Скрыть
20:13
20:16
Церковнославянский (рус)
По си́хъ же прiидо́ша сы́нове Моа́вли и сы́нове Аммо́ни и съ ни́ми от­ Аммани́товъ ко Иосафа́ту на бра́нь.
Прiидо́ша же и сказа́ша Иосафа́ту, глаго́люще: и́детъ проти́ву тебе́ вели́ко мно́же­с­т­во от­ объ о́нъ по́лъ мо́ря от­ сирі́и, и се́, стоя́тъ во Асаса́нъ-ѳама́рѣ, и́же е́сть енгадди́.
И убоя́ся, и вдаде́ Иосафа́тъ лице́ свое́ взыска́ти Го́спода, и проповѣ́да по́стъ во все́й Иуде́и.
И собра́ся ве́сь Иу́да взыска́ти Го́спода: и от­ всѣ́хъ градо́въ Иу́диныхъ прiидо́ша ко умоле́нiю Госпо́дню.
И ста́ Иосафа́тъ въ собра́нiи Иу́ды во Иерусали́мѣ, въ дому́ Госпо́дни предъ лице́мъ двора́ но́ваго,
и рече́: Го́споди Бо́же оте́цъ на́шихъ, не ты́ ли еси́ Бо́гъ на небеси́ горѣ́, и ты́ Влады́ч­ст­вуеши всѣ́ми ца́р­ст­вы язы́къ, и въ руку́ твое́ю е́сть крѣ́пость си́лы, и кто́ противоста́нетъ тебѣ́?
не ты́ ли еси́ Бо́гъ на́шъ искорени́вый живу́щыя на земли́ се́й от­ лица́ люді́й тво­и́хъ Изра́иля, и да́лъ еси́ ю́ сѣ́мени Авраа́млю воз­лю́блен­ному тво­ему́ во вѣ́ки?
и всели́шася на не́й, и устро́иша въ не́й святы́ню и́мени тво­ему́, глаго́люще:
а́ще нападу́тъ на ны́ зла́я, ме́чь, су́дъ, губи́тел­ст­во, гла́дъ, ста́немъ предъ до́момъ си́мъ и предъ тобо́ю, я́ко при́звано и́мя твое́ въ дому́ се́мъ, и возопiе́мъ къ тебѣ́ от­ скорбе́й на́шихъ, и услы́шиши и спасе́ши:
и ны́нѣ се́, сы́нове Аммо́ни и Моа́вли и гора́ Сии́ръ, сквоз­ѣ́ я́же не изво́лилъ еси́ Изра́илю про­ити́, егда́ исхожда́ху от­ земли́ Еги́петскiя, но уклони́шася от­ ни́хъ и не изби́ша и́хъ:
и се́, ны́нѣ сі́и напа́даютъ на ны́ исходя́ще изгони́ти на́съ от­ наслѣ́дiя на́­шего, е́же пре́далъ еси́ на́мъ.
Го́споди Бо́же на́шъ, не су́диши ли и́мъ? въ на́съ бо нѣ́сть толи́ка крѣ́пость, да мо́жемъ сему́ мно́же­ст­ву сопроти́витися, е́же нападе́ на ны́, и не вѣ́мы что́ содѣ́лати и́мамы и́мъ: но то́кмо о́чи на́ши къ тебѣ́.
И ве́сь Иу́да стоя́ше предъ Го́сподемъ, и ча́да и́хъ, и жены́ и́хъ.
Бѣ́ же Иозiи́лъ сы́нъ заха́рiинъ, сыно́въ ване́а, сыно́въ Елеи́ла, сыно́въ маѳані́а Леви́тина, от­ сыно́въ Аса́фовыхъ, и бы́сть на не́мъ Ду́хъ Госпо́день посредѣ́ наро́да,
и рече́: слы́шите, ве́сь Иу́да и обита́ющiи во Иерусали́мѣ, и ты́, царю́ Иосафа́те: сiя́ рече́ Госпо́дь ва́мъ: не бо́йтеся, ниже́ ужаса́йтеся от­ лица́ наро́да сего́ мно́гаго, нѣ́сть бо ва́­ше ополче́нiе, но Бо́жiе:
зау́тра изыди́те проти́ву и́хъ: се́, восхо́дятъ по восхо́ду Асси́съ, и обря́щете и́хъ на краи́ рѣки́ проти́ву пусты́ни иерiи́лъ:
не ва́­ше е́сть во­ева́ти: сiя́ разумѣ́йте и у́зрите сiе́ спасе́нiе Госпо́дне съ ва́ми, Иу́до и Иерусали́ме: не убо́йтеся, ни ужаса́йтеся зау́тра изы́ти проти́ву и́хъ, и Госпо́дь съ ва́ми.
И прекло́нься Иосафа́тъ на лице́ свое́, и ве́сь Иу́да, и обита́ющiи во Иерусали́мѣ, падо́ша предъ Го́сподемъ поклони́тися Го́сподеви.
И воста́ша леви́ти от­ сыно́въ Каа́ѳовыхъ и от­ сыно́въ Коре́овыхъ, хвали́ти Го́спода Бо́га Изра́илева гла́сомъ вели́кимъ въ высоту́.
И зау́тра воста́ша ра́но и изыдо́ша въ пусты́ню Ѳекое́. И внегда́ исходи́ти и́мъ, ста́ Иосафа́тъ [посредѣ́ и́хъ], и возопи́ и рече́: услы́шите мя́, му́жiе Иу́дины и вси́ обита́ющiи во Иерусали́мѣ: вѣ́руйте въ Го́спода Бо́га на́­шего и увѣ́ритеся: вѣ́руйте проро́ку его́, и благопоспѣши́т­ся ва́мъ.
И совѣ́това съ людьми́, и поста́ви псалмопѣ́вцы, и хва́лящихъ исповѣ́датися, и хвали́ти свята́я, внегда́ изы́ти предъ си́лою, и глаго́лаху: исповѣ́дайтеся Го́сподеви, я́ко бла́гъ, я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
Егда́ же нача́ша хвале́нiя и исповѣ́данiя, обрати́ Госпо́дь во­ева́ти сыно́въ Аммо́нихъ на Моа́ва и го́ру Сии́ръ, изше́дшихъ на Иу́ду, и пораже́ни бы́ша.
И воста́ша сы́нове Аммо́ни и Моа́вли на обита́ющихъ въ горѣ́ Сии́ри, да побiю́тъ и́хъ и сокруша́тъ: и егда́ сконча́ша обита́ющихъ въ Сии́рѣ, воста́ша дру́гъ на дру́га, да потребя́т­ся.
Иу́да же прiи́де на созира́нiе от­ пусты́ни, и воз­зрѣ́, и ви́дѣ мно́же­с­т­во: и се́, вси́ ме́ртви па́дше на зе́млю, и не бѣ́ спасы́йся.
И изы́де Иосафа́тъ и лю́дiе его́ взя́ти коры́сти и́хъ, и обрѣто́ша скота́ мно́го, и оде́жды, и коры́сти, и сосу́ды дража́йшыя и плѣни́ша и́хъ: и бы́ша собира́юще коры́сти и́хъ три́ дни́, я́ко мно́ги бя́ху.
Дне́ же четве́ртаго собра́хуся во удо́ль благослове́нiя, и́бо та́ко благослови́ша Го́спода: сего́ ра́ди прозва́ша мѣ́сто то́ удо́ль благослове́нiя да́же до сего́ дне́.
И воз­врати́шася вси́ му́жiе Иу́дины во Иерусали́мъ и Иосафа́тъ во́ждь и́хъ съ весе́лiемъ вели́кимъ: я́ко воз­весели́ и́хъ Госпо́дь о вразѣ́хъ и́хъ.
И внидо́ша во Иерусали́мъ со псалти́рми и гу́сльми и труба́ми въ до́мъ Госпо́день.
И бы́сть стра́хъ Госпо́день на вся́ ца́р­ст­ва земна́я, внегда́ услы́шати и́мъ, я́ко порази́ Госпо́дь враги́ Изра́илевы.
И умири́ся ца́р­ст­во Иосафа́тово, и даде́ ему́ Госпо́дь поко́й о́крестъ.
И ца́р­ст­вова Иосафа́тъ надъ Иу́дою, сы́й лѣ́тъ три́десяти пяти́, егда́ ца́р­ст­во прiя́ и два́десять пя́ть лѣ́тъ ца́р­ст­вова во Иерусали́мѣ. И́мя же ма́тери его́ азува́, дщи́ Салі́ина.
И хожда́­ше въ путе́хъ отца́ сво­его́ а́сы, и не уклони́ся от­ ни́хъ твори́ти пра́вое предъ Го́сподемъ:
оба́че высо́кая еще́ бя́ху, и еще́ лю́дiе не упра́виша се́рдца сво­его́ ко Го́споду Бо́гу оте́цъ сво­и́хъ.
Про́чая же дѣя́нiя Иосафа́това пе́рвая и послѣ́дняя, се́, пи́сана су́ть во словесѣ́хъ ииу́а сы́на Анані́ина, и́же написа́ кни́гу царе́й Изра́илевыхъ.
И по си́хъ сообщи́ся Иосафа́тъ ца́рь Иу́динъ со Охозі́ею царе́мъ Изра́илевымъ, и се́й беззако́н­нова,
зане́же сотвори́, и отъи́де къ нему́, да сотворя́тъ корабли́, е́же ити́ во Ѳарси́съ: и сотвори́ корабли́ въ гасiо́нъ-гаве́рѣ.
И проро́че­с­т­вова Елiезе́ръ сы́нъ доді́а от­ Мариси́са на Иосафа́та, глаго́ля: поне́же воз­ъимѣ́лъ еси́ любо­́вь со Охозі́ею, сокруши́ Госпо́дь дѣ́ло твое́, и сокруши́шася корабли́ твоя́ и не воз­мого́ша по­ити́ во Ѳарси́съ.
Синодальный
После сего Моавитяне и Аммонитяне, а с ними некоторые из страны Маонитской, пошли войною на Иосафата.
И пришли, и донесли Иосафату, говоря: идет на тебя множество великое из-за моря, от Сирии, и вот они в Хацацон-Фамаре, то есть в Енгедди.
И убоялся Иосафат, и обратил лице свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее.
И собрались Иудеи просить помощи у Господа; из всех городов Иудиных пришли они умолять Господа.
И стал Иосафат в собрании Иудеев и Иерусалимлян в доме Господнем, пред новым двором,
и сказал: Господи Боже отцов наших! Не Ты ли Бог на небе? И Ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в Твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против Тебя!
Не Ты ли, Боже наш, изгнал жителей земли сей пред лицем народа Твоего Израиля и отдал ее семени Авраама, друга Твоего, навек?
И они поселились на ней и построили Тебе на ней святилище во имя Твое, говоря:
если придет на нас бедствие: меч наказующий, или язва, или голод, то мы станем пред домом сим и пред лицем Твоим, ибо имя Твое в доме сем; и воззовем к Тебе в тесноте нашей, и Ты услышишь и спасешь.
И ныне вот Аммонитяне и Моавитяне и обитатели горы Сеира, чрез земли которых Ты не позволил пройти Израильтянам, когда они шли из земли Египетской, а потому они миновали их и не истребили их, –
вот они платят нам тем, что пришли выгнать нас из наследственного владения Твоего, которое Ты отдал нам.
Боже наш! Ты суди их. Ибо нет в нас силы против множества сего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что́ делать, но к Тебе очи наши!
И все Иудеи стояли пред лицем Господним, и малые дети их, жены их и сыновья их.
Тогда на Иозиила, сына Захарии, сына Ванеи, сына Иеиела, сына Матфании, левита из сынов Асафовых, сошел Дух Господень среди собрания
и сказал он: слушайте, все Иудеи и жители Иерусалима и царь Иосафат! Так говорит Господь к вам: не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого, ибо не ваша война, а Божия.
Завтра выступите против них: вот они всходят на возвышенность Циц, и вы найдете их на конце долины, пред пустынею Иеруилом.
Не вам сражаться на сей раз; вы станьте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам. Иуда и Иерусалим! не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами.
И преклонился Иосафат лицем до земли, и все Иудеи и жители Иерусалима пали пред Господом, чтобы поклониться Господу.
И встали левиты из сынов Каафовых и из сынов Кореевых – хвалить Господа Бога Израилева, голосом весьма громким.
И встали они рано утром, и выступили к пустыне Фекойской; и когда они выступили, стал Иосафат и сказал: послушайте меня, Иудеи и жители Иерусалима! Верьте Господу Богу вашему, и будете тверды; верьте пророкам Его, и будет успех вам.
И совещался он с народом, и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, славословили и говорили: славьте Господа, ибо вовек милость Его!
И в то время, как они стали восклицать и славословить, Господь возбудил несогласие между Аммонитянами, Моавитянами и обитателями горы Сеира, пришедшими на Иудею, и были они поражены:
ибо восстали Аммонитяне и Моавитяне на обитателей горы Сеира, побивая и истребляя их, а когда покончили с жителями Сеира, тогда стали истреблять друг друга.
И когда Иудеи пришли на возвышенность к пустыне и взглянули на то многолюдство, и вот – трупы, лежащие на земле, и нет уцелевшего.
И пришел Иосафат и народ его забирать добычу, и нашли у них во множестве и имущество, и одежды, и драгоценные вещи, и набрали себе столько, что не могли нести. И три дня они забирали добычу; так велика была она!
А в четвертый день собрались на долину благословения, так как там они благословили Господа. Посему и называют то место долиною благословения до сего дня.
И пошли назад все Иудеи и Иерусалимляне и Иосафат во главе их, чтобы возвратиться в Иерусалим с веселием, потому что дал им Господь торжество над врагами их.
И пришли в Иерусалим с псалтирями, и цитрами, и трубами, к дому Господню.
И был страх Божий на всех царствах земных, когда они услышали, что Сам Господь воевал против врагов Израиля.
И спокойно стало царство Иосафатово, и дал ему Бог его покой со всех сторон.
Так царствовал Иосафат над Иудеею: тридцати пяти лет он был, когда воцарился, и двадцать пять лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Азува, дочь Салаила.
И ходил он путем отца своего Асы и не уклонился от него, делая угодное в очах Господних.
Только высоты не были отменены, и народ еще не обратил твердо сердца своего к Богу отцов своих.
Прочие деяния Иосафата, первые и последние, описаны в записях Ииуя, сына Ананиева, которые внесены в книгу царей Израилевых.
Но после того вступил Иосафат, царь Иудейский в общение с Охозиею, царем Израильским, который поступал беззаконно,
и соединился с ним, чтобы построить корабли для отправления в Фарсис; и построили они корабли в Ецион-Гавере.
И изрек тогда Елиезер, сын Додавы из Мареши, пророчество на Иосафата, говоря: так как ты вступил в общение с Охозиею, то разрушил Господь дело твое. – И разбились корабли, и не могли идти в Фарсис.
Киргизский
Ошондон кийин мааптыктар менен амондуктар жана Маон љлкљсєнєн айрым адамдары Жошапат менен согушууга жљнљштє.
Жошапатка: «Дењиздин ары жагынан, Сириядан сага каршы аттанган кара кол келе жатат, алар Хасатсон-Тамарга, башкача айтканда, Эйин-Гедиге келип калышты», – деп айтып келишти.
Ошондо Жошапат коркуп, Тењирди издеш єчєн жєзєн бурду жана бєткєл Жєйєт аймагына орозо жарыялады.
Жєйєттљр Тењирден жардам суроого жыйналышты. Алар Жєйєттєн бардык шаарларынан келип, жалынып-жалбарып, Тењирден жардам сурашты.
Жошапат Тењир єйєнєн жањы короосунун алдында, жєйєттљр менен иерусалимдиктердин арасында туруп, мындай деди:
«Тењир, ата-бабаларыбыздын Кудайы! Асмандагы Кудай Сенсињ. Бардык элдердин падышачылыгына бир Љзєњ бийлик кыласыњ, кєч да, кубат да Љзєњдєн колуњда, Сага каршы чыккан эч ким туруштук бере албайт!
Кудайыбыз, Љз элињ Ысрайылдын алдынан ушул жердин элин кууп чыккан, ал жерди Љзєњдєн досуњ Ыбрайымдын тукумуна тєбљлєккљ берген Сен эмес белењ!
Алар бул жерге отурукташып, Сенин ысымыња арнап ыйык жай куруп, мындай дешкен:
“Биздин башыбызга мєшкєл тєшкљндљ: жазалоочу кылыч, же жугуштуу оору, же ачарчылык тєшкљндљ, биз ушул єйгљ, Сенин алдыња келебиз, анткени бул єйдљ Љзєњдєн ысымыњ турат. Кыйын-кысталышта биз Сени чакырсак, Сен биздин єнєбєздє угуп, куткарып каласыњ”.
Азыр бул жерге амондуктар, мааптыктар жана Сеир тоосунда жашагандар келишти. Ысрайылдыктар Мисирден чыгып келе жатканда, Сен булардын жеринен љтпљгєлљ дегенсињ, ошондуктан алар айланып љтєп, буларды тукум курут кылган эмес.
Эми алар ошол жакшылыгыбызга жамандык менен жооп берип жатышат. Љзєњ бизге мурастап берген, Љзєњ ээлик кылган жерден бизди кууп чыкканы келишти.
Кудайыбыз! Буларды Љзєњ жазала. Анткени бизди каптап келе жаткан бул кара колго каршы турууга биздин кєчєбєз жетпейт, эмне кыларыбызды билбейбиз, бирок биздин кљзєбєз Сенде!»
Бєт Жєйєт эли бала-бакырасы, аялдары, эр жигиттери менен Тењирдин алдында турушту.
Ошондо жамааттын ортосунда турган леби Жахазиелге Тењирдин Руху тєштє. Жахазиел – Захариянын уулу, Захария – Бенаянын уулу, Беная – Жейелдин уулу, Жейел – Асаптын уулдарынан чыккан Матаниянын уулу.
Ошондо ал мындай деди: «Жєйєттљр, Иерусалим тургундары жана падыша Жошапат, баарыњар уккула! Тењир силерге мындай дейт: “Коркпогула, каптап келе жаткан кара колдон єрљйєњљр учпасын, анткени бул согуш силердики эмес, Кудайдыкы.
Эртењ аларга каршы чыгасыњар. Азыр алар Сис дљњсљљсєнљ чыгып келе жатышат, силер аларды љрљљндєн аягынан, Жеруел чљлєнєн алдынан табасыњар.
Бул жолу силер согушпайсыњар. Силер карап тургула, Тењирдин силерге жиберген куткаруусун кљрљсєњљр. Жєйєт менен Иерусалим! Коркпогула да єрљйєњљрдє учурбагыла! Эртењ аларга каршы чыгасыњар, Тењир силер менен болот”».
Жошапат жерге жете таазим этти. Жєйєт эли менен Иерусалим тургундары да Тењирге таазим кылып, Анын алдына жыгылышты.
Каат уулдары менен Корак уулдарынан чыккан лебилер туруп, катуу єн менен Ысрайылдын Кудай-Тењирин мактап ырдашты.
Алар эртењ менен эрте туруп, Текоя чљлєнљ бет алышты. Алар жолго чыкканда, Жошапат љйдљ туруп, мындай деди: «Жєйєттљр менен Иерусалим тургундары, мени уккула! Љзєњљрдєн Кудай-Тењирињерге ишенгиле, бекем тургула. Анын пайгамбарларына ишенгиле, ошондо ийгиликке жетесињер».
Ал эл менен кењешип, Тењирге ырдай турган ырчыларды койду. Аларды куралдуу аскерлердин алдында ыйыктыкты сактап: «Тењирди дањктагыла, анткени Анын ырайымы тєбљлєктєє!» – деп Тењирди дањазаласын деп койду.
Алар Тењирди дањктап, дањазалап бара жатканда, Тењир Жєйєт аймагындагыларга каршы келе жаткан амондуктар менен мааптыктардын жана Сеир тоосунда жашагандардын ыркын кетирип, ортосуна бєлєк тєшєрдє. Алар кырылып калышты.
Анткени амондуктар менен мааптыктар Сеир тоосунда жашагандарга каршы чыгышып, аларды љлтєрєштє. Аларды кырып бєткљндљн кийин, бири-бирин кырып салышты.
Жєйєттљр чљлдљгє дљбљгљ келгенде, калыњ колду карашса, љлєктљр экен, бир да тирєє жан калбаптыр.
Жошапат эли менен олжону алганы келди. Алар абдан кљп мал-мєлк, кийим-кече, кымбат баалуу асыл буюмдарды алышты. Олжонун кљптєгєнљн кљтљрљ албай жатышты. Олжо ушунчалык кљп болгондуктан, алар аны єч кєн ташышты.
Ал эми тљртєнчє кєнє Бата љрљљнєнљ чогулуп, Тењирди дањкташты. Ошондуктан ал жерди бєгєнкє кєнгљ чейин Бата љрљљнє дешет.
Жошапат башында турган Жєйєт аймагындагылар менен иерусалимдиктер Иерусалимге кубаныч менен кайтышты, анткени Тењир аларга душманынын єстєнљн жењиш берди.
Алар Иерусалимдеги Тењирдин єйєнљ арфа, лира, сурнай менен келишти.
Жер жєзєндљгє бардык падышачылыктар Ысрайылдын душмандары менен Тењир Љзє салгылашканын угушканда, Кудайдан коркуп калышты.
Ошентип, Жошапаттын падышачылыгы тынчтанып калды. Анын Кудайы ага туш тарабынан тынчтык берди.
Жошапат Жєйєт аймагына мына ушундай падышачылык кылды. Ал падыша болуп такка отурганда, отуз беш жашта эле. Ал Иерусалимде жыйырма беш жыл падышачылык кылды. Анын энесинин аты – Азуба, ал – Шилхинин кызы.
Ал љз атасы Асанын жолу менен жєрєп, анын жолунан оњго да, солго да кыйшайган жок, Тењирге жаккан иштерди кылды.
Бирок бийик жерлердеги бутканалар гана жок кылынган жок, эл да ата-бабаларынын Кудайына жєрљктљрєн толугу менен бура элек эле.
Жошапаттын алгачкы жана акыркы иштери Ханани уулу Жейунун жазууларында жазылган, алар Ысрайыл падышаларынын китебине киргизилген.
Бирок ошондон кийин Жєйєт падышасы Жошапат мыйзамсыз иштерди кылган Ысрайыл падышасы Ахазай менен келишим тєздє.
Аны менен келишим тєзгљнєнєн себеби Таршышка жљнљтєш єчєн, кемелерди жасатуу керек эле. Кемелерди алар Этсион-Геберде жасашты.
Марейшадан чыккан Додабайдын уулу Элиезер Жошапатка пайгамбарчылык кылып: «Ахазай менен келишим тєзгљндєгєњ єчєн, Тењир кылган ишињди талкалайт», – деди. Ошондо кемелери талкаланып, Таршышка бара албай калышты.
καὶ μετὰ ταῦτα ἦλθον οἱ υἱοὶ Μωαβ καὶ οἱ υἱοὶ Αμμων καὶ μετ᾿ αὐτῶν ἐκ τῶν Μιναίων προ­̀ς Ιωσαφατ εἰς πόλεμον
καὶ ἦλθον καὶ ὑπέδειξαν τῷ Ιωσαφατ λέγον­τες ἥκει ἐπι­̀ σὲ πλῆ­θος πολὺ ἐκ πέραν τῆς θαλάσ­σης ἀπο­̀ Συρίας καὶ ἰδού εἰσιν ἐν Ασασανθαμαρ αὕτη ἐστὶν Ενγαδδι
καὶ ἐφοβήθη καὶ ἔδωκεν Ιωσαφατ τὸ προ­́σωπον αὐτοῦ ἐκζητῆσαι τὸν κύριον καὶ ἐκήρυξεν νηστείαν ἐν παν­τὶ Ιουδα
καὶ συν­ήχθη Ιουδας ἐκζητῆσαι τὸν κύριον καὶ ἀπο­̀ πασῶν τῶν πόλεων Ιουδα ἦλθον ζητῆσαι τὸν κύριον
καὶ ἀνέστη Ιωσαφατ ἐν ἐκκλησίᾳ Ιουδα ἐν Ιερουσαλημ ἐν οἴκῳ κυρίου κατα­̀ προ­́σωπον τῆς αὐλῆς τῆς καινῆς
καὶ εἶπεν κύριε ὁ θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν οὐχὶ σὺ εἶ θεὸς ἐν οὐρανῷ καὶ σὺ κυριεύ­εις πασῶν τῶν βασιλειῶν τῶν ἐθνῶν καὶ ἐν τῇ χειρί σου ἰσχὺς δυναστείας καὶ οὐκ ἔστιν προ­̀ς σὲ ἀν­τιστῆναι
οὐχὶ σὺ εἶ ὁ κύριος ὁ ἐξολεθρεύ­σας τοὺς κατοικοῦν­τας τὴν γῆν ταύτην ἀπο­̀ προ­σώπου τοῦ λαοῦ σου Ισραηλ καὶ ἔδωκας αὐτὴν σπέρματι Αβρααμ τῷ ἠγαπημένῳ σου εἰς τὸν αἰῶνα
καὶ κατῴκησαν ἐν αὐτῇ καὶ ᾠκοδόμησαν ἐν αὐτῇ ἁγίασμα τῷ ὀνόματί σου λέγον­τες
ἐὰν ἐπέλθῃ ἐφ᾿ ἡμᾶς κακά ῥομφαία κρίσις θάνα­τος λιμός στησόμεθα ἐναν­τίον τοῦ οἴκου τούτου καὶ ἐναν­τίον σου ὅτι τὸ ὄνομά σου ἐπι­̀ τῷ οἴκῳ τούτῳ καὶ βοησόμεθα προ­̀ς σὲ ἀπο­̀ τῆς θλίψεως καὶ ἀκούσῃ καὶ σώσεις
καὶ νῦν ἰδοὺ υἱοὶ Αμμων καὶ Μωαβ καὶ ὄρος Σηιρ εἰς οὓς οὐκ ἔδωκας τῷ Ισραηλ διελθεῖν δι᾿ αὐτῶν ἐξελθόν­των αὐτῶν ἐκ γῆς Αἰγύπτου ὅτι ἐξέκλιναν ἀπ᾿ αὐτῶν καὶ οὐκ ἐξωλέθρευσαν αὐτούς
καὶ νῦν ἰδοὺ αὐτοὶ ἐπι­χειροῦσιν ἐφ᾿ ἡμᾶς ἐξελθεῖν ἐκβαλεῖν ἡμᾶς ἀπο­̀ τῆς κληρο­νο­μίας ἡμῶν ἧς ἔδωκας ἡμῖν
κύριε ὁ θεὸς ἡμῶν οὐ κρινεῖς ἐν αὐτοῖς ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἰσχὺς τοῦ ἀν­τιστῆναι προ­̀ς τὸ πλῆ­θος τὸ πολὺ τοῦτο τὸ ἐλθὸν ἐφ᾿ ἡμᾶς καὶ οὐκ οἴδαμεν τί ποιήσωμεν αὐτοῖς ἀλλ᾿ ἢ ἐπι­̀ σοὶ οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν
καὶ πᾶς Ιουδας ἑστηκὼς ἔναν­τι κυρίου καὶ τὰ παιδία αὐτῶν καὶ αἱ γυναῖκες
καὶ τῷ Οζιηλ τῷ τοῦ Ζαχαριου τῶν υἱῶν Βαναιου τῶν υἱῶν Ελεηλ τοῦ Μανθανιου τοῦ Λευίτου ἀπο­̀ τῶν υἱῶν Ασαφ ἐγένετο ἐπ᾿ αὐτὸν πνεῦμα κυρίου ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ
καὶ εἶπεν ἀκούσατε πᾶς Ιουδα καὶ οἱ κατοικοῦν­τες Ιερουσαλημ καὶ ὁ βασιλεὺς Ιωσαφατ τάδε λέγει κύριος ὑμῖν αὐτοῖς μὴ φοβεῖσθε μηδὲ πτοηθῆτε ἀπο­̀ προ­σώπου τοῦ ὄχλου τοῦ πολλοῦ τούτου ὅτι οὐχ ὑμῖν ἐστιν ἡ παρα­́ταξις ἀλλ᾿ ἢ τῷ θεῷ
αὔριον κατα­́βητε ἐπ᾿ αὐτούς ἰδοὺ ἀναβαίνουσιν κατα­̀ τὴν ἀνάβασιν Ασας καὶ εὑρήσετε αὐτοὺς ἐπ᾿ ἄκρου ποταμοῦ τῆς ἐρήμου Ιεριηλ
οὐχ ὑμῖν ἐστιν πολεμῆσαι ταῦτα σύνετε καὶ ἴδετε τὴν σωτηρίαν κυρίου μεθ᾿ ὑμῶν Ιουδα καὶ Ιερουσαλημ μὴ φοβεῖσθε μηδὲ πτοηθῆτε αὔριον ἐξελθεῖν εἰς ἀπάν­τησιν αὐτοῖς καὶ κύριος μεθ᾿ ὑμῶν
καὶ κύψας Ιωσαφατ ἐπι­̀ προ­́σωπον αὐτοῦ καὶ πᾶς Ιουδα καὶ οἱ κατοικοῦν­τες Ιερουσαλημ ἔπεσαν ἔναν­τι κυρίου προ­σκυνῆσαι κυρίῳ
καὶ ἀνέστησαν οἱ Λευῖται ἀπο­̀ τῶν υἱῶν Κααθ καὶ ἀπο­̀ τῶν υἱῶν Κορε αἰνεῖν κυρίῳ θεῷ Ισραηλ ἐν φωνῇ μεγά­λῃ εἰς ὕψος
καὶ ὤρθρισαν πρωὶ καὶ ἐξῆλθον εἰς τὴν ἔρημον Θεκωε καὶ ἐν τῷ ἐξελθεῖν ἔστη Ιωσαφατ καὶ ἐβόησεν καὶ εἶπεν ἀκούσατέ μου Ιουδα καὶ οἱ κατοικοῦν­τες ἐν Ιερουσαλημ ἐμπιστεύ­σατε ἐν κυρίῳ θεῷ ὑμῶν καὶ ἐμπιστευθήσεσθε ἐμπιστεύ­σατε ἐν προ­φήτῃ αὐτοῦ καὶ εὐοδωθήσεσθε
καὶ ἐβουλεύ­σατο μετὰ τοῦ λαοῦ καὶ ἔστησεν ψαλτῳδοὺς καὶ αἰνοῦν­τας ἐξομολογεῖσθαι καὶ αἰνεῖν τὰ ἅγια ἐν τῷ ἐξελθεῖν ἔμπρο­σθεν τῆς δυνάμεως καὶ ἔλεγον ἐξομολογεῖσθε τῷ κυρίῳ ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ
καὶ ἐν τῷ ἄρξασθαι τῆς αἰνέσεως αὐτοῦ τῆς ἐξομολογήσεως ἔδωκεν κύριος πολεμεῖν τοὺς υἱοὺς Αμμων ἐπι­̀ Μωαβ καὶ ὄρος Σηιρ τοὺς ἐξελθόν­τας ἐπι­̀ Ιουδαν καὶ ἐτροπώθησαν
καὶ ἀνέστησαν οἱ υἱοὶ Αμμων καὶ Μωαβ ἐπι­̀ τοὺς κατοικοῦν­τας ὄρος Σηιρ ἐξολεθρεῦσαι καὶ ἐκτρῖψαι καὶ ὡς συν­ετέλεσαν τοὺς κατοικοῦν­τας Σηιρ ἀνέστησαν εἰς ἀλλήλους τοῦ ἐξολεθρευθῆναι
καὶ Ιουδας ἦλθεν ἐπι­̀ τὴν σκοπιὰν τῆς ἐρήμου καὶ ἐπέβλεψεν καὶ εἶδεν τὸ πλῆ­θος καὶ ἰδοὺ πάν­τες νεκροὶ πεπτωκότες ἐπι­̀ τῆς γῆς οὐκ ἦν σῳζό­με­νος
καὶ ἦλθεν Ιωσαφατ καὶ ὁ λαὸς αὐτοῦ σκυλεῦσαι τὰ σκῦλα αὐτῶν καὶ εὗρον κτήνη πολλὰ καὶ ἀπο­σκευὴν καὶ σκῦλα καὶ σκεύ­η ἐπι­θυμητὰ καὶ ἐσκύλευσαν ἑαυτοῖς καὶ ἐγένον­το ἡμέραι τρεῖς σκυλευόν­των αὐτῶν τὰ σκῦλα ὅτι πολλὰ ἦν
καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τετάρτῃ ἐπι­συν­ήχθησαν εἰς τὸν αὐλῶνα τῆς εὐλογίας ἐκεῖ γὰρ ηὐλόγησαν τὸν κύριον δια­̀ τοῦτο ἐκάλεσαν τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου Κοιλὰς εὐλογίας ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης
καὶ ἐπέστρεψεν πᾶς ἀνὴρ Ιουδα εἰς Ιερουσαλημ καὶ Ιωσαφατ ἡγού­με­νος αὐτῶν ἐν εὐφροσύνῃ μεγά­λῃ ὅτι εὔφρανεν αὐτοὺς κύριος ἀπο­̀ τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν
καὶ εἰσῆλθον εἰς Ιερουσαλημ ἐν νάβλαις καὶ ἐν κινύραις καὶ ἐν σάλπιγξιν εἰς οἶκον κυρίου
καὶ ἐγένετο ἔκστασις κυρίου ἐπι­̀ πάσας τὰς βασιλείας τῆς γῆς ἐν τῷ ἀκοῦσαι αὐτοὺς ὅτι ἐπολέμησεν κύριος προ­̀ς τοὺς ὑπεναν­τίους Ισραηλ
καὶ εἰρήνευσεν ἡ βασιλεία Ιωσαφατ καὶ κατέπαυσεν αὐτῷ ὁ θεὸς αὐτοῦ κυκλόθεν
καὶ ἐβασίλευσεν Ιωσαφατ ἐπι­̀ τὸν Ιουδαν ἐτῶν τριάκον­τα πέν­τε ἐν τῷ βασιλεῦσαι αὐτὸν καὶ εἴκοσι πέν­τε ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ Αζουβα θυγάτηρ Σαλι
καὶ ἐπορεύ­θη ἐν ταῖς ὁδοῖς τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ασα καὶ οὐκ ἐξέκλινεν τοῦ ποιῆσαι τὸ εὐθὲς ἐνώπιον κυρίου
ἀλλὰ τὰ ὑψηλὰ ἔτι ὑπῆρχεν καὶ ἔτι ὁ λαὸς οὐ κατεύ­θυνεν τὴν καρδίαν προ­̀ς κύριον θεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν
καὶ οἱ λοιποὶ λόγοι Ιωσαφατ οἱ πρῶτοι καὶ οἱ ἔσχατοι ἰδοὺ γεγραμ­μέ­νοι ἐν λόγοις Ιου τοῦ Ανανι ὃς κατέγραψεν βιβλίον βασιλέων Ισραηλ
καὶ μετὰ ταῦτα ἐκοινώνησεν Ιωσαφατ βασιλεὺς Ιουδα προ­̀ς Οχοζιαν βασιλέα Ισραηλ καὶ οὗτος ἠνόμησεν
ἐν τῷ ποιῆσαι καὶ πορευθῆναι προ­̀ς αὐτὸν τοῦ ποιῆσαι πλοῖα τοῦ πορευθῆναι εἰς Θαρσις καὶ ἐποίησεν πλοῖα ἐν Γασιωνγαβερ
καὶ ἐπρο­φήτευσεν Ελιεζερ ὁ τοῦ Δωδια­ ἀπο­̀ Μαρισης ἐπι­̀ Ιωσαφατ λέγων ὡς ἐφιλίασας τῷ Οχοζια ἔθραυσεν κύριος τὸ ἔργον σου καὶ συν­ετρίβη τὰ πλοῖά σου καὶ οὐκ ἐδυνάσθη τοῦ πορευθῆναι εἰς Θαρσις
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки