Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

 
1-е послание Петра

 
 • [Зач. 58А.] Пе́тръ, апо́столъ Иису́съ Христо́въ, избра́н­нымъ при­­ше́лцемъ разсѣ́янiя по́нта, Галаті́и, каппадокі́и, Асі́и и виѳині́и,
 • по прозрѣ́нiю Бо́га Отца́, во святы́ни Ду́ха, въ послуша́нiе и кропле́нiе кро́ве Иису́съ Христо́вы: благода́ть ва́мъ и ми́ръ да умно́жит­ся.
 • [Зач. 58Б.] Благослове́нъ Бо́гъ и Оте́цъ Го́спода на́­шего Иису́са Христа́, и́же по мно́зей сво­е́й ми́лости порожде́й на́съ во упова́нiе жи́во воскресе́нiемъ Иису́съ Христо́вымъ от­ ме́ртвыхъ,
 • въ наслѣ́дiе нетлѣ́н­но и нескве́рно и неувяда́емо, соблюде́но на небесѣ́хъ ва́съ ра́ди,
 • и́же си́лою Бо́жiею соблюда́еми есте́ чрезъ вѣ́ру, во спасе́нiе гото́вое яви́тися во вре́мя послѣ́днее.
 • О не́мже ра́дуйтеся, ма́ло ны́нѣ, а́ще лѣ́по е́сть, при­­ско́рбни бы́в­ше въ разли́чныхъ напа́стѣхъ:
 • да искуше́нiе ва́­шея вѣ́ры многочестнѣ́йше зла́та ги́бнуща, огне́мъ же искуше́на, обря́щет­ся въ похвалу́ и че́сть и сла́ву, во от­крове́нiи Иису́съ Христо́вѣ,
 • его́же не ви́дѣв­ше лю́бите, [и] на него́же ны́нѣ не зря́ще, вѣ́ру­ю­ще же, ра́дуетеся ра́достiю неизглаго́лан­ною и просла́влен­ною,
 • прiе́млюще кончи́ну вѣ́рѣ ва́­шей, спасе́нiе душа́мъ:
 • о не́мже спасе́нiи взыска́ша и испыта́ша проро́цы, и́же о ва́­шей благода́ти прореко́ша,
 • испыта́юще, въ каково́ или́ въ ко́е вре́мя явля́ше въ ни́хъ Ду́хъ Христо́въ, пре́жде свидѣ́тел­ст­вуя о Христо́выхъ стра́сте́хъ, и о сла́вахъ, я́же по си́хъ:
 • и́мже от­кры́ся, я́ко не и́мъ самѣ́мъ, но на́мъ служа́ху сiя́, я́же ны́нѣ воз­вѣсти́шася ва́мъ благовѣ­ст­вова́в­шими ва́мъ Ду́хомъ святы́мъ по́слан­нымъ съ небесе́, въ ня́же жела́ютъ а́нгели при­­ни́кнути.
 • [Зач. 58В.] Тѣ́мже, [воз­лю́блен­нiи,] препоя́сав­ше чре́сла помышле́нiя ва́­шего, трезвя́щеся, соверше́н­нѣ упова́йте на при­­носи́мую ва́мъ благода́ть от­крове́нiемъ Иису́съ Христо́вымъ.
 • Я́ко ча́да послуша́нiя, не преобразу́ющеся пе́рвыми невѣ́дѣнiя ва́­шего похотѣ́нiи,
 • но по зва́в­шему вы́ свято́му, и са́ми святи во все́мъ житiи́ бу́дите.
 • Зане́ пи́сано е́сть: святи бу́дите, я́ко а́зъ свя́тъ е́смь.
 • И а́ще Отца́ называ́ете нелицемѣ́рно судя́ща кому́ждо по дѣ́лу, со стра́хомъ житiя́ ва́­шего вре́мя жи́тел­ст­вуйте,
 • вѣ́дяще, я́ко не истлѣ́н­нымъ сребро́мъ или́ зла́томъ изба́вистеся от­ су́етнаго ва́­шего житiя́ отцы́ пре́дан­наго,
 • но честно́ю кро́вiю я́ко а́гнца непоро́чна и пречи́ста Христа́,
 • предувѣ́дѣна у́бо пре́жде сложе́нiя мíра, я́вльшася же въ послѣ́дняя лѣ́та ва́съ ра́ди,
 • и́же его́ ра́ди вѣ́руете въ Бо́га воз­дви́гшаго его́ изъ ме́ртвыхъ и сла́ву ему́ да́в­ша, я́ко да вѣ́ра ва́ша и упова́нiе бу́детъ на Бо́га.
 • Ду́шы ва́шя очи́стив­ше въ послуша́нiи и́стины Ду́хомъ, въ братолю́бiе нелицемѣ́рно, от­ чи́ста се́рдца дру́гъ дру́га люби́те при­­лѣ́жно,
 • порожде́ни не от­ сѣ́мене истлѣ́н­на, но неистлѣ́н­на, сло́вомъ жива́го Бо́га и пребыва́юща во вѣ́ки.
 • Зане́ вся́ка пло́ть я́ко трава́, и вся́ка сла́ва человѣ́ча я́ко цвѣ́тъ тра́вный: и́зсше трава́, и цвѣ́тъ ея́ от­паде́:
 • глаго́лъ же Госпо́день пребыва́етъ во вѣ́ки. Се́ же е́сть глаго́лъ благовѣ­ст­вова́н­ный въ ва́съ.
 • Отло́жше у́бо вся́ку зло́бу и вся́ку ле́сть и лицемѣ́рiе и за́висть и вся́ клеветы́,
 • я́ко новорожде́ни младе́нцы, слове́сное и неле́стное мле́ко воз­люби́те, я́ко да о не́мъ воз­расте́те во спасе́нiе:
 • поне́же вкуси́сте, я́ко бла́гъ Госпо́дь.
 • Къ нему́же при­­ходя́ще, ка́мени жи́ву, от­ человѣ́къ у́бо уничиже́ну, от­ Бо́га же избра́ну, честну,
 • и са́ми я́ко ка́менiе жи́во зижди́теся во хра́мъ духо́венъ, святи́тел­ст­во свято, воз­носи́ти же́ртвы духо́вны, благопрiя́тны богови Иису́съ Христо́мъ.
 • Зане́ пи́сано е́сть въ писа́нiи: се́ полага́ю въ Сiо́нѣ ка́мень крае­уго́ленъ, избра́нъ, че́стенъ: и вѣ́руяй въ о́нь не постыди́т­ся.
 • Ва́мъ у́бо че́сть вѣ́ру­ю­щымъ, а проти́вящымся ка́мень, его́же небрего́ша зи́ждущiи, се́й бы́сть во главу́ у́гла, и ка́мень претыка́нiя и ка́мень собла́зна:
 • о не́мже и претыка́ют­ся сло́ву противля́ющiися, на не́же и положе́ни бы́ша.
 • Вы́ же ро́дъ избра́нъ, ца́рское свяще́нiе, язы́къ свя́тъ, лю́дiе обновле́нiя, я́ко да добродѣ́тели воз­вѣстите́ изъ тмы́ ва́съ при­­зва́в­шаго въ чу́дный сво́й свѣ́тъ:
 • и́же иногда́ не лю́дiе, ны́нѣ же лю́дiе Бо́жiи: и́же не поми́ловани, ны́нѣ же поми́ловани бы́сте.
 • [Зач. 58Г.] Возлю́блен­нiи, молю́ я́ко при­­ше́лцевъ и стра́н­никовъ, огреба́тися от­ плотски́хъ похоте́й, я́же вою́ютъ на ду́шу,
 • житiе́ ва́­ше иму́ще добро́ во язы́цѣхъ, да о не́мже клеве́щутъ ва́съ а́ки злодѣ́евъ, от­ до́брыхъ дѣ́лъ ви́дѣв­ше, просла́вятъ Бо́га въ де́нь посѣще́нiя.
 • Повини́теся у́бо вся́кому человѣ́чу созда́нiю {нача́л­ст­ву} Го́спода ра́ди: а́ще царю́, я́ко преоблада́ющу:
 • а́ще ли же князе́мъ, я́ко от­ него́ по́слан­нымъ, во от­мще́нiе у́бо злодѣ́емъ, въ похвалу́ же благотво́рцемъ.
 • Я́ко та́ко е́сть во́ля Бо́жiя, благотворя́щымъ обуздова́ти безу́мныхъ человѣ́къ невѣ́ж­ст­во:
 • я́ко свобо́дни, а не я́ко при­­крове́нiе иму́ще зло́бы свобо́ду, но я́ко раби́ Бо́жiи.
 • Всѣ́хъ почита́йте, бра́т­ст­во воз­люби́те, Бо́га бо́йтеся, царя́ чти́те.
 • Раби́, повину́йтеся во вся́цѣмъ стра́сѣ влады́камъ, не то́кмо благи́мъ и кро́ткимъ, но и стропти́вымъ.
 • Се́ бо е́сть уго́дно предъ Бо́гомъ, а́ще со́вѣсти ра́ди Бо́жiя терпи́тъ кто́ ско́рби, стражда́ безъ пра́вды.
 • Ка́я бо похвала́, а́ще согрѣша́юще му́чими терпите́? Но а́ще добро́ творя́ще и стра́ждуще терпите́, сiе́ уго́дно предъ Бо́гомъ,
 • на сiе́ бо и зва́ни бы́сте: [Зач. 59.] зане́ и Христо́съ пострада́ по на́съ, на́мъ оста́вль о́бразъ, да послѣ́дуемъ стопа́мъ его́:
 • и́же грѣха́ не сотвори́, ни обрѣ́теся ле́сть во устѣ́хъ его́:
 • и́же укаря́емь проти́ву не укаря́ше, стражда́ не преща́­ше, предая́ше же судя́щему пра́ведно:
 • и́же грѣхи́ нашя́ са́мъ воз­несе́ на тѣ́лѣ сво­е́мъ на дре́во, да от­ грѣ́хъ избы́в­ше, пра́вдою поживе́мъ: его́же я́звою исцѣлѣ́сте.
 • Бѣ́сте бо я́ко о́вцы заблу́ждшыя [не иму́щя па́стыря]: но воз­врати́стеся ны́нѣ къ па́стырю и посѣти́телю ду́шъ ва́шихъ.
 • Та́кожде же и жены́, повину́ющяся сво­и́мъ муже́мъ, да и а́ще нѣ́цыи не повину́ют­ся сло́ву, же́нскимъ житiе́мъ безъ сло́ва плѣне́ни бу́дутъ,
 • ви́дѣв­ше е́же со стра́хомъ чи́сто житiе́ ва́­ше.
 • И́мже да бу́детъ не внѣ́шняя, плете́нiя вла́съ и обложе́нiя зла́та, или́ одѣя́нiя ри́зъ, лѣ́пота,
 • но потае́ный се́рдца человѣ́къ, въ неистлѣ́нiи кро́ткаго и молчали́ваго ду́ха, е́же е́сть предъ Бо́гомъ многоцѣ́н­но.
 • Та́ко бо иногда́ и святы́я жены́, упова́ющыя на Бо́га, украша́ху себе́, повину́ющяся сво­и́мъ муже́мъ:
 • я́коже Са́рра послу́шаше Авраа́ма, господи́на того́ зову́щи: ея́же бы́сте ча́да, благотворя́щя и не боя́щяся ни еди́наго стра́ха.
 • Му́жiе та́кожде, вку́пѣ живу́ще со сво­и́ми жена́ми по ра́зуму, я́ко немощнѣ́йшу сосу́ду же́нскому воз­даю́ще че́сть, я́ко и снаслѣ́дницы благода́тныя жи́зни, во е́же не прекраща́тися моли́твамъ ва́шымъ.
 • Коне́цъ же, вси́ единому́дрени бу́дите, ми́лостиви, братолю́бцы, [милосе́рдни,] благо­утро́бни, мудролю́бцы, смиреному́дри:
 • не воз­даю́ще зла́ за зло́, или́ досажде́нiя за досажде́нiе: супроти́вное же, благословя́ще, вѣ́дяще, я́ко на се́ зва́ни бы́сте, да благослове́нiе наслѣ́дите.
 • [Зач. 60.] Хотя́й бо живо́тъ люби́ти и ви́дети дни́ бла́ги, да удержи́тъ язы́къ сво́й от­ зла́, и устнѣ́ сво­и́ е́же не глаго́лати льсти́.
 • Да уклони́т­ся от­ зла́, и да сотвори́тъ благо, да взы́щетъ ми́ра и да держи́т­ся его́:
 • зане́ о́чи Госпо́дни на пра́ведныя, и у́шы его́ въ моли́тву и́хъ, лице́ же Госпо́дне на творя́щыя зла́я, е́же потреби́ти и́хъ от­ земли́.
 • И кто́ озло́битъ ва́съ, а́ще благо́му подо́бницы бу́дете?
 • Но а́ще и стра́ждете пра́вды ра́ди, блаже́ни есте́: стра́ха же и́хъ не убо́йтеся, ниже́ смуща́йтеся.
 • Го́спода же Бо́га освяти́те въ сердца́хъ ва́шихъ: гото́ви же при́сно ко от­вѣ́ту вся́кому вопроша́ющему вы́ словесе́ о ва́­шемъ упова́нiи, съ кро́тостiю и стра́хомъ:
 • со́вѣсть иму́ще бла́гу, да о не́мже клеве́щутъ ва́съ а́ки злодѣ́евъ, постыдя́т­ся злосло́вящiи ва́­ше благо́е о Христѣ́ житiе́.
 • Лу́чше бо е́сть благо́е творя́щымъ, а́ще хо́щетъ во́ля Бо́жiя, пострада́ти, не́жели зло́ творя́щымъ:
 • зане́ и Христо́съ еди́ною о грѣсѣ́хъ на́шихъ пострада́, пра́ведникъ за непра́ведники, да при­­веде́тъ ны́ богови, умерщвле́нъ у́бо бы́въ пло́тiю, ожи́въ же Ду́хомъ:
 • о не́мже и су́щымъ въ темни́цѣ духово́мъ соше́дъ проповѣ́да,
 • проти́вльшымся иногда́, егда́ ожида́­ше Бо́жiе долготерпѣ́нiе, во дни́ Но́евы, дѣ́лаему ковче́гу, въ не́мже ма́ло, си́рѣчь о́смь ду́шъ, спасо́шася от­ воды́.
 • Его́же воображе́нiе ны́нѣ и на́съ спаса́етъ креще́нiе, не плотскі́я от­ложе́нiе скве́рны, но со́вѣсти бла́ги вопроше́нiе у Бо́га, воскресе́нiемъ Иису́съ Христо́вымъ,
 • и́же е́сть о десну́ю Бо́га, воз­ше́дъ на небо, поко́ршымся ему́ а́нгеломъ и власте́мъ и си́ламъ.
 • [Зач. 58А.] Петр, Апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным,
 • по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению Кровию Иисуса Христа: благодать вам и мир да умножится.
 • [Зач. 58Б.] Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому,
 • к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас,
 • силою Божиею через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время.
 • О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений,
 • дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа,
 • Которого, не видев, любите, и Которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною,
 • достигая наконец верою вашею спасения душ.
 • К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати,
 • исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу.
 • Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть Ангелы.
 • [Зач. 58В.] Посему, (возлюбленные,) препоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа.
 • Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем,
 • но, по примеру призвавшего вас Святаго, и сами будьте святы во всех поступках.
 • Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят.
 • И если вы называете Отцем Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводи́те время странствования вашего,
 • зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов,
 • но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца,
 • предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас,
 • уверовавших чрез Него в Бога, Который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога.
 • Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно люби́те друг друга от чистого сердца,
 • как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живаго и пребывающего вовек.
 • Ибо всякая плоть – как трава, и всякая слава человеческая – как цвет на траве: засохла трава, и цвет ее опал;
 • но слово Господне пребывает вовек; а это есть то слово, которое вам проповедано.
 • Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие,
 • как новорожденные младенцы, возлюби́те чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение;
 • ибо вы вкусили, что благ Господь.
 • Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному,
 • и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом.
 • Ибо сказано в Писании: вот, Я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный; и верующий в Него не постыдится.
 • Итак Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень претыкания и камень соблазна,
 • о который они претыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены.
 • Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет;
 • некогда не народ, а ныне народ Божий; некогда непомилованные, а ныне помилованы.
 • [Зач. 58Г.] Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу,
 • и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения.
 • Итак будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа: царю ли, как верховной власти,
 • правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро, –
 • ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, –
 • как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии.
 • Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите.
 • Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым.
 • Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо.
 • Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу.
 • Ибо вы к тому призваны, || [Зач. 59.] потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его.
 • Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его.
 • Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному.
 • Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились.
 • Ибо вы были, как овцы блуждающие (не имея пастыря), но возвратились ныне к Пастырю и Блюстителю душ ваших.
 • Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были,
 • когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие.
 • Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде,
 • но сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом.
 • Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям.
 • Так Сарра повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы – дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха.
 • Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах.
 • Наконец будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренномудры;
 • не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение.
 • [Зач. 60.] Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей;
 • уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и стремись к нему,
 • потому что очи Господа обращены к праведным и уши Его к молитве их, но лице Господне против делающих зло (чтобы истребить их с земли).
 • И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго?
 • Но если и страдаете за правду, то вы блаженны; а страха их не бойтесь и не смущайтесь.
 • Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением.
 • Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе.
 • Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые;
 • потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом,
 • которым Он и находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал,
 • некогда непокорным ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды.
 • Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа,
 • Который, восшед на небо, пребывает одесную Бога и Которому покорились Ангелы и Власти и Силы.