Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

2-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • Въ лѣ́то же седмо́е укрѣпи́ся Иода́й, и взя́ со́тники, аза́рiю сы́на Иора́мля и Исма́ила сы́на Иоана́ня, и аза́рiю сы́на ови́дова и Амасі́ю сы́на Аді́ева и Елисафа́на сы́на заха́рiина съ собо́ю въ до́мъ Госпо́день.
 • И обыдо́ша Иуде́ю, и собра́ша леви́ты от­ всѣ́хъ градо́въ Иу́диныхъ и нача́лники оте́че­ст­въ Изра́илевыхъ, и прiидо́ша во Иерусали́мъ.
 • И завѣща́ все́ собра́нiе Иу́дино завѣ́тъ въ дому́ Бо́жiи со царе́мъ: и показа́ и́мъ сы́на царе́ва и рече́ и́мъ [Иода́й]: се́, сы́нъ царе́въ да воцари́т­ся, я́коже глаго́ла Госпо́дь о до́мѣ дави́довѣ:
 • и ны́нѣ сло́во сiе́, е́же сотворите́: тре́тiя ча́сть от­ ва́съ да изы́детъ въ суббо́ту, свяще́н­никовъ и леви́товъ, и во врата́ вхо́довъ,
 • и тре́тiя ча́сть въ дому́ царе́вѣ, и тре́тiя ча́сть во вратѣ́хъ сре́днихъ, и вси́ лю́дiе [да бу́дутъ] во дво́рѣхъ до́му Госпо́дня:
 • и никто́же да вни́детъ въ до́мъ Госпо́день, то́кмо свяще́н­ницы и леви́ти и и́же слу́жатъ от­ Леви́тъ: ті́и вни́дутъ, я́ко освяще́ни су́ть, вси́ же лю́дiе да держа́тъ стра́жу Госпо́дню:
 • леви́ти же да хо́дятъ о́крестъ царя́, кі́йждо имѣ́я ору́жiе свое́ въ руку́ свое́ю, и входя́й въ це́рковъ да убiе́т­ся, и да бу́дутъ со царе́мъ, входя́щу ему́ и исходя́щу.
 • И сотвори́ша леви́ти и ве́сь Иу́да по всему́, ели́ка повелѣ́ и́мъ Иода́й жре́цъ: и взя́ша кі́йждо му́жы своя́ от­ нача́ла суббо́ты да́же до исхо́да суббо́ты: зане́же не оста́ви Иода́й жре́цъ слу́жбы дневны́я.
 • И даде́ Иода́й свяще́н­никъ со́тникомъ по чи́ну поста́влен­нымъ мечы́ и щиты́ и броня́, я́же бя́ху царя́ дави́да въ дому́ Бо́жiи,
 • и поста́ви вся́ лю́ди, ко­его́ждо во ору́жiи его́, от­ десны́я страны́ це́ркве да́же до лѣ́выя страны́ олтаря́ и це́ркве, надъ царе́мъ о́крестъ:
 • и изведе́ сы́на царе́ва, и воз­ложи́ша на него́ дiади́му и свидѣ́нiя, и поста́виша его́ царе́мъ, и пома́за его́ Иода́й жре́цъ и сы́нове его́ и реко́ша да живе́тъ ца́рь.
 • И услы́ша Гоѳолі́а гла́съ люді́й теку́щихъ и исповѣ́да­ю­щихъ и хва́лящихъ царя́, и вни́де ко царю́ въ це́рковь Госпо́дню,
 • и ви́дѣ, и се́, ца́рь стоя́ше на степе́ни сво­е́мъ, на вхо́дѣ же кня́зи и трубы́, и нача́лницы о́крестъ царя́: и вси́ лю́дiе земли́ воз­ра́довашася и воструби́ша труба́ми, и пою́ще во орга́ны пѣвцы́, и хва́ляще хвало́ю. И растерза́ Гоѳолі́а ри́зы своя́, и возопи́ и рече́: напа́да­ю­ще напа́даете.
 • Изы́де же Иода́й архiере́й, и повелѣ́ со́тникомъ и нача́лникомъ си́лы и рече́ и́мъ: изри́ните ю́ во́нъ изъ це́ркве, и изыди́те вслѣ́дъ ея́, и да убiе́т­ся мече́мъ. Рече́ бо свяще́н­никъ да не у́мретъ въ дому́ Госпо́дни.
 • И да́ша е́й осла́бу на ма́ло, до́ндеже про́йде врата́ ко́н­никъ до́му царе́ва и уби́ша ю́ та́мо.
 • И завѣща́ Иода́й завѣ́тъ между́ собо́ю и всѣ́ми людьми́ и царе́мъ, да бы́ша бы́ли лю́дiе Госпо́дни.
 • И внидо́ша вси́ лю́дiе земли́ въ до́мъ Ваа́ловъ и разори́ша его́, и олтари́ его́ и и́долы его́ сокруши́ша, и Матѳа́на жерца́ Ваа́лова уби́ша предъ олтаре́мъ его́.
 • И вручи́ Иода́й жре́цъ дѣла́ до́му Госпо́дня въ руку́ свяще́н­никовъ и леви́товъ, и воз­ста́ви дневны́я чреды́ жерце́въ и леви́товъ, я́же раздѣли́ дави́дѣ въ дому́ Госпо́дни, и воз­несе́ всесожже́нiя Го́сподеви, я́коже пи́сано е́сть въ зако́нѣ Моисе́овѣ, въ ра́дости и пѣ́нiихъ по расположе́нiю дави́дову:
 • и поста́ви при­­две́рники во вратѣ́хъ до́му Госпо́дня, и да не вни́детъ нечи́стъ во вся́цѣй ве́щи:
 • и взя́ оте́че­ст­въ нача́лники, и си́льныя, и нача́лники люді́й, и вся́ лю́ди земли́, и воз­ведо́ша царя́ от­ до́му Госпо́дня, и вни́де врата́ми вну́трен­ними въ до́мъ царе́въ, и посади́ша царя́ на престо́лѣ ца́рстѣмъ.
 • И воз­весели́шася вси́ лю́дiе зе́мстiи и гра́дъ упоко́ися, и Гоѳолі́а убiе́на е́сть мече́мъ.
 • Но в седьмой год ободрился Иодай и принял в союз с собою начальников сотен: Азарию, сына Иерохамова, и Исмаила, сына Иегохананова, и Азарию, сына Оведова, и Маасею, сына Адаии, и Елишафата, сына Зихри.
 • И они прошли по Иудее и собрали левитов из всех городов Иудеи и глав поколений Израилевых, и пришли в Иерусалим.
 • И заключило все собрание союз в доме Божием с царем. И сказал им Иодай: вот сын царя должен быть царем, как изрек Господь о сыновьях Давидовых.
 • Вот что вы сделайте: треть вас, приходящих в субботу, из священников и левитов, будет привратниками у порогов,
 • и треть при доме царском, и треть у ворот Иесод, а весь народ на дворах дома Господня.
 • И никто пусть не входит в дом Господень, кроме священников и служащих из левитов. Они могут войти, потому что освящены; весь же народ пусть стоит на страже Господней.
 • И пусть левиты окружат царя со всех сторон, всякий с оружием своим в руке своей, и кто будет входить в храм, да будет умерщвлен. И будьте вы при царе, когда он будет входить и выходить.
 • И сделали левиты и все Иудеи, что приказал Иодай священник; и взяли каждый людей своих, приходящих в субботу с отходящими в субботу, потому что не отпустил священник Иодай сменившихся черед.
 • И роздал Иодай священник начальникам сотен копья и малые и большие щиты царя Давида, которые были в доме Божием;
 • и поставил весь народ, каждого с оружием его в руке его, от правой стороны храма до левой стороны храма, у жертвенника и у дома, вокруг царя.
 • И вывели сына царя, и возложили на него венец и украшения, и поставили его царем; и помазали его Иодай и сыновья его и сказали: да живет царь!
 • И услышала Гофолия голос народа, бегущего и провозглашающего о царе, и вышла к народу в дом Господень,
 • и увидела: и вот царь стоит на возвышении своем при входе, и князья и трубы подле царя, и весь народ земли веселится, и трубят трубами, и певцы с орудиями музыкальными и искусные в славословии. И разодрала Гофолия одежды свои и закричала: заговор! заговор!
 • И вызвал Иодай священник начальников сотен, начальствующих над войском, и сказал им: выведите ее вон [из храма], и кто последует за нею, да будет умерщвлен мечом. Потому что священник сказал: не умертвите ее в доме Господнем.
 • И дали ей место, и когда она пришла ко входу конских ворот царского дома, там умертвили ее.
 • И заключил Иодай завет между собою и между всем народом и царем, чтобы быть им народом Господним.
 • И пошел весь народ в капище Ваала, и разрушили его, и жертвенники его и истуканов его сокрушили; и Матфана, жреца Ваалова, умертвили пред жертвенниками.
 • И поручил Иодай дела дома Господня священникам и левитам, [и восстановил дневные череды священников и левитов,] как распределил Давид в доме Господнем, для возношения всесожжений Господу, как написано в законе Моисеевом, с радостью и пением, по уставу Давидову.
 • И поставил он привратников у ворот дома Господня, чтобы не мог входить нечистый почему-нибудь.
 • И взял начальников сотен, и вельмож, и начальствующих в народе, и весь народ земли, и проводил царя из дома Господня, и прошли чрез верхние ворота в дом царский, и посадили царя на царский престол.
 • И веселился весь народ земли, и город успокоился. А Гофолию умертвили мечом.
 • А на седьмой год Иехояда решился: он договорился с сотниками — Азарией, сыном Иерохáма, Измаилом, сыном Иехоханана, Азарией, сыном Ове́да, Маасеей, сыном Адаи́, и Элишафáтом, сыном Зихри.
 • Они обошли Иудею и созвали из всех иудейских городов левитов и глав израильских родов. Все они собрались в Иерусалиме
 • и там, в Храме Божьем, присягнули царю. Иехояда сказал им: «Царствовать должен царский сын! Ведь так обещал Господь о роде Давида.
 • Вот что вы должны делать. Пусть треть тех из вас, кто заступает в эту субботу на службу, священники и левиты, служат стражами ворот,
 • треть — несут службу у царского дворца, и треть — у ворот Основания. Весь народ в это время будет во дворе Господнего Храма.
 • Пусть никто не входит в Господень Храм, кроме священников и левитов, прислуживающих им, — они могут входить, ведь они святы. Пусть весь народ совершает, что повелел Господь.
 • Пусть левиты встанут вокруг царя с оружием в руках. Всякий, кто направится к Храму, будет убит. Повсюду следуйте за царем».
 • Левиты и все иудеи исполнили все, что приказал им священник Иехояда. Все они собрались вместе со своими людьми — и те, кто в ту субботу заступал на службу, и те, кто не заступал, — священник Иехояда не позволял уйти ни одному из отрядов.
 • Священник Иехояда выдал сотникам копья, щиты и колчаны царя Давида, хранившиеся в Божьем Храме.
 • Он расставил вооруженных людей от южного крыла Храма до северного, а также у жертвенника и перед Храмом, чтобы охранять царя со всех сторон.
 • Потом вывели царевича, возложили на него корону и вручили ему знаки царского достоинства . Иоаса провозгласили царем, Иехояда и его сыновья помазали его на царство, и все стали кричать «Да здравствует царь!».
 • Услышав шум народа и стрелков, прославляющих царя, Гофолия вышла к собравшимся, к Храму Господа, —
 • и видит, что на помосте у входа стоит царь, рядом с царем стоят военачальники, трубачи с трубами, а народ ликует и трубит в трубы, а возглавляют славословие певцы с музыкальными инструментами. И тогда, разодрав одежды, закричала Гофолия: «Измена, измена!»
 • Священник Иехояда приказал сотникам, которые командовали отрядами: «Выведите ее за пределы Храма. Кто будет на ее стороне — убивайте». Он сказал так: «Не убивайте ее в Храме Господнем!»
 • Гофолию схватили, отвели к тому входу во дворец, что у Конских ворот, и там убили.
 • Священник Иехояда присягнул сам и привел народ к присяге на верность царю — чтобы народ этот был народом Господа.
 • Потом все отправились к храму Ваала и разрушили его. Жертвенники и статуи разбили, а Маттáна, Ваалова жреца, убили перед жертвенниками.
 • Иехояда поручил Храм Господа священникам и левитам, согласно тому, как Давид распределил обязанности, поручил им совершать всесожжения в Храме Господа, приносить положенные по Моисееву Закону жертвоприношения Господу, с радостным пением, по установлениям Давида.
 • У ворот Храма он поставил стражей ворот, не пускавших никого, кто по какой–либо причине был нечист.
 • Иехояда, в сопровождении сотников, знатных людей, начальников и всего народа, вывел царя из Храма Господа и через Верхние ворота ввел во дворец. Иоаса возвели на царский трон.
 • Народ ликовал, в городе воцарилось спокойствие. Гофолия уже была убита.
 • А сьомого року зміцнився Єгояда й прийняв сотників: Азарію, Єрохамового сина, і Ізмаїла, сина Єгохананового, і Азарію, сина Оведового, і Маасею, сина Адаї, і Елісафата, сина Зіхрієвого, в умову з собою.
 • І обійшли вони Юду, і зібрали зо всіх Юдиних міст Левитів та голів Ізраїлевих домів, і прийшли до Єрусалиму.
 • І ввесь збір склав у Божому домі умову з царем.
  І сказав їм Єгояда: Оце царський син буде царювати, як говорив Господь про Давидових синів.
 • Оце та річ, яку зробите: третина з вас, що приходите в суботу, із священиків та з Левитів, будете за придверних біля порогів.
 • А третина при царському домі, а третина при брамі Єсод, а ввесь народ у подвір́ях Господнього дому.
 • І нехай не входить до Господнього йому ніхто, окрім священиків та тих, хто прислуговує із Левитів, вони ввійдуть, бо освячені вони, а ввесь народ буде пильнувати Господньої сторожі.
 • І оточать Левити царя навколо, кожен із своєю зброєю в руці своїй;
  а хто чужий увійшов би до дому, нехай буде забитий!
  І будете ви з царем при вході його та при виході його.
 • І зробили Левити та ввесь Юда все, що наказав священик Єгояда.
  І взяли кожен людей своїх, що приходять у суботу та відходять у суботу, бо священик Єгояда не звільнив черг.
 • І дав священик Єгояда сотникам ратища, і малі щити, і інші щити, що належали цареві Давидові, що були в Божому домі.
 • І поставив він увесь народ, а кожен мав свою зброю в руці своїй, від правого боку дому аж до лівого боку дому, при жертівнику та при домі, навколо біля царя.
 • І вивели вони царського сина, і поклали на нього корону та звої Закону.
  І зробили вони його царем, і помазали його Єгояда та сини його, та й крикнули: Нехай живе цар!
 • І почула Аталія голос народу, що бігав та славив царя, і прийшла до народу до Господнього дому.
 • І побачила вона, аж ось цар стоїть на помості своїм при вході, а при царі зверхники та сурми, а ввесь народ Краю радіє та сурмить у сурми, а співаки з музичними знаряддями, що подавали до відома знаки на хвалу.
  І роздерла Аталія шати свої та й крикнула: Змова, змова!
 • А священик Єгояда наказав сотникам, поставленим над військом, і сказав до них: Виведіть її поміж шереги, а хто інший піде за нею, нехай буде забитий мечем!
  Бо священик сказав: Не заб́єте її в Господньому домі!
 • І зробили їй прохід, і вона вийшла входом Кінської брами до царського дому, і там забили її.
 • І склав Єгояда умову між собою й між усім народом та між царем, щоб бути народом Господнім.
 • І ввійшов увесь народ до Ваалового дому, та й порозбивали його та жертівники його, і бовванів його зовсім поламали, а Маттана, Ваалового священика, убили перед жертівниками.
 • А в Господньому домі Єгояда віддав уряди на руку священиків та Левитів, яких поділив Давид над Господнім домом, щоб приносити Господні цілопалення, як написано в Мойсеєвім Законі, з радістю та зо співом, за уставом Давидовим.
 • А при брамах Господнього дому поставив він придверних, щоб не ввійшов хто будь-чим нечистий.
 • І взяв він сотників, і вельмож, і тих, що старшинують над народом, та ввесь народ Краю, і відвели царя з Господнього дому.
  І ввійшли вони через горішню браму до царського дому, і посадили царя на троні царства.
 • І радів увесь народ Краю, а місто заспокоїлося.
  А Аталію вбили мечем.