Скрыть
11:3
11:5
11:7
11:8
11:9
11:10
11:11
11:12
11:13
11:16
11:19
11:23
Глава 19 
19:1
19:4
19:8
19:9
Церковнославянский (рус)
Прiи́де же ровоа́мъ во Иерусали́мъ, и созва́ [ве́сь] до́мъ Иу́динъ и Венiами́нь, сто́ о́смьдесятъ ты́сящъ избра́н­ныхъ ю́ношей творя́щихъ бра́нь, и во­ева́­ше проти́ву Изра́иля и иеровоа́ма, да обрати́тъ къ себѣ́ ца́р­ст­во.
И бы́сть сло́во Госпо́дне къ саме́ю человѣ́ку Бо́жiю, глаго́ля:
глаго́ли къ ровоа́му сы́ну соломо́ню, царю́ Иу́дину, и ко всему́ Изра́илю, и́же е́сть во Иу́дѣ и Венiами́нѣ:
сiя́ рече́ Госпо́дь: не восходи́те, ниже́ ополча́йтеся проти́ву бра́тiи ва́­шея: воз­врати́теся кі́йждо въ до́мъ сво́й, зане́ от­ мене́ бы́сть глаго́лъ се́й. И послу́шаша сло́ва Госпо́дня, и воз­врати́шася, и не по­идо́ша проти́ву иеровоа́ма.
Обита́ же ровоа́мъ во Иерусали́мѣ и созда́ гра́ды стѣна́ты во Иуде́и:
состро́и же Виѳлее́мъ и ета́мъ, и Ѳекуе́
и веѳсу́ръ, и сокхо́ѳъ и Одолла́мъ,
и ге́ѳъ и Мариса́нъ, и зи́фъ
и Адуре́мъ, и лахи́съ и ази́ку,
и Сала́ю и Ело́нъ и Хевро́нъ, и́же е́сть Иу́динъ и Венiами́нь, гра́ды крѣ́пкiя:
и укрѣпи́ и́хъ стѣна́ми, и поста́ви въ ни́хъ нача́лники, житохрани́лища, и еле́й и вино́,
во вся́цѣмъ гра́дѣ щиты́ и ко́пiя, и укрѣпи́ и́хъ во мно́же­ст­вѣ зѣло́, и бы́ста подъ ни́мъ Иу́да и Венiами́нъ.
Свяще́н­ницы же и леви́ты, и́же бя́ху во все́мъ Изра́или, собра́шася къ нему́ от­ всѣ́хъ предѣ́лъ:
я́ко оста́виша леви́ти селе́нiя одержа́нiя сво­его́ и по­идо́ша ко Иу́дѣ во Иерусали́мъ, поне́же изгна́ и́хъ иеровоа́мъ и сы́нове его́, е́же не служи́ти Го́сподеви:
и поста́ви себѣ́ жерцы́ на высо́кихъ, и и́доломъ, и су́етнымъ, и телце́мъ, и́хже сотвори́ иеровоа́мъ.
И изгна́ и́хъ от­ всѣ́хъ колѣ́нъ Изра́илевыхъ, и́же вда́ша се́рдце свое́, да взы́щутъ Го́спода Бо́га Изра́илева: и прiидо́ша во Иерусали́мъ пожре́ти Го́споду Бо́гу оте́цъ сво­и́хъ:
и укрѣпи́ша ца́р­ст­во Иу́дино. И укрѣпи́ся ровоа́мъ сы́нъ соломо́нь въ три́ лѣ́та, хожда́­ше бо по путе́мъ дави́да и соломо́на отца́ сво­его́ лѣ́та три́.
И взя́ себѣ́ ровоа́мъ жену́ Моола́ѳу, дще́рь иеримо́ѳа сы́на дави́дова, и Авиге́ю дще́рь Елiа́ва сы́на Иессе́ова.
И роди́ ему́ сы́ны: Ие­у́са и саморі́а и заа́ма.
По си́хъ же поя́ себѣ́ маа́ху дще́рь Авессало́млю, и роди́ ему́ Аві́ю и Иеѳѳі́а, и зи́зу и Салимо́ѳа.
И воз­люби́ ровоа́мъ маа́ху дще́рь Авессало́млю па́че всѣ́хъ же́нъ сво­и́хъ и подло́жницъ сво­и́хъ, я́ко же́нъ осмь­на́­де­сять имѣ́ и подло́жницъ шестьдеся́тъ: и роди́ два́десять о́смь сыно́въ и шестьдеся́тъ дще́рей.
И поста́ви въ нача́лника ровоа́мъ Аві́ю сы́на маа́хина и кня́земъ надъ все́ю бра́тiею его́, того́ бо и царе́мъ сотвори́ти помышля́ше.
И воз­расте́ па́че всѣ́хъ бра́тiй сво­и́хъ во всѣ́хъ предѣ́лѣхъ Иу́диныхъ и Венiами́нихъ и во градѣ́хъ крѣ́пкихъ, и даде́ и́мъ пи́щи мно́же­с­т­во мно́го, и мно́гихъ взыска́ же́нъ.
И воз­врати́ся Иосафа́тъ ца́рь Иу́динъ въ до́мъ сво́й ми́рно во Иерусали́мъ.
И изы́де во срѣ́тенiе ему́ ииу́й сы́нъ Анані́инъ проро́къ и рече́ къ нему́: царю́ Иосафа́те, нечести́ву ли дае́ши по́мощь, или́ ненави́димому от­ Го́спода дружи́ши? И рече́ ему́ ииу́й: сего́ ра́ди бы́сть на тя́ гнѣ́въ Госпо́день:
но то́кмо дѣла́ блага́я обрѣто́шася въ тебѣ́, зане́ отъ­я́лъ еси́ кумíры от­ земли́ Иу́дины и испра́вилъ еси́ се́рдце твое́ взыска́ти Го́спода.
И всели́ся Иосафа́тъ во Иерусали́мѣ, и па́ки изы́де къ лю́демъ от­ вирсаве́и да́же до горы́ Ефре́мли, и воз­врати́ и́хъ ко Го́споду Бо́гу оте́цъ сво­и́хъ.
И поста́ви судiи́ во всѣ́хъ градѣ́хъ Иу́диныхъ крѣ́пкихъ, во вся́цѣмъ гра́дѣ,
и рече́ судiя́мъ: ви́дите, что́ вы́ творите́, не человѣ́ческiй бо вы́ су́дъ творите́, но Госпо́день, и съ ва́ми словеса́ суда́:
и ны́нѣ да бу́детъ стра́хъ Госпо́день на ва́съ, и храни́те и твори́те, я́ко нѣ́сть у Го́спода Бо́га на́­шего непра́вды, ниже́ дивле́нiя лицу́, ни прiя́тiя мзды́.
Во Иерусали́мѣ же поста́ви Иосафа́тъ леви́товъ и свяще́н­никовъ и отценача́лниковъ от­ Изра́иля въ су́дъ Госпо́день, да су́дятъ живу́щихъ во Иерусали́мѣ.
Повелѣ́ же и́мъ, глаго́ля: та́ко твори́те во стра́сѣ Госпо́дни, во и́стинѣ и се́рдцемъ соверше́н­нымъ:
вся́кую ра́спрю, я́же прiи́детъ къ ва́мъ, бра́тiй ва́шихъ обита́ющихъ во градѣ́хъ сво­и́хъ, между́ кро́вiю кро́ве, и между́ повелѣ́нiемъ и за́повѣдiю, и оправда́ньми и судьба́ми, разсуди́те и́мъ, да не согрѣша́ютъ Го́сподеви, и не прiи́детъ гнѣ́въ на ва́съ и на бра́тiю ва́шу: та́ко твори́те и не согрѣши́те:
и се́ Амарі́а, свяще́н­никъ во́ждь надъ ва́ми во вся́ко сло́во Госпо́дне: и завді́а сы́нъ Исма́иль во́ждь въ дому́ Иу́динѣ во вся́кому сло́ву царе́ву: и кни́жницы и леви́ти предъ ва́ми: укрѣпи́теся и твори́те, и бу́детъ Госпо́дь со благи́мъ.
И прибыл Ровоам в Иерусалим и созвал из дома Иудина и Вениаминова сто восемьдесят тысяч отборных воинов, чтобы воевать с Израилем и возвратить царство Ровоаму.
И было слово Господне к Самею, человеку Божию, и сказано:
скажи Ровоаму, сыну Соломонову, царю Иудейскому, и всему Израилю в колене Иудином и Вениаминовом:
так говорит Господь: не ходите и не начинайте войны́ с братьями вашими; возвратитесь каждый в дом свой, ибо Мною сделано это. Они послушались слов Господних и возвратились из похода против Иеровоама.
Ровоам жил в Иерусалиме; он обнес города в Иудее стенами.
Он укрепил Вифлеем и Ефам, и Фекою,
и Вефцур, и Сохо, и Одоллам,
и Геф, и Марешу, и Зиф,
и Адораим, и Лахис, и Азеку,
и Цору, и Аиалон, и Хеврон, находившиеся в колене Иудином и Вениаминовом.
И утвердил он крепости сии, и устроил в них начальников и хранилища для хлеба и деревянного масла и вина.
И дал в каждый город щиты и копья и утвердил их весьма сильно. И оставались за ним Иуда и Вениамин.
И священники и левиты, какие были по всей земле Израильской, собрались к нему из всех пределов,
ибо оставили левиты свои городские предместья и свои владения и пришли в Иудею и в Иерусалим, так как оставил их Иеровоам и сыновья его от священства Господня
и поставил у себя жрецов к высотам, и к козлам, и к тельцам, которых он сделал.
А за ними и из всех колен Израилевых расположившие сердце свое, чтобы взыскать Господа Бога Израилева, приходили в Иерусалим, дабы приносить жертвы Господу Богу отцов своих.
И укрепили они царство Иудино и поддерживали Ровоама, сына Соломонова, три года, потому что ходили путем Давида и Соломона в сии три года.
И взял себе Ровоам в жену Махалафу, дочь Иеромофа, сына Давидова, и Авихаиль, дочь Елиава, сына Иессеева,
и она родила ему сыновей: Иеуса и Шемарию и Загама.
После нее он взял Мааху, дочь Авессалома, и она родила ему Авию и Аттая, и Зизу и Шеломифа.
И любил Ровоам Мааху, дочь Авессалома, более всех жен и наложниц своих, ибо он имел восемнадцать жен и шестьдесят наложниц и родил двадцать восемь сыновей и шестьдесят дочерей.
И поставил Ровоам Авию, сына Маахи, главою [и] князем над братьями его, потому что хотел воцарить его.
И действовал благоразумно, и разослал всех сыновей своих по всем землям Иуды и Вениамина во все укрепленные города, и дал им содержание большое и приискал много жен.
И возвращался Иосафат, царь Иудейский, в мире в дом свой в Иерусалим.
И выступил навстречу ему Ииуй, сын Анании, прозорливец, и сказал царю Иосафату: следовало ли тебе помогать нечестивцу и любить ненавидящих Господа? За это на тебя гнев от лица Господня.
Впрочем и доброе найдено в тебе, потому что ты истребил кумиры в земле [Иудейской] и расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Бога.
И жил Иосафат в Иерусалиме. И опять стал он обходить народ свой от Вирсавии до горы Ефремовой, и обращал их к Господу, Богу отцов их.
И поставил судей на земле по всем укрепленным городам Иудеи в каждом городе,
и сказал судьям: смотрите, что вы делаете, вы творите не суд человеческий, но суд Господа; и Он с вами в деле суда.
Итак да будет страх Господень на вас: действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего неправды, ни лицеприятия, ни мздоимства.
И в Иерусалиме приставил Иосафат некоторых из левитов и священников и глав поколений у Израиля – к суду Господню и к тяжбам. И возвратились в Иерусалим.
И дал им повеление, говоря: так действуйте в страхе Господнем, с верностью и с чистым сердцем:
во всяком деле спорном, какое поступит к вам от братьев ваших, живущих в городах своих, о кровопролитии ли, или о законе, заповеди, уставах и обрядах, наставляйте их, чтобы они не провинились пред Господом, и не было бы гнева Его на вас и на братьев ваших; так действуйте, – и вы не погрешите.
И вот Амария первосвященник, над вами во всяком деле Господнем, а Зевадия, сын Исмаилов, князь дома Иудина, во всяком деле царя, и надзиратели левиты пред вами. Будьте тверды и действуйте, и будет Господь с добрым.
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов
Цитата из Библии каждое утро в Telegram.
t.me/azbible