Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

2-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • Въ лѣ́то же седмо́е укрѣпи́ся Иода́й, и взя́ со́тники, аза́рiю сы́на Иора́мля и Исма́ила сы́на Иоана́ня, и аза́рiю сы́на ови́дова и Амасі́ю сы́на Аді́ева и Елисафа́на сы́на заха́рiина съ собо́ю въ до́мъ Госпо́день.
 • И обыдо́ша Иуде́ю, и собра́ша леви́ты от­ всѣ́хъ градо́въ Иу́диныхъ и нача́лники оте́че­ст­въ Изра́илевыхъ, и прiидо́ша во Иерусали́мъ.
 • И завѣща́ все́ собра́нiе Иу́дино завѣ́тъ въ дому́ Бо́жiи со царе́мъ: и показа́ и́мъ сы́на царе́ва и рече́ и́мъ [Иода́й]: се́, сы́нъ царе́въ да воцари́т­ся, я́коже глаго́ла Госпо́дь о до́мѣ дави́довѣ:
 • и ны́нѣ сло́во сiе́, е́же сотворите́: тре́тiя ча́сть от­ ва́съ да изы́детъ въ суббо́ту, свяще́н­никовъ и леви́товъ, и во врата́ вхо́довъ,
 • и тре́тiя ча́сть въ дому́ царе́вѣ, и тре́тiя ча́сть во вратѣ́хъ сре́днихъ, и вси́ лю́дiе [да бу́дутъ] во дво́рѣхъ до́му Госпо́дня:
 • и никто́же да вни́детъ въ до́мъ Госпо́день, то́кмо свяще́н­ницы и леви́ти и и́же слу́жатъ от­ Леви́тъ: ті́и вни́дутъ, я́ко освяще́ни су́ть, вси́ же лю́дiе да держа́тъ стра́жу Госпо́дню:
 • леви́ти же да хо́дятъ о́крестъ царя́, кі́йждо имѣ́я ору́жiе свое́ въ руку́ свое́ю, и входя́й въ це́рковъ да убiе́т­ся, и да бу́дутъ со царе́мъ, входя́щу ему́ и исходя́щу.
 • И сотвори́ша леви́ти и ве́сь Иу́да по всему́, ели́ка повелѣ́ и́мъ Иода́й жре́цъ: и взя́ша кі́йждо му́жы своя́ от­ нача́ла суббо́ты да́же до исхо́да суббо́ты: зане́же не оста́ви Иода́й жре́цъ слу́жбы дневны́я.
 • И даде́ Иода́й свяще́н­никъ со́тникомъ по чи́ну поста́влен­нымъ мечы́ и щиты́ и броня́, я́же бя́ху царя́ дави́да въ дому́ Бо́жiи,
 • и поста́ви вся́ лю́ди, ко­его́ждо во ору́жiи его́, от­ десны́я страны́ це́ркве да́же до лѣ́выя страны́ олтаря́ и це́ркве, надъ царе́мъ о́крестъ:
 • и изведе́ сы́на царе́ва, и воз­ложи́ша на него́ дiади́му и свидѣ́нiя, и поста́виша его́ царе́мъ, и пома́за его́ Иода́й жре́цъ и сы́нове его́ и реко́ша да живе́тъ ца́рь.
 • И услы́ша Гоѳолі́а гла́съ люді́й теку́щихъ и исповѣ́да­ю­щихъ и хва́лящихъ царя́, и вни́де ко царю́ въ це́рковь Госпо́дню,
 • и ви́дѣ, и се́, ца́рь стоя́ше на степе́ни сво­е́мъ, на вхо́дѣ же кня́зи и трубы́, и нача́лницы о́крестъ царя́: и вси́ лю́дiе земли́ воз­ра́довашася и воструби́ша труба́ми, и пою́ще во орга́ны пѣвцы́, и хва́ляще хвало́ю. И растерза́ Гоѳолі́а ри́зы своя́, и возопи́ и рече́: напа́да­ю­ще напа́даете.
 • Изы́де же Иода́й архiере́й, и повелѣ́ со́тникомъ и нача́лникомъ си́лы и рече́ и́мъ: изри́ните ю́ во́нъ изъ це́ркве, и изыди́те вслѣ́дъ ея́, и да убiе́т­ся мече́мъ. Рече́ бо свяще́н­никъ да не у́мретъ въ дому́ Госпо́дни.
 • И да́ша е́й осла́бу на ма́ло, до́ндеже про́йде врата́ ко́н­никъ до́му царе́ва и уби́ша ю́ та́мо.
 • И завѣща́ Иода́й завѣ́тъ между́ собо́ю и всѣ́ми людьми́ и царе́мъ, да бы́ша бы́ли лю́дiе Госпо́дни.
 • И внидо́ша вси́ лю́дiе земли́ въ до́мъ Ваа́ловъ и разори́ша его́, и олтари́ его́ и и́долы его́ сокруши́ша, и Матѳа́на жерца́ Ваа́лова уби́ша предъ олтаре́мъ его́.
 • И вручи́ Иода́й жре́цъ дѣла́ до́му Госпо́дня въ руку́ свяще́н­никовъ и леви́товъ, и воз­ста́ви дневны́я чреды́ жерце́въ и леви́товъ, я́же раздѣли́ дави́дѣ въ дому́ Госпо́дни, и воз­несе́ всесожже́нiя Го́сподеви, я́коже пи́сано е́сть въ зако́нѣ Моисе́овѣ, въ ра́дости и пѣ́нiихъ по расположе́нiю дави́дову:
 • и поста́ви при­­две́рники во вратѣ́хъ до́му Госпо́дня, и да не вни́детъ нечи́стъ во вся́цѣй ве́щи:
 • и взя́ оте́че­ст­въ нача́лники, и си́льныя, и нача́лники люді́й, и вся́ лю́ди земли́, и воз­ведо́ша царя́ от­ до́му Госпо́дня, и вни́де врата́ми вну́трен­ними въ до́мъ царе́въ, и посади́ша царя́ на престо́лѣ ца́рстѣмъ.
 • И воз­весели́шася вси́ лю́дiе зе́мстiи и гра́дъ упоко́ися, и Гоѳолі́а убiе́на е́сть мече́мъ.
 • Но в седьмой год ободрился Иодай и принял в союз с собою начальников сотен: Азарию, сына Иерохамова, и Исмаила, сына Иегохананова, и Азарию, сына Оведова, и Маасею, сына Адаии, и Елишафата, сына Зихри.
 • И они прошли по Иудее и собрали левитов из всех городов Иудеи и глав поколений Израилевых, и пришли в Иерусалим.
 • И заключило все собрание союз в доме Божием с царем. И сказал им Иодай: вот сын царя должен быть царем, как изрек Господь о сыновьях Давидовых.
 • Вот что вы сделайте: треть вас, приходящих в субботу, из священников и левитов, будет привратниками у порогов,
 • и треть при доме царском, и треть у ворот Иесод, а весь народ на дворах дома Господня.
 • И никто пусть не входит в дом Господень, кроме священников и служащих из левитов. Они могут войти, потому что освящены; весь же народ пусть стоит на страже Господней.
 • И пусть левиты окружат царя со всех сторон, всякий с оружием своим в руке своей, и кто будет входить в храм, да будет умерщвлен. И будьте вы при царе, когда он будет входить и выходить.
 • И сделали левиты и все Иудеи, что приказал Иодай священник; и взяли каждый людей своих, приходящих в субботу с отходящими в субботу, потому что не отпустил священник Иодай сменившихся черед.
 • И роздал Иодай священник начальникам сотен копья и малые и большие щиты царя Давида, которые были в доме Божием;
 • и поставил весь народ, каждого с оружием его в руке его, от правой стороны храма до левой стороны храма, у жертвенника и у дома, вокруг царя.
 • И вывели сына царя, и возложили на него венец и украшения, и поставили его царем; и помазали его Иодай и сыновья его и сказали: да живет царь!
 • И услышала Гофолия голос народа, бегущего и провозглашающего о царе, и вышла к народу в дом Господень,
 • и увидела: и вот царь стоит на возвышении своем при входе, и князья и трубы подле царя, и весь народ земли веселится, и трубят трубами, и певцы с орудиями музыкальными и искусные в славословии. И разодрала Гофолия одежды свои и закричала: заговор! заговор!
 • И вызвал Иодай священник начальников сотен, начальствующих над войском, и сказал им: выведите ее вон [из храма], и кто последует за нею, да будет умерщвлен мечом. Потому что священник сказал: не умертвите ее в доме Господнем.
 • И дали ей место, и когда она пришла ко входу конских ворот царского дома, там умертвили ее.
 • И заключил Иодай завет между собою и между всем народом и царем, чтобы быть им народом Господним.
 • И пошел весь народ в капище Ваала, и разрушили его, и жертвенники его и истуканов его сокрушили; и Матфана, жреца Ваалова, умертвили пред жертвенниками.
 • И поручил Иодай дела дома Господня священникам и левитам, [и восстановил дневные череды священников и левитов,] как распределил Давид в доме Господнем, для возношения всесожжений Господу, как написано в законе Моисеевом, с радостью и пением, по уставу Давидову.
 • И поставил он привратников у ворот дома Господня, чтобы не мог входить нечистый почему-нибудь.
 • И взял начальников сотен, и вельмож, и начальствующих в народе, и весь народ земли, и проводил царя из дома Господня, и прошли чрез верхние ворота в дом царский, и посадили царя на царский престол.
 • И веселился весь народ земли, и город успокоился. А Гофолию умертвили мечом.
 • En el séptimo año se animó Joiada y concertó una alianza con los jefes de centenas: Azarías hijo de Jeroham, Ismael hijo de Johanán, Azarías hijo de Obed, Maasías hijo de Adaía y Elisafat hijo de Zicri,
 • los cuales recorrieron el país de Judá, y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los príncipes de las familias de Israel y vinieron a Jerusalén.
 • Toda la multitud hizo pacto con el rey en la casa de Dios. Y Joiada les dijo: «Aquí está el hijo del rey, que ha de reinar, como dijo Jehová respecto a los hijos de David.
 • Ahora haced esto: una tercera parte de vosotros, los que entran el sábado, estarán de porteros con los sacerdotes y los levitas.
 • Otra tercera parte estará en la casa del rey; y la otra tercera parte, se quedará a la puerta del Cimiento; y todo el pueblo estará en los patios de la casa de Jehová.
 • Y ninguno entre en la casa de Jehová, sino los sacerdotes y levitas que ministran; estos entrarán, porque están consagrados; y todo el pueblo hará guardia delante de Jehová.
 • Y los levitas rodearán al rey por todas partes, y cada uno tendrá sus armas en la mano; cualquiera que entre en la casa, que muera; y estaréis con el rey cuando entre y cuando salga.»
 • Los levitas y todo Judá lo hicieron todo como lo había mandado el sacerdote Joiada; y tomó cada jefe a los suyos, los que entraban el sábado, y los que salían el sábado; porque el sacerdote Joiada no dio licencia a las compañías.
 • Dio también el sacerdote Joiada a los jefes de centenas las lanzas, los paveses y los escudos que habían sido del rey David, y que estaban en la casa de Dios;
 • y puso en orden a todo el pueblo, teniendo cada uno su espada en la mano, desde el rincón derecho del Templo hasta el izquierdo, hacia el altar y la Casa, alrededor del rey por todas partes.
 • Entonces sacaron al hijo del rey, le pusieron la corona y el Testimonio, y lo proclamaron rey; Joiada y sus hijos lo ungieron y gritaron: «¡Viva el rey!»
 • Cuando Atalía oyó el estruendo de la gente que corría y de los que aclamaban al rey, vino a la casa de Jehová, donde estaba el pueblo;
 • miró y vio al rey que estaba junto a la columna, a la entrada, y a los príncipes y los trompeteros junto al rey, a todo el pueblo de la tierra, lleno de alegría, que tocaba bocinas, y a los cantores que, con instrumentos de música, dirigían la alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos, y dijo: «¡Traición! ¡Traición!»
 • Pero el sacerdote Joiada mandó que salieran los jefes de centenas del ejército, y les ordenó: «Sacadla fuera del recinto, y al que la siga, matadlo a filo de espada»; porque el sacerdote había mandado que no la mataran en la casa de Jehová.
 • Así pues, ellos le echaron mano, y cuando hubo pasado la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, allí la mataron.
 • Entonces Joiada pactó con todo el pueblo y el rey, que serían el pueblo de Jehová.
 • Después de esto entró todo el pueblo en el templo de Baal y lo derribaron; también rompieron sus altares, hicieron pedazos sus imágenes y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal.
 • Luego puso Joiada una guardia en la casa de Jehová, bajo las órdenes de los sacerdotes y levitas, según David los había distribuido en la casa de Jehová, para ofrecer a Jehová los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cánticos, conforme a la disposición de David.
 • Puso también porteros en las puertas de la casa de Jehová, para que por ninguna vía entrara ninguno que estuviera impuro.
 • Llamó después a los jefes de centenas y a los principales, a los que gobernaban al pueblo y a todo el pueblo de la tierra, para conducir al rey desde la casa de Jehová. Cuando llegaron a la mitad de la puerta mayor de la casa del rey, sentaron al rey sobre el trono del reino.
 • Y se regocijó todo el pueblo del país; y la ciudad estuvo tranquila después que mataron a Atalía a filo de espada.


 • 第 七 年 , 耶 何 耶 大 奋 勇 自 强 , 将 百 夫 长 耶 罗 罕 的 儿 子 亚 撒 利 雅 , 约 哈 难 的 儿 子 以 实 玛 利 , 俄 备 得 的 儿 子 亚 撒 利 雅 , 亚 大 雅 的 儿 子 玛 西 雅 , 细 基 利 的 儿 子 以 利 沙 法 召 来 , 与 他 们 立 约 。
 • 他 们 走 遍 犹 大 , 从 犹 大 各 城 里 招 聚 利 未 人 和 以 色 列 的 众 族 长 到 耶 路 撒 冷 来 。
 • 会 众 在 神 殿 里 与 王 立 约 。 耶 何 耶 大 对 他 们 说 , 看 哪 , 王 的 儿 子 必 当 作 王 , 正 如 耶 和 华 指 着 大 卫 子 孙 所 应 许 的 话 。
 • 又 说 , 你 们 当 这 样 行 , 祭 司 和 利 未 人 凡 安 息 日 进 班 的 , 三 分 之 一 要 把 守 各 门 ,
 • 三 分 之 一 要 在 王 宫 , 三 分 之 一 要 在 基 址 门 。 众 百 姓 要 在 耶 和 华 殿 的 院 内 。
 • 除 了 祭 司 和 供 职 的 利 未 人 之 外 , 不 准 别 人 进 耶 和 华 的 殿 。 惟 独 他 们 可 以 进 去 , 因 为 他 们 圣 洁 。 众 百 姓 要 遵 守 耶 和 华 所 吩 咐 的 。
 • 利 未 人 要 手 中 各 拿 兵 器 , 四 围 护 卫 王 。 凡 擅 入 殿 宇 的 , 必 当 治 死 。 王 出 入 的 时 候 , 你 们 当 跟 随 他 。
 • 利 未 人 和 犹 大 众 人 都 照 着 祭 司 耶 何 耶 大 一 切 所 吩 咐 的 去 行 , 各 带 所 管 安 息 日 进 班 出 班 的 人 来 , 因 为 祭 司 耶 何 耶 大 不 许 他 们 下 班 。
 • 祭 司 耶 何 耶 大 便 将 神 殿 里 所 藏 大 卫 王 的 枪 , 盾 牌 , 挡 牌 交 给 百 夫 长 ,
 • 又 分 派 众 民 手 中 各 拿 兵 器 , 在 坛 和 殿 那 里 , 从 殿 右 直 到 殿 左 , 站 在 王 子 的 四 围 。
 • 于 是 领 王 子 出 来 , 给 他 戴 上 冠 冕 , 将 律 法 书 交 给 他 , 立 他 作 王 。 耶 何 耶 大 和 众 子 膏 他 , 众 人 说 , 愿 王 万 岁 。
 • 亚 他 利 雅 听 见 民 奔 走 赞 美 王 的 声 音 , 就 到 民 那 里 , 进 耶 和 华 的 殿 ,
 • 看 见 王 站 在 殿 门 的 柱 旁 , 百 夫 长 和 吹 号 的 人 侍 立 在 王 左 右 , 国 民 都 欢 乐 吹 号 , 又 有 歌 唱 的 , 用 各 样 的 乐 器 领 人 歌 唱 赞 美 。 亚 他 利 雅 就 撕 裂 衣 服 , 喊 叫 说 , 反 了 。 反 了 。
 • 祭 司 耶 何 耶 大 带 管 辖 军 兵 的 百 夫 长 出 来 , 吩 咐 他 们 说 , 将 她 赶 到 班 外 , 凡 跟 随 她 的 必 用 刀 杀 死 。 因 为 祭 司 说 , 不 可 在 耶 和 华 殿 里 杀 她 。
 • 众 兵 就 闪 开 , 让 她 去 。 她 走 到 王 宫 的 马 门 , 便 在 那 里 把 她 杀 了 。
 • 耶 何 耶 大 与 众 民 和 王 立 约 , 都 要 作 耶 和 华 的 民 。
 • 于 是 众 民 都 到 巴 力 庙 , 拆 毁 了 庙 , 打 碎 坛 和 像 , 又 在 坛 前 将 巴 力 的 祭 司 玛 坦 杀 了 。
 • 耶 何 耶 大 派 官 看 守 耶 和 华 的 殿 , 是 在 祭 司 利 未 人 手 下 。 这 祭 司 利 未 人 是 大 卫 分 派 在 耶 和 华 殿 中 , 照 摩 西 律 法 上 所 写 的 , 给 耶 和 华 献 燔 祭 , 又 按 大 卫 所 定 的 例 , 欢 乐 歌 唱 。
 • 且 设 立 守 门 的 把 守 耶 和 华 殿 的 各 门 , 无 论 为 何 事 , 不 洁 净 的 人 都 不 准 进 去 。
 • 又 率 领 百 夫 长 和 贵 胄 , 与 民 间 的 官 长 , 并 国 中 的 众 民 , 请 王 从 耶 和 华 殿 下 来 , 由 上 门 进 入 王 宫 , 立 王 坐 在 国 位 上 。
 • 国 民 都 欢 乐 , 合 城 都 安 静 。 众 人 已 将 亚 他 利 雅 用 刀 杀 了 。