Апостола Павла 1-е послание к Тимофею, 4:16

 
 • Дх7ъ же ћв­с­т­вен­нэ гlетъ, ћкw въ послBднzz временA t­стyпzтъ нёцыи t­ вёры, внeмлюще духовHмъ лeстчымъ и3 ўчeніємъ бэсHвскимъ,
 • въ лицемёріи лжесловє1сникъ, сожжeн­ныхъ сво­eю с0вэстію,
 • воз­бранsющихъ жени1тисz, ўдалsтисz t­ брa­шенъ, ±же бг7ъ сотвори2 въ снэдeніе со благодарeніемъ вBрнымъ и3 познaв­шымъ и4стину.
 • [(ҐЗа? 285.Ґ)] ЗанE всsкое создaніе б9іе добро2, и3 ничт0же t­мeтно, со благодарeніемъ пріeмлемо,
 • њсщ7aет­сz бо сл0вомъ б9іимъ и3 моли1твою.
 • Сі‰ вс‰ сказyz брaтіи, д0бръ бyдеши служи1тель їи7са хrтA, питaемь словесы2 вёры и3 д0брымъ ўчeніемъ, є3мyже послёдовалъ є3си2.
 • Сквeрныхъ же и3 бaбіихъ бaсней t­рицaйсz, њбучaй же себE ко бlгочcтію:
 • тэлeсное бо њбучeніе вмaлэ є4сть полeзно, ґ бlгочcтіе на всE полeзно є4сть, њбэтовaніе и3мёющее животA н­н7эшнzгw и3 грzдyщагw.
 • [За?.] Вёрно сл0во и3 всsкагw пріsтіz дост0йно.
 • На сіe бо и3 труждaемсz и3 поношaеми є3смы2, ћкw ўповaхомъ на бг7а жи1ва, и4же є4сть сп7си1тель всBмъ человёкwмъ, пaче же вBрнымъ.
 • Завэщавaй сі‰ и3 ўчи2.
 • Никт0же њ ю4ности тво­eй да неради1тъ: но њ1бразъ бyди вBрнымъ сл0вомъ, житіeмъ, любо­1вію, дyхомъ, вёрою, чтcот0ю.
 • Д0ндеже пріидY, внемли2 чтeнію, ўтэшeнію, ўчeнію.
 • Не неради2 њ сво­eмъ даровaніи живyщемъ въ тебЁ, є4же дано2 тебЁ бhсть прbр0че­с­т­вомъ съ воз­ложeніемъ рyкъ свzщeн­ниче­ст­ва.
 • Въ си1хъ по­учaйсz, въ си1хъ пребывaй, [въ си1хъ разумэвaй,] да преспэsніе твоE kвлeно бyдетъ во всёхъ.
 • Внимaй себЁ и3 ўчeнію и3 пребывaй въ ни1хъ: сі‰ бо творS, и3 сaмъ спасeшисz и3 послyша­ю­щіи тебє2.
 • Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским,
 • через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей,
 • запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением.
 • [Зач. 285А.] Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением,
 • потому что освящается словом Божиим и молитвою.
 • Внушая сие братиям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал.
 • Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии,
 • ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей.
 • [Зач. 285Б.] Слово сие верно и всякого принятия достойно.
 • Ибо мы для того и трудимся и поношения терпим, что уповаем на Бога живаго, Который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных.
 • Проповедуй сие и учи.
 • Никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте.
 • Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением.
 • Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства.
 • О сем заботься, в сем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден.
 • Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя.
 • А Дух ясно говорить, що від віри відступляться дехто в останні часи, ті, хто слухає духів підступних і наук демонів,
 • хто в лицемірстві говорить неправду, і спалив сумління своє,
 • хто одружуватися забороняє, наказує стримуватися від їжі, яку Бог створив на поживу з подякою віруючим та тим, хто правду пізнав.
 • Кожне бо Боже твориво добре, і ніщо не негідне, що приймаємо з подякою,
 • воно бо освячується Божим Словом і молитвою.
 • Як будеш оце подавати братам, то будеш ти добрий служитель Христа Ісуса, годований словами віри та доброї науки, що за нею слідом ти пішов.
 • Цурайся нечистих та бабських байок, а вправляйся в благочесті.
 • Бо вправа тілесна мало корисна, а благочестя корисне на все, бо має обітницю життя теперішнього та майбутнього.
 • Вірне це слово, і гідне всякого прийняття!
 • Бо на це ми й працюємо і зносимо ганьбу, що надію кладемо на Бога Живого, Який усім людям Спаситель, найбільше ж для вірних.
 • Наказуй оце та навчай!
 • Нехай молодим твоїм віком ніхто не гордує, але будь зразком для вірних у слові, у житті, у любові, у дусі, у вірі, у чистості!
 • Поки прийду я, пильнуй читання, нагадування та науки!
 • Не занедбуй благодатного дара в собі, що був даний тобі за пророцтвом із покладенням рук пресвітерів.
 • Про це піклуйся, у цім пробувай, щоб успіх твій був явний для всіх!
 • Уважай на самого себе та на науку, тримайся цього.
  Бо чинячи так, ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає!
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта