Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

2-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • Аза́рiа же сы́нъ Ада́довъ, бы́сть на не́мъ Ду́хъ Бо́жiй:
 • и изы́де во срѣ́тенiе а́сѣ и всему́ Иу́дѣ и Венiами́ну и рече́ ему́: услы́шите мя́, а́са и ве́сь Иу́да и Венiами́нъ: Госпо́дь съ ва́ми, я́ко бы́сте съ ни́мъ: и а́ще взы́щете его́, обря́щет­ся ва́мъ, а́ще же оста́вите его́, оста́витъ ва́съ:
 • мно́зи дні́е [бу́дутъ] во Изра́или безъ Бо́га и́стин­наго и безъ свяще́н­ника уча́щаго и безъ зако́на:
 • егда́ же обратя́т­ся въ печа́ли ко Го́споду Бо́гу Изра́илеву и взы́щутъ его́, и обря́щет­ся и́мъ:
 • и во вре́мя о́но не бу́детъ ми́ръ исходя́щему и входя́щему, я́ко у́жасъ Госпо́день на всѣ́хъ обита́ющихъ на земли́
 • и ополчи́т­ся язы́къ на язы́къ и гра́дъ проти́ву гра́да, я́ко Госпо́дь смути́тъ и́хъ во вся́цѣй печа́ли:
 • и вы́ укрѣпи́теся, и да не ослабѣ́ютъ ру́ки ва́шя, е́сть бо мзда́ дѣ́лу ва́­шему.
 • И егда́ услы́ша а́са словеса́ сiя́ и проро́че­с­т­во аза́рiи проро́ка, укрѣпи́ся и отъ­я́ вся́ и́долы от­ всея́ земли́ Иу́дины и Венiами́ни и от­ градо́въ, и́хже содержа́­ше иеровоа́мъ въ горѣ́ Ефре́мли, и освяти́ олта́рь Госпо́день, и́же бѣ́ предъ хра́момъ Госпо́днимъ:
 • собра́ же [всего́] Иу́ду и Венiами́на и при­­ше́лцевъ обита́ющихъ съ ни́мъ от­ Ефре́ма и от­ Манассі́и и от­ Симео́на, мно́зи бо къ нему́ при­­бѣго́ша от­ Изра́иля, егда́ уви́дѣша, я́ко Госпо́дь Бо́гъ его́ съ ни́мъ.
 • И собра́шася во Иерусали́мъ въ ме́сяцъ тре́тiй, въ лѣ́то пято­е­на́­де­сять ца́р­ст­ва а́сы,
 • и пожро́ша Го́споду въ де́нь то́й от­ коры́стей, и́хже при­­ведо́ша, воло́въ се́дмь со́тъ и ове́цъ се́дмь ты́сящъ,
 • и по­идо́ша въ завѣ́тѣ, е́же иска́ти Го́спода Бо́га оте́цъ сво­и́хъ всѣ́мъ се́рдцемъ и все́ю душе́ю сво­е́ю:
 • и [рече́]: вся́къ, и́же а́ще не взы́щетъ Го́спода Бо́га Изра́илева, да у́мретъ от­ ю́наго да́же до старѣ́йшаго, от­ му́жа да́же до жены́.
 • И кля́шася Го́споду гла́сомъ вели́кимъ въ восклица́нiи и въ труба́хъ и въ ро́жаныхъ.
 • И воз­ра́довася ве́сь Иу́да о кля́твѣ, я́ко от­ всея́ души́ кля́шася, и все́ю во́лею взыска́ша его́, и обрѣ́теся и́мъ, и даде́ и́мъ Госпо́дь поко́й о́крестъ.
 • И маа́ху ма́терь свою́ от­лучи́, да не слу́житъ Аста́рту, и сокруши́ и́дола и сожже́ въ пото́цѣ ке́дрстѣмъ.
 • То́кмо высо́кихъ не от­ста́ви, еще́ бо бя́ху во Изра́или, но се́рдце а́сы бѣ́ соверше́н­но во всѣ́хъ дне́хъ его́:
 • и внесе́ свята́я дави́да отца́ сво­его́ и свята́я своя́ въ до́мъ Бо́жiй, сребро́ и зла́то и сосу́ды.
 • И бра́нь не бы́сть ему́ да́же до три́десять пя́таго лѣ́та ца́р­ст­ва а́сина.
 • И въ лѣ́то три́десять осмо́е ца́р­ст­ва а́сина, взы́де Ваа́са ца́рь Изра́илевъ на Иу́ду и стѣна́ми укрѣпи́ ра́му, да не да́стъ вхо́да и исхо́да а́сѣ царю́ Иу́дину.
 • И взя́ а́са сребро́ и зла́то от­ сокро́вищъ до́му Госпо́дня и до́му царе́ва, и посла́ ко [венада́ду] сы́ну Аде́ра царя́ Си́рска, живу́щему въ дама́сцѣ, глаго́ля:
 • положи́ завѣ́тъ между́ мно́ю и тобо́ю и между́ отце́мъ мо­и́мъ и отце́мъ тво­и́мъ: се́ посла́хъ тебѣ́ сребро́ и зла́то: прiиди́ и от­жени́ от­ мене́ Ваа́су царя́ Изра́илева, и да отъи́детъ от­ мене́.
 • И послу́ша сы́нъ Аде́ровъ царя́ а́сы и посла́ нача́лники во́евъ сво­и́хъ на гра́ды Изра́илевы, и порази́ Аино́на и Да́на, и Авелмаи́на и вся́ окре́стная Нефѳали́мля.
 • И бы́сть егда́ услы́ша Ваа́са ца́рь Изра́илевъ, оста́ви ктому́ созида́ти ра́му и оста́ви дѣ́ло свое́.
 • А́са же ца́рь взя́ всего́ Иу́ду и взя́ ка́менiе от­ ра́мы и лѣ́съ ея́, я́же на созда́нiе угото́ва Ваа́са, и созда́ изъ ни́хъ гаваю́ и Масфу́.
 • И во вре́мя о́но прiи́де Ана́нiй проро́къ ко а́сѣ царю́ Иу́дину и рече́ ему́: поне́же имѣ́лъ еси́ упова́нiе на царя́ Си́рска, а не упова́лъ еси́ на Го́спода Бо́га тво­его́, того́ ра́ди спасе́ся си́ла царя́ Си́рскаго от­ руку́ твое́ю:
 • не еѳiо́пи ли и Ливи́ане бя́ху на тя́ въ си́лѣ мно́зѣ, въ де́рзости колесни́цъ и ко́н­никъ во мно́же­с­т­во зѣло́? и егда́ упова́лъ еси́ на Го́спода, предаде́ и́хъ въ ру́ку твою́:
 • о́чи бо Госпо́дни назира́ютъ всю́ зе́млю, е́же укрѣпи́ти су́щихъ се́рдцемъ соверше́н­нымъ къ нему́: бу́е сотвори́лъ еси́ сiе́, [сего́ ра́ди] от­ны́нѣ бу́детъ на тя́ бра́нь.
 • Разгнѣ́вася же а́са на проро́ка и всади́ его́ въ темни́цу, поне́же прогнѣ́вася о се́мъ: и уби́ а́са от­ люді́й во вре́мя то́ [мно́гихъ].
 • И се́, словеса́ а́сы, пе́рвая и послѣ́дняя, пи́сана су́ть въ кни́зѣ царе́й Иу́диныхъ и Изра́иля.
 • И разболѣ́ся а́са въ лѣ́то три́десять девя́тое ца́р­ст­ва сво­его́ нога́ма, болѣ́знiю зѣ́лнѣйшею: и ниже́ въ не́мощи сво­е́й взыска́ Го́спода, но враче́въ.
 • у́спе же а́са со отцы́ сво­и́ми, и у́мре въ лѣ́то четы́редесять пе́рвое ца́р­ст­ва сво­его́:
 • и погребо́ша его́ во гро́бѣ, его́же ископа́ себѣ́ во гра́дѣ дави́довѣ, и положи́ша его́ на одрѣ́, и напо́лниша арома́тами и ро́дами ми́ровъ благо­уха́н­ныхъ, и сотвори́ша ему́ погребе́нiе вели́ко зѣло́.
 • Тогда на Азарию, сына Одедова, сошел Дух Божий,
 • и вышел он навстречу Асе и сказал ему: послушайте меня, Аса и весь Иуда и Вениамин: Господь с вами, когда вы с Ним; и если будете искать Его, Он будет найден вами; если же оставите Его, Он оставит вас.
 • Многие дни Израиль будет без Бога истинного, и без священника учащего, и без закона.
 • Но когда он обратится в тесноте своей к Господу Богу Израилеву и взыщет Его, Он даст им найти Себя.
 • В те времена не будет мира ни выходящему, ни входящему, ибо великие волнения будут у всех жителей земель;
 • народ будет сражаться с народом, и город с городом, потому что Бог приведет их в смятение всякими бедствиями.
 • Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши.
 • Когда услышал Аса слова сии и пророчество [Азарии], сына Одеда пророка, то ободрился и изверг мерзости языческие из всей земли Иудиной и Вениаминовой и из городов, которые он взял на горе Ефремовой, и обновил жертвенник Господень, который пред притвором Господним.
 • И собрал всего Иуду и Вениамина и живущих с ними переселенцев от Ефрема и Манассии и Симеона; ибо многие от Израиля перешли к нему, когда увидели, что Господь, Бог его, с ним.
 • И собрались в Иерусалим в третий месяц, в пятнадцатый год царствования Асы;
 • и принесли в день тот жертву Господу из добычи, которую привели, из крупного скота семьсот и из мелкого семь тысяч;
 • и вступили в завет, чтобы взыскать Господа Бога отцов своих от всего сердца своего и от всей души своей;
 • а всякий, кто не станет искать Господа Бога Израилева, должен умереть, малый ли он или большой, мужчина ли или женщина.
 • И клялись Господу громогласно и с восклицанием и при звуке труб и рогов.
 • И радовались все Иудеи сей клятве, потому что от всего сердца своего клялись и со всем усердием взыскали Его, и Он дал им найти Себя. И дал им Господь покой со всех сторон.
 • И Мааху, мать свою, царь Аса лишил царского достоинства за то, что она сделала истукан для дубравы. И ниспроверг Аса истукан ее, и изрубил в куски, и сжег на долине Кедрона.
 • Хотя высоты не были отменены у Израиля, но сердце Асы было вполне предано Господу во все дни его.
 • И внес он посвященное отцом его и свое посвящение в дом Божий, серебро и золото и сосуды.
 • И не было войны до тридцать пятого года царствования Асы.
 • В тридцать шестой год царствования Асы, пошел Вааса, царь Израильский, на Иудею и начал строить Раму, чтобы не позволить никому ни уходить от Асы, царя Иудейского, ни приходить к нему.
 • И вынес Аса серебро и золото из сокровищниц дома Господня и дома царского и послал к Венададу, царю Сирийскому, жившему в Дамаске, говоря:
 • союз да будет между мною и тобою, как был между отцом моим и отцом твоим; вот, я посылаю тебе серебра и золота: пойди, расторгни союз твой с Ваасою, царем Израильским, чтоб он отступил от меня.
 • И послушался Венадад царя Асы и послал военачальников, которые были у него, против городов Израильских, и они опустошили Ийон и Дан и Авелмаим и все запасы в городах Неффалимовых.
 • И когда услышал о сем Вааса, то перестал строить Раму и прекратил работу свою.
 • Аса же царь собрал всех Иудеев, и они вывезли из Рамы камни и дерева, которые употреблял Вааса для строения, – и выстроил из них Геву и Мицфу.
 • В то время пришел Ананий прозорливец к Асе, царю Иудейскому, и сказал ему: так как ты понадеялся на царя Сирийского и не уповал на Господа Бога твоего, потому и спаслось войско царя Сирийского от руки твоей.
 • Не были ли Ефиопляне и Ливияне с силою большею и с колесницами и всадниками весьма многочисленными? Но как ты уповал на Господа, то Он предал их в руку твою,
 • ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Безрассудно ты поступил теперь. За то отныне будут у тебя войны.
 • И разгневался Аса на прозорливца, и заключил его в темницу, так как за это был в раздражении на него; притеснял Аса и некоторых из народа в то время.
 • И вот, деяния Асы, первые и последние, описаны в книге царей Иудейских и Израильских.
 • И сделался Аса болен ногами на тридцать девятом году царствования своего, и болезнь его поднялась до верхних частей тела; но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей.
 • И почил Аса с отцами своими, и умер на сорок первом году царствования своего.
 • И похоронили его в гробнице, которую он устроил для себя в городе Давидовом; и положили его на одре, который наполнили благовониями и разными искусственными мастями, и сожгли их для него великое множество.