Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Царств

 
 • И прiидо́ша му́жiе карiаѳiари́мстiи и взя́ша киво́тъ завѣ́та Госпо́дня, и внесо́ша его́ въ до́мъ Аминада́вль и́же на холмѣ́: и Елеаза́ра сы́на его́ освяти́ша сохраня́ти киво́тъ завѣ́та Госпо́дня.
 • И бы́сть от­ него́же дне́ бѣ́ киво́тъ въ карiаѳiари́мѣ, умно́жишася дні́е, и бы́ти два́десять лѣ́тъ: и воз­зрѣ́ ве́сь до́мъ Изра́илевъ вслѣ́дъ Го́спода.
 • И рече́ самуи́лъ ко всему́ до́му Изра́илеву, глаго́ля: а́ще всѣ́мъ се́рдцемъ ва́шимъ вы́ обраща́етеся ко Го́споду, от­ими́те бо́ги чужды́я от­ среды́ ва́съ, и дубра́вы, и угото́вайте сердца́ ва́ша ко Го́споду, и порабо́тайте ему́ еди́ному, и изба́витъ ва́съ от­ руки́ иноплеме́н­ничи.
 • И от­верго́ша сы́нове Изра́илевы Ваали́ма и дубра́вы Астаро́ѳа, и порабо́таша Го́споду еди́ному.
 • И рече́ самуи́лъ: собери́те ко мнѣ́ всего́ Изра́иля въ Массифа́ѳъ, и помолю́ся о ва́съ ко Го́споду.
 • И собра́шася лю́дiе въ Массифа́ѳъ, и почерпа́ху во́ду и пролива́ху предъ Го́сподемъ на зе́млю: и пости́шася въ то́й де́нь, и рѣ́ша: согрѣши́хомъ предъ Го́сподемъ. И судя́ше самуи́лъ сы́ны Изра́илевы въ Массифа́ѳѣ.
 • И услы́шаша иноплеме́н­ницы, я́ко собра́шася вси́ сы́нове Изра́илевы въ Массифа́ѳъ, и взыдо́ша во­ево́ды иноплеме́н­ничи на Изра́иля. И слы́шаша сы́нове Изра́илевы и убоя́шася от­ лица́ иноплеме́н­никъ:
 • и рѣ́ша сы́нове Изра́илевы къ самуи́лу: не премолчи́ о на́съ вопiя́ ко Го́споду Бо́гу на́­шему, да изба́витъ ны́ от­ руки́ иноплеме́н­ничи. И рече́ самуи́лъ: не бу́ди мнѣ́ е́же от­ступи́ти от­ Го́спода Бо́га мо­его́ и не вопи́ти о ва́съ съ моле́нiемъ.
 • И взя́ самуи́лъ ягня́ еди́но ссу́щее, и при­­несе́ е́ на всесожже́нiе со всѣ́ми людьми́ Го́сподеви: и возопи́ самуи́лъ ко Го́споду о Изра́или, и послу́ша его́ Госпо́дь.
 • И бя́ше самуи́лъ воз­нося́й всесожже́нiе, и иноплеме́н­ницы при­­бли́жишася на бра́нь на Изра́иля: и воз­гремѣ́ Госпо́дь гла́сомъ ве́лiимъ въ де́нь о́нъ на иноплеме́н­ники, и смято́шася и падо́ша предъ Изра́илемъ:
 • и изыдо́ша му́жiе Изра́илевы от­ Массифа́ѳа, и погна́ша иноплеме́н­никовъ, и би́ша и́хъ да́же до подо́лiя веѳхо́ръ.
 • И взя́ самуи́лъ ка́мень еди́нъ и поста́ви его́ между́ Массифа́ѳомъ и между́ ве́тхимъ: и нарече́ и́мя ему́ Авенезе́ръ, си́рѣчь ка́мень по́мощи, и рече́: до здѣ́ помо́же на́мъ Госпо́дь.
 • И смири́ Госпо́дь иноплеме́н­ники, и не при­­ложи́ша ктому́ ити́ въ предѣ́лы Изра́илевы: и бы́сть рука́ Госпо́дня на иноплеме́н­никовъ во вся́ дни́ самуи́ловы.
 • И от­да́шася гра́ды, и́хже взя́ша иноплеме́н­ницы от­ сыно́въ Изра́илевыхъ, и от­да́ша и́хъ Изра́илю, от­ аккаро́на да́же до ге́ѳа, и предѣ́лы Изра́иля свободи́шася от­ руки́ иноплеме́н­ничи: и бѣ́ ми́ръ между́ Изра́илемъ и между́ Аморре́емъ.
 • И судя́ше самуи́лъ Изра́илю во вся́ дни́ живота́ сво­его́.
 • И хожда́­ше от­ го́да до го́да, и о́крестъ Веѳи́ля и Галга́лы и Массифа́ѳа, и сужда́­ше Изра́иля во всѣ́хъ свяще́н­ныхъ си́хъ.
 • Бя́ше же ему́ воз­враще́нiе во Армаѳе́мъ, я́ко та́мо бя́ше до́мъ его́: и судя́ше та́мо Изра́иля, и созда́ та́мо олта́рь Го́сподеви.
 • И пришли жители Кириаф-Иарима, и взяли ковчег Господа, и принесли его в дом Аминадава, на холм, а Елеазара, сына его, посвятили, чтобы он хранил ковчег Господа.
 • С того дня, как остался ковчег в Кириаф-Иариме, прошло много времени, лет двадцать. И обратился весь дом Израилев к Господу.
 • И сказал Самуил всему дому Израилеву, говоря: если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите из среды себя богов иноземных и Астарт и расположите сердце ваше к Господу, и служите Ему одному, и Он избавит вас от руки Филистимлян.
 • И удалили сыны Израилевы Ваалов и Астарт и стали служить одному Господу.
 • И сказал Самуил: соберите всех Израильтян в Массифу и я помолюсь о вас Господу.
 • И собрались в Массифу, и черпали воду, и проливали пред Господом, и постились в тот день, говоря: согрешили мы пред Господом. И судил Самуил сынов Израилевых в Массифе.
 • Когда же услышали Филистимляне, что собрались сыны Израилевы в Массифу, тогда пошли владетели Филистимские на Израиля. Израильтяне, услышав о том, убоялись Филистимлян.
 • И сказали сыны Израилевы Самуилу: не переставай взывать о нас к Господу Богу нашему, чтоб Он спас нас от руки Филистимлян. [И сказал Самуил: да не будет этого со мною, чтоб отступить от Господа Бога моего, и не взывать о вас в молитве!]
 • И взял Самуил одного ягненка от сосцов, и принес его [со всем народом] во всесожжение Господу, и воззвал Самуил к Господу о Израиле, и услышал его Господь.
 • И когда Самуил возносил всесожжение, Филистимляне пришли воевать с Израилем. Но Господь возгремел в тот день сильным громом над Филистимлянами и навел на них ужас, и они были поражены пред Израилем.
 • И выступили Израильтяне из Массифы, и преследовали Филистимлян, и поражали их до места под Вефхором.
 • И взял Самуил один камень, и поставил между Массифою и между Сеном, и назвал его Авен-Езер*, сказав: до сего места помог нам Господь. //*Камень помощи.
 • Так усмирены были Филистимляне, и не стали более ходить в пределы Израилевы; и была рука Господня на Филистимлянах во все дни Самуила.
 • И возвращены были Израилю города, которые взяли Филистимляне у Израиля, от Аккарона и до Гефа, и пределы их освободил Израиль из рук Филистимлян, и был мир между Израилем и Аморреями.
 • И был Самуил судьею Израиля во все дни жизни своей:
 • из года в год он ходил и обходил Вефиль, и Галгал и Массифу и судил Израиля во всех сих местах;
 • потом возвращался в Раму; ибо там был дом его, и там судил он Израиля, и построил там жертвенник Господу.
 • 基 列 耶 琳 人 就 下 来 , 将 耶 和 华 的 约 柜 接 上 去 , 放 在 山 上 亚 比 拿 达 的 家 中 , 分 派 他 儿 子 以 利 亚 撒 看 守 耶 和 华 的 约 柜 。
 • 约 柜 在 基 列 耶 琳 许 久 。 过 了 二 十 年 , 以 色 列 全 家 都 倾 向 耶 和 华 。
 • 撒 母 耳 对 以 色 列 全 家 说 , 你 们 若 一 心 归 顺 耶 和 华 , 就 要 把 外 邦 的 神 和 亚 斯 她 录 从 你 们 中 间 除 掉 , 专 心 归 向 耶 和 华 , 单 单 地 事 奉 他 。 他 必 救 你 们 脱 离 非 利 士 人 的 手 。
 • 以 色 列 人 就 除 掉 诸 巴 力 和 亚 斯 她 录 , 单 单 地 事 奉 耶 和 华 。
 • 撒 母 耳 说 , 要 使 以 色 列 众 人 聚 集 在 米 斯 巴 , 我 好 为 你 们 祷 告 耶 和 华 。
 • 他 们 就 聚 集 在 米 斯 巴 , 打 水 浇 在 耶 和 华 面 前 , 当 日 禁 食 , 说 , 我 们 得 罪 了 耶 和 华 。 于 是 撒 母 耳 在 米 斯 巴 审 判 以 色 列 人 。
 • 非 利 士 人 听 见 以 色 列 人 聚 集 在 米 斯 巴 , 非 利 士 的 首 领 就 上 来 要 攻 击 以 色 列 人 。 以 色 列 人 听 见 , 就 惧 怕 非 利 士 人 。
 • 以 色 列 人 对 撒 母 耳 说 , 愿 你 不 住 地 为 我 们 呼 求 耶 和 华 我 们 的 神 , 救 我 们 脱 离 非 利 士 人 的 手 。
 • 撒 母 耳 就 把 一 只 吃 奶 的 羊 羔 献 与 耶 和 华 作 全 牲 的 燔 祭 , 为 以 色 列 人 呼 求 耶 和 华 。 耶 和 华 就 应 允 他 。
 • 撒 母 耳 正 献 燔 祭 的 时 候 , 非 利 士 人 前 来 要 与 以 色 列 人 争 战 。 当 日 , 耶 和 华 大 发 雷 声 , 惊 乱 非 利 士 人 , 他 们 就 败 在 以 色 列 人 面 前 。
 • 以 色 列 人 从 米 斯 巴 出 来 , 追 赶 非 利 士 人 , 击 杀 他 们 , 直 到 伯 甲 的 下 边 。
 • 撒 母 耳 将 一 块 石 头 立 在 米 斯 巴 和 善 的 中 间 , 给 石 头 起 名 叫 以 便 以 谢 , 说 , 到 如 今 耶 和 华 都 帮 助 我 们 。
 • 从 此 , 非 利 士 人 就 被 制 伏 , 不 敢 再 入 以 色 列 人 的 境 内 。 撒 母 耳 作 士 师 的 时 候 , 耶 和 华 的 手 攻 击 非 利 士 人 。
 • 非 利 士 人 所 取 以 色 列 人 的 城 邑 , 从 以 革 伦 直 到 迦 特 , 都 归 以 色 列 人 了 。 属 这 些 城 的 四 境 , 以 色 列 人 也 从 非 利 士 人 手 下 收 回 。 那 时 以 色 列 人 与 亚 摩 利 人 和 好 。
 • 撒 母 耳 平 生 作 以 色 列 的 士 师 。
 • 他 每 年 巡 行 到 伯 特 利 , 吉 甲 , 米 斯 巴 , 在 这 几 处 审 判 以 色 列 人 。
 • 随 后 回 到 拉 玛 , 因 为 他 的 家 在 那 里 。 也 在 那 里 审 判 以 色 列 人 , 且 为 耶 和 华 筑 了 一 座 坛 。