Скрыть
18:24
18:26
Церковнославянский (рус)
И бы́сть егда́ преста́ глаго́лати къ Сау́лу, и душа́ Ионаѳа́на съ душе́ю дави́довою спряже́ся, и воз­люби́ его́ Ионаѳа́нъ от­ души́ сво­ея́.
И поя́тъ его́ Сау́лъ во дни́ о́ны и не даде́ ему́ воз­врати́тися въ до́мъ отца́ его́.
И завѣща́ Ионаѳа́нъ и дави́дъ завѣ́тъ, поне́же воз­люби́ его́ от­ души́ сво­ея́:
и совлече́ Ионаѳа́нъ ри́зу свою́ ве́рхнюю и даде́ ю́ дави́ду, и и́ны оде́жды своя́ да́же до меча́ сво­его́ и до лу́ка сво­его́ и до по́яса сво­его́.
И хожда́­ше дави́дъ разу́мно во всѣ́хъ, а́може а́ще посыла́­ше его́ Сау́лъ: поста́ви же его́ Сау́лъ надъ му́жи во́инскими, и уго́денъ бѣ́ предъ очи́ма всѣ́хъ люді́й и предъ слуга́ми Сау́ловыми.
И бы́сть, внегда́ входи́ти и́мъ, егда́ воз­врати́ся дави́дъ от­ побѣ́ды надъ иноплеме́н­никомъ: и изыдо́ша [дѣ́вы] ликов­ст­ву́ющыя во срѣ́тенiе Сау́ла царя́ от­ всѣ́хъ градо́въ Изра́илевыхъ пою́щя и ска́чущя въ тимпа́нѣхъ съ ра́достiю и съ гу́сльми.
И исхожда́ху жены́ лику́ющя и глаго́лющя: побѣди́ Сау́лъ съ ты́сящами сво­и́ми, а дави́дъ со тма́ми сво­и́ми.
И разгнѣ́вася Сау́лъ зѣло́, и лука́вы яви́шася глаго́лы предъ очи́ма Сау́ловыма о словеси́ се́мъ. И рече́ Сау́лъ: дави́ду да́ша тмы́, мнѣ́ же да́ша ты́сящы: и чего́ ему́ [нѣ́сть], то́чiю ца́р­ст­ва?
И бѣ́ Сау́лъ подзира́я дави́да от­ дне́ о́наго и пото́мъ.
И бы́сть от­ у́трешняго дне́, и напада́­ше ду́хъ лука́вый от­ Бо́га на Сау́ла, и прорица́­ше посредѣ́ до́му сво­его́: и дави́дъ поя́ше руко́ю сво­е́ю [въ гу́сли], я́коже и по вся́ дни́: копiе́ же въ руцѣ́ Сау́ли:
и взя́ Сау́лъ копiе́ и рече́: поражу́ дави́да къ стѣнѣ́. И уклони́ся дави́дъ от­ лица́ его́ два́жды.
И убоя́ся Сау́лъ от­ лица́ дави́дова, я́ко Госпо́дь бѣ́ съ ни́мъ, а от­ Сау́ла от­ступи́:
и от­ста́ви его́ Сау́лъ от­ себе́, и поста́ви его́ себѣ́ тысященача́лника: и исхожда́­ше и вхожда́­ше предъ людьми́.
И бѣ́ дави́дъ во всѣ́хъ путе́хъ сво­и́хъ смы́сля, и Госпо́дь бѣ́ съ ни́мъ.
И ви́дѣ Сау́лъ, я́ко то́й смы́слитъ зѣло́, и боя́шеся от­ лица́ его́.
Ве́сь же Изра́иль и Иу́да любля́ху дави́да, я́ко то́й вхожда́­ше и исхожда́­ше предъ лице́мъ люді́й.
И рече́ Сау́лъ къ дави́ду: се́, дщи́ моя́ бо́лшая меро́въ, сiю́ тебѣ́ да́мъ въ жену́, то́кмо бу́ди ми́ въ сы́на си́лы и побора́й бра́ни Госпо́дни. И Сау́лъ рече́: да не бу́детъ рука́ моя́ на не́мъ, но да бу́детъ рука́ иноплеме́н­нича.
И рече́ дави́дъ къ Сау́лу: кто́ а́зъ е́смь? и ко́е житiе́ сро́д­ст­ва отца́ мо­его́ во Изра́или, я́ко да бу́ду зя́ть ца́рскiй?
И бы́сть во вре́мя, егда́ да́нѣй бы́ти подоба́­ше меро́вѣ дще́ри Сау́ловѣ дави́ду, сiя́ даде́ся Адрiи́лу молаѳи́тскому въ жену́.
И воз­люби́ Мелхо́ла дще́рь Сау́лова дави́да: и воз­вѣсти́ся Сау́лу, и уго́дно бы́сть предъ очи́ма его́ сло́во.
И рече́ Сау́лъ: да́мъ ему́ ю́, и бу́детъ ему́ въ собла́знъ. И бѣ́ на Сау́ла рука́ иноплеме́н­нича. И рече́ Сау́лъ къ дави́ду: въ си́лахъ бу́деши ми́ зя́ть дне́сь.
И заповѣ́да Сау́лъ отроко́мъ сво­и́мъ, глаго́ля: рцы́те вы́ та́йно дави́ду, глаго́люще: се́, благоволи́тъ о тебѣ́ ца́рь, и вси́ о́троцы его́ лю́бятъ тя́, и ты́ бу́ди зя́ть царю́.
И глаго́лаша о́троцы Сау́ловы во у́шы дави́ду глаго́лы сiя́. И рече́ дави́дъ: еда́ легко́ предъ очи́ма ва́шима, е́же бы́ти [ми́] зя́темъ царю́? а́зъ бо е́смь му́жъ смире́нъ и не сла́венъ.
И воз­вѣсти́ша о́троцы Сау́лу сiя́ словеса́, я́же глаго́ла дави́дъ.
И рече́ Сау́лъ: та́ко рцы́те дави́ду: не хо́щетъ ца́рь съ бога́т­ст­вомъ [зя́тя], но то́кмо во стѣ́ краенеобрѣ́занiй иноплеме́н­ническихъ от­мсти́ти враго́мъ царе́вымъ. Сау́лъ бо мы́сляше вда́ти дави́да въ ру́цѣ иноплеме́н­никомъ.
И воз­вѣсти́ша о́троцы Сау́ловы глаго́лы сiя́ дави́ду, и уго́дна бы́ша словеса́ сiя́ предъ очи́ма дави́довыма, е́же бы́ти въ зя́тя царю́.
И не по мно́зѣхъ дне́хъ, воста́ дави́дъ и и́де са́мъ и му́жiе его́ съ ни́мъ, и уби́ от­ иноплеме́н­никъ двѣ́сти муже́й: и при­­несе́ краенеобрѣ́занiя и́хъ царю́ и вдаде́ я́ ему́, и бы́сть зя́ть царю́, и вдаде́ ему́ ца́рь Мелхо́лу дще́рь свою́ въ жену́.
И ви́дѣ Сау́лъ, я́ко Госпо́дь е́сть съ дави́домъ, и ве́сь Изра́иль лю́битъ его́:
и при­­ложи́ Сау́лъ от­то́лѣ па́че боя́тися дави́да. И бы́сть Сау́лъ вражду́я на дави́да во вся́ дни́.
И исхожда́ху кня́зи иноплеме́н­ничи, и бы́сть от­ нача́ла исхожде́нiя и́хъ, дави́дъ разу́менъ бѣ́ па́че всѣ́хъ слу́гъ Сау́ловыхъ, и почте́ся и́мя его́ зѣло́.
Синодальный
Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Ионафана прилепилась к душе его, и полюбил его Ионафан, как свою душу.
И взял его Саул в тот день и не позволил ему возвратиться в дом отца его.
Ионафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его, как свою душу.
И снял Ионафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой.
И Давид действовал благоразумно везде, куда ни посылал его Саул, и сделал его Саул начальником над военными людьми; и это понравилось всему народу и слугам Сауловым.
Когда они шли, при возвращении Давида с победы над Филистимлянином, то женщины из всех городов Израильских выходили навстречу Саулу царю с пением и плясками, с торжественными тимпанами и с кимвалами.
И восклицали игравшие женщины, говоря: Саул победил тысячи, а Давид – десятки тысяч!
И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово, и он сказал: Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи; ему недостает только царства.
И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида.
И было на другой день: напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем, а Давид играл рукою своею на струнах, как и в другие дни; в руке у Саула было копье.
И бросил Саул копье, подумав: пригвожду Давида к стене; но Давид два раза уклонился от него.
И стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним, а от Саула отступил.
И удалил его Саул от себя и поставил его у себя тысяченачальником, и он выходил и входил пред народом.
И Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и Господь был с ним.
И Саул видел, что он очень благоразумен, и боялся его.
А весь Израиль и Иуда любили Давида, ибо он выходил и входил пред ними.
И сказал Саул Давиду: вот старшая дочь моя, Мерова; я дам ее тебе в жену, только будь у меня храбрым и веди войны Господни. Ибо Саул думал: пусть не моя рука будет на нем, но рука Филистимлян будет на нем.
Но Давид сказал Саулу: кто я, и что жизнь моя и род отца моего в Израиле, чтобы мне быть зятем царя?
А когда наступило время отдать Мерову, дочь Саула, Давиду, то она выдана была в замужество за Адриэла из Мехолы.
Но Давида полюбила другая дочь Саула, Мелхола; и когда возвестили об этом Саулу, то это было приятно ему.
Саул думал: отдам ее за него, и она будет ему сетью, и рука Филистимлян будет на нем. И сказал Саул Давиду: чрез другую ты породнишься ныне со мною.
И приказал Саул слугам своим: скажите Давиду тайно: вот, царь благоволит к тебе, и все слуги его любят тебя; итак будь зятем царя.
И передали слуги Сауловы в уши Давиду все слова эти. И сказал Давид: разве легко кажется вам быть зятем царя? я – человек бедный и незначительный.
И донесли Саулу слуги его и сказали: вот что говорит Давид.
И сказал Саул: так скажите Давиду: царь не хочет вена, кроме ста краеобрезаний Филистимских, в отмщение врагам царя. Ибо Саул имел в мыслях погубить Давида руками Филистимлян.
И пересказали слуги его Давиду эти слова, и понравилось Давиду сделаться зятем царя.
Еще не прошли назначенные дни, как Давид встал и пошел сам и люди его с ним, и убил двести человек Филистимлян, и принес Давид краеобрезания их, и представил их в полном количестве царю, чтобы сделаться зятем царя. И выдал Саул за него Мелхолу, дочь свою, в замужество.
И увидел Саул и узнал, что Господь с Давидом [и весь Израиль любит его,] и что Мелхола, дочь Саула, любила Давида.
И стал Саул еще больше бояться Давида и сделался врагом его на всю жизнь.
И когда вожди Филистимские вышли на войну, Давид, с самого выхода их, действовал благоразумнее всех слуг Сауловых, и весьма прославилось имя его.
Цр҃ко́внослав
И҆ бы́сть є҆гда̀ преста̀ глаго́лати къ саꙋ́лꙋ, и҆ дꙋша̀ і҆ѡнаѳа́на съ дꙋше́ю даві́довою спрѧже́сѧ, и҆ возлюбѝ є҆го̀ і҆ѡнаѳа́нъ ѿ дꙋшѝ своеѧ̀.
И҆ поѧ́тъ є҆го̀ саꙋ́лъ во дни̑ ѡ҆́ны и҆ не дадѐ є҆мꙋ̀ возврати́тисѧ въ до́мъ ѻ҆тца̀ є҆гѡ̀.
И҆ завѣща̀ і҆ѡнаѳа́нъ и҆ даві́дъ завѣ́тъ, поне́же возлюбѝ є҆го̀ ѿ дꙋшѝ своеѧ̀:
и҆ совлечѐ і҆ѡнаѳа́нъ ри́зꙋ свою̀ ве́рхнюю и҆ дадѐ ю҆̀ даві́дꙋ, и҆ и҆́ны ѻ҆дє́жды своѧ̑ да́же до меча̀ своегѡ̀ и҆ до лꙋ́ка своегѡ̀ и҆ до по́ѧса своегѡ̀.
И҆ хожда́ше даві́дъ разꙋ́мнѡ во всѣ́хъ, а҆́може а҆́ще посыла́ше є҆го̀ саꙋ́лъ: поста́ви же є҆го̀ саꙋ́лъ над̾ мꙋ̑жи во́инскими, и҆ ᲂу҆го́денъ бѣ̀ пред̾ ѻ҆чи́ма всѣ́хъ люді́й и҆ пред̾ слꙋга́ми саꙋ́ловыми.
И҆ бы́сть, внегда̀ входи́ти и҆̀мъ, є҆гда̀ возврати́сѧ даві́дъ ѿ побѣ́ды над̾ и҆ноплеме́нникомъ: и҆ и҆зыдо́ша (дѣ̑вы) ликовствꙋ́ющыѧ во срѣ́тенїе саꙋ́ла царѧ̀ ѿ всѣ́хъ градѡ́въ і҆и҃левыхъ пою́щѧ и҆ ска́чꙋщѧ въ тѷмпа́нѣхъ съ ра́достїю и҆ съ гꙋ́сльми.
И҆ и҆схожда́хꙋ жєны̀ ликꙋ́ющѧ и҆ глаго́лющѧ: побѣдѝ саꙋ́лъ съ ты́сѧщами свои́ми, а҆ даві́дъ со тьма́ми свои́ми.
И҆ разгнѣ́васѧ саꙋ́лъ ѕѣлѡ̀, и҆ лꙋка̑вы ꙗ҆ви́шасѧ глаго́лы пред̾ ѻ҆чи́ма саꙋ́ловыма ѡ҆ словесѝ се́мъ. И҆ речѐ саꙋ́лъ: даві́дꙋ да́ша тьмы̑, мнѣ́ же да́ша ты́сѧщы: и҆ чегѡ̀ є҆мꙋ̀ (нѣ́сть), то́чїю ца́рства;
И҆ бѣ̀ саꙋ́лъ подзира́ѧ даві́да ѿ днѐ ѻ҆́нагѡ и҆ пото́мъ.
И҆ бы́сть ѿ ᲂу҆́трешнѧгѡ днѐ, и҆ напада́ше дꙋ́хъ лꙋка́вый ѿ бг҃а на саꙋ́ла, и҆ прорица́ше посредѣ̀ до́мꙋ своегѡ̀: и҆ даві́дъ поѧ́ше рꙋко́ю свое́ю (въ гꙋ́сли), ꙗ҆́коже и҆ по всѧ̑ дни̑: копїе́ же въ рꙋцѣ̀ саꙋ́ли:
и҆ взѧ̀ саꙋ́лъ копїѐ и҆ речѐ: поражꙋ̀ даві́да къ стѣнѣ̀. И҆ ᲂу҆клони́сѧ даві́дъ ѿ лица̀ є҆гѡ̀ два́жды.
И҆ ᲂу҆боѧ́сѧ саꙋ́лъ ѿ лица̀ даві́дова, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь бѣ̀ съ ни́мъ, а҆ ѿ саꙋ́ла ѿстꙋпѝ:
и҆ ѿста́ви є҆го̀ саꙋ́лъ ѿ себє̀, и҆ поста́ви є҆го̀ себѣ̀ тысѧщенача́льника: и҆ и҆схожда́ше и҆ вхожда́ше пред̾ людьмѝ.
И҆ бѣ̀ даві́дъ во всѣ́хъ пꙋте́хъ свои́хъ смы́слѧ, и҆ гдⷭ҇ь бѣ̀ съ ни́мъ.
И҆ ви́дѣ саꙋ́лъ, ꙗ҆́кѡ то́й смы́слитъ ѕѣлѡ̀, и҆ боѧ́шесѧ ѿ лица̀ є҆гѡ̀.
Ве́сь же і҆и҃ль и҆ і҆ꙋ́да люблѧ́хꙋ даві́да, ꙗ҆́кѡ то́й вхожда́ше и҆ и҆схожда́ше пред̾ лице́мъ люді́й.
И҆ речѐ саꙋ́лъ къ даві́дꙋ: сѐ, дщѝ моѧ̀ бо́льшаѧ мерѡ́въ, сїю̀ тебѣ̀ да́мъ въ женꙋ̀, то́кмѡ бꙋ́ди мѝ въ сы́на си́лы и҆ побора́й бра̑ни гдⷭ҇ни. И҆ саꙋ́лъ речѐ: да не бꙋ́детъ рꙋка̀ моѧ̀ на не́мъ, но да бꙋ́детъ рꙋка̀ и҆ноплеме́ннича.
И҆ речѐ даві́дъ къ саꙋ́лꙋ: кто̀ а҆́зъ є҆́смь; и҆ ко́е житїѐ сро́дства ѻ҆тца̀ моегѡ̀ во і҆и҃ли, ꙗ҆́кѡ да бꙋ́дꙋ зѧ́ть ца́рскїй;
И҆ бы́сть во вре́мѧ, є҆гда̀ да́нѣй бы́ти подоба́ше мерѡ́вѣ дще́ри саꙋ́ловѣ даві́дꙋ, сїѧ̀ даде́сѧ а҆дрїи́лꙋ молаѳі́тскомꙋ въ женꙋ̀.
И҆ возлюбѝ мелхо́ла дще́рь саꙋ́лова даві́да: и҆ возвѣсти́сѧ саꙋ́лꙋ, и҆ ᲂу҆го́дно бы́сть пред̾ ѻ҆чи́ма є҆гѡ̀ сло́во.
И҆ речѐ саꙋ́лъ: да́мъ є҆мꙋ̀ ю҆̀, и҆ бꙋ́детъ є҆мꙋ̀ въ собла́знъ. И҆ бѣ̀ на саꙋ́ла {Є҆вр.: и҆ да бꙋ́детъ на не́мъ.} рꙋка̀ и҆ноплеме́ннича. И҆ речѐ саꙋ́лъ къ даві́дꙋ: въ си́лахъ бꙋ́деши мѝ зѧ́ть дне́сь.
И҆ заповѣ́да саꙋ́лъ ѻ҆трокѡ́мъ свои̑мъ, глаго́лѧ: рцы́те вы̀ та́йнѡ даві́дꙋ, глаго́люще: сѐ, благоволи́тъ ѡ҆ тебѣ̀ ца́рь, и҆ всѝ ѻ҆́троцы є҆гѡ̀ лю́бѧтъ тѧ̀, и҆ ты̀ бꙋ́ди зѧ́ть царю̀.
И҆ глаго́лаша ѻ҆́троцы саꙋ́лѡвы во ᲂу҆́шы даві́дꙋ глаго́лы сїѧ̑. И҆ речѐ даві́дъ: є҆да̀ легко̀ пред̾ ѻ҆чи́ма ва́шима, є҆́же бы́ти (мѝ) зѧ́темъ царю̀; а҆́зъ бо є҆́смь мꙋ́жъ смире́нъ и҆ не сла́венъ.
И҆ возвѣсти́ша ѻ҆́троцы саꙋ́лꙋ сїѧ̑ словеса̀, ꙗ҆̀же глаго́ла даві́дъ.
И҆ речѐ саꙋ́лъ: та́кѡ рцы́те даві́дꙋ: не хо́щетъ ца́рь съ бога́тствомъ (зѧ́тѧ), но то́кмѡ во стѣ̀ краенеѡбрѣ́занїй и҆ноплеме́нническихъ ѿмсти́ти врагѡ́мъ царє́вымъ. Саꙋ́лъ бо мы́слѧше вда́ти даві́да въ рꙋ́цѣ и҆ноплеме́нникѡмъ.
И҆ возвѣсти́ша ѻ҆́троцы саꙋ́лѡвы глаго́лы сїѧ̑ даві́дꙋ, и҆ ᲂу҆гѡ́дна бы́ша словеса̀ сїѧ̑ пред̾ ѻ҆чи́ма даві́довыма, є҆́же бы́ти въ зѧ́тѧ царю̀.
И҆ не по мно́зѣхъ дне́хъ, воста̀ даві́дъ и҆ и҆́де са́мъ и҆ мꙋ́жїе є҆гѡ̀ съ ни́мъ, и҆ ᲂу҆бѝ ѿ и҆ноплемє́нникъ двѣ́сти мꙋже́й: и҆ принесѐ краенеѡбрѣ̑занїѧ и҆́хъ царю̀ и҆ вдадѐ ѧ҆̀ є҆мꙋ̀, и҆ бы́сть зѧ́ть царю̀, и҆ вдадѐ є҆мꙋ̀ ца́рь мелхо́лꙋ дще́рь свою̀ въ женꙋ̀.
И҆ ви́дѣ саꙋ́лъ, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь є҆́сть съ даві́домъ, и҆ ве́сь і҆и҃ль лю́битъ є҆го̀:
и҆ приложѝ саꙋ́лъ ѿто́лѣ па́че боѧ́тисѧ даві́да. И҆ бы́сть саꙋ́лъ враждꙋ́ѧ на даві́да во всѧ̑ дни̑.
И҆ и҆схожда́хꙋ кнѧ̑зи и҆ноплемє́нничи, и҆ бы́сть ѿ нача́ла и҆схожде́нїѧ и҆́хъ, даві́дъ разꙋ́менъ бѣ̀ па́че всѣ́хъ слꙋ́гъ саꙋ́ловыхъ, и҆ почте́сѧ и҆́мѧ є҆гѡ̀ ѕѣлѡ̀.
Дљљт Шабул менен сєйлљшєп бєткљндљ, Жонатан Дљљткљ жєрљгє менен тартылып, аны жанындай жакшы кљрєп калды.
Ал кєнє Шабул аны алып калды, атасынын єйєнљ кайтууга уруксат берген жок.
Жонатан Дљљт менен дос болууга шерттешти, анткени аны жанындай жакшы кљрєп калды.
Жонатан єстєндљгє кийимин чечип, Дљљткљ берди. Дагы башка кийимдерин, кылычын, жаасын жана курун берди.
Шабул кайда жибербесин, Дљљт бардык жерде акылмандык менен иш кылды, ошондуктан Шабул аны аскерлерге башчы кылды. Бул бєт элге жана Шабулдун кулдарына жакты.
Дљљт пелиштиликти жењип келгенден кийин, алар келе жатышканда, Ысрайылдын бардык шаарларынан аялдар ырдап, бийлеп, дап жана жез табак кагып, Шабулду салтанат менен тосуп чыгышты.
Ошол кєндљн тартып Шабул Дљљттє жек кљрљ баштады.
Эртеси кєнє мындай болду: Шабулга Тењир жол берген жаман рух келди, ошондо ал љз єйєндљ жинденди. Дљљт болсо мурункудай эле кыл аспап чертип отурган. Шабулдун колунда найза бар эле.
Дљљттє дубалга кадап салам деп ойлоп, Шабул ага найзасын ыргытты. Бирок Дљљт андан эки жолу буйтап кетти.
Шабул Дљљттљн корко баштады, себеби Тењир Дљљт менен эле, Шабулду болсо таштап койгон.
Шабул аны љзєнљн алыстатып, љзєнљ мињ башы кылып дайындады. Ошентип, Дљљт эл алдында аларды баштап жєрдє.
Дљљт љзєнєн бардык иштерин акылмандуулук менен кылчу, Тењир аны менен эле.
Шабул анын абдан акылдуулугун кљрєп, андан коркчу болду.
Бєт Ысрайыл менен Жєйєт эли болсо Дљљттє жакшы кљрєшчє, анткени Дљљт аларды баштап жєрдє.
Шабул Дљљткљ: «Бул – менин улуу кызым Мейрап. Мен аны сага аялдыкка берем, сен менин эр жєрљк жоокерим болуп, Тењирдин согуштарын жєргєзєп турсањ эле болду», – деди. Анткени Шабул: «Ал менин колумдан эмес, пелиштиликтердин колунан љлсєн», – деп ойлоду.
Бирок Дљљт Шабулга: «Падышага кєйљљ бала болгудай мен киммин, менин љмєрєм эмне болуп калыптыр, Ысрайылда атамдын уруусу ким болуп калыптыр?» – деди.
Бирок Шабулдун кызы Мейрапты Дљљткљ бере турган маал келгенде, ал мехолалык Адриелге аялдыкка берилген эле.
Бирок Дљљттє Шабулдун дагы бир кызы Михал сєйєп калды. Бул жљнєндљ Шабулга билдиришти, бул ага жагып калды.
Шабул: «Муну ага берейин, ал ага кылтак болот, ал пелиштиликтердин колунан љлљт», – деп ойлоду. Шабул Дљљткљ: «Сен эми мага башка кызым аркылуу кєйљљ бала болосуњ», – деди.
Анан Шабул љз кулдарына: «Дљљткљ: “Сен падышага жагып калдыњ, сени анын бєт кулдары да жакшы кљрєшљт, андыктан падышага кєйљљ бала бол”, – деп жашыруун айткыла», – деп буйрук кылды.
Бул сљздєн баарын Шабулдун кулдары Дљљткљ айтышты. Дљљт: «Падышага кєйљљ бала болууну силер оњой деп ойлоп турасыњарбы? Мен жакыр, жек кљрєндє адаммын», – деди.
Шабулга кулдары Дљљттєн ушул сљздљрєн жеткирип барышты.
Шабул: «Дљљткљ мындай дегиле: Падыша кыздын калыњын каалабайт, бирок падышанын душмандарынан љч алып, пелиштиликтерден жєз кишинин сєннљтєн кесип келсин», – деди. Анткени Шабул Дљљттє пелиштиликтердин колу менен жок кылам деп ойлоду.
Кулдары бул сљздљрдє Дљљткљ айтып барышты, падышанын кєйљљ баласы болуу Дљљткљ жагып калды.
Белгиленген кєндљр бєтљ электе, падышага кєйљљ бала болуу єчєн, Дљљт турду да, љз кишилери менен барып, пелиштиликтердин эки жєз кишисин љлтєрєп, алардын сєннљтєн кесип келип, падышага толук тапшырды. Шабул кызы Михалды ага кєйљљгљ берди.
Шабул Тењирдин Дљљт менен экенин жана Михалдын Дљљттє сєйљрєн кљрдє, билди.
Ошондо ал Дљљттљн мурдагыдан да аябай коркуп, ага љмєр бою душман болуп калды.
Пелиштиликтердин аскер башчылары согушууга чыкканда, согуштун башынан аягына чейин Дљљт Шабулдун бєт кулдарына караганда туура иш кылчу. Ошондуктан анын ысымы абдан дањкталды.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки