Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Апостола Павла 1-е послание к Тимофею

 
 • Ду́хъ же я́в­с­т­вен­нѣ глаго́летъ, я́ко въ послѣ́дняя времена́ от­сту́пятъ нѣ́цыи от­ вѣ́ры, вне́млюще духово́мъ ле́стчымъ и уче́ниемъ бѣсо́вскимъ,
 • въ лицемѣ́рiи лжеслове́сникъ, сожже́н­ныхъ сво­е́ю со́вѣстiю,
 • воз­браня́ющихъ жени́тися, удаля́тися от­ бра́­шенъ, я́же Бо́гъ сотвори́ въ снѣде́нiе со благодаре́нiемъ вѣ́рнымъ и позна́в­шымъ и́стину.
 • [Зач. 285А.] Зане́ вся́кое созда́нiе Бо́жiе добро́, и ничто́же от­ме́тно, со благодаре́нiемъ прiе́млемо,
 • освяща́ет­ся бо сло́вомъ Бо́жiимъ и моли́твою.
 • Сiя́ вся́ сказу́я бра́тiи, до́бръ бу́деши служи́тель Иису́са Христа́, пита́емь словесы́ вѣ́ры и до́брымъ уче́нiемъ, ему́же послѣ́довалъ еси́.
 • Скве́рныхъ же и ба́бiихъ ба́сней от­рица́йся, обуча́й же себе́ ко благо­че́стiю:
 • тѣле́сное бо обуче́нiе вма́лѣ е́сть поле́зно, а благо­че́стiе на все́ поле́зно е́сть, обѣтова́нiе имѣ́ющее живота́ ны́нѣшняго и гряду́щаго.
 • [Зач. 285Б.] Вѣ́рно сло́во и вся́каго прiя́тiя досто́йно.
 • На сiе́ бо и тружда́емся и поноша́еми есмы́, я́ко упова́хомъ на Бо́га жи́ва, и́же е́сть спаси́тель всѣ́мъ человѣ́комъ, па́че же вѣ́рнымъ.
 • Завѣщава́й сiя́ и учи́.
 • Никто́же о ю́ности тво­е́й да неради́тъ: но о́бразъ бу́ди вѣ́рнымъ сло́вомъ, житiе́мъ, любо­́вiю, ду́хомъ, вѣ́рою, чи́стото́ю.
 • До́ндеже прiиду́, внемли́ чте́нiю, утѣше́нiю, уче́нiю.
 • Не неради́ о сво­е́мъ дарова́нiи живу́щемъ въ тебѣ́, е́же дано́ тебѣ́ бы́сть проро́че­с­т­вомъ съ воз­ложе́нiемъ ру́къ свяще́н­ниче­ст­ва.
 • Въ си́хъ по­уча́йся, въ си́хъ пребыва́й, [въ си́хъ разумѣва́й,] да преспѣя́нiе твое́ явле́но бу́детъ во всѣ́хъ.
 • Внима́й себѣ́ и уче́нiю и пребыва́й въ ни́хъ: сiя́ бо творя́, и са́мъ спасе́шися и послу́ша­ю­щiи тебе́.
 • [Зач. 285В.] Ста́рцу не твори́ па́кости, но утѣша́й {ста́рца не укоря́й, но умоля́й} я́коже отца́: ю́ношы, я́коже бра́тiю:
 • ста́рицы, я́коже ма́тери: ю́ныя, я́коже сестры́, со вся́кою чистото́ю.
 • Вдови́цы чти́ су́щыя и́стин­ныя вдови́цы.
 • А́ще же ка́я вдови́ца ча́да или́ вну́чата и́мать, да уча́т­ся пре́жде сво́й до́мъ благо­че́сти́во устро́ити и взае́мъ воз­дая́ти роди́телемъ: сiе́ бо е́сть благо­уго́дно предъ Бо́гомъ.
 • А су́щая и́стин­ная вдови́ца и уедине́на, упова́етъ на Бо́га и пребыва́етъ въ моли́твахъ и моле́нiихъ де́нь и но́щь:
 • пита́ющаяся же простра́н­но, жива́ умерла́.
 • И сiя́ завѣщава́й, да непоро́чни бу́дутъ.
 • А́ще же кто́ о сво­и́хъ, па́че же о при́сныхъ {о дома́шнихъ} не промышля́етъ, вѣ́ры от­ве́ргл­ся е́сть и невѣ́рнаго го́ршiй е́сть.
 • Вдови́ца же да при­­чита́ет­ся не ме́нши лѣ́тъ шести́десятихъ, бы́в­ши еди́ному му́жу жена́,
 • въ дѣ́лѣхъ до́брыхъ свидѣ́тел­ст­вуема, а́ще ча́да воспита́ла е́сть, а́ще святы́хъ но́зѣ умы́, а́ще стра́н­ныя прiя́тъ, а́ще ско́рбнымъ утѣше́нiе бы́сть {ско́рбныхъ снабдѣ́}, а́ще вся́кому дѣ́лу бла́гу послѣ́довала е́сть.
 • [Зач. 286.] Ю́ныхъ же вдови́цъ от­рица́йся: егда́ бо разсвирѣ́пѣютъ о Христѣ́ {проти́ву Христа́}, посяга́ти хотя́тъ,
 • иму́щыя грѣ́хъ, я́ко пе́рвыя вѣ́ры от­верго́шася:
 • ку́пно же и пра́здны уча́т­ся обходи́ти до́мы, не то́чiю же пра́здны, но и бляди́вы и оплази́вы {любо­пы́тны}, глаго́лющыя, я́же не подоба́етъ.
 • Хощу́ у́бо ю́нымъ вдови́цамъ посяга́ти, ча́да ражда́ти, до́мъ стро́ити, ни еди́ны же вины́ дая́ти проти́вному хулы́ ра́ди:
 • се́ бо нѣ́кiя разврати́шася вслѣ́дъ сатаны́.
 • А́ще кто́ вѣ́ренъ или́ вѣ́рна и́мать вдови́цы, да довли́тъ и́хъ, и да не тяготи́т­ся це́рковь, да су́щихъ и́стин­ныхъ вдови́цъ удово́литъ.
 • Прилѣжа́щiи же до́брѣ пресви́тери сугу́быя че́сти да сподобля́ют­ся: па́че же тружда́ющiися въ сло́вѣ и уче́нiи.
 • Глаго́летъ бо писа́нiе: вола́ молотя́ща не оброти́ши: и: досто́инъ дѣ́латель мзды́ сво­ея́.
 • На пресви́тера хулы́ не прiе́мли, ра́звѣ при­­ двою́ или́ трiе́хъ свидѣ́телехъ.
 • Согрѣша́ющихъ же предъ всѣ́ми облича́й, да и про́чiи стра́хъ и́мутъ.
 • Засвидѣ́тел­ст­вую предъ Бо́гомъ, и Го́сподемъ Иису́съ Христо́мъ, и избра́н­ными [его́] а́нгелы, да сiя́ сохрани́ши безъ лицемѣ́рiя, ничесо́же творя́ по уклоне́нiю.
 • [Зач. 287.] Руки́ ско́ро не воз­лага́й ни на кого́же, ниже́ при­­обща́йся чужы́мъ грѣхо́мъ: себе́ чи́ста соблюда́й.
 • Ктому́ не пі́й воды́, но ма́ло вина́ прiе́мли, стома́ха ра́ди тво­его́ и ча́стыхъ тво­и́хъ неду́говъ.
 • Нѣ́кихъ [же] человѣ́къ грѣси́ предъявле́ни су́ть, предваря́юще на су́дъ: нѣ́кимъ же и послѣ́д­ст­вуютъ.
 • Та́кожде и до́брая дѣла́ предъявле́на су́ть: и су́щая и́нако, утаи́тися не мо́гутъ.
 • Ели́цы су́ть подъ и́гомъ раби́, сво­и́хъ госпо́дiй вся́кiя че́сти да сподобля́ютъ, да и́мя Бо́жiе не ху́лит­ся и уче́нiе.
 • Иму́щiи же вѣ́рныхъ госпо́дiй да не нерадя́тъ о ни́хъ, поне́же бра́тiя су́ть: но па́че да рабо́таютъ, зане́ вѣ́рни су́ть и воз­лю́блени, и́же благода́ть воспрiе́млющiи. Сiя́ учи́ и моли́.
 • А́ще ли кто́ и́нако учи́тъ и не при­­ступа́етъ къ здра́вымъ словесе́мъ Го́спода на́­шего Иису́са Христа́ и уче́нiю, е́же по благовѣ́рiю,
 • разгордѣ́ся, ничто́же вѣ́дый, но неду́гуяй о стяза́нiихъ и словопрѣ́нiихъ, от­ ни́хже быва́етъ за́висть, рве́нiе, хулы́, непщева́нiя лука́ва,
 • бесѣ́ды злы́я растлѣ́н­ныхъ человѣ́ковъ умо́мъ и лише́н­ныхъ и́стины, непщу́ющихъ при­­обрѣ́тенiе бы́ти благо­че́стiе. Отступа́й от­ таковы́хъ.
 • Е́сть же сниска́нiе ве́лiе благо­че́стiе съ дово́л­ст­вомъ.
 • Ничто́же бо внесо́хомъ въ мíръ се́й: я́вѣ, я́ко ниже́ изнести́ что́ мо́жемъ.
 • Имѣ́юще же пи́щу и одѣя́нiе, си́ми дово́лни бу́демъ.
 • А хотя́щiи богати́тися впа́даютъ въ напа́сти и сѣ́ть, и въ по́хоти мно́ги несмы́слен­ны и врежда́ющыя, я́же погружа́ютъ человѣ́ки во всегуби́тел­ст­во и поги́бель:
 • ко́рень бо всѣ́мъ злы́мъ сребролю́бiе е́сть, его́же нѣ́цыи жела́юще заблуди́ша от­ вѣ́ры, и себе́ при­­гвоз­ди́ша болѣ́знемъ мно́гимъ.
 • Ты́ же, о, человѣ́че Бо́жiй, си́хъ бѣ́гай: [Зач. 288.] гони́ же пра́вду, благо­че́стiе, вѣ́ру, любо­́вь, терпѣ́нiе, кро́тость:
 • подвиза́йся до́брымъ по́двигомъ вѣ́ры, е́млися за вѣ́чную жи́знь, въ ню́же и зва́нъ бы́лъ еси́, и исповѣ́далъ еси́ до́брое исповѣ́данiе предъ мно́гими свидѣ́тели.
 • Завѣщава́ю ти́ предъ Бо́гомъ оживля́ющимъ вся́ческая, и Христо́мъ Иису́сомъ свидѣ́тел­ст­вовав­шимъ при­­ понті́йстѣмъ пила́тѣ до́брое исповѣ́данiе:
 • соблюсти́ тебѣ́ за́повѣдь нескве́рну и незазо́рну, да́же до явле́нiя Го́спода на́­шего Иису́са Христа́,
 • е́же во своя́ времена́ яви́тъ блаже́н­ный и еди́нъ си́льный, Ца́рь ца́р­ст­ву­ю­щихъ и Госпо́дь госпо́д­ст­ву­ю­щихъ,
 • еди́нъ имѣ́яй безсме́ртiе и во свѣ́тѣ живы́й непристу́пнѣмъ, его́же никто́же ви́дѣлъ е́сть от­ человѣ́къ, ниже́ ви́дѣти мо́жетъ: ему́же че́сть и держа́ва вѣ́чная. Ами́нь.
 • [Зач. 289.] Бога́тымъ въ ны́нѣшнемъ вѣ́цѣ запреща́й не высокому́др­ст­вовати, ниже́ упова́ти на бога́т­ст­во погиба́ющее, но на Бо́га жи́ва, даю́щаго на́мъ вся́ оби́лно въ наслажде́нiе:
 • благо́е дѣ́лати, богати́тися въ дѣ́лѣхъ до́брыхъ, благопода́тливымъ бы́ти, общи́телнымъ,
 • сокро́вищу­ю­ще себѣ́ основа́нiе добро́ въ бу́дущее, да прiи́мутъ вѣ́чную жи́знь.
 • О, тимоѳе́е, преда́нiе сохрани́, уклоня́яся скве́рныхъ суесло́вiй и прекосло́вiй лжеиме́н­наго ра́зума:
 • о не́мже нѣ́цыи хва́лящеся, о вѣ́рѣ погрѣши́ша. Благода́ть съ тобо́ю. Ами́нь.
  Коне́цъ посла́нiю пе́рвому е́же къ тимоѳе́ю свята́го апо́стола па́вла: и́мать въ себѣ́ гла́въ 6, зача́лъ же церко́вныхъ 12.
 • Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским,
 • через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей,
 • запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением.
 • [Зач. 285А.] Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением,
 • потому что освящается словом Божиим и молитвою.
 • Внушая сие братиям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал.
 • Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии,
 • ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей.
 • [Зач. 285Б.] Слово сие верно и всякого принятия достойно.
 • Ибо мы для того и трудимся и поношения терпим, что уповаем на Бога живаго, Который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных.
 • Проповедуй сие и учи.
 • Никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте.
 • Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением.
 • Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства.
 • О сем заботься, в сем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден.
 • Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя.
 • [Зач. 285В.] Старца не укоряй, но увещевай, как отца; младших, как братьев;
 • стариц, как матерей; молодых, как сестер, со всякою чистотою.
 • Вдовиц почитай, истинных вдовиц.
 • Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу.
 • Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь;
 • а сластолюбивая заживо умерла.
 • И сие внушай им, чтобы были беспорочны.
 • Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного.
 • Вдовица должна быть избираема не менее, как шестидесятилетняя, бывшая женою одного мужа,
 • известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу.
 • [Зач. 286.] Молодых же вдовиц не принимай, ибо они, впадая в роскошь в противность Христу, желают вступать в брак.
 • Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру;
 • притом же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны, и говорят, чего не должно.
 • Итак я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию;
 • ибо некоторые уже совратились вслед сатаны.
 • Если какой верный или верная имеет вдов, то должны их довольствовать и не обременять Церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц.
 • Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении.
 • Ибо Писание говорит: не заграждай рта у вола молотящего; и: трудящийся достоин награды своей.
 • Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях.
 • Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели.
 • Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными Ангелами заклинаю тебя сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по пристрастию.
 • [Зач. 287.] Рук ни на кого не возлагай поспешно, и не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым.
 • Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина, ради желудка твоего и частых твоих недугов.
 • Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии.
 • Равным образом и добрые дела явны; а если и не таковы, скрыться не могут.
 • Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учение.
 • Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья; но тем более должны служить им, что они верные и возлюбленные и благодетельствуют им. Учи сему и увещевай.
 • Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии,
 • тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходят зависть, распри, злоречия, лукавые подозрения.
 • Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких.
 • Великое приобретение – быть благочестивым и довольным.
 • Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести из него.
 • Имея пропитание и одежду, будем довольны тем.
 • А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу;
 • ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям.
 • Ты же, человек Божий, [Зач. 288.] убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости.
 • Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями.
 • Пред Богом, все животворящим, и пред Христом Иисусом, Который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание, завещеваю тебе
 • соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа,
 • которое в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих,
 • единый имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном свете, Которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная! Аминь.
 • [Зач. 289.] Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живаго, дающего нам всё обильно для наслаждения;
 • чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны,
 • собирая себе сокровище, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни.
 • О, Тимофей! храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прекословий лжеименного знания,
 • которому предавшись, некоторые уклонились от веры. Благодать с тобою. Аминь.
 • Дух жа ясна кажа, што ў апошнія часы́ адступяць некаторыя ад веры, схіля́ючыся да духаў падману і да вучэнняў дэманскіх,
 • праз крывадушнасць ілгуноўз іхзаклеймава́ным сумленнем,
 • якія забараняюць жаніцца і ўжыва́ць ежу, якую Бог стварыў для таго, каб веруючыя і тыя, што спазналі ісціну, прымаліяе з падзякаю.
 • Бо усё, ство́ранае Богам, — добрае, і нельгаадкіда́ць нічога, калі яно прыма́ецца з падзякаю,
 • таму што яно асвяча́ецца словам Божым і малітваю.
 • Настаўляючыў гэтым братоў, будзеш добрым служыцелем Іісуса Хрыста, узгадава́нымна словах веры і на добрым вучэнні, якое ты прыня́ў.
 • Нягодных жа і бабскіх баек цурайся, а практыкуйся ў набожнасці;
 • бо цялеснае практыкаванне дае мала карысці, а набожнасць — для ўсяго карысная, паколькі ма́е абяцанне жыцця цяперашняга і будучага.
 • Слова гэтае варта даверу і заслугоўваепоўнага прызнання.
 • Бо таму і працуем мы і ганьбаванне церпім, што ўсклалі надзею на Бога жывога, Які з’яўляеццаСпасіцелемусіх людзей, асабліва ж— веруючых.
 • Прапаведуй гэта і вучы.
 • Няхай ніхто не пагарджае маладосцю тваёю; ты ж будзь узорам для веруючых— у слове, у жыцці, у любові, у духу, у веры, у чысціні.
 • Пакуль не прыйду, займайся чытаннем, настаўленнем, вучэннем.
 • Не занядбайсвайго дару, які дадзены табе паводле прароцтва з ускладаннем рук свяшчэнства.
 • Пра гэта клапаціся, у гэтымтрывай, каб поспех твой быўдля ўсіхвідавочны.
 • Уважлівым будзьда сябе і да вучэння, трымайся гэтага; бо,робячы гэта, і сябе спасеш, і тых, што слухаюць цябе.
 • Старога не дакара́й, а ўгаворвай, як бацьку; малодшых — як братоў;
 • старых жанчын — як маці; маладых — як сясцёр, з усёю чысцінёю.
 • Удоў шануй — тых, якія сапраўды ўдовы.
 • Калі ж якая ўдава ма́е дзяцей альбо ўнукаў, дык няхай яны вучацца спачатку шанаваць сваю сям’ю і аддаваць нале́жнае бацька́м, бо гэта ўгодна Богу.
 • Сапраўдная ж удава,застаўшыся адзінокаю,ускладае надзею на Бога і праводзіцьупрашэннях і малітвах ноч і дзень;
 • а якая раскашу́е, тая жывою памерла.
 • І гэта наказвай, каб яны былі беззаганнымі.
 • Калі ж хто пра сваіх і асабліва пра дамашніх неклапоціцца, той адрокся ад веры і горшы за няверуючага.
 • У спіс няхай уносіцца ўдава не менш як шасцідзесяцігадовая, якая была жонкаю аднаго мужа,
 • вядомая добрымі ўчынкамі, калі яна вы́гадавала дзяцей, калі была́гасціннаю, калі амыва́ла ногі святым, калі падтрымлівала гаротных,калі была стараннаюў кожнай добрай справе.
 • А маладых удоў не прымай, бо з-за раскошы яны аддаля́юцца ад Хрыста, хочуць замуж;
 • яны заслугоўваюць асуджэ́ння, таму што адкінулі ранейшую веру;
 • пры тым жа яны прывыка́юць да бяздзе́йнасці, ходзячы па дамах, і яны не толькі бяздзе́йныя, але і балбатлівыя, лезуць у чужыя справы і гавораць чаго не след.
 • Дык вось, я хачу, каб маладыя ўдовы выходзілі замуж, нараджалі дзяцей, кіравалі домам і не давалі праціўніку ніякай зачэпкі для ганьбава́ння;
 • бо некаторыя ўжо павярнуліўслед за сатаною.
 • Калі які веруючы альбо веруючая ма́е ўдоў, няхайдапамага́е ім і не абцяжа́рвае Царкву, каб яна магла дапамага́ць сапраўдным удовам.
 • Прасвітараў, якія добракіруюць, трэба удастойвацьпадво́енайпашаны, асабліва — найбольш руплівых у пропаведзі і навуча́нні.
 • Бо Пісанне кажа: «незавязвайро́та валу, які малоціць» і «працаўнíк варты ўзнагароды сваёй».
 • Скаргу на прасвітара прымай неінакш, як пры двух альбо трох сведках.
 • Тых, якія граша́ць, выкрывай перад усімі, каб і іншыя страх ме́лі.
 • Перад Богам і Госпадам Іісусам Хрыстом і абра́нымі Ангеламі закліна́ю цябе захаваць гэта без прадузя́тасці, ні ў чым некіруючысяпрыхільнасцю.
 • Рук ні на каго не ўскладай паспешліва і не ўдзельнічайу чужых грахах; захоўвай сябе чыстым.
 • Пі ўжо не толькі ваду, а спажыва́й патроху віно, з-за страўніка твайго і частых тваіх не́мачаў.
 • Грахі некаторых людзей яўныя і прама вядуць да асуджэння, а ў некаторых выяўля́юцца пазней.
 • Таксама і добрыя ўчынкі — яўныя; а калі і не, то застацца скрытымі не могуць.
 • Усе, хто пад ярмом як рабы, няхай лічаць гаспадароў сваіх годнымі ўсякай пашаны, каб не зневажа́лася імя́ Божае і вучэнне.
 • Тыя ж, у каго гаспадары веруючыя, няхай не ставяцца да іх нядба́йна з-за таго, што яны браты, а яшчэ больш няхай служаць ім, бо яны веруючыя і ўзлю́бленыя як удзельнікі дабрадзейства. Вучы гэтаму і настаўляй.
 • Калі нехта навучае іншаму і не прытры́мліваецца здаровых слоў Госпада нашага Іісуса Хрыста і вучэння, адпаве́днага набо́жнасці,
 • той узганары́ўся, нічога не ведае, а хваравіта захо́плены спрэчкамі і сваркамі, ад якіх узніка́юць за́йздрасць, зва́ды, блюзне́рства, ліхія падазрэ́нні,
 • суты́чкі паміж людзьмі з сапсава́ным розумам і пазба́ўленых ісціны, якія лічаць набожнасць крыніцаю прыбы́тку. Трымайся ад такіх дале́й.
 • Вось вялікі прыбы́так — быць набо́жным і задаво́леным.
 • Бо мы нічога не прынеслі ў свет; ясна, што і вы́несці з яго нічога не можам.
 • Дык ма́ючы е́жу і вопратку, будзем задаво́лены гэтым.
 • А тыя, што хочуцьбыць бага́тымі,трапля́юць у спакусу, і ў пастку, і ў многія неразумныя і шкодныя жаданні, якія штурха́юцьлюдзейу бяду і пагібель;
 • бо корань усякага зла — гэта срэбралю́бства, адда́ўшыся якому, некаторыя ўхіліліся ад веры і самі сабе прыне́слі многія паку́ты.
 • Ты ж, чалавеча Божы, пазбяга́й гэтага, а імкніся да праведнасці, набо́жнасці, веры, любові, цярплівасці, лагоднасці;
 • падзвіза́йся добрым подзвігам веры, старайся дасягну́ць вечнага жыцця, да якога і пакліканы ты, і вы́знаў добрае вызна́нне перад многімі сведкамі.
 • Перад Богам, Які ўсяму дае жыццё, і перад Хрыстом Іісусам, Які засве́дчыў перад Понціем Пілатам добрае вызнанне, наказваю табе
 • зберагчы́ запаведзь чыстаю і бездако́рнаю да яўле́ння Госпада нашага Іісуса Хрыста,
 • якое ў свой час адкры́е блажэ́нны і адзіны Уладар, Цар над царамі і Гасподзь над гаспадарамі,
 • адзіны, Які ма́е бессмяротнасць, Які жыве ў святле непрысту́пным, Якога ніхто з людзей не бачыў і бачыць не можа. Яму пашана і ўладарства вечнае! Амінь.
 • Багатых у цяперашнім веку настаўляй, каб яны не ганарыліся і спадзяваліся не на багацце нетрыва́лае, а на Бога жывога, Які ўсё дае нам шчодра для здаво́лення;
 • каб яны рабілі дабро, багаце́лі добрымі справамі, былі шчодрымі і дзяліліся з іншымі,
 • тым самым збіра́ючы сабе скарб — добрую аснову на будучае, каб дасягну́ць вечнага жыцця.
 • О, Цімафей! даве́ранае табе захавай, ухіля́ючыся аднікчэмнага пустаслоўя і супярэ́чнасцейілжывых ведаў;
 • вызнаючы́ іх, некаторыя адступілі ад веры. Благадаць з табою. Амінь.