Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

2-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • И въ лѣ́то три́десять осмо́е ца́р­ст­ва а́сина, взы́де Ваа́са ца́рь Изра́илевъ на Иу́ду и стѣна́ми укрѣпи́ ра́му, да не да́стъ вхо́да и исхо́да а́сѣ царю́ Иу́дину.
 • И взя́ а́са сребро́ и зла́то от­ сокро́вищъ до́му Госпо́дня и до́му царе́ва, и посла́ ко [венада́ду] сы́ну Аде́ра царя́ Си́рска, живу́щему въ дама́сцѣ, глаго́ля:
 • положи́ завѣ́тъ между́ мно́ю и тобо́ю и между́ отце́мъ мо­и́мъ и отце́мъ тво­и́мъ: се́ посла́хъ тебѣ́ сребро́ и зла́то: прiиди́ и от­жени́ от­ мене́ Ваа́су царя́ Изра́илева, и да отъи́детъ от­ мене́.
 • И послу́ша сы́нъ Аде́ровъ царя́ а́сы и посла́ нача́лники во́евъ сво­и́хъ на гра́ды Изра́илевы, и порази́ Аино́на и Да́на, и Авелмаи́на и вся́ окре́стная Нефѳали́мля.
 • И бы́сть егда́ услы́ша Ваа́са ца́рь Изра́илевъ, оста́ви ктому́ созида́ти ра́му и оста́ви дѣ́ло свое́.
 • А́са же ца́рь взя́ всего́ Иу́ду и взя́ ка́менiе от­ ра́мы и лѣ́съ ея́, я́же на созда́нiе угото́ва Ваа́са, и созда́ изъ ни́хъ гаваю́ и Масфу́.
 • И во вре́мя о́но прiи́де Ана́нiй проро́къ ко а́сѣ царю́ Иу́дину и рече́ ему́: поне́же имѣ́лъ еси́ упова́нiе на царя́ Си́рска, а не упова́лъ еси́ на Го́спода Бо́га тво­его́, того́ ра́ди спасе́ся си́ла царя́ Си́рскаго от­ руку́ твое́ю:
 • не еѳiо́пи ли и Ливи́ане бя́ху на тя́ въ си́лѣ мно́зѣ, въ де́рзости колесни́цъ и ко́н­никъ во мно́же­с­т­во зѣло́? и егда́ упова́лъ еси́ на Го́спода, предаде́ и́хъ въ ру́ку твою́:
 • о́чи бо Госпо́дни назира́ютъ всю́ зе́млю, е́же укрѣпи́ти су́щихъ се́рдцемъ соверше́н­нымъ къ нему́: бу́е сотвори́лъ еси́ сiе́, [сего́ ра́ди] от­ны́нѣ бу́детъ на тя́ бра́нь.
 • Разгнѣ́вася же а́са на проро́ка и всади́ его́ въ темни́цу, поне́же прогнѣ́вася о се́мъ: и уби́ а́са от­ люді́й во вре́мя то́ [мно́гихъ].
 • И се́, словеса́ а́сы, пе́рвая и послѣ́дняя, пи́сана су́ть въ кни́зѣ царе́й Иу́диныхъ и Изра́иля.
 • И разболѣ́ся а́са въ лѣ́то три́десять девя́тое ца́р­ст­ва сво­его́ нога́ма, болѣ́знiю зѣ́лнѣйшею: и ниже́ въ не́мощи сво­е́й взыска́ Го́спода, но враче́въ.
 • у́спе же а́са со отцы́ сво­и́ми, и у́мре въ лѣ́то четы́редесять пе́рвое ца́р­ст­ва сво­его́:
 • и погребо́ша его́ во гро́бѣ, его́же ископа́ себѣ́ во гра́дѣ дави́довѣ, и положи́ша его́ на одрѣ́, и напо́лниша арома́тами и ро́дами ми́ровъ благо­уха́н­ныхъ, и сотвори́ша ему́ погребе́нiе вели́ко зѣло́.
 • В тридцать шестой год царствования Асы, пошел Вааса, царь Израильский, на Иудею и начал строить Раму, чтобы не позволить никому ни уходить от Асы, царя Иудейского, ни приходить к нему.
 • И вынес Аса серебро и золото из сокровищниц дома Господня и дома царского и послал к Венададу, царю Сирийскому, жившему в Дамаске, говоря:
 • союз да будет между мною и тобою, как был между отцом моим и отцом твоим; вот, я посылаю тебе серебра и золота: пойди, расторгни союз твой с Ваасою, царем Израильским, чтоб он отступил от меня.
 • И послушался Венадад царя Асы и послал военачальников, которые были у него, против городов Израильских, и они опустошили Ийон и Дан и Авелмаим и все запасы в городах Неффалимовых.
 • И когда услышал о сем Вааса, то перестал строить Раму и прекратил работу свою.
 • Аса же царь собрал всех Иудеев, и они вывезли из Рамы камни и дерева, которые употреблял Вааса для строения, – и выстроил из них Геву и Мицфу.
 • В то время пришел Ананий прозорливец к Асе, царю Иудейскому, и сказал ему: так как ты понадеялся на царя Сирийского и не уповал на Господа Бога твоего, потому и спаслось войско царя Сирийского от руки твоей.
 • Не были ли Ефиопляне и Ливияне с силою большею и с колесницами и всадниками весьма многочисленными? Но как ты уповал на Господа, то Он предал их в руку твою,
 • ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Безрассудно ты поступил теперь. За то отныне будут у тебя войны.
 • И разгневался Аса на прозорливца, и заключил его в темницу, так как за это был в раздражении на него; притеснял Аса и некоторых из народа в то время.
 • И вот, деяния Асы, первые и последние, описаны в книге царей Иудейских и Израильских.
 • И сделался Аса болен ногами на тридцать девятом году царствования своего, и болезнь его поднялась до верхних частей тела; но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей.
 • И почил Аса с отцами своими, и умер на сорок первом году царствования своего.
 • И похоронили его в гробнице, которую он устроил для себя в городе Давидовом; и положили его на одре, который наполнили благовониями и разными искусственными мастями, и сожгли их для него великое множество.
 • 亚 撒 三 十 六 年 , 以 色 列 王 巴 沙 上 来 攻 击 犹 大 , 修 筑 拉 玛 , 不 许 人 从 犹 大 王 亚 撒 那 里 出 入 。
 • 于 是 亚 撒 从 耶 和 华 殿 和 王 宫 的 府 库 里 拿 出 金 银 来 , 送 与 住 大 马 色 的 亚 兰 王 便 哈 达 , 说 ,
 • 你 父 曾 与 我 父 立 约 , 我 与 你 也 要 立 约 。 现 在 我 将 金 银 送 给 你 , 求 你 废 掉 你 与 以 色 列 王 巴 沙 所 立 的 约 , 使 他 离 开 我 。
 • 便 哈 达 听 从 亚 撒 王 的 话 , 派 军 长 去 攻 击 以 色 列 的 城 邑 。 他 们 就 攻 破 以 云 , 但 , 亚 伯 玛 音 , 和 拿 弗 他 利 一 切 的 积 货 城 。
 • 巴 沙 听 见 就 停 工 , 不 修 筑 拉 玛 了 。
 • 于 是 亚 撒 王 率 领 犹 大 众 人 , 将 巴 沙 修 筑 拉 玛 所 用 的 石 头 , 木 头 都 运 去 , 用 以 修 筑 迦 巴 和 米 斯 巴 。
 • 那 时 , 先 见 哈 拿 尼 来 见 犹 大 王 亚 撒 , 对 他 说 , 因 你 仰 赖 亚 兰 王 , 没 有 仰 赖 耶 和 华 你 的 神 , 所 以 亚 兰 王 的 军 兵 脱 离 了 你 的 手 。
 • 古 实 人 , 路 比 人 的 军 队 不 是 甚 大 麽 。 战 车 马 兵 不 是 极 多 麽 。 只 因 你 仰 赖 耶 和 华 , 他 便 将 他 们 交 在 你 手 里 。
 • 耶 和 华 的 眼 目 遍 察 全 地 , 要 显 大 能 帮 助 向 他 心 存 诚 实 的 人 。 你 这 事 行 得 愚 昧 。 此 后 , 你 必 有 争 战 的 事 。
 • 亚 撒 因 此 恼 恨 先 见 , 将 他 囚 在 监 里 。 那 时 亚 撒 也 虐 待 一 些 人 民 。
 • 亚 撒 所 行 的 事 , 自 思 至 终 都 写 在 犹 大 和 以 色 列 诸 王 记 上 。
 • 亚 撒 作 王 三 十 九 年 , 他 脚 上 有 病 , 而 且 甚 重 。 病 的 时 候 没 有 求 耶 和 华 , 只 求 医 生 。
 • 他 作 王 四 十 一 年 而 死 , 与 他 列 祖 同 睡 ,
 • 葬 在 大 卫 城 自 己 所 凿 的 坟 墓 里 , 放 在 床 上 , 其 床 堆 满 各 样 馨 香 的 香 料 , 就 是 按 作 香 的 作 法 调 和 的 香 料 , 又 为 他 烧 了 许 多 的 物 件 。