Скрыть
18:24
18:26
Церковнославянский (рус)
И бы́сть егда́ преста́ глаго́лати къ Сау́лу, и душа́ Ионаѳа́на съ душе́ю дави́довою спряже́ся, и воз­люби́ его́ Ионаѳа́нъ от­ души́ сво­ея́.
И поя́тъ его́ Сау́лъ во дни́ о́ны и не даде́ ему́ воз­врати́тися въ до́мъ отца́ его́.
И завѣща́ Ионаѳа́нъ и дави́дъ завѣ́тъ, поне́же воз­люби́ его́ от­ души́ сво­ея́:
и совлече́ Ионаѳа́нъ ри́зу свою́ ве́рхнюю и даде́ ю́ дави́ду, и и́ны оде́жды своя́ да́же до меча́ сво­его́ и до лу́ка сво­его́ и до по́яса сво­его́.
И хожда́­ше дави́дъ разу́мно во всѣ́хъ, а́може а́ще посыла́­ше его́ Сау́лъ: поста́ви же его́ Сау́лъ надъ му́жи во́инскими, и уго́денъ бѣ́ предъ очи́ма всѣ́хъ люді́й и предъ слуга́ми Сау́ловыми.
И бы́сть, внегда́ входи́ти и́мъ, егда́ воз­врати́ся дави́дъ от­ побѣ́ды надъ иноплеме́н­никомъ: и изыдо́ша [дѣ́вы] ликов­ст­ву́ющыя во срѣ́тенiе Сау́ла царя́ от­ всѣ́хъ градо́въ Изра́илевыхъ пою́щя и ска́чущя въ тимпа́нѣхъ съ ра́достiю и съ гу́сльми.
И исхожда́ху жены́ лику́ющя и глаго́лющя: побѣди́ Сау́лъ съ ты́сящами сво­и́ми, а дави́дъ со тма́ми сво­и́ми.
И разгнѣ́вася Сау́лъ зѣло́, и лука́вы яви́шася глаго́лы предъ очи́ма Сау́ловыма о словеси́ се́мъ. И рече́ Сау́лъ: дави́ду да́ша тмы́, мнѣ́ же да́ша ты́сящы: и чего́ ему́ [нѣ́сть], то́чiю ца́р­ст­ва?
И бѣ́ Сау́лъ подзира́я дави́да от­ дне́ о́наго и пото́мъ.
И бы́сть от­ у́трешняго дне́, и напада́­ше ду́хъ лука́вый от­ Бо́га на Сау́ла, и прорица́­ше посредѣ́ до́му сво­его́: и дави́дъ поя́ше руко́ю сво­е́ю [въ гу́сли], я́коже и по вся́ дни́: копiе́ же въ руцѣ́ Сау́ли:
и взя́ Сау́лъ копiе́ и рече́: поражу́ дави́да къ стѣнѣ́. И уклони́ся дави́дъ от­ лица́ его́ два́жды.
И убоя́ся Сау́лъ от­ лица́ дави́дова, я́ко Госпо́дь бѣ́ съ ни́мъ, а от­ Сау́ла от­ступи́:
и от­ста́ви его́ Сау́лъ от­ себе́, и поста́ви его́ себѣ́ тысященача́лника: и исхожда́­ше и вхожда́­ше предъ людьми́.
И бѣ́ дави́дъ во всѣ́хъ путе́хъ сво­и́хъ смы́сля, и Госпо́дь бѣ́ съ ни́мъ.
И ви́дѣ Сау́лъ, я́ко то́й смы́слитъ зѣло́, и боя́шеся от­ лица́ его́.
Ве́сь же Изра́иль и Иу́да любля́ху дави́да, я́ко то́й вхожда́­ше и исхожда́­ше предъ лице́мъ люді́й.
И рече́ Сау́лъ къ дави́ду: се́, дщи́ моя́ бо́лшая меро́въ, сiю́ тебѣ́ да́мъ въ жену́, то́кмо бу́ди ми́ въ сы́на си́лы и побора́й бра́ни Госпо́дни. И Сау́лъ рече́: да не бу́детъ рука́ моя́ на не́мъ, но да бу́детъ рука́ иноплеме́н­нича.
И рече́ дави́дъ къ Сау́лу: кто́ а́зъ е́смь? и ко́е житiе́ сро́д­ст­ва отца́ мо­его́ во Изра́или, я́ко да бу́ду зя́ть ца́рскiй?
И бы́сть во вре́мя, егда́ да́нѣй бы́ти подоба́­ше меро́вѣ дще́ри Сау́ловѣ дави́ду, сiя́ даде́ся Адрiи́лу молаѳи́тскому въ жену́.
И воз­люби́ Мелхо́ла дще́рь Сау́лова дави́да: и воз­вѣсти́ся Сау́лу, и уго́дно бы́сть предъ очи́ма его́ сло́во.
И рече́ Сау́лъ: да́мъ ему́ ю́, и бу́детъ ему́ въ собла́знъ. И бѣ́ на Сау́ла рука́ иноплеме́н­нича. И рече́ Сау́лъ къ дави́ду: въ си́лахъ бу́деши ми́ зя́ть дне́сь.
И заповѣ́да Сау́лъ отроко́мъ сво­и́мъ, глаго́ля: рцы́те вы́ та́йно дави́ду, глаго́люще: се́, благоволи́тъ о тебѣ́ ца́рь, и вси́ о́троцы его́ лю́бятъ тя́, и ты́ бу́ди зя́ть царю́.
И глаго́лаша о́троцы Сау́ловы во у́шы дави́ду глаго́лы сiя́. И рече́ дави́дъ: еда́ легко́ предъ очи́ма ва́шима, е́же бы́ти [ми́] зя́темъ царю́? а́зъ бо е́смь му́жъ смире́нъ и не сла́венъ.
И воз­вѣсти́ша о́троцы Сау́лу сiя́ словеса́, я́же глаго́ла дави́дъ.
И рече́ Сау́лъ: та́ко рцы́те дави́ду: не хо́щетъ ца́рь съ бога́т­ст­вомъ [зя́тя], но то́кмо во стѣ́ краенеобрѣ́занiй иноплеме́н­ническихъ от­мсти́ти враго́мъ царе́вымъ. Сау́лъ бо мы́сляше вда́ти дави́да въ ру́цѣ иноплеме́н­никомъ.
И воз­вѣсти́ша о́троцы Сау́ловы глаго́лы сiя́ дави́ду, и уго́дна бы́ша словеса́ сiя́ предъ очи́ма дави́довыма, е́же бы́ти въ зя́тя царю́.
И не по мно́зѣхъ дне́хъ, воста́ дави́дъ и и́де са́мъ и му́жiе его́ съ ни́мъ, и уби́ от­ иноплеме́н­никъ двѣ́сти муже́й: и при­­несе́ краенеобрѣ́занiя и́хъ царю́ и вдаде́ я́ ему́, и бы́сть зя́ть царю́, и вдаде́ ему́ ца́рь Мелхо́лу дще́рь свою́ въ жену́.
И ви́дѣ Сау́лъ, я́ко Госпо́дь е́сть съ дави́домъ, и ве́сь Изра́иль лю́битъ его́:
и при­­ложи́ Сау́лъ от­то́лѣ па́че боя́тися дави́да. И бы́сть Сау́лъ вражду́я на дави́да во вся́ дни́.
И исхожда́ху кня́зи иноплеме́н­ничи, и бы́сть от­ нача́ла исхожде́нiя и́хъ, дави́дъ разу́менъ бѣ́ па́че всѣ́хъ слу́гъ Сау́ловыхъ, и почте́ся и́мя его́ зѣло́.
Синодальный
Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Ионафана прилепилась к душе его, и полюбил его Ионафан, как свою душу.
И взял его Саул в тот день и не позволил ему возвратиться в дом отца его.
Ионафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его, как свою душу.
И снял Ионафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой.
И Давид действовал благоразумно везде, куда ни посылал его Саул, и сделал его Саул начальником над военными людьми; и это понравилось всему народу и слугам Сауловым.
Когда они шли, при возвращении Давида с победы над Филистимлянином, то женщины из всех городов Израильских выходили навстречу Саулу царю с пением и плясками, с торжественными тимпанами и с кимвалами.
И восклицали игравшие женщины, говоря: Саул победил тысячи, а Давид – десятки тысяч!
И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово, и он сказал: Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи; ему недостает только царства.
И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида.
И было на другой день: напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем, а Давид играл рукою своею на струнах, как и в другие дни; в руке у Саула было копье.
И бросил Саул копье, подумав: пригвожду Давида к стене; но Давид два раза уклонился от него.
И стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним, а от Саула отступил.
И удалил его Саул от себя и поставил его у себя тысяченачальником, и он выходил и входил пред народом.
И Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и Господь был с ним.
И Саул видел, что он очень благоразумен, и боялся его.
А весь Израиль и Иуда любили Давида, ибо он выходил и входил пред ними.
И сказал Саул Давиду: вот старшая дочь моя, Мерова; я дам ее тебе в жену, только будь у меня храбрым и веди войны Господни. Ибо Саул думал: пусть не моя рука будет на нем, но рука Филистимлян будет на нем.
Но Давид сказал Саулу: кто я, и что жизнь моя и род отца моего в Израиле, чтобы мне быть зятем царя?
А когда наступило время отдать Мерову, дочь Саула, Давиду, то она выдана была в замужество за Адриэла из Мехолы.
Но Давида полюбила другая дочь Саула, Мелхола; и когда возвестили об этом Саулу, то это было приятно ему.
Саул думал: отдам ее за него, и она будет ему сетью, и рука Филистимлян будет на нем. И сказал Саул Давиду: чрез другую ты породнишься ныне со мною.
И приказал Саул слугам своим: скажите Давиду тайно: вот, царь благоволит к тебе, и все слуги его любят тебя; итак будь зятем царя.
И передали слуги Сауловы в уши Давиду все слова эти. И сказал Давид: разве легко кажется вам быть зятем царя? я – человек бедный и незначительный.
И донесли Саулу слуги его и сказали: вот что говорит Давид.
И сказал Саул: так скажите Давиду: царь не хочет вена, кроме ста краеобрезаний Филистимских, в отмщение врагам царя. Ибо Саул имел в мыслях погубить Давида руками Филистимлян.
И пересказали слуги его Давиду эти слова, и понравилось Давиду сделаться зятем царя.
Еще не прошли назначенные дни, как Давид встал и пошел сам и люди его с ним, и убил двести человек Филистимлян, и принес Давид краеобрезания их, и представил их в полном количестве царю, чтобы сделаться зятем царя. И выдал Саул за него Мелхолу, дочь свою, в замужество.
И увидел Саул и узнал, что Господь с Давидом [и весь Израиль любит его,] и что Мелхола, дочь Саула, любила Давида.
И стал Саул еще больше бояться Давида и сделался врагом его на всю жизнь.
И когда вожди Филистимские вышли на войну, Давид, с самого выхода их, действовал благоразумнее всех слуг Сауловых, и весьма прославилось имя его.
Еврейский
וַיְהִי, כְּכַלֹּתוֹ לְדַבֵּר אֶל־שָׁאוּל, וְנֶפֶשׁ יְהוֹנָתָן, נִקְשְׁרָה בְּנֶפֶשׁ דָּוִד; וַיֶּאֱהָבוֹ (וַיֶּאֱהָבֵהוּ) יְהוֹנָתָן כְּנַפְשׁוֹ׃
וַיִּקָּחֵהוּ שָׁאוּל בַּיּוֹם הַהוּא; וְלֹא נְתָנוֹ, לָשׁוּב בֵּית אָבִיו׃
וַיִּכְרֹת יְהוֹנָתָן וְדָוִד בְּרִית; בְּאַהֲבָתוֹ אֹתוֹ כְּנַפְשׁוֹ׃
וַיִּתְפַּשֵּׁט יְהוֹנָתָן, אֶת־הַמְּעִיל אֲשֶׁר עָלָיו, וַיִּתְּנֵהוּ לְדָוִד; וּמַדָּיו וְעַד־חַרְבּוֹ וְעַד־קַשְׁתּוֹ וְעַד־חֲגֹרוֹ׃
וַיֵּצֵא דָוִד בְּכֹל אֲשֶׁר יִשְׁלָחֶנּוּ שָׁאוּל יַשְׂכִּיל, וַיְשִׂמֵהוּ שָׁאוּל, עַל אַנְשֵׁי הַמִּלְחָמָה; וַיִּיטַב בְּעֵינֵי כָל־הָעָם, וְגַם בְּעֵינֵי עַבְדֵי שָׁאוּל׃ פ
וַיְהִי בְּבוֹאָם, בְּשׁוּב דָּוִד מֵהַכּוֹת אֶת־הַפְּלִשְׁתִּי, וַתֵּצֶאנָה הַנָּשִׁים מִכָּל־עָרֵי יִשְׂרָאֵל לָשׁוֹר (לָשִׁיר) וְהַמְּחֹלוֹת, לִקְרַאת שָׁאוּל הַמֶּלֶךְ; בְּתֻפִּים בְּשִׂמְחָה וּבְשָׁלִשִׁים׃
וַתַּעֲנֶינָה הַנָּשִׁים הַמְשַׂחֲקוֹת וַתֹּאמַרְןָ; הִכָּה שָׁאוּל בַּאֱלְפוֹ (בַּאֲלָפָיו), וְדָוִד בְּרִבְבֹתָיו׃
וַיִּחַר לְשָׁאוּל מְאֹד, וַיֵּרַע בְּעֵינָיו הַדָּבָר הַזֶּה, וַיֹּאמֶר, נָתְנוּ לְדָוִד רְבָבוֹת, וְלִי נָתְנוּ הָאֲלָפִים; וְעוֹד לוֹ אַךְ הַמְּלוּכָה׃
וַיְהִי שָׁאוּל עָוֶן (עוֹיֵן) אֶת־דָּוִד; מֵהַיּוֹם הַהוּא וָהָלְאָה׃ ס
וַיְהִי מִמָּחֳרָת, וַתִּצְלַח רוּחַ אֱלֹהִים רָעָה אֶל־שָׁאוּל וַיִּתְנַבֵּא בְתוֹךְ־הַבַּיִת, וְדָוִד מְנַגֵּן בְּיָדוֹ כְּיוֹם בְּיוֹם; וְהַחֲנִית בְּיַד־שָׁאוּל׃
וַיָּטֶל שָׁאוּל אֶת־הַחֲנִית, וַיֹּאמֶר אַכֶּה בְדָוִד וּבַקִּיר; וַיִּסֹּב דָּוִד מִפָּנָיו פַּעֲמָיִם׃
וַיִּרָא שָׁאוּל מִלִּפְנֵי דָוִד; כִּי־הָיָה יְהוָה עִמּוֹ, וּמֵעִם שָׁאוּל סָר׃
וַיְסִרֵהוּ שָׁאוּל מֵעִמּוֹ, וַיְשִׂמֵהוּ לוֹ שַׂר־אָלֶף; וַיֵּצֵא וַיָּבֹא לִפְנֵי הָעָם׃ פ
וַיְהִי דָוִד לְכָל־דָּרְכָו מַשְׂכִּיל; וַיהוָה עִמּוֹ׃
וַיַּרְא שָׁאוּל, אֲשֶׁר־הוּא מַשְׂכִּיל מְאֹד; וַיָּגָר מִפָּנָיו׃
וְכָל־יִשְׂרָאֵל וִיהוּדָה, אֹהֵב אֶת־דָּוִד; כִּי־הוּא יוֹצֵא וָבָא לִפְנֵיהֶם׃ פ
וַיֹּאמֶר שָׁאוּל אֶל־דָּוִד, הִנֵּה בִתִּי הַגְּדוֹלָה מֵרַב אֹתָהּ אֶתֶּן־לְךָ לְאִשָּׁה, אַךְ הֱיֵה־לִּי לְבֶן־חַיִל, וְהִלָּחֵם מִלְחֲמוֹת יְהוָה; וְשָׁאוּל אָמַר, אַל־תְּהִי יָדִי בּוֹ, וּתְהִי־בוֹ יַד־פְּלִשְׁתִּים׃ ס
וַיֹּאמֶר דָּוִד אֶל־שָׁאוּל, מִי אָנֹכִי וּמִי חַיַּי, מִשְׁפַּחַת אָבִי בְּיִשְׂרָאֵל; כִּי־אֶהְיֶה חָתָן לַמֶּלֶךְ׃
וַיְהִי, בְּעֵת תֵּת אֶת־מֵרַב בַּת־שָׁאוּל לְדָוִד; וְהִיא נִתְּנָה לְעַדְרִיאֵל הַמְּחֹלָתִי לְאִשָּׁה׃
וַתֶּאֱהַב מִיכַל בַּת־שָׁאוּל אֶת־דָּוִד; וַיַּגִּדוּ לְשָׁאוּל, וַיִּשַׁר הַדָּבָר בְּעֵינָיו׃
וַיֹּאמֶר שָׁאוּל אֶתְּנֶנָּה לּוֹ וּתְהִי־לוֹ לְמוֹקֵשׁ, וּתְהִי־בוֹ יַד־פְּלִשְׁתִּים; וַיֹּאמֶר שָׁאוּל אֶל־דָּוִד, בִּשְׁתַּיִם תִּתְחַתֵּן בִּי הַיּוֹם׃
וַיְצַו שָׁאוּל אֶת־עֲבָדָו, דַּבְּרוּ אֶל־דָּוִד בַּלָּט לֵאמֹר, הִנֵּה חָפֵץ בְּךָ הַמֶּלֶךְ, וְכָל־עֲבָדָיו אֲהֵבוּךָ; וְעַתָּה הִתְחַתֵּן בַּמֶּלֶךְ׃
וַיְדַבְּרוּ עַבְדֵי שָׁאוּל בְּאָזְנֵי דָוִד, אֶת־הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה; וַיֹּאמֶר דָּוִד, הַנְקַלָּה בְעֵינֵיכֶם הִתְחַתֵּן בַּמֶּלֶךְ, וְאָנֹכִי אִישׁ־רָשׁ וְנִקְלֶה׃
וַיַּגִּדוּ עַבְדֵי שָׁאוּל לוֹ לֵאמֹר; כַּדְּבָרִים הָאֵלֶּה דִּבֶּר דָּוִד׃ פ
וַיֹּאמֶר שָׁאוּל כֹּה־תֹאמְרוּ לְדָוִד, אֵין־חֵפֶץ לַמֶּלֶךְ בְּמֹהַר, כִּי, בְּמֵאָה עָרְלוֹת פְּלִשְׁתִּים, לְהִנָּקֵם בְּאֹיְבֵי הַמֶּלֶךְ; וְשָׁאוּל חָשַׁב, לְהַפִּיל אֶת־דָּוִד בְּיַד־פְּלִשְׁתִּים׃
וַיַּגִּדוּ עֲבָדָיו לְדָוִד אֶת־הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה, וַיִּשַׁר הַדָּבָר בְּעֵינֵי דָוִד, לְהִתְחַתֵּן בַּמֶּלֶךְ; וְלֹא מָלְאוּ הַיָּמִים׃
וַיָּקָם דָּוִד וַיֵּלֶךְ הוּא וַאֲנָשָׁיו, וַיַּךְ בַּפְּלִשְׁתִּים מָאתַיִם אִישׁ, וַיָּבֵא דָוִד אֶת־עָרְלֹתֵיהֶם, וַיְמַלְאוּם לַמֶּלֶךְ, לְהִתְחַתֵּן בַּמֶּלֶךְ; וַיִּתֶּן־לוֹ שָׁאוּל אֶת־מִיכַל בִּתּוֹ לְאִשָּׁה׃ ס
וַיַּרְא שָׁאוּל וַיֵּדַע, כִּי יְהוָה עִם־דָּוִד; וּמִיכַל בַּת־שָׁאוּל אֲהֵבַתְהוּ׃
וַיֹּאסֶף שָׁאוּל, לֵרֹא מִפְּנֵי דָוִד עוֹד; וַיְהִי שָׁאוּל אֹיֵב אֶת־דָּוִד כָּל־הַיָּמִים׃ ס
וַיֵּצְאוּ שָׂרֵי פְלִשְׁתִּים; וַיְהִי מִדֵּי צֵאתָם, שָׂכַל דָּוִד מִכֹּל עַבְדֵי שָׁאוּל, וַיִּיקַר שְׁמוֹ מְאֹד׃ ס
Пока Давид говорил с Саулом, Ионафан всей душою привязался к Давиду и полюбил его, как самого себя.
В тот день Саул оставил Давида при себе, не позволив ему возвратиться домой к отцу.
Ионафан же заключил с Давидом союз, потому что полюбил его, как самого себя.
Сняв с себя плащ, Ионафан отдал его Давиду, вместе со всеми своими доспехами, мечом, луком и перевязью.
Куда бы ни посылал Давида Саул, Давиду сопутствовала удача, и Саул поставил его во главе войска. Весь народ и приближенные Саула одобрили это.
Когда Давид победил филистимлянина и войска возвращались домой, женщины из всех израильских городов, ликуя, вышли навстречу царю Саулу с пением и плясками под звуки бубнов и трещоток .
И, танцуя, женщины восклицали: «Тысячи сразил Саул, Давид — десятки тысяч!»
Саул был весьма раздражен: эти слова ему не понравились. Он сказал: «Давиду приписывают десятки тысяч, а мне лишь тысячи. Осталось только сделать его царем».
И с того дня Саул косо смотрел на Давида.
На другой день Саулом завладел злой дух от Бога, и он, находясь у себя дома, пришел в исступление. Давид, как обычно, своей игрой успокаивал его. В руке Саула было копье,
и Саул метнул его, желая пригвоздить Давида к стене, но Давид сумел увернуться. Так было дважды.
Саул стал бояться Давида, потому что Господь был с Давидом, а Саула покинул.
Саул удалил Давида от себя, поручив ему командовать тысячей. Давид водил своих воинов на битву,
и во всем, что он делал, ему сопутствовала удача, потому что Господь был с ним.
Видя его успехи, Саул был в страхе перед ним,
но израильтяне и иудеи любили Давида, потому что он был их военачальником.
Тогда Саул сказал Давиду: «Вот моя старшая дочь Мерáв; я дам тебе ее в жены; только храбро служи мне и веди войны Господни». А сам думал так: «Пусть лучше он падет не от моей руки, а от рук филистимлян».
Давид ответил Саулу: «Кто я, и настолько ли знатен род моего отца в Израиле, чтобы мне стать зятем царю?»
А когда пришло время Давиду жениться на Мерав, дочери Саула, ее отдали в жены Адриэ́лу из Мехолы́.
Но Давида полюбила Мелхóла, другая дочь Саула. Об этом сообщили Саулу, и он был доволен.
Саул думал так: «Выдам ее за него, и это будет для него ловушка. Теперь он падет от руки филистимлян». И Саул опять сказал Давиду: «Сегодня же ты породнишься со мною».
А своим приближенным приказал: «Поговорите с Давидом тайком. Скажите: „Царь доволен тобой, и все, кто служит ему, тебя любят. Породнись же с царем”».
И слуги Саула повторили это Давиду. Тот возразил им: «Вы думаете, легко жениться на царской дочери тому, кто беден, как я, и неродовит?»
Слуги передали эти слова Саулу: вот, мол, каков был ответ Давида.
Тогда Саул сказал: «Передайте Давиду, что единственный выкуп за невесту, которого хочет царь, — крайняя плоть ста филистимлян, месть врагам царя». Саул рассчитывал, что так Давид скорее погибнет от рук филистимлян.
Его приближенные пересказали Давиду эти слова, и Давиду понравилась мысль стать зятем царя. Еще до истечения назначенного срока
Давид отправился со своими людьми и убил двести человек филистимлян. Он принес их крайние плоти, и в полном количестве они были представлены царю, чтобы Давид мог стать его зятем. И Саул выдал за него свою дочь Мелхóлу.
Саул увидел, что Господь с Давидом и что его дочь Мелхола любит Давида,
и стал еще больше бояться Давида, сделался ему врагом на всю жизнь.
Когда нападали филистимские отряды, Давид всякий раз действовал успешнее, чем остальные военачальники царя, и очень прославился.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки