жїе си́лы и҆ ра́товаша гра́дъ то́й ве́сь де́нь и҆ всю̀ но́щь. и҆ предаде́сѧ гра́дъ въ рꙋ́ки є҆гѡ̀.
 • И҆ побѝ всѧ́къ мꙋ́жескъ по́лъ ᲂу҆сты̑ меча̀ и҆ и҆скоренѝ є҆го̀, и҆ взѧ̀ коры̑сти є҆гѡ̀ и҆ про́йде сквозѣ̀ гра́дъ по ᲂу҆бїє́нымъ.
 • И҆ преидо́ша і҆ѻрда́нъ въ по́ле вели́кое проти́вꙋ лицꙋ̀ веѳса́на.
 • И҆ бѣ̀ і҆ꙋ́да собира́ѧ да́льнѣйшихъ и҆ ᲂу҆вѣща́ваше люді́й по всемꙋ̀ пꙋтѝ, до́ндеже прїи́дꙋтъ въ зе́млю і҆ꙋ́динꙋ.
 • И҆ взыдо́ша на го́рꙋ сїѡ́нъ съ весе́лїемъ и҆ ра́достїю и҆ принесо́ша всесожжє́нїѧ, ꙗ҆́кѡ не падѐ ѿ ни́хъ ни є҆ди́нъ, до́ндеже возврати́шасѧ въ ми́рѣ.
 • И҆ во дни̑, въ нѧ́же бы́сть і҆ꙋ́да и҆ і҆ѡнаѳа́нъ въ галаа́дѣ, и҆ сі́мѡнъ бра́тъ є҆гѡ̀ въ галїле́и проти́вꙋ лицꙋ̀ птолемаі́ды,
 • слы́ша і҆ѡ́сифъ заха́рїинъ сы́нъ и҆ а҆за́рїа, нача̑льницы си́лы, ѡ҆ ве́щехъ благосодѣ́ѧнныхъ и҆ ѡ҆ бра́нехъ, ꙗ҆̀же сотвори́ша,
 • и҆ рѣ́ша: сотвори́мъ и҆ мы̀ себѣ̀ и҆́мѧ и҆ по́йдемъ ра́товати на ꙗ҆зы́ки, и҆̀же ѡ҆́крестъ на́съ.
 • И҆ возвѣсти́ша сꙋ́щымъ ѿ си́лы ꙗ҆́же съ ни́ми и҆ и҆до́ша на і҆амні́ю.
 • И҆ и҆зы́де горгі́а и҆з̾ гра́да и҆ мꙋ́жїе є҆гѡ̀ во срѣ́тенїе и҆̀мъ на бра́нь.
 • И҆ побѣжде́нъ бы́сть і҆ѡ́сифъ и҆ а҆за́рїа, и҆ гна́ни бы́ша да́же до предѣ̑лъ і҆ꙋ́диныхъ: и҆ падо́ша въ де́нь ѡ҆́нъ ѿ люді́й і҆и҃левыхъ ꙗ҆́кѡ двѣ̀ ты́сѧщы мꙋже́й. и҆ бы́сть ꙗ҆́зва вели́ка въ лю́дехъ і҆и҃левыхъ,
 • поне́же не послꙋ́шаша і҆ꙋ́ды и҆ бра́тїй є҆гѡ̀, мнѧ́щесѧ хра́бри бы́ти:
 • ті́и же не бѧ́хꙋ ѿ сѣ́мене мꙋже́й ѻ҆́нѣхъ, и҆́миже даде́сѧ спасе́нїе і҆и҃лю рꙋко́ю и҆́хъ.
 • И҆ мꙋ́жъ і҆ꙋ́да и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ просла́вишасѧ ѕѣлѡ̀ пред̾ всѣ́мъ і҆и҃лемъ и҆ ꙗ҆зы̑ки всѣ́ми, и҆дѣ́же слы́шашесѧ и҆́мѧ и҆́хъ.
 • И҆ совокꙋпи́шасѧ къ ни̑мъ бла́го глаго́лющїи.
 • И҆ и҆зы́де і҆ꙋ́да и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀, и҆ ра́товахꙋ сынѡ́въ и҆са́ѵлихъ въ землѝ ꙗ҆́же къ ю҆́гꙋ, и҆ поразѝ хеврѡ́на и҆ дщє́ри є҆гѡ̀, и҆ разорѝ тверды̑ни є҆гѡ̀, и҆ столпы̀ є҆гѡ̀ пожжѐ ѡ҆́крестъ.
 • И҆ воздви́жесѧ и҆тѝ въ зе́млю и҆ноплеме́нникѡвъ и҆ прохожда́ше самарі́ю.
 • Въ де́нь ѡ҆́нъ падо́ша свѧще́нницы на бра́ни, хотѧ́щїи хра́брѣе бы́ти, внегда̀ и҆зы́ти и҆̀мъ на бра́нь без̾ совѣ́та (є҆гѡ̀).
 • И҆ ᲂу҆клони́сѧ і҆ꙋ́да во а҆зѡ́тъ въ зе́млю и҆ноплеме́нникѡвъ, и҆ разорѝ ка̑пища и҆́хъ, и҆ и҆зваѧ̑нїѧ богѡ́въ и҆́хъ сожжѐ ѻ҆гне́мъ, и҆ взѧ̀ кѡры́сти ѿ градѡ́въ, и҆ возврати́сѧ въ зе́млю і҆ꙋ́динꙋ.
 • И҆ ца́рь а҆нтїо́хъ прохожда́ше вы̑шнїѧ страны̑ и҆ слы́ша, ꙗ҆́кѡ є҆́сть є҆лѷмаі́съ въ персі́дѣ гра́дъ сла́венъ бога́тствомъ, сребро́мъ и҆ зла́томъ,
 • и҆ хра́мъ въ не́мъ бога́тъ ѕѣлѡ̀, и҆ тꙋ̀ запѡ́ны зла̑ты, и҆ брѡнѧ̀ и҆ ѻ҆рꙋ̑жїѧ, ꙗ҆̀же ѡ҆ста́ви тꙋ̀ а҆леѯа́ндръ сы́нъ фїлі́пповъ, ца́рь македо́нскїй, и҆́же ца́рствова пе́рвый во є҆́ллинѣхъ.
 • И҆ прїи́де и҆ и҆ска́ше взѧ́ти гра́дъ и҆ плѣни́ти є҆го̀, и҆ не возмо́же, ꙗ҆́кѡ позна́сѧ сло́во сꙋ́щымъ во гра́дѣ.
 • И҆ воста́ша проти́вꙋ є҆мꙋ̀ на бра́нь, и҆ побѣжѐ ѿтꙋ́дꙋ, и҆ и҆́де со ско́рбїю ве́лїею, и҆ возврати́сѧ въ вавѷлѡ́нъ.
 • И҆ прїи́де возвѣща́ѧй є҆мꙋ̀ нѣ́кто въ персі́дꙋ, ꙗ҆́кѡ ѿбѣго́ша полцы̀ ходи́вшїи во і҆ꙋде́ю.
 • И҆ ходѝ лѷсі́а съ си́лою крѣ́пкою въ пе́рвыхъ, и҆ прогна́нъ бы́сть ѿ лица̀ и҆́хъ, и҆ возмого́ша ѻ҆рꙋ́жїѧми и҆ си́лами и҆ коры́стьми мно́гими, ꙗ҆̀же взѧ́ша ѿ полкѡ́въ, и҆̀хже и҆зби́ша.
 • И҆ разори́ша ме́рзость, ю҆́же созда̀ на ѻ҆лтарѝ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ, и҆ ст҃ы́ню, ꙗ҆́коже пре́жде ѡ҆крꙋжи́ша стѣна́ми высо́кими, и҆ веѳсꙋ́рꙋ гра́дъ є҆гѡ̀.
 • И҆ бы́сть ꙗ҆́кѡ ᲂу҆слы́ша ца́рь словеса̀ сїѧ̑, ᲂу҆страши́сѧ и҆ смꙋти́сѧ ѕѣлѡ̀: и҆ падѐ на ло́же и҆ впадѐ въ недꙋ́гъ ѿ печа́ли, поне́же не сбы́стсѧ є҆мꙋ̀, ꙗ҆́коже помышлѧ́ше.
 • И҆ бѣ̀ тꙋ̀ дни̑ мнѡ́ги, поне́же ѡ҆бнови́сѧ на не́мъ печа́ль вели́ка, и҆ мнѧ́ше, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆́мретъ.
 • И҆ созва̀ всѧ̑ дрꙋ́ги своѧ̑ и҆ речѐ и҆̀мъ: ѿи́де со́нъ ѿ ѻ҆́чїю моє́ю, и҆ и҆спадо́хъ се́рдцемъ ѿ печа́ли,
 • и҆ рѣ́хъ въ се́рдцы мое́мъ: до коли́кїѧ ско́рби доидо́хъ и҆ волны̀ ве́лїѧ, въ не́йже нн҃ѣ є҆́смь; ꙗ҆́кѡ бла́гъ и҆ люби́мь бы́хъ во вла́сти мое́й:
 • нн҃ѣ же помина́ю ѕла̑ѧ, ꙗ҆̀же сотвори́хъ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ, и҆ взѧ́хъ всѧ̑ сосꙋ́ды зла̑ты и҆ срє́брѧны въ не́мъ, и҆ посла́хъ и҆з̾ѧ́ти ѡ҆бита́ющихъ во і҆ꙋде́и вотщѐ:
 • позна́хъ ᲂу҆̀бо, ꙗ҆́кѡ си́хъ ра́ди ѡ҆брѣто́ша мѧ̀ ѕла̑ѧ сїѧ̑: и҆ сѐ, ги́бнꙋ ско́рбїю ве́лїею въ землѝ чꙋжде́й.
 • И҆ призва̀ фїлі́ппа є҆ди́наго ѿ дрꙋгѡ́въ свои́хъ, и҆ поста́ви є҆го̀ над̾ всѣ́мъ ца́рствомъ свои́мъ,
 • и҆ дадѐ є҆мꙋ̀ дїади́мꙋ и҆ ри́зꙋ свою̀ и҆ пе́рстень, є҆́же води́ти а҆нтїо́ха сы́на є҆гѡ̀ и҆ воспита́ти є҆го̀ є҆́же ца́рствовати.
 • И҆ ᲂу҆́мре та́мѡ а҆нтїо́хъ ца́рь въ лѣ́то сто̀ четы́редесѧть девѧ́тое.
 • И҆ позна̀ лѷсі́а, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆́мре ца́рь. и҆ поста́ви ца́рствовати а҆нтїо́ха сы́на є҆гѡ̀ вмѣ́стѡ є҆гѡ̀, є҆го́же воспита̀ ю҆́ношꙋ, и҆ наречѐ и҆́мѧ є҆мꙋ̀ є҆ѵпа́торъ.
 • И҆ сꙋ́щїи во краегра́дїи заключи́ша і҆и҃лѧ ѡ҆́крестъ ст҃ы́хъ и҆ и҆ска́хꙋ и҆̀мъ ѕла̑ѧ всегда̀ и҆ ᲂу҆твержде́нїе ꙗ҆зы́кѡмъ.
 • И҆ ᲂу҆мы́сли і҆ꙋ́да и҆згна́ти и҆̀хъ: и҆ созва̀ всѧ̑ лю́ди, да ѡ҆бстоѧ́тъ и҆̀хъ.
 • И҆ собра́шасѧ вкꙋ́пѣ и҆ ѡ҆бсѣдо́ша и҆̀хъ въ лѣ́то сто̀ пѧтьдесѧ́тое, и҆ сотворѝ на ни́хъ стрѣлостоѧ́тєльницы и҆ миха̑ны.
 • И҆ и҆зыдо́ша ѿ ни́хъ и҆з̾ заключе́нїѧ, и҆ прилѣпи́шасѧ тѣ̑мъ нѣ́цыи нечести́вїи ѿ і҆и҃лѧ,
 • и҆ и҆до́ша ко царю̀ и҆ рѣ́ша: доко́лѣ не сотвори́ши сꙋда̀ и҆ ѿмсти́ши бра́тїю на́шꙋ;
 • мы̀ благоволи́мъ слꙋжи́ти ѻ҆тцꙋ̀ твоемꙋ̀ и҆ ходи́ти въ за́повѣдехъ є҆гѡ̀ и҆ послѣ́довати повелѣ́нїємъ є҆гѡ̀:
 • и҆ ѡ҆блеже́ни сꙋ́ть во краегра́дїи сы́нове люді́й на́шихъ, сегѡ̀ ра́ди и҆ ѿчꙋжда́ютсѧ ѿ на́съ: и҆ є҆ли́цы ѡ҆брѣта́хꙋсѧ ѿ на́съ, погꙋблѧ́хꙋсѧ, и҆ наслѣ̑дїѧ на̑ша расхища́єма бѧ́хꙋ:
 • и҆ не на на́съ то́кмѡ простро́ша рꙋ́кꙋ, но и҆ на всѧ̑ предѣ́лы на́шѧ:
 • и҆ сѐ, ѡ҆полчи́шасѧ дне́сь на краегра́дїе во і҆ерⷭ҇ли́мѣ, є҆́же взѧ́ти є҆го̀ и҆ ст҃ы́ню, и҆ веѳсꙋ́рꙋ ᲂу҆тверди́ша:
 • и҆ а҆́ще не предвари́ши и҆̀хъ скорѣ́е, бѡ́льшаѧ си́хъ сотворѧ́тъ, и҆ не возмо́жеши ᲂу҆держа́ти и҆̀хъ.
 • И҆ прогнѣ́васѧ ца́рь, є҆гда̀ ᲂу҆слы́ша, и҆ собра̀ всѧ̑ дрꙋ́ги своѧ̑ и҆ нача́льники си́лы своеѧ̀ и҆ и҆̀же над̾ кѡ́нники:
 • и҆ ѿ ца́рствъ и҆ны́хъ и҆ ѿ ѻ҆стровѡ́въ морски́хъ прїидо́ша къ немꙋ̀ си̑лы нає́мницы:
 • и҆ бы́сть число̀ си́лъ є҆гѡ̀ сто̀ ты́сѧщъ пѣшцє́въ и҆ два́десѧть ты́сѧщъ ко́нникѡвъ, и҆ слонѡ́въ три́десѧть два̀ вѣ́дѧщихъ бра́нь.
 • И҆ прїидо́ша сквозѣ̀ і҆дꙋме́ю и҆ ѡ҆полчи́шасѧ въ веѳсꙋ́рѣ, и҆ ра́товахꙋ дни̑ мнѡ́ги и҆ сотвори́ша миха̑ны: и҆ и҆зыдо́ша и҆ пожго́ша и҆̀хъ ѻ҆гне́мъ и҆ би́шасѧ мꙋ́жественнѣ.
 • И҆ ѿи́де і҆ꙋ́да ѿ краегра́дїѧ и҆ ѡ҆полчи́сѧ въ веѳсаха́рїи проти́вꙋ полка̀ царе́ва.
 • И҆ воста̀ ца́рь ѕѣлѡ̀ ра́нѡ и҆ воздви́же ѡ҆полче́нїе во ᲂу҆стремле́нїи є҆гѡ̀ по пꙋтѝ веѳсаха́рїи: и҆ ᲂу҆стро́ишасѧ си̑лы на бра́нь, и҆ вострꙋби́ша трꙋба́ми,
 • и҆ слонѡ́мъ показа́ша кро́вь гро́здовꙋ и҆ ꙗ҆́гѡды, є҆́же поѡстри́ти и҆̀хъ на бра́нь:
 • и҆ разлꙋчи́ша ѕвѣре́й на полкѝ и҆ приста́виша коемꙋ́ждо слонꙋ̀ ты́сѧщꙋ мꙋже́й ѡ҆блече́нныхъ въ брѡнѧ̀ желѣ́зомъ соплетє́ны, и҆ шле́мы мѣ́дѧни на глава́хъ и҆́хъ, и҆ пѧ́ть сѡ́тъ ко́нникѡвъ вчине́ныхъ коемꙋ́ждо ѕвѣ́рю и҆збра́нныхъ.
 • Сїѧ̑ бѣ́ша пре́жде вре́мене, и҆дѣ́же а҆́ще бѣ̀ ѕвѣ́рь: и҆ и҆дѣ́же а҆́ще и҆дѧ́ше, и҆дѧ́хꙋ вкꙋ́пѣ и҆ не ѿстꙋпа́хꙋ ѿ негѡ̀.
 • И҆ пѵ́рги древѧ́ни на ни́хъ крѣ́пцы защища́ющїи на ко́емждо ѕвѣ́ри, препоѧ́сани на не́мъ миха́нами, и҆ на ко́емждо мꙋже́й си́лы три́десѧть два̀ вою́ющихъ на ни́хъ, и҆ і҆нді́анинъ ᲂу҆прави́тель є҆гѡ̀.
 • И҆ про́чыѧ ко́нники сю́дꙋ и҆ сю́дꙋ поста́виша на двѣ̀ ча̑сти полка̀, побꙋжда́юще и҆ загражда́юще въ де́брехъ.
 • Є҆гда́ же возсїѧ̀ со́лнце на щиты̀ златы̑ѧ и҆ мѣ̑дѧныѧ, ѡ҆бсїѧ́ша го́ры ѿ ни́хъ и҆ ѡ҆блиста́ша ꙗ҆́кѡ лампа̑ды ѻ҆́гнєнныѧ.
 • И҆ ѿлꙋчи́сѧ ча́сть нѣ́каѧ ѿ полка̀ царе́ва на го́ры высѡ́ки, и҆ нѣ́цыи на ни̑жшаѧ, и҆ и҆дѧ́хꙋ крѣ́пцѣ и҆ чи́ннѡ.
 • И҆ поколеба́шасѧ всѝ слы́шащїи гла́съ мно́жества и҆́хъ, и҆ пꙋтьше́ствїѧ мно́гихъ, и҆ сраже́нїѧ ѻ҆рꙋ́жїй: бѣ́ бо ѡ҆полче́нїе вели́ко ѕѣлѡ̀ и҆ крѣ́пко.
 • И҆ прибли́жисѧ і҆ꙋ́да и҆ по́лкъ є҆гѡ̀ на бра́нь, и҆ падо́ша ѿ полка̀ царе́ва ше́сть сѡ́тъ мꙋже́й.
 • И҆ ᲂу҆ви́дѣ є҆леаза́ръ сы́нъ савара́нь є҆ди́наго ѿ ѕвѣре́й ѡ҆блече́на въ броню̀ ца́рскꙋ, и҆ бѧ́ше вы́ше про́чїихъ ѕвѣре́й, и҆ возмнѣ́сѧ є҆мꙋ̀, ꙗ҆́кѡ на не́мъ є҆́сть ца́рь:
 • и҆ вдаде́сѧ са́мъ є҆́же и҆зба́вити лю́ди своѧ̑ и҆ сотвори́ти себѣ̀ и҆́мѧ вѣ́чное,
 • и҆ течѐ къ немꙋ̀ съ де́рзостїю въ среди́нꙋ полка̀, и҆ побива́ше ѡ҆деснꙋ́ю и҆ ѡ҆шꙋ́юю, и҆ раздѣлѧ́хꙋсѧ ѿ негѡ̀ сю́дꙋ и҆ сю́дꙋ:
 • и҆ вни́де под̾ слона̀, и҆ подложи́сѧ є҆мꙋ̀, и҆ ᲂу҆бѝ є҆го̀, и҆ падѐ на зе́млю верхꙋ̀ є҆гѡ̀, и҆ ᲂу҆́мре тꙋ̀.
 • И҆ ви́дѣша си́лꙋ ца́рства и҆ ᲂу҆стремле́нїе во́євъ, и҆ ᲂу҆клони́шасѧ ѿ ни́хъ.
 • Сꙋ́щїи же ѿ полка̀ царе́ва взыдо́ша проти́вꙋ и҆́хъ на і҆ерⷭ҇ли́мъ: и҆ ѡ҆полчи́сѧ ца́рь на і҆ꙋде́ю и҆ на го́рꙋ сїѡ́нъ.
 • И҆ сотворѝ ми́ръ съ сꙋ́щими въ веѳсꙋ́рѣхъ: и҆ и҆зыдо́ша и҆з̾ гра́да, ꙗ҆́кѡ не бѣ̀ и҆̀мъ та́мѡ пи́щи, є҆́же затвори́тисѧ въ не́мъ, поне́же сꙋббѡ́та бѧ́ше землѝ.
 • И҆ взѧ̀ ца́рь веѳсꙋ́рꙋ и҆ поста́ви тꙋ̀ стра́жꙋ храни́ти ю҆̀.
 • И҆ ѡ҆полчи́сѧ на мѣ́сто ст҃ы́ни дни̑ мнѡ́ги, и҆ поста́ви тꙋ̀ стрѣлостоѧ́тєльницы и҆ миха̑ны, и҆ ѻ҆гнемє́тницы и҆ каменомє́тницы и҆ скорпїо́ны, є҆́же бы мета́ти стрѣ́лы и҆ пра́щы.
 • Сотвори́ша же и҆ ті́и миха̑ны проти́вꙋ миха́нъ и҆́хъ, и҆ бра́шасѧ дни̑ мнѡ́ги.
 • Пи́ща же не бѧ́ше во гра́дѣ, зане́же седмо́е лѣ́то бѣ̀, и҆ и҆збѣжа́вшїи во і҆ꙋде́ю ѿ ꙗ҆зы̑къ поѧдо́ша ѡ҆ста́нокъ сокрове́нїѧ.
 • И҆ ѡ҆ста́шасѧ во свѧти́лищи мꙋже́й ма́лѡ, ꙗ҆́кѡ ѡ҆б̾ѧ́тъ и҆̀хъ гла́дъ, и҆ расточе́ни бы́ша кі́йждо въ мѣ́сто своѐ.
 • И҆ слы́ша лѷсі́а, ꙗ҆́кѡ фїлі́ппъ, є҆го́же поста́ви ца́рь а҆нтїо́хъ, є҆щѐ жи́въ сы́й, да воспита́етъ а҆нтїо́ха сы́на є҆гѡ̀, во є҆́же ца́рствовати є҆мꙋ̀,
 • возврати́сѧ ѿ персі́ды и҆ миді́и, и҆ вѡ́и ца́рстїи ходи́вшїи съ ни́мъ, и҆ ꙗ҆́кѡ и҆́щетъ прїѧ́ти ве́щы:
 • и҆ потща́сѧ поитѝ ѿ краегра́дїѧ и҆ глаго́лати ко царю̀ и҆ воево́дамъ си́лы и҆ къ мꙋжє́мъ: ѡ҆скꙋдѣва́емъ на всѧ́къ де́нь, и҆ пи́ща на́мъ ма́ла (є҆́сть), и҆ мѣ́сто, є҆́же ѡ҆бстои́мъ, ᲂу҆твержде́но, и҆ надлежи́тъ на́мъ (стро́ити) ꙗ҆̀же ѡ҆ ца́рствѣ:
 • нн҃ѣ ᲂу҆̀бо дади́мъ десни́цꙋ человѣ́кѡмъ тѣ̑мъ и҆ сотвори́мъ съ ни́ми ми́ръ и҆ со всѣ́ми людьмѝ и҆́хъ,
 • и҆ ᲂу҆ста́вимъ и҆̀мъ, да хо́дѧтъ въ зако́нѣхъ свои́хъ, ꙗ҆́коже пре́жде: ра́ди бо зако́нѡвъ свои́хъ, ꙗ҆̀же разрꙋши́хомъ, прогнѣ́вашасѧ и҆ сотвори́ша всѧ̑ сїѧ̑.
 • И҆ ᲂу҆го́дно бы́сть сло́во пред̾ царе́мъ и҆ нача̑льники, и҆ посла̀ къ ни̑мъ ми́ръ сотвори́ти. и҆ прїѧ́ша.
 • И҆ клѧ́тсѧ и҆̀мъ ца́рь и҆ нача̑льницы: ѡ҆ си́хъ и҆зыдо́ша и҆з̾ тверды́ни.
 • И҆ вни́де ца́рь въ го́рꙋ сїѡ́нъ и҆ ви́дѣ тверды́ню мѣ́ста: и҆ ѿве́ржесѧ клѧ́твы, є҆́юже клѧ́тсѧ, и҆ повелѣ̀ разори́ти стѣ́нꙋ ѡ҆́крестъ.
 • И҆ ѿи́де тща́тельнѡ и҆ возврати́сѧ во а҆нтїохі́ю, и҆ ѡ҆брѣ́те фїлі́ппа госпо́дствꙋюща над̾ гра́домъ, и҆ воева̀ на́нь, и҆ взѧ̀ гра́дъ нꙋ́ждею.
 • И҆ слы́ша дими́трїй, ꙗ҆́кѡ падѐ нїкано́ръ и҆ си̑лы є҆гѡ̀ во бра́ни, и҆ приложѝ вакхі́да и҆ а҆лкі́ма па́ки посла́ти во і҆ꙋде́ю, и҆ десны́й ро́гъ съ ни́ми.
 • И҆ и҆до́ша пꙋте́мъ, и҆́же (веде́тъ) въ галга̑лы, и҆ ѡ҆полчи́шасѧ на месалѡ́ѳъ, и҆́же є҆́сть во а҆рви́лѣхъ, и҆ взѧ́ша є҆го̀, и҆ поби́ша дꙋ́шъ человѣ́ческихъ мно́гѡ.
 • И҆ въ мцⷭ҇ъ пе́рвый лѣ́та сто̀ пѧтьдесѧ́тъ втора́гѡ, пристꙋпи́ша во́ини ко і҆ерⷭ҇ли́мꙋ,
 • и҆ воста́ша и҆ и҆до́ша въ вере́ю въ два́десѧти ты́сѧщахъ мꙋже́й и҆ двѣ̀ ты́сѧщы ко́нникѡвъ.
 • І҆ꙋ́да же бѣ̀ ѡ҆полче́нъ во є҆лаа́сѣ, и҆ трѝ ты́сѧщы мꙋже́й и҆збра́нныхъ съ ни́мъ.
 • И҆ ви́дѣша мно́жество си́лъ, ꙗ҆́кѡ мнѡ́ги сꙋ́ть, и҆ ᲂу҆страши́шасѧ ѕѣлѡ̀: и҆ и҆збѣго́ша мно́зи ѿ полка̀, и҆ не ѡ҆ста́сѧ ѿ ни́хъ то́кмѡ ѻ҆́смь сѡ́тъ мꙋже́й.
 • И҆ ви́дѣ і҆ꙋ́да, ꙗ҆́кѡ расточи́сѧ по́лкъ є҆гѡ̀, и҆ бра́нь ѡ҆скорблѧ́ше є҆го̀: и҆ сокрꙋши́сѧ се́рдцемъ, ꙗ҆́кѡ не и҆мѣ́ѧше вре́мене собра́ти и҆̀хъ,
 • и҆ ѡ҆слабѣ̀ и҆ речѐ ѡ҆ста́вшымъ: воста́немъ и҆ взы́демъ на сꙋпоста́ты на́шѧ, а҆́ще мо́жемъ ра́товати проти́вꙋ и҆́хъ.
 • И҆ ѿвраща́хꙋ є҆го̀ рекꙋ́ще: не мо́жемъ, но спасе́мъ то́кмѡ дꙋ́шы своѧ̑ нн҃ѣ, и҆ возврати́мсѧ со бра́тїею на́шею, и҆ ѡ҆полчи́мсѧ на ни́хъ: мы́ же ма́ли.
 • И҆ речѐ і҆ꙋ́да: не бꙋ́ди мѝ сотвори́ти ве́щь сїю̀, є҆́же бѣжа́ти ѿ ни́хъ: и҆ а҆́ще прибли́жисѧ вре́мѧ на́ше, ᲂу҆́мремъ мꙋ́жественнѡ ра́ди бра́тїи на́шеѧ и҆ не ѡ҆ста́вимъ вины̀ сла́вѣ на́шей.
 • И҆ воздви́жесѧ си́ла ѿ полка̀ и҆ ста̀ во срѣ́тенїе и҆̀мъ, и҆ разлꙋчи́шасѧ кѡ́нницы на двѣ̀ ча̑сти, и҆ пра́щницы и҆ стрѣльцы̀ пред̾идѧ́хꙋ си́лѣ, и҆ предподви́жницы всѝ си́льнїи.
 • Вакхі́дъ же бѣ̀ на деснѣ́мъ ро́зѣ, и҆ прибли́жисѧ по́лкъ ѿ двою̀ странꙋ̑, и҆ возглаша́хꙋ трꙋба́ми.
 • И҆ вострꙋби́ша, и҆̀же бѧ́хꙋ ѿ страны̀ і҆ꙋ́дины, и҆ ті́и трꙋба́ми: и҆ поколеба́сѧ землѧ̀ ѿ гла́са ѡ҆полче́нїй. и҆ бы́сть бра́нь сраже́на ѿ ᲂу҆́тра да́же до ве́чера.
 • И҆ ви́дѣ і҆ꙋ́да, ꙗ҆́кѡ вакхі́дъ и҆ крѣ́пость полка̀ въ десны́хъ: и҆ собра́шасѧ къ немꙋ̀ всѝ крѣ́пцыи се́рдцемъ:
 • и҆ сотре́сѧ десны́й ро́гъ ѿ ни́хъ, и҆ гна́ше в̾слѣ́дъ и҆́хъ да́же до горы̀ а҆зѡ́та.
 • И҆ сꙋ́щїи въ лѣ́вѣмъ ро́зѣ ви́дѣша, ꙗ҆́кѡ сотре́сѧ десны́й ро́гъ, и҆ ѡ҆брати́шасѧ по стопа́мъ і҆ꙋ̑динымъ и҆ сꙋ́щихъ съ ни́мъ созадѝ.
 • И҆ ѡ҆тѧгчи́сѧ бра́нь, и҆ падо́ша ꙗ҆́звени мно́зи ѿ си́хъ и҆ ѿ тѣ́хъ:
 • и҆ і҆ꙋ́да падѐ, про́чїи же бѣжа́ша.
 • И҆ взѧ́ста і҆ѡнаѳа́нъ и҆ сі́мѡнъ і҆ꙋ́дꙋ бра́та своего̀ и҆ погребо́ста є҆го̀ во гро́бѣ ѻ҆тє́цъ є҆гѡ̀ въ мѡди́нѣ.
 • И҆ пла́кашасѧ ѡ҆ не́мъ и҆ рыда́ше є҆го̀ ве́сь і҆и҃ль пла́чемъ ве́лїимъ, и҆ сѣ́товахꙋ дни̑ мнѡ́ги и҆ реко́ша:
 • ка́кѡ падѐ си́льный спаса́ѧй і҆и҃лѧ;
 • Прѡ́чаѧ же слове́съ и҆ бра́ней і҆ꙋ́диныхъ и҆ благи́хъ мꙋ́жествъ, и҆̀хже сотворѝ, и҆ вели́чєства є҆гѡ̀, не сꙋ́ть пи̑сана: мнѡ́га бо бѧ́хꙋ ѕѣлѡ̀.
 • И҆ бы́сть по преставле́нїи і҆ꙋ́динѣ, пронико́ша беззако́ннїи во всѣ́хъ предѣ́лѣхъ і҆и҃левыхъ, и҆ прозѧбо́ша всѝ дѣ́лающїи беззако́нїе.
 • Во дни̑ ѡ҆́ны бы́сть гла́дъ вели́къ ѕѣлѡ̀, и҆ ѿстꙋпѝ страна̀ съ ни́ми.
 • И҆ и҆збра̀ вакхі́дъ нечести́выхъ мꙋже́й и҆ поста́ви и҆̀хъ госпо́дїѧми страны̀.
 • И҆ и҆ска́хꙋ и҆ и҆спыта́хꙋ дрꙋгѡ́въ і҆ꙋ́диныхъ и҆ привожда́хꙋ тѣ́хъ къ вакхі́дꙋ: и҆ мстѧ́ше и҆̀мъ и҆ посмѣва́шесѧ и҆̀мъ.
 • И҆ бы́сть ско́рбь вели́ка во і҆и҃ли, ꙗ҆́же не бы́сть ѿ дні́й, въ ни́хже не ꙗ҆ви́сѧ прⷪ҇ро́къ во і҆и҃ли.
 • И҆ собра́шасѧ всѝ дрꙋ́зи і҆ꙋ̑дины и҆ реко́ша і҆ѡнаѳа́нꙋ:
 • ѿне́лѣже бра́тъ тво́й і҆ꙋ́да сконча́сѧ, и҆ мꙋ́жъ подо́бенъ є҆мꙋ̀ нѣ́сть и҆зы́ти проти́вꙋ врагѡ́въ и҆ вакхі́да и҆ враждꙋ́ющихъ ꙗ҆зы́кꙋ на́шемꙋ:
 • нн҃ѣ ᲂу҆̀бо тебѐ дне́сь и҆збра́хомъ, є҆́же бы́ти вмѣ́стѡ є҆гѡ̀ на́мъ въ нача́льника и҆ вожда̀, є҆́же ра́товати во бра́ни на́шей.
 • И҆ прїѧ̀ і҆ѡнаѳа́нъ во вре́мѧ ѻ҆́но нача́льство и҆ воста̀ вмѣ́стѡ і҆ꙋ́ды бра́та своегѡ̀.
 • И҆ позна̀ вакхі́дъ и҆ и҆ска́ше є҆го̀ ᲂу҆би́ти.
 • И҆ позна̀ і҆ѡнаѳа́нъ и҆ сі́мѡнъ бра́тъ є҆гѡ̀ и҆ всѝ и҆̀же съ ни́мъ (бѧ́хꙋ), и҆ побѣго́ша въ пꙋсты́ню ѳекꙋ́е, и҆ ѡ҆полчи́шасѧ при водѣ̀ рва̀ а҆сфа́ра.
 • И҆ позна̀ вакхі́дъ въ де́нь сꙋббѡ́тъ, и҆ пре́йде са́мъ и҆ всѝ вѡ́и є҆гѡ̀ ѡ҆б̾ ѻ҆нꙋ̀ странꙋ̀ і҆ѻрда́на.
 • И҆ посла̀ і҆ѡнаѳа́нъ бра́та своего̀ вожда̀ наро́дꙋ и҆ молѝ навате́ѡвъ дрꙋгѡ́въ свои́хъ предста́вити и҆̀мъ приготовле́нїе и҆́хъ мно́гое.
 • И҆ и҆зыдо́ша сы́нове і҆амврі̑ины ѿ мида́вы, и҆ ꙗ҆́ша і҆ѡа́нна и҆ всѧ̑ є҆ли̑ка и҆мѣ̀, и҆ ѿидо́ша и҆мꙋ́ще та̑.
 • По словесѣ́хъ же си́хъ возвѣсти́ша і҆ѡнаѳа́нꙋ и҆ сі́мѡнꙋ бра́тꙋ є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ сы́нове і҆амврі̑ины творѧ́тъ бра́къ вели́кїй и҆ ведꙋ́тъ невѣ́стꙋ ѿ надава́ѳа, дще́рь є҆ди́нагѡ ѿ вели́кихъ вельмо́жъ ханаа́нскихъ, съ го́рдостїю ве́лїею.
 • И҆ помѧнꙋ́ша і҆ѡа́нна бра́та своего̀, и҆ взыдо́ша, и҆ скры́шасѧ под̾ сѣ́нїю горы̀:
 • и҆ воздви́гнꙋша ѻ҆́чи своѝ и҆ ви́дѣша, и҆ сѐ, пли́щь и҆ ᲂу҆гото́ванїе мно́гое, и҆ жени́хъ и҆зы́де и҆ дрꙋ́зи є҆гѡ̀ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ́ бо срѣ́тенїе и҆̀мъ съ тѷмпа̑ны и҆ мꙋсїкі́ами и҆ ѻ҆рꙋ̑жїи мно́гими:
 • и҆ воста́ша на ни́хъ ѿ заса́ды и҆̀же при і҆ѡнаѳа́нѣ и҆ ᲂу҆би́ша и҆̀хъ, и҆ падо́ша ꙗ҆́звени мно́зи, про́чїи же бѣго́ша въ го́рꙋ: и҆ взѧ́ша всѧ̑ коры̑сти и҆́хъ.
 • И҆ ѡ҆брати́сѧ бра́къ въ сѣ́тованїе, и҆ гла́съ мꙋсїкі́и и҆́хъ въ пла́чь.
 • И҆ ѿмсти́ша ѿмще́нїе кро́ве бра́та своегѡ̀ и҆ возврати́шасѧ на бре́гъ і҆ѻрда́нскїй.
 • И҆ слы́ша вакхі́дъ и҆ прїи́де въ де́нь сꙋббѡ́тный да́же до брегѡ́въ і҆ѻрда́нскихъ съ си́лою мно́гою.
 • И҆ речѐ ко свои̑мъ і҆ѡнаѳа́нъ: воста́немъ нн҃ѣ и҆ ѡ҆полчи́мсѧ за дꙋ́шы на́шѧ, нѣ́сть бо дне́сь ꙗ҆́коже вчера̀ и҆ тре́тїѧгѡ днѐ:
 • се́ бо, бра́нь проти́вꙋ на́съ и҆ созадѝ на́съ: вода́ же і҆ѻрда́нскаѧ сю́дꙋ и҆ сю́дꙋ, и҆ бла́то и҆ лѣ́съ, и҆ нѣ́сть мѣ́ста, є҆́же ᲂу҆клони́тисѧ:
 • нн҃ѣ ᲂу҆̀бо возопі́йте на нб҃о, да и҆зба́витесѧ ѿ рꙋ́къ врагѡ́въ ва́шихъ. и҆ срази́сѧ бра́нь.
 • И҆ прострѐ і҆ѡнаѳа́нъ рꙋ́кꙋ свою̀ ᲂу҆би́ти вакхі́да, и҆ ᲂу҆клони́сѧ от негѡ̀ вспѧ́ть.
 • И҆ вскочѝ і҆ѡнаѳа́нъ и҆ и҆̀же съ ни́мъ во і҆ѻрда́нъ, и҆ преплыва́хꙋ на ѡ҆б̾ ѻ҆нꙋ̀ странꙋ̀, и҆ не преидо́ша по ни́хъ і҆ѻрда́на.
 • И҆ падо́ша ѿ страны̀ вакхі́дины днѐ ѻ҆́нагѡ ꙗ҆́кѡ ты́сѧща мꙋже́й.
 • И҆ возврати́сѧ во і҆ерⷭ҇ли́мъ и҆ созда̀ гра́ды твє́рды во і҆ꙋде́и, тверды́ню во і҆ерїхѡ́нѣ и҆ ꙗ҆́же во є҆ммаꙋ́мѣ и҆ веѳѡрѡ́нѣ, и҆ веѳи́ли и҆ ѳемна́ѳѣ, и҆ фараѳѡ́нѣ и҆ тефѡ́нѣ, со стѣна́ми высо́кими и҆ врата́ми и҆ заво́рами,
 • и҆ поста́ви стра́жꙋ въ ни́хъ, є҆́же враждова́ти і҆и҃лю:
 • и҆ ᲂу҆твердѝ гра́дъ и҆́же въ веѳсꙋ́рѣ, и҆ газа́рꙋ, и҆ краегра́дїе, и҆ поста́ви въ ни́хъ си̑лы и҆ предложе́нїе бра́шенъ:
 • и҆ взѧ̀ сы́ны вождѡ́въ страны̀ въ зало́гъ и҆ посадѝ и҆̀хъ въ краегра́дїи во і҆ерⷭ҇ли́мѣ под̾ стра́жею.
 • И҆ въ лѣ́то сто̀ пѧтьдесѧ́тъ тре́тїе мцⷭа втора́гѡ, заповѣ́да а҆лкі́мъ разори́ти стѣ́нꙋ двора̀ ст҃ы́хъ внꙋ́треннѧгѡ, и҆ разорѝ дѣла̀ прⷪ҇ро́кѡвъ, и҆ нача̀ разорѧ́ти.
 • Во вре́мѧ ѻ҆́но пораже́нъ бы́сть а҆лкі́мъ, и҆ воспѧти́шасѧ дѣла̀ є҆гѡ̀, и҆ загради́шасѧ ᲂу҆ста̀ є҆гѡ̀, и҆ разслабѣ̀ и҆ не можа́ше ктомꙋ̀ глаго́лати сло́ва и҆ заповѣ́дати ѡ҆ до́мѣ свое́мъ.
 • И҆ ᲂу҆́мре а҆лкі́мъ во вре́мѧ ѻ҆́но съ мꙋ́кою ве́лїею.
 • И҆ ви́дѣ вакхі́дъ, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆́мре а҆лкі́мъ, и҆ возврати́сѧ ко царю̀. и҆ ᲂу҆молча̀ землѧ̀ і҆ꙋ́дина лѣ̑та два̀.
 • И҆ совѣща́ша всѝ беззакѡ́нницы рекꙋ́ще: сѐ, і҆ѡнаѳа́нъ и҆ и҆̀же съ ни́мъ въ поко́и ѡ҆бита́ютъ ᲂу҆пова́юще: нн҃ѣ ᲂу҆̀бо наведе́мъ вакхі́да, и҆ поима́етъ и҆̀хъ всѣ́хъ во є҆ди́нꙋ но́щь.
 • И҆ ше́дше совѣща́шасѧ съ ни́мъ.
 • И҆ воста̀ и҆тѝ съ си́лою мно́гою и҆ посла̀ є҆пїстѡ́лїи та́й всѣ̑мъ спобори́телємъ є҆гѡ̀, и҆̀же во і҆ꙋде́и, да и҆́мꙋтъ і҆ѡнаѳа́на и҆ сꙋ́щихъ съ ни́мъ. и҆ не возмого́ша, ꙗ҆́кѡ позна́сѧ и҆̀мъ совѣ́тъ и҆́хъ.
 • И҆ ꙗ҆́ша ѿ мꙋже́й страны̀ нача́льникѡвъ ѕло́бы пѧтьдесѧ́тъ мꙋже́й и҆ ᲂу҆би́ша и҆̀хъ.
 • И҆ ѿи́де і҆ѡнаѳа́нъ и҆ сі́мѡнъ и҆ и҆̀же съ ни́ми въ веѳвасі́ю, ꙗ҆́же въ пꙋсты́ни, и҆ созда̀ разорє́наѧ є҆ѧ̀ и҆ ᲂу҆крѣпѝ ю҆̀.
 • И҆ позна̀ вакхі́дъ, и҆ собра̀ всѐ мно́жество своѐ, и҆ сꙋ́щымъ ѿ і҆ꙋде́и возвѣстѝ.
 • И҆ ше́дъ ѡ҆полчи́сѧ на веѳвасі́ю, и҆ воева́ше ю҆̀ дни̑ мнѡ́ги, и҆ сотворѝ миха̑ны.
 • И҆ ѡ҆ста́ви і҆ѡнаѳа́нъ сі́мѡна бра́та своего̀ во гра́дѣ, и҆ и҆зы́де во странꙋ̀, и҆ и҆зы́де въ числѣ̀.
 • И҆ поразѝ ѻ҆доми́ра и҆ бра́тїю є҆гѡ̀ и҆ сынѡ́въ фасїрѡ́нихъ въ жили́щихъ и҆́хъ, и҆ нача̀ и҆збива́ти и҆ восходи́ти въ си́лахъ.
 • Сі́мѡнъ же и҆ и҆̀же съ ни́мъ и҆зыдо́ша и҆з̾ гра́да и҆ пожго́ша миха̑ны,
 • и҆ ра́товахꙋ проти́вꙋ вакхі́да, и҆ сотре́сѧ ѿ ни́хъ, и҆ ѡ҆ѕлоблѧ́хꙋ є҆го̀ ѕѣлѡ̀, ꙗ҆́кѡ бѣ̀ совѣ́тъ є҆гѡ̀ и҆ похо́дъ є҆гѡ̀ вотщѐ.
 • И҆ прогнѣ́васѧ ꙗ҆́ростїю на мꙋже́й беззако́нныхъ, совѣ́товавшихъ є҆мꙋ̀ прїитѝ во странꙋ̀, и҆ ᲂу҆бѝ ѿ ни́хъ мно́гихъ, и҆ совѣща́сѧ ѿитѝ въ зе́млю свою̀.
 • И҆ позна̀ і҆ѡнаѳа́нъ и҆ посла̀ къ немꙋ̀ старѣ́йшинъ соста́вити ми́ръ съ ни́мъ и҆ ѿда́ти и҆̀мъ плѣ́нъ.
 • И҆ прїѧ̀, и҆ сотворѝ по словесє́мъ є҆гѡ̀, и҆ клѧ́тсѧ є҆мꙋ̀ не и҆ска́ти є҆мꙋ̀ ѕла̀ во всѧ̑ дни̑ живота̀ є҆гѡ̀.
 • И҆ ѿдадѐ є҆мꙋ̀ плѣ́нъ, є҆го́же пре́жде плѣнѝ ѿ землѝ і҆ꙋ́дины: и҆ возвра́щьсѧ ѿи́де въ зе́млю свою̀ и҆ не приложѝ ктомꙋ̀ прїитѝ въ предѣ́лы и҆́хъ.
 • И҆ преста̀ ме́чь ѿ і҆и҃лѧ. и҆ ѡ҆бита̀ і҆ѡнаѳа́нъ въ махма́сѣ: и҆ нача̀ і҆ѡнаѳа́нъ сꙋди́ти лю́ди и҆ и҆стребѝ нечести́выхъ ѿ і҆и҃лѧ.
 • И҆ ви́дѣ і҆ѡнаѳа́нъ, ꙗ҆́кѡ вре́мѧ є҆мꙋ̀ споспѣшествꙋ́етъ, и҆ и҆збра̀ мꙋ́жы и҆ посла̀ и҆̀хъ въ ри́мъ соста́вити и҆ ѡ҆бнови́ти съ ни́ми дрꙋ́жбꙋ,
 • и҆ ко спартїа́тѡмъ и҆ ко и҆ны̑мъ мѣстѡ́мъ посла̀ є҆пїстѡ́лїи, по томꙋ́жде ѡ҆́бразꙋ.
 • И҆ и҆до́ша въ ри́мъ и҆ внидо́ша въ совѣ́тный до́мъ и҆ реко́ша: і҆ѡнаѳа́нъ а҆рхїере́й и҆ ꙗ҆зы́къ і҆ꙋде́йскїй посла́ша на́съ ѡ҆бнови́ти дрꙋ́жбꙋ съ ва́ми и҆ споборе́нїе по пре́жнемꙋ.
 • И҆ да́ша є҆пїстѡ́лїи и҆̀мъ къ ни̑мъ по мѣ́стꙋ, да прово́дѧтъ и҆̀хъ въ зе́млю і҆ꙋ́динꙋ съ ми́ромъ.
 • И҆ сїѐ списа́нїе є҆пїсто́лїй, и҆̀хже писа̀ і҆ѡнаѳа́нъ ко спартїа́тѡмъ:
 • і҆ѡнаѳа́нъ а҆рхїере́й и҆ старѣ̑йшины люді́й, и҆ жерцы̀ и҆ про́чїи лю́дїе і҆ꙋде́йстїи, спартїа́тѡмъ бра́тїи ра́доватисѧ:
 • є҆щѐ пре́жде пѡ́сланы бѧ́хꙋ є҆пїстѡ́лїи ко ѻ҆ні́и а҆рхїере́ю ѿ да́рїа ца́рствовавшагѡ въ ва́съ, ꙗ҆́кѡ є҆стѐ бра́тїѧ на̑ша, ꙗ҆́коже списа́нїе содержи́тъ:
 • и҆ прїѧ̀ ѻ҆ні́а мꙋ́жа по́сланаго сла́внѡ и҆ прїѧ́тъ є҆пїстѡ́лїи, въ ни́хже завѣща́но ѡ҆ споборе́нїи и҆ дрꙋ́жбѣ:
 • и҆ мы̀ ᲂу҆̀бо не тре́бꙋюще си́хъ, ᲂу҆тѣше́нїе и҆мꙋ́ще ст҃ы̑ѧ кни̑ги, ꙗ҆̀же въ рꙋка́хъ на́шихъ,
 • покꙋси́хомсѧ посла́ти къ ва́мъ ѡ҆бнови́ти бра́тство и҆ дрꙋ́жбꙋ, є҆́же бы не ѿчꙋжди́тисѧ ва́съ: мнѡ́га бо времена̀ проидо́ша, ѿне́лѣже посла́сте къ на́мъ:
 • мы̀ ᲂу҆̀бо во всѧ́ко вре́мѧ непреста́ннѡ и҆ въ пра́здники и҆ въ про́чихъ подоба́ющихъ дне́хъ воспомина́емъ ва́съ въ же́ртвахъ, ꙗ҆̀же прино́симъ, и҆ въ моли́твахъ, ꙗ҆́коже подоба́етъ и҆ лѣ́по є҆́сть воспомина́ти бра́тїю:
 • весели́мсѧ ᲂу҆̀бо ѡ҆ сла́вѣ ва́шей:
 • на́съ же ѡ҆быдо́ша мнѡ́ги скѡ́рби и҆ мнѡ́ги бра̑ни, и҆ ра́товаша на́съ ца́рїе, и҆̀же ѡ҆́крестъ на́съ:
 • не хотѣ́хомъ ᲂу҆̀бо стꙋжа́ти ва́мъ и҆ прѡ́чїимъ спобо́рникѡмъ и҆ дрꙋгѡ́мъ на́шымъ во бра́нехъ си́хъ,
 • и҆мѣ́емъ бо съ нб҃сѐ по́мощь помога́ющꙋю на́мъ, и҆ и҆зба́вихомсѧ ѿ вра̑гъ на́шихъ, и҆ смири́шасѧ вразѝ на́ши:
 • и҆збра́хомъ ᲂу҆̀бо нꙋми́нїа а҆нтїо́хова сы́на и҆ а҆нтїпа́тра і҆асѡ́нова, и҆ посла́хомъ къ ри́млѧнѡмъ ѡ҆бнови́ти съ ни́ми дрꙋ́жбꙋ и҆ споборе́нїе пре́жнее:
 • заповѣ́дахомъ ᲂу҆̀бо и҆̀мъ и҆ къ ва́мъ поитѝ и҆ поздра́вити ва́съ, и҆ да́ти ва́мъ ѿ на́съ пѡсла́нїѧ ѡ҆ ѡ҆бновле́нїи и҆ ѡ҆ бра́тствѣ на́шемъ:
 • и҆ нн҃ѣ добрѣ̀ сотворитѐ ѿвѣщава́юще на́мъ на сїѧ̑.
 • И҆ сїѐ списа́нїе посла́нїй, и҆̀хже посла̀ ѻ҆ні́и:
 • да́рїй ца́рь спартїа́тѡвъ ѻ҆ні́и свѧще́нникꙋ вели́комꙋ ра́доватисѧ:
 • ѡ҆брѣ́тесѧ въ писа́нїихъ ѡ҆ спартїа́тѣхъ и҆ і҆ꙋде́ехъ, ꙗ҆́кѡ сꙋ́ть бра́тїѧ и҆ ꙗ҆́кѡ сꙋ́ть ѿ ро́да а҆враа́млѧ:
 • и҆ нн҃ѣ, ѿне́лѣже сїѧ̑ позна́хомъ, до́брѣ сотворитѐ пи́шꙋще на́мъ ѡ҆ ми́рѣ ва́шемъ:
 • и҆ мы́ же восписа́хомъ ва́мъ: ско́ти ва́ши и҆ и҆мѣ́нїе ва́ше на̑ша сꙋ́ть, и҆ ꙗ҆̀же на̑ша ва̑ша сꙋ́ть: повелѣ́хомъ ᲂу҆̀бо, да возвѣстѧ́тъ ва́мъ сїѧ̑.
 • И҆ слы́ша і҆ѡнаѳа́нъ, ꙗ҆́кѡ возврати́шасѧ нача̑льницы дими́трїєвы съ си́лою мно́гою, па́че не́же пре́жде, ра́товати на́нь,
 • и҆ и҆зы́де и҆з̾ і҆ерⷭ҇ли́ма, и҆ срѣ́те и҆́хъ во а҆маѳі́тстѣй странѣ̀: не бо̀ дадѐ и҆̀мъ вре́мене, да вни́дꙋтъ во странꙋ̀ є҆гѡ̀:
 • и҆ посла̀ созира́тєли въ по́лкъ и҆́хъ: и҆ возврати́шасѧ и҆ возвѣсти́ша є҆мꙋ̀, ꙗ҆́кѡ си́це ᲂу҆строѧ́ютсѧ напа́сти на нѧ̀ но́щїю.
 • Є҆гда́ же за́йде со́лнце, заповѣ́да і҆ѡнаѳа́нъ свои̑мъ бдѣ́ти и҆ бы́ти во ѻ҆рꙋ́жїи и҆ гото́витисѧ на бра́нь всю̀ но́щь, и҆ поста́ви стра́жы ѡ҆́крестъ полка̀.
 • И҆ слы́шаша сꙋпоста́ти, ꙗ҆́кѡ гото́въ є҆́сть і҆ѡнаѳа́нъ со свои́ми на бра́нь, и҆ ᲂу҆боѧ́шасѧ и҆ ᲂу҆жасо́шасѧ се́рдцемъ свои́мъ, и҆ возжго́ша ѻ҆гни̑ въ полцѣ̀ свое́мъ и҆ ѿидо́ша.
 • І҆ѡнаѳа́нъ же и҆ и҆̀же съ ни́мъ бѣ́ша, не позна́ша да́же до ᲂу҆́тра: ви́дѧхꙋ бо ѻ҆гни̑ горѧ́щыѧ.
 • И҆ погна̀ і҆ѡнаѳа́нъ в̾слѣ́дъ и҆́хъ и҆ не дости́же и҆́хъ, преидо́ша бо є҆леѵѳе́рꙋ рѣкꙋ̀.
 • И҆ ѡ҆брати́сѧ і҆ѡнаѳа́нъ на а҆ра́вы, и҆̀же нарица́хꙋсѧ заведе́є, и҆ поразѝ и҆̀хъ, и҆ взѧ̀ кѡры́сти и҆́хъ.
 • И҆ воста́въ и҆́де въ дама́скъ и҆ прохожда́ше всю̀ странꙋ̀ тꙋ̀.
 • Сі́мѡнъ же и҆зы́де и҆ прїи́де да́же до а҆скалѡ́на и҆ бли́жнихъ тверды́нь, и҆ ᲂу҆клони́сѧ во і҆ѻппі́ю и҆ взѧ̀ ю҆̀.
 • Слы́ша бо, ꙗ҆́кѡ совѣща́шасѧ тверды́ню преда́ти странѣ̀ дими́трїевѣ, и҆ поста́ви та́мѡ стра́жꙋ, да стрегꙋ́тъ ю҆̀.
 • И҆ возврати́сѧ і҆ѡнаѳа́нъ, и҆ собра̀ старѣ̑йшины людскі̑ѧ, и҆ совѣща́сѧ съ ни́ми созида́ти тверды̑ни во і҆ꙋде́и
 • и҆ возвы́сити стѣ́ны і҆ерⷭ҇ли̑мскїѧ и҆ воздви́гнꙋти высотꙋ̀ ве́лїю междꙋ̀ краегра́дїемъ и҆ гра́домъ, є҆́же бы ѿлꙋчи́ти ѻ҆́ное ѿ гра́да, да бꙋ́детъ сїѐ на ᲂу҆едине́нїи, ꙗ҆́кѡ да ни кꙋпꙋ́ютъ, нижѐ продаю́тъ.
 • И҆ собра́шасѧ созида́ти гра́дъ, паде́ бо стѣна̀ пото́ка, ꙗ҆́же ѿ восто́ка, и҆ ᲂу҆гото́ваша нарица́емое хафенаѳа̀.
 • И҆ сі́мѡнъ созда̀ а҆дїдꙋ̀ въ сефи́лѣ и҆ ᲂу҆твердѝ врата̀ и҆ завѡ́ры.
 • И҆ взыска̀ трѵ́фѡнъ ца́рствовати во а҆сі́и и҆ возложи́ти дїади́мꙋ и҆ простре́ти рꙋ́кꙋ на а҆нтїо́ха царѧ̀,
 • и҆ ᲂу҆боѧ́сѧ, да не когда̀ не попꙋ́ститъ є҆мꙋ̀ і҆ѡнаѳа́нъ и҆ ра́товати бꙋ́детъ на него̀, и҆ взыска̀ пꙋтѝ, є҆́же ꙗ҆́ти і҆ѡнаѳа́на и҆ ᲂу҆би́ти є҆го̀: и҆ воста́въ прїи́де въ веѳса́нъ.
 • И҆ и҆зы́де і҆ѡнаѳа́нъ во срѣ́тенїе є҆мꙋ̀ съ четы́редесѧтїю ты̑сѧщїю мꙋже́й и҆збра́нныхъ на ѡ҆полче́нїе и҆ прїи́де въ веѳса́нъ.
 • И҆ ви́дѣ трѵ́фѡнъ, ꙗ҆́кѡ прїи́де і҆ѡнаѳа́нъ съ вѡ́и мно́гими, и҆ простре́ти на́нь рꙋ́кꙋ ᲂу҆боѧ́сѧ:
 • и҆ воспрїѧ́тъ є҆го̀ че́стнѡ, и҆ поста́ви є҆го̀ пред̾ всѣ́ми дрꙋ̑ги свои́ми, и҆ дадѐ є҆мꙋ̀ да́ры, и҆ заповѣ́да всѣ̑мъ си́ламъ свои̑мъ послꙋ́шати є҆гѡ̀ ꙗ҆́кѡ себє̀.
 • И҆ речѐ і҆ѡнаѳа́нꙋ: вскꙋ́ю ᲂу҆трꙋди́лъ є҆сѝ всѧ̑ лю́ди сїѧ̑, бра́ни не настоѧ́щей на́мъ;
 • и҆ нн҃ѣ ѿпꙋстѝ и҆̀хъ въ до́мы своѧ̑, и҆збери́ же себѣ̀ мꙋже́й ма́лѡ, и҆̀же бꙋ́дꙋтъ съ тобо́ю, и҆ прїидѝ со мно́ю во птолемаі́дꙋ, и҆ преда́мъ тебѣ̀ ю҆̀ и҆ про́чыѧ твєрды́ни и҆ си̑лы про́чыѧ, и҆ всѣ́хъ и҆̀же над̾ потре́бами, и҆ возвра́щьсѧ ѿидꙋ̀: сегѡ́ бо ра́ди прїидо́хъ.
 • И҆ вѣ́ровавъ є҆мꙋ̀, сотворѝ, ꙗ҆́коже речѐ, и҆ ѿпꙋстѝ си̑лы, и҆ ѿидо́ша въ зе́млю і҆ꙋ́динꙋ.
 • Ѡ҆ста́ви же съ собо́ю трѝ ты́сѧщы мꙋже́й, и҆́хже двѣ̀ ты́сѧщы ѡ҆ста́ви въ галїле́и, ты́сѧща же и҆до́ша съ ни́мъ.
 • Є҆гда́ же вни́де і҆ѡнаѳа́нъ во птолемаі́дꙋ, заключи́ша врата̀ гра̑дскаѧ во птолемаі́дѣ, и҆ ꙗ҆́ша є҆го̀, и҆ всѣ́хъ вше́дшихъ съ ни́мъ ᲂу҆би́ша мече́мъ.
 • И҆ посла̀ трѵ́фѡнъ вѡ́и и҆ ко́нники въ галїле́ю и҆ на по́ле вели́кое, є҆́же погꙋби́ти всѣ́хъ дрꙋгѡ́въ і҆ѡнаѳа́новыхъ.
 • И҆ позна́ша, ꙗ҆́кѡ ꙗ҆́тъ бы́сть і҆ѡнаѳа́нъ и҆ ᲂу҆бїе́нъ и҆ всѝ и҆̀же съ ни́мъ, и҆ ᲂу҆вѣща́ша са́ми себѐ и҆ и҆до́ша ᲂу҆гото́вани на бра́нь.
 • И҆ ви́дѣша гонѧ́щїи, ꙗ҆́кѡ ѡ҆ дꙋшѝ и҆̀мъ є҆́сть, и҆ возврати́шасѧ.
 • И҆ прїидо́ша всѝ съ ми́ромъ въ зе́млю і҆ꙋ́динꙋ, и҆ пла́кашасѧ і҆ѡнаѳа́на и҆ сꙋ́щихъ съ ни́мъ, и҆ ᲂу҆боѧ́шасѧ ѕѣлѡ̀, и҆ пла́каше ве́сь і҆и҃ль пла́чемъ ве́лїимъ.
 • И҆ взыска́ша всѝ ꙗ҆зы́цы, и҆̀же ѡ҆́крестъ и҆́хъ, сокрꙋши́ти и҆̀хъ, рѣ́ша бо:
 • не и҆мѣ́ютъ нача́льника и҆ помога́ющагѡ: нн҃ѣ ᲂу҆̀бо пора́тꙋемъ и҆̀хъ и҆ ѿи́мемъ ѿ челѡвѣ́къ па́мѧть и҆́хъ.