Скрыть
16:10
16:15
16:17
16:22
Церковнославянский (рус)
И рече́ Госпо́дь къ самуи́лу: доко́лѣ ты́ пла́чеши о Сау́лѣ, а́зъ же уничижи́хъ его́, не ца́р­ст­вовати во Изра́или? напо́лни ро́гъ тво́й еле́а и прiиди́, послю́ тя ко Иессе́ю до Виѳлее́ма, я́ко узрѣ́хъ въ сынѣ́хъ его́ себѣ́ царя́.
И рече́ самуи́лъ: ка́ко пойду́? и услы́шитъ Сау́лъ, и убiе́тъ мя́. И рече́ Госпо́дь: ю́ницу от­ воло́въ воз­ми́ въ ру́цѣ тво­и́ и рече́ши: пожре́ти Го́сподеви иду́:
и при­­зове́ши Иессе́а и сы́ны его́ къ же́ртвѣ: и а́зъ ти́ покажу́, я́же сотвори́ши, и пома́жеши ми́, его́же ти́ реку́.
И сотвори́ самуи́лъ вся́, ели́ка рече́ ему́ Госпо́дь: и прiи́де въ Виѳлее́мъ, и ужасо́шася старѣ́йшины гра́да о при­­ше́­ст­вiи его́ и рѣ́ша: ми́ръ ли вхо́дъ тво́й, о, прозорли́вче?
И рече́: ми́ръ: пожре́ти Го́споду прiидо́хъ: освяти́теся и воз­весели́теся дне́сь со мно́ю. И освяти́ Иессе́а и сы́ны его́, и при­­зва́ я́ къ же́ртвѣ.
И бы́сть внегда́ вни́ти и́мъ, и ви́дѣ Елiа́ва и рече́: се́й ли предъ Го́сподемъ пома́зан­никъ его́?
И рече́ Госпо́дь самуи́лу: не зри́ на лице́ его́, ниже́ на во́зрастъ вели́че­ст­ва его́, я́ко уничижи́хъ его́: поне́же не та́ко зри́тъ человѣ́къ, я́ко зри́тъ Бо́гъ: я́ко человѣ́къ зри́тъ на лице́, Бо́гъ же зри́тъ на се́рдце.
И при­­зва́ Иессе́й Аминада́ва и предста́ви его́ предъ лице́ самуи́ла. И рече́ [самуи́лъ]: ниже́ сего́ избра́ Госпо́дь.
И при­­веде́ Иессе́й саммаа́. И рече́: и сего́ не избра́ Госпо́дь.
И при­­веде́ Иессе́й се́дмь сыно́въ сво­и́хъ предъ самуи́ла. И рече́ самуи́лъ ко Иессе́ю: не избра́ Госпо́дь от­ си́хъ.
И рече́ самуи́лъ ко Иессе́ю: не доста́ло ли уже́ дѣте́й? И рече́ Иессе́й: еще́ е́сть еди́нъ ма́лъ, и се́й пасе́тъ на па́жити. И рече́ самуи́лъ ко Иессе́ю: посли́ и при­­веди́ его́, я́ко не воз­ля́жемъ, до́ндеже прiи́детъ то́й сѣ́мо.
И посла́, и введе́ его́: и то́й че́рменъ, до́брыма очи́ма, и бла́гъ взо́ромъ Го́сподеви. И рече́ Госпо́дь къ самуи́лу: воста́ни и пома́жи дави́да, я́ко се́й бла́гъ е́сть.
И прiя́ самуи́лъ ро́гъ со еле́емъ и пома́за его́ посредѣ́ бра́тiи его́. И ноша́­шеся Ду́хъ Госпо́день надъ дави́домъ от­ того́ дне́ и пото́мъ. И воста́ самуи́лъ и отъи́де во Армаѳе́мъ.
И Ду́хъ Госпо́день от­ступи́ от­ Сау́ла, и давля́ше его́ ду́хъ лука́вый от­ Го́спода.
И рѣ́ша о́троцы Сау́ловы къ нему́: се́, ны́нѣ ду́хъ лука́вый от­ Го́спода да́витъ тя́:
да реку́тъ раби́ тво­и́ ны́нѣ предъ тобо́ю, и взы́щутъ господи́ну на́­шему му́жа зна́юща пѣ́ти въ гу́сли: и внегда́ бу́детъ ду́хъ лука́вый на тебѣ́, и тогда́ да по­е́тъ въ гу́сли своя́, и бла́го ти́ бу́детъ, и упоко́итъ тя́.
И рече́ Сау́лъ ко отроко́мъ сво­и́мъ: посмотри́те ми́ му́жа до́брѣ пою́ща и введи́те его́ ко мнѣ́.
И от­вѣща́ еди́нъ от­ о́трокъ его́ и рече́: се́, ви́дѣхъ сы́на Иессе́ова изъ Виѳлее́ма, и то́й вѣ́сть пѣ́нiе, и му́жъ разу́менъ, и боре́цъ, и му́дръ въ словеси́, и му́жъ бла́гъ ви́домъ, и Госпо́дь съ ни́мъ.
И посла́ Сау́лъ вѣ́ст­ники ко Иессе́ю, глаго́ля: от­пусти́ ко мнѣ́ дави́да сы́на тво­его́, и́же у ста́да тво­его́.
И взя́ Иессе́й бре́мя хлѣ́бовъ и мѣ́хъ вина́ и козля́ от­ ко́зъ еди́но, и посла́ къ Сау́лу руко́ю дави́да сы́на сво­его́.
И вни́де дави́дъ къ Сау́лу, и предстоя́ше предъ ни́мъ, и воз­люби́ его́ зѣло́ Сау́лъ, и бы́сть ему́ нося́й ору́жiе его́.
И посла́ Сау́лъ ко Иессе́ю, глаго́ля: да предсто­и́тъ дави́дъ предо мно́ю, я́ко обрѣ́те благода́ть предъ очи́ма мо­и́ма.
И бы́сть внегда́ бы́ти ду́ху лука́ву на Сау́лѣ, и взима́­ше дави́дъ гу́сли и игра́­ше руко́ю сво­е́ю, и от­дыха́­ше Сау́лъ, и бла́го ему́ бя́ше, и от­ступа́­ше от­ него́ ду́хъ лука́вый.
Синодальный
И сказал Господь Самуилу: доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого Я отверг, чтоб он не был царем над Израилем? Наполни рог твой елеем и пойди; Я пошлю тебя к Иессею Вифлеемлянину, ибо между сыновьями его Я усмотрел Себе царя.
И сказал Самуил: как я пойду? Саул услышит и убьет меня. Господь сказал: возьми в руку твою телицу из стада и скажи: «я пришел для жертвоприношения Господу»;
и пригласи Иессея [и сыновей его] к жертве; Я укажу тебе, что делать тебе, и ты помажешь Мне того, о котором Я скажу тебе.
И сделал Самуил так, как сказал ему Господь. Когда пришел он в Вифлеем, то старейшины города с трепетом вышли навстречу ему и сказали: мирен ли приход твой?
И отвечал он: мирен, для жертвоприношения Господу пришел я; освятитесь и идите со мною к жертвоприношению. И освятил Иессея и сыновей его и пригласил их к жертве.
И когда они пришли, он, увидев Елиава, сказал: верно, сей пред Господом помазанник Его!
Но Господь сказал Самуилу: не смотри на вид его и на высоту роста его; Я отринул его; Я смотрю не так, как смотрит человек; ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце.
И позвал Иессей Аминадава и подвел его к Самуилу, и сказал Самуил: и этого не избрал Господь.
И подвел Иессей Самму, и сказал Самуил: и этого не избрал Господь.
Так подводил Иессей к Самуилу семерых сыновей своих, но Самуил сказал Иессею: никого из этих не избрал Господь.
И сказал Самуил Иессею: все ли дети здесь? И отвечал Иессей: есть еще меньший; он пасет овец. И сказал Самуил Иессею: пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда.
И послал Иессей и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицем. И сказал Господь: встань, помажь его, ибо это он.
И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его, и почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после; Самуил же встал и отошел в Раму.
А от Саула отступил Дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа.
И сказали слуги Сауловы ему: вот, злой дух от Бога возмущает тебя;
пусть господин наш прикажет слугам своим, которые пред тобою, поискать человека, искусного в игре на гуслях, и когда придет на тебя злой дух от Бога, то он, играя рукою своею, будет успокоивать тебя.
И отвечал Саул слугам своим: найдите мне человека, хорошо играющего, и представьте его ко мне.
Тогда один из слуг его сказал: вот, я видел у Иессея Вифлеемлянина сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного, и разумного в речах и видного собою, и Господь с ним.
И послал Саул вестников к Иессею и сказал: пошли ко мне Давида, сына твоего, который при стаде.
И взял Иессей осла с хлебом и мех с вином и одного козленка, и послал с Давидом, сыном своим, к Саулу.
И пришел Давид к Саулу и служил пред ним, и очень понравился ему и сделался его оруженосцем.
И послал Саул сказать Иессею: пусть Давид служит при мне, ибо он снискал благоволение в глазах моих.
И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, – и отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него.
Киргизский
Тењир Шемуелге: «Ысрайылга падыша болбошу єчєн Мен четке каккан Шабул єчєн качанкыга чейин кайгырасыњ? Мєйєзєњдє зайтун майына толтургун да, баргын, Мен сени бейт-лехемдик Жышайга жиберем, анткени анын уулдарынын арасынан Мен Љзєм єчєн падыша тандадым», – деди.
Шемуел Ага: «Мен кантип барам? Шабул укса, мени љлтєрљт», – деди. Тењир мындай деди: «Бир кунажын ала барып: “Тењирге курмандык чалганы келдим”, – де.
Анан курмандык чалууга Жышайды чакыр. Мен сага эмне кылуу керектигин айтам, Мен сага кимди айтсам, ошону Мен єчєн зайтун майы менен майла».
Тењир кандай айтса, Шемуел ошондой кылды. Ал Бейт-Лехемге келгенде, алдынан чочулаган шаардын аксакалдары чыгып: «Тынчтык менен келдињби?» – деп сурашты.
Ал: «Тынчтык менен, Тењирге курмандык чалганы келдим. Ыйыкталгыла да, курмандык чалууга мени менен кошо жєргєлљ», – деп жооп берди. Жышайды жана анын уулдарын ыйыктап, курмандык чалууга чакырды.
Алар келгенде, ал Элийапты кљрєп: «Чын эле, бул – Тењирдин алдындагы Анын майланган адамы!» – деди.
Бирок Тењир Шемуелге: «Анын љњєнљ, боюна караба. Аны Мен четке кактым. Мен адам карагандай карабайм, анткени адам љњєнљ карайт, ал эми Тењир жєрљгєнљ карайт», – деди.
Анан Жышай Аминадапты чакырып, Шемуелдин алдына алып келди. Ошондо Шемуел: «Тењир муну да тандаган жок», – деди.
Анан Жышай Шаманы алып келди. Ошондо Шемуел: «Тењир муну да тандаган жок», – деди.
Ушинтип, Жышай Шемуелге љзєнєн жети уулун алып келди, бирок Шемуел Жышайга: «Тењир булардын эч кимисин тандаган жок», – деди.
Анан Шемуел Жышайдан: «Балдарыњдын баары бул жердеби?» – деп сурады. Жышай ага: «Дагы эњ кичєєсє бар, ал кой кайтарып жєрљт», – деп жооп берди. Ошондо Шемуел Жышайга: «Киши жиберип, аны алдыр. Ал бул жерге келмейинче, биз тамакка отурбайбыз», – деди.
Жышай киши жиберип, аны алдырды. Ал кызыл жєздєє, кљздљрє жайнаган, сєйкємдєє жигит эле. Тењир Шемуелге: «Тур, ушуну майла, анткени ал – ушул», – деди.
Шемуел зайтун майы куюлган мєйєздє алып, бир туугандарынын ичинен аны майлады. Ошол кєндљн тартып Тењирдин Руху Дљљт менен болду. Шемуел турду да, Рамага кетти.
Шабулду болсо Тењирдин Руху таштап салды, ошондо Тењир жол берген бир жаман рух аны кыйнады.
Ошондо Шабулга кулдары мындай дешти: «Мына, Тењир жол берген бир жаман рух сени кыйнап жатат.
Мырзабыз љзєнєн алдындагы кулдарына буйрук берсин, алар гуслини мыкты черткен кишини издеп таап келишсин. Кудай жол берген жаман рух келгенде, ал гусли чертип, сени тынчтандырат».
Шабул љз кулдарына: «Мага жакшы черткен кишини таап, алдыма алып келгиле», – деди.
Ошондо анын кулдарынын бири: «Мен бейт-лехемдик Жышайдын кєє аспап черткенди билген, эр жєрљк, жоокер, орундуу сєйлљгљн, келишимдєє уулун кљрдєм. Тењир да аны менен экен», – деди.
Шабул Жышайга кабарчыларды жиберип: «Кой кайтарып жєргљн уулуњ Дљљттє мага жибер», – деди.
Жышай эшекке нан, бир чанач шарап, бир улак артып берип, Дљљттє Шабулга жљнљттє.
Дљљт Шабулга келип, анын алдында кызмат кылып жєрдє. Ага абдан жагып, анын курал кљтљрєєчєсє болуп калды.
Шабул Жышайга киши жиберип: «Дљљт мага кызмат кылсын, анткени ал менин алдымда ырайым тапты», – деди.
Шабулга Кудайдан рух келгенде, Дљљт гуслини алып чертчє. Ошондо Шабулдун кљњєлє кљтљрєлєп, абалы жењилдей тєшчє, жаман рух андан четтеп кетчє.
Der HERR sagte zu Samuel: »Wie lange trauerst du noch um Saul? Ich habe ihn verstoßen; er kann nicht länger König über Israel sein. Fülle jetzt ein Horn mit Salböl und geh nach Betlehem zu Isai. Unter seinen Söhnen habe ich mir einen als König ausgewählt.«
»Aber wie kann ich das?«, wandte Samuel ein. »Wenn Saul es erfährt, bringt er mich um!«

Der HERR antwortete: »Nimm eine Kuh mit und sage, du seist gekommen, um ein Opfer darzubringen.

Lade auch Isai dazu ein. Ich sage dir dann, welchen von seinen Söhnen du zum König salben sollst.«
Samuel gehorchte dem HERRN und machte sich auf den Weg. In Betlehem kamen ihm die Ältesten der Stadt besorgt entgegen und fragten: »Dein Kommen bedeutet doch nichts Schlimmes?«
»Nein«, antwortete Samuel. »Ich komme, um dem HERRN ein Opfer darzubringen. Tut das Nötige, damit ihr rein seid, und kommt dann mit mir zum Opfermahl!« Er lud auch Isai und seine Söhne dazu ein und forderte sie auf, sich zu reinigen.
Als Isai mit seinen Söhnen zum Opfermahl kam, fiel Samuels Blick auf Eliab und er dachte: »Das ist gewiss der, den der HERR ausgewählt hat!«
Doch der HERR sagte zu Samuel: »Lass dich nicht davon beeindrucken, dass er groß und stattlich ist. Er ist nicht der Erwählte. Ich urteile anders als die Menschen. Ein Mensch sieht, was in die Augen fällt; ich aber sehe ins Herz.«
Isai rief Abinadab und führte ihn Samuel vor. Aber Samuel sagte: »Auch ihn hat der HERR nicht ausgewählt.«
Dann ließ Isai Schima vortreten, aber Samuel wiederholte: »Auch ihn hat der HERR nicht ausgewählt.«
So ließ Isai alle sieben Söhne an Samuel vorbeigehen, aber Samuel sagte: »Keinen von ihnen hat der HERR ausgewählt.«
Dann fragte er Isai: »Sind das alle deine Söhne?«

Isai antwortete: »Der jüngste fehlt noch, David, der hütet die Schafe.«

»Lass ihn holen«, sagte Samuel, »wir setzen uns nicht zum Opfermahl hin, bevor er hier ist!«

Isai schickte einen Boten und David kam. Der Junge war schön und kräftig und hatte klare Augen.

»Er ist es, salbe ihn!«, sagte der HERR zu Samuel.

Da goss Samuel Öl aus seinem Horn über ihn und salbte ihn zum König vor den Augen seiner Brüder.

In diesem Augenblick nahm der Geist des HERRN Besitz von David und verließ ihn nicht mehr. Samuel aber kehrte nach Rama zurück.

Der HERR hatte seinen Geist von Saul genommen und ihm einen bösen Geist geschickt, der ihn oft quälte.
Da sagten seine Leute zu Saul: »Du weißt selbst, dass ein böser Geist, von Gott geschickt, dich immer wieder befällt.
Sollen wir uns nicht nach einem Mann umsehen, der Harfe spielen kann? Du brauchst es nur zu befehlen! Wenn dann der böse Geist über dich kommt, kannst du dir etwas vorspielen lassen; das wird dich aufmuntern.«
»Ja«, antwortete Saul, »sucht mir einen guten Harfenspieler und bringt ihn zu mir!«
Einer von den jungen Leuten sagte: »Ich kenne einen: Isai in Betlehem hat einen Sohn, der Harfe spielen kann. Er stammt aus einer angesehenen Familie und ist ein tüchtiger Kämpfer. Er versteht, zur rechten Zeit das rechte Wort zu sagen, und sieht sehr gut aus. Der HERR steht ihm bei.«
Da sandte Saul Boten zu Isai und ließ ihm sagen: »Schick mir doch deinen Sohn David, der die Schafe hütet!«
Isai gab David einen mit Broten beladenen Esel, einen Schlauch Wein und einen jungen Ziegenbock für Saul mit.
So kam David ins Haus Sauls und trat in seinen Dienst. Der König gewann ihn lieb und machte ihn zu seinem Waffenträger.
Seinem Vater Isai ließ er sagen: »Lass David in meinem Dienst bleiben! Er hat mein Wohlgefallen gefunden.«
Immer wenn der von Gott geschickte böse Geist über Saul kam, griff David zur Harfe und begann darauf zu spielen. Dann wurde es Saul leichter ums Herz, er fühlte sich wieder wohler und der böse Geist verließ ihn.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки