Скрыть
Церковнославянский (рус)
И рече́ самуи́лъ ко всѣ́мъ муже́мъ Изра́илевымъ: се́, послу́шахъ гла́са ва́­шего о всѣ́хъ, ели́ка ми́ рѣ́сте, и поста́вихъ надъ ва́ми царя́:
и се́, ны́нѣ ца́рь предхо́дитъ предъ ва́ми, а́зъ же состарѣ́хся и сѣдѣ́ти бу́ду, и сы́нове мо­и́ се́ съ ва́ми: и а́зъ се́, ходи́хъ предъ ва́ми от­ ю́ности мо­ея́ и да́же до дне́шняго дне́:
се́, а́зъ, от­вѣща́йте на мя́ предъ Го́сподемъ и предъ христо́мъ его́, еда́ у кого́ телца́ взя́хъ, или́ осля́, или́ кого́ от­ ва́съ наси́л­ст­вовахъ, или́ кого́ утѣсни́хъ, или́ от­ руку́ нѣ́ко­его прiя́хъ мзду́, или́ обу́щу? извѣща́йте на мя́, и воз­вращу́ ва́мъ.
И рѣ́ша къ самуи́лу: не оби́дѣлъ еси́ на́съ, ниже́ наси́л­ст­вовалъ еси́ на́мъ, ниже́ утѣсни́лъ еси́ на́съ, ниже́ взя́лъ еси́ от­ руки́ чiея́ что́.
И рече́ самуи́лъ къ лю́демъ: свидѣ́тель е́сть Госпо́дь въ ва́съ, и свидѣ́тель христо́съ его́ дне́сь въ се́й де́нь, я́ко ничто́же обрѣто́сте въ руку́ мое́ю. И рѣ́ша лю́дiе: свидѣ́тель.
И рече́ самуи́лъ къ лю́демъ, глаго́ля: свидѣ́тель Госпо́дь сотвори́вый Моисе́а и Ааро́на и изведы́й от­ земли́ Еги́петскiя отцы́ на́шя:
и ны́нѣ предста́ните, и разсужду́ся съ ва́ми предъ Го́сподемъ и воз­вѣщу́ ва́мъ вся́ оправда́нiя Госпо́дня, я́же сотвори́ ва́мъ и отце́мъ ва́шымъ:
егда́ вни́де Иа́ковъ и сы́нове его́ во Еги́петъ, и смири́ша и́хъ Еги́птяне: и возопи́ша отцы́ на́ши ко Го́споду, и посла́ Госпо́дь Моисе́а и Ааро́на, и изведе́ отцы́ на́шя изъ Еги́пта и всели́ и́хъ на мѣ́стѣ се́мъ:
и забы́ша Го́спода Бо́га сво­его́, и вдаде́ я́ въ ру́цѣ Сиса́рѣ архистрати́гу Иави́на царя́ Асо́рска, и въ ру́ки иноплеме́н­ничи, и въ ру́ки царя́ Моа́вска, и во­ева́ша и́хъ:
и возопи́ша ко Го́споду и рѣ́ша: согрѣши́хомъ, я́ко оста́вихомъ Го́спода и порабо́тахомъ Ваали́му и дубра́вамъ, и ны́нѣ изми́ ны́ от­ ру́къ вра́гъ на́шихъ, и порабо́таемъ тебѣ́:
и посла́ Госпо́дь иероваа́ла и Вара́ка и Иефѳа́я и самуи́ла, и изъя́тъ вы́ изъ ру́къ вра́гъ ва́шихъ окре́стныхъ, и обита́сте упова́юще:
и вѣ́сте, я́ко Наа́съ ца́рь сыно́въ Аммо́нихъ прiи́де на вы́, и рѣ́сте: ни́, но ца́рь да ца́р­ст­вуетъ надъ на́ми: егда́ Госпо́дь Бо́гъ ца́р­ст­вова надъ ва́ми:
и се́, ны́нѣ ца́рь, его́же избра́сте и его́же проси́сте: и се́, даде́ Госпо́дь надъ ва́ми царя́:
а́ще убо­ите́ся Го́спода и порабо́таете ему́, и послу́шаете гла́са его́ и не воспроти́витеся усто́мъ Госпо́днимъ, и бу́дете и вы́ и ца́рь ца́р­ст­вуяй надъ ва́ми вслѣ́дъ Го́спода ходя́ще: то́ рука́ Госпо́дня не бу́детъ на ва́съ:
а́ще же не послу́шаете гла́са Госпо́дня и воспроти́витеся усто́мъ Госпо́днимъ, бу́детъ рука́ Госпо́дня на ва́съ и на царя́ ва́­шего:
и ны́нѣ ста́ните и ви́дите глаго́лъ се́й вели́кiй, его́же сотвори́тъ Госпо́дь предъ очи́ма ва́шима:
нѣ́сть ли жа́тва пшени́цы дне́сь? при­­зову́ Го́спода, и да́стъ гро́мы и до́ждь, и уразумѣ́ете и уви́дите, я́ко зло́ба ва́ша вели́ка, ю́же сотвори́сте предъ Го́сподемъ, испроси́в­ше себѣ́ царя́.
И при­­зва́ самуи́лъ Го́спода, и даде́ Госпо́дь гро́мъ и до́ждь въ то́й де́нь: и убоя́шася вси́ лю́дiе зѣло́ Го́спода и самуи́ла,
и рѣ́ша вси́ лю́дiе къ самуи́лу: помоли́ся о рабѣ́хъ тво­и́хъ ко Го́споду Бо́гу тво­ему́, да не у́мремъ: я́ко при­­ложи́хомъ ко всѣ́мъ грѣхо́мъ на́шымъ зло́бу, прося́ще себѣ́ царя́.
И рече́ самуи́лъ къ лю́демъ: не бо́йтеся: вы́ сотвори́сте всю́ зло́бу сiю́: то́кмо не уклони́теся от­ послѣ́дованiя Госпо́дня и порабо́тайте Го́споду всѣ́мъ се́рдцемъ ва́шимъ,
и не преступи́те вслѣ́дъ ничто́же су́щихъ, и́же не посо́б­ст­вуютъ и не изъи́мутъ, я́ко ничто́же су́ть:
поне́же не от­ри́нетъ Госпо́дь люді́й сво­и́хъ и́мене ра́ди сво­его́ вели́каго, я́ко кро́тцѣ Госпо́дь прiя́тъ ва́съ себѣ́ въ лю́ди:
и да ника́коже ми́ согрѣши́ти Го́споду, оста́вити е́же моли́тися о ва́съ ко Го́споду, и порабо́таю Го́сподеви и покажу́ ва́мъ пу́ть бла́гъ и пра́въ,
то́кмо бо́йтеся Го́спода и рабо́тайте ему́ во и́стинѣ и всѣ́мъ се́рдцемъ ва́шимъ, я́ко ви́дите я́же вели́кая сотвори́ Госпо́дь съ ва́ми:
и а́ще зло́бою зло́ сотворите́, то́ вы́ и ца́рь ва́шъ поги́бнете.
Синодальный
И сказал Самуил всему Израилю: вот, я послушался голоса вашего во всем, что вы говорили мне, и поставил над вами царя,
и вот, царь ходит пред вами; а я состарился и поседел; и сыновья мои с вами; я же ходил пред вами от юности моей и до сего дня;
вот я; свидетельствуйте на меня пред Господом и пред помазанником Его, у кого взял я вола, у кого взял осла, кого обидел и кого притеснил, у кого взял дар и закрыл в деле его глаза мои, – и я возвращу вам.
И отвечали: ты не обижал нас и не притеснял нас и ничего ни у кого не взял.
И сказал он им: свидетель на вас Господь, и свидетель помазанник Его в сей день, что вы не нашли ничего за мною. И сказали: свидетель.
Тогда Самуил сказал народу: [свидетель] Господь, Который поставил Моисея и Аарона и Который вывел отцов ваших из земли Египетской.
Теперь же предстаньте, и я буду судиться с вами пред Господом о всех благодеяниях, которые оказал Он вам и отцам вашим.
Когда пришел Иаков в Египет, и отцы ваши возопили к Господу, то Господь послал Моисея и Аарона, и они вывели отцов ваших из Египта и поселили их на месте сем.
Но они забыли Господа Бога своего, и Он предал их в руки Сисары, военачальника Асорского, и в руки Филистимлян и в руки царя Моавитского, которые воевали против них.
Но когда они возопили к Господу и сказали: «согрешили мы, ибо оставили Господа и стали служить Ваалам и Астартам, теперь избавь нас от руки врагов наших, и мы будем служить Тебе»,
тогда Господь послал Иероваала, и Варака, и Иеффая, и Самуила, и избавил вас от руки врагов ваших, окружавших вас, и вы жили безопасно.
Но увидев, что Наас, царь Аммонитский, идет против вас, вы сказали мне: «нет, царь пусть царствует над нами», тогда как Господь Бог ваш – Царь ваш.
Итак, вот царь, которого вы избрали, которого вы требовали: вот, Господь поставил над вами царя.
Если будете бояться Господа и служить Ему и слушать гласа Его, и не станете противиться повелениям Господа, и будете и вы и царь ваш, который царствует над вами, ходить вслед Господа, Бога вашего, [то рука Господа не будет против вас];
а если не будете слушать гласа Господа и станете противиться повелениям Господа, то рука Господа будет против вас, как была против отцов ваших.
Теперь станьте и посмотрите на дело великое, которое Господь совершит пред глазами вашими:
не жатва ли пшеницы ныне? Но я воззову к Господу, и пошлет Он гром и дождь, и вы узнаете и увидите, как велик грех, который вы сделали пред очами Господа, прося себе царя.
И воззвал Самуил к Господу, и Господь послал гром и дождь в тот день; и пришел весь народ в большой страх от Господа и Самуила.
И сказал весь народ Самуилу: помолись о рабах твоих пред Господом Богом твоим, чтобы не умереть нам; ибо ко всем грехам нашим мы прибавили еще грех, когда просили себе царя.
И отвечал Самуил народу: не бойтесь, грех этот вами сделан, но вы не отступайте только от Господа и служите Господу всем сердцем вашим
и не обращайтесь вслед ничтожных богов, которые не принесут пользы и не избавят; ибо они – ничто;
Господь же не оставит народа Своего ради великого имени Своего, ибо Господу угодно было избрать вас народом Своим;
и я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямой;
только бойтесь Господа и служите Ему истинно, от всего сердца вашего, ибо вы видели, какие великие дела Он сделал с вами;
если же вы будете делать зло, то и вы и царь ваш погибнете.
Еврейский
וַיֹּאמֶר שְׁמוּאֵל אֶל־כָּל־יִשְׂרָאֵל, הִנֵּה שָׁמַעְתִּי בְקֹלְכֶם, לְכֹל אֲשֶׁר־אֲמַרְתֶּם לִי; וָאַמְלִיךְ עֲלֵיכֶם מֶלֶךְ׃
וְעַתָּה הִנֵּה הַמֶּלֶךְ מִתְהַלֵּךְ לִפְנֵיכֶם, וַאֲנִי זָקַנְתִּי וָשַׂבְתִּי, וּבָנַי הִנָּם אִתְּכֶם; וַאֲנִי הִתְהַלַּכְתִּי לִפְנֵיכֶם, מִנְּעֻרַי עַד־הַיּוֹם הַזֶּה׃
הִנְנִי עֲנוּ בִי נֶגֶד יְהוָה וְנֶגֶד מְשִׁיחוֹ, אֶת־שׁוֹר מִי לָקַחְתִּי וַחֲמוֹר מִי לָקַחְתִּי, וְאֶת־מִי עָשַׁקְתִּי אֶת־מִי רַצּוֹתִי, וּמִיַּד־מִי לָקַחְתִּי כֹפֶר, וְאַעְלִים עֵינַי בּוֹ; וְאָשִׁיב לָכֶם׃
וַיֹּאמְרוּ, לֹא עֲשַׁקְתָּנוּ וְלֹא רַצּוֹתָנוּ; וְלֹא־לָקַחְתָּ מִיַּד־אִישׁ מְאוּמָה׃
וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם עֵד יְהוָה בָּכֶם, וְעֵד מְשִׁיחוֹ הַיּוֹם הַזֶּה, כִּי לֹא מְצָאתֶם בְּיָדִי מְאוּמָה; וַיֹּאמֶר עֵד׃ פ
וַיֹּאמֶר שְׁמוּאֵל אֶל־הָעָם; יְהוָה, אֲשֶׁר עָשָׂה אֶת־מֹשֶׁה וְאֶת־אַהֲרֹן, וַאֲשֶׁר הֶעֱלָה אֶת־אֲבֹתֵיכֶם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם׃
וְעַתָּה, הִתְיַצְּבוּ וְאִשָּׁפְטָה אִתְּכֶם לִפְנֵי יְהוָה; אֵת כָּל־צִדְקוֹת יְהוָה, אֲשֶׁר־עָשָׂה אִתְּכֶם וְאֶת־אֲבוֹתֵיכֶם׃
כַּאֲשֶׁר־בָּא יַעֲקֹב מִצְרָיִם; וַיִּזְעֲקוּ אֲבוֹתֵיכֶם אֶל־יְהוָה, וַיִּשְׁלַח יְהוָה אֶת־מֹשֶׁה וְאֶת־אַהֲרֹן, וַיּוֹצִיאוּ אֶת־אֲבֹתֵיכֶם מִמִּצְרַיִם, וַיֹּשִׁבוּם בַּמָּקוֹם הַזֶּה׃
וַיִּשְׁכְּחוּ אֶת־יְהוָה אֱלֹהֵיהֶם; וַיִּמְכֹּר אֹתָם בְּיַד סִיסְרָא שַׂר־צְבָא חָצוֹר וּבְיַד־פְּלִשְׁתִּים, וּבְיַד מֶלֶךְ מוֹאָב, וַיִּלָּחֲמוּ בָּם׃
וַיִּזְעֲקוּ אֶל־יְהוָה וַיֹּאמֶר (וַיֹּאמְרוּ) חָטָאנוּ, כִּי עָזַבְנוּ אֶת־יְהוָה, וַנַּעֲבֹד אֶת־הַבְּעָלִים וְאֶת־הָעַשְׁתָּרוֹת; וְעַתָּה, הַצִּילֵנוּ מִיַּד אֹיְבֵינוּ וְנַעַבְדֶךָּ׃
וַיִּשְׁלַח יְהוָה אֶת־יְרֻבַּעַל וְאֶת־בְּדָן, וְאֶת־יִפְתָּח וְאֶת־שְׁמוּאֵל; וַיַּצֵּל אֶתְכֶם מִיַּד אֹיְבֵיכֶם מִסָּבִיב, וַתֵּשְׁבוּ בֶּטַח׃
וַתִּרְאוּ, כִּי־נָחָשׁ מֶלֶךְ בְּנֵי־עַמּוֹן בָּא עֲלֵיכֶם, וַתֹּאמְרוּ לִי, לֹא כִּי־מֶלֶךְ יִמְלֹךְ עָלֵינוּ; וַיהוָה אֱלֹהֵיכֶם מַלְכְּכֶם׃
וְעַתָּה, הִנֵּה הַמֶּלֶךְ אֲשֶׁר בְּחַרְתֶּם אֲשֶׁר שְׁאֶלְתֶּם; וְהִנֵּה נָתַן יְהוָה עֲלֵיכֶם מֶלֶךְ׃
אִם־תִּירְאוּ אֶת־יְהוָה, וַעֲבַדְתֶּם אֹתוֹ וּשְׁמַעְתֶּם בְּקֹלוֹ, וְלֹא תַמְרוּ אֶת־פִּי יְהוָה; וִהְיִתֶם גַּם־אַתֶּם, וְגַם־הַמֶּלֶךְ אֲשֶׁר מָלַךְ עֲלֵיכֶם, אַחַר יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם׃
וְאִם־לֹא תִשְׁמְעוּ בְּקוֹל יְהוָה, וּמְרִיתֶם אֶת־פִּי יְהוָה; וְהָיְתָה יַד־יְהוָה בָּכֶם וּבַאֲבֹתֵיכֶם׃
גַּם־עַתָּה הִתְיַצְּבוּ וּרְאוּ, אֶת־הַדָּבָר הַגָּדוֹל הַזֶּה; אֲשֶׁר יְהוָה, עֹשֶׂה לְעֵינֵיכֶם׃
הֲלוֹא קְצִיר־חִטִּים הַיּוֹם, אֶקְרָא אֶל־יְהוָה, וְיִתֵּן קֹלוֹת וּמָטָר; וּדְעוּ וּרְאוּ, כִּי־רָעַתְכֶם רַבָּה אֲשֶׁר עֲשִׂיתֶם בְּעֵינֵי יְהוָה, לִשְׁאוֹל לָכֶם מֶלֶךְ׃ ס
וַיִּקְרָא שְׁמוּאֵל אֶל־יְהוָה, וַיִּתֵּן יְהוָה קֹלֹת וּמָטָר בַּיּוֹם הַהוּא; וַיִּירָא כָל־הָעָם מְאֹד אֶת־יְהוָה וְאֶת־שְׁמוּאֵל׃
וַיֹּאמְרוּ כָל־הָעָם אֶל־שְׁמוּאֵל, הִתְפַּלֵּל בְּעַד־עֲבָדֶיךָ אֶל־יְהוָה אֱלֹהֶיךָ וְאַל־נָמוּת; כִּי־יָסַפְנוּ עַל־כָּל־חַטֹּאתֵינוּ רָעָה, לִשְׁאֹל לָנוּ מֶלֶךְ׃ ס
וַיֹּאמֶר שְׁמוּאֵל אֶל־הָעָם אַל־תִּירָאוּ, אַתֶּם עֲשִׂיתֶם, אֵת כָּל־הָרָעָה הַזֹּאת; אַךְ, אַל־תָּסוּרוּ מֵאַחֲרֵי יְהוָה, וַעֲבַדְתֶּם אֶת־יְהוָה בְּכָל־לְבַבְכֶם׃
וְלֹא תָּסוּרוּ; כִּי אַחֲרֵי הַתֹּהוּ, אֲשֶׁר לֹא־יוֹעִילוּ וְלֹא יַצִּילוּ כִּי־תֹהוּ הֵמָּה׃
כִּי לֹא־יִטֹּשׁ יְהוָה אֶת־עַמּוֹ, בַּעֲבוּר שְׁמוֹ הַגָּדוֹל; כִּי הוֹאִיל יְהוָה, לַעֲשׂוֹת אֶתְכֶם לוֹ לְעָם׃
גַּם אָנֹכִי, חָלִילָה לִּי מֵחֲטֹא לַיהוָה, מֵחֲדֹל לְהִתְפַּלֵּל בַּעַדְכֶם; וְהוֹרֵיתִי אֶתְכֶם, בְּדֶרֶךְ הַטּוֹבָה וְהַיְשָׁרָה׃
אַךְ יְראוּ אֶת־יְהוָה, וַעֲבַדְתֶּם אֹתוֹ בֶּאֱמֶת בְּכָל־לְבַבְכֶם; כִּי רְאוּ, אֵת אֲשֶׁר־הִגְדִּל עִמָּכֶם׃
וְאִם־הָרֵעַ תָּרֵעוּ; גַּם־אַתֶּם גַּם־מַלְכְּכֶם תִּסָּפוּ׃ פ
Самуил сказал всему Израилю: «Я выполнил вашу просьбу и поставил над вами царя.
Теперь царь служит вам. Я состарился и поседел. Впрочем, сыновья мои остаются с вами. Я служил вам с юности и до сего дня.
Вот я: обвиняйте меня пред Господом и перед Его помазанником. У кого я отнял вола? У кого отнял осла? Кого я угнетал? Кого обижал? От кого брал взятку, чтобы закрыть глаза на его дело? Я возмещу вам ущерб».
Они ответили: «Нет, ты не угнетал нас, не обижал нас и ничего ни у кого не брал».
Он сказал им: «Сегодня Господь и Его помазанник вам свидетели, что вы не нашли за мной ничего». Они ответили: «Да, свидетели».
Самуил продолжал: «Это тот самый Господь, который дал вам Моисея и Аарóна и вывел ваших отцов из Египта.
А теперь приготовьтесь: я буду обвинять вас пред Господом и напомню о благодеяниях, которые Господь оказал вам и вашим отцам.
Когда Иáков пришел в Египет, ваши отцы взывали о помощи к Господу, и Господь послал им Моисея и Аарона. Они вывели ваших отцов из Египта и поселили в этой стране.
Но ваши отцы забыли Господа, своего Бога, и Он предавал их в руки Сисеры́, хацóрского военачальника, филистимлян и царя Моáва, которые воевали против них.
Ваши отцы взывали к Господу и говорили: „Мы виноваты: мы оставили Господа и стали служить Ваалам и Астартам. Избавь нас от наших врагов, и мы будем поклоняться Тебе”.
И Господь послал Иеруббáала, Бедáна, Иеффáя и Самуила — Он избавил вас от врагов, окружавших вас, и вы зажили, ничего не опасаясь.
Но увидя, что царь аммонитян Нахаш идет против вас, вы сказали мне: „Нет, пусть царь правит нами”, — хотя Господь, ваш Бог, был вашим царем.
Итак, вот царь, которого вы избрали. Вы требовали его, и Господь дал вам царя —
лишь бы вы боялись Господа, служили Ему и повиновались Ему, не противились велениям Господа, следовали Господу, вашему Богу, и сами вы, и ваш царь.
Но если вы перестанете повиноваться Господу, если будете противиться повелениям Господа, то рука Господа обрушится на вас, как она обрушилась на ваших отцов.
А теперь приготовьтесь: вы увидите великое чудо, которое Господь совершит на ваших глазах.
Сейчас жатва пшеницы , не так ли? Но я воззову к Господу, и Он пошлет гром и дождь, и вы поймете, что совершили великий грех перед Господом, когда просили себе царя».
Самуил воззвал к Господу, и Господь в тот день послал гром и дождь, так что весь народ был охвачен страхом перед Господом и Самуилом.
Народ сказал Самуилу: «Помолись за рабов твоих Господу, твоему Богу, чтобы не умереть нам, ведь ко всем грехам нашим мы прибавили еще и эту вину, попросив себе царя».
И Самуил ответил народу: «Не бойтесь. Вы, конечно, виноваты, но не отступайте от Господа и всем сердцем служите Ему.
Не удаляйтесь, не следуйте ничтожным богам, от которых нет ни спасенья, ни пользы, потому что они — ничто.
Господь, ради Своего великого имени, не отвергнет Своего народа, ведь Господь решил сделать вас Своим народом!
Я же не посмею согрешить перед Господом — не перестану молиться за вас. Я буду и впредь наставлять вас на добрый и верный путь.
Только бойтесь Бога, служите Ему верой и правдой, от всего сердца. Посмотрите, сколько Он сделал для вас!
Если же вы будете и дальше грешить, то погибнете вместе с вашим царем».
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки