Скрыть
24:23
Церковнославянский (рус)
И воста́ дави́дъ от­ту́ду и сѣ́де во узи́нахъ енгадди́.
И бы́сть егда́ воз­врати́ся Сау́лъ вспя́ть от­ иноплеме́н­никъ, и воз­вѣсти́ша ему́, глаго́люще: се́, дави́дъ въ пусты́ни енга́дстѣй.
И взя́ Сау́лъ съ собо́ю три́ ты́сящы муже́й избра́н­ныхъ от­ всего́ Изра́иля и и́де иска́ти дави́да и муже́й его́ пря́мо лицу́ садде́емъ:
и прiи́де до ста́дъ пасо́мыхъ на пути́, и бѣ́ та́мо верте́пъ: и Сау́лъ вни́де испраздни́тися, дави́дъ же и му́жiе его́ во вну́трен­нихъ верте́па сѣдя́ху.
И рѣ́ша му́жiе дави́довы къ нему́: се́, де́нь се́й, о не́мже рече́ Госпо́дь тебѣ́ преда́ти врага́ тво­его́ въ ру́цѣ тво­и́, и сотвори́ши ему́ я́коже уго́дно предъ очи́ма тво­и́ма. И воста́ дави́дъ, и от­рѣ́за воскри́лiе оде́жды Сау́ли о́тай.
И бы́сть по си́хъ, и вострепета́ дави́ду се́рдце его́, я́ко от­рѣ́за воскри́лiе оде́жды Сау́ли:
и рече́ дави́дъ къ муже́мъ сво­и́мъ: ника́коже ми́ от­ Го́спода, а́ще сотворю́ глаго́лъ се́й господи́ну мо­ему́ христу́ Госпо́дню, е́же нанести́ ру́ку мою́ на́нь, я́ко христо́съ Госпо́день е́сть се́й.
И увѣща́ дави́дъ му́жы своя́ словесы́ и не даде́ и́мъ воста́в­шымъ уби́ти Сау́ла. И воста́ Сау́лъ, и сни́де на пу́ть.
И изы́де дави́дъ вслѣ́дъ его́ изъ верте́па: и возопи́ дави́дъ вслѣ́дъ Сау́ла, глаго́ля: господи́не царю́. И озрѣ́ся Сау́лъ вслѣ́дъ себе́, и преклони́ся дави́дъ лице́мъ сво­и́мъ до земли́, и поклони́ся ему́.
И рече́ дави́дъ къ Сау́лу: почто́ слу́шаеши слове́съ люді́й глаго́лющихъ: се́, дави́дъ и́щетъ души́ тво­ея́?
се́, дне́сь ви́дѣста о́чи тво­и́, я́ко предаде́ тя Госпо́дь дне́сь въ ру́цѣ мо­и́ въ верте́пѣ, и не восхотѣ́хъ уби́ти тебе́, и пощадѣ́хъ тя́, и рѣ́хъ: не нанесу́ руки́ мо­ея́ на го́спода мо­его́, я́ко пома́зан­никъ Госпо́день се́й е́сть:
и се́, воскри́лiе оде́жды тво­ея́ въ руцѣ́ мо­е́й, а́зъ отъ­я́хъ воскри́лiе оде́жды тво­ея́, и не уби́хъ тебе́: и уразумѣ́й, и ви́ждь дне́сь, я́ко нѣ́сть зло́бы въ руцѣ́ мо­е́й, ниже́ нече́стiя и презо́р­ст­ва, ниже́ согрѣши́хъ къ тебѣ́, а ты́ и́щеши души́ мо­ея́ изъя́ти ю́:
да су́дитъ Госпо́дь между́ мно́ю и тобо́ю, и да защи́титъ мя́ Госпо́дь от­ тебе́: рука́ же моя́ не бу́детъ на тя́,
я́коже глаго́лет­ся при́тча дре́вняя: от­ беззако́н­никъ изы́детъ преступле́нiе: рука́ же моя́ не бу́детъ на тя́:
и ны́нѣ ты́, царю́ Изра́илевъ, вслѣ́дъ кого́ исхо́диши? кого́ ты́ го́ниши? вслѣ́дъ ли пса́ уме́рша и вслѣ́дъ блохи́ еди́ныя?
да бу́детъ Госпо́дь судiя́ и от­мсти́тель между́ мно́ю и тобо́ю, да ви́дитъ Госпо́дь и су́дитъ су́дъ мо́й, и осу́дитъ мя́ от­ руки́ тво­ея́.
И бы́сть, егда́ сконча́ дави́дъ глаго́лы сiя́, глаго́ля къ Сау́лу, и рече́ Сау́лъ: тво́й ли гла́съ се́й, ча́до дави́де? И воз­дви́же Сау́лъ гла́съ сво́й и воспла́кася.
И рече́ Сау́лъ къ дави́ду: пра́веденъ еси́ ты́ па́че мене́, я́ко ты́ воз­да́лъ ми́ еси́ блага́я, а́зъ же тебѣ́ воз­да́хъ зла́я:
и ты́ воз­вѣсти́лъ ми́ еси́ дне́сь, я́же сотвори́лъ ми́ блага́я, я́ко заключи́ мя Госпо́дь въ ру́ки твоя́ дне́сь, и не уби́лъ мя́ еси́:
и я́коже а́ще кто́ обрѣ́лъ бы врага́ сво­его́ въ печа́ли, и от­пусти́лъ бы его́ въ пу́ть бла́гъ, и Госпо́дь воз­да́стъ ему́ блага́я, я́коже ты́ сотвори́лъ еси́ дне́сь:
и ны́нѣ се́, а́зъ вѣ́мъ, я́ко царю́я ца́р­ст­вовати и́маши, и ста́ти и́мать въ руцѣ́ тво­е́й ца́р­ст­во Изра́илево:
и ны́нѣ клени́ся ми́ Го́сподемъ, я́ко не искорени́ши сѣ́мене мо­его́ по мнѣ́ и не погуби́ши и́мене мо­его́ от­ до́му отца́ мо­его́.
И кля́т­ся дави́дъ Сау́лу. И отъи́де Сау́лъ на мѣ́сто свое́, дави́дъ же и му́жiе его́ взыдо́ша въ мессе́ру тѣ́сную.
Синодальный
И вышел Давид оттуда и жил в безопасных местах Ен-Гадди.
Когда Саул возвратился от Филистимлян, его известили, говоря: вот, Давид в пустыне Ен-Гадди.
И взял Саул три тысячи отборных мужей из всего Израиля и пошел искать Давида и людей его по горам, где живут серны.
И пришел к загону овечьему, при дороге; там была пещера, и зашел туда Саул для нужды; Давид же и люди его сидели в глубине пещеры.
И говорили Давиду люди его: вот день, о котором говорил тебе Господь: «вот, Я предам врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним, что тебе угодно». Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула.
Но после сего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула.
И сказал он людям своим: да не попустит мне Господь сделать это господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господень.
И удержал Давид людей своих сими словами и не дал им восстать на Саула. А Саул встал и вышел из пещеры на дорогу.
Потом встал и Давид, и вышел из пещеры, и закричал вслед Саула, говоря: господин мой, царь! Саул оглянулся назад, и Давид пал лицем на землю и поклонился [ему].
И сказал Давид Саулу: зачем ты слушаешь речи людей, которые говорят: «вот, Давид умышляет зло на тебя»?
Вот, сегодня видят глаза твои, что Господь предавал тебя ныне в руки мои в пещере; и мне говорили, чтоб убить тебя; но я пощадил тебя и сказал: «не подниму руки моей на господина моего, ибо он помазанник Господа».
Отец мой! посмотри на край одежды твоей в руке моей; я отрезал край одежды твоей, а тебя не убил: узнай и убедись, что нет в руке моей зла, ни коварства, и я не согрешил против тебя; а ты ищешь души моей, чтоб отнять ее.
Да рассудит Господь между мною и тобою, и да отмстит тебе Господь за меня; но рука моя не будет на тебе,
как говорит древняя притча: «от беззаконных исходит беззаконие». А рука моя не будет на тебе.
Против кого вышел царь Израильский? За кем ты гоняешься? За мертвым псом, за одною блохою.
Господь да будет судьею и рассудит между мною и тобою. Он рассмотрит, разберет дело мое, и спасет меня от руки твоей.
Когда кончил Давид говорить слова сии к Саулу, Саул сказал: твой ли это голос, сын мой Давид? И возвысил Саул голос свой, и плакал,
и сказал Давиду: ты правее меня, ибо ты воздал мне добром, а я воздавал тебе злом;
ты показал это сегодня, поступив со мною милостиво, когда Господь предавал меня в руки твои, ты не убил меня.
Кто, найдя врага своего, отпустил бы его в добрый путь? Господь воздаст тебе добром за то, что сделал ты мне сегодня.
И теперь я знаю, что ты непременно будешь царствовать, и царство Израилево будет твердо в руке твоей.
Итак поклянись мне Господом, что ты не искоренишь потомства моего после меня и не уничтожишь имени моего в доме отца моего.
И поклялся Давид Саулу. И пошел Саул в дом свой, Давид же и люди его взошли в место укрепленное.
Арабский
ولما رجع شاول من وراء الفلسطينيين اخبروه قائلين هوذا داود في برية عين جدي.

فاخذ شاول ثلاثة آلاف رجل منتخبين من جميع اسرائيل وذهب يطلب داود ورجاله على صخور الوعول.

وجاء الى صير الغنم التي في الطريق وكان هناك كهف فدخل شاول لكي يغطي رجليه وداود ورجاله كانوا جلوسا في مغابن الكهف.

فقال رجال داود له هوذا اليوم الذي قال لك عنه الرب هانذا ادفع عدوك ليدك فتفعل به ما يحسن في عينيك. فقام داود وقطع طرف جبّة شاول سرّا.

وكان بعد ذلك ان قلب داود ضربه على قطعه طرف جبة شاول.

فقال لرجاله حاشا لي من قبل الرب ان اعمل هذا الامر بسيدي بمسيح الرب فامدّ يدي اليه لانه مسيح الرب هو.

فوبّخ داود رجاله بالكلام ولم يدعهم يقومون على شاول. واما شاول فقام من الكهف وذهب في طريقه.

ثم قام داود بعد ذلك وخرج من الكهف ونادى وراء شاول قائلا يا سيدي الملك. ولما التفت شاول الى ورائه خرّ داود على وجهه الى الارض وسجد.

وقال داود لشاول لماذا تسمع كلام الناس القائلين هوذا داود يطلب اذيتك.

هوذا قد رأت عيناك اليوم هذا كيف دفعك الرب اليوم ليدي في الكهف وقيل لي ان اقتلك ولكنني اشفقت عليك وقلت لا امد يدي الى سيدي لانه مسيح الرب هو.

فانظر يا ابي انظر ايضا طرف جبّتك بيدي. فمن قطعي طرف جبّتك وعدم قتلي اياك اعلم وانظر انه ليس في يدي شر ولا جرم ولم اخطئ اليك وانت تصيد نفسي لتاخذها.

يقضي الرب بيني وبينك وينتقم لي الرب منك ولكن يدي لا تكون عليك.

كما يقول مثل القدماء من الاشرار يخرج شر ولكن يدي لا تكون عليك.

وراء من خرج ملك اسرائيل. وراء من انت مطارد. وراء كلب ميت. وراء برغوث واحد.

فيكون الرب الديان ويقضي بيني وبينك ويرى ويحاكم محاكمتي وينقذني من يدك

فلما فرغ داود من التكلم بهذا الكلام الى شاول قال شاول أهذا صوتك يا ابني داود. ورفع شاول صوته وبكى.

ثم قال لداود انت ابرّ مني لانك جازيتني خيرا وانا جازيتك شرا.

وقد اظهرت اليوم انك عملت بي خيرا لان الرب قد دفعني بيدك ولم تقتلني.

فاذا وجد رجل عدّوه فهل يطلقه في طريق خير. فالرب يجازيك خيرا عما فعلته لي اليوم هذا.

والآن فاني علمت انك تكون ملكا وتثبت بيدك مملكة اسرائيل.

فاحلف لي الآن بالرب انك لا تقطع نسلي من بعدي ولا تبيد اسمي من بيت ابي.

فحلف داود لشاول. ثم ذهب شاول الى بيته واما داود ورجاله فصعدوا الى الحصن

Now it happened, when Saul had returned from following the Philistines, that it was told him, saying, «Take note! David is in the Wilderness of En Gedi.»

Then Saul took three thousand chosen men from all Israel, and went to seek David and his men on the Rocks of the Wild Goats.

So he came to the sheepfolds by the road, where there was a cave; and Saul went in to attend to his needs. (David and his men were staying in the recesses of the cave.)

Then the men of David said to him, «This is the day of which the LORD said to you, «Behold, I will deliver your enemy into your hand, that you may do to him as it seems good to you.»́ And David arose and secretly cut off a corner of Sauĺs robe.

Now it happened afterward that David́s heart troubled him because he had cut Sauĺs robe.

And he said to his men, «The LORD forbid that I should do this thing to my master, the LORD́s anointed, to stretch out my hand against him, seeing he is the anointed of the LORD.»

So David restrained his servants with these words, and did not allow them to rise against Saul. And Saul got up from the cave and went on his way.

David also arose afterward, went out of the cave, and called out to Saul, saying, «My lord the king!» And when Saul looked behind him, David stooped with his face to the earth, and bowed down.

And David said to Saul: «Why do you listen to the words of men who say, «Indeed David seeks your harḿ?

Look, this day your eyes have seen that the LORD delivered you today into my hand in the cave, and someone urged me to kill you. But my eye spared you, and I said, «I will not stretch out my hand against my lord, for he is the LORD́s anointed.́

Moreover, my father, see! Yes, see the corner of your robe in my hand! For in that I cut off the corner of your robe, and did not kill you, know and see that there is neither evil nor rebellion in my hand, and I have not sinned against you. Yet you hunt my life to take it.

Let the LORD judge between you and me, and let the LORD avenge me on you. But my hand shall not be against you.

As the proverb of the ancients says, «Wickedness proceeds from the wicked.́ But my hand shall not be against you.

After whom has the king of Israel come out? Whom do you pursue? A dead dog? A flea?

Therefore let the LORD be judge, and judge between you and me, and see and plead my case, and deliver me out of your hand.»

So it was, when David had finished speaking these words to Saul, that Saul said, «Is this your voice, my son David?» And Saul lifted up his voice and wept.

Then he said to David: «You are more righteous than I; for you have rewarded me with good, whereas I have rewarded you with evil.

And you have shown this day how you have dealt well with me; for when the LORD delivered me into your hand, you did not kill me.

For if a man finds his enemy, will he let him get away safely? Therefore may the LORD reward you with good for what you have done to me this day.

And now I know indeed that you shall surely be king, and that the kingdom of Israel shall be established in your hand.

Therefore swear now to me by the LORD that you will not cut off my descendants after me, and that you will not destroy my name from my fatheŕs house.»

So David swore to Saul. And Saul went home, but David and his men went up to the stronghold.

Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки