Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

2-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • И у́спе Иосафа́тъ со отцы́ сво­и́ми, и погребе́нъ бы́сть съ ни́ми во гра́дѣ дави́довѣ. И воцари́ся Иора́мъ сы́нъ его́ вмѣ́сто его́.
 • И бра́тiя его́ сы́нове Иосафа́товы ше́сть: азарі́а и Иеи́лъ, и заха́рiа и аза́рiа, и Михаи́лъ и Сафаті́а: вси́ сі́и сы́нове Иосафа́та царя́ Иу́дина.
 • И даде́ и́мъ оте́цъ и́хъ мно́ги да́ры: сребро́ и зла́то, и ору́жiе со гра́ды крѣ́пкими во Иуде́и, ца́р­ст­во же даде́ Иора́му, поне́же се́й бѣ́ пе́рвенецъ.
 • И воста́ Иора́мъ на ца́р­ст­во свое́, и укрѣпи́ся, и изби́ всю́ бра́тiю свою́ мече́мъ и нѣ́кiихъ от­ нача́лникъ Изра́илевыхъ.
 • Три́десяти и дву́ лѣ́тъ бѣ́ Иора́мъ, егда́ нача́ ца́р­ст­вовати, и о́смь лѣ́тъ ца́р­ст­вова во Иерусали́мѣ,
 • и хожда́­ше по путе́мъ царе́й Изра́илевыхъ, я́коже содѣ́ла до́мъ Ахаа́вль: дщи́ бо Ахаа́вля бы́сть жена́ его́: и сотвори́ зло́е предъ Го́сподемъ.
 • И не хотѣ́ Госпо́дь искорени́ти до́му дави́дова ра́ди завѣ́та, его́же завѣща́ съ дави́домъ, и я́коже рече́ ему́, да́ти ему́ свѣти́лникъ и сыно́мъ его́ во вся́ дни́.
 • Во дне́хъ о́нѣхъ от­ступи́ Едо́мъ от­ Иу́ды и поста́ви себѣ́ царя́.
 • И по́йде Иора́мъ съ нача́лники сво­и́ми, и вся́ ко́н­ница съ ни́мъ: и бы́сть, и воста́ но́щiю, и порази́ Едо́ма, и́же обы́де о́крестъ его́, и нача́лники колесни́цъ: и побѣго́ша лю́дiе въ селе́нiя своя́.
 • И от­ступи́ от­ Иу́ды Едо́мъ да́же до сего́ дне́ того́жде вре́мене и ловна́ от­ступи́ изъ подъ руки́ его́, зане́ оста́ви Го́спода Бо́га оте́цъ сво­и́хъ:
 • и́бо то́й сотвори́ высо́кая бо градѣ́хъ Иу́диныхъ, и блуди́ти сотвори́ обита́ющихъ во Иерусали́мѣ и прельсти́ Иу́ду.
 • И прiи́де къ нему́ писа́нiе от­ илiи́ проро́ка, глаго́ля: сiя́ рече́ Госпо́дь Бо́гъ дави́да отца́ тво­его́: поне́же не ходи́лъ еси́ по пути́ Иосафа́та отца́ тво­его́ и въ путе́хъ а́сы царя́ Иу́дина,
 • и ходи́лъ еси́ въ путе́хъ царе́й Изра́илевыхъ, и блуди́ти сотвори́лъ еси́ Иу́ду и обита́ющихъ во Иерусали́мѣ, я́коже соблуди́ до́мъ Ахаа́вль, и бра́тiю твою́, сы́ны отца́ тво­его́, лу́чшхъ тебе́ изби́лъ еси́,
 • се́, Госпо́дь порази́тъ тя́ я́звою вели́кою съ людьми́ тво­и́ми и съ сынми́ тво­и́ми и съ жена́ми тво­и́ми и со всѣ́мъ имѣ́нiемъ тво­и́мъ:
 • ты́ же бу́деши въ я́звѣ лю́тѣй, въ болѣ́зни чре́ва, до́ндеже изы́дутъ вну́трен­няя твоя́ съ я́звою от­ дні́й во дни́.
 • И воз­дви́же Госпо́дь на Иора́ма иноплеме́н­ники и Ара́вовъ и сопредѣ́лныя еѳiо́пы:
 • и взыдо́ша на Иу́ду, и преодолѣ́ша, и плѣни́ша вся́ сокро́вища, я́же обрѣто́ша въ дому́ царе́вѣ, и сыно́въ его́ и дще́ри его́ и жены́ его́, и не оста́ся ему́ сы́нъ, то́кмо Охозі́а ме́ншiй сыно́въ его́.
 • И по си́хъ всѣ́хъ порази́ его́ Госпо́дь чре́ва болѣ́знiю неизцѣ́льною.
 • И бы́сть от­ дні́й во дни́, и егда́ прiи́де вре́мя дні́й два́ дни́, и изы́де чре́во его́ съ болѣ́знiю, и у́мре въ разслабле́нiи лю́тѣмъ. И не сотвори́ша ему́ лю́дiе по обы́чаю погребе́нiя, я́коже погребе́нiе отце́мъ его́.
 • Три́десяти двою́ лѣ́тъ бя́ше, егда́ ца́р­ст­вовати нача́, и о́смь лѣ́тъ ца́р­ст­вова во Иерусали́мѣ: ходи́ же не хва́льно, и погребо́ша его́ во гра́дѣ дави́довѣ, оба́че не во гробѣ́хъ ца́рскихъ.
 • И почил Иосафат с отцами своими, и похоронен с отцами своими в городе Давидовом. И воцарился Иорам, сын его, вместо него.
 • И у него были братья, сыновья Иосафата: Азария и Иехиил, и Захария и Азария, и Михаил и Сафатия: все сии сыновья Иосафата, царя Израилева.
 • И дал им отец их большие подарки серебром и золотом и драгоценностями, вместе с укрепленными городами в Иудее; царство же отдал Иораму, потому что он первенец.
 • И вступил Иорам на царство отца своего и утвердился, и умертвил всех братьев своих мечом и также некоторых из князей Израилевых.
 • Тридцати двух лет был Иорам, когда воцарился, и восемь лет царствовал в Иерусалиме;
 • и ходил он путем царей Израильских, как поступал дом Ахавов, потому что дочь Ахава была женою его, – и делал он неугодное в очах Господних.
 • Однако же не хотел Господь погубить дома Давидова ради завета, который заключил с Давидом, и потому что обещал дать ему светильник и сыновьям его на все времена.
 • Во дни его вышел Едом из-под власти Иуды, и поставили над собою царя.
 • И пошел Иорам с военачальниками своими, и все колесницы с ним; и встав ночью, поразил Идумеян, которые окружили его, и начальствующих над колесницами [и побежал народ в жилища свои].
 • Однако вышел Едом из-под власти Иуды до сего дня. В то же время вышла и Ливна из-под власти его, потому что он оставил Господа Бога отцов своих.
 • Также высоты устроил он на горах Иудейских, и ввел в блужение жителей Иерусалима и соблазнил Иудею.
 • И пришло к нему письмо от Илии пророка, в котором было сказано: так говорит Господь Бог Давида, отца твоего: за то, что ты не пошел путями Иосафата, отца твоего, и путями Асы, царя Иудейского,
 • а пошел путем царей Израильских и ввел в блужение Иудею и жителей Иерусалима, как вводил в блужение дом Ахавов, еще же и братьев твоих, дом отца твоего, которые лучше тебя, ты умертвил,
 • за то, вот Господь поразит поражением великим народ твой и сыновей твоих, и жен твоих, и все имущество твое,
 • тебя же самого – болезнью сильною, болезнью внутренностей твоих до того, что будут выпадать внутренности твои от болезни со дня на день.
 • И возбудил Господь против Иорама дух Филистимлян и Аравитян, сопредельных Ефиоплянам;
 • и они пошли на Иудею и ворвались в нее, и захватили все имущество, находившееся в доме царя, также и сыновей его и жен его; и не осталось у него сына, кроме Охозии, меньшего из сыновей его.
 • А после всего этого поразил Господь внутренности его болезнью неизлечимою.
 • Так было со дня на день, а к концу второго года выпали внутренности его от болезни его, и он умер в жестоких страданиях; и не сожег для него народ его благовоний, как делал то для отцов его.
 • Тридцати двух лет был он, когда воцарился, и восемь лет царствовал в Иерусалиме, и отошел неоплаканный, и похоронили его в городе Давидовом, но не в царских гробницах.
 • 约 沙 法 与 他 列 祖 同 睡 , 葬 在 大 卫 城 他 列 祖 的 坟 地 里 。 他 儿 子 约 兰 接 续 他 作 王 。
 • 约 兰 有 几 个 兄 弟 , 就 是 约 沙 法 的 儿 子 亚 撒 利 雅 , 耶 歇 , 撒 迦 利 雅 , 亚 撒 利 雅 , 米 迦 勒 , 示 法 提 雅 。 这 都 是 犹 大 王 约 沙 法 的 儿 子 。
 • 他 们 的 父 亲 将 许 多 金 银 , 财 宝 , 和 犹 大 地 的 坚 固 城 赐 给 他 们 。 但 将 国 赐 给 约 兰 , 因 为 他 是 长 子 。
 • 约 兰 兴 起 坐 他 父 的 位 , 奋 勇 自 强 , 就 用 刀 杀 了 他 的 众 兄 弟 和 以 色 列 的 几 个 首 领 。
 • 约 兰 登 基 的 时 候 年 三 十 二 岁 , 在 耶 路 撒 冷 作 王 八 年 。
 • 他 行 以 色 列 诸 王 的 道 , 与 亚 哈 家 一 样 。 因 他 娶 了 亚 哈 的 女 儿 为 妻 , 行 耶 和 华 眼 中 看 为 恶 的 事 。
 • 耶 和 华 却 因 自 己 与 大 卫 所 立 的 约 , 不 肯 灭 大 卫 的 家 , 照 他 所 应 许 的 , 永 远 赐 灯 光 与 大 卫 和 他 的 子 孙 。
 • 约 兰 年 间 , 以 东 人 背 叛 犹 大 , 脱 离 他 的 权 下 , 自 己 立 王 。
 • 约 兰 就 率 领 军 长 和 所 有 的 战 车 , 夜 间 起 来 , 攻 击 围 困 他 的 以 东 人 和 车 兵 长 。
 • 这 样 , 以 东 人 背 叛 犹 大 , 脱 离 他 的 权 下 , 直 到 今 日 。 那 时 , 立 拿 人 也 背 叛 了 , 因 为 约 兰 离 弃 耶 和 华 他 列 祖 的 神 。
 • 他 又 在 犹 大 诸 山 建 筑 邱 坛 , 使 耶 路 撒 冷 的 居 民 行 邪 淫 , 诱 惑 犹 大 人 。
 • 先 知 以 利 亚 达 信 与 约 兰 说 , 耶 和 华 你 祖 大 卫 的 神 如 此 说 , 因 为 你 不 行 你 父 约 沙 法 和 犹 大 王 亚 撒 的 道 ,
 • 乃 行 以 色 列 诸 王 的 道 , 使 犹 大 人 和 耶 路 撒 冷 的 居 民 行 邪 淫 , 像 亚 哈 家 一 样 , 又 杀 了 你 父 家 比 你 好 的 诸 兄 弟 。
 • 故 此 , 耶 和 华 降 大 灾 与 你 的 百 姓 和 你 的 妻 子 , 儿 女 , 并 你 一 切 所 有 的 。
 • 你 的 肠 子 必 患 病 , 日 加 沉 重 , 以 致 你 的 肠 子 坠 落 下 来 。
 • 以 后 , 耶 和 华 激 动 非 利 士 人 和 靠 近 古 实 的 阿 拉 伯 人 来 攻 击 约 兰 。
 • 他 们 上 来 攻 击 犹 大 , 侵 入 境 内 , 掳 掠 了 王 宫 里 所 有 的 财 货 和 他 的 妻 子 , 儿 女 , 除 了 他 小 儿 子 约 哈 斯 ( 又 名 亚 哈 谢 ) 之 外 , 没 有 留 下 一 个 儿 子 。
 • 这 些 事 以 后 , 耶 和 华 使 约 兰 的 肠 子 患 不 能 医 治 的 病 。
 • 他 患 此 病 缠 绵 日 久 , 过 了 二 年 , 肠 子 坠 落 下 来 , 病 重 而 死 。 他 的 民 没 有 为 他 烧 什 么 物 件 , 像 从 前 为 他 列 祖 所 烧 的 一 样 。
 • 约 兰 登 基 的 时 候 年 三 十 二 岁 , 在 耶 路 撒 冷 作 王 八 年 。 他 去 世 无 人 思 慕 , 众 人 葬 他 在 大 卫 城 , 只 是 不 在 列 王 的 坟 墓 里 。