Скрыть
12:3
12:4
12:8
12:11
12:14
Глава 13 
13:4
13:5
13:7
13:10
13:13
13:15
13:16
13:17
13:20
13:21
Церковнославянский (рус)
И бы́сть егда́ устро́ися ца́р­ст­во ровоа́мово, и укрѣпи́ся, оста́ви за́повѣди Госпо́дни, и ве́сь Изра́иль съ ни́мъ.
И бы́сть въ лѣ́то пя́тое ца́р­ст­ва ровоа́мля взы́де сусаки́мъ ца́рь Еги́петскiй на Иерусали́мъ, зане́ согрѣши́ша предъ Го́сподемъ,
съ ты́сящiю и двѣма́ сты́ колесни́цъ и шестьдеся́тъ ты́сящъ ко́н­никъ, и не бѣ́ числа́ наро́ду при­­ше́дшему съ ни́мъ от­ Еги́пта, Ливи́ане, троглоди́тяне и еѳiо́пляне:
и взя́ша гра́ды крѣ́пкiя, и́же бя́ху во Иу́дѣ, и прiидо́ша да́же до Иерусали́ма.
Саме́а же проро́къ вни́де къ ровоа́му и къ нача́лникомъ Иу́динымъ, и́же со́брани бя́ху во Иерусали́мъ от­ лица́ сусаки́мова, и рече́ къ ни́мъ: сiя́ рече́ Госпо́дь: вы́ оста́висте мя́, и а́зъ оста́влю ва́съ въ руку́ сусаки́ма.
И посрами́шася нача́лницы Изра́илевы и ца́рь и реко́ша: пра́веденъ Госпо́дь.
Егда́ же ви́дѣ Госпо́дь, я́ко смири́шася, и бы́сть сло́во Госпо́дне къ саме́ю, глаго́ля: смири́шася, не разорю́ и́хъ, и да́мъ и́мъ вма́лѣ спасе́нiе, и не ука́нетъ я́рость моя́ на Иерусали́мъ,
оба́че бу́дутъ въ рабы́, да позна́ютъ рабо́ту мою́ и рабо́ту ца́р­ст­ва земли́.
И взы́де сусаки́мъ ца́рь Еги́петскiй во Иерусали́мъ, и взя́ сокро́вища, я́же въ дому́ Госпо́дни, и сокро́вища, я́же въ дому́ царе́вѣ, вся́ взя́: и взя́ щиты́ златы́я, и́хже сотвори́ соломо́нъ.
И сотвори́ ца́рь ровоа́мъ щиты́ мѣ́дяны вмѣ́сто и́хъ. И поста́ви на ни́мъ сусаки́мъ ца́рь Еги́петскiй нача́лниковъ предходя́щихъ стрегу́щихъ врата́ царе́ва:
и бы́сть внегда́ входи́ти царю́ въ до́мъ Госпо́день, вхожда́ху стрегу́щiи и предходя́щiи, и обраща́ющеся восхожда́ху предходя́щiи ко оружехрани́телницѣ сво­е́й.
И егда́ смири́ся то́й, от­врати́ся от­ него́ я́рость Госпо́дня, а не въ разоре́нiе въ коне́цъ: и́бо и во Иу́дѣ бя́ху словеса́ бла́га.
И укрѣпи́ся ца́рь ровоа́мъ во Иерусали́мѣ и ца́р­ст­вова: четы́редесяти же и еди́наго лѣ́та бы́сть ровоа́мъ, егда́ ца́р­ст­вовати нача́, и седмь­на́­де­сять лѣ́тъ ца́р­ст­вова во Иерусали́мѣ, во гра́дѣ, его́же избра́ Госпо́дь, да имену́ет­ся и́мя его́ ту́ от­ всѣ́хъ колѣ́нъ Изра́илевыхъ. И́мя же ма́тери его́ ноома́ Аммани́тыня.
И сотвори́ лука́вое, я́ко не испра́ви се́рдца сво­его́, да взы́щетъ Го́спода.
Словеса́ же ровоа́мова пе́рвая и послѣ́дняя не се́ ли, су́ть пи́сана въ словесѣ́хъ саме́а проро́ка и а́дда прови́дящаго, и дѣя́нiя его́? И во­ева́­ше ровоа́мъ и иеровоа́мъ во вся́ дни́.
И у́мре ровоа́мъ и погребе́нъ бы́сть со отцы́ сво­и́ми во гра́дѣ дави́довѣ. И воцари́ся Аві́а сы́нъ его́ вмѣ́сто его́.
Въ лѣ́то осмо­е­на́­де­сять ца́р­ст­ва иеровоа́мля воцари́ся Аві́а надъ Иу́дою:
три́ лѣ́та ца́р­ст­вова во Иерусали́мѣ. И́мя же ма́тери его́ мааха́ дще́рь урiи́лева от­ гавао́на. И бѣ́ бра́нь между́ иеровоа́момъ и между́ Аві́ею.
И ополчи́ся Аві́а въ си́лѣ во́инскiя си́лы, въ четы́рехъ ста́хъ ты́сящахъ муже́й си́льныхъ: иеровоа́мъ же устро́и сопроти́ву его́ бра́нь во осми́ ста́хъ ты́сящахъ муже́й во­е́н­ныхъ крѣ́пкихъ си́лою.
Ста́ же Аві́а на горѣ́ сомо́ри, я́же е́сть на горѣ́ Ефре́мли, и рече́: слы́шите иеровоа́мъ и ве́сь Изра́иль:
или́ не вѣ́сте, я́ко Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ даде́ ца́р­ст­во дави́ду надъ Изра́илемъ во вѣ́ки и сыново́мъ его́ въ завѣ́тъ вѣ́ченъ?
и воста́ иеровоа́мъ сы́нъ нава́товъ, ра́бъ соломо́на сы́на дави́дова, и от­ве́ржеся от­ господи́на сво­его́:
и собра́шася къ нему́ му́жiе па́губнiи, сы́нове законопресту́пнiи, и воста́ проти́ву ровоа́ма сы́на соломо́нова, ровоа́мъ же бѣ́ юнѣ́йшiй и се́рдцемъ страшли́въ, и не воз­мо́же противоста́ти лицу́ его́:
и ны́нѣ вы́ глаго́лете противоста́ти лицу́ ца́р­ст­ва Госпо́дня въ руцѣ́ сыно́въ дави́довыхъ: и вы́ мно́зи зѣло́, и съ ва́ми телцы́ златі́и, и́хже сотвори́ ва́мъ иеровоа́мъ въ бо́ги:
не изверго́сте ли свяще́н­никовъ Госпо́днихъ сыно́въ Ааро́нихъ и леви́товъ, и сотвори́сте себѣ́ жерцы́ от­ люді́й всея́ земли́, при­­ходя́й напо́лнити ру́ку свою́ телце́мъ от­ воло́въ и овна́ми седмiю́, и сотвори́ся жерце́мъ не су́щему бо́гу:
мы́ же Го́спода Бо́га на́­шего не оста́вихомъ, и свяще́н­ницы его́ слу́жатъ Го́споду, сы́нове Ааро́ни и леви́ти,
и по чреда́мъ сво­и́мъ жру́тъ Го́споду всесожже́нiя у́тро и предъ ве́черомъ, и ѳимiа́мъ сложе́нiя, и предложе́нiя хлѣ́бовъ на трапе́зѣ чи́стѣй, и свѣти́лникъ златы́й, и свѣ́щники воз­жже́нiя воз­жиза́ти къ ве́черу: мы́ бо храни́мъ стражбы́ Го́спода Бо́га оте́цъ на́шихъ, вы́ же его́ оста́висте:
и се́, съ на́ми въ нача́лѣ Госпо́дь, и свяще́н­ницы его́, и трубы́ зна́менованiя, е́же зна́менати проти́ву ва́мъ: сы́нове Изра́илевы, не ра́туйте проти́ву Го́спода Бо́га оте́цъ ва́шихъ, поне́же не благопоспѣши́т­ся ва́мъ.
Иеровоа́мъ же обрати́ подса́ду прiити́ ему́ созади́, и бы́сть проти́ву Иу́ды [са́мъ], подса́да же созади́.
И обрати́ся Иу́да, и се́, ему́ бра́нь сопреди́ и созади́, и возопи́ша ко Го́споду, и свяще́н­ницы воструби́ша труба́ми:
и возопи́ша му́жiе Иу́дины. И бы́сть вопiю́щымъ муже́мъ Иу́динымъ, и Госпо́дь порази́ иеровоа́ма и Изра́иля предъ Аві́ею и Иу́дою:
и бѣжа́ша сы́нове Изра́илевы от­ лица́ Иу́ды, и предаде́ и́хъ Госпо́дь Бо́гъ въ ру́ки и́хъ:
и порази́ и́хъ Аві́а и лю́дiе его́ я́звою вели́кою, и падо́ша ра́нени от­ Изра́иля пя́ть со́тъ ты́сящъ муже́й крѣ́пкихъ.
И смири́шася сы́нове Изра́илевы въ де́нь то́й, и укрѣпи́шася сы́нове Иу́дины, я́ко упова́ша на Го́спода Бо́га оте́цъ сво­и́хъ.
Погна́ же Аві́а вслѣ́дъ иеровоа́ма и взя́ от­ него́ гра́ды: Веѳи́ль и се́ла его́, и Иеси́ну и се́ла ея́, и Ефро́нъ и се́ла его́.
И не воз­мо́же ктому́ проти́витися иеровоа́мъ во вся́ дни́ Аві́и, и порази́ его́ Госпо́дь: и у́мре.
Аві́а же укрѣпи́ся, и поя́тъ себѣ́ же́нъ четыре­на́­де­сять, и роди́ два́десять два́ сы́на и шесть­на́­де­сять дще́рей.
Про́чая же словеса́ Ави́ева и дѣя́нiя его́ и словеса́ его́ пи́сана въ кни́зѣ а́дды проро́ка.
Когда царство Ровоама утвердилось, и он сделался силен, тогда он оставил закон Господень, и весь Израиль с ним.
На пятом году царствования Ровоама, Сусаким, царь Египетский, пошел на Иерусалим, – потому что они отступили от Господа, –
с тысячью и двумя стами колесниц и шестьюдесятью тысячами всадников; и не было числа народу, который пришел с ним из Египта, Ливиянам, Сукхитам и Ефиоплянам;
и взял укрепленные города в Иудее и пришел к Иерусалиму.
Тогда Самей пророк пришел к Ровоаму и князьям Иудеи, которые собрались в Иерусалим, спасаясь от Сусакима, и сказал им: так говорит Господь: вы оставили Меня, за то и Я оставляю вас в руки Сусакиму.
И смирились князья Израилевы и царь и сказали: праведен Господь!
Когда увидел Господь, что они смирились, тогда было слово Господне к Самею, и сказано: они смирились; не истреблю их и вскоре дам им избавление, и не прольется гнев Мой на Иерусалим рукою Сусакима;
однако же они будут слугами его, чтобы знали, каково служить Мне и служить царствам земным.
И пришел Сусаким, царь Египетский, в Иерусалим и взял сокровища дома Господня и сокровища дома царского; всё взял он, взял и щиты золотые, которые сделал Соломон.
И сделал царь Ровоам, вместо их, щиты медные, и отдал их на руки начальникам телохранителей, охранявших вход дома царского.
Когда выходил царь в дом Господень, приходили телохранители и несли их, и потом опять относили их в палату телохранителей.
И когда он смирился, тогда отвратился от него гнев Господа и не погубил его до конца; притом и в Иудее было нечто доброе.
И утвердился царь Ровоам в Иерусалиме и царствовал. Сорок один год было Ровоаму, когда он воцарился, и семнадцать лет царствовал в Иерусалиме, в городе, который из всех колен Израилевых избрал Господь, чтобы там пребывало имя Его. Имя матери его Наама, Аммонитянка.
И делал он зло, потому что не расположил сердца своего к тому, чтобы взыскать Господа.
Деяния Ровоамовы, первые и последние, описаны в записях Самея пророка и Адды прозорливца при родословиях. И были войны у Ровоама с Иеровоамом во все дни.
И почил Ровоам с отцами своими и погребен в городе Давидовом. И воцарился Авия, сын его, вместо него.
В восемнадцатый год царствования Иеровоама воцарился Авия над Иудою.
Три года он царствовал в Иерусалиме; имя матери его Михаия, дочь Уриилова, из Гивы. И была война у Авии с Иеровоамом.
И вывел Авия на войну войско, состоявшее из людей храбрых, из четырехсот тысяч человек отборных; а Иеровоам выступил против него на войну с восемью стами тысяч человек, также отборных, храбрых.
И стал Авия на вершине горы Цемараимской, одной из гор Ефремовых, и говорил: послушайте меня, Иеровоам и все Израильтяне!
Не знаете ли вы, что Господь Бог Израилев дал царство Давиду над Израилем навек, ему и сыновьям его, по завету соли [вечному]?
Но восстал Иеровоам, сын Наватов, раб Соломона, сына Давидова, и возмутился против господина своего.
И собрались вокруг него люди пустые, люди развращенные, и укрепились против Ровоама, сына Соломонова; Ровоам же был молод и слаб сердцем и не устоял против них.
И ныне вы думаете устоять против царства Господня в руке сынов Давидовых, потому что вас великое множество, и у вас золотые тельцы, которых Иеровоам сделал вам богами.
Не вы ли изгнали священников Господних, сынов Аарона, и левитов, и поставили у себя священников, какие у народов других земель? Всякий, кто приходит для посвящения своего с тельцом и с семью овнами, делается у вас священником лжебогов.
А у нас – Господь Бог наш; мы не оставляли Его, и Господу служат священники, сыны Аароновы, и левиты при своем деле.
И сожигают они Господу всесожжения каждое утро и каждый вечер, и благовонное курение, и полагают рядами хлебы на столе чистом, и зажигают золотой светильник и лампады его, чтобы горели каждый вечер, потому что мы соблюдаем установление Господа Бога нашего, а вы оставили Его.
И вот, у нас во главе Бог, и священники Его, и трубы громогласные, чтобы греметь против вас. Сыны Израилевы! не воюйте с Господом Богом отцов ваших, ибо не получите успеха.
Между тем Иеровоам послал отряд в засаду с тыла им, так что сам он был впереди Иудеев, а засада позади их.
И оглянулись Иудеи, и вот, им битва спереди и сзади; и возопили они к Господу, а священники затрубили трубами.
И воскликнули Иудеи. И когда воскликнули Иудеи, Бог поразил Иеровоама и всех Израильтян пред лицем Авии и Иуды.
И побежали сыны Израилевы от Иудеев, и предал их Бог в руки им.
И произвели у них Авия и народ его поражение сильное; и пало убитых у Израиля пятьсот тысяч человек отборных.
И смирились тогда сыны Израилевы, и были сильны сыны Иудины, потому что уповали на Господа Бога отцов своих.
И преследовал Авия Иеровоама и взял у него города: Вефиль и зависящие от него города, и Иешану и зависящие от нее города, и Ефрон и зависящие от него города.
И не входил уже в силу Иеровоам во дни Авии. И поразил его Господь, и он умер.
Авия же усилился; и взял себе четырнадцать жен и родил двадцать два сына и шестнадцать дочерей.
Прочие деяния Авии и его поступки и слова описаны в сказании пророка Адды.
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов
Цитата из Библии каждое утро в Telegram.
t.me/azbible