Скрыть
24:23
Церковнославянский (рус)
И воста́ дави́дъ от­ту́ду и сѣ́де во узи́нахъ енгадди́.
И бы́сть егда́ воз­врати́ся Сау́лъ вспя́ть от­ иноплеме́н­никъ, и воз­вѣсти́ша ему́, глаго́люще: се́, дави́дъ въ пусты́ни енга́дстѣй.
И взя́ Сау́лъ съ собо́ю три́ ты́сящы муже́й избра́н­ныхъ от­ всего́ Изра́иля и и́де иска́ти дави́да и муже́й его́ пря́мо лицу́ садде́емъ:
и прiи́де до ста́дъ пасо́мыхъ на пути́, и бѣ́ та́мо верте́пъ: и Сау́лъ вни́де испраздни́тися, дави́дъ же и му́жiе его́ во вну́трен­нихъ верте́па сѣдя́ху.
И рѣ́ша му́жiе дави́довы къ нему́: се́, де́нь се́й, о не́мже рече́ Госпо́дь тебѣ́ преда́ти врага́ тво­его́ въ ру́цѣ тво­и́, и сотвори́ши ему́ я́коже уго́дно предъ очи́ма тво­и́ма. И воста́ дави́дъ, и от­рѣ́за воскри́лiе оде́жды Сау́ли о́тай.
И бы́сть по си́хъ, и вострепета́ дави́ду се́рдце его́, я́ко от­рѣ́за воскри́лiе оде́жды Сау́ли:
и рече́ дави́дъ къ муже́мъ сво­и́мъ: ника́коже ми́ от­ Го́спода, а́ще сотворю́ глаго́лъ се́й господи́ну мо­ему́ христу́ Госпо́дню, е́же нанести́ ру́ку мою́ на́нь, я́ко христо́съ Госпо́день е́сть се́й.
И увѣща́ дави́дъ му́жы своя́ словесы́ и не даде́ и́мъ воста́в­шымъ уби́ти Сау́ла. И воста́ Сау́лъ, и сни́де на пу́ть.
И изы́де дави́дъ вслѣ́дъ его́ изъ верте́па: и возопи́ дави́дъ вслѣ́дъ Сау́ла, глаго́ля: господи́не царю́. И озрѣ́ся Сау́лъ вслѣ́дъ себе́, и преклони́ся дави́дъ лице́мъ сво­и́мъ до земли́, и поклони́ся ему́.
И рече́ дави́дъ къ Сау́лу: почто́ слу́шаеши слове́съ люді́й глаго́лющихъ: се́, дави́дъ и́щетъ души́ тво­ея́?
се́, дне́сь ви́дѣста о́чи тво­и́, я́ко предаде́ тя Госпо́дь дне́сь въ ру́цѣ мо­и́ въ верте́пѣ, и не восхотѣ́хъ уби́ти тебе́, и пощадѣ́хъ тя́, и рѣ́хъ: не нанесу́ руки́ мо­ея́ на го́спода мо­его́, я́ко пома́зан­никъ Госпо́день се́й е́сть:
и се́, воскри́лiе оде́жды тво­ея́ въ руцѣ́ мо­е́й, а́зъ отъ­я́хъ воскри́лiе оде́жды тво­ея́, и не уби́хъ тебе́: и уразумѣ́й, и ви́ждь дне́сь, я́ко нѣ́сть зло́бы въ руцѣ́ мо­е́й, ниже́ нече́стiя и презо́р­ст­ва, ниже́ согрѣши́хъ къ тебѣ́, а ты́ и́щеши души́ мо­ея́ изъя́ти ю́:
да су́дитъ Госпо́дь между́ мно́ю и тобо́ю, и да защи́титъ мя́ Госпо́дь от­ тебе́: рука́ же моя́ не бу́детъ на тя́,
я́коже глаго́лет­ся при́тча дре́вняя: от­ беззако́н­никъ изы́детъ преступле́нiе: рука́ же моя́ не бу́детъ на тя́:
и ны́нѣ ты́, царю́ Изра́илевъ, вслѣ́дъ кого́ исхо́диши? кого́ ты́ го́ниши? вслѣ́дъ ли пса́ уме́рша и вслѣ́дъ блохи́ еди́ныя?
да бу́детъ Госпо́дь судiя́ и от­мсти́тель между́ мно́ю и тобо́ю, да ви́дитъ Госпо́дь и су́дитъ су́дъ мо́й, и осу́дитъ мя́ от­ руки́ тво­ея́.
И бы́сть, егда́ сконча́ дави́дъ глаго́лы сiя́, глаго́ля къ Сау́лу, и рече́ Сау́лъ: тво́й ли гла́съ се́й, ча́до дави́де? И воз­дви́же Сау́лъ гла́съ сво́й и воспла́кася.
И рече́ Сау́лъ къ дави́ду: пра́веденъ еси́ ты́ па́че мене́, я́ко ты́ воз­да́лъ ми́ еси́ блага́я, а́зъ же тебѣ́ воз­да́хъ зла́я:
и ты́ воз­вѣсти́лъ ми́ еси́ дне́сь, я́же сотвори́лъ ми́ блага́я, я́ко заключи́ мя Госпо́дь въ ру́ки твоя́ дне́сь, и не уби́лъ мя́ еси́:
и я́коже а́ще кто́ обрѣ́лъ бы врага́ сво­его́ въ печа́ли, и от­пусти́лъ бы его́ въ пу́ть бла́гъ, и Госпо́дь воз­да́стъ ему́ блага́я, я́коже ты́ сотвори́лъ еси́ дне́сь:
и ны́нѣ се́, а́зъ вѣ́мъ, я́ко царю́я ца́р­ст­вовати и́маши, и ста́ти и́мать въ руцѣ́ тво­е́й ца́р­ст­во Изра́илево:
и ны́нѣ клени́ся ми́ Го́сподемъ, я́ко не искорени́ши сѣ́мене мо­его́ по мнѣ́ и не погуби́ши и́мене мо­его́ от­ до́му отца́ мо­его́.
И кля́т­ся дави́дъ Сау́лу. И отъи́де Сау́лъ на мѣ́сто свое́, дави́дъ же и му́жiе его́ взыдо́ша въ мессе́ру тѣ́сную.
Синодальный
И вышел Давид оттуда и жил в безопасных местах Ен-Гадди.
Когда Саул возвратился от Филистимлян, его известили, говоря: вот, Давид в пустыне Ен-Гадди.
И взял Саул три тысячи отборных мужей из всего Израиля и пошел искать Давида и людей его по горам, где живут серны.
И пришел к загону овечьему, при дороге; там была пещера, и зашел туда Саул для нужды; Давид же и люди его сидели в глубине пещеры.
И говорили Давиду люди его: вот день, о котором говорил тебе Господь: «вот, Я предам врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним, что тебе угодно». Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула.
Но после сего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула.
И сказал он людям своим: да не попустит мне Господь сделать это господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господень.
И удержал Давид людей своих сими словами и не дал им восстать на Саула. А Саул встал и вышел из пещеры на дорогу.
Потом встал и Давид, и вышел из пещеры, и закричал вслед Саула, говоря: господин мой, царь! Саул оглянулся назад, и Давид пал лицем на землю и поклонился [ему].
И сказал Давид Саулу: зачем ты слушаешь речи людей, которые говорят: «вот, Давид умышляет зло на тебя»?
Вот, сегодня видят глаза твои, что Господь предавал тебя ныне в руки мои в пещере; и мне говорили, чтоб убить тебя; но я пощадил тебя и сказал: «не подниму руки моей на господина моего, ибо он помазанник Господа».
Отец мой! посмотри на край одежды твоей в руке моей; я отрезал край одежды твоей, а тебя не убил: узнай и убедись, что нет в руке моей зла, ни коварства, и я не согрешил против тебя; а ты ищешь души моей, чтоб отнять ее.
Да рассудит Господь между мною и тобою, и да отмстит тебе Господь за меня; но рука моя не будет на тебе,
как говорит древняя притча: «от беззаконных исходит беззаконие». А рука моя не будет на тебе.
Против кого вышел царь Израильский? За кем ты гоняешься? За мертвым псом, за одною блохою.
Господь да будет судьею и рассудит между мною и тобою. Он рассмотрит, разберет дело мое, и спасет меня от руки твоей.
Когда кончил Давид говорить слова сии к Саулу, Саул сказал: твой ли это голос, сын мой Давид? И возвысил Саул голос свой, и плакал,
и сказал Давиду: ты правее меня, ибо ты воздал мне добром, а я воздавал тебе злом;
ты показал это сегодня, поступив со мною милостиво, когда Господь предавал меня в руки твои, ты не убил меня.
Кто, найдя врага своего, отпустил бы его в добрый путь? Господь воздаст тебе добром за то, что сделал ты мне сегодня.
И теперь я знаю, что ты непременно будешь царствовать, и царство Израилево будет твердо в руке твоей.
Итак поклянись мне Господом, что ты не искоренишь потомства моего после меня и не уничтожишь имени моего в доме отца моего.
И поклялся Давид Саулу. И пошел Саул в дом свой, Давид же и люди его взошли в место укрепленное.
Украинский (Огієнко)
А Давид вийшов звідти, і осівся в твердинях Ен-Ґеді.
І сталося, як вернувся Саул із погоні за филистимлянами, то донесли йому, говорячи: Ось Давид у пустині Ен-Ґеді.
І взяв Саул три тисячі війська, вибраних з усього Ізраїля, і пішов шукати Давида та людей його на поверхні газельських скель.
І прийшов він до кошар на отари при дорозі, а там печера.
І Саул увійшов туди для потреби, а по боках печери сиділи Давид та люди його.
І сказали люди Давида до нього: Оце той день, що Господь говорив до тебе: Ось Я даю ворога твого в твою руку, і ти зробиш йому, як буде добре в твоїх очах.
А Давид устав, і тихо відтяв полу Саулового плаща.
І сталося потім, і серце Давидове все докоряло йому, що він відтяв полу Саулового плаща.
І сказав він до своїх людей: Борони мене, Господи, щоб зробити ту річ моєму панові, Господньому помазанцеві, щоб простягнути руку свою на нього, бо він помазанець Господній!
І Давид стримав цими словами людей своїх, і не дав їм повстати на Саула.
А Саул устав із печери, і пішов дорогою.
А потому Давид устав, і вийшов із печери, та й закричав за Саулом, говорячи: Пане мій, о царю!
А Саул озирнувся назад, а Давид схилився обличчям до землі та й поклонився.
І сказав Давид до Саула: Нащо ти слухаєш слів того, хто каже: Давид хоче тобі зла?
Ось цього дня очі твої бачать те, що Господь дав був тебе сьогодні в мою руку в печері.
І радили мені забити тебе, та я змилосердився над тобою й сказав: Не простягну своєї руки на свого пана, бо він помазанець Господній!
І подивися, батьку мій, і поглянь на полу плаща свого в моїй руці, бо коли я відрізував цю полу плаща твого, то я не забив тебе.
Пізнай та побач, що в моїй руці нема зла та гріха, і не згрішив я проти тебе, а ти чигаєш на душу мою, щоб забрати її!
Нехай розсудить Господь між мною та між тобою, і нехай пімститься Господь тобі за мене, а моя рука не буде на тобі!
Як говорить стародавня приказка: Від безбожних виходить безбожність, а моя рука не буде на тобі!
За ким вийшов Ізраїлів цар?
За ким ти ганяєшся?
За мертвим псом, за однією блохою?
І нехай буде Господь за суддю, і нехай Він розсудить між мною та між тобою.
І побачить Він, і заступиться за мою справу, і висудить мене з твоєї руки.
І сталося, як Давид скінчив говорити ці слова до Саула, то Саул сказав: Чи це твій голос, сину мій Давиде?
І підняв Саул голос свій, та й заплакав.
І сказав він до Давида: Справедливіший ти від мене, бо ти робив мені добро, а я робив тобі лихо.
Бо ти сьогодні засвідчив, що зробив зо мною добро тим, що Господь видав мене в твою руку, а ти не вбив.
Як чоловік знайде свого ворога, то хіба відпускає його доброю дорогою?
І Господь відплатить тобі добром за те, що ти зробив мені цього дня.
А тепер я ось пізнав, що дійсно будеш ти царювати, і стане в руці твоїй Ізраїлеве царство.
А тепер присягни мені Господом, що не вигубиш насіння мого по мені, і що не вигубиш імени мого з дому батька мого.
І Давид заприсягнув Саулові.
І пішов Саул до дому свого, а Давид та люди його ввійшли до твердині.
Дљљт ал жерден чыгып, Эйин-Гединин коопсуз жерлеринде жашады.
Шабул пелиштиликтерди кууп, кайра кайтып келгенден кийин, ага: «Дљљт Эйин-Геди чљлєндљ», – деп билдиришти.
Шабул бєткєл Ысрайылдан тандалган єч мињ киши алып, жейрен мекендеген тоолордон Дљљттє жана анын кишилерин издљљгљ чыкты.
Ал жолдогу кой камачу кашаага келди. Ал жерде єњкєр бар болчу, Шабул ага заара ушатканы кирди. Дљљт болсо кишилери менен єњкєрдєн тєп жагында отурган эле.
Дљљткљ љз кишилери мындай деп айтышты: «Тењирдин сага “Мен сенин душманыњды љз колуња салып берем, аны каалаганыњдай кыласыњ” деген сљзє аткарылар кєн келди». Дљљт туруп барып, Шабулдун сырт кийиминин этегинен акырын кесип алды.
Бирок Шабулдун кийиминин этегинен кесип алгандан кийин, Дљљттєн жєрљгє ооруду.
Анан ал љз кишилерине: «Тењир мага љз мырзама, Тењирдин майланганына, кол салууга жол бербесин, анткени ал – Тењирдин майланган адамы», – деди.
Ошентип, Дљљт ушул сљздљрє менен љз кишилерин токтотуп калды, алардын Шабулга каршы кљтљрєлєєсєнљ жол берген жок. Шабул болсо ордунан турду да, єњкєрдљн чыгып, жолго тєштє.
Андан соњ Дљљт да туруп, єњкєрдљн чыкты да, Шабулдун аркасынан: «Мырзам, падыша!» – деп кыйкырды. Шабул артын караганда, Дљљт жєзтљмљндљп, ага таазим кылды.
Дљљт Шабулга мындай деди: «“Дљљт сага жамандык кылууну ойлоп жатат”, – деген кишилердин сљзєн эмнеге угасыњ?
Бєгєн Тењир сени єњкєрдєн ичинде менин колума салып бергенин љз кљзєњ менен кљрдєњ. Мага сени љлтєр деп айтышты, бирок мен сени аядым: “Мен љз мырзама кол кљтљрбљйм, анткени ал – Тењирдин майланган адамы”, – деп айттым.
Ата! Менин колумдагыны кара, кийимињдин этегинен кесип алдым, бирок сени љлтєргљн жокмун. Менин оюмда жамандык кылуу да, кылмыш кылуу да жок экенин, сага каршы кєнљљ кылбаганымды ушундан билип ишен, сен болсо мени љлтєрєє єчєн издеп жєрљсєњ.
Тењир ортобузда калыс болсун, мен єчєн сенден Тењир љч алсын, сени љлтєрєєгљ колум барбайт.
Байыркы накыл сљздљ: “Мыйзамсыздардан мыйзамсыздык чыгат”, – деп айтылат. Сени љлтєрєєгљ колум барбайт.
Ысрайылдын падышасы кимге каршы чыкты? Сен кимдин артынан кууп жєрљсєњ? Љлгљн иттин, бир бєргљнєн артынан.
Тењир Љзє сот болсун, экљљбєздєн ортобузда калыс болсун. Ал менин ишимди карап, талдап, мени сенин колуњдан куткарат».
Дљљт ушул сљздљрдє Шабулга айтып бєткљндљ, Шабул: «Бул сенин єнєњбє, уулум Дљљт?» – деди. Анан Шабул катуу ыйлады.
Ал Дљљткљ мындай деди: «Мага караганда адилеттєє экенсињ, анткени сен мага жакшылык менен жооп бердињ, мен болсо сага жамандык менен жооп бердим.
Сен муну бєгєн мага жакшылык кылууњ менен далилдедињ. Тењир мени сенин колуња салып бергенде, сен мени љлтєргљн жоксуњ.
Душманын колго тєшєргљн адам аны аман-соо коё бермек беле! Бєгєн мага кылган ишињ єчєн Тењир сага жакшылык менен кайтарсын.
Эми мен билем, сен сљзсєз падышачылык кыласыњ, сенин колуњда Ысрайылдын падышачылыгы бекем болот.
Азыр болсо мага Тењирдин алдында: “Сенин кљзєњ љткљндљн кийин, тукумуњду унутпайм, атањдын тукумунун арасынан ысымыњды љчєрбљйм”, – деп ант бер».
Дљљт Шабулга ант берди. Шабул єйєнљ кайтты, Дљљт болсо кишилери менен љзє жашынган жерин кљздљй жогору чыгып кетти.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки