Скрыть
2:1
2:3
2:5
2:10
2:15
[Зач. 282.] Молю́ у́бо пре́жде всѣ́хъ твори́ти моли́твы, моле́нiя, проше́нiя, благодаре́нiя за вся́ человѣ́ки,
за царя́ и за всѣ́хъ, и́же во вла́сти су́ть, да ти́хое и безмо́лвное житiе́ поживе́мъ во вся́цѣмъ благо­че́стiи и чи́стотѣ́:
сiе́ бо добро́ и прiя́тно предъ Спаси́телемъ на́шимъ Бо́гомъ,
И́же всѣ́мъ человѣ́комъ хо́щетъ спасти́ся и въ ра́зумъ и́стины прiити́.
Еди́нъ бо е́сть Бо́гъ, и еди́нъ хода́тай Бо́га и человѣ́ковъ, человѣ́къ Христо́съ Иису́съ,
да́вый Себе́ избавле́нiе за всѣ́хъ: свидѣ́тел­ст­во времены́ сво­и́ми,
въ не́же поста́вленъ бы́хъ а́зъ проповѣ́дникъ и апо́столъ, и́стину глаго́лю о Христѣ́, не лгу́, учи́тель язы́ковъ въ вѣ́рѣ и и́стинѣ.
Хощу́ у́бо, да моли́твы творя́тъ му́жiе на вся́цѣмъ мѣ́стѣ, воз­дѣ́юще преподо́бныя ру́ки безъ гнѣ́ва и размышле́нiя:
та́кожде и жены́ во украше́нiи лѣ́потнѣмъ, со стыдѣ́нiемъ и цѣлому́дрiемъ да украша́ютъ себе́ не въ плете́нiихъ, ни зла́томъ, или́ би́серми, или́ ри́зами многоцѣ́н­ными,
но, е́же подоба́етъ жена́мъ обѣщава́ющымся благо­че́стiю, дѣ́лы благи́ми.
Жена́ въ безмо́лвiи да учи́т­ся со вся́кимъ покоре́нiемъ:
женѣ́ же учи́ти не повелѣва́ю, ниже́ владѣ́ти му́жемъ, но бы́ти въ безмо́лвiи.
Ада́мъ бо пре́жде со́зданъ бы́сть, пото́мъ же Е́ва:
и Ада́мъ не прельсти́ся, жена́ же прельсти́в­шися, въ преступле́нiи бы́сть:
спасе́т­ся же чадоро́дiя ра́ди{чрезъ чадоро́дiе}, а́ще пребу́детъ въ вѣ́рѣ и любви́ и во святы́ни съ цѣлому́дрiемъ.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible