Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Апостола Павла 1-е послание к фессалоникийцам

 
 • Тѣ́мже уже́ не терпя́ще, благоволи́хомъ оста́тися во Аѳи́нѣхъ еди́ни,
 • и посла́хомъ тимоѳе́а, бра́та на́­шего и служи́теля Бо́жiя и споспѣ́шника на́­шего во благовѣ́стiи Христо́вѣ, утверди́ти ва́съ и утѣ́шити о вѣ́рѣ ва́­шей,
 • я́ко ни еди́ному смуща́тися въ ско́рбехъ си́хъ: са́ми бо вѣ́сте, я́ко на сiе́ и́стое лежи́мъ {учине́ни есмы́}.
 • И́бо егда́ у ва́съ бѣ́хомъ, предреко́хомъ ва́мъ, я́ко и́мамы скорбѣ́ти, е́же и бы́сть, и вѣ́сте.
 • Сего́ ра́ди и а́зъ ктому́ не терпя́, посла́хъ разумѣ́ти вѣ́ру ва́шу, да не ка́ко искуси́лъ вы́ искуша́яй, и вотще́ бу́детъ тру́дъ на́шъ.
 • Ны́нѣ же при­­ше́дшу тимоѳе́ю къ на́мъ от­ ва́съ и благовѣсти́в­шу на́мъ вѣ́ру ва́шу и любо­́вь, и я́ко и́мате па́мять о на́съ бла́гу, всегда́ жела́юще на́съ ви́дѣти, я́коже и мы́ ва́съ:
 • сего́ ра́ди утѣ́шихомся, бра́тiе, о ва́съ, во вся́кой ско́рби и нуждѣ́ на́­шей, ва́­шею вѣ́рою:
 • я́ко мы́ ны́нѣ жи́ви есмы́, а́ще вы́ сто­и́те о Го́сподѣ.
 • [Зач. 268.] Ко́е бо благодаре́нiе Бо́гу мо́жемъ воз­да́ти о ва́съ, о вся́кой ра́дости, е́юже ра́дуемся ва́съ ра́ди предъ Бо́гомъ на́шимъ,
 • но́щь и де́нь преизли́ха моля́щеся ви́дѣти лице́ ва́­ше и соверши́ти лише́нiе вѣ́ры ва́­шея?
 • Са́мъ же Бо́гъ и Оте́цъ на́шъ и Госпо́дь на́шъ Иису́съ Христо́съ да испра́витъ пу́ть на́шъ къ ва́мъ.
 • Ва́съ же Госпо́дь да умно́житъ и да избы́точе­с­т­витъ любо­́вiю дру́гъ ко дру́гу и ко всѣ́мъ, я́коже и мы́ къ ва́мъ,
 • во е́же утверди́ти сердца́ ва́ша непоро́чна въ святы́ни предъ Бо́гомъ и Отце́мъ на́шимъ, въ при­­ше́­ст­вiе Го́спода на́­шего Иису́са Христа́ со всѣ́ми святы́ми его́. Ами́нь.
 • [Зач. 271.] А о лѣ́тѣхъ и о временѣ́хъ, бра́тiе, не тре́бѣ е́сть ва́мъ писа́ти,
 • са́ми бо вы́ извѣ́стно вѣ́сте, я́ко де́нь Госпо́день, я́коже та́ть въ нощи́, та́ко прiи́детъ.
 • Егда́ бо реку́тъ: ми́ръ и утвержде́нiе, тогда́ внеза́пу нападе́тъ на ни́хъ всегуби́тел­ст­во, я́коже болѣ́знь во чре́вѣ иму́щей, и не и́мутъ избѣжа́ти.
 • Вы́ же, бра́тiе, нѣ́сте во тмѣ́, да де́нь ва́съ я́коже та́ть пости́гнетъ:
 • вси́ бо вы́ сы́нове свѣ́та есте́: и сы́нове дне́: нѣ́смы но́щи, ниже́ тмы́.
 • Тѣ́мже у́бо да не спи́мъ, я́коже и про́чiи, но да бо́др­ст­вуимъ и трезви́мся.
 • Спя́щiи бо, въ нощи́ спя́тъ, и упива́ющiися въ нощи́ упива́ют­ся.
 • Мы́ же, сы́нове су́ще дне́, да трезви́мся, оболкше́ся въ броню́ вѣ́ры и любве́ и шле́мъ упова́нiя спасе́нiя,
 • [Зач. 272.] я́ко не положи́ на́съ Бо́гъ въ гнѣ́въ, но въ получе́нiе спасе́нiя Го́сподемъ на́шимъ Иису́съ Христо́мъ,
 • уме́ршимъ за на́съ, да, а́ще бди́мъ, а́ще ли спи́мъ, ку́пно съ ни́мъ живе́мъ.
 • Сего́ ра́ди утѣша́йте дру́гъ дру́га, и созида́йте кі́йждо бли́жняго, я́коже и творите́.
 • Мо́лимъ же вы́, бра́тiе, зна́йте тружда́ющихся у ва́съ, и настоя́телей ва́шихъ о Го́сподѣ, и наказу́ющихъ вы́,
 • и имѣ́йте и́хъ по преизли́ха въ любви́ за дѣ́ло и́хъ: ми́р­ст­вуйте въ себѣ́.
 • [Зач. 273.] Мо́лимъ же вы́, бра́тiе, вразумля́йте безчи́н­ныя, утѣша́йте малоду́шныя, заступа́йте немощны́я, долготерпи́те ко всѣ́мъ.
 • Блюди́те, да никто́же зла́ за зло́ кому́ воз­да́стъ: но всегда́ до́брое гони́те и дру́гъ ко дру́гу и ко всѣ́мъ.
 • Всегда́ ра́дуйтеся.
 • Непреста́н­но моли́теся.
 • О все́мъ благодари́те: сiя́ бо е́сть во́ля Бо́жiя о Христѣ́ Иису́сѣ въ ва́съ.
 • Ду́ха не угаша́йте.
 • Проро́че­ст­вiя не уничижа́йте.
 • Вся́ же искуша́юще, до́брая держи́те.
 • От вся́кiя ве́щи злы́я {от­ вся́каго ви́да зла́го} огреба́йтеся.
 • Са́мъ же Бо́гъ ми́ра да освяти́тъ ва́съ всесоверше́н­ныхъ во все́мъ: и всесоверше́нъ ва́шъ ду́хъ и душа́ и тѣ́ло непоро́чно въ при­­ше́­ст­вiе Го́спода на́­шего Иису́са Христа́ да сохрани́т­ся.
 • Вѣ́ренъ при­­зва́вый ва́съ, и́же и сотвори́тъ.
 • Бра́тiе, моли́теся о на́съ.
 • Цѣлу́йте бра́тiю всю́ лобза́нiемъ святы́мъ.
 • Заклина́ю вы́ Го́сподемъ, прочести́ посла́нiе сiе́ предъ все́ю свято́ю бра́тiею.
 • Благода́ть Го́спода на́­шего Иису́са Христа́ съ ва́ми. Ами́нь.
  Коне́цъ пе́рвому посла́нiю е́же къ Ѳессалони́комъ: и́мать въ себѣ́ гла́въ 5, зача́лъ же церко́вныхъ 12
 • И потому, не терпя более, мы восхотели остаться в Афинах одни,
 • и послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей,
 • чтобы никто не поколебался в скорбях сих: ибо вы сами знаете, что так нам суждено.
 • Ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете.
 • Посему и я, не терпя более, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш.
 • Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас,
 • то мы, при всей скорби и нужде нашей, утешились вами, братия, ради вашей веры;
 • ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе.
 • [Зач. 268.] Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которою радуемся о вас пред Богом нашим,
 • ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы видеть лице ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей?
 • Сам же Бог и Отец наш и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам.
 • А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какою мы исполнены к вам,
 • чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцем нашим в пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь.
 • [Зач. 271.] О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братия,
 • ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью.
 • Ибо, когда будут говорить: «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут.
 • Но вы, братия, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать.
 • Ибо все вы – сыны света и сыны дня: мы – не сыны ночи, ни тьмы.
 • Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться.
 • Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью.
 • Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облекшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения,
 • [Зач. 272.] потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа,
 • умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли, или спим, жили вместе с Ним.
 • Посему увещавайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете.
 • Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас,
 • и почитать их преимущественно с любовью за дело их; будьте в мире между собою.
 • [Зач. 273.] Умоляем также вас, братия, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем.
 • Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло; но всегда ищите добра и друг другу и всем.
 • Всегда радуйтесь.
 • Непрестанно молитесь.
 • За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе.
 • Духа не угашайте.
 • Пророчества не уничижайте.
 • Все испытывайте, хорошего держитесь.
 • Удерживайтесь от всякого рода зла.
 • Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа.
 • Верен Призывающий вас, Который и сотворит сие.
 • Братия! молитесь о нас.
 • Приветствуйте всех братьев лобзанием святым.
 • Заклинаю вас Господом прочитать сие послание всем святым братиям.
 • Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь.