Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Царств

 
 • И бѣ́ киво́тъ Госпо́день на селѣ́ иноплеме́н­никовъ се́дмь ме́сяцъ: и воскипѣ́ земля́ и́хъ мы́шами.
 • И при­­зва́ша иноплеме́н­ницы жерце́въ и волхво́въ и обая́н­никовъ сво­и́хъ, глаго́люще: что́ сотвори́мъ киво́ту Госпо́дню? скажи́те на́мъ, ка́ко по́слемъ его́ на мѣ́сто его́?
 • И рѣ́ша: а́ще от­пуща́ете вы́ киво́тъ завѣ́та Го́спода Бо́га Изра́илева, да не по́слете его́ тща́, но от­даю́ще от­дади́те ему́ за му́ки [да́ры], и тогда́ исцѣлите́ся, и уми́лостивит­ся ва́мъ: еда́ ли не от­сту́питъ рука́ его́ от­ ва́съ?
 • И глаго́лаша: что́ ему́ за му́ки от­дади́мъ? И рѣ́ша: по числу́ во­ево́дъ и иноплеме́н­ничихъ пя́ть сѣда́лищъ златы́хъ и пя́ть мы́шей златы́хъ, я́ко прегрѣше́нiя въ ва́съ и въ князе́хъ ва́шихъ и въ лю́дехъ:
 • и сотвори́те подо́бiе сѣда́лищъ ва́шихъ и подо́бiе мы́шей ва́шихъ, растлѣва́ющихъ зе́млю, и воз­дади́те сла́ву Бо́гу [Изра́илеву], я́ко да облегчи́тъ ру́ку свою́ от­ ва́съ и от­ бого́въ ва́шихъ и от­ земли́ ва́­шея:
 • и почто́ отягоща́ете сердца́ ва́ша, я́коже отягчи́ Еги́петъ и фарао́нъ се́рдце свое́? не егда́ ли поруга́ся и́мъ, от­пусти́ и́хъ, и от­идо́ша?
 • и ны́нѣ воз­ми́те и сотвори́те колесни́цу но́ву еди́ну и двѣ́ кра́вы первороди́в­шыя безъ теля́тъ, на ни́хже не бя́ше ярмо́: и впрязи́те кра́вы въ колесни́цу, а теля́та и́хъ воз­врати́те вспя́ть въ до́мъ:
 • и воз­ми́те киво́тъ Госпо́день, и воз­ложи́те и́ на колесни́цу, и сосу́ды златы́я от­дади́те ему́ за му́ки, и положи́те въ ковче́жцѣ от­ страны́ его́: и от­пусти́те его́, да и́детъ:
 • и у́зрите, а́ще путе́мъ предѣ́ловъ сво­и́хъ по́йдетъ въ веѳсами́съ, то́й сотвори́ на́мъ зло́ вели́кое сiе́: а́ще же ни́, то́ уразумѣ́емъ, я́ко не рука́ его́ при­­косну́ся на́съ, но при­­ключе́нiе сiе́ бы́сть на́мъ.
 • И сотвори́ша иноплеме́н­ницы та́ко, и взя́ша двѣ́ кра́вы первороди́в­шыя, и впряго́ша я́ въ колесни́цу, теля́та же и́хъ затвори́ша въ до́мѣ:
 • и воз­ложи́ша киво́тъ Госпо́день на колесни́цу, и ковче́жецъ, и мы́шы златы́я, и подо́бiя сѣда́лищъ сво­и́хъ:
 • и упра́вишася кра́вы на пути́ въ пу́ть веѳса́мскiй, на пути́ и́мже идя́ху, и тружда́хуся, и не совраща́хуся на де́сно, ниже́ на шу́е: и во­ево́ды иноплеме́н­ничи идя́ху вслѣ́дъ его́ да́же до предѣ́лъ веѳса́мскихъ.
 • И и́же въ веѳсами́сѣ жня́ху жа́тву пшени́цы во юдо́ли: и воз­ведо́ша о́чи сво­и́, и ви́дѣша киво́тъ Госпо́день, и воз­весели́шася во срѣ́тенiе ему́.
 • И колесни́ца вни́де въ село́ осі́ево су́щее въ веѳсами́сѣ, [и ста́ та́мо,] и поста́виша та́мо при­­ не́мъ ка́мень ве́лiй: и иссѣко́ша древеса́ колесни́чная, и кра́вы воз­несо́ша на всесожже́нiе Го́споду.
 • Леви́ти же воз­несо́ша киво́тъ Госпо́день, и ковче́жецъ и́же съ ни́мъ, и я́же въ не́мъ сосу́ды зла́ты, и положи́ша на ка́мени вели́цѣмъ: му́жiе же веѳса́мстiи воз­несо́ша всесожже́нiя и пожро́ша же́ртву въ то́й де́нь Го́споду.
 • И пя́ть во­ево́дъ иноплеме́н­ничи зря́ху, и воз­врати́шася во аккаро́нъ въ де́нь то́й.
 • И сiя́ сѣда́лища злата́я, я́же воз­да́ша иноплеме́н­ницы за му́ку Го́споду: азо́тско еди́но, Га́зско еди́но, Аскало́нско еди́но, ге́ѳско еди́но, аккаро́нско еди́но.
 • И златы́я мы́шы по числу́ всѣ́хъ градо́въ иноплеме́н­ничихъ пяти́ во­ево́дъ, от­ гра́да утверже́на и да́же до ве́си Ферезе́овы и до ка́мене вели́каго, на не́мже положи́ша киво́тъ завѣ́та Госпо́дня, и́же е́сть да́же до сего́ дне́, на селѣ́ осі́и веѳсамиси́тянина.
 • И не пора́довашася сы́нове Иехоні́ины въ муже́хъ веѳса́мскихъ, я́ко ви́дѣша киво́тъ Госпо́день: и уби́ въ ни́хъ пятьдеся́тъ ты́сящъ и се́дмьдесятъ муже́й. И пла́кашася лю́дiе, я́ко порази́ Госпо́дь люді́й я́звою вели́кою зѣло́.
 • И рѣ́ша му́жiе и́же от­ веѳсами́са: кто́ воз­мо́жетъ по­ити́ предъ Го́сподемъ Бо́гомъ святы́мъ си́мъ? и къ кому́ взы́детъ киво́тъ завѣ́та Госпо́дня от­ на́съ?
 • И посла́ша послы́ къ живу́щымъ въ карiаѳiари́мѣ, глаго́люще: воз­врати́ша иноплеме́н­ницы киво́тъ Госпо́день, сни́дите и воз­неси́те его́ къ себѣ́.
 • И пробыл ковчег Господень в области Филистимской семь месяцев, [и наполнилась земля та мышами].
 • И призвали Филистимляне жрецов и прорицателей [и заклинателей] и сказали: что нам делать с ковчегом Господним? научите нас, как нам отпустить его в свое место.
 • Те сказали: если вы хотите отпустить ковчег [завета Господа] Бога Израилева, то не отпускайте его ни с чем, но принесите Ему жертву повинности; тогда исцелитесь и узнаете, за что не отступает от вас рука Его.
 • И сказали они: какую жертву повинности должны мы принести Ему? Те сказали: по числу владетелей Филистимских пять наростов золотых и пять мышей золотых; ибо казнь одна на всех вас и на владетелях ваших;
 • итак сделайте изваяния наростов ваших и изваяния мышей ваших, опустошающих землю, и воздайте славу Богу Израилеву; может быть, Он облегчит руку Свою над вами и над богами вашими и над землею вашею;
 • и для чего вам ожесточать сердце ваше, как ожесточили сердце свое Египтяне и фараон? вот, когда Господь показал силу Свою над ними, то они отпустили их, и те пошли;
 • итак возьмите, сделайте одну колесницу новую и возьмите двух первородивших коров, на которых не было ярма, и впрягите коров в колесницу, а телят их отведите от них домой;
 • и возьмите ковчег Господень, и поставьте его на колесницу, а золотые вещи, которые принесете Ему в жертву повинности, положите в ящик сбоку его; и отпустите его, и пусть пойдет;
 • и смотрите, если он пойдет к пределам своим, к Вефсамису, то он великое сие зло сделал нам; если же нет, то мы будем знать, что не его рука поразила нас, а сделалось это с нами случайно.
 • И сделали они так: и взяли двух первородивших коров и впрягли их в колесницу, а телят их удержали дома;
 • и поставили ковчег Господа на колесницу и ящик с золотыми мышами и изваяниями наростов.
 • И пошли коровы прямо на дорогу к Вефсамису; одною дорогою шли, шли и мычали, но не уклонялись ни направо, ни налево; владетели же Филистимские следовали за ними до пределов Вефсамиса.
 • Жители Вефсамиса жали тогда пшеницу в долине, и взглянув увидели ковчег Господень, и обрадовались, что увидели его.
 • Колесница же пришла на поле Иисуса Вефсамитянина и остановилась там; и был тут большой камень, и раскололи колесницу на дрова, а коров принесли во всесожжение Господу.
 • Левиты сняли ковчег Господа и ящик, бывший при нем, в котором были золотые вещи, и поставили на большом том камне; жители же Вефсамиса принесли в тот день всесожжения и закололи жертвы Господу.
 • И пять владетелей Филистимских видели это и возвратились в тот день в Аккарон.
 • Золотые эти наросты, которые принесли Филистимляне в жертву повинности Господу, были: один за Азот, один за Газу, один за Аскалон, один за Геф, один за Аккарон;
 • а золотые мыши были по числу всех городов Филистимских – пяти владетелей, от городов укрепленных и до открытых сел, до большого камня, на котором поставили ковчег Господа и который находится до сего дня на поле Иисуса Вефсамитянина.
 • [Не порадовались сыны Иехониины среди мужей Вефсамисских, что видели ковчег Господа]. И поразил Он жителей Вефсамиса за то, что они заглядывали в ковчег Господа, и убил из народа пятьдесят тысяч семьдесят человек; и заплакал народ, ибо поразил Господь народ поражением великим.
 • И сказали жители Вефсамиса: кто может стоять пред Господом, сим святым Богом? и к кому Он пойдет от нас?
 • И послали послов к жителям Кириаф-Иарима сказать: Филистимляне возвратили ковчег Господа; придите, возьмите его к себе.
 • Тењирдин келишим сандыгы Пелишти жеринде жети ай болду.
 • Пелиштиликтер буткана кызматчылары менен сыйкырчыларды чакырып, мындай дешти: «Тењирдин келишим сандыгын эмне кылалы? Аны љз ордуна кантип жљнљтєє керектигин бизге айткыла».
 • Тигилер: «Эгер Ысрайылдын Кудайынын келишим сандыгын кайра жљнљткєњљр келсе, аны куру жљнљтпљгєлљ. Ага айып єчєн чалынуучу курмандыкты чалгыла, ошондо айыгасыњар жана Анын колу эмне себептен силердин єстєњљрдљн алынбаганын билесињер», – дешти.
 • Анан алар дагы мындай дешти: «Биз айып єчєн чалынуучу курмандыкка Ага эмне чалышыбыз керек?» Тигилер мындай дешти: «Пелиштилик тљрљлљрдєн санына жараша беш алтын ирињдєє шишик жана беш алтын чычкан чалгыла, анткени силердин тљрљлљрєњљр да, силер да бир жаза алдыњар.
 • Ошондуктан силер жерди кыйратуучу алтын ирињдєє шишиктер менен алтын чычкандардын балбалдарын жасап, Ысрайылдын Кудайын дањктагыла. Балким, Ал силердин єстєњљрдљгє, кудайыњардын єстєндљгє, жерињердин єстєндљгє Љзєнєн колун жењилдетер.
 • Мисирликтер менен фараон жєрљктљрєн љжљрлљнтєшкљндљй, силер да эмнеге жєрљгєњљрдє љжљрлљнтєп жатасыњар? Тењир мисирликтерге Љз кєчєн кљргљзгљндљ, алар ысрайылдыктарды коё беришкен, алар кетишкен.
 • Ошондуктан бир жањы араба жасагыла, моюнтурук салынбаган, эки саан уй алып, аларды арабага чеккиле. Музоолорун бљлєп алып, єйгљ алып кеткиле.
 • Тењирдин келишим сандыгын арабага салгыла. Ал эми айып єчєн чалынуучу курмандыкка алып келген алтын буюмдарыњарды єкљккљ салып, анын капталына койгула да, коё бергиле, кете берсин.
 • Анан карап тургула, эгер ал љз жерине, Бейт-Шемешке барса, анда ушул чоњ жамандыкты биздин башыбызга Ал тєшєргљн болот. Эгер андай болбосо, анда бизди кыйраткан Анын колу эмес, бул жамандык биздин башыбызга кокусунан тєшкљн болот».
 • Анан алар мындай кылышты: эки саан уй алып, арабага чегишти, музоолорун єйгљ калтырышты.
 • Тењирдин келишим сандыгын жана алтын чычкандар менен алтын ирињдєє шишиктердин балбалдары салынган єкљктє арабага салышты.
 • Ошондо уйлар тєз эле Бейт-Шемешти кљздљй кеткен жолго тєшєштє. Мљљрљгљн боюнча оњго да, солго да бурулбай, бир жол менен кетишти. Пелиштинин тљрљлљрє Бейт-Шемештин чегине чейин алардын артынан ээрчип барышты.
 • Ошол кезде љрљљндљ буудай оруп жаткан Бейт-Шемештин тургундары Тењирдин келишим сандыгын кљрєп, кљргљндљрєнљ сєйєнєштє.
 • Араба бейт-шемештик Жошуянын талаасына келип, ошол жерге токтоп калды. Ал жерде чоњ таш бар эле. Алар арабаны жарып, отун кылышты да, уйларды Тењирге арнап бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыкка чалышты.
 • Лебилер Тењирдин келишим сандыгын жана анын жанындагы алтын буюмдар салынган єкљктє алып, жанагы чоњ таштын єстєнљ коюшту. Ошол кєнє Бейт-Шемештин тургундары Тењирге арнап бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыктарды алып келип, курмандыктарды чалышты.
 • Пелиштилик беш тљрљ муну кљрдє да, ошол кєнє Экронго кайтып келди.
 • Пелиштиликтердин айып єчєн чалынуучу курмандыкка алып келген алтын ирињдєє шишиктеринин бири Азот єчєн, бири Аза єчєн, бири Гат єчєн, бири Ашкелон єчєн, бири Экрон єчєн эле.
 • Ал эми алтын чычкандардын саны Пелиштинин бардык шаарларынын – беш тљрљнєн, бекемделген шаарлардан ачык жаткан айылдарга чейин, Тењирдин келишим сандыгы коюлган чоњ ташка чейинки шаарлар менен кыштактардын санына жараша болгон. Ал таш ушул кєнгљ чейин бейт-шемештик Жошуянын талаасында турат.
 • Кудай Бейт-Шемештин тургундарын Тењирдин келишим сандыгынын ичин караганы єчєн љлтєрдє. Ошондо элєє мињ жетимиш киши љлтєрдє. Эл боздоп жиберди, анткени Тењир элге чоњ кыргын салган эле.
 • Ошондо Бейт-Шемештин тургундары мындай дешти: «Тењирдин – бул ыйык Кудайдын алдында ким тура алат? Ал бизден кимге барат?»
 • Анан алар Кырыйат-Жарымдын тургундарына элчилерди жиберип, мындай деп айттырышты: «Пелиштиликтер Тењирдин келишим сандыгын кайра кайтарып беришти. Келип, аны љзєњљргљ алып кеткиле».