Скрыть
Церковнославянский (рус)
И иноплеме́н­ницы во­ева́ху на Изра́иля, и бѣжа́ша му́жiе Изра́илевы от­ лица́ иноплеме́н­нича, и па́даху я́звен­нiи на горѣ́ гелвуе́.
И снидо́шася иноплеме́н­ницы съ Сау́ломъ и съ сынми́ его́, и уби́ша иноплеме́н­ницы Ионаѳа́на и Аминада́ва и Мелхису́а, сы́ны Сау́ловы.
И отяготѣ́ бра́нь на Сау́ла, и обрѣто́ша его́ копе́йницы му́жiе стрѣлцы́, и уя́звенъ бы́сть [сау́лъ] во утро́бу.
И рече́ Сау́лъ къ нося́щему ору́жiе его́: изсу́ни ме́чь тво́й и прободи́ мя и́мъ, да не прiи́дутъ необрѣ́зан­нiи сі́и и избоду́тъ мя́, и поруга́ют­ся мнѣ́. И не хотя́ше нося́й ору́жiе его́, я́ко убоя́ся зѣло́. И взя́ Сау́лъ ме́чь сво́й и паде́ на него́.
И ви́дѣ нося́й ору́жiе его́, я́ко у́мре Сау́лъ, и паде́ и то́й на ме́чь сво́й и у́мре съ ни́мъ.
И у́мре Сау́лъ и трiе́ сы́нове его́, и нося́й ору́жiе его́, и вси́ му́жiе его́ въ де́нь то́й ку́пно.
И ви́дѣша му́жiе Изра́илстiи, и́же объ о́нъ по́лъ юдо́ли и и́же объ о́нъ по́лъ Иорда́на, я́ко бѣжа́ша му́жiе Изра́илстiи, и я́ко у́мре Сау́лъ и сы́нове его́, и оста́виша гра́ды своя́ и бѣжа́ша: и прiидо́ша иноплеме́н­ницы и всели́шася въ ни́хъ.
И бы́сть на у́трiе, и прiидо́ша иноплеме́н­ницы обнажи́ти ме́ртвыхъ, и обрѣто́ша Сау́ла и три́ сы́ны его́ па́дшыя на горѣ́ гелвуе́,
и обрати́ша его́, и сня́ша ору́жiе его́, и от­сѣко́ша главу́ его́, и посла́ша въ зе́млю иноплеме́н­ничу о́крестъ воз­вѣща́юще и́доломъ и́хъ и лю́демъ и́хъ:
и положи́ша ору́жiе его́ у Аста́рта, тѣ́ло же его́ воткну́ша на стѣнѣ́ веѳса́мли.
И услы́шаша живу́щiи во Иави́сѣ Галаадиті́йстѣмъ, я́же сотвори́ша иноплеме́н­ницы Сау́лу,
и воста́ша вси́ му́жiе си́льнiи, и идо́ша всю́ но́щь, и взя́ша тѣ́ло Сау́лово и тѣ́ло Ионаѳа́на сы́на его́ съ стѣны́ веѳса́мски, и при­­несо́ша я́ во Иави́съ, и сожго́ша я́ та́мо:
и взя́ша ко́сти и́хъ, и погребо́ша я́ въ дубра́вѣ я́же во Иави́сѣ, и пости́шася се́дмь дні́й.
Синодальный
Филистимляне же воевали с Израильтянами, и побежали мужи Израильские от Филистимлян и пали пораженные на горе Гелвуе.
И догнали Филистимляне Саула и сыновей его, и убили Филистимляне Ионафана, и Аминадава, и Малхисуа, сыновей Саула.
И битва против Саула сделалась жестокая, и стрелки из луков поражали его, и он очень изранен был стрелками.
И сказал Саул оруженосцу своему: обнажи твой меч и заколи меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не убили меня и не издевались надо мною. Но оруженосец не хотел, ибо очень боялся. Тогда Саул взял меч свой и пал на него.
Оруженосец его, увидев, что Саул умер, и сам пал на свой меч и умер с ним.
Так умер в тот день Саул и три сына его, и оруженосец его, а также и все люди его вместе.
Израильтяне, жившие на стороне долины и за Иорданом, видя, что люди Израилевы побежали и что умер Саул и сыновья его, оставили города свои и бежали, а Филистимляне пришли и засели в них.
На другой день Филистимляне пришли грабить убитых, и нашли Саула и трех сыновей его, павших на горе Гелвуйской.
И [поворотили его и] отсекли ему голову, и сняли с него оружие и послали по всей земле Филистимской, чтобы возвестить о сем в капищах идолов своих и народу;
и положили оружие его в капище Астарты, а тело его повесили на стене Беф-Сана.
И услышали жители Иависа Галаадского о том, как поступили Филистимляне с Саулом,
и поднялись все люди сильные, и шли всю ночь, и взяли тело Саула и тела сыновей его со стены Беф-Сана, и пришли в Иавис, и сожгли их там;
и взяли кости их, и погребли под дубом в Иависе, и постились семь дней.
China (simpl.)
非利士人与以色列人争战。以色列人在非利士人面前逃跑,在基利波有被杀仆倒的。
非利士人紧追扫罗和他儿子们,就杀了扫罗的儿子约拿单,亚比拿达,麦基舒亚。
势派甚大,扫罗被弓箭手追上,射伤甚重,
就吩咐拿他兵器的人说,你拔出刀来,将我刺死,免得那些未受割礼的人来刺我,凌辱我。但拿兵器的人甚惧怕,不肯刺他。扫罗就自己伏在刀上死了。
拿兵器的人见扫罗已死,也伏在刀上死了。
这样,扫罗和他三个儿子,与拿他兵器的人,以及跟随他的人,都一同死亡。
住平原那边并约旦河西的以色列人,见以色列军兵逃跑,扫罗和他儿子都死了,也就弃城逃跑。非利士人便来住在其中。
次日,非利士人来剥那被杀之人的衣服,看见扫罗和他三个儿子仆倒在基利波山,
就割下他的首级,剥了他的军装,打发人到(或作送到)非利士地的四境,报信与他们庙里的偶像和众民。
又将扫罗的军装放在亚斯她录庙里,将他的尸身钉在伯珊的城墙上。
基列雅比的居民听见非利士人向扫罗所行的事,
他们中间所有的勇士就起身,走了一夜,将扫罗和他儿子的尸身从伯珊城墙上取下来,送到雅比那里,用火烧了。
将他们骸骨葬在雅比的垂丝柳树下,就禁食七日。
Now the Philistines fought against Israel; and the men of Israel fled from before the Philistines, and fell slain on Mount Gilboa.

Then the Philistines followed hard after Saul and his sons. And the Philistines killed Jonathan, Abinadab, and Malchishua, Sauĺs sons.

The battle became fierce against Saul. The archers hit him, and he was severely wounded by the archers.

Then Saul said to his armorbearer, «Draw your sword, and thrust me through with it, lest these uncircumcised men come and thrust me through and abuse me.» But his armorbearer would not, for he was greatly afraid. Therefore Saul took a sword and fell on it.

And when his armorbearer saw that Saul was dead, he also fell on his sword, and died with him.

So Saul, his three sons, his armorbearer, and all his men died together that same day.

And when the men of Israel who were on the other side of the valley, and those who were on the other side of the Jordan, saw that the men of Israel had fled and that Saul and his sons were dead, they forsook the cities and fled; and the Philistines came and dwelt in them.

So it happened the next day, when the Philistines came to strip the slain, that they found Saul and his three sons fallen on Mount Gilboa.

And they cut off his head and stripped off his armor, and sent word throughout the land of the Philistines, to proclaim it in the temple of their idols and among the people.

Then they put his armor in the temple of the Ashtoreths, and they fastened his body to the wall of Beth Shan.

Now when the inhabitants of Jabesh Gilead heard what the Philistines had done to Saul,

all the valiant men arose and traveled all night, and took the body of Saul and the bodies of his sons from the wall of Beth Shan; and they came to Jabesh and burned them there.

Then they took their bones and buried them under the tamarisk tree at Jabesh, and fasted seven days.

Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки