Скрыть
18:24
18:26
Церковнославянский (рус)
И бы́сть егда́ преста́ глаго́лати къ Сау́лу, и душа́ Ионаѳа́на съ душе́ю дави́довою спряже́ся, и воз­люби́ его́ Ионаѳа́нъ от­ души́ сво­ея́.
И поя́тъ его́ Сау́лъ во дни́ о́ны и не даде́ ему́ воз­врати́тися въ до́мъ отца́ его́.
И завѣща́ Ионаѳа́нъ и дави́дъ завѣ́тъ, поне́же воз­люби́ его́ от­ души́ сво­ея́:
и совлече́ Ионаѳа́нъ ри́зу свою́ ве́рхнюю и даде́ ю́ дави́ду, и и́ны оде́жды своя́ да́же до меча́ сво­его́ и до лу́ка сво­его́ и до по́яса сво­его́.
И хожда́­ше дави́дъ разу́мно во всѣ́хъ, а́може а́ще посыла́­ше его́ Сау́лъ: поста́ви же его́ Сау́лъ надъ му́жи во́инскими, и уго́денъ бѣ́ предъ очи́ма всѣ́хъ люді́й и предъ слуга́ми Сау́ловыми.
И бы́сть, внегда́ входи́ти и́мъ, егда́ воз­врати́ся дави́дъ от­ побѣ́ды надъ иноплеме́н­никомъ: и изыдо́ша [дѣ́вы] ликов­ст­ву́ющыя во срѣ́тенiе Сау́ла царя́ от­ всѣ́хъ градо́въ Изра́илевыхъ пою́щя и ска́чущя въ тимпа́нѣхъ съ ра́достiю и съ гу́сльми.
И исхожда́ху жены́ лику́ющя и глаго́лющя: побѣди́ Сау́лъ съ ты́сящами сво­и́ми, а дави́дъ со тма́ми сво­и́ми.
И разгнѣ́вася Сау́лъ зѣло́, и лука́вы яви́шася глаго́лы предъ очи́ма Сау́ловыма о словеси́ се́мъ. И рече́ Сау́лъ: дави́ду да́ша тмы́, мнѣ́ же да́ша ты́сящы: и чего́ ему́ [нѣ́сть], то́чiю ца́р­ст­ва?
И бѣ́ Сау́лъ подзира́я дави́да от­ дне́ о́наго и пото́мъ.
И бы́сть от­ у́трешняго дне́, и напада́­ше ду́хъ лука́вый от­ Бо́га на Сау́ла, и прорица́­ше посредѣ́ до́му сво­его́: и дави́дъ поя́ше руко́ю сво­е́ю [въ гу́сли], я́коже и по вся́ дни́: копiе́ же въ руцѣ́ Сау́ли:
и взя́ Сау́лъ копiе́ и рече́: поражу́ дави́да къ стѣнѣ́. И уклони́ся дави́дъ от­ лица́ его́ два́жды.
И убоя́ся Сау́лъ от­ лица́ дави́дова, я́ко Госпо́дь бѣ́ съ ни́мъ, а от­ Сау́ла от­ступи́:
и от­ста́ви его́ Сау́лъ от­ себе́, и поста́ви его́ себѣ́ тысященача́лника: и исхожда́­ше и вхожда́­ше предъ людьми́.
И бѣ́ дави́дъ во всѣ́хъ путе́хъ сво­и́хъ смы́сля, и Госпо́дь бѣ́ съ ни́мъ.
И ви́дѣ Сау́лъ, я́ко то́й смы́слитъ зѣло́, и боя́шеся от­ лица́ его́.
Ве́сь же Изра́иль и Иу́да любля́ху дави́да, я́ко то́й вхожда́­ше и исхожда́­ше предъ лице́мъ люді́й.
И рече́ Сау́лъ къ дави́ду: се́, дщи́ моя́ бо́лшая меро́въ, сiю́ тебѣ́ да́мъ въ жену́, то́кмо бу́ди ми́ въ сы́на си́лы и побора́й бра́ни Госпо́дни. И Сау́лъ рече́: да не бу́детъ рука́ моя́ на не́мъ, но да бу́детъ рука́ иноплеме́н­нича.
И рече́ дави́дъ къ Сау́лу: кто́ а́зъ е́смь? и ко́е житiе́ сро́д­ст­ва отца́ мо­его́ во Изра́или, я́ко да бу́ду зя́ть ца́рскiй?
И бы́сть во вре́мя, егда́ да́нѣй бы́ти подоба́­ше меро́вѣ дще́ри Сау́ловѣ дави́ду, сiя́ даде́ся Адрiи́лу молаѳи́тскому въ жену́.
И воз­люби́ Мелхо́ла дще́рь Сау́лова дави́да: и воз­вѣсти́ся Сау́лу, и уго́дно бы́сть предъ очи́ма его́ сло́во.
И рече́ Сау́лъ: да́мъ ему́ ю́, и бу́детъ ему́ въ собла́знъ. И бѣ́ на Сау́ла рука́ иноплеме́н­нича. И рече́ Сау́лъ къ дави́ду: въ си́лахъ бу́деши ми́ зя́ть дне́сь.
И заповѣ́да Сау́лъ отроко́мъ сво­и́мъ, глаго́ля: рцы́те вы́ та́йно дави́ду, глаго́люще: се́, благоволи́тъ о тебѣ́ ца́рь, и вси́ о́троцы его́ лю́бятъ тя́, и ты́ бу́ди зя́ть царю́.
И глаго́лаша о́троцы Сау́ловы во у́шы дави́ду глаго́лы сiя́. И рече́ дави́дъ: еда́ легко́ предъ очи́ма ва́шима, е́же бы́ти [ми́] зя́темъ царю́? а́зъ бо е́смь му́жъ смире́нъ и не сла́венъ.
И воз­вѣсти́ша о́троцы Сау́лу сiя́ словеса́, я́же глаго́ла дави́дъ.
И рече́ Сау́лъ: та́ко рцы́те дави́ду: не хо́щетъ ца́рь съ бога́т­ст­вомъ [зя́тя], но то́кмо во стѣ́ краенеобрѣ́занiй иноплеме́н­ническихъ от­мсти́ти враго́мъ царе́вымъ. Сау́лъ бо мы́сляше вда́ти дави́да въ ру́цѣ иноплеме́н­никомъ.
И воз­вѣсти́ша о́троцы Сау́ловы глаго́лы сiя́ дави́ду, и уго́дна бы́ша словеса́ сiя́ предъ очи́ма дави́довыма, е́же бы́ти въ зя́тя царю́.
И не по мно́зѣхъ дне́хъ, воста́ дави́дъ и и́де са́мъ и му́жiе его́ съ ни́мъ, и уби́ от­ иноплеме́н­никъ двѣ́сти муже́й: и при­­несе́ краенеобрѣ́занiя и́хъ царю́ и вдаде́ я́ ему́, и бы́сть зя́ть царю́, и вдаде́ ему́ ца́рь Мелхо́лу дще́рь свою́ въ жену́.
И ви́дѣ Сау́лъ, я́ко Госпо́дь е́сть съ дави́домъ, и ве́сь Изра́иль лю́битъ его́:
и при­­ложи́ Сау́лъ от­то́лѣ па́че боя́тися дави́да. И бы́сть Сау́лъ вражду́я на дави́да во вся́ дни́.
И исхожда́ху кня́зи иноплеме́н­ничи, и бы́сть от­ нача́ла исхожде́нiя и́хъ, дави́дъ разу́менъ бѣ́ па́че всѣ́хъ слу́гъ Сау́ловыхъ, и почте́ся и́мя его́ зѣло́.
Синодальный
Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Ионафана прилепилась к душе его, и полюбил его Ионафан, как свою душу.
И взял его Саул в тот день и не позволил ему возвратиться в дом отца его.
Ионафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его, как свою душу.
И снял Ионафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой.
И Давид действовал благоразумно везде, куда ни посылал его Саул, и сделал его Саул начальником над военными людьми; и это понравилось всему народу и слугам Сауловым.
Когда они шли, при возвращении Давида с победы над Филистимлянином, то женщины из всех городов Израильских выходили навстречу Саулу царю с пением и плясками, с торжественными тимпанами и с кимвалами.
И восклицали игравшие женщины, говоря: Саул победил тысячи, а Давид – десятки тысяч!
И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово, и он сказал: Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи; ему недостает только царства.
И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида.
И было на другой день: напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем, а Давид играл рукою своею на струнах, как и в другие дни; в руке у Саула было копье.
И бросил Саул копье, подумав: пригвожду Давида к стене; но Давид два раза уклонился от него.
И стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним, а от Саула отступил.
И удалил его Саул от себя и поставил его у себя тысяченачальником, и он выходил и входил пред народом.
И Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и Господь был с ним.
И Саул видел, что он очень благоразумен, и боялся его.
А весь Израиль и Иуда любили Давида, ибо он выходил и входил пред ними.
И сказал Саул Давиду: вот старшая дочь моя, Мерова; я дам ее тебе в жену, только будь у меня храбрым и веди войны Господни. Ибо Саул думал: пусть не моя рука будет на нем, но рука Филистимлян будет на нем.
Но Давид сказал Саулу: кто я, и что жизнь моя и род отца моего в Израиле, чтобы мне быть зятем царя?
А когда наступило время отдать Мерову, дочь Саула, Давиду, то она выдана была в замужество за Адриэла из Мехолы.
Но Давида полюбила другая дочь Саула, Мелхола; и когда возвестили об этом Саулу, то это было приятно ему.
Саул думал: отдам ее за него, и она будет ему сетью, и рука Филистимлян будет на нем. И сказал Саул Давиду: чрез другую ты породнишься ныне со мною.
И приказал Саул слугам своим: скажите Давиду тайно: вот, царь благоволит к тебе, и все слуги его любят тебя; итак будь зятем царя.
И передали слуги Сауловы в уши Давиду все слова эти. И сказал Давид: разве легко кажется вам быть зятем царя? я – человек бедный и незначительный.
И донесли Саулу слуги его и сказали: вот что говорит Давид.
И сказал Саул: так скажите Давиду: царь не хочет вена, кроме ста краеобрезаний Филистимских, в отмщение врагам царя. Ибо Саул имел в мыслях погубить Давида руками Филистимлян.
И пересказали слуги его Давиду эти слова, и понравилось Давиду сделаться зятем царя.
Еще не прошли назначенные дни, как Давид встал и пошел сам и люди его с ним, и убил двести человек Филистимлян, и принес Давид краеобрезания их, и представил их в полном количестве царю, чтобы сделаться зятем царя. И выдал Саул за него Мелхолу, дочь свою, в замужество.
И увидел Саул и узнал, что Господь с Давидом [и весь Израиль любит его,] и что Мелхола, дочь Саула, любила Давида.
И стал Саул еще больше бояться Давида и сделался врагом его на всю жизнь.
И когда вожди Филистимские вышли на войну, Давид, с самого выхода их, действовал благоразумнее всех слуг Сауловых, и весьма прославилось имя его.
Киргизский
Дљљт Шабул менен сєйлљшєп бєткљндљ, Жонатан Дљљткљ жєрљгє менен тартылып, аны жанындай жакшы кљрєп калды.
Ал кєнє Шабул аны алып калды, атасынын єйєнљ кайтууга уруксат берген жок.
Жонатан Дљљт менен дос болууга шерттешти, анткени аны жанындай жакшы кљрєп калды.
Жонатан єстєндљгє кийимин чечип, Дљљткљ берди. Дагы башка кийимдерин, кылычын, жаасын жана курун берди.
Шабул кайда жибербесин, Дљљт бардык жерде акылмандык менен иш кылды, ошондуктан Шабул аны аскерлерге башчы кылды. Бул бєт элге жана Шабулдун кулдарына жакты.
Дљљт пелиштиликти жењип келгенден кийин, алар келе жатышканда, Ысрайылдын бардык шаарларынан аялдар ырдап, бийлеп, дап жана жез табак кагып, Шабулду салтанат менен тосуп чыгышты.
Ошол кєндљн тартып Шабул Дљљттє жек кљрљ баштады.
Эртеси кєнє мындай болду: Шабулга Тењир жол берген жаман рух келди, ошондо ал љз єйєндљ жинденди. Дљљт болсо мурункудай эле кыл аспап чертип отурган. Шабулдун колунда найза бар эле.
Дљљттє дубалга кадап салам деп ойлоп, Шабул ага найзасын ыргытты. Бирок Дљљт андан эки жолу буйтап кетти.
Шабул Дљљттљн корко баштады, себеби Тењир Дљљт менен эле, Шабулду болсо таштап койгон.
Шабул аны љзєнљн алыстатып, љзєнљ мињ башы кылып дайындады. Ошентип, Дљљт эл алдында аларды баштап жєрдє.
Дљљт љзєнєн бардык иштерин акылмандуулук менен кылчу, Тењир аны менен эле.
Шабул анын абдан акылдуулугун кљрєп, андан коркчу болду.
Бєт Ысрайыл менен Жєйєт эли болсо Дљљттє жакшы кљрєшчє, анткени Дљљт аларды баштап жєрдє.
Шабул Дљљткљ: «Бул – менин улуу кызым Мейрап. Мен аны сага аялдыкка берем, сен менин эр жєрљк жоокерим болуп, Тењирдин согуштарын жєргєзєп турсањ эле болду», – деди. Анткени Шабул: «Ал менин колумдан эмес, пелиштиликтердин колунан љлсєн», – деп ойлоду.
Бирок Дљљт Шабулга: «Падышага кєйљљ бала болгудай мен киммин, менин љмєрєм эмне болуп калыптыр, Ысрайылда атамдын уруусу ким болуп калыптыр?» – деди.
Бирок Шабулдун кызы Мейрапты Дљљткљ бере турган маал келгенде, ал мехолалык Адриелге аялдыкка берилген эле.
Бирок Дљљттє Шабулдун дагы бир кызы Михал сєйєп калды. Бул жљнєндљ Шабулга билдиришти, бул ага жагып калды.
Шабул: «Муну ага берейин, ал ага кылтак болот, ал пелиштиликтердин колунан љлљт», – деп ойлоду. Шабул Дљљткљ: «Сен эми мага башка кызым аркылуу кєйљљ бала болосуњ», – деди.
Анан Шабул љз кулдарына: «Дљљткљ: “Сен падышага жагып калдыњ, сени анын бєт кулдары да жакшы кљрєшљт, андыктан падышага кєйљљ бала бол”, – деп жашыруун айткыла», – деп буйрук кылды.
Бул сљздєн баарын Шабулдун кулдары Дљљткљ айтышты. Дљљт: «Падышага кєйљљ бала болууну силер оњой деп ойлоп турасыњарбы? Мен жакыр, жек кљрєндє адаммын», – деди.
Шабулга кулдары Дљљттєн ушул сљздљрєн жеткирип барышты.
Шабул: «Дљљткљ мындай дегиле: Падыша кыздын калыњын каалабайт, бирок падышанын душмандарынан љч алып, пелиштиликтерден жєз кишинин сєннљтєн кесип келсин», – деди. Анткени Шабул Дљљттє пелиштиликтердин колу менен жок кылам деп ойлоду.
Кулдары бул сљздљрдє Дљљткљ айтып барышты, падышанын кєйљљ баласы болуу Дљљткљ жагып калды.
Белгиленген кєндљр бєтљ электе, падышага кєйљљ бала болуу єчєн, Дљљт турду да, љз кишилери менен барып, пелиштиликтердин эки жєз кишисин љлтєрєп, алардын сєннљтєн кесип келип, падышага толук тапшырды. Шабул кызы Михалды ага кєйљљгљ берди.
Шабул Тењирдин Дљљт менен экенин жана Михалдын Дљљттє сєйљрєн кљрдє, билди.
Ошондо ал Дљљттљн мурдагыдан да аябай коркуп, ага љмєр бою душман болуп калды.
Пелиштиликтердин аскер башчылары согушууга чыкканда, согуштун башынан аягына чейин Дљљт Шабулдун бєт кулдарына караганда туура иш кылчу. Ошондуктан анын ысымы абдан дањкталды.
Schon nach diesen wenigen Worten fühlte sich Sauls Sohn Jonatan zu David hingezogen. Er gewann ihn so lieb wie sein eigenes Leben.
Saul behielt David von da an bei sich und ließ ihn nicht mehr zu seiner Familie zurückkehren.
Jonatan schloss einen Freundschaftsbund mit David. »Du bist mir so lieb wie mein eigenes Leben«, sagte Jonatan zu David.
Dabei zog er Mantel und Rüstung aus und bekleidete David damit, auch sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel schenkte er ihm.
David zog für Saul in den Kampf und bewies eine glückliche Hand bei allem, was dieser ihm auftrug; darum gab ihm der König den Oberbefehl über seine Truppe. Diese Entscheidung fand den Beifall des ganzen Volkes und auch die Leute am Hof Sauls freuten sich darüber.
Als das Heer heimkehrte und zusammen mit ihm David, der den stärksten Mann der Philister erschlagen hatte, zogen Frauen aus allen Städten Israels König Saul entgegen. Sie tanzten und sangen zum Klang der Harfen und Handpauken
und wiederholten jubelnd immer wieder:

»Tausend Feinde hat Saul erschlagen,

doch zehntausend wareńs, die David erschlug!«

Dieses Lied gefiel Saul ganz und gar nicht und er wurde sehr zornig. »David schreiben sie zehntausend zu«, dachte er, »und mir nur tausend! Jetzt fehlt nur noch, dass er König wird!«
Von da an blickte Saul mit Argwohn auf David.
Am nächsten Tag ließ Gott einen bösen Geist über Saul kommen, sodass der König in seinem Haus tobte wie ein Wahnsinniger. David begann wie gewöhnlich auf der Harfe zu spielen. Plötzlich hob Saul den Speer, den er in der Hand hielt,
und wollte David an die Wand spießen. Doch David wich ihm zweimal aus.
Da begann Saul sich vor David zu fürchten, denn es war offenkundig: Der HERR hatte Saul verlassen und stand auf der Seite Davids.
Darum wollte der König ihn nicht länger in seiner Nähe haben und machte ihn zum Befehlshaber einer Truppe. An ihrer Spitze machte David seine Streifzüge.
Alle Unternehmungen führte er erfolgreich aus; denn der HERR stand ihm bei.
Als Saul sah, wie gut David alles gelang, fürchtete er sich noch mehr vor ihm.
David aber wurde der Liebling aller, nicht nur in Juda, sondern in ganz Israel. Voller Bewunderung sahen sie, wie er allen voran ins Feld zog und siegreich heimkehrte.
Nun sagte Saul zu David: »Ich will dir meine älteste Tochter Merab zur Frau geben. Dafür sollst du mir als tapferer Kämpfer dienen und die Kriege führen, die der HERR befiehlt.« Saul dachte aber: »Ich will mich nicht an ihm vergreifen; das lasse ich die Philister besorgen.«
David antwortete Saul: »Wer bin ich denn? Was hat meine Familie und die Sippe meines Vaters in Israel schon zu bedeuten? Wie könnte ich da Schwiegersohn des Königs werden!«
Als dann der Tag kam, den Saul für die Hochzeit festgesetzt hatte, wurde Merab nicht David, sondern Adriël aus Mehola zur Frau gegeben.
Doch Michal, Sauls jüngere Tochter, hatte David lieb gewonnen. Als man Saul davon erzählte, kam es ihm gerade recht.
Er sagte sich: »Ich locke ihn durch sie in die Falle, sodass er den Philistern in die Hände fällt.« Zu David sagte er: »Ich gebe dir heute noch einmal Gelegenheit, mein Schwiegersohn zu werden!«
Er hatte seine Leute angewiesen, ganz beiläufig zu David zu sagen: »Du weißt, dass der König große Stücke auf dich hält, und auch alle seine Untergebenen haben dich gern. Willst du nicht sein Schwiegersohn werden?«
Die Leute Sauls redeten dementsprechend mit David, doch er antwortete ihnen: »Meint ihr, es sei so leicht, der Schwiegersohn des Königs zu werden? Ich bin ein armer, einfacher Mann!«
Die Männer meldeten es Saul
und er wies sie an, zu David zu sagen: »Der König verlangt kein Brautgeld von dir, du musst ihn nur an seinen Feinden rächen und ihm die Vorhäute von hundert Philistern bringen.« Saul rechnete nämlich damit, dass David im Kampf gegen die Philister umkommen würde.
Als sie das Angebot Sauls überbrachten, war er damit einverstanden, auf diesem Weg der Schwiegersohn des Königs zu werden. Bevor die gesetzte Frist verstrichen war,
hatte er die Bedingung erfüllt. Er brach mit seinen Leuten auf, erschlug zweihundert Philister, brachte ihre Vorhäute dem König und legte sie ihm in voller Zahl vor. Da gab Saul ihm seine Tochter Michal zur Frau.
Saul sah, dass der HERR auf der Seite Davids stand und dass seine Tochter Michal ihn liebte.
Deshalb fürchtete er sich noch mehr vor David und wurde zu seinem unversöhnlichen Feind.
Die Philisterkönige kämpften weiter gegen Israel, und jedes Mal, wenn es zum Kampf kam, war David erfolgreicher als alle anderen Truppenführer Sauls. So wuchs Davids Ruhm immer mehr.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки