Скрыть
Церковнославянский (рус)
И отъи́де дави́дъ от­ту́ду, и спасе́ся, и прiи́де въ пеще́ру Одолла́мску: и слы́шав­ше бра́тiя его́ и до́мъ отца́ его́, прiидо́ша къ нему́ та́мо.
И собра́шася къ нему́ вся́къ и́же въ ну́ждѣ, и вся́къ должни́къ, и вся́къ печа́льный душе́ю, и бѣ́ и́ми облада́яй, и бя́ше съ ни́мъ я́ко четы́реста муже́й.
И отъи́де дави́дъ от­ту́ду въ Массифа́ѳъ Моави́тскiй и рече́ къ царю́ Моави́тску: да бу́дутъ ны́нѣ оте́цъ мо́й и ма́ти моя́ у тебе́, до́ндеже позна́ю, что́ сотвори́тъ мнѣ́ Бо́гъ.
И умоли́ лице́ царя́ Моави́тска, и пребыва́ху у него́ по вся́ дни́, су́щу дави́ду во о́бласти то́й.
И рече́ га́дъ проро́къ къ дави́ду: не сѣди́ во о́бласти се́й: иди́, и да вни́деши въ зе́млю Иу́дину. И и́де дави́дъ и при­­ше́дъ сѣ́де въ гра́дѣ сари́хъ.
И слы́ша Сау́лъ, я́ко позна́нъ бы́сть дави́дъ, и му́жiе и́же съ ни́мъ: и Сау́лъ сѣдя́ше на холмѣ́ подъ дубра́вою я́же въ ра́мѣ, и копiе́ въ руку́ его́, и вси́ о́троцы его́ предстоя́ху ему́.
И рече́ Сау́лъ ко отроко́мъ сво­и́мъ предстоя́щымъ ему́: слы́шите ны́нѣ, сы́нове Венiами́новы, а́ще во­и́стин­ну всѣ́мъ ва́мъ да́стъ сы́нъ Иессе́евъ се́ла и виногра́ды и поста́витъ ва́съ всѣ́хъ въ со́тники и ты́сящники:
я́ко вси́ согласи́стеся на мя́, и нѣ́сть от­крыва́яй во у́хо мое́, егда́ положи́ завѣ́тъ сы́нъ мо́й съ сы́номъ Иессе́овымъ, и нѣ́сть от­ ва́съ ни еди́нъ боля́й о мнѣ́ и воз­вѣща́яй во у́шы мо­и́, я́ко воз­дви́же сы́нъ мо́й раба́ мо­его́ на мя́ врага́, я́коже де́нь се́й?
И от­вѣща́ дои́къ Си́ринъ при­­ста́вленый надъ мска́ми Сау́ловыми и рече́: ви́дѣхъ сы́на Иессе́ева при­­ше́дша въ номву́ ко Авимеле́ху сы́ну Ахи́тову иере́ю:
и вопроша́­ше о не́мъ Бо́га, и бра́шно вдаде́ ему́, и ме́чь голiа́ѳа иноплеме́н­ника вдаде́ ему́.
И посла́ ца́рь при­­зва́ти Авимеле́ха сы́на Ахи́това, и вся́ сы́ны отца́ его́ иере́и от­ номвы́. И прiидо́ша вси́ къ царю́.
И рече́ Сау́лъ: слы́ши ны́нѣ, сы́не Ахи́товъ. И рече́: се́, а́зъ, глаго́ли, господи́не.
И рече́ ему́ Сау́лъ: почто́ совѣща́л­ся еси́ на мя́ ты́ и сы́нъ Иессе́евъ, я́ко вда́лъ еси́ ему́ хлѣ́бъ и ме́чь, и вопроша́лъ еси́ о не́мъ Бо́га положи́ти его́ на мя́ во врага́, я́коже де́нь се́й?
И от­вѣща́ Авимеле́хъ царю́ и рече́: и кто́ во всѣ́хъ рабѣ́хъ тво­и́хъ вѣ́ренъ я́коже дави́дъ, и зя́ть царе́въ, и кня́зь всѣ́мъ за́повѣдемъ тво­и́мъ, и сла́венъ въ до́му тво­е́мъ?
еда́ дне́сь нача́хъ вопроша́ти о не́мъ Бо́га? ника́ко: да не воз­ложи́ши, царю́, на раба́ тво­его́ словесе́ сего́, и на ве́сь до́мъ отца́ мо­его́, я́ко не вѣ́дяше ра́бъ тво́й во всѣ́хъ си́хъ словесе́ ма́ла, или́ вели́ка.
И рече́ ца́рь Сау́лъ: сме́ртiю у́мреши, Авимеле́хъ, ты́ и ве́сь до́мъ отца́ тво­его́.
И рече́ ца́рь скорохо́дцемъ предстоя́щымъ предъ ни́мъ: при­­веди́те и избі́йте иере́и Госпо́дни, я́ко рука́ и́хъ съ дави́домъ, и поне́же позна́ша, я́ко бѣжи́тъ то́й, и не воз­вѣсти́ша во у́шiю мое́ю. И не хотя́ху о́троцы царе́вы воз­ложи́ти ру́къ сво­и́хъ на иере́и Госпо́дни.
И рече́ ца́рь дои́ку: обрати́ся ты́, и устреми́ся на иере́и. И обрати́ся дои́къ Си́ринъ, и уби́ иере́евъ Госпо́днихъ въ то́й де́нь, три́ста пя́ть муже́й, всѣ́хъ нося́щихъ Ефу́дъ:
и номву́ гра́дъ иере́йскiй погуби́ о́стрiемъ ору́жiя от­ му́жеска по́лу и до же́нска, от­ о́трока и до ссу́щаго, и телца́ и осла́ и овча́те.
И угонзе́ еди́нъ сы́нъ Авимеле́ха сы́на Ахи́това, и́мя ему́ Авiа́ѳаръ, и бѣжа́ вслѣ́дъ дави́да.
И воз­вѣсти́ Авiа́ѳаръ дави́ду, я́ко изби́ Сау́лъ вся́ иере́и Госпо́дни.
И рече́ дави́дъ ко Авiа́ѳару: вѣ́дяхъ въ де́нь то́й, я́ко та́мо бѣ́ дои́къ Си́ринъ, я́ко воз­вѣща́я воз­вѣсти́тъ Сау́лу: а́зъ е́смь вино́венъ о душа́хъ до́му отца́ тво­его́:
сѣди́ со мно́ю, не бо́йся, я́ко идѣ́же а́ще взыщу́ души́ мо­е́й мѣ́сто, взыщу́ и души́ тво­е́й, я́ко сохране́нъ бу́деши ты́ у мене́.
Синодальный
И вышел Давид оттуда и убежал в пещеру Одолламскую, и услышали братья его и весь дом отца его и пришли к нему туда.
И собрались к нему все притесненные и все должники и все огорченные душею, и сделался он начальником над ними; и было с ним около четырехсот человек.
Оттуда пошел Давид в Массифу Моавитскую и сказал царю Моавитскому: пусть отец мой и мать моя побудут у вас, доколе я не узнаю, что сделает со мною Бог.
И привел их к царю Моавитскому, и жили они у него все время, доколе Давид был в оном убежище.
Но пророк Гад сказал Давиду: не оставайся в этом убежище, но ступай, иди в землю Иудину. И пошел Давид и пришел в лес Херет.
И услышал Саул, что Давид появился и люди, бывшие с ним. Саул сидел тогда в Гиве под дубом на горе, с копьем в руке, и все слуги его окружали его.
И сказал Саул слугам своим, окружавшим его: послушайте, сыны Вениаминовы, неужели всем вам даст сын Иессея поля и виноградники и всех вас поставит тысяченачальниками и сотниками,
что вы все сговорились против меня, и никто не открыл мне, когда сын мой вступил в дружбу с сыном Иессея, и никто из вас не пожалел о мне и не открыл мне, что сын мой возбудил против меня раба моего строить мне ковы, как это ныне видно?
И отвечал Доик Идумеянин, стоявший со слугами Сауловыми, и сказал: я видел, как сын Иессея приходил в Номву к Ахимелеху, сыну Ахитува,
и тот вопросил о нем Господа, и дал ему продовольствие, и меч Голиафа Филистимлянина отдал ему.
И послал царь призвать Ахимелеха, сына Ахитувова, священника, и весь дом отца его, священников, что в Номве; и пришли они все к царю.
И сказал Саул: послушай, сын Ахитува. И тот отвечал: вот я, господин мой.
И сказал ему Саул: для чего вы сговорились против меня, ты и сын Иессея, что ты дал ему хлебы и меч и вопросил о нем Бога, чтоб он восстал против меня и строил мне ковы, как это ныне видно?
И отвечал Ахимелех царю и сказал: кто из всех рабов твоих верен как Давид? он и зять царя, и исполнитель повелений твоих, и почтен в доме твоем.
Теперь ли я стал вопрошать для него Бога? Нет, не обвиняй в этом, царь, раба твоего и весь дом отца моего, ибо во всем этом деле не знает раб твой ни малого, ни великого.
И сказал царь: ты должен умереть, Ахимелех, ты и весь дом отца твоего.
И сказал царь телохранителям, стоявшим при нем: ступайте, умертвите священников Господних, ибо и их рука с Давидом, и они знали, что он убежал, и не открыли мне. Но слуги царя не хотели поднять рук своих на убиение священников Господних.
И сказал царь Доику: ступай ты и умертви священников. И пошел Доик Идумеянин, и напал на священников, и умертвил в тот день восемьдесят пять* мужей, носивших льняной ефод; //*В греческом переводе: триста пять.
и Номву, город священников, поразил мечом; и мужчин и женщин, и юношей и младенцев, и волов и ослов и овец поразил мечом.
Спасся один только сын Ахимелеха, сына Ахитува, по имени Авиафар, и убежал к Давиду.
И рассказал Авиафар Давиду, что Саул умертвил священников Господних.
И сказал Давид Авиафару: я знал в тот день, когда там был Доик Идумеянин, что он непременно донесет Саулу; я виновен во всех душах дома отца твоего;
останься у меня, не бойся, ибо кто будет искать моей души, будет искать и твоей души; ты будешь у меня под охранением.
Киргизский
Дљљт ал жерден чыгып, Адулам єњкєрєнљ жашырынды. Атасы, бир туугандары угуп, ошол жакка келишти.
Анын жанына кысымга алынгандар, карызга баткандар, кайгыга чљккљндљр чогулушту, аларга ал башчы болду. Анын жанында тљрт жєзгљ жакын адам бар эле.
Дљљт ал жерден чыгып, Мааптын Миспа деген жерине барып, Маап падышасына: «Кудай мени эмне кыларын билгиче, атам менен энем силердикинде тура турсун», – деди.
Анан Дљљт аларды Маап падышасына алып келди. Дљљт ал жерде жашырынып жєргљн учурда алар аныкында жашашты.
Бирок Гат деген пайгамбар Дљљткљ: «Бул жерде калба. Жєйєт жерине кет», – деди. Дљљт жолго чыгып, Херет токоюна келди.
Шабул Дљљттєн жана анын жанындагы кишилердин келгенин укту. Ошол убакта Шабул колуна найза кармап, Гибадагы тоодо, эмендин тєбєндљ отурган. Кулдарынын баары аны тегеректеп турушкан.
Шабул љзєн тегеректеп турган кулдарына мындай деди: «Бенжемин уулдары, уккула. Жышайдын уулу силерге талааларды, жєзємзарларды бермек беле, силерди мињ башы, жєз башы коймок беле.
Эмнеге силер баарыњар сєйлљшєп алып, эч кимињер мага менин уулумдун Жышайдын уулу менен достошконун айткан жоксуњар? Эмне єчєн мени эч кимињер аяган жоксуњар? Љз уулумдун кулумду мага каршы тузак коюуга тукурганын эмнеге айткан жоксуњар?»
Ошондо Шабулдун кулдары менен турган эдомдук Дойек мындай деп жооп берди: «Жышайдын уулунун Hопко, Акитуптун уулу Акимелекке келгенин кљргљм,
ал Дљљт єчєн Тењирге сыйынып, ага тамак-аш жана пелиштилик Голийаттын кылычын берген».
Падыша ыйык кызмат кылуучу Акитуп уулу Акимелекти, анын атасынын бєт тукумун, Hоптогу ыйык кызмат кылуучуларды чакыртканы киши жиберди. Алардын баары падышага келишти.
Шабул мындай деди: «Акитуп уулу, уккун». Тиги: «Мен угуп жатам, мырзам», – деп жооп берди.
Шабул ага мындай деди: «Эмне єчєн Жышайдын уулу экљљњљр мага каршы сєйлљшєп алдыњар? Бєгєн билингендей, ал мага каршы чыгып, тузак коюшу єчєн, сен эмне єчєн ага нан, кылыч бердињ? Эмнеге ал єчєн Кудайга сыйындыњ?»
Акимелек падышага мындай деп жооп берди: «Бардык кулдарыњдын ичинен Дљљттљй ишенимдєє ким бар? Ал – падышанын кєйљљ баласы, буйруктарыњды аткаруучу, єйєњдљгє кадырлуу адам.
Ал єчєн мен Кудайга бєгєн биринчи жолу сыйынып жатыптырмынбы? Жок, падыша, бул єчєн кулуњду жана атамдын тукумун кєнљљлљбљ, анткени кулуњ бул иштин эч нерсесин билбейт».
Падыша ага: «Сен љлєшєњ керек, Акимелек, сен да, атањдын бєт тукуму да љлєшє керек», – деди.
Анан падыша љзєнєн жанында турган сакчыларга: «Баргыла, Тењирдин ыйык кызмат кылуучуларын љлтєргєлљ, анткени алар Дљљт менен бир, алар анын качып кеткенин билип туруп, мага айтышкан эмес», – деди. Бирок падышанын кулдары Тењирдин ыйык кызмат кылуучуларын љлтєрєєнє каалашкан жок.
Ошондо падыша Дойекке: «Сен бар да, ыйык кызмат кылуучуларды љлтєр», – деди. Эдомдук Дойек барды да, ыйык кызмат кылуучуларды кырып салды. Ошол кєнє зыгыр буласынан токулган эфод кийген сексен беш эркекти љлтєрдє.
Ал ыйык кызмат кылуучулардын шаары Нопту кылыч менен кыйратты, эркектер менен аялдарды, љспєрємдљр менен эмчектеги балдарды, љгєздљрдє, эшектерди, койлорду кылыч менен љлтєрдє.
Жалгыз гана Акитуптун уулу Акимелектин уулу Абыйатар аман калып, Дљљткљ качып барды.
Абыйатар Дљљткљ Шабулдун Тењирдин ыйык кызмат кылуучуларын љлтєргљнєн айтып берди.
Дљљт Абыйатарга мындай деди: «Ошол кєнє мен эдомдук Дойекти ошол жерден кљргљм. Анын сљзсєз Шабулга жеткирип барарын билгем. Сенин атањдын тукумунун ар бир кишиси єчєн мен айыптуумун.
Менин жанымда кал, коркпо, анткени мени љлтєрмљкчє болгон адам сени да љлтєрљт. Сен менин жанымда коопсуз болосуњ».
David floh aus Gat in eine Höhle in der Nähe der Stadt Adullam. Als seine Brüder und seine ganze Sippe davon erfuhren, kamen sie zu ihm dorthin.
Auch alle möglichen Leute, die verfolgt, verschuldet oder verbittert waren, schlossen sich ihm an, insgesamt etwa 400 Mann. David wurde ihr Anführer.
Von dort aus ging er nach Mizpe im Land Moab und bat den König der Moabiter: »Erlaube, dass mein Vater und meine Mutter hierher kommen und bei dir bleiben, bis ich weiß, was Gott mit mir vorhat.«
So brachte er die beiden an den moabitischen Königshof, und sie blieben dort, solange sich David in der Bergfestung versteckt hielt.
Der Prophet Gad aber forderte David auf: »Bleib nicht hier im Versteck! Kehr in deine Heimat Juda zurück!« David gehorchte und zog nach Jaar-Heret.
Saul erfuhr, dass das Versteck Davids und seiner Männer aufgespürt worden war. Der König saß gerade auf der Anhöhe bei Gibea unter der Tamariske und hielt seinen Speer in der Hand; sein ganzes Gefolge stand um ihn herum.
»Ich will euch etwas sagen«, fuhr Saul sie an. »Ihr bildet euch wohl ein, dieser Judäer wird ausgerechnet euch vom Stamm Benjamin Äcker und Weinberge schenken und euch zu Hauptleuten und Obersten machen!
Ihr habt euch doch alle gegen mich verschworen! Keiner hat mir gesagt, dass mein Sohn sich mit dem Sohn von Isai zusammengetan hat. Keiner hat mir die Augen dafür geöffnet, dass der eigene Sohn meinen Knecht gegen mich aufhetzt, damit er mir nachstellt, wie es jetzt der Fall ist. Keinem von euch macht es etwas aus, dass mir so schändlich mitgespielt wird!«
Beim Gefolge Sauls stand auch der Edomiter Doëg. Er sagte: »Ich habe ihn gesehen, wie er zum Priester Ahimelech, dem Sohn Ahitubs, nach Nob kam.
Der Priester hat eine Weisung von Gott für ihn eingeholt und ihm zu essen gegeben, er hat ihm sogar das Schwert des Philisters Goliat überlassen.«
Darauf ließ König Saul den Priester Ahimelech und alle seine Verwandten, die ganze Priesterschaft von Nob, holen.
»Hör mir gut zu, Sohn Ahitubs«, fuhr Saul ihn an.

»Ich höre, mein Herr«, erwiderte Ahimelech.

»Warum habt ihr euch gegen mich verschworen, du und dieser Sohn von Isai?«, fragte Saul. »Du hast ihm doch Proviant und ein Schwert gegeben und du hast Weisung von Gott für ihn eingeholt. Deshalb kann er sich jetzt gegen mich erheben und mir auflauern.«
Ahimelech erwiderte dem König: »Aber David ist doch der treueste Gefolgsmann, den du hast! Er ist dein Schwiegersohn und der Anführer deiner Elitetruppe. Alle an deinem Hof erweisen ihm Ehre.
Es war doch nicht das erste Mal, dass ich eine Weisung von Gott für ihn eingeholt habe! Du verdächtigst mich und meine Verwandten zu Unrecht; ich habe von alldem nicht das Geringste gewusst.«
Aber Saul sagte: »Du musst sterben, du und deine ganze Sippe.«
Er befahl den Wachen, die bei ihm standen: »Umstellt die Priester des HERRN und tötet sie! Sie haben mit David gemeinsame Sache gemacht. Sie wussten genau, dass er auf der Flucht war, und haben es mir nicht gesagt.«

Aber die Männer weigerten sich, gegen die Priester des HERRN Gewalt anzuwenden.

Deshalb sagte Saul zu dem Edomiter Doëg: »Komm her, schlag du sie tot!«

Doëg trat heran und machte die Priester mit dem Schwert nieder; 85 Mann, die den leinenen Priesterschurz trugen, tötete er an diesem Tag.

Außerdem ließ Saul alle Einwohner der Priesterstadt Nob, Männer, Frauen, Kinder und Säuglinge, mit dem Schwert umbringen, auch die Rinder, Esel, Schafe und Ziegen ließ er töten.
Nur ein einziger Sohn Ahimelechs und Enkel Ahitubs, nämlich Abjatar, konnte sich retten. Er floh zu David
und berichtete ihm, dass Saul alle Priester des HERRN umgebracht hatte.
David klagte sich selbst an und sagte zu Abjatar: »Als ich damals Doëg in Nob sah, wusste ich gleich, dass er es Saul verraten würde. Ich bin schuld, ich habe deine ganze Familie auf dem Gewissen!
Bleib jetzt bei mir und hab keine Angst! Bei mir bist du am sichersten; denn auf mich hat Saul es genauso abgesehen wie auf dich.«
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки