Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

 
2-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • И укрѣпи́ся соломо́нъ сы́нъ дави́довъ на ца́р­ст­вѣ сво­е́мъ, и Госпо́дь Бо́гъ его́ [бѣ́] съ ни́мъ и воз­вели́чи его́ въ высоту́.
 • И рече́ соломо́нъ ко всему́ Изра́илю, ты́сящникомъ и со́тникомъ, и судiя́мъ и всѣ́мъ нача́лникомъ предъ Изра́илемъ.
 • И и́де соломо́нъ и все́ мно́же­с­т­во въ вы́шнiй гавао́нъ, идѣ́же бѣ́ ски́нiя свидѣ́нiя Бо́жiя, ю́же сотвори́ Моисе́й ра́бъ Бо́жiй въ пусты́ни.
 • Киво́тъ же Госпо́день при­­несе́ дави́дъ от­ гра́да карiаѳiари́ма на мѣ́сто, е́же угото́ва ему́ дави́дъ, я́ко водрузи́ ему́ ски́нiю во Иерусали́мѣ.
 • И олта́рь мѣ́дянъ, его́же содѣ́ла веселеи́лъ сы́нъ урі́и сы́на о́рова, ту́ бѣ́ предъ ски́нiею Госпо́днею и взыска́ его́ соломо́нъ и вся́ це́рковь.
 • Вознесе́ же ту́ соломо́нъ на олтари́ мѣ́дянѣмъ предъ Го́сподемъ, и́же въ ски́нiи свидѣ́нiя, и при­­несе́ на не́мъ ты́сящу всесожже́нiй.
 • Въ ту́ но́щь яви́ся Госпо́дь соломо́ну и рече́ ему́: проси́ [что́ хо́щеши] да да́мъ тебѣ́.
 • Рече́ же соломо́нъ къ Бо́гу: ты́ сотвори́лъ еси́ съ дави́домъ отце́мъ мо­и́мъ милосе́рдiе вели́ко и поста́вилъ мя́ еси́ царя́ вмѣ́сто его́:
 • и ны́нѣ, Го́споди Бо́же, да испо́лнит­ся сло́во твое́ къ дави́ду отцу́ мо­ему́, ты́ бо мене́ сотвори́лъ царя́ надъ людьми́ мно́гими, я́коже пра́хъ земны́й:
 • ны́нѣ да́ждь мнѣ́ прему́дрость и ра́зумъ, да вни́ду и изы́ду предъ людьми́ тво­и́ми си́ми, кто́ бо мо́жетъ суди́ти си́хъ люді́й тво­и́хъ мно́гихъ?
 • И рече́ Бо́гъ къ соломо́ну: поне́же бы́сть сiе́ въ се́рдцы тво­е́мъ, и не попроси́лъ еси́ бога́т­ст­ва имѣ́нiй, ниже́ сла́вы, ниже́ ду́шъ проти́вящихся тебѣ́, и дні́й мно́гихъ не проси́лъ еси́, но проси́лъ еси́ себѣ́ прему́дрости и ра́зума, да суди́ти мо́жеши лю́ди моя́, надъ ни́миже поста́вихъ тя́ царя́,
 • прему́дрость и ра́зумъ даю́ тебѣ́, бога́т­ст­во же и имѣ́нiя и сла́ву да́мъ тебѣ́, я́ко не бы́сть въ царе́хъ преждебы́в­шихъ тебе́ подо́бенъ тебѣ́, и по тебѣ́ та́кожде не бу́детъ.
 • Прiи́де же соломо́нъ от­ вы́шняго гавао́на во Иерусали́мъ предъ ски́нiю свидѣ́нiя и ца́р­ст­вова надъ Изра́илемъ.
 • И собра́ соломо́нъ колесни́цы и ко́н­ники, и бы́ша ему́ ты́сяща и четы́реста колесни́цъ и два­на́­де­сять ты́сящъ ко́н­никъ: и оста́ви и́хъ во градѣ́хъ колесни́чныхъ, лю́дiе же съ царе́мъ во Иерусали́мѣ.
 • И положи́ ца́рь сребро́ и зла́то во Иерусали́мѣ я́ко ка́менiе, ке́дры же во Иуде́и я́ко черни́чiе, е́же на по́ли во мно́же­ст­вѣ.
 • Исхожде́нiе же ко́ней соломо́новыхъ изъ Еги́пта цѣно́ю купцо́въ ца́рскихъ, и́же хожда́ху и купова́ху.
 • И восхожда́ху и при­­вожда́ху изъ Еги́пта колесни́цу еди́ну за ше́сть со́тъ сре́бреникъ, и коня́ за сто́ и пятьдеся́тъ сре́бреникъ: та́кожде и от­ всѣ́хъ ца́р­ст­въ Хетте́йскихъ и от­ царе́й сирі́йскихъ рука́ма и́хъ при­­води́ма быва́ху.
 • И нача́ соломо́нъ созида́ти до́мъ Госпо́день во Иерусали́мѣ, на горѣ́ Аморі́а, на мѣ́стѣ, е́же угото́ва дави́дъ на гумнѣ́ о́рны Иевусе́анина:
 • нача́ же созида́ти въ ме́сяцъ вторы́й лѣ́та четве́ртаго ца́р­ст­ва сво­его́.
 • И си́це нача́ соломо́нъ созида́ти до́мъ Бо́жiй: въ долготу́ лако́тъ, размѣ́ръ пе́рвый, лако́тъ шестьдеся́тъ, въ широту́ же лако́тъ два́десять:
 • и при­­тво́ръ предъ лице́мъ до́му, долгота́ по лицу́ широты́ до́му, лако́тъ два́десять, высота́ же лако́тъ сто́ два́десять и позлати́ его́ вну́трь зла́томъ чи́стымъ.
 • До́мъ же вели́кiй окры́ дска́ми ке́дровыми и позлати́ зла́томъ чи́стымъ: извая́ же на не́мъ подо́бiя фи́никовъ и я́ко мре́жицы проме́жь себе́ сплета́ющяся,
 • и украси́ хра́мъ ка́менiемъ драги́мъ сла́вно, и позлати́ зла́томъ, е́же от­ фаруи́ма .
 • И позлати́ до́мъ и стѣ́ны его́, и врата́ и пра́ги, и о́кна и две́ри зла́томъ, и извая́ херуви́мы на стѣна́хъ.
 • Сотвори́ же до́мъ свята́я святы́хъ, долгота́ его́ по лицу́ широты́ до́му, лако́тъ два́десять, широта́ та́кожде два́десять лако́тъ, и позлати́ и́ зла́томъ чи́стымъ на херуви́мѣхъ, тала́нтъ ше́сть со́тъ.
 • И вѣ́съ гвоз­ді́й, вѣ́съ гво́здя еди́наго пятьдеся́тъ Си́кль зла́та, и го́рницу позлати́ зла́томъ.
 • И сотвори́ въ дому́ свята́я святы́хъ херуви́ма два́, дѣ́ло от­ дре́въ негнiю́шихъ и позлати́ и́хъ зла́томъ.
 • И крилѣ́ херуви́мовъ, долгота́ два́десять лако́тъ, и еди́но крило́ лако́тъ пяти́, при­­каса́ющееся стѣнѣ́ до́му,
 • и друго́е крило́ пяти́ лако́тъ, при­­каса́ющееся крилу́ херуви́ма друга́го:
 • крилѣ́ же херуви́мовъ си́хъ распросте́ртѣ на лако́тъ два́десять, ті́и же стоя́ху на но́зѣхъ сво­и́хъ, ли́ца же и́хъ [зря́ще] къ до́му.
 • Сотвори́ же завѣ́су от­ синеты́ и багряни́цы, и червлени́цы и виссо́на, и сотка́ на не́й херуви́мы.
 • И сотвори́ предъ хра́момъ столпа́ два́, лако́тъ три́десять пя́ть въ высоту́, и главы́ и́хъ пя́ть лако́тъ.
 • И сотвори́ че́пи въ дави́рѣ и положи́ на глава́хъ столпо́въ, и ши́пковъ сотвори́ сто́, и́хже положи́ на мре́жи.
 • И поста́ви столпы́ предъ лице́мъ хра́ма, еди́наго одесну́ю, а друга́го ошу́юю: и нарече́ и́мя су́щему одесну́ю исправле́нiе, и́мя же су́щему ошу́юю крѣ́пость.
 • И утвердился Соломон, сын Давидов, в царстве своем; и Господь Бог его был с ним, и вознес его высоко.
 • И приказал Соломон собраться всему Израилю: тысяченачальникам и стоначальникам, и судьям, и всем начальствующим во всем Израиле – главам поколений.
 • И пошли Соломон и все собрание с ним на высоту, что в Гаваоне, ибо там была Божия скиния собрания, которую устроил Моисей, раб Господень, в пустыне.
 • Ковчег Божий принес Давид из Кириаф-Иарима на место, которое приготовил для него Давид, устроив для него скинию в Иерусалиме.
 • А медный жертвенник, который сделал Веселеил, сын Урия, сына Орова, оставался там, пред скиниею Господнею, и взыскал его Соломон с собранием.
 • И там пред лицем Господа, на медном жертвеннике, который пред скиниею собрания, вознес Соломон тысячу всесожжений.
 • В ту ночь явился Бог Соломону и сказал ему: проси, что Мне дать тебе.
 • И сказал Соломон Богу: Ты сотворил Давиду, отцу моему, великую милость и поставил меня царем вместо него.
 • Да исполнится же, Господи Боже, слово Твое к Давиду, отцу моему. Так как Ты воцарил меня над народом многочисленным, как прах земной,
 • то ныне дай мне премудрость и знание, чтобы я умел выходить пред народом сим и входить, ибо кто может управлять сим народом Твоим великим?
 • И сказал Бог Соломону: за то, что это было на сердце твоем, и ты не просил богатства, имения и славы и души неприятелей твоих, и также не просил ты многих дней, а просил себе премудрости и знания, чтобы управлять народом Моим, над которым Я воцарил тебя,
 • премудрость и знание дается тебе, а богатство и имение и славу Я дам тебе такие, подобных которым не бывало у царей прежде тебя и не будет после тебя.
 • И пришел Соломон с высоты, что в Гаваоне, от скинии собрания, в Иерусалим и царствовал над Израилем.
 • И набрал Соломон колесниц и всадников; и было у него тысяча четыреста колесниц и двенадцать тысяч всадников; и он разместил их в колесничных городах и при царе в Иерусалиме.
 • И сделал царь серебро и золото в Иерусалиме равноценным простому камню, а кедры, по множеству их, сделал равноценными сикоморам, которые на низких местах.
 • Коней Соломону приводили из Египта и из Кувы; купцы царские из Кувы получали их за деньги.
 • Колесница получаема и доставляема была из Египта за шестьсот сиклей серебра, а конь за сто пятьдесят. Таким же образом они руками своими доставляли это всем царям Хеттейским и царям Арамейским.
 • И начал Соломон строить дом Господень в Иерусалиме на горе Мориа, которая указана была Давиду, отцу его, на месте, которое приготовил Давид, на гумне Орны Иевусеянина.
 • Начал же он строить во второй день второго месяца, в четвертый год царствования своего.
 • И вот основание, положенное Соломоном при строении дома Божия: длина его шестьдесят локтей, по прежней мере, а ширина двадцать локтей;
 • и притвор, который пред домом, длиною по ширине дома в двадцать локтей, а вышиною во сто двадцать. И обложил его внутри чистым золотом.
 • Дом же главный обшил деревом кипарисовым и обложил его лучшим золотом, и выделал на нем пальмы и цепочки.
 • И обложил дом дорогими камнями для красоты; золото же было золото Парваимское.
 • И покрыл дом, бревна, пороги и стены его, [и окна] и двери его золотом, и вырезал на стенах херувимов.
 • И сделал Святое Святых: длина его по широте дома в двадцать локтей, и ширина его в двадцать локтей; и покрыл его лучшим золотом на шестьсот талантов.
 • В гвоздях весу до пятидесяти сиклей золота [в каждом гвозде]. Горницы также покрыл золотом.
 • И сделал он во Святом Святых двух херувимов резной работы и покрыл их золотом.
 • Крылья херувимов длиною были в двадцать локтей. Одно крыло в пять локтей касалось стены дома, а другое крыло в пять же локтей сходилось с крылом другого херувима;
 • равно и крыло другого херувима в пять локтей касалось стены дома, а другое крыло в пять локтей сходилось с крылом другого херувима.
 • Крылья сих херувимов были распростерты на двадцать локтей; и они стояли на ногах своих, лицами своими к храму.
 • И сделал завесу из яхонтовой, пурпуровой и багряной ткани и из виссона и изобразил на ней херувимов.
 • И сделал пред храмом два столба, длиною по тридцати пяти локтей, и капитель на верху каждого в пять локтей.
 • И сделал цепочки, как во святилище, и положил на верху столбов, и сделал сто гранатовых яблок и положил на цепочки.
 • И поставил столбы пред храмом, один по правую сторону, другой по левую, и дал имя правому Иахин, а левому имя Воаз.