Скрыть
Церковнославянский (рус)
Въ лѣ́то же седмо́е укрѣпи́ся Иода́й, и взя́ со́тники, аза́рiю сы́на Иора́мля и Исма́ила сы́на Иоана́ня, и аза́рiю сы́на ови́дова и Амасі́ю сы́на Аді́ева и Елисафа́на сы́на заха́рiина съ собо́ю въ до́мъ Госпо́день.
И обыдо́ша Иуде́ю, и собра́ша леви́ты от­ всѣ́хъ градо́въ Иу́диныхъ и нача́лники оте́че­ст­въ Изра́илевыхъ, и прiидо́ша во Иерусали́мъ.
И завѣща́ все́ собра́нiе Иу́дино завѣ́тъ въ дому́ Бо́жiи со царе́мъ: и показа́ и́мъ сы́на царе́ва и рече́ и́мъ [Иода́й]: се́, сы́нъ царе́въ да воцари́т­ся, я́коже глаго́ла Госпо́дь о до́мѣ дави́довѣ:
и ны́нѣ сло́во сiе́, е́же сотворите́: тре́тiя ча́сть от­ ва́съ да изы́детъ въ суббо́ту, свяще́н­никовъ и леви́товъ, и во врата́ вхо́довъ,
и тре́тiя ча́сть въ дому́ царе́вѣ, и тре́тiя ча́сть во вратѣ́хъ сре́днихъ, и вси́ лю́дiе [да бу́дутъ] во дво́рѣхъ до́му Госпо́дня:
и никто́же да вни́детъ въ до́мъ Госпо́день, то́кмо свяще́н­ницы и леви́ти и и́же слу́жатъ от­ Леви́тъ: ті́и вни́дутъ, я́ко освяще́ни су́ть, вси́ же лю́дiе да держа́тъ стра́жу Госпо́дню:
леви́ти же да хо́дятъ о́крестъ царя́, кі́йждо имѣ́я ору́жiе свое́ въ руку́ свое́ю, и входя́й въ це́рковъ да убiе́т­ся, и да бу́дутъ со царе́мъ, входя́щу ему́ и исходя́щу.
И сотвори́ша леви́ти и ве́сь Иу́да по всему́, ели́ка повелѣ́ и́мъ Иода́й жре́цъ: и взя́ша кі́йждо му́жы своя́ от­ нача́ла суббо́ты да́же до исхо́да суббо́ты: зане́же не оста́ви Иода́й жре́цъ слу́жбы дневны́я.
И даде́ Иода́й свяще́н­никъ со́тникомъ по чи́ну поста́влен­нымъ мечы́ и щиты́ и броня́, я́же бя́ху царя́ дави́да въ дому́ Бо́жiи,
и поста́ви вся́ лю́ди, ко­его́ждо во ору́жiи его́, от­ десны́я страны́ це́ркве да́же до лѣ́выя страны́ олтаря́ и це́ркве, надъ царе́мъ о́крестъ:
и изведе́ сы́на царе́ва, и воз­ложи́ша на него́ дiади́му и свидѣ́нiя, и поста́виша его́ царе́мъ, и пома́за его́ Иода́й жре́цъ и сы́нове его́ и реко́ша да живе́тъ ца́рь.
И услы́ша Гоѳолі́а гла́съ люді́й теку́щихъ и исповѣ́да­ю­щихъ и хва́лящихъ царя́, и вни́де ко царю́ въ це́рковь Госпо́дню,
и ви́дѣ, и се́, ца́рь стоя́ше на степе́ни сво­е́мъ, на вхо́дѣ же кня́зи и трубы́, и нача́лницы о́крестъ царя́: и вси́ лю́дiе земли́ воз­ра́довашася и воструби́ша труба́ми, и пою́ще во орга́ны пѣвцы́, и хва́ляще хвало́ю. И растерза́ Гоѳолі́а ри́зы своя́, и возопи́ и рече́: напа́да­ю­ще напа́даете.
Изы́де же Иода́й архiере́й, и повелѣ́ со́тникомъ и нача́лникомъ си́лы и рече́ и́мъ: изри́ните ю́ во́нъ изъ це́ркве, и изыди́те вслѣ́дъ ея́, и да убiе́т­ся мече́мъ. Рече́ бо свяще́н­никъ да не у́мретъ въ дому́ Госпо́дни.
И да́ша е́й осла́бу на ма́ло, до́ндеже про́йде врата́ ко́н­никъ до́му царе́ва и уби́ша ю́ та́мо.
И завѣща́ Иода́й завѣ́тъ между́ собо́ю и всѣ́ми людьми́ и царе́мъ, да бы́ша бы́ли лю́дiе Госпо́дни.
И внидо́ша вси́ лю́дiе земли́ въ до́мъ Ваа́ловъ и разори́ша его́, и олтари́ его́ и и́долы его́ сокруши́ша, и Матѳа́на жерца́ Ваа́лова уби́ша предъ олтаре́мъ его́.
И вручи́ Иода́й жре́цъ дѣла́ до́му Госпо́дня въ руку́ свяще́н­никовъ и леви́товъ, и воз­ста́ви дневны́я чреды́ жерце́въ и леви́товъ, я́же раздѣли́ дави́дѣ въ дому́ Госпо́дни, и воз­несе́ всесожже́нiя Го́сподеви, я́коже пи́сано е́сть въ зако́нѣ Моисе́овѣ, въ ра́дости и пѣ́нiихъ по расположе́нiю дави́дову:
и поста́ви при­­две́рники во вратѣ́хъ до́му Госпо́дня, и да не вни́детъ нечи́стъ во вся́цѣй ве́щи:
и взя́ оте́че­ст­въ нача́лники, и си́льныя, и нача́лники люді́й, и вся́ лю́ди земли́, и воз­ведо́ша царя́ от­ до́му Госпо́дня, и вни́де врата́ми вну́трен­ними въ до́мъ царе́въ, и посади́ша царя́ на престо́лѣ ца́рстѣмъ.
И воз­весели́шася вси́ лю́дiе зе́мстiи и гра́дъ упоко́ися, и Гоѳолі́а убiе́на е́сть мече́мъ.
Синодальный
Но в седьмой год ободрился Иодай и принял в союз с собою начальников сотен: Азарию, сына Иерохамова, и Исмаила, сына Иегохананова, и Азарию, сына Оведова, и Маасею, сына Адаии, и Елишафата, сына Зихри.
И они прошли по Иудее и собрали левитов из всех городов Иудеи и глав поколений Израилевых, и пришли в Иерусалим.
И заключило все собрание союз в доме Божием с царем. И сказал им Иодай: вот сын царя должен быть царем, как изрек Господь о сыновьях Давидовых.
Вот что вы сделайте: треть вас, приходящих в субботу, из священников и левитов, будет привратниками у порогов,
и треть при доме царском, и треть у ворот Иесод, а весь народ на дворах дома Господня.
И никто пусть не входит в дом Господень, кроме священников и служащих из левитов. Они могут войти, потому что освящены; весь же народ пусть стоит на страже Господней.
И пусть левиты окружат царя со всех сторон, всякий с оружием своим в руке своей, и кто будет входить в храм, да будет умерщвлен. И будьте вы при царе, когда он будет входить и выходить.
И сделали левиты и все Иудеи, что приказал Иодай священник; и взяли каждый людей своих, приходящих в субботу с отходящими в субботу, потому что не отпустил священник Иодай сменившихся черед.
И роздал Иодай священник начальникам сотен копья и малые и большие щиты царя Давида, которые были в доме Божием;
и поставил весь народ, каждого с оружием его в руке его, от правой стороны храма до левой стороны храма, у жертвенника и у дома, вокруг царя.
И вывели сына царя, и возложили на него венец и украшения, и поставили его царем; и помазали его Иодай и сыновья его и сказали: да живет царь!
И услышала Гофолия голос народа, бегущего и провозглашающего о царе, и вышла к народу в дом Господень,
и увидела: и вот царь стоит на возвышении своем при входе, и князья и трубы подле царя, и весь народ земли веселится, и трубят трубами, и певцы с орудиями музыкальными и искусные в славословии. И разодрала Гофолия одежды свои и закричала: заговор! заговор!
И вызвал Иодай священник начальников сотен, начальствующих над войском, и сказал им: выведите ее вон [из храма], и кто последует за нею, да будет умерщвлен мечом. Потому что священник сказал: не умертвите ее в доме Господнем.
И дали ей место, и когда она пришла ко входу конских ворот царского дома, там умертвили ее.
И заключил Иодай завет между собою и между всем народом и царем, чтобы быть им народом Господним.
И пошел весь народ в капище Ваала, и разрушили его, и жертвенники его и истуканов его сокрушили; и Матфана, жреца Ваалова, умертвили пред жертвенниками.
И поручил Иодай дела дома Господня священникам и левитам, [и восстановил дневные череды священников и левитов,] как распределил Давид в доме Господнем, для возношения всесожжений Господу, как написано в законе Моисеевом, с радостью и пением, по уставу Давидову.
И поставил он привратников у ворот дома Господня, чтобы не мог входить нечистый почему-нибудь.
И взял начальников сотен, и вельмож, и начальствующих в народе, и весь народ земли, и проводил царя из дома Господня, и прошли чрез верхние ворота в дом царский, и посадили царя на царский престол.
И веселился весь народ земли, и город успокоился. А Гофолию умертвили мечом.
Киргизский
Бирок жетинчи жылы Жойат кєч алып, жєз башчылар: Жерохам уулу Азария, Жоханан уулу Ысмайыл, Обейт уулу Азария, Адая уулу Маасея, Зихри уулу Элишапат менен келишим тєздє.
Алар бєткєл Жєйєт аймагын кыдырып, бардык Жєйєт аймагынын шаарларынан лебилер менен Ысрайыл тукумунун уруу башчыларын чогултуп, Иерусалимге келишти.
Чогулган жыйын Кудай єйєндљ падыша менен келишим тєздє. Жойат аларга мындай деди: «Тењир Дљљттєн тукуму жљнєндљ айткандай, падышанын уулу падыша болушу керек.
Силер эми мындай кылгыла: ишембиде келе турган силердин ыйык кызмат кылуучуларыњар менен лебилерињердин єчтљн бир бљлєгє дарбазачы болуп босогодо турушат,
дагы єчтљн бир бљлєгєњљр падыша єйєндљ, калган єчтљн бир бљлєгєњљр Жесот дарбазасында турасыњар. Ал эми бєт эл Тењир єйєнєн короосунда болот.
Тењирдин єйєнљ ыйык кызмат кылуучулар менен кызмат кылган лебилерден тышкары эч ким кирбесин. Алар гана кирєєгљ акылуу, анткени алар ыйыкталышкан. Калган эл Тењирдин єйєн кайтарып турсун.
Лебилер падышаны туш тараптан курчап турушсун, ар биринин колунда курал болсун, ийбадатканага ким кирсе, ал љлтєрєлсєн. Падыша киргенде жана чыкканда, силер дайыма анын жанында болгула».
Ыйык кызмат кылуучу Жойат кандай буйруса, лебилер менен бєт жєйєттљр так ошондой кылышты. Ар бири ишембиде келип, ишембиде кете турган љз адамдарын алып калышты, анткени ыйык кызмат кылуучу Жойат алмаша турган кезектин эч кимисин коё берген жок.
Анан ыйык кызмат кылуучу Жойат Кудайдын єйєндљгє Дљљттєн курал-жарагын: найзалар менен чоњ-кичине калкандарды жєз башыларга таратып берди.
Колдоруна курал кармаган бєткєл элди ийбадаткананын оњ жагынан сол жагына чейин тизип, курмандык чалынуучу жайдын жанына, єйдєн жанына, падышанын тегерегине койду.
Анан падышанын уулун алып чыгып, башына таажы кийгизип, мыйзамдын кљчєрмљсєн берип, падыша кљтљрєштє. Жойат жана анын уулдары аны майлап: «Жашасын падыша!» – деп кыйкырышты.
Падышаны жар салып чуркап жєргљн элдин єнєн угуп, Аталея Тењирдин єйєндљгє элге чыгып барды.
Ошондо ал падышанын кире бериштеги мамынын жанында турганын, падышанын жанында тљрљлљр, сурнайчылар турганын, бардык эл шаттанып, сурнай тартып, ырчылар музыкалык аспаптары менен ырдап, аны дањазалап жатканын кљрдє. Аталея кийимдерин айрып: «Чыккынчылык! Чыккынчылык!» – деп кыйкырды.
Ыйык кызмат кылуучу Жойат жєз башыларды чакырып алып, мындай деди: «Аны сыртка алып чыккыла, аны ээрчигендерди кылычтап салгыла». Ыйык кызмат кылуучу: «Аны Тењирдин єйєндљ љлтєрбљгєлљ», – деди.
Ага жол бошотушту, ал падыша єйєнєн ат сарайынын кире беришине келгенде, аны ошол жерде љлтєрєп салышты.
Бул эл Тењирдин эли болушу єчєн, Жойат љзє менен падышанын жана бєт элдин ортосунда келишим тєздє.
Бєт эл Баалдын бутканасына барып, аны да, анын курмандык чалынуучу жайын да, таш буркандарын да талкалады. Анан алар Баалдын бутканасынын буткана кызматчысы Матанды курмандык чалынуучу жайлардын жанында љлтєрєштє.
Жойат Тењир єйєндљгє кызматтарды Дљљт бљлєштєрєп кеткендей, лебилер менен ыйык кызмат кылуучуларга тапшырды. Алар Мусанын мыйзамында жазылгандай, Дљљт айткан эреже боюнча ыр менен, кубаныч менен Тењирге арнап бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыкты љрттљш єчєн коюлду.
Тењирдин єйєнљ кандайдыр бир себептерден улам таза эмес болуп калган адам кирбеши єчєн, Тењир єйєнєн дарбазасына дарбазачыларды койду.
Жєз башыларды, тљрљлљрдє, эл башчыларын, ошол жердеги бардык элди алып, падышаны Тењирдин єйєнљн узатып чыкты. Алар жогорку дарбаза аркылуу падышанын єйєнљ келишип, падышаны падышачылык такка отургузушту.
Ошол жердин бардык адамдары кубанычка батып, шаар бейкуттукка бљлљндє. Аталеяны болсо кылыч менен љлтєрєп салышты.
καὶ ἐν τῷ ἔτει τῷ ἑβδόμῳ ἐκραταίωσεν Ιωδαε καὶ ἔλαβεν τοὺς ἑκατον­τάρχους τὸν Αζαριαν υἱὸν Ιωραμ καὶ τὸν Ισμαηλ υἱὸν Ιωαναν καὶ τὸν Αζαριαν υἱὸν Ωβηδ καὶ τὸν Μαασαιαν υἱὸν Αδαια καὶ τὸν Ελισαφαν υἱὸν Ζαχαρια μετ᾿ αὐτοῦ εἰς οἶκον
καὶ ἐκύκλωσαν τὸν Ιουδαν καὶ συν­ήγαγον τοὺς Λευίτας ἐκ πασῶν τῶν πόλεων Ιουδα καὶ ἄρχον­τας πατριῶν τοῦ Ισραηλ καὶ ἦλθον εἰς Ιερουσαλημ
καὶ διέθεν­το πᾶσα ἐκκλησία Ιουδα δια­θήκην ἐν οἴκῳ τοῦ θεοῦ μετὰ τοῦ βασιλέως καὶ ἔδειξεν αὐτοῖς τὸν υἱὸν τοῦ βασιλέως καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἰδοὺ ὁ υἱὸς τοῦ βασιλέως βασιλευσάτω καθὼς ἐλάλησεν κύριος ἐπι­̀ τὸν οἶκον Δαυιδ
νῦν ὁ λόγος οὗτος ὃν ποιήσετε τὸ τρίτον ἐξ ὑμῶν εἰσπορευέσθωσαν τὸ σάββατον τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευιτῶν καὶ εἰς τὰς πύλας τῶν εἰσόδων
καὶ τὸ τρίτον ἐν οἴκῳ τοῦ βασιλέως καὶ τὸ τρίτον ἐν τῇ πύλῃ τῇ μέσῃ καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἐν αὐλαῖς οἴκου κυρίου
καὶ μὴ εἰσελθέτω εἰς οἶκον κυρίου ἐὰν μὴ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται καὶ οἱ λειτουργοῦν­τες τῶν Λευιτῶν αὐτοὶ εἰσελεύ­σον­ται ὅτι ἅγιοί εἰσιν καὶ πᾶς ὁ λαὸς φυλασ­σέτω φυλακὰς κυρίου
καὶ κυκλώσουσιν οἱ Λευῖται τὸν βασιλέα κύκλῳ ἀνδρὸς σκεῦος ἐν χειρὶ αὐτοῦ καὶ ὁ εἰσπορευό­με­νος εἰς τὸν οἶκον ἀπο­θανεῖται καὶ ἔσον­ται μετὰ τοῦ βασιλέως εἰσπορευο­μέ­νου καὶ ἐκπορευο­μέ­νου
καὶ ἐποίησαν οἱ Λευῖται καὶ πᾶς Ιουδα κατα­̀ πάν­τα ὅσα ἐνετείλατο Ιωδαε ὁ ἱερεύς καὶ ἔλαβον ἕκασ­τος τοὺς ἄνδρας αὐτοῦ ἀπ᾿ ἀρχῆς τοῦ σαββάτου ἕως ἐξόδου τοῦ σαββάτου ὅτι οὐ κατέλυσεν Ιωδαε τὰς ἐφημερίας
καὶ ἔδωκεν τὰς μαχαίρας καὶ τοὺς θυρεοὺς καὶ τὰ ὅπλα ἃ ἦν τοῦ βασιλέως Δαυιδ ἐν οἴκῳ τοῦ θεοῦ
καὶ ἔστησεν πάν­τα τὸν λαόν ἕκαστον ἐν τοῖς ὅπλοις αὐτοῦ ἀπο­̀ τῆς ὠμίας τοῦ οἴκου τῆς δεξιᾶς ἕως τῆς ὠμίας τῆς ἀριστερᾶς τοῦ θυσιαστηρίου καὶ τοῦ οἴκου ἐπι­̀ τὸν βασιλέα κύκλῳ
καὶ ἐξήγαγεν τὸν υἱὸν τοῦ βασιλέως καὶ ἔδωκεν ἐπ᾿ αὐτὸν τὸ βασίλειον καὶ τὰ μαρτύρια καὶ ἐβασίλευσαν καὶ ἔχρισαν αὐτὸν Ιωδαε καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ εἶπαν ζήτω ὁ βασιλεύς
καὶ ἤκουσεν Γοθολια τὴν φωνὴν τοῦ λαοῦ τῶν τρεχόν­των καὶ ἐξομολογουμένων καὶ αἰνούν­των τὸν βασιλέα καὶ εἰσῆλθεν προ­̀ς τὸν βασιλέα εἰς οἶκον κυρίου
καὶ εἶδεν καὶ ἰδοὺ ὁ βασιλεὺς ἐπι­̀ τῆς στάσεως αὐτοῦ καὶ ἐπι­̀ τῆς εἰσόδου οἱ ἄρχον­τες καὶ αἱ σάλπιγγες περὶ τὸν βασιλέα καὶ πᾶς ὁ λαὸς ηὐφράνθη καὶ ἐσάλπισαν ἐν ταῖς σάλπιγξιν καὶ οἱ ᾄδον­τες ἐν τοῖς ὀργάνοις ᾠδοὶ καὶ ὑμνοῦν­τες αἶνον καὶ διέρρηξεν Γοθολια τὴν στολὴν αὐτῆς καὶ ἐβόησεν καὶ εἶπεν ἐπι­τιθέμενοι ἐπι­τίθεσθε
καὶ ἐξῆλθεν Ιωδαε ὁ ἱερεύς καὶ ἐνετείλατο Ιωδαε ὁ ἱερεὺς τοῖς ἑκατον­τάρχοις καὶ τοῖς ἀρχηγοῖς τῆς δυνάμεως καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἐκβάλετε αὐτὴν ἐκτὸς τοῦ οἴκου καὶ εἰσέλθατε ὀπίσω αὐτῆς καὶ ἀπο­θανέτω μαχαίρᾳ ὅτι εἶπεν ὁ ἱερεύς μὴ ἀπο­θανέτω ἐν οἴκῳ κυρίου
καὶ ἔδωκαν αὐτῇ ἄνεσιν καὶ διῆλθεν δια­̀ τῆς πύλης τῶν ἱππέων τοῦ οἴκου τοῦ βασιλέως καὶ ἐθανάτωσαν αὐτὴν ἐκεῖ
καὶ διέθετο Ιωδαε δια­θήκην ἀνὰ μέσον αὐτοῦ καὶ τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ βασιλέως εἶναι λαὸν τῷ κυρίῳ
καὶ εἰσῆλθεν πᾶς ὁ λαὸς τῆς γῆς εἰς οἶκον Βααλ καὶ κατέσπασαν αὐτὸν καὶ τὰ θυσιαστήρια καὶ τὰ εἴδωλα αὐτοῦ ἐλέπτυναν καὶ τὸν Ματθαν ἱερέα τῆς Βααλ ἐθανάτωσαν ἐναν­τίον τῶν θυσιαστηρίων αὐτοῦ
καὶ ἐνεχείρησεν Ιωδαε ὁ ἱερεὺς τὰ ἔργα οἴκου κυρίου δια­̀ χειρὸς ἱερέων καὶ Λευιτῶν καὶ ἀνέστησεν τὰς ἐφημερίας τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευιτῶν ἃς διέστειλεν Δαυιδ ἐπι­̀ τὸν οἶκον κυρίου καὶ ἀνενέγκαι ὁλοκαυτώματα κυρίῳ καθὼς γέγραπται ἐν νόμῳ Μωυσῆ ἐν εὐφροσύνῃ καὶ ἐν ᾠδαῖς δια­̀ χειρὸς Δαυιδ
καὶ ἔστησαν οἱ πυλωροὶ ἐπι­̀ τὰς πύλας οἴκου κυρίου καὶ οὐκ εἰσελεύ­­σε­ται ἀκάθαρτος εἰς πᾶν πρᾶγμα
καὶ ἔλαβεν τοὺς πατριάρχας καὶ τοὺς δυνατοὺς καὶ τοὺς ἄρχον­τας τοῦ λαοῦ καὶ πάν­τα τὸν λαὸν τῆς γῆς καὶ ἀνεβίβασαν τὸν βασιλέα εἰς οἶκον κυρίου καὶ εἰσῆλθεν δια­̀ τῆς πύλης τῆς ἐσωτέρας εἰς τὸν οἶκον τοῦ βασιλέως καὶ ἐκάθισαν τὸν βασιλέα ἐπι­̀ τὸν θρόνον τῆς βασιλείας
καὶ ηὐφράνθη πᾶς ὁ λαὸς τῆς γῆς καὶ ἡ πόλις ἡσύχασεν καὶ τὴν Γοθολιαν ἐθανάτωσαν μαχαίρᾳ
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки