Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

2-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • И у́спе Иосафа́тъ со отцы́ сво­и́ми, и погребе́нъ бы́сть съ ни́ми во гра́дѣ дави́довѣ. И воцари́ся Иора́мъ сы́нъ его́ вмѣ́сто его́.
 • И бра́тiя его́ сы́нове Иосафа́товы ше́сть: азарі́а и Иеи́лъ, и заха́рiа и аза́рiа, и Михаи́лъ и Сафаті́а: вси́ сі́и сы́нове Иосафа́та царя́ Иу́дина.
 • И даде́ и́мъ оте́цъ и́хъ мно́ги да́ры: сребро́ и зла́то, и ору́жiе со гра́ды крѣ́пкими во Иуде́и, ца́р­ст­во же даде́ Иора́му, поне́же се́й бѣ́ пе́рвенецъ.
 • И воста́ Иора́мъ на ца́р­ст­во свое́, и укрѣпи́ся, и изби́ всю́ бра́тiю свою́ мече́мъ и нѣ́кiихъ от­ нача́лникъ Изра́илевыхъ.
 • Три́десяти и дву́ лѣ́тъ бѣ́ Иора́мъ, егда́ нача́ ца́р­ст­вовати, и о́смь лѣ́тъ ца́р­ст­вова во Иерусали́мѣ,
 • и хожда́­ше по путе́мъ царе́й Изра́илевыхъ, я́коже содѣ́ла до́мъ Ахаа́вль: дщи́ бо Ахаа́вля бы́сть жена́ его́: и сотвори́ зло́е предъ Го́сподемъ.
 • И не хотѣ́ Госпо́дь искорени́ти до́му дави́дова ра́ди завѣ́та, его́же завѣща́ съ дави́домъ, и я́коже рече́ ему́, да́ти ему́ свѣти́лникъ и сыно́мъ его́ во вся́ дни́.
 • Во дне́хъ о́нѣхъ от­ступи́ Едо́мъ от­ Иу́ды и поста́ви себѣ́ царя́.
 • И по́йде Иора́мъ съ нача́лники сво­и́ми, и вся́ ко́н­ница съ ни́мъ: и бы́сть, и воста́ но́щiю, и порази́ Едо́ма, и́же обы́де о́крестъ его́, и нача́лники колесни́цъ: и побѣго́ша лю́дiе въ селе́нiя своя́.
 • И от­ступи́ от­ Иу́ды Едо́мъ да́же до сего́ дне́ того́жде вре́мене и ловна́ от­ступи́ изъ подъ руки́ его́, зане́ оста́ви Го́спода Бо́га оте́цъ сво­и́хъ:
 • и́бо то́й сотвори́ высо́кая бо градѣ́хъ Иу́диныхъ, и блуди́ти сотвори́ обита́ющихъ во Иерусали́мѣ и прельсти́ Иу́ду.
 • И прiи́де къ нему́ писа́нiе от­ илiи́ проро́ка, глаго́ля: сiя́ рече́ Госпо́дь Бо́гъ дави́да отца́ тво­его́: поне́же не ходи́лъ еси́ по пути́ Иосафа́та отца́ тво­его́ и въ путе́хъ а́сы царя́ Иу́дина,
 • и ходи́лъ еси́ въ путе́хъ царе́й Изра́илевыхъ, и блуди́ти сотвори́лъ еси́ Иу́ду и обита́ющихъ во Иерусали́мѣ, я́коже соблуди́ до́мъ Ахаа́вль, и бра́тiю твою́, сы́ны отца́ тво­его́, лу́чшхъ тебе́ изби́лъ еси́,
 • се́, Госпо́дь порази́тъ тя́ я́звою вели́кою съ людьми́ тво­и́ми и съ сынми́ тво­и́ми и съ жена́ми тво­и́ми и со всѣ́мъ имѣ́нiемъ тво­и́мъ:
 • ты́ же бу́деши въ я́звѣ лю́тѣй, въ болѣ́зни чре́ва, до́ндеже изы́дутъ вну́трен­няя твоя́ съ я́звою от­ дні́й во дни́.
 • И воз­дви́же Госпо́дь на Иора́ма иноплеме́н­ники и Ара́вовъ и сопредѣ́лныя еѳiо́пы:
 • и взыдо́ша на Иу́ду, и преодолѣ́ша, и плѣни́ша вся́ сокро́вища, я́же обрѣто́ша въ дому́ царе́вѣ, и сыно́въ его́ и дще́ри его́ и жены́ его́, и не оста́ся ему́ сы́нъ, то́кмо Охозі́а ме́ншiй сыно́въ его́.
 • И по си́хъ всѣ́хъ порази́ его́ Госпо́дь чре́ва болѣ́знiю неизцѣ́льною.
 • И бы́сть от­ дні́й во дни́, и егда́ прiи́де вре́мя дні́й два́ дни́, и изы́де чре́во его́ съ болѣ́знiю, и у́мре въ разслабле́нiи лю́тѣмъ. И не сотвори́ша ему́ лю́дiе по обы́чаю погребе́нiя, я́коже погребе́нiе отце́мъ его́.
 • Три́десяти двою́ лѣ́тъ бя́ше, егда́ ца́р­ст­вовати нача́, и о́смь лѣ́тъ ца́р­ст­вова во Иерусали́мѣ: ходи́ же не хва́льно, и погребо́ша его́ во гра́дѣ дави́довѣ, оба́че не во гробѣ́хъ ца́рскихъ.
 • И почил Иосафат с отцами своими, и похоронен с отцами своими в городе Давидовом. И воцарился Иорам, сын его, вместо него.
 • И у него были братья, сыновья Иосафата: Азария и Иехиил, и Захария и Азария, и Михаил и Сафатия: все сии сыновья Иосафата, царя Израилева.
 • И дал им отец их большие подарки серебром и золотом и драгоценностями, вместе с укрепленными городами в Иудее; царство же отдал Иораму, потому что он первенец.
 • И вступил Иорам на царство отца своего и утвердился, и умертвил всех братьев своих мечом и также некоторых из князей Израилевых.
 • Тридцати двух лет был Иорам, когда воцарился, и восемь лет царствовал в Иерусалиме;
 • и ходил он путем царей Израильских, как поступал дом Ахавов, потому что дочь Ахава была женою его, – и делал он неугодное в очах Господних.
 • Однако же не хотел Господь погубить дома Давидова ради завета, который заключил с Давидом, и потому что обещал дать ему светильник и сыновьям его на все времена.
 • Во дни его вышел Едом из-под власти Иуды, и поставили над собою царя.
 • И пошел Иорам с военачальниками своими, и все колесницы с ним; и встав ночью, поразил Идумеян, которые окружили его, и начальствующих над колесницами [и побежал народ в жилища свои].
 • Однако вышел Едом из-под власти Иуды до сего дня. В то же время вышла и Ливна из-под власти его, потому что он оставил Господа Бога отцов своих.
 • Также высоты устроил он на горах Иудейских, и ввел в блужение жителей Иерусалима и соблазнил Иудею.
 • И пришло к нему письмо от Илии пророка, в котором было сказано: так говорит Господь Бог Давида, отца твоего: за то, что ты не пошел путями Иосафата, отца твоего, и путями Асы, царя Иудейского,
 • а пошел путем царей Израильских и ввел в блужение Иудею и жителей Иерусалима, как вводил в блужение дом Ахавов, еще же и братьев твоих, дом отца твоего, которые лучше тебя, ты умертвил,
 • за то, вот Господь поразит поражением великим народ твой и сыновей твоих, и жен твоих, и все имущество твое,
 • тебя же самого – болезнью сильною, болезнью внутренностей твоих до того, что будут выпадать внутренности твои от болезни со дня на день.
 • И возбудил Господь против Иорама дух Филистимлян и Аравитян, сопредельных Ефиоплянам;
 • и они пошли на Иудею и ворвались в нее, и захватили все имущество, находившееся в доме царя, также и сыновей его и жен его; и не осталось у него сына, кроме Охозии, меньшего из сыновей его.
 • А после всего этого поразил Господь внутренности его болезнью неизлечимою.
 • Так было со дня на день, а к концу второго года выпали внутренности его от болезни его, и он умер в жестоких страданиях; и не сожег для него народ его благовоний, как делал то для отцов его.
 • Тридцати двух лет был он, когда воцарился, и восемь лет царствовал в Иерусалиме, и отошел неоплаканный, и похоронили его в городе Давидовом, но не в царских гробницах.
 • Когда Иосафат почил с предками и был похоронен вместе с предками в Городе Давидовом, вместо него воцарился его сын Иорáм.
 • У него были братья, сыновья Иосафата: Азария, Иехиэ́л, Захария, Азария, Михаи́л и Шефáтия. Все они были сыновьями Иосафата, царя Израилева .
 • Отец щедро одарил их золотом, серебром и другими дарами, дал им во владение крепости в Иудее. Царство же он передал Иораму, своему первенцу.
 • Когда Иорам сменил своего отца на престоле и укрепил свою власть, то предал смерти всех своих братьев, а с ними и некоторых вельмож Израилевых .
 • Когда Иорам стал царем, ему было тридцать два года. Он царствовал в Иерусалиме восемь лет.
 • Он шел по пути царей Израиля, делал то же самое, что и весь род Ахава — ведь его жена была дочерью Ахава. Он творил дела, ненавистные Господу.
 • Но ради договора, заключенного с Давидом, Господь решил не губить Иудею: ведь Господь пообещал Давиду, что светильник его рода не угаснет вовек.
 • При Иораме эдомитяне восстали и вышли из–под власти Иудеи и поставили себе собственного царя.
 • Иорам выступил против них в поход вместе со своими полководцами и колесницами. Ночью он разбил эдомитян, окруживших его вместе с его колесничными отрядами.
 • С тех пор и доныне Эдом не подчиняется Иудее. Тогда же и Ливнá восстала против власти Иорама, потому что он оставил Господа, Бога своих отцов.
 • Он даже устраивал в иудейских городах капища — жителей Иерусалима вовлекал в блуд, иудеев сбил с пути.
 • К нему пришло письмо от пророка Илии́: «Так говорит Господь, Бог твоего предка Давида! Ты не шел по пути своего отца Иосафата и Асы, царя Иудеи,
 • а пошел по пути израильских царей и стал вовлекать в блуд жителей Иудеи и Иерусалима, как делал это род Ахава. И своих братьев, сыновей твоего отца, которые были лучше тебя, ты убил —
 • за это Господь обрушит великое бедствие на твой народ, твоих жен и детей, на все твое имущество.
 • А тебя самого Он поразит изнутри тяжкой болезнью, которая будет длиться изо дня в день, пока не вывалятся твои внутренности от болезни наружу».
 • Господь возбудил вражду к Иораму в филистимлянах и арабах, подчинявшихся кушитам.
 • Они напали на Иудею, прорвались вглубь страны и разграбили царский дворец, а жен и детей Иорама увели в плен. Не осталось у него сыновей, кроме младшего Иоахáза.
 • После этого Господь поразил его внутренности неизлечимой болезнью.
 • Она длилась и длилась, а на исходе второго года внутренности вывалились от болезни наружу и он умер в страшных муках. Народ не стал зажигать в его честь костер, как зажигал в честь его предков.
 • Иорам стал царем в возрасте тридцати двух лет и царствовал в Иерусалиме восемь лет. Никто не горевал о его смерти, он был похоронен в Городе Давидовом, но не там, где похоронены цари.
 • Ва Еҳӯшофот бо падарони худ хобид, ва бо падарони худ дар шаҳри Довуд дафн карда шуд; ва писараш Еҳӯром ба ҷои ӯ подшоҳ шуд.
 • Ва бародарони ӯ, писарони Еҳӯшофот, инҳо буданд: Азарё ва Яҳиил ва Закарёҳу ва Азарёҳу ва Микоил ва Шафатёҳу; ҳамаи инҳо писарони Еҳӯшофот, подшоҳи Исроил, буданд.
 • Ва падарашон ба онҳо туҳфаҳои зиёде аз нуқра ва тилло ва чизҳои гаронбаҳо, бо шаҳрҳои ҳисордор дар Яҳудо, бахшид; валекин подшоҳиро ба Еҳӯром дод, зеро ки ӯ нахустзода буд.
 • Ва ҳангоме ки Еҳӯром подшоҳии падарашро соҳиб шуда, қувват гирифт, ҳамаи бародарони худ, ва низ баъзеро аз сарварони Исроил бо шамшер кушт.
 • Дар вақти подшоҳ шуданаш Еҳӯром сию дусола буд, ва ҳашт сол дар Уршалим подшоҳӣ кард.
 • Ва ӯ бо роҳи подшоҳони Исроил рафтор кард, чунон ки хонадони Аҳъоб рафтор карда буданд, зеро ки духтари Аҳъоб зани ӯ буд, ва он чи дар назари Парвардигор бад буд, ба амал овард.
 • Вале Парвардигор ба хотири паймоне ки бо Довуд баста буд, нахост хонадони Довудро ба ҳалокат расонад, зеро ба ӯ ваъда дода буд, ки барои ӯ ва фарзандони ӯ умрбод чароғе бидиҳад.
 • Дар айёми ӯ Адӯм аз зери дасти Яҳудо исён бардошт, ва онҳо бар худ подшоҳе гузоштанд.
 • Ва Еҳӯром бо сардорони худ рафт, ва ҳамаи аробаҳояш бо ӯ буданд; ва шабона ӯ бархост ва сафҳои адӯмиёнро, ки ӯ ва сардорони аробаҳоро иҳота карда буданд, рахна намуда, ақиб нишаст.
 • Ва Адӯм аз зери дасти Яҳудо исён бардошт, ки то имрӯз чунин аст; дар он замон Либно аз зери дасти ӯ исён бардошт, зеро ки ӯ Парвардигор Худои падарони худро тарк кард.
 • Ҳамчунин ӯ баландиҳо дар кӯҳҳои Яҳудо барпо намуд, ва сокинони Уршалимро зинокор гардонид, ва аҳли Яҳудоро ба васваса андохт.
 • Ва номае аз Илёси пайғамбар ба ӯ расид, ки дар он гуфта шуда буд: «Парвардигор Худои падарат Довуд чунин мегӯяд: ́Азбаски ту бо роҳҳои падарат Еҳӯшофот ва бо роҳҳои Осо, подшоҳи Яҳудо, рафтор накардӣ,
 • Балки бо роҳи подшоҳони Исроил рафтор намуда, аҳли Яҳудо ва сокинони Уршалимро зинокор гардондӣ, чунон ки хонадони Аҳъоб зинокор гардонида буданд; ва низ бародарони худро аз хонадони падарат, ки аз ту беҳтар буданд, ба қатл расондӣ, –
 • Инак, Парвардигор қавми ту, ва писарони ту, ва занони ту, ва тамоми молу мулки туро ба балои азим гирифтор хоҳад кард;
 • Ва худат ба дардҳои зиёде, яъне ба бемории рӯдаҳоят узвҳои даруният гирифтор хоҳӣ шуд, то ба дараҷае ки рӯдаҳоят узвҳои даруният аз он дард рӯз ба рӯз берун хоҳад омад́».
 • Ва Парвардигор рӯҳи фалиштиён ва арабҳоро, ки дар паҳлуи ҳабашиён буданд, ба муқобили Еҳӯром барангехт;
 • Ва онҳо ба Яҳудо ҳуҷум оварданд, ва онро рахна карда даромаданд, ва тамоми молу мулкеро, ки дар хонаи подшоҳ ёфт шуд, ва писарон ва занони ӯро низ ба асирӣ бурданд; ва барои ӯ, ғайр аз Еҳӯоҳоз, ки хурдтарини писаронаш буд, писаре боқӣ намонд.
 • Ва баъд аз ҳамаи ин Парвардигор узвҳои дарунии рӯдаҳои ӯро ба бемории илоҷнопазире гирифтор кард.
 • Ва бо мурури гузашти айём, вақте ки ду сол ба охир расид, узвҳои дарунияш рӯдаҳояш аз шиддати дардаш берун омада, ӯ бо азоби сахте мурд; ва қавмаш барои ӯ оташ наафрӯхтанд, чунон ки барои падарони ӯ барафрӯхта буданд.
 • Дар вақти подшоҳ шуданаш ӯ сию дусола буд, ва ҳашт сол дар Уршалим подшоҳӣ кард; ва бе он ки сазовори дилсӯзӣ гардида бошад, аз дунё даргузашт, ва ӯро дар шаҳри Довуд дафн карданд, вале на дар мақбараи подшоҳон.