Скрыть
5:1
5:2
5:3
5:4
5:5
см.:Лк.2:37;
5:6
5:7
5:9
5:11
5:12
5:13
5:14
5:15
5:16
5:17
5:19
5:20
5:22
5:24
5:25
[Зач. 285В.] Ста́рцу не твори́ па́кости, но утѣша́й{ста́рца не укоря́й, но умоля́й} я́коже отца́: ю́ношы, я́коже бра́тiю:
ста́рицы, я́коже ма́тери: ю́ныя, я́коже сестры́, со вся́кою чистото́ю.
Вдови́цы чти́ су́щыя и́стин­ныя вдови́цы.
А́ще же ка́я вдови́ца ча́да или́ вну́чата и́мать, да уча́т­ся пре́жде сво́й до́мъ благо­че́сти́во устро́ити и взае́мъ воз­дая́ти роди́телемъ: сiе́ бо е́сть благо­уго́дно предъ Бо́гомъ.
А су́щая и́стин­ная вдови́ца и уедине́на, упова́етъ на Бо́га и пребыва́етъ въ моли́твахъ и моле́нiихъ де́нь и но́щь:
пита́ющаяся же простра́н­но, жива́ умерла́.
И сiя́ завѣщава́й, да непоро́чни бу́дутъ.
А́ще же кто́ о сво­и́хъ, па́че же о при́сныхъ{о дома́шнихъ} не промышля́етъ, вѣ́ры от­ве́ргл­ся е́сть и невѣ́рнаго го́ршiй е́сть.
Вдови́ца же да при­­чита́ет­ся не ме́нши лѣ́тъ шести́десятихъ, бы́в­ши еди́ному му́жу жена́,
въ дѣ́лѣхъ до́брыхъ свидѣ́тел­ст­вуема, а́ще ча́да воспита́ла е́сть, а́ще святы́хъ но́зѣ умы́, а́ще стра́н­ныя прiя́тъ, а́ще ско́рбнымъ утѣше́нiе бы́сть{ско́рбныхъ снабдѣ́}, а́ще вся́кому дѣ́лу бла́гу послѣ́довала е́сть.
[Зач. 286.] Ю́ныхъ же вдови́цъ от­рица́йся: егда́ бо разсвирѣ́пѣютъ о Христѣ́{проти́ву Христа́}, посяга́ти хотя́тъ,
иму́щыя грѣ́хъ, я́ко пе́рвыя вѣ́ры от­верго́шася:
ку́пно же и пра́здны уча́т­ся обходи́ти до́мы, не то́чiю же пра́здны, но и бляди́вы и оплази́вы{любо­пы́тны}, глаго́лющыя, я́же не подоба́етъ.
Хощу́ у́бо ю́нымъ вдови́цамъ посяга́ти, ча́да ражда́ти, до́мъ стро́ити, ни еди́ны же вины́ дая́ти проти́вному хулы́ ра́ди:
се́ бо нѣ́кiя разврати́шася вслѣ́дъ сатаны́.
А́ще кто́ вѣ́ренъ или́ вѣ́рна и́мать вдови́цы, да довли́тъ и́хъ, и да не тяготи́т­ся Це́рковь, да су́щихъ и́стин­ныхъ вдови́цъ удово́литъ.
Прилѣжа́щiи же до́брѣ пресви́тери сугу́быя че́сти да сподобля́ют­ся: па́че же тружда́ющiися въ сло́вѣ и уче́нiи.
Глаго́летъ бо Писа́нiе: вола́ молотя́ща не оброти́ши: и: досто́инъ дѣ́латель мзды́ сво­ея́.
На пресви́тера хулы́ не прiе́мли, ра́звѣ при­­ двою́ или́ трiе́хъ свидѣ́телехъ.
Согрѣша́ющихъ же предъ всѣ́ми облича́й, да и про́чiи стра́хъ и́мутъ.
Засвидѣ́тел­ст­вую предъ Бо́гомъ, и Го́сподемъ Иису́съ Христо́мъ, и избра́н­ными [его́] А́нгелы, да сiя́ сохрани́ши безъ лицемѣ́рiя, ничесо́же творя́ по уклоне́нiю.
[Зач. 287.] Руки́ ско́ро не воз­лага́й ни на кого́же, ниже́ при­­обща́йся чужы́мъ грѣхо́мъ: себе́ чи́ста соблюда́й.
Ктому́ не пі́й воды́, но ма́ло вина́ прiе́мли, стома́ха ра́ди тво­его́ и ча́стыхъ тво­и́хъ неду́говъ.
Нѣ́кихъ [же] человѣ́къ грѣси́ предъявле́ни су́ть, предваря́юще на су́дъ: нѣ́кимъ же и послѣ́д­ст­вуютъ.
Та́кожде и до́брая дѣла́ предъявле́на су́ть: и су́щая и́нако, утаи́тися не мо́гутъ.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible