Скрыть
Церковнославянский (рус)
И рече́ самуи́лъ ко всѣ́мъ муже́мъ Изра́илевымъ: се́, послу́шахъ гла́са ва́­шего о всѣ́хъ, ели́ка ми́ рѣ́сте, и поста́вихъ надъ ва́ми царя́:
и се́, ны́нѣ ца́рь предхо́дитъ предъ ва́ми, а́зъ же состарѣ́хся и сѣдѣ́ти бу́ду, и сы́нове мо­и́ се́ съ ва́ми: и а́зъ се́, ходи́хъ предъ ва́ми от­ ю́ности мо­ея́ и да́же до дне́шняго дне́:
се́, а́зъ, от­вѣща́йте на мя́ предъ Го́сподемъ и предъ христо́мъ его́, еда́ у кого́ телца́ взя́хъ, или́ осля́, или́ кого́ от­ ва́съ наси́л­ст­вовахъ, или́ кого́ утѣсни́хъ, или́ от­ руку́ нѣ́ко­его прiя́хъ мзду́, или́ обу́щу? извѣща́йте на мя́, и воз­вращу́ ва́мъ.
И рѣ́ша къ самуи́лу: не оби́дѣлъ еси́ на́съ, ниже́ наси́л­ст­вовалъ еси́ на́мъ, ниже́ утѣсни́лъ еси́ на́съ, ниже́ взя́лъ еси́ от­ руки́ чiея́ что́.
И рече́ самуи́лъ къ лю́демъ: свидѣ́тель е́сть Госпо́дь въ ва́съ, и свидѣ́тель христо́съ его́ дне́сь въ се́й де́нь, я́ко ничто́же обрѣто́сте въ руку́ мое́ю. И рѣ́ша лю́дiе: свидѣ́тель.
И рече́ самуи́лъ къ лю́демъ, глаго́ля: свидѣ́тель Госпо́дь сотвори́вый Моисе́а и Ааро́на и изведы́й от­ земли́ Еги́петскiя отцы́ на́шя:
и ны́нѣ предста́ните, и разсужду́ся съ ва́ми предъ Го́сподемъ и воз­вѣщу́ ва́мъ вся́ оправда́нiя Госпо́дня, я́же сотвори́ ва́мъ и отце́мъ ва́шымъ:
егда́ вни́де Иа́ковъ и сы́нове его́ во Еги́петъ, и смири́ша и́хъ Еги́птяне: и возопи́ша отцы́ на́ши ко Го́споду, и посла́ Госпо́дь Моисе́а и Ааро́на, и изведе́ отцы́ на́шя изъ Еги́пта и всели́ и́хъ на мѣ́стѣ се́мъ:
и забы́ша Го́спода Бо́га сво­его́, и вдаде́ я́ въ ру́цѣ Сиса́рѣ архистрати́гу Иави́на царя́ Асо́рска, и въ ру́ки иноплеме́н­ничи, и въ ру́ки царя́ Моа́вска, и во­ева́ша и́хъ:
и возопи́ша ко Го́споду и рѣ́ша: согрѣши́хомъ, я́ко оста́вихомъ Го́спода и порабо́тахомъ Ваали́му и дубра́вамъ, и ны́нѣ изми́ ны́ от­ ру́къ вра́гъ на́шихъ, и порабо́таемъ тебѣ́:
и посла́ Госпо́дь иероваа́ла и Вара́ка и Иефѳа́я и самуи́ла, и изъя́тъ вы́ изъ ру́къ вра́гъ ва́шихъ окре́стныхъ, и обита́сте упова́юще:
и вѣ́сте, я́ко Наа́съ ца́рь сыно́въ Аммо́нихъ прiи́де на вы́, и рѣ́сте: ни́, но ца́рь да ца́р­ст­вуетъ надъ на́ми: егда́ Госпо́дь Бо́гъ ца́р­ст­вова надъ ва́ми:
и се́, ны́нѣ ца́рь, его́же избра́сте и его́же проси́сте: и се́, даде́ Госпо́дь надъ ва́ми царя́:
а́ще убо­ите́ся Го́спода и порабо́таете ему́, и послу́шаете гла́са его́ и не воспроти́витеся усто́мъ Госпо́днимъ, и бу́дете и вы́ и ца́рь ца́р­ст­вуяй надъ ва́ми вслѣ́дъ Го́спода ходя́ще: то́ рука́ Госпо́дня не бу́детъ на ва́съ:
а́ще же не послу́шаете гла́са Госпо́дня и воспроти́витеся усто́мъ Госпо́днимъ, бу́детъ рука́ Госпо́дня на ва́съ и на царя́ ва́­шего:
и ны́нѣ ста́ните и ви́дите глаго́лъ се́й вели́кiй, его́же сотвори́тъ Госпо́дь предъ очи́ма ва́шима:
нѣ́сть ли жа́тва пшени́цы дне́сь? при­­зову́ Го́спода, и да́стъ гро́мы и до́ждь, и уразумѣ́ете и уви́дите, я́ко зло́ба ва́ша вели́ка, ю́же сотвори́сте предъ Го́сподемъ, испроси́в­ше себѣ́ царя́.
И при­­зва́ самуи́лъ Го́спода, и даде́ Госпо́дь гро́мъ и до́ждь въ то́й де́нь: и убоя́шася вси́ лю́дiе зѣло́ Го́спода и самуи́ла,
и рѣ́ша вси́ лю́дiе къ самуи́лу: помоли́ся о рабѣ́хъ тво­и́хъ ко Го́споду Бо́гу тво­ему́, да не у́мремъ: я́ко при­­ложи́хомъ ко всѣ́мъ грѣхо́мъ на́шымъ зло́бу, прося́ще себѣ́ царя́.
И рече́ самуи́лъ къ лю́демъ: не бо́йтеся: вы́ сотвори́сте всю́ зло́бу сiю́: то́кмо не уклони́теся от­ послѣ́дованiя Госпо́дня и порабо́тайте Го́споду всѣ́мъ се́рдцемъ ва́шимъ,
и не преступи́те вслѣ́дъ ничто́же су́щихъ, и́же не посо́б­ст­вуютъ и не изъи́мутъ, я́ко ничто́же су́ть:
поне́же не от­ри́нетъ Госпо́дь люді́й сво­и́хъ и́мене ра́ди сво­его́ вели́каго, я́ко кро́тцѣ Госпо́дь прiя́тъ ва́съ себѣ́ въ лю́ди:
и да ника́коже ми́ согрѣши́ти Го́споду, оста́вити е́же моли́тися о ва́съ ко Го́споду, и порабо́таю Го́сподеви и покажу́ ва́мъ пу́ть бла́гъ и пра́въ,
то́кмо бо́йтеся Го́спода и рабо́тайте ему́ во и́стинѣ и всѣ́мъ се́рдцемъ ва́шимъ, я́ко ви́дите я́же вели́кая сотвори́ Госпо́дь съ ва́ми:
и а́ще зло́бою зло́ сотворите́, то́ вы́ и ца́рь ва́шъ поги́бнете.
Синодальный
И сказал Самуил всему Израилю: вот, я послушался голоса вашего во всем, что вы говорили мне, и поставил над вами царя,
и вот, царь ходит пред вами; а я состарился и поседел; и сыновья мои с вами; я же ходил пред вами от юности моей и до сего дня;
вот я; свидетельствуйте на меня пред Господом и пред помазанником Его, у кого взял я вола, у кого взял осла, кого обидел и кого притеснил, у кого взял дар и закрыл в деле его глаза мои, – и я возвращу вам.
И отвечали: ты не обижал нас и не притеснял нас и ничего ни у кого не взял.
И сказал он им: свидетель на вас Господь, и свидетель помазанник Его в сей день, что вы не нашли ничего за мною. И сказали: свидетель.
Тогда Самуил сказал народу: [свидетель] Господь, Который поставил Моисея и Аарона и Который вывел отцов ваших из земли Египетской.
Теперь же предстаньте, и я буду судиться с вами пред Господом о всех благодеяниях, которые оказал Он вам и отцам вашим.
Когда пришел Иаков в Египет, и отцы ваши возопили к Господу, то Господь послал Моисея и Аарона, и они вывели отцов ваших из Египта и поселили их на месте сем.
Но они забыли Господа Бога своего, и Он предал их в руки Сисары, военачальника Асорского, и в руки Филистимлян и в руки царя Моавитского, которые воевали против них.
Но когда они возопили к Господу и сказали: «согрешили мы, ибо оставили Господа и стали служить Ваалам и Астартам, теперь избавь нас от руки врагов наших, и мы будем служить Тебе»,
тогда Господь послал Иероваала, и Варака, и Иеффая, и Самуила, и избавил вас от руки врагов ваших, окружавших вас, и вы жили безопасно.
Но увидев, что Наас, царь Аммонитский, идет против вас, вы сказали мне: «нет, царь пусть царствует над нами», тогда как Господь Бог ваш – Царь ваш.
Итак, вот царь, которого вы избрали, которого вы требовали: вот, Господь поставил над вами царя.
Если будете бояться Господа и служить Ему и слушать гласа Его, и не станете противиться повелениям Господа, и будете и вы и царь ваш, который царствует над вами, ходить вслед Господа, Бога вашего, [то рука Господа не будет против вас];
а если не будете слушать гласа Господа и станете противиться повелениям Господа, то рука Господа будет против вас, как была против отцов ваших.
Теперь станьте и посмотрите на дело великое, которое Господь совершит пред глазами вашими:
не жатва ли пшеницы ныне? Но я воззову к Господу, и пошлет Он гром и дождь, и вы узнаете и увидите, как велик грех, который вы сделали пред очами Господа, прося себе царя.
И воззвал Самуил к Господу, и Господь послал гром и дождь в тот день; и пришел весь народ в большой страх от Господа и Самуила.
И сказал весь народ Самуилу: помолись о рабах твоих пред Господом Богом твоим, чтобы не умереть нам; ибо ко всем грехам нашим мы прибавили еще грех, когда просили себе царя.
И отвечал Самуил народу: не бойтесь, грех этот вами сделан, но вы не отступайте только от Господа и служите Господу всем сердцем вашим
и не обращайтесь вслед ничтожных богов, которые не принесут пользы и не избавят; ибо они – ничто;
Господь же не оставит народа Своего ради великого имени Своего, ибо Господу угодно было избрать вас народом Своим;
и я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямой;
только бойтесь Господа и служите Ему истинно, от всего сердца вашего, ибо вы видели, какие великие дела Он сделал с вами;
если же вы будете делать зло, то и вы и царь ваш погибнете.
Украинский (Огієнко)
І сказав Самуїл до всього Ізраїля: Ось я послухався вашого голосу в усьому, що ви говорили мені, і поставив над вами царя.
А тепер той цар ось ходить перед вами.
А я постарів та посивів, а сини мої ось вони з вами.
І я ходив перед вами від своєї молодости аж до до цього дня.
Ось!
Свідкуйте проти мене перед Господом та перед Його помазанцем: чийого вола я взяв, чи осла чийого взяв я?
А кого я гнобив, кому чинив насильство?
І з чиєї руки взяв я підкупа, і відвернув свої очі від нього?
І все це я поверну вам.
А вони сказали: Не гнобив ти нас, і не чинив нам насильства, і ні від кого нічого не брав.
І він сказав: Господь свідок на вас, і свідок Його помазанець цього дня, що ви нічого не знайшли в моїй руці.
А народ сказав: Свідок!
І сказав Самуїл до народу: Свідок Господь, що поставив Мойсея та Аарона, і що вивів наших батьків із єгипетського краю.
А тепер станьте, і я буду судитися з вами перед Господнім лицем про всі добродійства Господні, які Він учинив із вами та з вашими батьками.
Як Яків прийшов був до Єгипту, і батьки ваші кликали до Господа, то Господь послав Мойсея та Аарона, і вони вивели ваших батьків із Єгипту, і осадили їх у цьому місці.
Та вони забули Господа, Бога свого, і Він передав їх у руку Сісери, начальника хацорського війська, і в руку филистимлян та в руку моавського царя, і вони воювали проти них.
І кликали вони до Господа та говорили: Згрішили ми, бо покинули Господа та й служили Ваалам та Астартам.
А тепер урятуй нас із руки наших ворогів, і ми будемо служити Тобі.
І послав Господь Єруббаала, і Бедана, і Їфтаха, і Самуїла, і врятував вас із руки довколишніх ваших ворогів, і ви сиділи безпечно.
А коли ви побачили, що Нахаш, цар аммонських синів, прийшов на вас, то сказали мені: Ні, нехай царює над нами цар!
А Цар ваш Господь, Бог ваш.
А тепер ось той цар, якого ви вибрали, якого жадали, і ось дав Господь над вами царя.
Якщо ви будете боятися Господа, і будете служити Йому, і будете слухатися Його голосу, і не будете непокірні до Господніх заповідей, то будете й ви, і цар, що царює над вами, ходити за Господом, Богом вашим.
А якщо ви не будете слухатися Господнього голосу, і будете непокірні до Господніх заповідей, то Господня рука буде проти вас та проти ваших батьків!
І ось тепер станьте, і побачте ту велику річ, що Господь зробить на ваших очах.
Чи ж сьогодні не жнива на пшеницю?
Я покличу до Господа, і Він пошле грім та дощ, а ви пізнаєте й побачите, що велике ваше зло, яке ви зробили в Господніх очах жаданням для себе царя.
І кликнув Самуїл до Господа, а Господь послав того дня грім та дощ.
І ввесь народ сильно злякався Господа та Самуїла!
І сказав увесь народ до Самуїла: Помолися за своїх рабів до Господа, Бога твого, щоб нам не померти, бо понад усі наші гріхи додали ми ще й оце зло, що жадали для себе царя.
І сказав Самуїл до народу: Не бійтеся!
Ви зробили все те зло, тільки не відступіть від Господа, і служіть Господеві всім серцем своїм!
І не відступайте, і не йдіть за марнотами, які не допоможуть і які не врятують, бо марнота вони.
Бо Господь не полишить народу Свого ради Свого великого Ймення, бо зволив Господь зробити вас народом Своїм.
Також я, не дай мені, Боже, грішити проти Господа, щоб перестав я молитися за вас!
І я буду наставляти вас на дорогу добру та просту.
Тільки бійтеся Господа, і служіть Йому правдиво всім вашим серцем, бо ви бачили, які великі діла вчинив Він із вами!
А якщо справді будете чинити зло, погинете й ви, і цар ваш!
Шемуел бєткєл Ысрайылга мындай деди: «Мен силердин айтканыњардын баарын угуп, єстєњљргљ падыша койдум.
Мына, падыша алдыњарда жєрљт. Мен болсо карыдым, чачым агарды. Уулдарым да силер менен. Мен жаш чагымдан ушул кєнгљ чейин силердин алдыњарда жєрдєм.
Мына мен. Тењирдин алдында, Анын майланган адамынын алдында айткыла, кимдин љгєзєн алсам, кимдин эшегин алсам, кимди таарынтсам, кимди кысымга алсам, кимден пара алып, кљзємдє жумуп, ишин жаап койсом, кайтарып берем».
Алар: «Сен бизди таарынткан жоксуњ, кысымга алган жоксуњ, эч кимден эч нерсе алган жоксуњ», – деп жооп беришти.
Анан ал аларга: «Силер менден эч нерсе тапкан жоксуњар, буга бєгєн Тењир жана Анын майланган адамы кєбљ», – деди. Алар: «Ооба, Тењир кєбљ», – дешти.
Ошондо Шемуел элге мындай деп кайрылды: «Мусаны жана Арунду дайындап, ата-бабаларыњарды Мисир жеринен алып чыккан Тењир кєбљ.
Эми болсо бул жерге келгиле, мен Тењирдин алдында Анын силерге жана ата-бабаларыњарга кылган бардык жакшы иштери жљнєндљ айтып, силерди айыптайын.
Жакып Мисирге келгенден кийин, ата-бабаларыњар Тењирге боздоп кайрылышты, ошондо Тењир Муса менен Арунду жиберди. Алар ата-бабаларыњарды Мисирден алып чыгып, ушул жерге отурукташтырышты.
Бирок алар љздљрєнєн Кудай-Тењирин унутуп коюшту. Ошондо Ал аларды хатсордук аскер башчы Сисранын, пелиштиликтердин жана Маап падышасынын колуна салып берди. Алар ата-бабаларыњар менен согушушту.
Бирок алар Тењирге: “Биз кєнљљ кылдык, анткени Тењирди таштап, Ашейралар менен Баалдарга кызмат кылдык. Эми бизди душмандарыбыздын колунан куткар, ошондо биз Сага кызмат кылабыз”, – деп боздоп кайрылышканда,
Тењир Жеруп-Баалды, Баракты, Иптахты жана Шемуелди жиберип, тегерегињердеги душмандарыњардын колунан куткарды. Анан силер коопсуз жашадыњар.
Бирок Амон падышасы Нахаштын силерге каршы келе жатканын кљргљнєњљрдљ, падышањар љзєњљрдєн Кудай-Тењирињер экенине карабастан, “Жок, биздин єстєбєздљн падыша падышачылык кылсын”, – дедињер.
Ошентип, љзєњљр тандап, љзєњљр талап кылган падышањар мына. Тењир єстєњљргљ падыша койду.
Эгер Тењирден корксоњор, Ага кызмат кылсањар, Анын єнєн уксањар, Тењирдин буйруктарына каршы чыкпасањар, анда силер да, силерге бийлик кылган падышањар да Кудай-Тењирињерди ээрчип жєрљсєњљр.
Эгер Тењирдин єнєн укпасањар, Тењирдин буйруктарына каршы чыксањар, анда Тењирдин колу ата-бабаларыњарга каршы болгондой, силерге да каршы болот.
Эми ордуњардан тургула, Тењирдин силердин кљз алдыњарда жасай турган улуу ишин кљргєлљ.
Азыр буудайды оруу-жыюу маалы эмеспи? Бирок мен Тењирге кайрылам, Ал кєн кєркєрљтєп, жамгыр тљктєрљт. Љзєњљргљ падыша сурап, Тењирдин алдында кылган кєнљљњљр кандай чоњ экенин ошондо билесињер жана кљрљсєњљр».
Шемуел Тењирге кайрылды. Тењир ошол кєнє кєн кєркєрљтєп, жамгыр тљктєрдє. Ошондо бєт эл Тењирден жана Шемуелден абдан коркуп калды.
Бєт эл Шемуелге кайрылды: «Биз љлєп калбашыбыз єчєн, Кудай Тењирињдин алдында кулдарыњ єчєн сыйына кљр, анткени љзєбєзгљ падыша сурап, кєнљљлљрєбєздєн єстєнљ кєнљљ кошуп алдык».
Шемуел элге мындай деп жооп берди: «Коркпогула, силер кєнљљ кылдыњар, бирок Тењирден четтебегиле, Тењирге жан-дилињер менен кызмат кылгыла.
Эч нерсеге жарабаган жасалма кудайларга кайрылбагыла, аларды ээрчибегиле, алар куткарбайт, пайда алып келбейт, анткени алар – эч нерсеге арзыбаган нерселер.
Тењир болсо Љзєнєн улуу ысымы єчєн Љз элин таштабайт, анткени Тењир силерди Љз каалоосу менен Љз эли кылып тандап алган.
Мен да силер єчєн сыйынуумду токтотуп, Тењирдин алдында кєнљљлєє болууга љзємљ жол бербейм, силерди жакшы, тєз жолго багыттайм.
Негизгиси, Тењирден корккула, Ага жан-дилињер менен, чын жєрљктљн кызмат кылгыла, анткени Анын силер єчєн кандай улуу иштерди кылганын кљрдєњљр.
Эгерде силер жамандык кыла турган болсоњор, анда падышањар да, љзєњљр да љлљсєњљр».
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки