Скрыть
4:2
4:3
4:4
4:5
4:6
4:7
4:9
4:10
4:11
4:12
4:13
4:14
4:15
Ду́хъ же я́в­с­т­вен­нѣ глаго́летъ, я́ко въ послѣ́дняя времена́ от­сту́пятъ нѣ́цыи от­ вѣ́ры, вне́млюще духово́мъ ле́стчымъ и уче́ниемъ бѣсо́вскимъ,
въ лицемѣ́рiи лжеслове́сникъ, сожже́н­ныхъ сво­е́ю со́вѣстiю,
воз­браня́ющихъ жени́тися, удаля́тися от­ бра́­шенъ, я́же Бо́гъ сотвори́ въ снѣде́нiе со благодаре́нiемъ вѣ́рнымъ и позна́в­шымъ и́стину.
[Зач. 285А.] Зане́ вся́кое созда́нiе Бо́жiе добро́, и ничто́же от­ме́тно, со благодаре́нiемъ прiе́млемо,
освяща́ет­ся бо сло́вомъ Бо́жiимъ и моли́твою.
Сiя́ вся́ сказу́я бра́тiи, до́бръ бу́деши служи́тель Иису́са Христа́, пита́емь словесы́ вѣ́ры и до́брымъ уче́нiемъ, ему́же послѣ́довалъ еси́.
Скве́рныхъ же и ба́бiихъ ба́сней от­рица́йся, обуча́й же себе́ ко благо­че́стiю:
тѣле́сное бо обуче́нiе вма́лѣ е́сть поле́зно, а благо­че́стiе на все́ поле́зно е́сть, обѣтова́нiе имѣ́ющее живота́ ны́нѣшняго и гряду́щаго.
[Зач. 285Б.] Вѣ́рно сло́во и вся́каго прiя́тiя досто́йно.
На сiе́ бо и тружда́емся и поноша́еми есмы́, я́ко упова́хомъ на Бо́га жи́ва, И́же е́сть Спаси́тель всѣ́мъ человѣ́комъ, па́че же вѣ́рнымъ.
Завѣщава́й сiя́ и учи́.
Никто́же о ю́ности тво­е́й да неради́тъ: но о́бразъ бу́ди вѣ́рнымъ сло́вомъ, житiе́мъ, любо­́вiю, ду́хомъ, вѣ́рою, чи́стото́ю.
До́ндеже прiиду́, внемли́ чте́нiю, утѣше́нiю, уче́нiю.
Не неради́ о сво­е́мъ дарова́нiи живу́щемъ въ тебѣ́, е́же дано́ тебѣ́ бы́сть проро́че­с­т­вомъ съ воз­ложе́нiемъ ру́къ свяще́н­ниче­ст­ва.
Въ си́хъ по­уча́йся, въ си́хъ пребыва́й, [въ си́хъ разумѣва́й,] да преспѣя́нiе твое́ явле́но бу́детъ во всѣ́хъ.
Внима́й себѣ́ и уче́нiю и пребыва́й въ ни́хъ: сiя́ бо творя́, и са́мъ спасе́шися и послу́ша­ю­щiи тебе́.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible