Скрыть
3:5
3:16
Церковнославянский (рус)
И о́трочищь самуи́лъ бѣ́ служа́ Го́сподеви предъ илі́емъ иере́емъ, и глаго́лъ Госпо́день бѣ́ че́стенъ въ ты́я дни́, не бѣ́ видѣ́нiе посыла́емо.
И бы́сть въ де́нь о́нъ, и илі́й спа́­ше на мѣ́стѣ сво­е́мъ, и о́чи его́ нача́ста тя́жцѣ бы́ти, и не можа́­ше зрѣ́ти:
и пре́жде не́же угасе́ свѣти́лникъ Бо́жiй, и самуи́лъ спа́­ше въ це́ркви Госпо́дни, идѣ́же киво́тъ Бо́жiй,
и воз­зва́ Госпо́дь: самуи́ле, самуи́ле. И рече́: се́, а́зъ.
И тече́ ко илі́ю и рече́: се́, а́зъ, я́ко зва́лъ мя́ еси́. И рече́ [илі́й]: не зва́хъ тебе́, воз­врати́ся и спи́. И воз­врати́ся и спа́.
И при­­ложи́ Госпо́дь и воз­зва́ еще́: самуи́ле, самуи́ле. И воста́ самуи́лъ и и́де ко илі́ю втори́цею, и рече́: се́, а́зъ, я́ко зва́лъ мя́ еси́. И рече́: не зва́хъ тебе́, ча́до мое́, воз­врати́ся, спи́.
Самуи́лъ же въ то́ вре́мя еще́ не познава́­ше Бо́га, пре́жде от­крове́нiя ему́ гла́са Госпо́дня.
И при­­ложи́ Госпо́дь при­­зва́ти самуи́ла трети́цею: и воста́въ, и и́де ко илі́ю и рече́: се́, а́зъ, я́ко зва́лъ мя́ еси́. И разумѣ́ илі́й, я́ко Госпо́дь при­­зыва́етъ о́трочища, и рече́: воз­врати́ся и спи́, ча́до:
и бу́детъ а́ще воз­зове́тъ тя́ зовы́й, и рече́ши: глаго́ли, Го́споди, я́ко слы́шитъ ра́бъ тво́й. И и́де самуи́лъ, и спа́ на мѣ́стѣ сво­е́мъ.
И прiи́де Госпо́дь и ста́ и воз­зва́ его́ я́коже пе́рвое и второ́­е: самуи́ле, самуи́ле. И рече́ самуи́лъ: глаго́ли [Го́споди], я́ко слы́шитъ ра́бъ тво́й.
И рече́ Госпо́дь къ самуи́лу: се́, а́зъ творю́ глаго́лы моя́ во Изра́или, я́ко вся́кому слы́шащему сiя́ пошуми́тъ во обо­и́хъ ушесѣ́хъ его́:
въ де́нь то́й воз­дви́гну на илі́а вся́, ели́ка глаго́лахъ на до́мъ его́: начну́ и сконча́ю:
и воз­вѣсти́хъ ему́, я́ко от­мщу́ а́зъ на до́мѣ его́ до вѣ́ка въ непра́вдахъ сыно́въ его́, о ни́хже вѣ́дяше, я́ко злосло́виста Бо́га сы́нове его́, и не наказа́ и́хъ:
и сего́ ра́ди кля́хся до́му илі́ину, я́ко не очи́стит­ся непра́вда до́му илі́ина въ кади́лахъ и же́ртвахъ его́ до вѣ́ка.
И спа́ самуи́лъ до у́тра, и у́тренева зау́тра, и от­ве́рзе две́ри хра́ма Госпо́дня. Самуи́лъ же убоя́ся повѣ́дати видѣ́нiя илі́ю.
И рече́ илі́й къ самуи́лу: самуи́ле ча́до. И рече́: се́, а́зъ.
И рече́ [илі́й]: что́ глаго́лъ глаго́лан­ный къ тебѣ́? не скры́й у́бо от­ мене́: сiя́ да сотвори́тъ тебѣ́ Бо́гъ и сiя́ да при­­ложи́тъ, а́ще утаи́ши от­ мене́ сло́во от­ всѣ́хъ слове́съ глаго́лан­ныхъ къ тебѣ́ во ушеса́ твоя́.
И повѣ́да самуи́лъ илі́ю вся́ словеса́, и не утаи́ от­ него́ [ни еди́наго глаго́ла]. И рече́ илі́й: Госпо́дь са́мъ, е́же бла́го предъ ни́мъ, да сотвори́тъ.
И воз­вели́ченъ бы́сть самуи́лъ, и Госпо́дь бѣ́ съ ни́мъ, и не паде́ от­ всѣ́хъ слове́съ его́ на земли́ [ни еди́нъ глаго́лъ].
И разумѣ́ша вси́ Изра́илтяне от­ Да́на да́же и до вирсаві́и, я́ко вѣ́ренъ самуи́лъ Го́споду во прсро́цѣхъ.
И при­­ложи́ Госпо́дь яви́тися въ Сило́мѣ, яви́ бо ся́ Госпо́дь самуи́лу: и увѣ́рися самуи́лъ проро́къ бы́ти Го́сподеви во все́мъ Изра́или, от­ конца́ до конца́ земли́. Илі́й же состарѣ́ся зѣло́, и сы́нове его́ ходя́ще хожда́ху, и лука́въ пу́ть и́хъ предъ Го́сподемъ.
Синодальный
Отрок Самуил служил Господу при Илии; слово Господне было редко в те дни, видения были не часты.
И было в то время, когда Илий лежал на своем месте, – глаза же его начали смежаться, и он не мог видеть, –
и светильник Божий еще не погас, и Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий;
воззвал Господь к Самуилу: [Самуил, Самуил!] И отвечал он: вот я!
И побежал к Илию и сказал: вот я! ты звал меня. Но тот сказал: я не звал тебя; пойди назад, ложись. И он пошел и лег.
Но Господь в другой раз воззвал к Самуилу: [Самуил, Самуил!] Он встал, и пришел к Илию вторично, и сказал: вот я! ты звал меня. Но тот сказал: я не звал тебя, сын мой; пойди назад, ложись.
Самуил еще не знал тогда голоса Господа, и еще не открывалось ему слово Господне.
И воззвал Господь к Самуилу еще в третий раз. Он встал и пришел к Илию и сказал: вот я! ты звал меня. Тогда понял Илий, что Господь зовет отрока.
И сказал Илий Самуилу: пойди назад и ложись, и когда [Зовущий] позовет тебя, ты скажи: говори, Господи, ибо слышит раб Твой. И пошел Самуил и лег на месте своем.
И пришел Господь, и стал, и воззвал, как в тот и другой раз: Самуил, Самуил! И сказал Самуил: говори, [Господи,] ибо слышит раб Твой.
И сказал Господь Самуилу: вот, Я сделаю дело в Израиле, о котором кто услышит, у того зазвенит в обоих ушах;
в тот день Я исполню над Илием все то, что Я говорил о доме его; Я начну и окончу;
Я объявил ему, что Я накажу дом его на веки за ту вину, что он знал, как сыновья его нечествуют, и не обуздывал их;
и посему клянусь дому Илия, что вина дома Илиева не загладится ни жертвами, ни приношениями хлебными вовек.
И спал Самуил до утра, [и встал рано] и отворил двери дома Господня; и боялся Самуил объявить видение сие Илию.
Но Илий позвал Самуила и сказал: сын мой Самуил! Тот сказал: вот я!
И сказал Илий: что сказано тебе? не скрой от меня; то и то сделает с тобою Бог, и еще больше сделает, если ты утаишь от меня что-либо из всего того, что сказано тебе.
И объявил ему Самуил все и не скрыл от него ничего. Тогда сказал [Илий]: Он – Господь; что Ему угодно, то да сотворит.
И возрос Самуил, и Господь был с ним; и не осталось ни одного из слов его неисполнившимся.
И узнал весь Израиль от Дана до Вирсавии, что Самуил удостоен быть пророком Господним.
И продолжал Господь являться в Силоме после того, как открыл Себя Самуилу в Силоме чрез слово Господне. [И уверились во всем Израиле, от конца до конца земли, что Самуил есть пророк Господень. Илий же сделался очень стар, а сыновья его продолжали ходить беззаконным путем своим пред Господом.]
China (simpl.)
童子撒母耳在以利面前事奉耶和华。当那些日子,耶和华的言语稀少,不常有默示。
一日,以利睡卧在自己的地方。他眼目昏花,看不分明。
神的灯在神耶和华殿内约柜那里,还没有熄灭,撒母耳已经睡了。
耶和华呼唤撒母耳。撒母耳说,我在这里。
就跑到以利那里,说,你呼唤我。我在这里。以利回答说,我没有呼唤你,你去睡吧。他就去睡了。
耶和华又呼唤撒母耳。撒母耳起来,到以利那里,说,你呼唤我。我在这里。以利回答说,我的儿,我没有呼唤你,你去睡吧。
那时撒母耳还未认识耶和华,也未得耶和华的默示。
耶和华第三次呼唤撒母耳。撒母耳起来,到以利那里,说,你又呼唤我。我在这里。以利才明白是耶和华呼唤童子。
因此以利对撒母耳说,你仍去睡吧。若再呼唤你,你就说,耶和华阿,请说,仆人敬听。撒母耳就去,仍睡在原处。
耶和华又来站着,像前三次呼唤说,撒母耳阿。撒母耳阿。撒母耳回答说,请说,仆人敬听。
耶和华对撒母耳说,我在以色列中必行一件事,叫听见的人都必耳呜。
我指着以利家所说的话,到了时候,我必始终应验在以利身上。
我曾告诉他必永远降罚与他的家,因他知道儿子作孽,自招咒诅,却不禁止他们。
所以我向以利家起誓说,以利家的罪孽,虽献祭奉礼物,永不能得赎去。
撒母耳睡到天亮,就开了耶和华的殿门,不敢将默示告诉以利。
以利呼唤撒母耳说,我儿撒母耳阿。撒母耳回答说,我在这里。
以利说,耶和华对你说什么,你不要向我隐瞒。你若将神对你所说的隐瞒一句,愿他重重地降罚与你。
撒母耳就把一切话都告诉了以利,并没有隐瞒。以利说,这是出于耶和华,愿他凭自己的意旨而行。
撒母耳长大了,耶和华与他同在,使他所说的话一句都不落空。
从但到别是巴所有的以色列人,都知道耶和华立撒母耳为先知。
耶和华又在示罗显现。因为耶和华将自己的话默示撒母耳,撒母耳就把这话传遍以色列地。
Now the boy Samuel ministered to the LORD before Eli. And the word of the LORD was rare in those days; there was no widespread revelation.

And it came to pass at that time, while Eli was lying down in his place, and when his eyes had begun to grow so dim that he could not see,

and before the lamp of God went out in the tabernacle of the LORD where the ark of God was, and while Samuel was lying down,

that the LORD called Samuel. And he answered, «Here I am!»

So he ran to Eli and said, «Here I am, for you called me.» And he said, «I did not call; lie down again.» And he went and lay down.

Then the LORD called yet again, «Samuel!» So Samuel arose and went to Eli, and said, «Here I am, for you called me.» He answered, «I did not call, my son; lie down again.»

(Now Samuel did not yet know the LORD, nor was the word of the LORD yet revealed to him.)

And the LORD called Samuel again the third time. So he arose and went to Eli, and said, «Here I am, for you did call me.» Then Eli perceived that the LORD had called the boy.

Therefore Eli said to Samuel, «Go, lie down; and it shall be, if He calls you, that you must say, «Speak, LORD, for Your servant hears.»́ So Samuel went and lay down in his place.

Now the LORD came and stood and called as at other times, «Samuel! Samuel!» And Samuel answered, «Speak, for Your servant hears.»

Then the LORD said to Samuel: «Behold, I will do something in Israel at which both ears of everyone who hears it will tingle.

In that day I will perform against Eli all that I have spoken concerning his house, from beginning to end.

For I have told him that I will judge his house forever for the iniquity which he knows, because his sons made themselves vile, and he did not restrain them.

And therefore I have sworn to the house of Eli that the iniquity of Elís house shall not be atoned for by sacrifice or offering forever.»

So Samuel lay down until morning, and opened the doors of the house of the LORD. And Samuel was afraid to tell Eli the vision.

Then Eli called Samuel and said, «Samuel, my son!» He answered, «Here I am.»

And he said, «What is the word that the LORD spoke to you? Please do not hide it from me. God do so to you, and more also, if you hide anything from me of all the things that He said to you.»

Then Samuel told him everything, and hid nothing from him. And he said, «It is the LORD. Let Him do what seems good to Him.»

So Samuel grew, and the LORD was with him and let none of his words fall to the ground.

And all Israel from Dan to Beersheba knew that Samuel had been established as a prophet of the LORD.

Then the LORD appeared again in Shiloh. For the LORD revealed Himself to Samuel in Shiloh by the word of the LORD.

Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки