Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Апостола Павла 1-е послание к фессалоникийцам

 
 • [Зач. 264.] Са́ми бо вѣ́сте, бра́тiе, вхо́дъ на́шъ и́же къ ва́мъ, я́ко не вотще́ бы́сть:
 • но предпострада́в­ше и досажде́ни бы́в­ше, я́коже вѣ́сте, въ Фили́ппѣхъ, дерзну́хомъ о Бо́зѣ на́­шемъ глаго́лати къ ва́мъ благовѣ­ст­вова́нiе Бо́жiе со мно́гимъ по́двигомъ.
 • Утѣше́нiе бо на́­ше не от­ пре́лести, ни от­ нечистоты́, ни ле́стiю:
 • но я́коже искуси́хомся от­ Бо́га вѣ́рни бы́ти прiя́ти благовѣ­ст­вова́нiе, та́ко глаго́лемъ, не а́ки человѣ́комъ угожда́юще, но Бо́гу искуша́ющему сердца́ на́ша.
 • Никогда́же бо въ словеси́ ласка́нiя бы́хомъ къ ва́мъ, я́коже вѣ́сте, ниже́ въ винѣ́ лихо­има́нiя: Бо́гъ свидѣ́тель!
 • Ни и́щуще от­ человѣ́къ сла́вы, ни от­ ва́съ, ни от­ инѣ́хъ:
 • могу́ще въ тяготѣ́ бы́ти, я́коже Христо́вы апо́столи, но бы́хомъ ти́си посредѣ́ ва́съ, я́коже до­и́лица грѣ́етъ своя́ ча́да.
 • Та́ко жела́юще ва́съ, благоволи́хомъ пода́ти ва́мъ не то́чiю благовѣ­ст­вова́нiе Бо́жiе, но и ду́шы своя́, зане́же воз­лю́блени бы́сте на́мъ.
 • [Зач. 265.] По́мните бо, бра́тiе, тру́дъ на́шъ и по́двигъ: но́щь бо и де́нь дѣ́ла­ю­ще, да не отяготи́мъ ни еди́наго от­ ва́съ, проповѣ́дахомъ ва́мъ благовѣ­ст­вова́нiе Бо́жiе.
 • Вы́ свидѣ́теле и Бо́гъ, я́ко преподо́бно и пра́ведно и непоро́чно ва́мъ вѣ́ру­ю­щымъ бы́хомъ,
 • я́коже вѣ́сте, зане́ еди́наго кого́ждо ва́съ, я́коже оте́цъ ча́да своя́,
 • моля́ще и утѣша́юще ва́съ, и свидѣ́тел­ст­ву­ю­ще ва́мъ ходи́ти досто́йно Бо́гу, при­­зва́в­шему вы́ во свое́ ца́р­ст­во и сла́ву.
 • Сего́ ра́ди и мы́ благодари́мъ Бо́га непреста́н­но, я́ко прiе́мше сло́во слы́шанiя Бо́жiя от­ на́съ, прiя́сте не а́ки сло́во человѣ́ческо, но, я́коже е́сть во­и́стин­ну, сло́во Бо́жiе, е́же и дѣ́й­ст­вует­ся въ ва́съ вѣ́ру­ю­щихъ.
 • [Зач. 266.] Вы́ бо подо́бницы бы́сте, бра́тiе, це́рквамъ Бо́жiимъ су́щымъ во Иуде́и о Христѣ́ Иису́сѣ, зане́ та́яжде и вы́ пострада́сте от­ сво­и́хъ сплеме́н­никъ, я́коже и ті́и от­ иуде́й,
 • уби́в­шихъ и Го́спода Иису́са и его́ проро́ки, и на́съ изгна́в­шихъ, и Бо́гу не угоди́в­шихъ, и всѣ́мъ человѣ́комъ проти́вящихся,
 • [и] воз­браня́ющихъ на́мъ глаго́лати язы́комъ, да спасу́т­ся, во е́же испо́лнити и́мъ грѣхи́ своя́ всегда́: пости́же же на ни́хъ гнѣ́въ до конца́.
 • Мы́ же, бра́тiе, осиротѣ́в­ше от­ ва́съ ко вре́мени часа́ лице́мъ, а не се́рдцемъ, ли́шше тща́хомся лице́ ва́­ше ви́дѣти мно́гимъ жела́нiемъ.
 • Тѣ́мже хотѣ́хомъ прiити́ къ ва́мъ, а́зъ у́бо па́велъ, еди́ною и два́жды: и воз­брани́ на́мъ сатана́.
 • Кто́ бо на́мъ упова́нiе или́ ра́дость или́ вѣне́цъ похвале́нiя? Не и вы́ ли предъ Го́сподемъ на́шимъ Иису́съ Христо́мъ во́ при­­ше́­ст­вiи его́?
 • [Зач. 267.] Вы́ бо есте́ сла́ва на́ша и ра́дость.
 • Тѣ́мже уже́ не терпя́ще, благоволи́хомъ оста́тися во Аѳи́нѣхъ еди́ни,
 • и посла́хомъ тимоѳе́а, бра́та на́­шего и служи́теля Бо́жiя и споспѣ́шника на́­шего во благовѣ́стiи Христо́вѣ, утверди́ти ва́съ и утѣ́шити о вѣ́рѣ ва́­шей,
 • я́ко ни еди́ному смуща́тися въ ско́рбехъ си́хъ: са́ми бо вѣ́сте, я́ко на сiе́ и́стое лежи́мъ {учине́ни есмы́}.
 • И́бо егда́ у ва́съ бѣ́хомъ, предреко́хомъ ва́мъ, я́ко и́мамы скорбѣ́ти, е́же и бы́сть, и вѣ́сте.
 • Сего́ ра́ди и а́зъ ктому́ не терпя́, посла́хъ разумѣ́ти вѣ́ру ва́шу, да не ка́ко искуси́лъ вы́ искуша́яй, и вотще́ бу́детъ тру́дъ на́шъ.
 • Ны́нѣ же при­­ше́дшу тимоѳе́ю къ на́мъ от­ ва́съ и благовѣсти́в­шу на́мъ вѣ́ру ва́шу и любо­́вь, и я́ко и́мате па́мять о на́съ бла́гу, всегда́ жела́юще на́съ ви́дѣти, я́коже и мы́ ва́съ:
 • сего́ ра́ди утѣ́шихомся, бра́тiе, о ва́съ, во вся́кой ско́рби и нуждѣ́ на́­шей, ва́­шею вѣ́рою:
 • я́ко мы́ ны́нѣ жи́ви есмы́, а́ще вы́ сто­и́те о Го́сподѣ.
 • [Зач. 268.] Ко́е бо благодаре́нiе Бо́гу мо́жемъ воз­да́ти о ва́съ, о вся́кой ра́дости, е́юже ра́дуемся ва́съ ра́ди предъ Бо́гомъ на́шимъ,
 • но́щь и де́нь преизли́ха моля́щеся ви́дѣти лице́ ва́­ше и соверши́ти лише́нiе вѣ́ры ва́­шея?
 • Са́мъ же Бо́гъ и Оте́цъ на́шъ и Госпо́дь на́шъ Иису́съ Христо́съ да испра́витъ пу́ть на́шъ къ ва́мъ.
 • Ва́съ же Госпо́дь да умно́житъ и да избы́точе­с­т­витъ любо­́вiю дру́гъ ко дру́гу и ко всѣ́мъ, я́коже и мы́ къ ва́мъ,
 • во е́же утверди́ти сердца́ ва́ша непоро́чна въ святы́ни предъ Бо́гомъ и Отце́мъ на́шимъ, въ при­­ше́­ст­вiе Го́спода на́­шего Иису́са Христа́ со всѣ́ми святы́ми его́. Ами́нь.
 • [Зач. 269.] Тѣ́мже у́бо, бра́тiе, про́симъ вы́ и мо́лимъ о Христѣ́ Иису́сѣ, я́коже прiя́сте от­ на́съ, ка́ко подоба́етъ ва́мъ ходи́ти и угожда́ти богови, я́коже и хо́дите, да избы́точе­ст­вуете па́че:
 • вѣ́сте бо, какова́ повелѣ́нiя да́хомъ ва́мъ Го́сподемъ Иису́сомъ.
 • Сiя́ бо е́сть во́ля Бо́жiя, свя́тость ва́ша, храни́ти себе́ самѣ́хъ от­ блуда́,
 • [и] вѣ́дѣти кому́ждо от­ ва́съ сво́й сосу́дъ стяжава́ти во святы́ни и че́сти,
 • [а] не въ стра́сти по́хотнѣй, я́коже и язы́цы не вѣ́дящiи Бо́га,
 • [и] е́же не преступа́ти и лихо­и́м­ст­вовати въ ве́щи бра́та сво­его́: зане́ мсти́тель е́сть Госпо́дь о всѣ́хъ си́хъ, я́коже и пре́жде реко́хомъ къ ва́мъ и засвидѣ́тел­ст­вовахомъ.
 • Не при­­зва́ бо на́съ Бо́гъ на нечистоту́, но во свя́тость.
 • Тѣ́мже у́бо от­мета́яй не человѣ́ка от­мета́етъ, но Бо́га, да́в­шаго Ду́ха сво­его́ свята́го въ на́съ.
 • О братолю́бiи же, не тре́буете, да пи́шет­ся къ ва́мъ, са́ми бо вы́ Бо́гомъ уче́ни есте́, е́же люби́ти дру́гъ дру́га:
 • и́бо творите́ то́ ко все́й бра́тiи, су́щей во все́й македо́нiи. Мо́лимъ же вы́, бра́тiе, избы́точе­с­т­вовати па́че,
 • и любе́зно при­­лѣжа́ти, е́же безмо́лв­ст­вовати и дѣ́яти своя́ и дѣ́лати сво­и́ма рука́ма, я́коже повелѣ́хомъ ва́мъ:
 • да хо́дите благообра́зно ко внѣ́шнимъ и ни чесого́же тре́буете.
 • [Зач. 270.] Не хощу́ же ва́съ, бра́тiе, не вѣ́дѣти о уме́ршихъ, да не скорбите́, я́коже и про́чiи не иму́щiи упова́нiя.
 • А́ще бо вѣ́руемъ, я́ко Иису́съ у́мре и воскре́се, та́ко и Бо́гъ уме́ршыя во Иису́сѣ при­­веде́тъ съ ни́мъ.
 • Сiе́ бо ва́мъ глаго́лемъ сло́вомъ Госпо́днимъ, я́ко мы́ живу́щiи, оста́в­шiи въ при­­ше́­ст­вiе Госпо́дне, не и́мамы предвари́ти уме́ршихъ:
 • я́ко са́мъ Госпо́дь въ повелѣ́нiи, во гла́сѣ арха́нгеловѣ и въ трубѣ́ Бо́жiи сни́детъ съ небесе́, и ме́ртвiи о Христѣ́ воскре́снутъ пе́рвѣе:
 • пото́мъ же мы́, живу́щiи оста́в­шiи, ку́пно съ ни́ми восхище́ни бу́демъ на о́блацѣхъ въ срѣ́тенiе Госпо́дне на воз­ду́сѣ, и та́ко всегда́ съ Го́сподемъ бу́демъ.
 • Тѣ́мже утѣша́йте дру́гъ дру́га въ словесѣ́хъ си́хъ.
 • [Зач. 264.] Вы сами знаете, братия, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный;
 • но, прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедать вам благовестие Божие с великим подвигом.
 • Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства;
 • но, как Бог удостоил нас того, чтобы вверить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человекам, но Богу, испытующему сердца наши.
 • Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти: Бог свидетель!
 • Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других:
 • мы могли явиться с важностью, как Апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими.
 • Так мы, из усердия к вам, восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны.
 • [Зач. 265.] Ибо вы помните, братия, труд наш и изнурение: ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие.
 • Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами, верующими,
 • потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих,
 • мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в Свое Царство и славу.
 • Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное слово Божие, вы приняли не ка́к слово человеческое, но как слово Божие, – каково оно есть по истине, – которое и действует в вас, верующих.
 • [Зач. 266.] Ибо вы, братия, сделались подражателями церквам Божиим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы то же претерпели от своих единоплеменников, что и те от Иудеев,
 • которые убили и Господа Иисуса и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся,
 • которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих; но приближается на них гнев до конца.
 • Мы же, братия, быв разлучены с вами на короткое время лицем, а не сердцем, тем с бо́льшим желанием старались увидеть лице ваше.
 • И потому мы, я Павел, и раз и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана.
 • Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествие Его?
 • [Зач. 267.] Ибо вы – слава наша и радость.
 • И потому, не терпя более, мы восхотели остаться в Афинах одни,
 • и послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей,
 • чтобы никто не поколебался в скорбях сих: ибо вы сами знаете, что так нам суждено.
 • Ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете.
 • Посему и я, не терпя более, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш.
 • Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас,
 • то мы, при всей скорби и нужде нашей, утешились вами, братия, ради вашей веры;
 • ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе.
 • [Зач. 268.] Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которою радуемся о вас пред Богом нашим,
 • ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы видеть лице ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей?
 • Сам же Бог и Отец наш и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам.
 • А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какою мы исполнены к вам,
 • чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцем нашим в пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь.
 • [Зач. 269.] За сим, братия, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали,
 • ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса.
 • Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда;
 • чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести,
 • а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога;
 • чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво: потому что Господь – мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали.
 • Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости.
 • Итак непокорный непокорен не человеку, но Богу, Который и дал нам Духа Своего Святаго.
 • О братолюбии же нет нужды писать к вам; ибо вы сами научены Богом любить друг друга,
 • ибо вы так и поступаете со всеми братиями по всей Македонии. Умоляем же вас, братия, более преуспевать
 • и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам;
 • чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались.
 • [Зач. 270.] Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды.
 • Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним.
 • Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших,
 • потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде;
 • потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем.
 • Итак утешайте друг друга сими словами.