Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

 
1-я книга Царств

 
 • И бы́сть человѣ́къ от­ Армаѳе́мъ Сифы́, от­ горы́ Ефре́мли, и и́мя ему́ Елкана́ сы́нъ Иеремiи́ль, сы́на Илі́ина, сы́на Ѳоке́ля въ Наси́вѣ от­ Армаѳе́ма от­ горы́ Ефре́мли:
 • и сему́ двѣ́ жены́ [бы́ша]: и́мя еди́нѣй Ан­на и и́мя вторѣ́й Фен­на́на: и бя́ху Фен­на́нѣ дѣ́ти, Ан­нѣ же не бя́ше отроча́те.
 • И восхожда́­ше человѣ́къ от­ дне́ до дне́ изъ гра́да сво­его́ Армаѳе́ма покланя́тися и жре́ти Го́споду Бо́гу Савао́ѳу въ Сило́мъ. И та́мо бѣ́ Илі́й и два́ сы́на его́ Офни́ и Финее́съ, жерцы́ Госпо́дни.
 • И бы́сть де́нь, и пожре́ Елкана́ и даде́ Фен­на́нѣ женѣ́ сво­е́й и сыно́мъ ея́ и дще́ремъ ея́ ча́сти:
 • Ан­нѣ же даде́ ча́сть еди́ну, я́ко не бѣ́ е́й ча́да, оба́че Ан­ну любля́ше Елкана́ па́че Фен­на́ны. И Госпо́дь затвори́ ложесна́ ея́:
 • зане́же не даде́ е́й Госпо́дь ча́да по ско́рби ея́ и по сѣ́тованiю оскорбле́нiя ея́, и сѣ́товаше сего́ ра́ди, я́ко затвори́ Госпо́дь утро́бу ея́ не да́ти е́й ча́да.
 • Та́ко творя́ше от­ го́да до го́да, внегда́ при­­ходи́ти е́й въ до́мъ Госпо́день: [укоря́ше ея́ та́ко,] и сѣ́товаше, и пла́каше, и не ядя́ше.
 • И рече́ е́й Елкана́ му́жъ ея́: Ан­на. И рече́ ему́: се́, а́зъ, го́споди. И рече́ е́й: что́ ти е́сть, я́ко пла́чешися? и почто́ не я́си? и почто́ бiе́ши се́рдце твое́? нѣ́смь ли а́зъ тебѣ́ добрѣ́е па́че десяти́ ча́дъ?
 • И воста́в­ши Ан­на по яде́нiи и́хъ въ Сило́мѣ, и ста́ предъ Го́сподемъ. Илі́й же жре́цъ сѣдя́ше на престо́лѣ, при­­ пра́зѣ две́ри хра́ма Госпо́дня.
 • И та́ умиле́н­на душе́ю, и помоли́ся Го́споду и пла́чущи пропла́ка,
 • и обѣща́ обѣ́тъ Го́споду, глаго́лющи: Адонаи́ Го́споди Елои́ Савао́ѳъ, а́ще при­­зира́я при́зриши на смире́нiе рабы́ тво­ея́ и помяне́ши мя́, и да́си рабѣ́ тво­е́й сѣ́мя му́жеско, то́ да́мъ е́ предъ тобо́ю въ да́ръ до дне́ сме́рти его́: и вина́ и пiя́н­ствен­наго не испiе́тъ, и желѣ́зо не взы́детъ на главу́ его́.
 • И бы́сть егда́ умно́жи моля́щися предъ Го́сподемъ, Илі́й же жре́цъ смотря́ше на уста́ ея́.
 • И та́ глаго́лаше въ се́рдцы сво­е́мъ, то́кмо устнѣ́ ея́ двиза́стѣся, а гла́съ ея́ не слы́шашеся: и мня́ше ю́ Илі́й пiя́ну су́щу.
 • И рече́ е́й Илі́й: доко́лѣ пiя́на бу́деши? от­ими́ вино́ твое́ и иди́ от­ мѣ́ста Госпо́дня.
 • И от­вѣща́ Ан­на и рече́: ни́, го́споди: жена́ въ же́стокъ де́нь а́зъ е́смь, вина́ и пiя́н­ства не пи́хъ, но излива́ю предъ Го́сподемъ ду́шу мою́:
 • не да́ждь рабы́ тво­ея́ во дще́рь поги́бели, я́ко от­ мно́же­ст­ва глумле́нiя мо­его́ и от­ мно́же­ст­ва сѣ́тованiя мо­его́ иста́яхъ да́же досе́лѣ.
 • И от­вѣща́ Илі́й и рече́ къ не́й: иди́ съ ми́ромъ, Бо́гъ Изра́илевъ да да́стъ ти́ все́ проше́нiе твое́, е́же проси́ла еси́ от­ него́.
 • И рече́ Ан­на: обрѣ́те раба́ твоя́ благода́ть предъ очи́ма тво­и́ма. И и́де жена́ въ пу́ть сво́й, и вни́де во оби́тель свою́, и яде́ съ му́жемъ сво­и́мъ и пи́, и лице́ ея́ не испаде́ ктому́.
 • И у́треневаша зау́тра, и поклони́шася Го́споду, и идо́ша путе́мъ сво­и́мъ. И вни́де Елкана́ въ до́мъ сво́й во Армаѳе́мъ и позна́ Елкана́ жену́ свою́ Ан­ну: и помяне́ ю́ Госпо́дь, и зача́тъ.
 • И бы́сть во вре́мя дні́й, и роди́ Ан­на сы́на и нарече́ и́мя ему́ Самуи́лъ: и рече́: я́ко от­ Го́спода Бо́га Савао́ѳа испроси́хъ его́.
 • И взы́де человѣ́къ Елкана́ и ве́сь до́мъ его́ въ Сило́мъ пожре́ти же́ртву дні́й и обѣ́ты своя́ и вся́ десяти́ны земли́ сво­ея́.
 • А́н­на же не взы́де съ ни́мъ, я́ко рече́ му́жеви сво­ему́: до́ндеже взы́детъ отроча́, и а́ще от­дою́ е́, тогда́ яви́т­ся лицу́ Госпо́дню и пребу́детъ та́мо до вѣ́ка.
 • И рече́ е́й Елкана́ му́жъ ея́: твори́ благо́е предъ очи́ма тво­и́ма, сѣди́ до́ндеже от­до­и́ши е́: но да утверди́тъ Госпо́дь [сло́во твое́], изше́дшее изъ у́стъ тво­и́хъ. И сѣ́де жена́, и млеко́мъ пита́­ше сы́на сво­его́, до́ндеже от­до­и́ его́.
 • И взы́де съ ни́мъ въ Сило́мъ, егда́ от­до­и́ его́, съ телце́мъ трилѣ́тнымъ и съ хлѣ́бы и со е́фи муки́ пшени́чны и мѣ́хомъ вина́: и внидо́ша въ до́мъ Госпо́день въ Сило́мъ, и отроча́ съ ни́ми.
 • И при­­ведо́ша е́ предъ Го́спода: и закла́ оте́цъ его́ же́ртву, ю́же творя́ше от­ дні́й на дни́ Го́сподеви: и при­­ведо́ша отроча́, и закла́ телца́. И при­­веде́ Ан­на ма́ти отроча́ ко Илі́ю
 • И рече́: во мнѣ́, Го́споди, да живе́тъ душа́ твоя́, господи́не мо́й, а́зъ жена́ стоя́в­шая предъ тобо́ю, о се́мъ помоли́тися Го́споду:
 • О отроча́ти се́мъ моли́хся, и даде́ ми Госпо́дь проше́нiе мое́, е́же проси́хъ у него́:
 • И а́зъ от­даю́ е́ Го́сподеви во вся́ дни́ живота́ его́ на служе́нiе Го́сподеви. И поклони́ся та́мо Го́сподеви.
 • Был один человек из Рамафаим-Цофима, с горы Ефремовой, имя ему Елкана, сын Иерохама, сына Илия, сына Тоху, сына Цуфа, – Ефрафянин;
 • у него были две жены: имя одной Анна, а имя другой Феннана; у Феннаны были дети, у Анны же не было детей.
 • И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в Силом; там были [Илий и] два сына его, Офни и Финеес, священниками Господа.
 • В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Феннане, жене своей, и всем сыновьям ее и дочерям ее части;
 • Анне же давал часть особую, [так как у нее не было детей], ибо любил Анну [более, нежели Феннану], хотя Господь заключил чрево ее.
 • Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее.
 • Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень; та огорчала ее, а эта плакала [и сетовала] и не ела.
 • И сказал ей Елкана, муж ее: Анна! [Она отвечала ему: вот я. И сказал ей:] что ты плачешь и почему не ешь, и отчего скорбит сердце твое? не лучше ли я для тебя десяти сыновей?
 • И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме, [и стала пред Господом]. Илий же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень.
 • И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала,
 • и дала обет, говоря: Господи [Всемогущий Боже] Саваоф! если Ты призришь на скорбь рабы Твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы Твоей и дашь рабе Твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу [в дар] на все дни жизни его, [и вина и сикера не будет он пить,] и бритва не коснется головы его.
 • Между тем как она долго молилась пред Господом, Илий смотрел на уста ее;
 • и как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илий счел ее пьяною.
 • И сказал ей Илий: доколе ты будешь пьяною? вытрезвись от вина твоего [и иди от лица Господня].
 • И отвечала Анна, и сказала: нет, господин мой; я – жена, скорбящая духом, вина и сикера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом;
 • не считай рабы твоей негодною женщиною, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе.
 • И отвечал Илий и сказал: иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у Него.
 • Она же сказала: да найдет раба твоя милость в очах твоих! И пошла она в путь свой, и ела, и лице ее не было уже печально, как прежде.
 • И встали они поутру, и поклонились пред Господом, и возвратились, и пришли в дом свой в Раму. И познал Елкана Анну, жену свою, и вспомнил о ней Господь.
 • Чрез несколько времени зачала Анна и родила сына и дала ему имя: Самуил, ибо, [говорила она], от Господа [Бога Саваофа] я испросила его.
 • И пошел муж ее Елкана и все семейство его [в Силом] совершить годичную жертву Господу и обеты свои [и все десятины от земли своей].
 • Анна же не пошла [с ним], сказав мужу своему: когда младенец отнят будет от груди и подрастет, тогда я отведу его, и он явится пред Господом и останется там навсегда.
 • И сказал ей Елкана, муж ее: делай, что тебе угодно; оставайся, доколе не вскормишь его грудью; только да утвердит Господь слово, [вышедшее из уст твоих]. И осталась жена его, и кормила грудью сына своего, доколе не вскормила.
 • Когда же вскормила его, пошла с ним в Силом, взяв три тельца [и хлебы] и одну ефу муки и мех вина, и пришла в дом Господа в Силом, [и отрок с ними]; отрок же был еще дитя.
 • [И привели его пред лице Господа; и принес отец его жертву, какую в установленные дни приносил Господу. И привели отрока] и закололи тельца; и привела отрока [Анна мать] к Илию
 • и сказала: о, господин мой! да живет душа твоя, господин мой! я – та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу;
 • о сем дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у Него;
 • и я отдаю его Господу на все дни жизни его, служить Господу. И поклонилась там Господу.
 • 以 法 莲 山 地 的 拉 玛 琐 非 有 一 个 以 法 莲 人 , 名 叫 以 利 加 拿 , 是 苏 弗 的 玄 孙 , 托 户 的 曾 孙 , 以 利 户 的 孙 子 , 耶 罗 罕 的 儿 子 。
 • 他 有 两 个 妻 , 一 名 哈 拿 , 一 名 毗 尼 拿 。 毗 尼 拿 有 儿 女 , 哈 拿 没 有 儿 女 。
 • 这 人 每 年 从 本 城 上 到 示 罗 , 敬 拜 祭 祀 万 军 之 耶 和 华 。 在 那 里 有 以 利 的 两 个 儿 子 何 弗 尼 , 非 尼 哈 当 耶 和 华 的 祭 司 。
 • 以 利 加 拿 每 逢 献 祭 的 日 子 , 将 祭 肉 分 给 他 的 妻 毗 尼 拿 和 毗 尼 拿 所 生 的 儿 女 。
 • 给 哈 拿 的 却 是 双 分 , 因 为 他 爱 哈 拿 。 无 奈 耶 和 华 不 使 哈 拿 生 育 。
 • 毗 尼 拿 见 耶 和 华 不 使 哈 拿 生 育 , 就 作 她 的 对 头 , 大 大 激 动 她 , 要 使 她 生 气 。
 • 每 年 上 到 耶 和 华 殿 的 时 候 , 以 利 加 拿 都 以 双 分 给 哈 拿 。 毗 尼 拿 仍 是 激 动 她 , 以 致 她 哭 泣 不 吃 饭 。
 • 她 丈 夫 以 利 加 拿 对 她 说 , 哈 拿 阿 , 你 为 何 哭 泣 , 不 吃 饭 , 心 里 愁 闷 呢 。 有 我 不 比 十 个 儿 子 还 好 麽 。
 • 他 们 在 示 罗 吃 喝 完 了 , 哈 拿 就 站 起 来 。 祭 司 以 利 在 耶 和 华 殿 的 门 框 旁 边 , 坐 在 自 己 的 位 上 。
 • 哈 拿 心 里 愁 苦 , 就 痛 痛 哭 泣 , 祈 祷 耶 和 华 ,
 • 许 愿 说 , 万 军 之 耶 和 华 阿 , 你 若 垂 顾 婢 女 的 苦 情 , 眷 念 不 忘 婢 女 , 赐 我 一 个 儿 子 , 我 必 使 他 终 身 归 与 耶 和 华 , 不 用 剃 头 刀 剃 他 的 头 。
 • 哈 拿 在 耶 和 华 面 前 不 住 地 祈 祷 , 以 利 定 睛 看 她 的 嘴 。
 • 原 来 哈 拿 心 中 默 祷 , 只 动 嘴 唇 , 不 出 声 音 , 因 此 以 利 以 为 她 喝 醉 了 。
 • 以 利 对 她 说 , 你 要 醉 到 几 时 呢 。 你 不 应 该 喝 酒 。
 • 哈 拿 回 答 说 , 主 阿 , 不 是 这 样 。 我 是 心 里 愁 苦 的 妇 人 , 清 酒 浓 酒 都 没 有 喝 , 但 在 耶 和 华 面 前 倾 心 吐 意 。
 • 不 要 将 婢 女 看 作 不 正 经 的 女 子 。 我 因 被 人 激 动 , 愁 苦 太 多 , 所 以 祈 求 到 如 今 。
 • 以 利 说 , 你 可 以 平 平 安 安 地 回 去 。 愿 以 色 列 的 神 允 准 你 向 他 所 求 的 。
 • 哈 拿 说 , 愿 婢 女 在 你 眼 前 蒙 恩 。 于 是 妇 人 走 去 吃 饭 , 面 上 再 不 带 愁 容 了 。
 • 次 日 清 早 , 他 们 起 来 , 在 耶 和 华 面 前 敬 拜 , 就 回 拉 玛 。 到 了 家 里 , 以 利 加 拿 和 妻 哈 拿 同 房 , 耶 和 华 顾 念 哈 拿 ,
 • 哈 拿 就 怀 孕 。 日 期 满 足 , 生 了 一 个 儿 子 , 给 他 起 名 叫 撒 母 耳 , 说 , 这 是 我 从 耶 和 华 那 里 求 来 的 。
 • 以 利 加 拿 和 他 全 家 都 上 示 罗 去 , 要 向 耶 和 华 献 年 祭 , 并 还 所 许 的 愿 。
 • 哈 拿 却 没 有 上 去 , 对 丈 夫 说 , 等 孩 子 断 了 奶 , 我 便 带 他 上 去 朝 见 耶 和 华 , 使 他 永 远 住 在 那 里 。
 • 她 丈 夫 以 利 加 拿 说 , 就 随 你 的 意 行 吧 。 可 以 等 儿 子 断 了 奶 。 但 愿 耶 和 华 应 验 他 的 话 。 于 是 妇 人 在 家 里 乳 养 儿 子 , 直 到 断 了 奶 。
 • 既 断 了 奶 , 就 把 孩 子 带 上 示 罗 , 到 了 耶 和 华 的 殿 。 又 带 了 三 只 公 牛 , 一 伊 法 细 面 , 一 皮 袋 酒 。 那 时 孩 子 还 小 。
 • 宰 了 一 只 公 牛 , 就 领 孩 子 到 以 利 面 前 。
 • 妇 人 说 , 主 阿 , 我 敢 在 你 面 前 起 誓 , 从 前 在 你 这 里 站 着 祈 求 耶 和 华 的 那 妇 人 , 就 是 我 。
 • 我 祈 求 为 要 得 这 孩 子 。 耶 和 华 已 将 我 所 求 的 赐 给 我 了 。
 • 所 以 , 我 将 这 孩 子 归 与 耶 和 华 , 使 他 终 身 归 与 耶 和 华 。 于 是 在 那 里 敬 拜 耶 和 华 。