Скрыть
7:1
7:2
7:3
7:4
7:5
7:6
7:7
7:8
7:9
7:10
7:11
7:12
7:13
7:14
7:15
7:16
7:18
7:19
7:20
7:21
7:22
7:23
7:24
7:25
7:27
7:28
7:29
7:30
7:31
7:32
7:33
7:34
7:36
7:38
7:39
7:40
7:42
7:43
7:44
7:45
7:46
7:47
7:48
7:49
7:50
9:1
9:2
9:3
9:4
9:5
9:6
9:7
9:8
9:9
9:10
9:11
9:12
9:13
9:14
9:15
9:16
9:17
9:18
9:19
9:20
9:22
9:23
9:24
9:25
9:26
9:27
9:28
9:29
9:30
9:31
9:32
9:33
9:34
9:35
9:36
9:37
9:38
9:39
9:40
9:41
9:42
9:43
9:44
9:45
9:46
9:47
9:48
9:49
9:50
9:51
9:52
9:53
9:54
9:55
9:56
9:57
9:58
9:59
9:60
9:61
9:62
9:63
9:64
9:65
9:66
9:67
9:68
9:69
9:70
9:71
9:72
9:73
Церковнославянский (рус)
Лѣ́та сто́ пятьдеся́тъ пе́рваго, изы́де дими́трiй селевкі́евъ сы́нъ от­ ри́ма, и взы́де съ ма́лыми людьми́ во гра́дъ при­­мо́рскiй, и воцари́ся та́мо.
И бы́сть, егда́ вхожда́­ше въ до́мъ ца́р­ст­ва оте́цъ сво­и́хъ, я́ша си́лы Антiо́ха и лисі́ю при­­вести́ и́хъ къ нему́.
И увѣ́дана бы́сть ему́ ве́щь, и рече́: не покажи́те ми́ ли́цъ и́хъ.
И уби́ша и́хъ во́ини, и сѣ́де дими́трiй на престо́лѣ ца́р­ст­ва сво­его́.
И прiидо́ша къ нему́ вси́ му́жiе беззако́н­нiи и нечести́вiи от­ Изра́иля, и алки́мъ предвожда́­ше и́хъ, хотя́й жре́че­с­т­вовати:
и оклевета́ша люді́й предъ царе́мъ, глаго́люще: погуби́ Иу́да и бра́тiя его́ всѣ́хъ друго́въ тво­и́хъ и на́съ расточи́ от­ земли́ на́­шея:
ны́нѣ у́бо посли́ му́жа, ему́же вѣ́риши, да и́детъ и ви́дитъ истребле́нiя вся́, я́же сотвори́ на́мъ и странѣ́ ца́рстѣй, и да му́читъ и́хъ и всѣ́хъ помога́ющихъ и́мъ.
И избра́ ца́рь вакхи́да дру́га ца́рска, и́же госпо́д­ст­воваше объ ону́ страну́ рѣки́, и вели́каго въ ца́р­ст­вѣ и вѣ́рна царе́ви,
и посла́ его́ и алки́ма нечести́ваго, и уста́ви ему́ жре́че­с­т­во, и повелѣ́ ему́ сотвори́ти от­мще́нiе въ сынѣ́хъ Изра́илевыхъ.
И от­идо́ша и прiидо́ша съ си́лою ве́лiею въ зе́млю Иу́дину: и посла́ вѣ́ст­ники ко Иу́дѣ и бра́тiи его́ словесы́ ми́рными съ ле́стiю.
И не вня́ша словесе́мъ и́хъ: ви́дѣша бо, я́ко прiидо́ша съ си́лою ве́лiею.
И собра́шася ко алки́му и вакхи́ду собра́нiя кни́жникъ изыска́ти пра́ведная.
И пе́рвiи Асиде́е бѣ́ху въ сынѣ́хъ Изра́илевыхъ, и иска́ху от­ ни́хъ ми́ра.
Реко́ша бо: человѣ́къ жре́цъ от­ сѣ́мене Ааро́ня прiи́де въ си́лахъ и не изоби́дитъ на́съ.
И глаго́ла съ ни́ми словеса́ ми́рна и кля́т­ся и́мъ, глаго́ля: не воз­да́мъ ва́мъ зла́я, ниже́ друго́мъ ва́шымъ. и вѣ́роваша ему́.
И по­има́ от­ ни́хъ шестьдеся́тъ муже́й и уби́ и́хъ во еди́нъ де́нь по словесѣ́хъ, я́коже пи́сано е́сть:
пло́ти преподо́бныхъ тво­и́хъ и кро́ви и́хъ пролiя́ша о́крестъ Иерусали́ма, и не бѣ́ погреба́яй и́хъ.
И нападе́ стра́хъ и́хъ и тре́петъ на вся́ лю́ди, я́ко реко́ша: нѣ́сть въ ни́хъ и́стины и суда́: преступи́ша бо уставле́нiе и кля́тву, е́юже кля́шася.
И воз­дви́жеся вакхи́дъ от­ Иерусали́ма и ополчи́ся въ визе́ѳѣ, и посла́ и я́тъ мно́гихъ от­ступи́в­шихъ от­ него́ муже́й и нѣ́кiихъ от­ люді́й, и закла́ и́хъ, [и] въ кла́дязь вели́къ [вве́рже]:
и вручи́ страну́ алки́му и оста́ви си́лу въ по́мощь ему́: и отъи́де вакхи́дъ ко царю́.
И подвиза́­шеся алки́мъ о архiере́й­ст­вѣ.
И собра́шася къ нему́ вси́ воз­муща́ющiи лю́ди своя́, и одержа́ша зе́млю Иу́дину, и сотвори́ша я́зву вели́ку во Изра́или.
И ви́дѣ Иу́да вся́ зла́я, я́же сотвори́ алки́мъ, и и́же съ ни́мъ бя́ху, сыно́мъ Изра́илевымъ па́че язы́ковъ.
И изы́де во вся́ предѣ́лы иуде́йскiя по о́крестъ и сотвори́ от­мще́нiе на муже́хъ от­то́ргшихся, и преста́ша ходи́ти во страну́.
Егда́ же уви́дѣ алки́мъ, я́ко укрѣпи́ся Иу́да и и́же съ ни́мъ, и позна́, я́ко не мо́жетъ противостоя́ти и́мъ, и воз­врати́ся ко царю́ и оклевета́ и́хъ лука́внѣ.
И посла́ ца́рь никано́ра, еди́наго от­ нача́лникъ сво­и́хъ сла́вныхъ, и ненави́дящаго и вражду́ющаго на Изра́иля, и повелѣ́ ему́ изби́ти лю́ди.
И прiи́де никано́ръ во Иерусали́мъ съ си́лою вели́кою и посла́ ко Иу́дѣ и бра́тiи его́ съ ле́стiю словесы́ ми́рными, глаго́ля:
да не бу́детъ бра́нь между́ мно́ю и ва́ми: прiиду́ съ му́жы ма́лыми, да ви́жду лица́ ва́ша съ ми́ромъ.
И прiи́де ко Иу́дѣ, и поздравля́ху дру́гъ дру́га ми́рно: и во́ини угото́вани бя́ху восхи́тити Иу́ду.
И позна́ся сло́во Иу́дѣ, я́ко съ ле́стiю прiи́де къ нему́: и устраши́ся от­ него́ и не восхотѣ́ ктому́ ви́дѣти лица́ его́.
И позна́ никано́ръ, я́ко от­кры́ся совѣ́тъ его́, и изы́де во срѣ́тенiе Иу́дѣ бра́нiю бли́зъ Харфарсара́ма.
И падо́ша от­ су́щихъ при­­ никано́рѣ я́ко пя́ть ты́сящъ муже́й, и бѣжа́ша во гра́дъ дави́довъ.
И по словесѣ́хъ си́хъ взы́де никано́ръ на го́ру Сiо́нъ: и изыдо́ша от­ иере́евъ от­ святы́хъ и от­ старѣ́йшинъ людски́хъ поздра́вити его́ ми́рно и показа́ти ему́ всесожже́нiе при­­носи́мое за царя́.
И поруга́ся и́мъ и посмѣя́ся и́мъ, и оскверни́ и́хъ и глаго́ла го́рдо.
И кля́т­ся съ я́ростiю, рекі́й: а́ще не преда́ст­ся Иу́да и во́ини его́ въ ру́ки моя́ ны́нѣ, и бу́детъ, егда́ воз­вращу́ся въ ми́рѣ, сожгу́ хра́мъ се́й. и изы́де съ я́ростiю ве́лiею.
И внидо́ша жерцы́ и ста́ша предъ лице́мъ олтаря́ и хра́ма и пла́чуще реко́ша:
ты́, Го́споди, избра́лъ еси́ хра́мъ се́й, нарещи́ся и́мени тво­ему́ въ не́мъ, да бу́детъ хра́мъ моли́твы и проше́нiя лю́демъ тво­и́мъ:
сотвори́ от­мще́нiе на человѣ́цѣ се́мъ и на во́­ехъ его́, и да паду́тъ мече́мъ: помяни́ хуле́нiя и́хъ и не да́ждь и́мъ обита́лища.
И изы́де никано́ръ от­ Иерусали́ма и ополчи́ся въ веѳоро́нѣ и срѣ́те его́ си́ла Си́рска.
Иу́да же при­­бли́жися во Ада́су съ тремя́ ты́сящьми муже́й. и помоли́ся Иу́да и рече́:
и́же по́слани бя́ху от­ царя́ Ассирі́йскаго [сен­нахири́ма], Го́споди, егда́ поху́лиша тя́, изы́де а́нгелъ тво́й и порази́ от­ ни́хъ сто́ о́смьдесятъ пя́ть ты́сящъ:
та́ко сокруши́ ополче́нiе сiе́ предъ на́ми дне́сь, и да позна́ютъ про́чiи, я́ко зло́ глаго́ла на свята́я твоя́, и суди́ ему́ по зло́бѣ его́.
И сотвори́ша во́ини бра́нь въ третiй­на́­де­сять де́нь ме́сяца Ада́ра, и сотре́ся ополче́нiе никано́рово, и паде́ са́мъ пе́рвый во бра́ни.
Егда́ же уви́дѣша во́и его́, я́ко паде́ никано́ръ, пове́ргше ору́жiя своя́ бѣжа́ша.
И гна́ша и́хъ пу́ть дне́ еди́наго от­ Ада́са, до́ндеже прiити́ въ гази́ръ, и труба́ми труби́ша вслѣ́дъ и́хъ со знаме́нами.
И изыдо́ша от­ всѣ́хъ се́лъ Иуде́йскихъ о́крестъ и заключи́ша и́хъ рога́ми, и воз­враща́хуся ті́и къ ни́мъ и падо́ша вси́ мече́мъ, и не оста́ от­ ни́хъ ни еди́нъ.
И взя́ша коры́сти и́хъ и плѣ́нъ, и главу́ никано́рову от­сѣко́ша, и десни́цу его́, ю́же простре́ го́рдо, и при­­несо́ша и повѣ́сиша проти́ву Иерусали́ма.
И воз­весели́шася лю́дiе зѣло́, и сотвори́ша де́нь то́й де́нь весе́лiя вели́каго,
и уста́виша пра́здновати на вся́ко лѣ́то де́нь то́й третiй­на́­де­сять ме́сяца Ада́ра.
И умолче́ земля́ Иу́дина на дни́ ма́лы.
И слы́ша дими́трiй, я́ко паде́ никано́ръ и си́лы его́ во бра́ни, и при­­ложи́ вакхи́да и алки́ма па́ки посла́ти во Иуде́ю, и десны́й ро́гъ съ ни́ми.
И идо́ша путе́мъ, и́же [веде́тъ] въ Галга́лы, и ополчи́шася на месало́ѳъ, и́же е́сть во Арви́лѣхъ, и взя́ша его́, и поби́ша ду́шъ человѣ́ческихъ мно́го.
И въ ме́сяцъ пе́рвый лѣ́та сто́ пятьдеся́тъ втора́го, при­­ступи́ша во́ини ко Иерусали́му,
и воста́ша и идо́ша въ вере́ю въ два́десяти ты́сящахъ муже́й и двѣ́ ты́сящы ко́н­никовъ.
Иу́да же бѣ́ ополче́нъ во Елаа́сѣ, и три́ ты́сящы муже́й избра́н­ныхъ съ ни́мъ.
И ви́дѣша мно́же­с­т­во си́лъ, я́ко мно́ги су́ть, и устраши́шася зѣло́: и избѣго́ша мно́зи от­ полка́, и не оста́ся от­ ни́хъ то́кмо о́смь со́тъ муже́й.
И ви́дѣ Иу́да, я́ко расточи́ся по́лкъ его́, и бра́нь оскорбля́ше его́: и сокруши́ся се́рдцемъ, я́ко не имѣ́яше вре́мене собра́ти и́хъ,
и ослабѣ́ и рече́ оста́в­шымъ: воста́немъ и взы́демъ на супоста́ты на́шя, а́ще мо́жемъ ра́товати проти́ву и́хъ.
И от­враща́ху его́ реку́ще: не мо́жемъ, но спасе́мъ то́кмо ду́шы своя́ ны́нѣ, и воз­врати́мся со бра́тiею на́­шею, и ополчи́мся на ни́хъ: мы́ же ма́ли.
И рече́ Иу́да: не бу́ди ми́ сотвори́ти ве́щь сiю́, е́же бѣжа́ти от­ ни́хъ: и а́ще при­­бли́жися вре́мя на́­ше, у́мремъ му́же­с­т­вен­но ра́ди бра́тiи на́­шея и не оста́вимъ вины́ сла́вѣ на́­шей.
И воз­дви́жеся си́ла от­ полка́ и ста́ во срѣ́тенiе и́мъ, и разлучи́шася ко́н­ницы на двѣ́ ча́сти, и пра́щницы и стрѣлцы́ предъидя́ху си́лѣ, и предподви́жницы вси́ си́льнiи.
Вакхи́дъ же бѣ́ на деснѣ́мъ ро́зѣ, и при­­бли́жися по́лкъ от­ двою́ страну́, и воз­глаша́ху труба́ми.
И воструби́ша, и́же бя́ху от­ страны́ Иу́дины, и ті́и труба́ми: и поколеба́ся земля́ от­ гла́са ополче́нiй. и бы́сть бра́нь сраже́на от­ у́тра да́же до ве́чера.
И ви́дѣ Иу́да, я́ко вакхи́дъ и крѣ́пость полка́ въ десны́хъ: и собра́шася къ нему́ вси́ крѣ́пцыи се́рдцемъ:
и сотре́ся десны́й ро́гъ от­ ни́хъ, и гна́­ше вслѣ́дъ и́хъ да́же до горы́ азо́та.
И су́щiи въ лѣ́вѣмъ ро́зѣ ви́дѣша, я́ко сотре́ся десны́й ро́гъ, и обрати́шася по стопа́мъ Иу́динымъ и су́щихъ съ ни́мъ созади́.
И отягчи́ся бра́нь, и падо́ша я́звени мно́зи от­ си́хъ и от­ тѣ́хъ:
и Иу́да паде́, про́чiи же бѣжа́ша.
И взя́ста Ионаѳа́нъ и Си́монъ Иу́ду бра́та сво­его́ и погребо́ста его́ во гро́бѣ оте́цъ его́ въ моди́нѣ.
И пла́кашася о не́мъ и рыда́­ше его́ ве́сь Изра́иль пла́чемъ ве́лiимъ, и сѣ́товаху дни́ мно́ги и реко́ша:
ка́ко паде́ си́льный спаса́яй Изра́иля?
Про́чая же слове́съ и бра́ней Иу́диныхъ и благи́хъ му́же­ст­въ, и́хже сотвори́, и вели́че­ст­ва его́, не су́ть пи́сана: мно́га бо бя́ху зѣло́.
И бы́сть по преставле́нiи Иу́динѣ, пронико́ша беззако́н­нiи во всѣ́хъ предѣ́лѣхъ Изра́илевыхъ, и прозябо́ша вси́ дѣ́ла­ю­щiи беззако́нiе.
Во дни́ о́ны бы́сть гла́дъ вели́къ зѣло́, и от­ступи́ страна́ съ ни́ми.
И избра́ вакхи́дъ нечести́выхъ муже́й и поста́ви и́хъ госпо́дiями страны́.
И иска́ху и испыта́ху друго́въ Иу́диныхъ и при­­вожда́ху тѣ́хъ къ вакхи́ду: и мстя́ше и́мъ и посмѣва́­шеся и́мъ.
И бы́сть ско́рбь вели́ка во Изра́или, я́же не бы́сть от­ дні́й, въ ни́хже не яви́ся проро́къ во Изра́или.
И собра́шася вси́ дру́зи Иу́дины и реко́ша Ионаѳа́ну:
от­не́лѣже бра́тъ тво́й Иу́да сконча́ся, и му́жъ подо́бенъ ему́ нѣ́сть изы́ти проти́ву враго́въ и вакхи́да и вражду́ющихъ язы́ку на́­шему:
ны́нѣ у́бо тебе́ дне́сь избра́хомъ, е́же бы́ти вмѣ́сто его́ на́мъ въ нача́лника и вожда́, е́же ра́товати во бра́ни на́­шей.
И прiя́ Ионаѳа́нъ во вре́мя о́но нача́л­ст­во и воста́ вмѣ́сто Иу́ды бра́та сво­его́.
И позна́ вакхи́дъ и иска́­ше его́ уби́ти.
И позна́ Ионаѳа́нъ и Си́монъ бра́тъ его́ и вси́ и́же съ ни́мъ [бя́ху], и побѣго́ша въ пусты́ню Ѳеку́е, и ополчи́шася при­­ водѣ́ рва́ Асфа́ра.
И позна́ вакхи́дъ въ де́нь суббо́тъ, и пре́йде са́мъ и вси́ во́и его́ объ ону́ страну́ Иорда́на.
И посла́ Ионаѳа́нъ бра́та сво­его́ вожда́ наро́ду и моли́ навате́овъ друго́въ сво­и́хъ предста́вити и́мъ при­­готовле́нiе и́хъ мно́гое.
И изыдо́ша сы́нове Иамврі́ины от­ мида́вы, и я́ша Иоа́н­на и вся́ ели́ка имѣ́, и от­идо́ша иму́ще та́.
По словесѣ́хъ же си́хъ воз­вѣсти́ша Ионаѳа́ну и Си́мону бра́ту его́, я́ко сы́нове Иамврі́ины творя́тъ бра́къ вели́кiй и веду́тъ невѣ́сту от­ Надава́ѳа, дще́рь еди́наго от­ вели́кихъ вельмо́жъ Ханаа́нскихъ, съ го́рдостiю ве́лiею.
И помяну́ша Иоа́н­на бра́та сво­его́, и взыдо́ша, и скры́шася подъ сѣ́нiю горы́:
и воз­дви́гнуша о́чи сво­и́ и ви́дѣша, и се́, пли́щь и угото́ванiе мно́гое, и жени́хъ изы́де и дру́зи его́ и бра́тiя его́ бо срѣ́тенiе и́мъ съ тимпа́ны и мусикі́ами и ору́жiи мно́гими:
и воста́ша на ни́хъ от­ заса́ды и́же при­­ Ионаѳа́нѣ и уби́ша и́хъ, и падо́ша я́звени мно́зи, про́чiи же бѣго́ша въ го́ру: и взя́ша вся́ коры́сти и́хъ.
И обрати́ся бра́къ въ сѣ́тованiе, и гла́съ мусикі́и и́хъ въ пла́чь.
И от­мсти́ша от­мще́нiе кро́ве бра́та сво­его́ и воз­врати́шася на бре́гъ Иорда́нскiй.
И слы́ша вакхи́дъ и прiи́де въ де́нь суббо́тный да́же до брего́въ Иорда́нскихъ съ си́лою мно́гою.
И рече́ ко сво­и́мъ Ионаѳа́нъ: воста́немъ ны́нѣ и ополчи́мся за ду́шы на́шя, нѣ́сть бо дне́сь я́коже вчера́ и тре́тiяго дне́:
се́ бо, бра́нь проти́ву на́съ и созади́ на́съ: вода́ же Иорда́нская сю́ду и сю́ду, и бла́то и лѣ́съ, и нѣ́сть мѣ́ста, е́же уклони́тися:
ны́нѣ у́бо возопі́йте на небо, да изба́витеся от­ ру́къ враго́въ ва́шихъ. и срази́ся бра́нь.
И простре́ Ионаѳа́нъ ру́ку свою́ уби́ти вакхи́да, и уклони́ся от него́ вспя́ть.
И вскочи́ Ионаѳа́нъ и и́же съ ни́мъ во Иорда́нъ, и преплыва́ху на объ ону́ страну́, и не преидо́ша по ни́хъ Иорда́на.
И падо́ша от­ страны́ вакхи́дины дне́ о́наго я́ко ты́сяща муже́й.
И воз­врати́ся во Иерусали́мъ и созда́ гра́ды тве́рды во Иуде́и, тверды́ню во иерихо́нѣ и я́же во Еммау́мѣ и веѳоро́нѣ, и Веѳи́ли и Ѳемна́ѳѣ, и фараѳо́нѣ и тефо́нѣ, со стѣна́ми высо́кими и врата́ми и заво́рами,
и поста́ви стра́жу въ ни́хъ, е́же враждова́ти Изра́илю:
и утверди́ гра́дъ и́же въ веѳсу́рѣ, и газа́ру, и краегра́дiе, и поста́ви въ ни́хъ си́лы и предложе́нiе бра́­шенъ:
и взя́ сы́ны вождо́въ страны́ въ зало́гъ и посади́ и́хъ въ краегра́дiи во Иерусали́мѣ подъ стра́жею.
И въ лѣ́то сто́ пятьдеся́тъ тре́тiе ме́сяца втора́го, заповѣ́да алки́мъ разори́ти стѣ́ну двора́ святы́хъ вну́трен­няго, и разори́ дѣла́ проро́ковъ, и нача́ разоря́ти.
Во вре́мя о́но пораже́нъ бы́сть алки́мъ, и воспяти́шася дѣла́ его́, и загради́шася уста́ его́, и разслабѣ́ и не можа́­ше ктому́ глаго́лати сло́ва и заповѣ́дати о до́мѣ сво­е́мъ.
И у́мре алки́мъ во вре́мя о́но съ му́кою ве́лiею.
И ви́дѣ вакхи́дъ, я́ко у́мре алки́мъ, и воз­врати́ся ко царю́. и умолча́ земля́ Иу́дина лѣ́та два́.
И совѣща́ша вси́ беззако́н­ницы реку́ще: се́, Ионаѳа́нъ и и́же съ ни́мъ въ поко́и обита́ютъ упова́юще: ны́нѣ у́бо наведе́мъ вакхи́да, и по­има́етъ и́хъ всѣ́хъ во еди́ну но́щь.
И ше́дше совѣща́шася съ ни́мъ.
И воста́ ити́ съ си́лою мно́гою и посла́ еписто́лiи та́й всѣ́мъ спобори́телемъ его́, и́же во Иуде́и, да и́мутъ Ионаѳа́на и су́щихъ съ ни́мъ. и не воз­мого́ша, я́ко позна́ся и́мъ совѣ́тъ и́хъ.
И я́ша от­ муже́й страны́ нача́лниковъ зло́бы пятьдеся́тъ муже́й и уби́ша и́хъ.
И отъи́де Ионаѳа́нъ и Си́монъ и и́же съ ни́ми въ веѳвасі́ю, я́же въ пусты́ни, и созда́ разоре́ная ея́ и укрѣпи́ ю́.
И позна́ вакхи́дъ, и собра́ все́ мно́же­с­т­во свое́, и су́щымъ от­ Иуде́и воз­вѣсти́.
И ше́дъ ополчи́ся на веѳвасі́ю, и во­ева́­ше ю́ дни́ мно́ги, и сотвори́ миха́ны.
И оста́ви Ионаѳа́нъ Си́мона бра́та сво­его́ во гра́дѣ, и изы́де во страну́, и изы́де въ числѣ́.
И порази́ одоми́ра и бра́тiю его́ и сыно́въ фасиро́нихъ въ жили́щихъ и́хъ, и нача́ избива́ти и восходи́ти въ си́лахъ.
Си́монъ же и и́же съ ни́мъ изыдо́ша изъ гра́да и пожго́ша миха́ны,
и ра́товаху проти́ву вакхи́да, и сотре́ся от­ ни́хъ, и озлобля́ху его́ зѣло́, я́ко бѣ́ совѣ́тъ его́ и похо́дъ его́ вотще́.
И прогнѣ́вася я́ростiю на муже́й беззако́н­ныхъ, совѣ́товав­шихъ ему́ прiити́ во страну́, и уби́ от­ ни́хъ мно́гихъ, и совѣща́ся от­ити́ въ зе́млю свою́.
И позна́ Ионаѳа́нъ и посла́ къ нему́ старѣ́йшинъ соста́витими́ръ съ ни́мъ и от­да́ти и́мъ плѣ́нъ.
И прiя́, и сотвори́ по словесе́мъ его́, и кля́т­ся ему́ не иска́ти ему́ зла́ во вся́ дни́ живота́ его́.
И от­даде́ ему́ плѣ́нъ, его́же пре́жде плѣни́ от­ земли́ Иу́дины: и воз­вра́щься отъи́де въ зе́млю свою́ и не при­­ложи́ ктому́ прiити́ въ предѣ́лы и́хъ.
И преста́ ме́чь от­ Изра́иля. и обита́ Ионаѳа́нъ въ Махма́сѣ: и нача́ Ионаѳа́нъ суди́ти лю́ди и истреби́ нечести́выхъ от­ Изра́иля.
В сто пятьдесят первом году вышел из Рима Димитрий, сын Селевка, и с немногими людьми вошел в один приморский город и там воцарился.
Когда же он входил в царственный дом отцов своих, войско схватило Антиоха и Лисия, чтобы привести их к нему.
Это стало известно ему, и он сказал: не показывайте мне лиц их.
Тогда воины убили их, и воссел Димитрий на престоле царства своего.
И пришли к нему все мужи беззаконные и нечестивые из Израильтян, и Алким предводительствовал ими, домогаясь священства;
и обвиняли они перед царем народ, говоря: погубил Иуда и братья его друзей твоих, и нас выгнали из земли нашей.
Итак, пошли теперь мужа, кому ты доверяешь; пусть он пойдет и увидит все разорение, которое они причинили нам и стране царя, и пусть накажет их и всех, помогающих им.
Царь избрал Вакхида из друзей царских, который управлял по ту сторону реки, был велик в царстве и верен царю,
и послал его и нечестивого Алкима, предоставив ему священство, и повелел ему сделать отмщение сынам Израиля.
Они отправились и пришли в землю Иудейскую с большим войском; и он послал к Иуде и братьям его послов с мирным, но коварным предложением.
Но они не вняли словам их, ибо видели, что они пришли с большим войском.
К Алкиму же и Вакхиду сошлось собрание книжников искать справедливости.
Первые из сынов Израилевых были Асидеи; они искали у них мира,
ибо говорили: священник от племени Аарона пришел вместе с войском и не обидит нас.
И он говорил с ними мирно и клялся им, и сказал: мы не сделаем зла вам и друзьям вашим.
И они поверили ему, а он, захватив из них шестьдесят мужей, умертвил их в один день, как сказано в Писании:
«тела святых Твоих и кровь их пролили вокруг Иерусалима, и некому было похоронить их».
И напал от них страх и ужас на весь народ, и говорили: нет в них истины и правды, ибо они нарушили постановление и клятву, которою клялись.
Тогда Вакхид отступил от Иерусалима и расположился станом при Визефе, и, послав, поймал многих из бежавших от него мужей и некоторых из народа, заколол и бросил их в глубокий колодезь.
Потом, поручив страну Алкиму и оставив с ним войско на помощь ему, Вакхид отправился к царю.
Алким же домогался первосвященства.
И собрались к нему все возмущавшие народ свой, и овладели землею Иудейскою, и произвели великое поражение в Израиле.
И увидел Иуда все зло, какое причинил Алким со своими сообщниками сынам Израилевым, – больше, нежели язычники;
и, обойдя все пределы Иудеи, сделал отмщение отступникам, – и они перестали входить в эту страну.
Когда же Алким увидел, что Иуда и находящиеся с ним усилились, и понял, что не может противостоять им, возвратился к царю и жестоко обвинял их.
Тогда царь послал Никанора, одного из славных вождей своих, ненавистника и враждебного Израилю, и приказал ему истребить этот народ.
Никанор, придя в Иерусалим с большим войском, послал к Иуде и братьям его коварно со словами мирными:
да не будет войны между мною и вами; я войду с немногими людьми, чтобы видеть лица ваши в мире.
И пришел он к Иуде, и приветствовали они друг друга мирно; а между тем воины были приготовлены схватить Иуду.
Иуде сделалось известным, что он пришел к нему с коварством, поэтому он убоялся его и не хотел более видеть лица его.
Когда Никанор узнал, что умысел его открылся, вышел против Иуды на сражение близ Хафарсаламы.
И пало из бывших при Никаноре около пяти тысяч мужей, а прочие убежали в город Давидов.
После того Никанор взошел на гору Сион; и вышли из святилища некоторые из священников и старейшин народа, чтобы мирно приветствовать его и показать ему всесожжение, приносимое за царя.
Но он осмеял их, надругался над ними и осквернил их, и говорил высокомерно,
и, поклявшись, с гневом сказал: если не предан будет ныне Иуда и войско его в мои руки, то, когда возвращусь благополучно, сожгу дом сей. И ушел с великим гневом.
А священники вошли и стали пред лицем жертвенника и храма, заплакали и сказали:
Ты, Господи, избрал дом сей, чтобы на нем нарицалось имя Твое и чтобы он был домом молитвы и моления для народа Твоего.
Сделай отмщение человеку сему и войску его, и пусть падут они от меча; вспомни злохуления их и не дай им оставаться долее.
И вышел Никанор из Иерусалима и расположился станом при Вефороне, и пристало к нему здесь войско Сирийское.
А Иуда с тремя тысячами мужей расположился станом при Адасе; и помолился Иуда, и сказал:
Господи! когда посланные царя Ассирийского произносили злохуления, то пришел Ангел Твой и поразил из них сто восемьдесят пять тысяч.
Так сокруши ныне пред нами сие полчище, да познают прочие, что они произносили хулу на святыни Твои, и суди их по злобе их.
И вступили войска в сражение в тринадцатый день месяца Адара, и разбито было войско Никанора, и он первый пал в сражении.
Когда же воины его увидели, что Никанор пал, то, побросав оружие свое, обратились в бегство.
И преследовали их Израильтяне целый день, от Адаса до самой Газиры, и трубили вслед их вестовыми трубами.
И выходили из всех окрестных селений Иудейских и окружали их, – и они, оборачиваясь к преследовавшим их, все пали от меча, и ни одного не осталось из них.
И взяли Иудеи добычи их и награбленное ими, и отрубили голову Никанора и правую руку его, которую он простирал надменно, и принесли и повесили перед Иерусалимом.
Народ весьма радовался и провел тот день, как день великого веселья;
и установили ежегодно праздновать этот день тринадцатого числа Адара.
И успокоилась земля Иудейская на некоторое время.
Когда Димитрий услышал, что Никанор и воины его пали в сражении, послал Вакхида и Алкима во второй раз в землю Иудейскую и правое крыло с ними.
И отправились они по дороге в Галгалы и расположились станом при Месалофе, что в Арвилах, и, овладев им, погубили множество людей.
В первом месяце сто пятьдесят второго года расположились они станом у Иерусалима,
но снялись и пошли к Верее с двадцатью тысячами мужей и двумя тысячами конницы.
А Иуда расположился станом при Елеасе, и три тысячи избранных мужей с ним.
Но, увидев множество войска, как оно многочисленно, они весьма устрашились, и многие из стана его разбежались, и осталось из них не более восьмисот мужей.
Когда увидел Иуда, что разбежалось ополчение его, а война тревожила его, он смутился сердцем, потому что не имел времени собрать их.
Он опечалился и сказал оставшимся: встанем и пойдем на противников наших; может быть, мы в силах будем сражаться с ними.
Но они отклоняли его и говорили: мы не в силах, но будем теперь спасать жизнь нашу, и потом возвратимся с братьями нашими, и тогда будем сражаться против них, а теперь нас мало.
Но Иуда сказал: нет, да не будет этого со мною, чтобы бежать от них; а если пришел час наш, то умрем мужественно за братьев наших и не оставим нарекания на славу нашу.
И двинулось войско из стана и стало против них; и разделилась конница на две части, а впереди войска шли пращники и стрельцы и все сильные передовые воины.
Вакхид же находился на правом крыле, и приближались отряды с обеих сторон и трубили трубами.
Затрубили трубами и бывшие с Иудою, и поколебалась земля от шума войск, и было упорное сражение от утра до вечера.
Когда увидел Иуда, что Вакхид и крепчайшая часть его войска находится на правой стороне, то собрались к нему все храбрые сердцем –
и разбито ими правое крыло, и они преследовали их до горы Азота.
Когда находившиеся на левом крыле увидели, что правое крыло разбито, то обратились вслед за Иудою и бывшими с ним, с тыла.
И сражение было жестокое, и много пало пораженных с той и другой стороны,
пал и Иуда, а прочие обратились в бегство.
И взяли Ионафан и Симон Иуду, брата своего, и похоронили его во гробе отцов его в Модине.
И оплакивали его и рыдали о нем сильно все Израильтяне, и печалились много дней и говорили:
как пал сильный, спасавший Израиля?
Прочие же дела Иуды, и сражения, и мужественные подвиги, которые совершил он, и величие его не описаны, ибо их было весьма много.
По смерти же Иуды во всех пределах Израильских явились люди беззаконные, и поднялись все делатели неправды.
В те самые дни был очень сильный голод, и страна пристала к ним.
И выбрал Вакхид нечестивых мужей и поставил их начальниками страны.
Они разведывали и разыскивали друзей Иуды и приводили их к Вакхиду, а он мстил им и издевался над ними.
И была великая скорбь в Израиле, какой не бывало с того дня, как не видно стало у них пророка.
Тогда собрались все друзья Иуды и сказали Ионафану:
с того времени, как скончался брат твой Иуда, нет подобного ему мужа, чтобы выйти против врагов и Вакхида и против ненавистников нашего народа.
Итак, теперь мы тебя избрали – быть нам вместо него начальником и вождем, чтобы вести войну нашу.
И принял Ионафан в то время предводительство и стал на место Иуды, брата своего.
И узнал о том Вакхид и искал убить его.
Об этом узнали Ионафан и Симон, брат его, и все бывшие с ним и убежали в пустыню Фекое и расположились станом при водах озера Асфар.
Вакхид, узнав о том в день субботний, переправился сам и все войско его за Иордан.
А Ионафан отправил брата своего – предводителя народа – и просил друзей своих, Наватеев, чтобы сложить у них большой запас свой.
Но вышли из Мидавы сыны Иамври и схватили Иоанна и все, что он имел, и ушли.
После сих происшествий сказали Ионафану и Симону, брату его, что сыны Иамври торжественно совершают знатный брак и провожают из Надавафа с великою пышностью невесту, дочь одного из знатных вельмож Хананейских.
Тогда вспомнили они об Иоанне, брате своем, и вышли, и скрылись под кровом горы.
Подняв глаза свои, они увидели: вот восклицания и большое приданое; навстречу вышел жених и друзья его и братья его с тимпанами и музыкою и со многими оружиями.
Тогда бывшие с Ионафаном поднялись на них из засады и побили их, и много пало пораженных, а остальные убежали на гору; и взяли они всю добычу их.
И обратилось брачное торжество в печаль, и звук музыки их – в плач.
Так отмстили они за кровь брата своего и возвратились к болотистому месту у Иордана.
И услышал об этом Вакхид – и в день субботний пришел к берегам Иордана с большим войском.
Тогда сказал Ионафан бывшим с ним: встанем теперь и сразимся за жизнь нашу, ибо ныне – не то, что вчера и третьего дня.
Вот, неприятель и спереди нас и сзади нас, вода Иордана с той и с другой стороны, и болото и лес, и нет места, куда уклониться.
Итак, теперь воззовите на небо, чтобы избавиться вам от руки врагов ваших.
И началось сражение. И простер Ионафан руку свою, чтобы поразить Вакхида, но тот уклонился от него назад.
И бросился Ионафан и бывшие с ним в Иордан и переплыли на другой берег, а те не перешли за ними Иордана.
И пало у Вакхида в тот день до тысячи мужей.
И возвратился он в Иерусалим и построил в Иудее крепкие города: крепость в Иерихоне, и Еммаум и Вефорон, и Вефиль и Фамнафу в Фарафоне, и Тефон с высокими стенами, воротами и запорами,
и поставил в них стражу, чтобы враждебно действовать против Израиля.
Укрепил также город в Вефсуре и Газару и крепость и оставил в них войско со съестными запасами,
и взял в заложники сыновей вождей страны и поместил их в Иерусалимской крепости под стражею.
В сто пятьдесят третьем году, во втором месяце, Алким велел разорить стену внутреннего двора храма и разрушить дело пророков, и уже начал разрушение.
Но в то самое время Алким поражен был ударом, и остановились предприятия его; уста его сомкнулись, он онемел и не мог более вымолвить ни одного слова и завещать о доме своем.
И умер Алким в то же время в тяжких мучениях.
Когда Вакхид узнал, что Алким умер, возвратился к царю; и земля Иудейская два года оставалась в покое.
Тогда все беззаконники совещались и говорили: вот, Ионафан и находящиеся с ним живут безопасно в покое; приведем теперь Вакхида, и он схватит всех их в одну ночь.
Пошли и предложили ему такой совет.
Он решился идти с большим войском и послал тайно письма всем союзникам своим, которые находились в Иудее, чтобы они схватили Ионафана и находящихся с ним, но они не могли, потому что замысел их сделался известен им.
И поймали они из мужей страны виновников этого злодейства до пятидесяти человек и убили их.
После сего удалились Ионафан и Симон и бывшие с ними в Вефваси, что в пустыне, и возобновили разрушенное там и укрепили город.
Узнав об этом, Вакхид собрал все войско свое, известив и тех, которые находились в Иудее,
пришел и осадил Вефваси, и сражался против него много дней и устроил машины.
Ионафан же оставил в городе Симона, брата своего, а сам вышел в страну, и вышел с небольшим числом,
и поразил Одоааррина и братьев его и сыновей Фасирона в шатрах их и начал поражать и наступать с силою.
Тогда и Симон и бывшие с ним выступили из города и сожгли машины,
и сражались против Вакхида, и он был разбит ими; этим они сильно опечалили его, потому что замысел его и поход остался тщетным.
Сильно разгневался он на мужей беззаконных, которые присоветовали ему идти в эту страну, и многих из них умертвил, и решился возвратиться в землю свою.
Узнав об этом, Ионафан послал к нему старейшин, чтобы заключить с ним мир и чтобы он отдал пленных.
Он принял это и сделал по словам его, и поклялся не причинять ему никакого зла во все дни жизни своей,
и отдал ему пленных, которых прежде взял в плен в земле Иудейской, и возвратился в землю свою и не приходил более в пределы их.
И унялся меч в Израиле, и поселился Ионафан в Махмасе; и начал Ионафан судить народ и истребил нечестивых из среды Израиля.
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов
Цитата из Библии каждое утро в Telegram.
t.me/azbible