Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

 
1-е послание Петра

 
 • [Зач. 58А.] Пе́тръ, апо́столъ Иису́съ Христо́въ, избра́н­нымъ при­­ше́лцемъ разсѣ́янiя по́нта, Галаті́и, каппадокі́и, Асі́и и виѳині́и,
 • по прозрѣ́нiю Бо́га Отца́, во святы́ни Ду́ха, въ послуша́нiе и кропле́нiе кро́ве Иису́съ Христо́вы: благода́ть ва́мъ и ми́ръ да умно́жит­ся.
 • [Зач. 58Б.] Благослове́нъ Бо́гъ и Оте́цъ Го́спода на́­шего Иису́са Христа́, и́же по мно́зей сво­е́й ми́лости порожде́й на́съ во упова́нiе жи́во воскресе́нiемъ Иису́съ Христо́вымъ от­ ме́ртвыхъ,
 • въ наслѣ́дiе нетлѣ́н­но и нескве́рно и неувяда́емо, соблюде́но на небесѣ́хъ ва́съ ра́ди,
 • и́же си́лою Бо́жiею соблюда́еми есте́ чрезъ вѣ́ру, во спасе́нiе гото́вое яви́тися во вре́мя послѣ́днее.
 • О не́мже ра́дуйтеся, ма́ло ны́нѣ, а́ще лѣ́по е́сть, при­­ско́рбни бы́в­ше въ разли́чныхъ напа́стѣхъ:
 • да искуше́нiе ва́­шея вѣ́ры многочестнѣ́йше зла́та ги́бнуща, огне́мъ же искуше́на, обря́щет­ся въ похвалу́ и че́сть и сла́ву, во от­крове́нiи Иису́съ Христо́вѣ,
 • его́же не ви́дѣв­ше лю́бите, [и] на него́же ны́нѣ не зря́ще, вѣ́ру­ю­ще же, ра́дуетеся ра́достiю неизглаго́лан­ною и просла́влен­ною,
 • прiе́млюще кончи́ну вѣ́рѣ ва́­шей, спасе́нiе душа́мъ:
 • о не́мже спасе́нiи взыска́ша и испыта́ша проро́цы, и́же о ва́­шей благода́ти прореко́ша,
 • испыта́юще, въ каково́ или́ въ ко́е вре́мя явля́ше въ ни́хъ Ду́хъ Христо́въ, пре́жде свидѣ́тел­ст­вуя о Христо́выхъ стра́сте́хъ, и о сла́вахъ, я́же по си́хъ:
 • и́мже от­кры́ся, я́ко не и́мъ самѣ́мъ, но на́мъ служа́ху сiя́, я́же ны́нѣ воз­вѣсти́шася ва́мъ благовѣ­ст­вова́в­шими ва́мъ Ду́хомъ святы́мъ по́слан­нымъ съ небесе́, въ ня́же жела́ютъ а́нгели при­­ни́кнути.
 • [Зач. 58В.] Тѣ́мже, [воз­лю́блен­нiи,] препоя́сав­ше чре́сла помышле́нiя ва́­шего, трезвя́щеся, соверше́н­нѣ упова́йте на при­­носи́мую ва́мъ благода́ть от­крове́нiемъ Иису́съ Христо́вымъ.
 • Я́ко ча́да послуша́нiя, не преобразу́ющеся пе́рвыми невѣ́дѣнiя ва́­шего похотѣ́нiи,
 • но по зва́в­шему вы́ свято́му, и са́ми святи во все́мъ житiи́ бу́дите.
 • Зане́ пи́сано е́сть: святи бу́дите, я́ко а́зъ свя́тъ е́смь.
 • И а́ще Отца́ называ́ете нелицемѣ́рно судя́ща кому́ждо по дѣ́лу, со стра́хомъ житiя́ ва́­шего вре́мя жи́тел­ст­вуйте,
 • вѣ́дяще, я́ко не истлѣ́н­нымъ сребро́мъ или́ зла́томъ изба́вистеся от­ су́етнаго ва́­шего житiя́ отцы́ пре́дан­наго,
 • но честно́ю кро́вiю я́ко а́гнца непоро́чна и пречи́ста Христа́,
 • предувѣ́дѣна у́бо пре́жде сложе́нiя мíра, я́вльшася же въ послѣ́дняя лѣ́та ва́съ ра́ди,
 • и́же его́ ра́ди вѣ́руете въ Бо́га воз­дви́гшаго его́ изъ ме́ртвыхъ и сла́ву ему́ да́в­ша, я́ко да вѣ́ра ва́ша и упова́нiе бу́детъ на Бо́га.
 • Ду́шы ва́шя очи́стив­ше въ послуша́нiи и́стины Ду́хомъ, въ братолю́бiе нелицемѣ́рно, от­ чи́ста се́рдца дру́гъ дру́га люби́те при­­лѣ́жно,
 • порожде́ни не от­ сѣ́мене истлѣ́н­на, но неистлѣ́н­на, сло́вомъ жива́го Бо́га и пребыва́юща во вѣ́ки.
 • Зане́ вся́ка пло́ть я́ко трава́, и вся́ка сла́ва человѣ́ча я́ко цвѣ́тъ тра́вный: и́зсше трава́, и цвѣ́тъ ея́ от­паде́:
 • глаго́лъ же Госпо́день пребыва́етъ во вѣ́ки. Се́ же е́сть глаго́лъ благовѣ­ст­вова́н­ный въ ва́съ.
 • 耶 稣 基 督 的 使 徒 彼 得 , 写 信 给 那 分 散 在 本 都 , 加 拉 太 , 加 帕 多 家 , 亚 西 亚 , 庇 推 尼 寄 居 的 。
 • 就 是 照 父 神 的 先 见 被 拣 选 , 藉 着 圣 灵 得 成 圣 洁 , 以 致 顺 服 耶 稣 基 督 , 又 蒙 他 血 所 洒 的 人 。 愿 恩 惠 平 安 , 多 多 的 加 给 你 们 。
 • 愿 颂 赞 归 与 我 们 的 主 耶 稣 基 督 的 父 神 , 他 曾 照 自 己 的 大 怜 悯 , 藉 耶 稣 基 督 从 死 里 复 活 重 生 了 我 们 , 教 我 们 有 活 泼 的 盼 望 ,
 • 可 以 得 着 不 能 朽 坏 , 不 能 玷 污 , 不 能 衰 残 , 为 你 们 存 留 在 天 上 的 基 业 。
 • 你 们 这 因 信 蒙 神 能 力 保 守 的 人 , 必 能 得 着 所 豫 备 , 到 末 世 要 显 现 的 救 恩 。
 • 因 此 , 你 们 是 大 有 喜 乐 , 但 如 今 , 在 百 般 的 试 炼 中 暂 时 忧 愁 。
 • 叫 你 们 的 信 心 既 被 试 验 , 就 比 那 被 火 试 验 , 仍 然 能 坏 的 金 子 , 更 显 宝 贵 。 可 以 在 耶 稣 基 督 显 现 的 时 候 , 得 着 称 赞 , 荣 耀 , 尊 贵 。
 • 你 们 虽 然 没 有 见 过 他 , 却 是 爱 他 。 如 今 虽 不 得 看 见 , 却 因 信 他 就 有 说 不 出 来 , 满 有 荣 光 的 大 喜 乐 。
 • 并 且 得 着 你 们 信 心 的 果 效 , 就 是 灵 魂 的 救 恩 。
 • 论 到 这 救 恩 , 那 豫 先 说 你 们 要 得 恩 典 的 众 先 知 , 早 已 详 细 的 寻 求 考 察 。
 • 就 是 考 察 在 他 们 心 里 基 督 的 灵 , 豫 先 证 明 基 督 受 苦 难 , 后 来 得 荣 耀 , 是 指 着 什 么 时 候 , 并 怎 样 的 时 候 。
 • 他 们 得 了 启 示 , 知 道 他 们 所 传 讲 的 一 切 事 ( 传 讲 原 文 作 服 事 ) , 不 是 为 自 己 , 乃 是 为 你 们 。 那 靠 着 从 天 上 差 来 的 圣 灵 , 传 福 音 给 你 们 的 人 , 现 在 将 这 些 事 报 给 你 们 。 天 使 也 愿 意 详 细 察 看 这 些 事 。
 • 所 以 要 约 束 你 们 的 心 ( 原 文 作 束 上 你 们 心 中 的 腰 ) , 谨 慎 自 守 , 专 心 盼 望 耶 稣 基 督 显 现 的 时 候 所 带 来 给 你 们 的 恩 。
 • 你 们 既 作 顺 命 的 儿 女 , 就 不 要 效 法 从 前 蒙 昧 无 知 的 时 候 , 那 放 纵 私 欲 的 样 子 。
 • 那 召 你 们 的 既 是 圣 洁 , 你 们 在 一 切 所 行 的 事 上 也 要 圣 洁 。
 • 因 为 经 上 记 着 说 , 你 们 要 圣 洁 , 因 为 我 是 圣 洁 的 。
 • 你 们 既 称 那 不 偏 待 人 , 按 各 人 行 为 审 判 人 的 主 为 父 , 就 当 存 敬 畏 的 心 , 度 你 们 在 世 寄 居 的 日 子 。
 • 知 道 你 们 得 救 赎 , 脱 去 你 们 祖 宗 所 传 流 虚 妄 的 行 为 , 不 是 凭 着 能 坏 的 金 银 等 物 。
 • 乃 是 凭 着 基 督 的 宝 血 , 如 同 无 瑕 疵 无 玷 污 的 羔 羊 之 血 。
 • 基 督 在 创 世 以 前 , 是 豫 先 被 神 知 道 的 , 却 在 这 末 世 , 才 为 你 们 显 现 。
 • 你 们 也 因 信 着 他 , 信 那 叫 他 从 死 里 复 活 , 又 给 他 荣 耀 的 神 , 叫 你 们 的 信 心 , 和 盼 望 , 都 在 于 神 。
 • 你 们 既 因 顺 从 真 理 , 洁 净 了 自 己 的 心 , 以 致 爱 弟 兄 没 有 虚 假 , 就 当 从 心 里 彼 此 切 实 相 爱 。 从 心 里 有 古 卷 作 从 清 洁 的 心
 • 你 们 蒙 了 重 生 , 不 是 由 于 能 坏 的 种 子 , 乃 是 由 于 不 能 坏 的 种 子 , 是 藉 着 神 活 泼 常 存 的 道 。
 • 因 为 凡 有 血 气 的 , 尽 都 如 草 , 他 的 美 荣 , 都 像 草 上 的 花 。 草 必 枯 乾 , 花 必 凋 谢 。
 • 惟 有 主 的 道 是 永 存 的 。 所 传 给 你 们 的 福 音 就 是 这 道 。

 • [Зач. 58А.] Петр, Апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным,
 • по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению Кровию Иисуса Христа: благодать вам и мир да умножится.
 • [Зач. 58Б.] Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому,
 • к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас,
 • силою Божиею через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время.
 • О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений,
 • дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа,
 • Которого, не видев, любите, и Которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною,
 • достигая наконец верою вашею спасения душ.
 • К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати,
 • исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу.
 • Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть Ангелы.
 • [Зач. 58В.] Посему, (возлюбленные,) препоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа.
 • Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем,
 • но, по примеру призвавшего вас Святаго, и сами будьте святы во всех поступках.
 • Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят.
 • И если вы называете Отцем Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводи́те время странствования вашего,
 • зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов,
 • но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца,
 • предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас,
 • уверовавших чрез Него в Бога, Который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога.
 • Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно люби́те друг друга от чистого сердца,
 • как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живаго и пребывающего вовек.
 • Ибо всякая плоть – как трава, и всякая слава человеческая – как цвет на траве: засохла трава, и цвет ее опал;
 • но слово Господне пребывает вовек; а это есть то слово, которое вам проповедано.