Скрыть
8:1
8:2
8:3
8:4
8:5
8:6
8:7
8:8
8:9
8:10
8:11
8:12
8:13
8:14
8:15
8:16
8:17
8:18
8:19
8:20
8:21
8:22
8:23
8:24
8:25
8:26
8:27
8:28
8:29
8:30
8:31
8:32
Церковнославянский (рус)
И слы́ша Иу́да и́мя ри́млянъ, я́ко су́ть си́льни крѣ́постiю, и ті́и благоволя́тъ о всѣ́хъ при­­ложи́в­шихся къ ни́мъ, и ели́цы прiи́дутъ къ ни́мъ, составля́ютъ съ ни́ми дру́жбу, и я́ко су́ть си́льни крѣ́постiю.
И повѣ́даша ему́ бра́ни и́хъ и му́же­ст­ва бла́га, я́же творя́тъ въ Гала́тѣхъ, и я́ко одержа́ша и́хъ и при­­ведо́ша и́хъ подъ да́нь:
и коли́ка сотвори́ша во странѣ́ Испані́йстѣй, е́же удержа́ти руды́ сребра́ и зла́та, е́же та́мо: и одержа́ша вся́ко мѣ́сто совѣ́томъ сво­и́мъ и долготерпѣ́нiемъ,
и мѣ́сто бѣ́ дале́че от­стоя́що от­ ни́хъ зѣло́: и царе́й наше́дшихъ на ни́хъ от­ кра́я земли́ сотро́ша, и порази́ша и́хъ я́звою вели́кою, про́чiи же даю́тъ и́мъ да́нь по вся́ лѣ́та:
и Фили́ппа и персе́а китiе́йскаго царя́, и воста́в­шихъ на ни́хъ сокруши́ша и́хъ въ бра́ни и одержа́ша и́хъ:
и Антiо́ха вели́каго царя́ Асі́йскаго, ше́дшаго проти́ву и́хъ на бра́нь, иму́щаго сто́ два́десять слоно́въ, ко́н­ники и колесни́цы и си́лу ве́лiю зѣло́, и сотре́нъ бы́сть от­ ни́хъ:
и я́ша его́ жи́ва, и уста́виша, да дае́тъ и́мъ то́й и ца́р­ст­ву­ю­щiи по не́мъ да́нь вели́ку, и дая́ти зало́гъ и уставле́нiе,
и страну́ инді́йску и миді́ю, и лиді́ю и от­ предо́брыхъ стра́нъ и́хъ, и взя́в­ше и́хъ от­ него́ да́ша я́ Евме́нiю царю́:
и я́ко совѣща́ша су́щiи от­ Елла́ды прiити́ и взя́ти и́хъ: и увѣ́дано бы́сть сло́во тѣ́мъ,
и посла́ша на ни́хъ во­ево́ду еди́наго и во­ева́ша на ни́хъ, и падо́ша от­ ни́хъ я́звенiи мно́зи, и плѣни́ша же́нъ и́хъ и ча́дъ и́хъ, и разгра́биша и́хъ и зе́млю и́хъ одержа́ша, и разори́ша тверды́ни и́хъ и порабо́тиша и́хъ да́же до сего́ дне́:
и про́чая ца́р­ст­ва и о́стровы, и́же нѣ́когда проти́вишася и́мъ, истреби́ша и порабо́тиша и́хъ:
съ дру́ги же сво­и́ми и при­­миря́ющимися къ ни́мъ сохраня́ху дру́жбу, и одержа́ху ца́р­ст­ва бли́жняя и да́льняя, и ели́цы слы́шаху и́мя и́хъ, боя́хуся от­ ни́хъ:
ели́цѣмъ же а́ще хотя́тъ помога́ти и воцаря́ти, ца́р­ст­вуютъ: и и́хже а́ще хотя́тъ, премѣня́ютъ: и воз­несо́шася зѣло́:
и во всѣ́хъ си́хъ не воз­лага́­ше ни еди́нъ от­ ни́хъ дiади́мы, ни облача́­шеся въ порфи́ру, е́же воз­вели́читися о не́й:
и совѣ́тную пала́ту сотвори́ша себѣ́, и на вся́къ де́нь совѣ́товаху въ не́й о мно́же­ст­вѣ [наро́довъ] е́же благо­устроя́ти и́хъ:
и ввѣря́ютъ еди́ному человѣ́ку нача́л­ст­во свое́ по лѣ́ту, и госпо́д­ст­вовати все́ю земле́ю и́хъ, и вси́ повину́ют­ся еди́ному, и нѣ́сть за́висти ниже́ рве́нiя въ ни́хъ.
И избра́ Иу́да Евполемо́на сы́на Иоа́н­нова, сы́на акко́сова, и Иа́сона сы́на Елеаза́рова, и посла́ и́хъ въ ри́мъ, соста́вити съ ни́ми дру́жбу и споборе́нiе,
и е́же отъ­я́ти от­ ни́хъ и́го и́хъ, поне́же ви́дѣша ца́р­ст­во е́ллинское порабоща́ющее Изра́иля въ рабо́ту.
И идо́ша въ ри́мъ, пу́ть же ве́лiй зѣло́, и внидо́ша въ пала́ту совѣ́тную, и от­вѣща́ша и рѣ́ша:
Иу́да маккаве́й и бра́тiя его́ и мно́же­с­т­во Иуде́йское посла́ша на́съ къ ва́мъ соста́вити съ ва́ми дру́жбу и ми́ръ и вписа́ти на́съ спобо́рниками и друга́ми ва́шими.
И уго́дно бы́сть сло́во предъ ни́ми.
И сiе́ списа́нiе посла́нiя, е́же восписа́ша на дщи́цахъ мѣ́дяныхъ и посла́ша во Иерусали́мъ бы́ти у ни́хъ та́мо въ па́мять ми́ра и спобо́р­ст­ва:
бла́го да бу́детъ ри́мляномъ и язы́ку Иуде́йску на мо́ри и на земли́ въ вѣ́къ, ору́жiе же и врази́ дале́че да бу́дутъ от­ ни́хъ:
а́ще же насту́питъ бра́нь ри́мляномъ пе́рвѣе или́ всѣ́мъ спобо́рникомъ и́хъ во все́мъ госпо́д­ст­вѣ и́хъ,
спобо́ретъ язы́къ Иуде́йскiй, я́коже вре́мя опредѣли́тъ и́мъ, се́рдцемъ по́лнымъ:
и ра́ту­ю­щымъ не даду́тъ, ниже́ ссу́дятъ пшени́цею, ору́жiемъ, сребро́мъ, корабля́ми, я́коже уго́дно ри́мляномъ, и сохраня́тъ за́повѣди и́хъ ничто́же взе́млюще:
та́кожде а́ще и язы́ку Иуде́йску пре́жде случи́т­ся бра́нь, помо́гутъ ри́мляне от­ души́, я́коже и́мъ вре́мя опредѣли́тъ:
и спобора́ющымъ не да́ст­ся пшени́ца, ору́жiе, сребро́, корабли́, я́коже уго́дно ри́мляномъ: и сохраня́ти за́повѣди и́хъ, и безъ ле́сти.
По си́мъ словесе́мъ уста́виша ри́мляне лю́демъ иуде́йскимъ.
А́ще же по словесѣ́хъ си́хъ совѣща́ют­ся сі́и и о́нiи при­­ложи́ти или́ отъ­я́ти нѣ́что, сотворя́тъ от­ про­изволе́нiя сво­его́, и е́же а́ще при­­ложа́тъ или́ от­и́мутъ, бу́дутъ тверда́.
А о зло́бахъ, я́же ца́рь дими́трiй твори́тъ въ ни́хъ, писа́хомъ ему́, глаго́люще: вску́ю отяготи́лъ еси́ и́го твое́ на дру́ги на́шя спобо́рники иуде́и?
а́ще у́бо па́ки при­­бѣ́гнутъ къ на́мъ на тя́, сотвори́мъ и́мъ су́дъ и ополчи́мся на тя́ мо́ремъ и земле́ю.
Иуда услышал о славе Римлян, что они могущественны и сильны и благосклонно принимают всех, обращающихся к ним, и кто ни приходил к ним, со всеми заключали они дружбу.
А что они могущественны и сильны, – рассказывали ему о войнах их, о мужественных подвигах, которые они показали над Галатами, как они покорили их и сделали данниками;
также о том, что сделали они в стране Испанской, чтобы овладеть находящимися там серебряными и золотыми рудниками,
и своим благоразумием и твердостью овладели всем краем, хотя тот край весьма далеко отстоял от них, равно о царях, которые приходили против них от конца земли, и они сокрушили их и поразили великим поражением, а прочие платят им ежегодно дань;
они также сокрушили на войне и покорили себе Филиппа и Персея, царя Китийского, и других, восставших против них,
и Антиоха, великого царя Азии, который вышел против них на войну со ста двадцатью слонами, и с конницею, и колесницами, и весьма многочисленным войском и был разбит ими;
они взяли его живого и заставили платить им великую дань, – как его, так и следующих после него царей, – дать заложников и допустить раздел,
а страну Индийскую и Мидию, и Лидию, и другие из лучших областей его, взяв от него, отдали царю Евмению;
и о том, как Еллины вознамерились прийти и истребить их,
но это намерение сделалось им известным, и они послали против них одного военачальника и воевали против них, – и много из них пало пораженных, и взяли в плен жен их и детей их и разграбили их, и овладели их землею, и разорили крепости их, и поработили их до сего дня;
и другие царства и острова, которые когда-либо восставали против них, они разорили и поработили.
А с друзьями своими и с доверявшимися им они сохраняли дружбу; и овладели царствами ближними и дальними, и все, слышавшие имя их, боялись их.
Если захотят кому помочь и кого воцарить, те царствуют, и кого хотят, сменяют, и они весьма возвысились;
но при всем том никто из них не возлагал на себя венца и не облекался в порфиру, чтобы величаться ею.
Они составили у себя совет, и постоянно каждый день триста двадцать человек совещаются обо всем, что относится до народа и благоустроения его;
и каждый год одному человеку вверяют они начальство над собою и господство над всею землею их, и все слушают одного, и не бывает ни зависти, ни ревности между ними.
Тогда избрал Иуда Евполема, сына Иоаннова, сына Аккосова, и Иасона, сына Елеазарова, и послал их в Рим, чтобы заключить с ними дружбу и союз
и чтобы они сняли с них иго, ибо они видят, что Еллинское царство хочет поработить Израиля.
Итак, они отправились в Рим, хотя путь был очень долгий, и вошли в собрание совета и, приступив, сказали:
Иуда Маккавей и братья его и весь народ Иудейский послали нас к вам, чтобы заключить с вами союз и мир и чтобы вы вписали нас в число соратников и друзей ваших.
И угодно было это слово перед ними.
И вот список того послания, которое написали они в ответ на медных досках и послали в Иерусалим, чтобы оно служило для них там памятником мира и союза:
«благо да будет Римлянам и народу Иудейскому на море и на суше навеки, и меч и враг да будут далеко от них!
Если же настанет война прежде у Римлян или у всех союзников их во всем владении их,
то народ Иудейский должен оказать им всем сердцем помощь в войне, как потребует того время;
и воюющим они не будут ни давать, ни доставлять ни хлеба, ни оружия, ни денег, ни кораблей, ибо так угодно Римлянам; они должны исполнять обязанность свою, ничего не получая.
Точно так же, если прежде случится война у народа Иудейского, Римляне от души будут помогать им в войне, как потребует того время,
и помогающим в войне не будут давать ни хлеба, ни оружия, ни денег, ни кораблей: так угодно Риму; они должны исполнять свои обязанности – и без обмана».
На таких условиях заключили Римляне союз с народом Иудейским.
Если же после сих условий те и другие вздумают что-нибудь прибавить или убавить, пусть сделают это по их общему произволению, и то, что они прибавят или убавят, будет иметь силу.
А о том зле, какое делает Иудеям царь Димитрий, мы написали ему так: «для чего ты наложил тяжкое твое иго на друзей наших и союзников – Иудеев?
Если они еще обратятся к нам с жалобою на тебя, то мы окажем им справедливость и будем воевать против тебя на море и на суше».
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов
Цитата из Библии каждое утро в Telegram.
t.me/azbible