Скрыть
2:1
2:5
2:6
2:8
2:10
2:11
2:13
2:16
2:17
2:18
Глава 3 
3:1
3:4
3:5
3:6
3:7
3:8
3:9
3:11
3:12
Церковнославянский (рус)
[Зач. 264.] Са́ми бо вѣ́сте, бра́тiе, вхо́дъ на́шъ и́же къ ва́мъ, я́ко не вотще́ бы́сть:
но предпострада́в­ше и досажде́ни бы́в­ше, я́коже вѣ́сте, въ Фили́ппѣхъ, дерзну́хомъ о Бо́зѣ на́­шемъ глаго́лати къ ва́мъ благовѣ­ст­вова́нiе Бо́жiе со мно́гимъ по́двигомъ.
Утѣше́нiе бо на́­ше не от­ пре́лести, ни от­ нечистоты́, ни ле́стiю:
но я́коже искуси́хомся от­ Бо́га вѣ́рни бы́ти прiя́ти благовѣ­ст­вова́нiе, та́ко глаго́лемъ, не а́ки человѣ́комъ угожда́юще, но Бо́гу искуша́ющему сердца́ на́ша.
Никогда́же бо въ словеси́ ласка́нiя бы́хомъ къ ва́мъ, я́коже вѣ́сте, ниже́ въ винѣ́ лихо­има́нiя: Бо́гъ свидѣ́тель!
Ни и́щуще от­ человѣ́къ сла́вы, ни от­ ва́съ, ни от­ инѣ́хъ:
могу́ще въ тяготѣ́ бы́ти, я́коже Христо́вы апо́столи, но бы́хомъ ти́си посредѣ́ ва́съ, я́коже до­и́лица грѣ́етъ своя́ ча́да.
Та́ко жела́юще ва́съ, благоволи́хомъ пода́ти ва́мъ не то́чiю благовѣ­ст­вова́нiе Бо́жiе, но и ду́шы своя́, зане́же воз­лю́блени бы́сте на́мъ.
[Зач. 265.] По́мните бо, бра́тiе, тру́дъ на́шъ и по́двигъ: но́щь бо и де́нь дѣ́ла­ю­ще, да не отяготи́мъ ни еди́наго от­ ва́съ, проповѣ́дахомъ ва́мъ благовѣ­ст­вова́нiе Бо́жiе.
Вы́ свидѣ́теле и Бо́гъ, я́ко преподо́бно и пра́ведно и непоро́чно ва́мъ вѣ́ру­ю­щымъ бы́хомъ,
я́коже вѣ́сте, зане́ еди́наго кого́ждо ва́съ, я́коже оте́цъ ча́да своя́,
моля́ще и утѣша́юще ва́съ, и свидѣ́тел­ст­ву­ю­ще ва́мъ ходи́ти досто́йно Бо́гу, при­­зва́в­шему вы́ во Свое́ Ца́р­ст­во и сла́ву.
Сего́ ра́ди и мы́ благодари́мъ Бо́га непреста́н­но, я́ко прiе́мше сло́во слы́шанiя Бо́жiя от­ на́съ, прiя́сте не а́ки сло́во человѣ́ческо, но, я́коже е́сть во­и́стин­ну, сло́во Бо́жiе, е́же и дѣ́й­ст­вует­ся въ ва́съ вѣ́ру­ю­щихъ.
[Зач. 266.] Вы́ бо подо́бницы бы́сте, бра́тiе, це́рквамъ Бо́жiимъ су́щымъ во Иуде́и о Христѣ́ Иису́сѣ, зане́ та́яжде и вы́ пострада́сте от­ сво­и́хъ сплеме́н­никъ, я́коже и ті́и от­ Иуде́й,
уби́в­шихъ и Го́спода Иису́са и Его́ проро́ки, и на́съ изгна́в­шихъ, и Бо́гу не угоди́в­шихъ, и всѣ́мъ человѣ́комъ проти́вящихся,
[и] воз­браня́ющихъ на́мъ глаго́лати язы́комъ, да спасу́т­ся, во е́же испо́лнити и́мъ грѣхи́ своя́ всегда́: пости́же же на ни́хъ гнѣ́въ до конца́.
Мы́ же, бра́тiе, осиротѣ́в­ше от­ ва́съ ко вре́мени часа́ лице́мъ, а не се́рдцемъ, ли́шше тща́хомся лице́ ва́­ше ви́дѣти мно́гимъ жела́нiемъ.
Тѣ́мже хотѣ́хомъ прiити́ къ ва́мъ, а́зъ у́бо Па́велъ, еди́ною и два́жды: и воз­брани́ на́мъ сатана́.
Кто́ бо на́мъ упова́нiе или́ ра́дость или́ вѣне́цъ похвале́нiя? Не и вы́ ли предъ Го́сподемъ на́шимъ Иису́съ Христо́мъ во́ при­­ше́­ст­вiи Его́?
[Зач. 267.] Вы́ бо есте́ сла́ва на́ша и ра́дость.
Тѣ́мже уже́ не терпя́ще, благоволи́хомъ оста́тися во Аѳи́нѣхъ еди́ни,
и посла́хомъ Тимоѳе́а, бра́та на́­шего и служи́теля Бо́жiя и споспѣ́шника на́­шего во благовѣ́стiи Христо́вѣ, утверди́ти ва́съ и утѣ́шити о вѣ́рѣ ва́­шей,
я́ко ни еди́ному смуща́тися въ ско́рбехъ си́хъ: са́ми бо вѣ́сте, я́ко на сiе́ и́стое лежи́мъ {учине́ни есмы́}.
И́бо егда́ у ва́съ бѣ́хомъ, предреко́хомъ ва́мъ, я́ко и́мамы скорбѣ́ти, е́же и бы́сть, и вѣ́сте.
Сего́ ра́ди и а́зъ ктому́ не терпя́, посла́хъ разумѣ́ти вѣ́ру ва́шу, да не ка́ко искуси́лъ вы́ искуша́яй, и вотще́ бу́детъ тру́дъ на́шъ.
Ны́нѣ же при­­ше́дшу Тимоѳе́ю къ на́мъ от­ ва́съ и благовѣсти́в­шу на́мъ вѣ́ру ва́шу и любо­́вь, и я́ко и́мате па́мять о на́съ бла́гу, всегда́ жела́юще на́съ ви́дѣти, я́коже и мы́ ва́съ:
сего́ ра́ди утѣ́шихомся, бра́тiе, о ва́съ, во вся́кой ско́рби и нуждѣ́ на́­шей, ва́­шею вѣ́рою:
я́ко мы́ ны́нѣ жи́ви есмы́, а́ще вы́ сто­и́те о Го́сподѣ.
[Зач. 268.] Ко́е бо благодаре́нiе Бо́гу мо́жемъ воз­да́ти о ва́съ, о вся́кой ра́дости, е́юже ра́дуемся ва́съ ра́ди предъ Бо́гомъ на́шимъ,
но́щь и де́нь преизли́ха моля́щеся ви́дѣти лице́ ва́­ше и соверши́ти лише́нiе вѣ́ры ва́­шея?
Са́мъ же Бо́гъ и Оте́цъ на́шъ и Госпо́дь на́шъ Иису́съ Христо́съ да испра́витъ пу́ть на́шъ къ ва́мъ.
Ва́съ же Госпо́дь да умно́житъ и да избы́точе­с­т­витъ любо­́вiю дру́гъ ко дру́гу и ко всѣ́мъ, я́коже и мы́ къ ва́мъ,
во е́же утверди́ти сердца́ ва́ша непоро́чна въ святы́ни предъ Бо́гомъ и Отце́мъ на́шимъ, въ при­­ше́­ст­вiе Го́спода на́­шего Иису́са Христа́ со всѣ́ми святы́ми Его́. Ами́нь.
1 Павел напоминает о его поведении среди них. 13 Благодарит Бога, что они приняли слово Божие, даже в гонениях. 17 «Вы – слава наша и радость».
[Зач. 264.] Вы сами знаете, братия, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный;
но, прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедать вам благовестие Божие с великим подвигом.
Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства;
но, как Бог удостоил нас того, чтобы вверить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человекам, но Богу, испытующему сердца наши.
Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти: Бог свидетель!
Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других:
мы могли явиться с важностью, как Апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими.
Так мы, из усердия к вам, восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны.
[Зач. 265.] Ибо вы помните, братия, труд наш и изнурение: ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие.
Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами, верующими,
потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих,
мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в Свое Царство и славу.
Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное слово Божие, вы приняли не ка́к слово человеческое, но как слово Божие, – каково оно есть по истине, – которое и действует в вас, верующих.
[Зач. 266.] Ибо вы, братия, сделались подражателями церквам Божиим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы то же претерпели от своих единоплеменников, что и те от Иудеев,
которые убили и Господа Иисуса и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся,
которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих; но приближается на них гнев до конца.
Мы же, братия, быв разлучены с вами на короткое время лицем, а не сердцем, тем с бо́льшим желанием старались увидеть лице ваше.
И потому мы, я Павел, и раз и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана.
Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествие Его?
[Зач. 267.] Ибо вы – слава наша и радость.
1 Тимофей приносит радостные сведения о посещении их. 9 Молитва Павла о новом посещении, чтобы утвердить сердца их.
И потому, не терпя более, мы восхотели остаться в Афинах одни,
и послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей,
чтобы никто не поколебался в скорбях сих: ибо вы сами знаете, что так нам суждено.
Ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете.
Посему и я, не терпя более, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш.
Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас,
то мы, при всей скорби и нужде нашей, утешились вами, братия, ради вашей веры;
ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе.
[Зач. 268.] Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которою радуемся о вас пред Богом нашим,
ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы видеть лице ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей?
Сам же Бог и Отец наш и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам.
А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какою мы исполнены к вам,
чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцем нашим в пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь.
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов
Цитата из Библии каждое утро в Telegram.
t.me/azbible