Скрыть
16:10
16:15
16:17
16:22
Церковнославянский (рус)
И рече́ Госпо́дь къ самуи́лу: доко́лѣ ты́ пла́чеши о Сау́лѣ, а́зъ же уничижи́хъ его́, не ца́р­ст­вовати во Изра́или? напо́лни ро́гъ тво́й еле́а и прiиди́, послю́ тя ко Иессе́ю до Виѳлее́ма, я́ко узрѣ́хъ въ сынѣ́хъ его́ себѣ́ царя́.
И рече́ самуи́лъ: ка́ко пойду́? и услы́шитъ Сау́лъ, и убiе́тъ мя́. И рече́ Госпо́дь: ю́ницу от­ воло́въ воз­ми́ въ ру́цѣ тво­и́ и рече́ши: пожре́ти Го́сподеви иду́:
и при­­зове́ши Иессе́а и сы́ны его́ къ же́ртвѣ: и а́зъ ти́ покажу́, я́же сотвори́ши, и пома́жеши ми́, его́же ти́ реку́.
И сотвори́ самуи́лъ вся́, ели́ка рече́ ему́ Госпо́дь: и прiи́де въ Виѳлее́мъ, и ужасо́шася старѣ́йшины гра́да о при­­ше́­ст­вiи его́ и рѣ́ша: ми́ръ ли вхо́дъ тво́й, о, прозорли́вче?
И рече́: ми́ръ: пожре́ти Го́споду прiидо́хъ: освяти́теся и воз­весели́теся дне́сь со мно́ю. И освяти́ Иессе́а и сы́ны его́, и при­­зва́ я́ къ же́ртвѣ.
И бы́сть внегда́ вни́ти и́мъ, и ви́дѣ Елiа́ва и рече́: се́й ли предъ Го́сподемъ пома́зан­никъ его́?
И рече́ Госпо́дь самуи́лу: не зри́ на лице́ его́, ниже́ на во́зрастъ вели́че­ст­ва его́, я́ко уничижи́хъ его́: поне́же не та́ко зри́тъ человѣ́къ, я́ко зри́тъ Бо́гъ: я́ко человѣ́къ зри́тъ на лице́, Бо́гъ же зри́тъ на се́рдце.
И при­­зва́ Иессе́й Аминада́ва и предста́ви его́ предъ лице́ самуи́ла. И рече́ [самуи́лъ]: ниже́ сего́ избра́ Госпо́дь.
И при­­веде́ Иессе́й саммаа́. И рече́: и сего́ не избра́ Госпо́дь.
И при­­веде́ Иессе́й се́дмь сыно́въ сво­и́хъ предъ самуи́ла. И рече́ самуи́лъ ко Иессе́ю: не избра́ Госпо́дь от­ си́хъ.
И рече́ самуи́лъ ко Иессе́ю: не доста́ло ли уже́ дѣте́й? И рече́ Иессе́й: еще́ е́сть еди́нъ ма́лъ, и се́й пасе́тъ на па́жити. И рече́ самуи́лъ ко Иессе́ю: посли́ и при­­веди́ его́, я́ко не воз­ля́жемъ, до́ндеже прiи́детъ то́й сѣ́мо.
И посла́, и введе́ его́: и то́й че́рменъ, до́брыма очи́ма, и бла́гъ взо́ромъ Го́сподеви. И рече́ Госпо́дь къ самуи́лу: воста́ни и пома́жи дави́да, я́ко се́й бла́гъ е́сть.
И прiя́ самуи́лъ ро́гъ со еле́емъ и пома́за его́ посредѣ́ бра́тiи его́. И ноша́­шеся Ду́хъ Госпо́день надъ дави́домъ от­ того́ дне́ и пото́мъ. И воста́ самуи́лъ и отъи́де во Армаѳе́мъ.
И Ду́хъ Госпо́день от­ступи́ от­ Сау́ла, и давля́ше его́ ду́хъ лука́вый от­ Го́спода.
И рѣ́ша о́троцы Сау́ловы къ нему́: се́, ны́нѣ ду́хъ лука́вый от­ Го́спода да́витъ тя́:
да реку́тъ раби́ тво­и́ ны́нѣ предъ тобо́ю, и взы́щутъ господи́ну на́­шему му́жа зна́юща пѣ́ти въ гу́сли: и внегда́ бу́детъ ду́хъ лука́вый на тебѣ́, и тогда́ да по­е́тъ въ гу́сли своя́, и бла́го ти́ бу́детъ, и упоко́итъ тя́.
И рече́ Сау́лъ ко отроко́мъ сво­и́мъ: посмотри́те ми́ му́жа до́брѣ пою́ща и введи́те его́ ко мнѣ́.
И от­вѣща́ еди́нъ от­ о́трокъ его́ и рече́: се́, ви́дѣхъ сы́на Иессе́ова изъ Виѳлее́ма, и то́й вѣ́сть пѣ́нiе, и му́жъ разу́менъ, и боре́цъ, и му́дръ въ словеси́, и му́жъ бла́гъ ви́домъ, и Госпо́дь съ ни́мъ.
И посла́ Сау́лъ вѣ́ст­ники ко Иессе́ю, глаго́ля: от­пусти́ ко мнѣ́ дави́да сы́на тво­его́, и́же у ста́да тво­его́.
И взя́ Иессе́й бре́мя хлѣ́бовъ и мѣ́хъ вина́ и козля́ от­ ко́зъ еди́но, и посла́ къ Сау́лу руко́ю дави́да сы́на сво­его́.
И вни́де дави́дъ къ Сау́лу, и предстоя́ше предъ ни́мъ, и воз­люби́ его́ зѣло́ Сау́лъ, и бы́сть ему́ нося́й ору́жiе его́.
И посла́ Сау́лъ ко Иессе́ю, глаго́ля: да предсто­и́тъ дави́дъ предо мно́ю, я́ко обрѣ́те благода́ть предъ очи́ма мо­и́ма.
И бы́сть внегда́ бы́ти ду́ху лука́ву на Сау́лѣ, и взима́­ше дави́дъ гу́сли и игра́­ше руко́ю сво­е́ю, и от­дыха́­ше Сау́лъ, и бла́го ему́ бя́ше, и от­ступа́­ше от­ него́ ду́хъ лука́вый.
Синодальный
И сказал Господь Самуилу: доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого Я отверг, чтоб он не был царем над Израилем? Наполни рог твой елеем и пойди; Я пошлю тебя к Иессею Вифлеемлянину, ибо между сыновьями его Я усмотрел Себе царя.
И сказал Самуил: как я пойду? Саул услышит и убьет меня. Господь сказал: возьми в руку твою телицу из стада и скажи: «я пришел для жертвоприношения Господу»;
и пригласи Иессея [и сыновей его] к жертве; Я укажу тебе, что делать тебе, и ты помажешь Мне того, о котором Я скажу тебе.
И сделал Самуил так, как сказал ему Господь. Когда пришел он в Вифлеем, то старейшины города с трепетом вышли навстречу ему и сказали: мирен ли приход твой?
И отвечал он: мирен, для жертвоприношения Господу пришел я; освятитесь и идите со мною к жертвоприношению. И освятил Иессея и сыновей его и пригласил их к жертве.
И когда они пришли, он, увидев Елиава, сказал: верно, сей пред Господом помазанник Его!
Но Господь сказал Самуилу: не смотри на вид его и на высоту роста его; Я отринул его; Я смотрю не так, как смотрит человек; ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце.
И позвал Иессей Аминадава и подвел его к Самуилу, и сказал Самуил: и этого не избрал Господь.
И подвел Иессей Самму, и сказал Самуил: и этого не избрал Господь.
Так подводил Иессей к Самуилу семерых сыновей своих, но Самуил сказал Иессею: никого из этих не избрал Господь.
И сказал Самуил Иессею: все ли дети здесь? И отвечал Иессей: есть еще меньший; он пасет овец. И сказал Самуил Иессею: пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда.
И послал Иессей и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицем. И сказал Господь: встань, помажь его, ибо это он.
И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его, и почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после; Самуил же встал и отошел в Раму.
А от Саула отступил Дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа.
И сказали слуги Сауловы ему: вот, злой дух от Бога возмущает тебя;
пусть господин наш прикажет слугам своим, которые пред тобою, поискать человека, искусного в игре на гуслях, и когда придет на тебя злой дух от Бога, то он, играя рукою своею, будет успокоивать тебя.
И отвечал Саул слугам своим: найдите мне человека, хорошо играющего, и представьте его ко мне.
Тогда один из слуг его сказал: вот, я видел у Иессея Вифлеемлянина сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного, и разумного в речах и видного собою, и Господь с ним.
И послал Саул вестников к Иессею и сказал: пошли ко мне Давида, сына твоего, который при стаде.
И взял Иессей осла с хлебом и мех с вином и одного козленка, и послал с Давидом, сыном своим, к Саулу.
И пришел Давид к Саулу и служил пред ним, и очень понравился ему и сделался его оруженосцем.
И послал Саул сказать Иессею: пусть Давид служит при мне, ибо он снискал благоволение в глазах моих.
И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, – и отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него.
Таджикский
Ва Парвардигор ба Самуил гуфт: «То ба кай ту барои Шоул мотам мегирӣ? Ман, охир, ӯро аз подшоҳӣ кардан бар Исроил рад намудаам. Шохи худро аз равған пур карда, бирав: Ман туро назди Йисойи байтлаҳмӣ мефиристам, зеро ки аз миёни писаронаш барои Худ подшоҳ пайдо кардаам».
Ва Самуил гуфт: «Чӣ гуна биравам? Агар Шоул бишнавад, маро хоҳад кушт». Парвардигор гуфт: «Гӯсолае бо худ бигир, ва бигӯй: ́Омадаам, то ки барои Парвардигор қурбонӣ кунам́.
Ва Йисойро ба қурбонӣ даъват намо, ва Ман ба ту маълум хоҳам кард, ки чӣ бояд бикунӣ, ва ту касеро, ки ба ту бигӯям, барои Ман тадҳин хоҳӣ намуд».
Ва Самуил он чиро, ки Парвардигор гуфта буд, ба амал оварда, ба Байт-Лаҳм омад; ва пирони шаҳр ба пешвози ӯ шитофта, гуфтанд: «Хайра мақдам!» «Оё бо осоиштагӣ меоӣ?»
Гуфт: «Бо осоиштагӣ омадаам, то ки барои Парвардигор қурбонӣ кунам. Худро тақдис намуда, бо ман ба қурбонӣ биёед». Ва ӯ Йисой ва писаронашро тақдис кунонид, ва онҳоро ба қурбонӣ даъват намуд.
Ва ҳангоме ки онҳо омаданд, ӯ Элиобро дида, дар дили худ гуфт: «Яқинан, масеҳи Парвардигор ба ҳузури ӯст».
Вале Парвардигор ба Самуил гуфт: «Ба қиёфааш ва қомати баландаш назар наандоз, чунки Ман ӯро хуш накардаам; он чи одам мебинад, ҳеҷ аст, зеро одам фақат он чиро, ки ба чашм намоён аст, мебинад, вале Парвардигор он чиро, ки дар дил аст, мебинад».
Ва Йисой Абинодобро хонда, аз пеши Самуил гузаронид, вале ӯ гуфт: «Инро низ Парвардигор интихоб накардааст».
Ва Йисой Шамморо гузаронид; вале ӯ гуфт: «Инро ҳам Парвардигор интихоб накардааст».
Ва Йисой ҳафт писарашро аз пеши Самуил гузаронид; вале Самуил ба Йисой гуфт: «Парвардигор инҳоро интихоб накардааст».
Ва Самуил ба Йисой гуфт: «Оё дигар писар надорӣ?» Вай гуфт: «Боз писари хурдӣ ҳаст, ки ӯ рамаро мечаронад». Ва Самуил ба Йисой гуфт: «Фиристода, ӯро биёр, зеро ки то ӯ ба ин ҷо набиёяд, ба сари дастархон нахоҳем нишаст».
Ва фиристода, ӯро оваронид. Ва ӯ малламӯй сурхрӯ буда, чашмони зебо ва чеҳраи некӯ дошт. Ва Парвардигор гуфт: «Бархоста, ӯро тадҳин намо, зеро ки ҳамин аст».
Ва Самуил шохи равғанро гирифта, ӯро дар миёни бародаронаш тадҳин намуд, ва Рӯҳи Парвардигор аз он рӯз ва баъд аз он бар Довуд нозил шуд. Ва Самуил бархоста, ба Ромо рафт.
Валекин Рӯҳи Парвардигор аз Шоул дур шуд; ва рӯҳи баде аз ҷониби Парвардигор ӯро ба изтироб меандохт.
Ва навкарони Шоул ба ӯ мегуфтанд: «Инак, рӯҳи баде аз ҷониби Худо туро ба изтироб меандозад.
Бигзор хоҷаи мо ба навкарони худ, ки ба ҳузури ту мебошанд, бифармояд, ки барбатнавози моҳиреро пайдо кунанд; ва ҳар гоҳ бар ту рӯҳи баде аз ҷониби Худо биёяд, вай бо дасташ бинавозад, ва аҳволат беҳтар хоҳад шуд».
Ва Шоул ба навкаронаш гуфт: «Касеро, ки ба навохтан моҳир бошад, барои ман пайдо карда, назди ман биёред».
Ва яке аз навкарон ба ӯ ҷавоб гардонида, гуфт: «Инак, ман писари Йисойи байтлаҳмиро дидаам, ки ба навохтан моҳир, ва шердил, ва марди ҷангӣ, ва хушзабон, ва зеботалъат мебошад, ва Парвардигор бо ӯст».
Ва Шоул қосидонро назди Йисой фиристода, гуфт: «Писарат Довудро, ки бо рама аст, назди ман бифирист».
Ва Йисой бар харе нон, ва машки шароб, ва як бузғола бор карда, ба воситаи писараш Довуд назди Шоул фиристод.
Ва Довуд назди Шоул омада, ба ҳузури ӯ биистод; ва Шоул вайро бағоят дӯст дошт, ва Довуд силоҳбардори ӯ гардид.
Ва Шоул назди Йисой фиристода, гуфт: «Бигзор Довуд ба ҳузури ман бимонад, зеро ки вай ба назари ман писанд омад».
Ва чун рӯҳ аз ҷониби Худо бар Шоул меомад, Довуд барбатро гирифта, бо дасташ менавохт; ва Шоул роҳат карда, аҳволаш беҳтар мешуд, ва рӯҳи бад ӯро тарк мекард.

И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ самꙋи́лꙋ: доко́лѣ ты̀ пла́чеши ѡ҆ саꙋ́лѣ, а҆́зъ же ᲂу҆ничижи́хъ є҆го̀, не ца́рствовати во і҆и҃ли; напо́лни ро́гъ тво́й є҆ле́а и҆ прїидѝ, послю́ тѧ ко і҆ессе́ю до виѳлее́ма, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆зрѣ́хъ въ сынѣ́хъ є҆гѡ̀ себѣ̀ царѧ̀.
И҆ речѐ самꙋи́лъ: ка́кѡ пойдꙋ̀; и҆ ᲂу҆слы́шитъ саꙋ́лъ, и҆ ᲂу҆бїе́тъ мѧ̀. И҆ речѐ гдⷭ҇ь: ю҆́ницꙋ ѿ волѡ́въ возмѝ въ рꙋ́цѣ твоѝ и҆ рече́ши: пожре́ти гдⷭ҇еви и҆дꙋ̀:
и҆ призове́ши і҆ессе́а и҆ сы́ны є҆гѡ̀ къ же́ртвѣ: и҆ а҆́зъ тѝ покажꙋ̀, ꙗ҆̀же сотвори́ши, и҆ пома́жеши мѝ, є҆го́же тѝ рекꙋ̀.
И҆ сотворѝ самꙋи́лъ всѧ̑, є҆ли̑ка речѐ є҆мꙋ̀ гдⷭ҇ь: и҆ прїи́де въ виѳлее́мъ, и҆ ᲂу҆жасо́шасѧ старѣ̑йшины гра́да ѡ҆ прише́ствїи є҆гѡ̀ и҆ рѣ́ша: ми́ръ ли вхо́дъ тво́й, ѽ, прозорли́вче;
И҆ речѐ: ми́ръ: пожре́ти гдⷭ҇ꙋ прїидо́хъ: ѡ҆свѧти́тесѧ и҆ возвесели́тесѧ дне́сь со мно́ю. И҆ ѡ҆свѧтѝ і҆ессе́а и҆ сы́ны є҆гѡ̀, и҆ призва̀ ѧ҆̀ къ же́ртвѣ.
И҆ бы́сть внегда̀ вни́ти и҆̀мъ, и҆ ви́дѣ є҆лїа́ва и҆ речѐ: се́й ли пред̾ гдⷭ҇емъ пома́занникъ є҆гѡ̀;
И҆ речѐ гдⷭ҇ь самꙋи́лꙋ: не зрѝ на лицѐ є҆гѡ̀, нижѐ на во́зрастъ вели́чества є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆ничижи́хъ є҆го̀: поне́же не та́кѡ зри́тъ человѣ́къ, ꙗ҆́кѡ зри́тъ бг҃ъ: ꙗ҆́кѡ человѣ́къ зри́тъ на лицѐ, бг҃ъ же зри́тъ на се́рдце.
И҆ призва̀ і҆ессе́й а҆мїнада́ва и҆ предста́ви є҆го̀ пред̾ лицѐ самꙋи́ла. И҆ речѐ (самꙋи́лъ): нижѐ сегѡ̀ и҆збра̀ гдⷭ҇ь.
И҆ приведѐ і҆ессе́й саммаа̀. И҆ речѐ: и҆ сегѡ̀ не и҆збра̀ гдⷭ҇ь.
И҆ приведѐ і҆ессе́й се́дмь сынѡ́въ свои́хъ пред̾ самꙋи́ла. И҆ речѐ самꙋи́лъ ко і҆ессе́ю: не и҆збра̀ гдⷭ҇ь ѿ си́хъ.
И҆ речѐ самꙋи́лъ ко і҆ессе́ю: не доста́ло ли ᲂу҆жѐ дѣте́й; И҆ речѐ і҆ессе́й: є҆щѐ є҆́сть є҆ди́нъ ма́лъ, и҆ се́й пасе́тъ на па́жити. И҆ речѐ самꙋи́лъ ко і҆ессе́ю: послѝ и҆ приведѝ є҆го̀, ꙗ҆́кѡ не возлѧ́жемъ, до́ндеже прїи́детъ то́й сѣ́мѡ.
И҆ посла̀, и҆ введѐ є҆го̀: и҆ то́й че́рменъ, до́брыма ѻ҆чи́ма, и҆ бла́гъ взо́ромъ гдⷭ҇еви. И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ самꙋи́лꙋ: воста́ни и҆ пома́жи даві́да, ꙗ҆́кѡ се́й бла́гъ є҆́сть.
И҆ прїѧ̀ самꙋи́лъ ро́гъ со є҆ле́емъ и҆ пома́за є҆го̀ посредѣ̀ бра́тїи є҆гѡ̀. И҆ ноша́шесѧ дх҃ъ гдⷭ҇ень над̾ даві́домъ ѿ тогѡ̀ днѐ и҆ пото́мъ. И҆ воста̀ самꙋи́лъ и҆ ѿи́де во а҆рмаѳе́мъ.
И҆ дх҃ъ гдⷭ҇ень ѿстꙋпѝ ѿ саꙋ́ла, и҆ давлѧ́ше є҆го̀ дꙋ́хъ лꙋка́вый ѿ гдⷭ҇а.
И҆ рѣ́ша ѻ҆́троцы саꙋ́лѡвы къ немꙋ̀: сѐ, нн҃ѣ дꙋ́хъ лꙋка́вый ѿ гдⷭ҇а да́витъ тѧ̀:
да рекꙋ́тъ рабѝ твоѝ нн҃ѣ пред̾ тобо́ю, и҆ взы́щꙋтъ господи́нꙋ на́шемꙋ мꙋ́жа зна́юща пѣ́ти въ гꙋ́сли: и҆ внегда̀ бꙋ́детъ дꙋ́хъ лꙋка́вый на тебѣ̀, и҆ тогда̀ да пое́тъ въ гꙋ́сли своѧ̑, и҆ бла́го тѝ бꙋ́детъ, и҆ ᲂу҆поко́итъ тѧ̀.
И҆ речѐ саꙋ́лъ ко ѻ҆трокѡ́мъ свои̑мъ: посмотри́те мѝ мꙋ́жа до́брѣ пою́ща и҆ введи́те є҆го̀ ко мнѣ̀.
И҆ ѿвѣща̀ є҆ди́нъ ѿ ѻ҆́трѡкъ є҆гѡ̀ и҆ речѐ: сѐ, ви́дѣхъ сы́на і҆ессе́ова и҆з̾ виѳлее́ма, и҆ то́й вѣ́сть пѣ́нїе, и҆ мꙋ́жъ разꙋ́менъ, и҆ боре́цъ, и҆ мꙋ́дръ въ словесѝ, и҆ мꙋ́жъ бла́гъ ви́домъ, и҆ гдⷭ҇ь съ ни́мъ.
И҆ посла̀ саꙋ́лъ вѣ́стники ко і҆ессе́ю, глаго́лѧ: ѿпꙋстѝ ко мнѣ̀ даві́да сы́на твоего̀, и҆́же ᲂу҆ ста́да твоегѡ̀.
И҆ взѧ̀ і҆ессе́й бре́мѧ хлѣ́бѡвъ и҆ мѣ́хъ вїна̀ и҆ козлѧ̀ ѿ ко́зъ є҆ди́но, и҆ посла̀ къ саꙋ́лꙋ рꙋко́ю даві́да сы́на своегѡ̀.
И҆ вни́де даві́дъ къ саꙋ́лꙋ, и҆ предстоѧ́ше пред̾ ни́мъ, и҆ возлюбѝ є҆го̀ ѕѣлѡ̀ саꙋ́лъ, и҆ бы́сть є҆мꙋ̀ носѧ́й ѻ҆рꙋ́жїе є҆гѡ̀.
И҆ посла̀ саꙋ́лъ ко і҆ессе́ю, глаго́лѧ: да предстои́тъ даві́дъ предо мно́ю, ꙗ҆́кѡ ѡ҆брѣ́те благода́ть пред̾ ѻ҆чи́ма мои́ма.
И҆ бы́сть внегда̀ бы́ти дꙋ́хꙋ лꙋка́вꙋ на саꙋ́лѣ, и҆ взима́ше даві́дъ гꙋ́сли и҆ и҆гра́ше рꙋко́ю свое́ю, и҆ ѿдыха́ше саꙋ́лъ, и҆ бла́го є҆мꙋ̀ бѧ́ше, и҆ ѿстꙋпа́ше ѿ негѡ̀ дꙋ́хъ лꙋка́вый.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки