Скрыть
Церковнославянский (рус)
И рече́ самуи́лъ ко всѣ́мъ муже́мъ Изра́илевымъ: се́, послу́шахъ гла́са ва́­шего о всѣ́хъ, ели́ка ми́ рѣ́сте, и поста́вихъ надъ ва́ми царя́:
и се́, ны́нѣ ца́рь предхо́дитъ предъ ва́ми, а́зъ же состарѣ́хся и сѣдѣ́ти бу́ду, и сы́нове мо­и́ се́ съ ва́ми: и а́зъ се́, ходи́хъ предъ ва́ми от­ ю́ности мо­ея́ и да́же до дне́шняго дне́:
се́, а́зъ, от­вѣща́йте на мя́ предъ Го́сподемъ и предъ христо́мъ его́, еда́ у кого́ телца́ взя́хъ, или́ осля́, или́ кого́ от­ ва́съ наси́л­ст­вовахъ, или́ кого́ утѣсни́хъ, или́ от­ руку́ нѣ́ко­его прiя́хъ мзду́, или́ обу́щу? извѣща́йте на мя́, и воз­вращу́ ва́мъ.
И рѣ́ша къ самуи́лу: не оби́дѣлъ еси́ на́съ, ниже́ наси́л­ст­вовалъ еси́ на́мъ, ниже́ утѣсни́лъ еси́ на́съ, ниже́ взя́лъ еси́ от­ руки́ чiея́ что́.
И рече́ самуи́лъ къ лю́демъ: свидѣ́тель е́сть Госпо́дь въ ва́съ, и свидѣ́тель христо́съ его́ дне́сь въ се́й де́нь, я́ко ничто́же обрѣто́сте въ руку́ мое́ю. И рѣ́ша лю́дiе: свидѣ́тель.
И рече́ самуи́лъ къ лю́демъ, глаго́ля: свидѣ́тель Госпо́дь сотвори́вый Моисе́а и Ааро́на и изведы́й от­ земли́ Еги́петскiя отцы́ на́шя:
и ны́нѣ предста́ните, и разсужду́ся съ ва́ми предъ Го́сподемъ и воз­вѣщу́ ва́мъ вся́ оправда́нiя Госпо́дня, я́же сотвори́ ва́мъ и отце́мъ ва́шымъ:
егда́ вни́де Иа́ковъ и сы́нове его́ во Еги́петъ, и смири́ша и́хъ Еги́птяне: и возопи́ша отцы́ на́ши ко Го́споду, и посла́ Госпо́дь Моисе́а и Ааро́на, и изведе́ отцы́ на́шя изъ Еги́пта и всели́ и́хъ на мѣ́стѣ се́мъ:
и забы́ша Го́спода Бо́га сво­его́, и вдаде́ я́ въ ру́цѣ Сиса́рѣ архистрати́гу Иави́на царя́ Асо́рска, и въ ру́ки иноплеме́н­ничи, и въ ру́ки царя́ Моа́вска, и во­ева́ша и́хъ:
и возопи́ша ко Го́споду и рѣ́ша: согрѣши́хомъ, я́ко оста́вихомъ Го́спода и порабо́тахомъ Ваали́му и дубра́вамъ, и ны́нѣ изми́ ны́ от­ ру́къ вра́гъ на́шихъ, и порабо́таемъ тебѣ́:
и посла́ Госпо́дь иероваа́ла и Вара́ка и Иефѳа́я и самуи́ла, и изъя́тъ вы́ изъ ру́къ вра́гъ ва́шихъ окре́стныхъ, и обита́сте упова́юще:
и вѣ́сте, я́ко Наа́съ ца́рь сыно́въ Аммо́нихъ прiи́де на вы́, и рѣ́сте: ни́, но ца́рь да ца́р­ст­вуетъ надъ на́ми: егда́ Госпо́дь Бо́гъ ца́р­ст­вова надъ ва́ми:
и се́, ны́нѣ ца́рь, его́же избра́сте и его́же проси́сте: и се́, даде́ Госпо́дь надъ ва́ми царя́:
а́ще убо­ите́ся Го́спода и порабо́таете ему́, и послу́шаете гла́са его́ и не воспроти́витеся усто́мъ Госпо́днимъ, и бу́дете и вы́ и ца́рь ца́р­ст­вуяй надъ ва́ми вслѣ́дъ Го́спода ходя́ще: то́ рука́ Госпо́дня не бу́детъ на ва́съ:
а́ще же не послу́шаете гла́са Госпо́дня и воспроти́витеся усто́мъ Госпо́днимъ, бу́детъ рука́ Госпо́дня на ва́съ и на царя́ ва́­шего:
и ны́нѣ ста́ните и ви́дите глаго́лъ се́й вели́кiй, его́же сотвори́тъ Госпо́дь предъ очи́ма ва́шима:
нѣ́сть ли жа́тва пшени́цы дне́сь? при­­зову́ Го́спода, и да́стъ гро́мы и до́ждь, и уразумѣ́ете и уви́дите, я́ко зло́ба ва́ша вели́ка, ю́же сотвори́сте предъ Го́сподемъ, испроси́в­ше себѣ́ царя́.
И при­­зва́ самуи́лъ Го́спода, и даде́ Госпо́дь гро́мъ и до́ждь въ то́й де́нь: и убоя́шася вси́ лю́дiе зѣло́ Го́спода и самуи́ла,
и рѣ́ша вси́ лю́дiе къ самуи́лу: помоли́ся о рабѣ́хъ тво­и́хъ ко Го́споду Бо́гу тво­ему́, да не у́мремъ: я́ко при­­ложи́хомъ ко всѣ́мъ грѣхо́мъ на́шымъ зло́бу, прося́ще себѣ́ царя́.
И рече́ самуи́лъ къ лю́демъ: не бо́йтеся: вы́ сотвори́сте всю́ зло́бу сiю́: то́кмо не уклони́теся от­ послѣ́дованiя Госпо́дня и порабо́тайте Го́споду всѣ́мъ се́рдцемъ ва́шимъ,
и не преступи́те вслѣ́дъ ничто́же су́щихъ, и́же не посо́б­ст­вуютъ и не изъи́мутъ, я́ко ничто́же су́ть:
поне́же не от­ри́нетъ Госпо́дь люді́й сво­и́хъ и́мене ра́ди сво­его́ вели́каго, я́ко кро́тцѣ Госпо́дь прiя́тъ ва́съ себѣ́ въ лю́ди:
и да ника́коже ми́ согрѣши́ти Го́споду, оста́вити е́же моли́тися о ва́съ ко Го́споду, и порабо́таю Го́сподеви и покажу́ ва́мъ пу́ть бла́гъ и пра́въ,
то́кмо бо́йтеся Го́спода и рабо́тайте ему́ во и́стинѣ и всѣ́мъ се́рдцемъ ва́шимъ, я́ко ви́дите я́же вели́кая сотвори́ Госпо́дь съ ва́ми:
и а́ще зло́бою зло́ сотворите́, то́ вы́ и ца́рь ва́шъ поги́бнете.
Синодальный
И сказал Самуил всему Израилю: вот, я послушался голоса вашего во всем, что вы говорили мне, и поставил над вами царя,
и вот, царь ходит пред вами; а я состарился и поседел; и сыновья мои с вами; я же ходил пред вами от юности моей и до сего дня;
вот я; свидетельствуйте на меня пред Господом и пред помазанником Его, у кого взял я вола, у кого взял осла, кого обидел и кого притеснил, у кого взял дар и закрыл в деле его глаза мои, – и я возвращу вам.
И отвечали: ты не обижал нас и не притеснял нас и ничего ни у кого не взял.
И сказал он им: свидетель на вас Господь, и свидетель помазанник Его в сей день, что вы не нашли ничего за мною. И сказали: свидетель.
Тогда Самуил сказал народу: [свидетель] Господь, Который поставил Моисея и Аарона и Который вывел отцов ваших из земли Египетской.
Теперь же предстаньте, и я буду судиться с вами пред Господом о всех благодеяниях, которые оказал Он вам и отцам вашим.
Когда пришел Иаков в Египет, и отцы ваши возопили к Господу, то Господь послал Моисея и Аарона, и они вывели отцов ваших из Египта и поселили их на месте сем.
Но они забыли Господа Бога своего, и Он предал их в руки Сисары, военачальника Асорского, и в руки Филистимлян и в руки царя Моавитского, которые воевали против них.
Но когда они возопили к Господу и сказали: «согрешили мы, ибо оставили Господа и стали служить Ваалам и Астартам, теперь избавь нас от руки врагов наших, и мы будем служить Тебе»,
тогда Господь послал Иероваала, и Варака, и Иеффая, и Самуила, и избавил вас от руки врагов ваших, окружавших вас, и вы жили безопасно.
Но увидев, что Наас, царь Аммонитский, идет против вас, вы сказали мне: «нет, царь пусть царствует над нами», тогда как Господь Бог ваш – Царь ваш.
Итак, вот царь, которого вы избрали, которого вы требовали: вот, Господь поставил над вами царя.
Если будете бояться Господа и служить Ему и слушать гласа Его, и не станете противиться повелениям Господа, и будете и вы и царь ваш, который царствует над вами, ходить вслед Господа, Бога вашего, [то рука Господа не будет против вас];
а если не будете слушать гласа Господа и станете противиться повелениям Господа, то рука Господа будет против вас, как была против отцов ваших.
Теперь станьте и посмотрите на дело великое, которое Господь совершит пред глазами вашими:
не жатва ли пшеницы ныне? Но я воззову к Господу, и пошлет Он гром и дождь, и вы узнаете и увидите, как велик грех, который вы сделали пред очами Господа, прося себе царя.
И воззвал Самуил к Господу, и Господь послал гром и дождь в тот день; и пришел весь народ в большой страх от Господа и Самуила.
И сказал весь народ Самуилу: помолись о рабах твоих пред Господом Богом твоим, чтобы не умереть нам; ибо ко всем грехам нашим мы прибавили еще грех, когда просили себе царя.
И отвечал Самуил народу: не бойтесь, грех этот вами сделан, но вы не отступайте только от Господа и служите Господу всем сердцем вашим
и не обращайтесь вслед ничтожных богов, которые не принесут пользы и не избавят; ибо они – ничто;
Господь же не оставит народа Своего ради великого имени Своего, ибо Господу угодно было избрать вас народом Своим;
и я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямой;
только бойтесь Господа и служите Ему истинно, от всего сердца вашего, ибо вы видели, какие великие дела Он сделал с вами;
если же вы будете делать зло, то и вы и царь ваш погибнете.
Таджикский
Ва Самуил ба тамоми Исроил гуфт: «Инак, ман овози шуморо дар ҳар чи ба ман гуфтед, шунидам, ва подшоҳе бар шумо таъин намудам.
Ва алҳол, инак подшоҳ пешопеши шумо роҳ меравад. Ва ман пир ва мӯйсафед шудаам, ва писарони ман бо шумо мебошанд. Ва ман аз ҷавонии худ то имрӯз пешопеши шумо роҳ мерафтам.
Инак ман ҳозирам; пас ба ҳузури Парвардигор ва пеши масеҳи Ӯ дар ҳаққи ман шаҳодат диҳед, ки гови киро гирифтаам, ва хари киро гирифтаам, ва киро ранҷонидаам, ва киро ба танг овардаам, ва аз дасти кӣ ришва гирифта, аз вай чашм пӯшидаам, – ва ман ба шумо товон хоҳам дод».
Ва онҳо гуфтанд: «Ту моро наранҷонидаӣ, ва ба танг наовардаӣ, ва чизе аз дасти касе нагирифтаӣ».
Ва ӯ ба онҳо гуфт: «Парвардигор бар шумо шоҳид аст, ва масеҳи Ӯ имрӯз шоҳид аст, ки шумо чизе дар дасти ман наёфтаед». Ва онҳо гуфтанд: «Шоҳид аст».
Ва Самуил ба қавм гуфт: «Парвардигор аст, ки Мусо ва Ҳорунро баргузид, ва падарони шуморо аз замини Миср баровард.
Ва акнун ҳозир шавед, то ки бо шумо ба ҳузури Парвардигор дар бораи ҳамаи некиҳое ки Парвардигор ба шумо ва ба падарони шумо кардааст, муҳокима намоям.
Вақте ки Яъқуб ба Миср омад, ва падарони шумо сӯи Парвардигор фарёд карданд, Парвардигор Мусо ва Ҳорунро фиристод, ва онҳо падарони шуморо аз Миср берун оварда, дар ин макон онҳоро ҷойгир карданд.
Валекин онҳо Парвардигор Худои худро фаромӯш карданд, ва Ӯ онҳоро ба дасти Сисро, сарлашкари Ҳосӯр, ва ба дасти фалиштиён, ва ба дасти подшоҳи Мӯоб супурд, ки ба муқобили онҳо ҷанг карданд.
Ва онҳо сӯи Парвардигор фарёд зада, гуфтанд: ́Гуноҳ кардаем, зеро ки Парвардигорро тарк карда, Баалҳо ва Аштораҳоро парастиш намудаем, ва алҳол моро аз дасти душманони мо раҳоӣ деҳ, ва мо Туро парастиш хоҳем намуд́.
Ва Парвардигор Ерубаал ва Бадон ва Йифтоҳ ва Самуилро фиристод, ва шуморо аз дасти душманонатон, ки дар гирду пешатон буданд, раҳо кард, ва шумо дар амният сокин будед.
Ва чун дидед, ки Ноҳош, подшоҳи банӣ Аммӯн, ба муқобили шумо меояд, ба ман гуфтед: ́Не, бигзор подшоҳе бар мо подшоҳӣ кунад́, ва ҳол он ки Парвардигор Худои шумо подшоҳи шумост.
Ва алҳол, инак подшоҳе ки интихоб намудед ва ӯро талабидед; ва инак Парвардигор бар шумо подшоҳе таъин намудааст.
Агар аз Парвардигор тарсида, Ӯро парастиш намоед ва овозашро бишнавед, ва ба фармони Парвардигор зиддият нншон надиҳед, он гоҳ ҳам худатон ва ҳам подшоҳатон, ки бар шумо подшоҳӣ мекунад, дар паноҳи Парвардигор Худои худ хоҳед буд.
Валекин агар овози Парвардигорро нашнавед ва ба фармони Парвардигор зиддият нишон диҳед, он гоҳ Парвардигор бар зидди шумо хоҳад буд, чунон ки бар зидди падарони шумо буд.
Низ алҳол биистед ва ин кори бузургро, ки Парвардигор дар пеши назари шумо ба ҷо меоварад, бубинед.
Имрӯз, охир, мавсими даравидани гандум аст, вале ман сӯи Парвардигор хоҳам хонд, ва Ӯ раъд ва борон хоҳад фиристод, то шумо бидонед ва бубинед, ки чӣ гуна гуноҳи азиме пеши назари Парвардигор ба амал овардаед, вақте ки барои худ подшоҳ талабидаед».
Ва Самуил сӯи Парвардигор хонд, ва Парвардигор дар он рӯз раъд ва борон фиристод, ва тамоми қавм аз Парвардигор ва аз Самуил бағоят тарсиданд.
Ва тамоми қавм ба Самуил гуфтанд: «Барои бандагонат сӯи Парвардигор Худои худ дуо бигӯй, то ки намирем, зеро ки мо бар ҳамаи гуноҳҳои худ боз бадие зам намудаем, вақте ки барои худ подшоҳ талабидаем».
Ва Самуил ба қавм гуфт: «Натарсед, агарчи шумо ин бадиро ба амал овардаед, лекин аз пайравии Парвардигор дур нашавед, балки бо тамоми дили худ Парвардигорро парастиш намоед.
Ба ҳеҷ ваҷҳ Ҳаргиз дур нашавед, вагарна, чизҳои ҳеҷу пучро пайравӣ хоҳед намуд, ки онҳо бефоидаанд ва раҳо нахоҳанд кард, чунки онҳо ҳеҷу пучанд.
Аммо Парвардигор ба хотири номи бузурги Худ қавми Худро тарк нахоҳад кард, зеро Парвардигор азм намудааст, ки шуморо барои худ қавм гардонад.
Худи ман низ, ҳошо ки ман ба ҳузури Парвардигор чунин гуноҳро ба худ раво бинам, ки барои шумо дуо гуфтанро тарк намоям, балки шуморо ба роҳи нек ва рост ҳидоят хоҳам кард.
Фақат аз Парвардигор битарсед, ва Ӯро ба ростӣ бо тамоми дили худ парастиш намоед, зеро бубинед, ки чӣ гуна корҳои бузург Ӯ барои шумо кардааст.
Валекин агар ба бадӣ дода шавед, ҳам худатон ва ҳам подшоҳатон ба ҳалокат хоҳед расид».

И҆ речѐ самꙋи́лъ ко всѣ̑мъ мꙋжє́мъ і҆и҃лєвымъ: сѐ, послꙋ́шахъ гла́са ва́шегѡ ѡ҆ всѣ́хъ, є҆ли̑ка мѝ рѣ́сте, и҆ поста́вихъ над̾ ва́ми царѧ̀:
и҆ сѐ, нн҃ѣ ца́рь предхо́дитъ пред̾ ва́ми, а҆́зъ же состарѣ́хсѧ и҆ сѣдѣ́ти бꙋ́дꙋ, и҆ сы́нове моѝ сѐ съ ва́ми: и҆ а҆́зъ сѐ, ходи́хъ пред̾ ва́ми ѿ ю҆́ности моеѧ̀ и҆ да́же до дне́шнѧгѡ днѐ:
сѐ, а҆́зъ, ѿвѣща́йте на мѧ̀ пред̾ гдⷭ҇емъ и҆ пред̾ хрїсто́мъ є҆гѡ̀, є҆да̀ ᲂу҆ когѡ̀ тельца̀ взѧ́хъ, и҆лѝ ѻ҆слѧ̀, и҆лѝ кого̀ ѿ ва́съ наси́льствовахъ, и҆лѝ кого̀ ᲂу҆тѣсни́хъ, и҆лѝ ѿ рꙋкꙋ̀ нѣ́коегѡ прїѧ́хъ мздꙋ̀, и҆лѝ ѡ҆бꙋ́щꙋ; и҆звѣща́йте на мѧ̀, и҆ возвращꙋ̀ ва́мъ.
И҆ рѣ́ша къ самꙋи́лꙋ: не ѡ҆би́дѣлъ є҆сѝ на́съ, нижѐ наси́льствовалъ є҆сѝ на́мъ, нижѐ ᲂу҆тѣсни́лъ є҆сѝ на́съ, нижѐ взѧ́лъ є҆сѝ ѿ рꙋкѝ чїеѧ̀ что̀.
И҆ речѐ самꙋи́лъ къ лю́демъ: свидѣ́тель є҆́сть гдⷭ҇ь въ ва́съ, и҆ свидѣ́тель хрїсто́съ є҆гѡ̀ дне́сь въ се́й де́нь, ꙗ҆́кѡ ничто́же ѡ҆брѣто́сте въ рꙋкꙋ̀ моє́ю. И҆ рѣ́ша лю́дїе: свидѣ́тель.
И҆ речѐ самꙋи́лъ къ лю́демъ, глаго́лѧ: свидѣ́тель гдⷭ҇ь сотвори́вый мѡѷсе́а и҆ а҆арѡ́на и҆ и҆зведы́й ѿ землѝ є҆гѵ́петскїѧ ѻ҆тцы̀ на́шѧ:
и҆ нн҃ѣ предста́ните, и҆ разсꙋждꙋ́сѧ съ ва́ми пред̾ гдⷭ҇емъ и҆ возвѣщꙋ̀ ва́мъ всѧ̑ ѡ҆правда̑нїѧ гдⷭ҇нѧ, ꙗ҆̀же сотворѝ ва́мъ и҆ ѻ҆тцє́мъ ва́шымъ:
є҆гда̀ вни́де і҆а́кѡвъ и҆ сы́нове є҆гѡ̀ во є҆гѵ́петъ, и҆ смири́ша и҆̀хъ є҆гѵ́птѧне: и҆ возопи́ша ѻ҆тцы̀ на́ши ко гдⷭ҇ꙋ, и҆ посла̀ гдⷭ҇ь мѡѷсе́а и҆ а҆арѡ́на, и҆ и҆зведѐ ѻ҆тцы̀ на́шѧ и҆з̾ є҆гѵ́пта и҆ вселѝ и҆̀хъ на мѣ́стѣ се́мъ:
и҆ забы́ша гдⷭ҇а бг҃а своего̀, и҆ вдадѐ ѧ҆̀ въ рꙋ́цѣ сїса́рѣ а҆рхїстрати́гꙋ і҆аві́на царѧ̀ а҆сѡ́рска, и҆ въ рꙋ́ки и҆ноплемє́нничи, и҆ въ рꙋ́ки царѧ̀ мѡа́вска, и҆ воева́ша и҆̀хъ:
и҆ возопи́ша ко гдⷭ҇ꙋ и҆ рѣ́ша: согрѣши́хомъ, ꙗ҆́кѡ ѡ҆ста́вихомъ гдⷭ҇а и҆ порабо́тахомъ ваалі́мꙋ и҆ дꙋбра́вамъ {Є҆вр.: а҆старѡ́ѳѡмъ.}, и҆ нн҃ѣ и҆змѝ ны̀ ѿ рꙋ́къ вра̑гъ на́шихъ, и҆ порабо́таемъ тебѣ̀:
и҆ посла̀ гдⷭ҇ь і҆ероваа́ла и҆ вара́ка и҆ і҆ефѳа́ѧ и҆ самꙋи́ла, и҆ и҆з̾ѧ́тъ вы̀ и҆з̾ рꙋ́къ вра̑гъ ва́шихъ ѡ҆кре́стныхъ, и҆ ѡ҆бита́сте ᲂу҆пова́юще:
и҆ вѣ́сте, ꙗ҆́кѡ наа́съ ца́рь сынѡ́въ а҆ммѡ́нихъ прїи́де на вы̀, и҆ рѣ́сте: нѝ, но ца́рь да ца́рствꙋетъ над̾ на́ми: є҆гда̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ ца́рствова над̾ ва́ми:
и҆ сѐ, нн҃ѣ ца́рь, є҆го́же и҆збра́сте и҆ є҆го́же проси́сте: и҆ сѐ, дадѐ гдⷭ҇ь над̾ ва́ми царѧ̀:
а҆́ще ᲂу҆боите́сѧ гдⷭ҇а и҆ порабо́таете є҆мꙋ̀, и҆ послꙋ́шаете гла́са є҆гѡ̀ и҆ не воспроти́витесѧ ᲂу҆стѡ́мъ гдⷭ҇нимъ, и҆ бꙋ́дете и҆ вы̀ и҆ ца́рь ца́рствꙋѧй над̾ ва́ми в̾слѣ́дъ гдⷭ҇а ходѧ́ще: то̀ рꙋка̀ гдⷭ҇нѧ не бꙋ́детъ на ва́съ:
а҆́ще же не послꙋ́шаете гла́са гдⷭ҇нѧ и҆ воспроти́витесѧ ᲂу҆стѡ́мъ гдⷭ҇нимъ, бꙋ́детъ рꙋка̀ гдⷭ҇нѧ на ва́съ и҆ на царѧ̀ ва́шего:
и҆ нн҃ѣ ста́ните и҆ ви́дите гл҃го́лъ се́й вели́кїй, є҆го́же сотвори́тъ гдⷭ҇ь пред̾ ѻ҆чи́ма ва́шима:
нѣ́сть ли жа́тва пшени́цы дне́сь; призовꙋ̀ гдⷭ҇а, и҆ да́стъ гро́мы и҆ до́ждь, и҆ ᲂу҆разꙋмѣ́ете и҆ ᲂу҆ви́дите, ꙗ҆́кѡ ѕло́ба ва́ша вели́ка, ю҆́же сотвори́сте пред̾ гдⷭ҇емъ, и҆спроси́вше себѣ̀ царѧ̀.
И҆ призва̀ самꙋи́лъ гдⷭ҇а, и҆ дадѐ гдⷭ҇ь гро́мъ и҆ до́ждь въ то́й де́нь: и҆ ᲂу҆боѧ́шасѧ всѝ лю́дїе ѕѣлѡ̀ гдⷭ҇а и҆ самꙋи́ла,
и҆ рѣ́ша всѝ лю́дїе къ самꙋи́лꙋ: помоли́сѧ ѡ҆ рабѣ́хъ твои́хъ ко гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ твоемꙋ̀, да не ᲂу҆́мремъ: ꙗ҆́кѡ приложи́хомъ ко всѣ̑мъ грѣхѡ́мъ на́шымъ ѕло́бꙋ, просѧ́ще себѣ̀ царѧ̀.
И҆ речѐ самꙋи́лъ къ лю́демъ: не бо́йтесѧ: вы̀ сотвори́сте всю̀ ѕло́бꙋ сїю̀: то́кмѡ не ᲂу҆клони́тесѧ ѿ послѣ́дованїѧ гдⷭ҇нѧ и҆ порабо́тайте гдⷭ҇ꙋ всѣ́мъ се́рдцемъ ва́шимъ,
и҆ не престꙋпи́те в̾слѣ́дъ ничто́же сꙋ́щихъ, и҆̀же не посо́бствꙋютъ и҆ не и҆з̾и́мꙋтъ, ꙗ҆́кѡ ничто́же сꙋ́ть:
поне́же не ѿри́нетъ гдⷭ҇ь люді́й свои́хъ и҆́мене ра́ди своегѡ̀ вели́кагѡ, ꙗ҆́кѡ кро́тцѣ гдⷭ҇ь прїѧ́тъ ва́съ себѣ̀ въ лю́ди:
и҆ да ника́коже мѝ согрѣши́ти гдⷭ҇ꙋ, ѡ҆ста́вити є҆́же моли́тисѧ ѡ҆ ва́съ ко гдⷭ҇ꙋ, и҆ порабо́таю гдⷭ҇еви и҆ покажꙋ̀ ва́мъ пꙋ́ть бла́гъ и҆ пра́въ,
то́кмѡ бо́йтесѧ гдⷭ҇а и҆ рабо́тайте є҆мꙋ̀ во и҆́стинѣ и҆ всѣ́мъ се́рдцемъ ва́шимъ, ꙗ҆́кѡ ви́дите ꙗ҆̀же вели̑каѧ сотворѝ гдⷭ҇ь съ ва́ми:
и҆ а҆́ще ѕло́бою ѕло̀ сотворитѐ, то̀ вы̀ и҆ ца́рь ва́шъ поги́бнете.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки