Скрыть
5:1
5:2
5:3
5:4
5:6
5:7
5:9
5:11
5:12
5:13
5:14
5:15
5:16
5:17
5:19
5:20
5:22
5:24
5:25
Глава 6 
6:2
6:4
6:5
6:10
6:11
6:12
6:14
6:18
6:21
Церковнославянский (рус)
[Зач. 285В.] Ста́рцу не твори́ па́кости, но утѣша́й {ста́рца не укоря́й, но умоля́й} я́коже отца́: ю́ношы, я́коже бра́тiю:
ста́рицы, я́коже ма́тери: ю́ныя, я́коже сестры́, со вся́кою чистото́ю.
Вдови́цы чти́ су́щыя и́стин­ныя вдови́цы.
А́ще же ка́я вдови́ца ча́да или́ вну́чата и́мать, да уча́т­ся пре́жде сво́й до́мъ благо­че́сти́во устро́ити и взае́мъ воз­дая́ти роди́телемъ: сiе́ бо е́сть благо­уго́дно предъ Бо́гомъ.
А су́щая и́стин­ная вдови́ца и уедине́на, упова́етъ на Бо́га и пребыва́етъ въ моли́твахъ и моле́нiихъ де́нь и но́щь:
пита́ющаяся же простра́н­но, жива́ умерла́.
И сiя́ завѣщава́й, да непоро́чни бу́дутъ.
А́ще же кто́ о сво­и́хъ, па́че же о при́сныхъ {о дома́шнихъ} не промышля́етъ, вѣ́ры от­ве́ргл­ся е́сть и невѣ́рнаго го́ршiй е́сть.
Вдови́ца же да при­­чита́ет­ся не ме́нши лѣ́тъ шести́десятихъ, бы́в­ши еди́ному му́жу жена́,
въ дѣ́лѣхъ до́брыхъ свидѣ́тел­ст­вуема, а́ще ча́да воспита́ла е́сть, а́ще святы́хъ но́зѣ умы́, а́ще стра́н­ныя прiя́тъ, а́ще ско́рбнымъ утѣше́нiе бы́сть {ско́рбныхъ снабдѣ́}, а́ще вся́кому дѣ́лу бла́гу послѣ́довала е́сть.
[Зач. 286.] Ю́ныхъ же вдови́цъ от­рица́йся: егда́ бо разсвирѣ́пѣютъ о Христѣ́ {проти́ву Христа́}, посяга́ти хотя́тъ,
иму́щыя грѣ́хъ, я́ко пе́рвыя вѣ́ры от­верго́шася:
ку́пно же и пра́здны уча́т­ся обходи́ти до́мы, не то́чiю же пра́здны, но и бляди́вы и оплази́вы {любо­пы́тны}, глаго́лющыя, я́же не подоба́етъ.
Хощу́ у́бо ю́нымъ вдови́цамъ посяга́ти, ча́да ражда́ти, до́мъ стро́ити, ни еди́ны же вины́ дая́ти проти́вному хулы́ ра́ди:
се́ бо нѣ́кiя разврати́шася вслѣ́дъ сатаны́.
А́ще кто́ вѣ́ренъ или́ вѣ́рна и́мать вдови́цы, да довли́тъ и́хъ, и да не тяготи́т­ся Це́рковь, да су́щихъ и́стин­ныхъ вдови́цъ удово́литъ.
Прилѣжа́щiи же до́брѣ пресви́тери сугу́быя че́сти да сподобля́ют­ся: па́че же тружда́ющiися въ сло́вѣ и уче́нiи.
Глаго́летъ бо Писа́нiе: вола́ молотя́ща не оброти́ши: и: досто́инъ дѣ́латель мзды́ сво­ея́.
На пресви́тера хулы́ не прiе́мли, ра́звѣ при­­ двою́ или́ трiе́хъ свидѣ́телехъ.
Согрѣша́ющихъ же предъ всѣ́ми облича́й, да и про́чiи стра́хъ и́мутъ.
Засвидѣ́тел­ст­вую предъ Бо́гомъ, и Го́сподемъ Иису́съ Христо́мъ, и избра́н­ными [его́] А́нгелы, да сiя́ сохрани́ши безъ лицемѣ́рiя, ничесо́же творя́ по уклоне́нiю.
[Зач. 287.] Руки́ ско́ро не воз­лага́й ни на кого́же, ниже́ при­­обща́йся чужы́мъ грѣхо́мъ: себе́ чи́ста соблюда́й.
Ктому́ не пі́й воды́, но ма́ло вина́ прiе́мли, стома́ха ра́ди тво­его́ и ча́стыхъ тво­и́хъ неду́говъ.
Нѣ́кихъ [же] человѣ́къ грѣси́ предъявле́ни су́ть, предваря́юще на су́дъ: нѣ́кимъ же и послѣ́д­ст­вуютъ.
Та́кожде и до́брая дѣла́ предъявле́на су́ть: и су́щая и́нако, утаи́тися не мо́гутъ.
Ели́цы су́ть подъ и́гомъ раби́, сво­и́хъ госпо́дiй вся́кiя че́сти да сподобля́ютъ, да и́мя Бо́жiе не ху́лит­ся и уче́нiе.
Иму́щiи же вѣ́рныхъ госпо́дiй да не нерадя́тъ о ни́хъ, поне́же бра́тiя су́ть: но па́че да рабо́таютъ, зане́ вѣ́рни су́ть и воз­лю́блени, и́же благода́ть воспрiе́млющiи. Сiя́ учи́ и моли́.
А́ще ли кто́ и́нако учи́тъ и не при­­ступа́етъ къ здра́вымъ словесе́мъ Го́спода на́­шего Иису́са Христа́ и уче́нiю, е́же по благовѣ́рiю,
разгордѣ́ся, ничто́же вѣ́дый, но неду́гуяй о стяза́нiихъ и словопрѣ́нiихъ, от­ ни́хже быва́етъ за́висть, рве́нiе, хулы́, непщева́нiя лука́ва,
бесѣ́ды злы́я растлѣ́н­ныхъ человѣ́ковъ умо́мъ и лише́н­ныхъ и́стины, непщу́ющихъ при­­обрѣ́тенiе бы́ти благо­че́стiе. Отступа́й от­ таковы́хъ.
Е́сть же сниска́нiе ве́лiе благо­че́стiе съ дово́л­ст­вомъ.
Ничто́же бо внесо́хомъ въ мíръ се́й: я́вѣ, я́ко ниже́ изнести́ что́ мо́жемъ.
Имѣ́юще же пи́щу и одѣя́нiе, си́ми дово́лни бу́демъ.
А хотя́щiи богати́тися впа́даютъ въ напа́сти и сѣ́ть, и въ по́хоти мно́ги несмы́слен­ны и врежда́ющыя, я́же погружа́ютъ человѣ́ки во всегуби́тел­ст­во и поги́бель:
ко́рень бо всѣ́мъ злы́мъ сребролю́бiе е́сть, его́же нѣ́цыи жела́юще заблуди́ша от­ вѣ́ры, и себе́ при­­гвоз­ди́ша болѣ́знемъ мно́гимъ.
Ты́ же, о, человѣ́че Бо́жiй, си́хъ бѣ́гай: [Зач. 288.] гони́ же пра́вду, благо­че́стiе, вѣ́ру, любо­́вь, терпѣ́нiе, кро́тость:
подвиза́йся до́брымъ по́двигомъ вѣ́ры, е́млися за вѣ́чную жи́знь, въ ню́же и зва́нъ бы́лъ еси́, и исповѣ́далъ еси́ до́брое исповѣ́данiе предъ мно́гими свидѣ́тели.
Завѣщава́ю ти́ предъ Бо́гомъ оживля́ющимъ вся́ческая, и Христо́мъ Иису́сомъ свидѣ́тел­ст­вовав­шимъ при­­ Понті́йстѣмъ Пила́тѣ до́брое исповѣ́данiе:
соблюсти́ тебѣ́ за́повѣдь нескве́рну и незазо́рну, да́же до явле́нiя Го́спода на́­шего Иису́са Христа́,
е́же во своя́ времена́ яви́тъ блаже́н­ный и еди́нъ си́льный, Ца́рь ца́р­ст­ву­ю­щихъ и Госпо́дь госпо́д­ст­ву­ю­щихъ,
еди́нъ имѣ́яй безсме́ртiе и во свѣ́тѣ живы́й непристу́пнѣмъ, Его́же никто́же ви́дѣлъ е́сть от­ человѣ́къ, ниже́ ви́дѣти мо́жетъ: ему́же че́сть и держа́ва вѣ́чная. Ами́нь.
[Зач. 289.] Бога́тымъ въ ны́нѣшнемъ вѣ́цѣ запреща́й не высокому́др­ст­вовати, ниже́ упова́ти на бога́т­ст­во погиба́ющее, но на Бо́га жи́ва, даю́щаго на́мъ вся́ оби́лно въ наслажде́нiе:
благо́е дѣ́лати, богати́тися въ дѣ́лѣхъ до́брыхъ, благопода́тливымъ бы́ти, общи́телнымъ,
сокро́вищу­ю­ще себѣ́ основа́нiе добро́ въ бу́дущее, да прiи́мутъ вѣ́чную жи́знь.
О, Тимоѳе́е, преда́нiе сохрани́, уклоня́яся скве́рныхъ суесло́вiй и прекосло́вiй лжеиме́н­наго ра́зума:
о не́мже нѣ́цыи хва́лящеся, о вѣ́рѣ погрѣши́ша. Благода́ть съ тобо́ю. Ами́нь.
Коне́цъ посла́нiю пе́рвому е́же къ Тимоѳе́ю свята́го апо́стола Па́вла: и́мать въ себѣ́ гла́въ 6, зача́лъ же церко́вныхъ 12.
1 Совет относительно личных отношений. 3 Как поступать с вдовицами. 17 Отношение к пресвитерам, достойным и согрешающим.
[Зач. 285В.] Старца не укоряй, но увещевай, как отца; младших, как братьев;
стариц, как матерей; молодых, как сестер, со всякою чистотою.
Вдовиц почитай, истинных вдовиц.
Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу.
Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь;
а сластолюбивая заживо умерла.
И сие внушай им, чтобы были беспорочны.
Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного.
Вдовица должна быть избираема не менее, как шестидесятилетняя, бывшая женою одного мужа,
известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу.
[Зач. 286.] Молодых же вдовиц не принимай, ибо они, впадая в роскошь в противность Христу, желают вступать в брак.
Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру;
притом же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны, и говорят, чего не должно.
Итак я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию;
ибо некоторые уже совратились вслед сатаны.
Если какой верный или верная имеет вдов, то должны их довольствовать и не обременять Церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц.
Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении.
Ибо Писание говорит: не заграждай рта у вола молотящего; и: трудящийся достоин награды своей.
Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях.
Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели.
Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными Ангелами заклинаю тебя сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по пристрастию.
[Зач. 287.] Рук ни на кого не возлагай поспешно, и не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым.
Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина, ради желудка твоего и частых твоих недугов.
Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии.
Равным образом и добрые дела явны; а если и не таковы, скрыться не могут.
1 Рабы и господа. 3 О лжеучителях, довольстве, сребролюбии. 11 «Подвизайся добрым подвигом веры». 17 Увещание богатым верующим; против лжеучителей. Благословение.
Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учение.
Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья; но тем более должны служить им, что они верные и возлюбленные и благодетельствуют им. Учи сему и увещевай.
Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии,
тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходят зависть, распри, злоречия, лукавые подозрения.
Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких.
Великое приобретение – быть благочестивым и довольным.
Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести из него.
Имея пропитание и одежду, будем довольны тем.
А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу;
ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям.
Ты же, человек Божий, [Зач. 288.] убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости.
Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями.
Пред Богом, все животворящим, и пред Христом Иисусом, Который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание, завещеваю тебе
соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа,
которое в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих,
единый имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном свете, Которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная! Аминь.
[Зач. 289.] Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живаго, дающего нам всё обильно для наслаждения;
чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны,
собирая себе сокровище, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни.
О, Тимофей! храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прекословий лжеименного знания,
которому предавшись, некоторые уклонились от веры. Благодать с тобою. Аминь.
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов
Цитата из Библии каждое утро в Telegram.
t.me/azbible