Скрыть
22:4
22:12
Церковнославянский (рус)
Поста́виша же царе́мъ обита́ющiи во Иерусали́мѣ Охозі́ю сы́на его́ ме́ншаго вмѣ́сто его́: всѣ́хъ бо ста́ршихъ изби́ша наше́дшiи на ни́хъ разбо́йницы Ара́ви и алимазо́няне, и воцари́ся Охозі́а сы́нъ Иора́мовъ ца́рь Иу́динъ:
два́десяти дву́ лѣ́тъ сы́й Охозі́а ца́р­ст­вовати нача́, и еди́но лѣ́то ца́р­ст­вова во Иерусали́мѣ. И и́мя ма́тери его́ Гоѳолі́а дщи́ Амврі́ина.
И се́й ходи́лъ е́сть по пути́ до́му Ахаа́вля, ма́ти бо его́ бѣ́ совѣ́тница, да грѣши́тъ:
и сотвори́ лука́вое предъ Го́сподемъ я́коже до́мъ Ахаа́вовъ, сі́и бо бы́ша ему́ совѣ́тницы по сме́рти отца́ его́, въ погубле́нiе ему́,
и въ совѣ́тѣхъ и́хъ хожда́­ше: и по́йде со Иора́момъ сы́номъ Ахаа́ва царя́ Изра́илева на бра́нь проти́ву азаи́ла царя́ Си́рска въ рамо́ѳъ Галаа́дскiй. И порази́ша стрѣлцы́ Иора́ма.
И воз­врати́ся Иора́мъ изцѣли́тися во Иезрае́ль от­ ра́нъ, и́миже ра́ниша его́ Си́ряне въ рамо́ѳѣ, внегда́ бра́тися ему́ со азаи́лемъ царе́мъ Си́рскимъ. Охозі́а же сы́нъ Иора́мль ца́рь Иу́динъ сни́де посѣти́ти Иора́ма сы́на Ахаа́вля во Иезрае́ль, разболѣ́ся бо.
И от­ Бо́га бы́сть превраще́нiе Охозі́и, да прiи́детъ ко Иора́му: и внегда́ прiити́ ему́, изы́де съ ни́мъ Иора́мъ проти́ву ииу́а сы́на намессі́ина, его́же пома́за Госпо́дь на до́мъ Ахаа́вль.
И бы́сть егда́ от­мсти́ ииу́й до́му Ахаа́влю, и обрѣ́те нача́лники Иу́дины и бра́тiю Охозі́ину, служа́щихъ Охозі́и, и уби́ и́хъ: и уби́ ииу́й Иора́ма, и убѣжа́ Охозі́а.
И рече́ ииу́й, е́же взыска́ти Охозі́ю: и я́ша его́ врачу́ющася въ самарі́и и при­­ведо́ша его́ ко ииу́еви, и уби́ его́, и погребо́ша его́: рѣ́ша бо, я́ко сы́нъ Иосафа́товъ е́сть, и́же взыска́ Го́спода всѣ́мъ се́рдцемъ сво­и́мъ. И не бы́сть въ дому́ Охозі́инѣ воспрiя́ти си́лу о ца́р­ст­вѣ.
И Гоѳолі́а ма́ти Охозі́ина ви́дѣ, я́ко у́мре сы́нъ ея́, и воста́ и погуби́ все́ сѣ́мя ца́рское въ дому́ Иу́динѣ.
И взя́ Иосавее́ѳъ дщи́ царе́ва Иоа́са сы́на Охозі́ина, и украде́ его́ от­ среды́ сыно́въ царе́выхъ, егда́ убива́ху и́хъ, и даде́ его́ и корми́лицу его́ въ хра́мину посте́льнюю, и скры́ его́ Иосавее́ѳъ дще́рь царя́ Иора́ма, сестра́ Охозі́ина, жена́ Иода́а архiере́а, и скры́ его́ от­ лица́ Гоѳолі́ина, и не уби́ его́.
И бы́сть съ ни́ми въ дому́ Бо́жiи сокры́тъ ше́сть лѣ́тъ, и ца́р­ст­вова Гоѳолі́а на земли́.
1 Охозия ходил злыми путями матери своей Гофолии; 7 пришел к Иораму в Изреель; где был убит слугами Ииуя; 10 Гофолия истребила всё царское племя, кроме Иоаса, скрытого у Иодая священника.
И поставили царем жители Иерусалима Охозию, меньшего сына его, вместо него, так как всех старших избило полчище, приходившее с Аравитянами к стану, – и воцарился Охозия, сын Иорама, царя Иудейского.
Двадцати двух лет был Охозия, когда воцарился, и один год царствовал в Иерусалиме; имя матери его Гофолия, дочь Амврия.
Он также ходил путями дома Ахавова, потому что мать его была советницею ему на беззаконные дела.
И делал он неугодное в очах Господних, подобно дому Ахавову, потому что он был ему советником, по смерти отца его, на погибель ему.
Также следуя их совету, он пошел с Иорамом, сыном Ахавовым, царем Израильским, на войну против Азаила, царя Сирийского, в Рамоф Галаадский. И ранили Сирияне Иорама,
и возвратился он в Изреель лечиться от ран, которые причинили ему в Раме, когда он воевал с Азаилом, царем Сирийским. И Охозия, сын Иорама, царь Иудейский, пришел посетить Иорама, сына Ахавова, в Изреель, потому что тот был болен.
И от Бога было это на погибель Охозии, что он пришел к Иораму: ибо, по приходе своем, он вышел с Иорамом против Ииуя, сына Намессиева, которого помазал Господь на истребление дома Ахавова.
Когда совершал Ииуй суд над домом Ахава, тогда он нашел князей Иудейских и сыновей братьев Охозии, служивших Охозии, и умертвил их.
И [велел] он искать Охозию, и взяли его, когда он скрывался в Самарии, и привели его к Ииую, и умертвили его, и похоронили его, ибо говорили: он сын Иосафата, который взыскал Господа от всего сердца своего. И не осталось в доме Охозии, кто мог бы царствовать.
Ибо Гофолия, мать Охозии, увидев, что умер сын ее, встала и истребила все царское племя дома Иудина.
Но Иосавеф, дочь царя, взяла Иоаса, сына Охозии, и похитила его из среды царских сыновей умерщвляемых, и поместила его и кормилицу его в спальной комнате; и таким образом Иосавеф, дочь царя Иорама, жена Иодая священника, сестра Охозии, скрыла Иоаса от Гофолии, и она не умертвила его.
И был он у них в доме Божием скрываем шесть лет; Гофолия же царствовала над землею.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible