Скрыть
4:2
4:5
4:10
4:13
4:18
Глава 5 
5:4
5:7
5:11
5:12
5:13
5:16
5:18
5:19
5:22
5:26
5:27
5:28
Церковнославянский (рус)
[Зач. 269.] Тѣ́мже у́бо, бра́тiе, про́симъ вы́ и мо́лимъ о Христѣ́ Иису́сѣ, я́коже прiя́сте от­ на́съ, ка́ко подоба́етъ ва́мъ ходи́ти и угожда́ти Богови, я́коже и хо́дите, да избы́точе­ст­вуете па́че:
вѣ́сте бо, какова́ повелѣ́нiя да́хомъ ва́мъ Го́сподемъ Иису́сомъ.
Сiя́ бо е́сть во́ля Бо́жiя, свя́тость ва́ша, храни́ти себе́ самѣ́хъ от­ блуда́,
[и] вѣ́дѣти кому́ждо от­ ва́съ сво́й сосу́дъ стяжава́ти во святы́ни и че́сти,
[а] не въ стра́сти по́хотнѣй, я́коже и язы́цы не вѣ́дящiи Бо́га,
[и] е́же не преступа́ти и лихо­и́м­ст­вовати въ ве́щи бра́та сво­его́: зане́ мсти́тель е́сть Госпо́дь о всѣ́хъ си́хъ, я́коже и пре́жде реко́хомъ къ ва́мъ и засвидѣ́тел­ст­вовахомъ.
Не при­­зва́ бо на́съ Бо́гъ на нечистоту́, но во свя́тость.
Тѣ́мже у́бо от­мета́яй не человѣ́ка от­мета́етъ, но Бо́га, Да́в­шаго Ду́ха Сво­его́ Свята́го въ на́съ.
О братолю́бiи же, не тре́буете, да пи́шет­ся къ ва́мъ, са́ми бо вы́ Бо́гомъ уче́ни есте́, е́же люби́ти дру́гъ дру́га:
и́бо творите́ то́ ко все́й бра́тiи, су́щей во все́й Македо́нiи. Мо́лимъ же вы́, бра́тiе, избы́точе­с­т­вовати па́че,
и любе́зно при­­лѣжа́ти, е́же безмо́лв­ст­вовати и дѣ́яти своя́ и дѣ́лати сво­и́ма рука́ма, я́коже повелѣ́хомъ ва́мъ:
да хо́дите благообра́зно ко внѣ́шнимъ и ни чесого́же тре́буете.
[Зач. 270.] Не хощу́ же ва́съ, бра́тiе, не вѣ́дѣти о уме́ршихъ, да не скорбите́, я́коже и про́чiи не иму́щiи упова́нiя.
А́ще бо вѣ́руемъ, я́ко Иису́съ у́мре и воскре́се, та́ко и Бо́гъ уме́ршыя во Иису́сѣ при­­веде́тъ съ Ни́мъ.
Сiе́ бо ва́мъ глаго́лемъ сло́вомъ Госпо́днимъ, я́ко мы́ живу́щiи, оста́в­шiи въ при­­ше́­ст­вiе Госпо́дне, не и́мамы предвари́ти уме́ршихъ:
я́ко Са́мъ Госпо́дь въ повелѣ́нiи, во гла́сѣ Арха́нгеловѣ и въ трубѣ́ Бо́жiи сни́детъ съ небесе́, и ме́ртвiи о Христѣ́ воскре́снутъ пе́рвѣе:
пото́мъ же мы́, живу́щiи оста́в­шiи, ку́пно съ ни́ми восхище́ни бу́демъ на о́блацѣхъ въ срѣ́тенiе Госпо́дне на воз­ду́сѣ, и та́ко всегда́ съ Го́сподемъ бу́демъ.
Тѣ́мже утѣша́йте дру́гъ дру́га въ словесѣ́хъ си́хъ.
[Зач. 271.] А о лѣ́тѣхъ и о временѣ́хъ, бра́тiе, не тре́бѣ е́сть ва́мъ писа́ти,
са́ми бо вы́ извѣ́стно вѣ́сте, я́ко де́нь Госпо́день, я́коже та́ть въ нощи́, та́ко прiи́детъ.
Егда́ бо реку́тъ: ми́ръ и утвержде́нiе, тогда́ внеза́пу нападе́тъ на ни́хъ всегуби́тел­ст­во, я́коже болѣ́знь во чре́вѣ иму́щей, и не и́мутъ избѣжа́ти.
Вы́ же, бра́тiе, нѣ́сте во тмѣ́, да де́нь ва́съ я́коже та́ть пости́гнетъ:
вси́ бо вы́ сы́нове свѣ́та есте́: и сы́нове дне́: нѣ́смы но́щи, ниже́ тмы́.
Тѣ́мже у́бо да не спи́мъ, я́коже и про́чiи, но да бо́др­ст­вуимъ и трезви́мся.
Спя́щiи бо, въ нощи́ спя́тъ, и упива́ющiися въ нощи́ упива́ют­ся.
Мы́ же, сы́нове су́ще дне́, да трезви́мся, оболкше́ся въ броню́ вѣ́ры и любве́ и шле́мъ упова́нiя спасе́нiя,
[Зач. 272.] я́ко не положи́ на́съ Бо́гъ въ гнѣ́въ, но въ получе́нiе спасе́нiя Го́сподемъ на́шимъ Иису́съ Христо́мъ,
уме́ршимъ за на́съ, да, а́ще бди́мъ, а́ще ли спи́мъ, ку́пно съ Ни́мъ живе́мъ.
Сего́ ра́ди утѣша́йте дру́гъ дру́га, и созида́йте кі́йждо бли́жняго, я́коже и творите́.
Мо́лимъ же вы́, бра́тiе, зна́йте тружда́ющихся у ва́съ, и настоя́телей ва́шихъ о Го́сподѣ, и наказу́ющихъ вы́,
и имѣ́йте и́хъ по преизли́ха въ любви́ за дѣ́ло и́хъ: ми́р­ст­вуйте въ себѣ́.
[Зач. 273.] Мо́лимъ же вы́, бра́тiе, вразумля́йте безчи́н­ныя, утѣша́йте малоду́шныя, заступа́йте немощны́я, долготерпи́те ко всѣ́мъ.
Блюди́те, да никто́же зла́ за зло́ кому́ воз­да́стъ: но всегда́ до́брое гони́те и дру́гъ ко дру́гу и ко всѣ́мъ.
Всегда́ ра́дуйтеся.
Непреста́н­но моли́теся.
О все́мъ благодари́те: сiя́ бо е́сть во́ля Бо́жiя о Христѣ́ Иису́сѣ въ ва́съ.
Ду́ха не угаша́йте.
Проро́че­ст­вiя не уничижа́йте.
Вся́ же искуша́юще, до́брая держи́те.
От вся́кiя ве́щи злы́я {от­ вся́каго ви́да зла́го} огреба́йтеся.
Са́мъ же Бо́гъ ми́ра да освяти́тъ ва́съ всесоверше́н­ныхъ во все́мъ: и всесоверше́нъ ва́шъ ду́хъ и душа́ и тѣ́ло непоро́чно въ при­­ше́­ст­вiе Го́спода на́­шего Иису́са Христа́ да сохрани́т­ся.
Вѣ́ренъ При­­зва́вый ва́съ, И́же и сотвори́тъ.
Бра́тiе, моли́теся о на́съ.
Цѣлу́йте бра́тiю всю́ лобза́нiемъ святы́мъ.
Заклина́ю вы́ Го́сподемъ, прочести́ посла́нiе сiе́ предъ все́ю свято́ю бра́тiею.
Благода́ть Го́спода на́­шего Иису́са Христа́ съ ва́ми. Ами́нь.
Коне́цъ пе́рвому посла́нiю е́же къ Ѳессалони́комъ: и́мать въ себѣ́ гла́въ 5, зача́лъ же церко́вныхъ 12
[Зач. 269.] За сим, братия, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали,
ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса.
Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда;
чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести,
а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога;
чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво: потому что Господь – мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали.
Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости.
Итак непокорный непокорен не человеку, но Богу, Который и дал нам Духа Своего Святаго.
О братолюбии же нет нужды писать к вам; ибо вы сами научены Богом любить друг друга,
ибо вы так и поступаете со всеми братиями по всей Македонии. Умоляем же вас, братия, более преуспевать
и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам;
чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались.
[Зач. 270.] Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды.
Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним.
Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших,
потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде;
потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем.
Итак утешайте друг друга сими словами.
[Зач. 271.] О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братия,
ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью.
Ибо, когда будут говорить: «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут.
Но вы, братия, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать.
Ибо все вы – сыны света и сыны дня: мы – не сыны ночи, ни тьмы.
Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться.
Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью.
Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облекшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения,
[Зач. 272.] потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа,
умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли, или спим, жили вместе с Ним.
Посему увещавайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете.
Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас,
и почитать их преимущественно с любовью за дело их; будьте в мире между собою.
[Зач. 273.] Умоляем также вас, братия, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем.
Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло; но всегда ищите добра и друг другу и всем.
Всегда радуйтесь.
Непрестанно молитесь.
За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе.
Духа не угашайте.
Пророчества не уничижайте.
Все испытывайте, хорошего держитесь.
Удерживайтесь от всякого рода зла.
Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа.
Верен Призывающий вас, Который и сотворит сие.
Братия! молитесь о нас.
Приветствуйте всех братьев лобзанием святым.
Заклинаю вас Господом прочитать сие послание всем святым братиям.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь.
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов
Цитата из Библии каждое утро в Telegram.
t.me/azbible