Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Царств

 
 • И бѣ́ киво́тъ Госпо́день на селѣ́ иноплеме́н­никовъ се́дмь ме́сяцъ: и воскипѣ́ земля́ и́хъ мы́шами.
 • И при­­зва́ша иноплеме́н­ницы жерце́въ и волхво́въ и обая́н­никовъ сво­и́хъ, глаго́люще: что́ сотвори́мъ киво́ту Госпо́дню? скажи́те на́мъ, ка́ко по́слемъ его́ на мѣ́сто его́?
 • И рѣ́ша: а́ще от­пуща́ете вы́ киво́тъ завѣ́та Го́спода Бо́га Изра́илева, да не по́слете его́ тща́, но от­даю́ще от­дади́те ему́ за му́ки [да́ры], и тогда́ исцѣлите́ся, и уми́лостивит­ся ва́мъ: еда́ ли не от­сту́питъ рука́ его́ от­ ва́съ?
 • И глаго́лаша: что́ ему́ за му́ки от­дади́мъ? И рѣ́ша: по числу́ во­ево́дъ и иноплеме́н­ничихъ пя́ть сѣда́лищъ златы́хъ и пя́ть мы́шей златы́хъ, я́ко прегрѣше́нiя въ ва́съ и въ князе́хъ ва́шихъ и въ лю́дехъ:
 • и сотвори́те подо́бiе сѣда́лищъ ва́шихъ и подо́бiе мы́шей ва́шихъ, растлѣва́ющихъ зе́млю, и воз­дади́те сла́ву Бо́гу [Изра́илеву], я́ко да облегчи́тъ ру́ку свою́ от­ ва́съ и от­ бого́въ ва́шихъ и от­ земли́ ва́­шея:
 • и почто́ отягоща́ете сердца́ ва́ша, я́коже отягчи́ Еги́петъ и фарао́нъ се́рдце свое́? не егда́ ли поруга́ся и́мъ, от­пусти́ и́хъ, и от­идо́ша?
 • и ны́нѣ воз­ми́те и сотвори́те колесни́цу но́ву еди́ну и двѣ́ кра́вы первороди́в­шыя безъ теля́тъ, на ни́хже не бя́ше ярмо́: и впрязи́те кра́вы въ колесни́цу, а теля́та и́хъ воз­врати́те вспя́ть въ до́мъ:
 • и воз­ми́те киво́тъ Госпо́день, и воз­ложи́те и́ на колесни́цу, и сосу́ды златы́я от­дади́те ему́ за му́ки, и положи́те въ ковче́жцѣ от­ страны́ его́: и от­пусти́те его́, да и́детъ:
 • и у́зрите, а́ще путе́мъ предѣ́ловъ сво­и́хъ по́йдетъ въ веѳсами́съ, то́й сотвори́ на́мъ зло́ вели́кое сiе́: а́ще же ни́, то́ уразумѣ́емъ, я́ко не рука́ его́ при­­косну́ся на́съ, но при­­ключе́нiе сiе́ бы́сть на́мъ.
 • И сотвори́ша иноплеме́н­ницы та́ко, и взя́ша двѣ́ кра́вы первороди́в­шыя, и впряго́ша я́ въ колесни́цу, теля́та же и́хъ затвори́ша въ до́мѣ:
 • и воз­ложи́ша киво́тъ Госпо́день на колесни́цу, и ковче́жецъ, и мы́шы златы́я, и подо́бiя сѣда́лищъ сво­и́хъ:
 • и упра́вишася кра́вы на пути́ въ пу́ть веѳса́мскiй, на пути́ и́мже идя́ху, и тружда́хуся, и не совраща́хуся на де́сно, ниже́ на шу́е: и во­ево́ды иноплеме́н­ничи идя́ху вслѣ́дъ его́ да́же до предѣ́лъ веѳса́мскихъ.
 • И и́же въ веѳсами́сѣ жня́ху жа́тву пшени́цы во юдо́ли: и воз­ведо́ша о́чи сво­и́, и ви́дѣша киво́тъ Госпо́день, и воз­весели́шася во срѣ́тенiе ему́.
 • И колесни́ца вни́де въ село́ осі́ево су́щее въ веѳсами́сѣ, [и ста́ та́мо,] и поста́виша та́мо при­­ не́мъ ка́мень ве́лiй: и иссѣко́ша древеса́ колесни́чная, и кра́вы воз­несо́ша на всесожже́нiе Го́споду.
 • Леви́ти же воз­несо́ша киво́тъ Госпо́день, и ковче́жецъ и́же съ ни́мъ, и я́же въ не́мъ сосу́ды зла́ты, и положи́ша на ка́мени вели́цѣмъ: му́жiе же веѳса́мстiи воз­несо́ша всесожже́нiя и пожро́ша же́ртву въ то́й де́нь Го́споду.
 • И пя́ть во­ево́дъ иноплеме́н­ничи зря́ху, и воз­врати́шася во аккаро́нъ въ де́нь то́й.
 • И сiя́ сѣда́лища злата́я, я́же воз­да́ша иноплеме́н­ницы за му́ку Го́споду: азо́тско еди́но, Га́зско еди́но, Аскало́нско еди́но, ге́ѳско еди́но, аккаро́нско еди́но.
 • И златы́я мы́шы по числу́ всѣ́хъ градо́въ иноплеме́н­ничихъ пяти́ во­ево́дъ, от­ гра́да утверже́на и да́же до ве́си Ферезе́овы и до ка́мене вели́каго, на не́мже положи́ша киво́тъ завѣ́та Госпо́дня, и́же е́сть да́же до сего́ дне́, на селѣ́ осі́и веѳсамиси́тянина.
 • И не пора́довашася сы́нове Иехоні́ины въ муже́хъ веѳса́мскихъ, я́ко ви́дѣша киво́тъ Госпо́день: и уби́ въ ни́хъ пятьдеся́тъ ты́сящъ и се́дмьдесятъ муже́й. И пла́кашася лю́дiе, я́ко порази́ Госпо́дь люді́й я́звою вели́кою зѣло́.
 • И рѣ́ша му́жiе и́же от­ веѳсами́са: кто́ воз­мо́жетъ по­ити́ предъ Го́сподемъ Бо́гомъ святы́мъ си́мъ? и къ кому́ взы́детъ киво́тъ завѣ́та Госпо́дня от­ на́съ?
 • И посла́ша послы́ къ живу́щымъ въ карiаѳiари́мѣ, глаго́люще: воз­врати́ша иноплеме́н­ницы киво́тъ Госпо́день, сни́дите и воз­неси́те его́ къ себѣ́.
 • И пробыл ковчег Господень в области Филистимской семь месяцев, [и наполнилась земля та мышами].
 • И призвали Филистимляне жрецов и прорицателей [и заклинателей] и сказали: что нам делать с ковчегом Господним? научите нас, как нам отпустить его в свое место.
 • Те сказали: если вы хотите отпустить ковчег [завета Господа] Бога Израилева, то не отпускайте его ни с чем, но принесите Ему жертву повинности; тогда исцелитесь и узнаете, за что не отступает от вас рука Его.
 • И сказали они: какую жертву повинности должны мы принести Ему? Те сказали: по числу владетелей Филистимских пять наростов золотых и пять мышей золотых; ибо казнь одна на всех вас и на владетелях ваших;
 • итак сделайте изваяния наростов ваших и изваяния мышей ваших, опустошающих землю, и воздайте славу Богу Израилеву; может быть, Он облегчит руку Свою над вами и над богами вашими и над землею вашею;
 • и для чего вам ожесточать сердце ваше, как ожесточили сердце свое Египтяне и фараон? вот, когда Господь показал силу Свою над ними, то они отпустили их, и те пошли;
 • итак возьмите, сделайте одну колесницу новую и возьмите двух первородивших коров, на которых не было ярма, и впрягите коров в колесницу, а телят их отведите от них домой;
 • и возьмите ковчег Господень, и поставьте его на колесницу, а золотые вещи, которые принесете Ему в жертву повинности, положите в ящик сбоку его; и отпустите его, и пусть пойдет;
 • и смотрите, если он пойдет к пределам своим, к Вефсамису, то он великое сие зло сделал нам; если же нет, то мы будем знать, что не его рука поразила нас, а сделалось это с нами случайно.
 • И сделали они так: и взяли двух первородивших коров и впрягли их в колесницу, а телят их удержали дома;
 • и поставили ковчег Господа на колесницу и ящик с золотыми мышами и изваяниями наростов.
 • И пошли коровы прямо на дорогу к Вефсамису; одною дорогою шли, шли и мычали, но не уклонялись ни направо, ни налево; владетели же Филистимские следовали за ними до пределов Вефсамиса.
 • Жители Вефсамиса жали тогда пшеницу в долине, и взглянув увидели ковчег Господень, и обрадовались, что увидели его.
 • Колесница же пришла на поле Иисуса Вефсамитянина и остановилась там; и был тут большой камень, и раскололи колесницу на дрова, а коров принесли во всесожжение Господу.
 • Левиты сняли ковчег Господа и ящик, бывший при нем, в котором были золотые вещи, и поставили на большом том камне; жители же Вефсамиса принесли в тот день всесожжения и закололи жертвы Господу.
 • И пять владетелей Филистимских видели это и возвратились в тот день в Аккарон.
 • Золотые эти наросты, которые принесли Филистимляне в жертву повинности Господу, были: один за Азот, один за Газу, один за Аскалон, один за Геф, один за Аккарон;
 • а золотые мыши были по числу всех городов Филистимских – пяти владетелей, от городов укрепленных и до открытых сел, до большого камня, на котором поставили ковчег Господа и который находится до сего дня на поле Иисуса Вефсамитянина.
 • [Не порадовались сыны Иехониины среди мужей Вефсамисских, что видели ковчег Господа]. И поразил Он жителей Вефсамиса за то, что они заглядывали в ковчег Господа, и убил из народа пятьдесят тысяч семьдесят человек; и заплакал народ, ибо поразил Господь народ поражением великим.
 • И сказали жители Вефсамиса: кто может стоять пред Господом, сим святым Богом? и к кому Он пойдет от нас?
 • И послали послов к жителям Кириаф-Иарима сказать: Филистимляне возвратили ковчег Господа; придите, возьмите его к себе.
 • 耶 和 华 的 约 柜 在 非 利 士 人 之 地 七 个 月 。
 • 非 利 士 人 将 祭 司 和 占 卜 的 聚 了 来 , 问 他 们 说 , 我 们 向 耶 和 华 的 约 柜 应 当 怎 样 行 。 请 指 示 我 们 用 何 法 将 约 柜 送 回 原 处 。
 • 他 们 说 , 若 要 将 以 色 列 神 的 约 柜 送 回 去 , 不 可 空 空 地 送 去 , 必 要 给 他 献 赔 罪 的 礼 物 , 然 后 你 们 可 得 痊 愈 , 并 知 道 他 的 手 为 何 不 离 开 你 们 。
 • 非 利 士 人 说 , 应 当 用 什 么 献 为 赔 罪 的 礼 物 呢 。 他 们 回 答 说 , 当 照 非 利 士 首 领 的 数 目 , 用 五 个 金 痔 疮 , 五 个 金 老 鼠 , 因 为 在 你 们 众 人 和 你 们 首 领 的 身 上 都 是 一 样 的 灾 。
 • 所 以 当 制 造 你 们 痔 疮 的 像 和 毁 坏 你 们 田 地 老 鼠 的 像 , 并 要 归 荣 耀 给 以 色 列 的 神 , 或 者 他 向 你 们 和 你 们 的 神 , 并 你 们 的 田 地 , 把 手 放 轻 些 。
 • 你 们 为 何 硬 着 心 像 埃 及 人 和 法 老 一 样 呢 。 神 在 埃 及 人 中 间 行 奇 事 , 埃 及 人 岂 不 释 放 以 色 列 人 , 他 们 就 去 了 麽 。
 • 现 在 你 们 应 当 造 一 辆 新 车 , 将 两 只 未 曾 负 轭 有 乳 的 母 牛 套 在 车 上 , 使 牛 犊 回 家 去 , 离 开 母 牛 。
 • 把 耶 和 华 的 约 柜 放 在 车 上 , 将 所 献 赔 罪 的 金 物 装 在 匣 子 里 , 放 在 柜 旁 , 将 柜 送 去 。
 • 你 们 要 看 看 , 车 若 直 行 以 色 列 的 境 界 到 伯 示 麦 去 , 这 大 灾 就 是 耶 和 华 降 在 我 们 身 上 的 。 若 不 然 , 便 可 以 知 道 不 是 他 的 手 击 打 我 们 , 是 我 们 偶 然 遇 见 的 。
 • 非 利 士 人 就 这 样 行 , 将 两 只 有 乳 的 母 牛 套 在 车 上 , 将 牛 犊 关 在 家 里 ,
 • 把 耶 和 华 的 约 柜 和 装 金 老 鼠 并 金 痔 疮 像 的 匣 子 都 放 在 车 上 。
 • 牛 直 行 大 道 , 往 伯 示 麦 去 , 一 面 走 一 面 叫 , 不 偏 左 右 。 非 利 士 的 首 领 跟 在 后 面 , 直 到 伯 示 麦 的 境 界 。
 • 伯 示 麦 人 正 在 平 原 收 割 麦 子 , 举 目 看 见 约 柜 , 就 欢 喜 了 。
 • 车 到 了 伯 示 麦 人 约 书 亚 的 田 间 , 就 站 住 了 。 在 那 里 有 一 块 大 磐 石 , 他 们 把 车 劈 了 , 将 两 只 母 牛 献 给 耶 和 华 为 燔 祭 。
 • 利 未 人 将 耶 和 华 的 约 柜 和 装 金 物 的 匣 子 拿 下 来 , 放 在 大 磐 石 上 。 当 日 伯 示 麦 人 将 燔 祭 和 平 安 祭 献 给 耶 和 华 。
 • 非 利 士 人 的 五 个 首 领 看 见 , 当 日 就 回 以 革 伦 去 了 。
 • 非 利 士 人 献 给 耶 和 华 作 赔 罪 的 金 痔 疮 像 , 就 是 这 些 , 一 个 是 为 亚 实 突 , 一 个 是 为 迦 萨 , 一 个 是 为 亚 实 基 伦 , 一 个 是 为 迦 特 , 一 个 是 为 以 革 伦 。
 • 金 老 鼠 的 数 目 是 照 非 利 士 五 个 首 领 的 城 邑 , 就 是 坚 固 的 城 邑 和 乡 村 , 以 及 大 磐 石 。 这 磐 石 是 放 耶 和 华 约 柜 的 , 到 今 日 还 在 伯 示 麦 人 约 书 亚 的 田 间 。
 • 耶 和 华 因 伯 示 麦 人 擅 观 他 的 约 柜 , 就 击 杀 了 他 们 七 十 人 。 那 时 有 五 万 人 在 那 里 ( 原 文 作 七 十 人 加 五 万 人 ) 。 百 姓 因 耶 和 华 大 大 击 杀 他 们 , 就 哀 哭 了 。
 • 伯 示 麦 人 说 , 谁 能 在 耶 和 华 这 圣 洁 的 神 面 前 侍 立 呢 。 这 约 柜 可 以 从 我 们 这 里 送 到 谁 那 里 去 呢 。
 • 于 是 打 发 人 去 见 基 列 耶 琳 的 居 民 , 说 , 非 利 士 人 将 耶 和 华 的 约 柜 送 回 来 了 , 你 们 下 来 将 约 柜 接 到 你 们 那 里 去 吧 。