Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Царств

 
 • И бы́сть а́ки по ме́сяцѣ, и взы́де Наа́съ Амани́тянинъ, и ополчи́ся на Иави́съ Галаа́дскiй. И рѣ́ша вси́ му́жiе Иави́сстiи къ Наа́су Амани́тянину: положи́ на́мъ завѣ́тъ, и порабо́таемъ ти́.
 • И рече́ къ ни́мъ Наа́съ Амани́тянинъ: се́й завѣ́тъ положу́ ва́мъ, изверчу́ кому́ждо ва́съ о́ко десно́е, и положу́ поноше́нiе на Изра́иля.
 • И рѣ́ша ему́ му́жiе Иави́са Галаа́дскаго: оста́ви на́мъ се́дмь дні́й, да по́слемъ вѣ́ст­ники во вся́ предѣ́лы Изра́илевы: и а́ще не бу́детъ спаса́ющаго на́съ, изы́демъ къ ва́мъ.
 • И прiидо́ша вѣ́стницы въ гаваю́ къ Сау́лу и повѣ́даша словеса́ сiя́ во у́шы люді́й: и воз­двиго́ша вси́ лю́дiе гла́съ сво́й и пла́кашася.
 • И се́, Сау́лъ прiи́де по зау́трiи от­ села́, и рече́ Сау́лъ: что́ я́ко пла́чутъ лю́дiе? И повѣ́даша ему́ глаго́лы муже́й Иави́сскихъ.
 • И сни́де Ду́хъ Госпо́день на Сау́ла, егда́ услы́ша словеса́ сiя́, и разгнѣ́вася на ни́хъ зѣло́:
 • и взя́ двѣ́ кра́вы, и раздроби́ я́ на у́ды, и посла́ во вся́ предѣ́лы Изра́илевы рука́ми вѣ́ст­никовъ, глаго́ля: и́же не бу́детъ иды́й вслѣ́дъ Сау́ла и вслѣ́дъ самуи́ла, по сему́ сотворя́тъ говя́домъ его́. И сни́де у́жасъ Госпо́день на Изра́илтянъ, и изыдо́ша я́ко еди́нъ му́жъ.
 • И сочте́ и́хъ въ везе́цѣ, въ ва́мѣ, и бы́сть всѣ́хъ муже́й Изра́илтескихъ ше́сть со́тъ ты́сящъ, и муже́й Иу́диныхъ се́дмьдесятъ ты́сящъ.
 • И рече́ вѣ́ст­никомъ при­­ше́дшымъ: сiя́ повѣ́дите муже́мъ Иави́са Галаа́дскаго: зау́тра бу́детъ ва́мъ спасе́нiе восходя́щу со́лнцу. И прiидо́ша вѣ́стницы во гра́дъ и воз­вѣсти́ша муже́мъ Иави́сскимъ: и воз­ра́довашася,
 • и рѣ́ша му́жiе Иави́сстiи къ Наа́су Амани́тянину: у́тро изы́демъ къ ва́мъ, и сотвори́те на́мъ, е́же бла́го предъ очи́ма ва́шима.
 • И бы́сть по зау́трiи, и Сау́лъ раздѣли́ лю́ди на три́ нача́ла: и внидо́ша посредѣ́ полка́ въ стра́жу у́трен­нюю, и бiя́ху сыно́въ Аммони́тскихъ, до́ндеже разогрѣ́ся де́нь: и бы́сть, и оста́в­шiися разбѣго́шася, и не оста́шася ни два́ от­ ни́хъ вку́пѣ.
 • И рѣ́ша лю́дiе къ самуи́лу: кто́ е́сть рекі́й, я́ко да Сау́лъ не воцари́т­ся надъ на́ми? преда́ждь муже́й, и избiе́мъ и́хъ.
 • И рече́ Сау́лъ: да не у́мретъ ни еди́нъ въ дне́шнiй де́нь, я́ко дне́сь сотвори́ Госпо́дь спасе́нiе во Изра́или.
 • И рече́ самуи́лъ къ лю́демъ, глаго́ля: прiиди́те да и́демъ въ Галга́лы и обнови́мъ та́мо ца́р­ст­во.
 • И идо́ша вси́ лю́дiе въ Галга́лы, и пома́за та́мо самуи́лъ Сау́ла на ца́р­ст­во предъ Го́сподемъ въ Галга́лѣхъ. И пожро́ша та́мо же́ртвы и ми́рная предъ Го́сподемъ, и воз­весели́ся та́мо Сау́лъ и вси́ му́жiе Изра́илевы зѣло́.
 • И [было спустя около месяца,] пришел Наас Аммонитянин и осадил Иавис Галаадский. И сказали все жители Иависа Наасу: заключи с нами союз, и мы будем служить тебе.
 • И сказал им Наас Аммонитянин: я заключу с вами союз, но с тем, чтобы выколоть у каждого из вас правый глаз и тем положить бесчестие на всего Израиля.
 • И сказали ему старейшины Иависа: дай нам сроку семь дней, чтобы послать нам послов во все пределы Израильские, и если никто не поможет нам, то мы выйдем к тебе.
 • И пришли послы в Гиву Саулову и пересказали слова сии вслух народа; и весь народ поднял вопль и заплакал.
 • И вот, пришел Саул позади волов с поля и сказал: что сделалось с народом, что он плачет? И пересказали ему слова жителей Иависа.
 • И сошел Дух Божий на Саула, когда он услышал слова сии, и сильно воспламенился гнев его;
 • и взял он пару волов, и рассек их на части, и послал во все пределы Израильские чрез тех послов, объявляя, что так будет поступлено с волами того, кто не пойдет вслед Саула и Самуила. И напал страх Господень на народ, и выступили все, как один человек.
 • Саул осмотрел их в Везеке, и нашлось сынов Израилевых триста тысяч и мужей Иудиных тридцать тысяч.
 • И сказали пришедшим послам: так скажите жителям Иависа Галаадского: завтра будет к вам помощь, когда обогреет солнце. И пришли послы и объявили жителям Иависа, и они обрадовались.
 • И сказали жители Иависа [Наасу]: завтра выйдем к вам, и поступайте с нами, как вам угодно.
 • В следующий день Саул разделил народ на три отряда, и они проникли в средину стана во время утренней стражи и поразили Аммонитян до дневного зноя; оставшиеся рассеялись, так что не осталось из них двоих вместе.
 • Тогда сказал народ Самуилу: кто говорил: «Саулу ли царствовать над нами»? дайте этих людей, и мы умертвим их.
 • Но Саул сказал: в сей день никого не должно умерщвлять, ибо сегодня Господь совершил спасение в Израиле.
 • И сказал Самуил народу: пойдем в Галгал, и обновим там царство.
 • И пошел весь народ в Галгал, и поставили там Саула царем пред Господом в Галгале, и принесли там мирные жертвы пред Господом. И весьма веселились там Саул и все Израильтяне.
 • καὶ ἐγενήθη ὡς μετὰ μῆνα καὶ ἀνέβη Ναας ὁ Αμμανίτης καὶ παρεμβάλλει ἐπι­̀ Ιαβις Γαλααδ καὶ εἶπον πάν­τες οἱ ἄνδρες Ιαβις προ­̀ς Ναας τὸν Αμμανίτην δια­́θου ἡμῖν δια­θήκην καὶ δουλεύ­σομέν σοι
 • καὶ εἶπεν προ­̀ς αὐτοὺς Ναας ὁ Αμμανίτης ἐν ταύτῃ δια­θήσομαι ὑμῖν δια­θήκην ἐν τῷ ἐξορύξαι ὑμῶν πάν­τα ὀφθαλμὸν δεξιόν καὶ θήσομαι ὄνειδος ἐπι­̀ Ισραηλ
 • καὶ λέγουσιν αὐτῷ οἱ ἄνδρες Ιαβις ἄνες ἡμῖν ἑπτὰ ἡμέρας καὶ ἀπο­στελοῦμεν ἀγγέλους εἰς πᾶν ὅριον Ισραηλ ἐὰν μὴ ᾖ ὁ σῴζων ἡμᾶς ἐξελευσόμεθα προ­̀ς ὑμᾶς
 • καὶ ἔρχον­ται οἱ ἄγγελοι εἰς Γαβαα προ­̀ς Σαουλ καὶ λαλοῦσιν τοὺς λόγους εἰς τὰ ὦτα τοῦ λαοῦ καὶ ἦραν πᾶς ὁ λαὸς τὴν φωνὴν αὐτῶν καὶ ἔκλαυσαν
 • καὶ ἰδοὺ Σαουλ ἤρχετο μετὰ τὸ πρωὶ ἐξ ἀγροῦ καὶ εἶπεν Σαουλ τί ὅτι κλαίει ὁ λαός καὶ διηγοῦν­ται αὐτῷ τὰ ῥήματα τῶν υἱῶν Ιαβις
 • καὶ ἐφήλατο πνεῦμα κυρίου ἐπι­̀ Σαουλ ὡς ἤκουσεν τὰ ῥήματα ταῦτα καὶ ἐθυμώθη ἐπ᾿ αὐτοὺς ὀργὴ αὐτοῦ σφόδρα
 • καὶ ἔλαβεν δύο βόας καὶ ἐμέλισεν αὐτὰς καὶ ἀπέστειλεν εἰς πᾶν ὅριον Ισραηλ ἐν χειρὶ ἀγγέλων λέγων ὃς οὐκ ἔστιν ἐκπορευό­με­νος ὀπίσω Σαουλ καὶ ὀπίσω Σαμουηλ κατα­̀ τάδε ποιήσουσιν τοῖς βουσὶν αὐτοῦ καὶ ἐπῆλθεν ἔκστασις κυρίου ἐπι­̀ τὸν λαὸν Ισραηλ καὶ ἐβόησαν ὡς ἀνὴρ εἷς
 • καὶ ἐπι­σκέπτεται αὐτοὺς Αβιεζεκ ἐν Βαμα πᾶν ἄνδρα Ισραηλ ἑξακοσίας χιλιάδας καὶ ἄνδρας Ιουδα ἑβδομήκον­τα χιλιάδας
 • καὶ εἶπεν τοῖς ἀγγέλοις τοῖς ἐρχο­μέ­νοις τάδε ἐρεῖτε τοῖς ἀνδράσιν Ιαβις αὔριον ὑμῖν ἡ σωτηρία δια­θερμάναν­τος τοῦ ἡλίου καὶ ἦλθον οἱ ἄγγελοι εἰς τὴν πόλιν καὶ ἀπαγγέλλουσιν τοῖς ἀνδράσιν Ιαβις καὶ εὐφράνθησαν
 • καὶ εἶπαν οἱ ἄνδρες Ιαβις προ­̀ς Ναας τὸν Αμμανίτην αὔριον ἐξελευσόμεθα προ­̀ς ὑμᾶς καὶ ποιήσετε ἡμῖν τὸ ἀγαθὸν ἐνώπιον ὑμῶν
 • καὶ ἐγενήθη μετὰ τὴν αὔριον καὶ ἔθετο Σαουλ τὸν λαὸν εἰς τρεῖς ἀρχάς καὶ εἰσπορεύ­ον­ται μέσον τῆς παρεμβολῆς ἐν φυλακῇ τῇ πρωινῇ καὶ ἔτυπτον τοὺς υἱοὺς Αμμων ἕως διεθερμάνθη ἡ ἡμέρα καὶ ἐγενήθησαν οἱ ὑπολελειμ­μέ­νοι διεσπάρησαν καὶ οὐχ ὑπελείφθησαν ἐν αὐτοῖς δύο κατα­̀ τὸ αὐτό
 • καὶ εἶπεν ὁ λαὸς προ­̀ς Σαμουηλ τίς ὁ εἴπας ὅτι Σαουλ οὐ βασιλεύ­σει ἡμῶν παρα­́δος τοὺς ἄνδρας καὶ θανατώσομεν αὐτούς
 • καὶ εἶπεν Σαουλ οὐκ ἀπο­θανεῖται οὐδεὶς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ ὅτι σήμερον κύριος ἐποίησεν σωτηρίαν ἐν Ισραηλ
 • καὶ εἶπεν Σαμουηλ προ­̀ς τὸν λαὸν λέγων πορευθῶμεν εἰς Γαλγαλα καὶ ἐγκαινίσωμεν ἐκεῖ τὴν βασιλείαν
 • καὶ ἐπορεύ­θη πᾶς ὁ λαὸς εἰς Γαλγαλα καὶ ἔχρισεν Σαμουηλ ἐκεῖ τὸν Σαουλ εἰς βασιλέα ἐνώπιον κυρίου ἐν Γαλγαλοις καὶ ἔθυσεν ἐκεῖ θυσίας καὶ εἰρηνικὰς ἐνώπιον κυρίου καὶ εὐφράνθη Σαμουηλ καὶ πᾶς Ισραηλ ὥστε λίαν