Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

2-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • Въ лѣ́то же седмо́е укрѣпи́ся Иода́й, и взя́ со́тники, аза́рiю сы́на Иора́мля и Исма́ила сы́на Иоана́ня, и аза́рiю сы́на ови́дова и Амасі́ю сы́на Аді́ева и Елисафа́на сы́на заха́рiина съ собо́ю въ до́мъ Госпо́день.
 • И обыдо́ша Иуде́ю, и собра́ша леви́ты от­ всѣ́хъ градо́въ Иу́диныхъ и нача́лники оте́че­ст­въ Изра́илевыхъ, и прiидо́ша во Иерусали́мъ.
 • И завѣща́ все́ собра́нiе Иу́дино завѣ́тъ въ дому́ Бо́жiи со царе́мъ: и показа́ и́мъ сы́на царе́ва и рече́ и́мъ [Иода́й]: се́, сы́нъ царе́въ да воцари́т­ся, я́коже глаго́ла Госпо́дь о до́мѣ дави́довѣ:
 • и ны́нѣ сло́во сiе́, е́же сотворите́: тре́тiя ча́сть от­ ва́съ да изы́детъ въ суббо́ту, свяще́н­никовъ и леви́товъ, и во врата́ вхо́довъ,
 • и тре́тiя ча́сть въ дому́ царе́вѣ, и тре́тiя ча́сть во вратѣ́хъ сре́днихъ, и вси́ лю́дiе [да бу́дутъ] во дво́рѣхъ до́му Госпо́дня:
 • и никто́же да вни́детъ въ до́мъ Госпо́день, то́кмо свяще́н­ницы и леви́ти и и́же слу́жатъ от­ Леви́тъ: ті́и вни́дутъ, я́ко освяще́ни су́ть, вси́ же лю́дiе да держа́тъ стра́жу Госпо́дню:
 • леви́ти же да хо́дятъ о́крестъ царя́, кі́йждо имѣ́я ору́жiе свое́ въ руку́ свое́ю, и входя́й въ це́рковъ да убiе́т­ся, и да бу́дутъ со царе́мъ, входя́щу ему́ и исходя́щу.
 • И сотвори́ша леви́ти и ве́сь Иу́да по всему́, ели́ка повелѣ́ и́мъ Иода́й жре́цъ: и взя́ша кі́йждо му́жы своя́ от­ нача́ла суббо́ты да́же до исхо́да суббо́ты: зане́же не оста́ви Иода́й жре́цъ слу́жбы дневны́я.
 • И даде́ Иода́й свяще́н­никъ со́тникомъ по чи́ну поста́влен­нымъ мечы́ и щиты́ и броня́, я́же бя́ху царя́ дави́да въ дому́ Бо́жiи,
 • и поста́ви вся́ лю́ди, ко­его́ждо во ору́жiи его́, от­ десны́я страны́ це́ркве да́же до лѣ́выя страны́ олтаря́ и це́ркве, надъ царе́мъ о́крестъ:
 • и изведе́ сы́на царе́ва, и воз­ложи́ша на него́ дiади́му и свидѣ́нiя, и поста́виша его́ царе́мъ, и пома́за его́ Иода́й жре́цъ и сы́нове его́ и реко́ша да живе́тъ ца́рь.
 • И услы́ша Гоѳолі́а гла́съ люді́й теку́щихъ и исповѣ́да­ю­щихъ и хва́лящихъ царя́, и вни́де ко царю́ въ це́рковь Госпо́дню,
 • и ви́дѣ, и се́, ца́рь стоя́ше на степе́ни сво­е́мъ, на вхо́дѣ же кня́зи и трубы́, и нача́лницы о́крестъ царя́: и вси́ лю́дiе земли́ воз­ра́довашася и воструби́ша труба́ми, и пою́ще во орга́ны пѣвцы́, и хва́ляще хвало́ю. И растерза́ Гоѳолі́а ри́зы своя́, и возопи́ и рече́: напа́да­ю­ще напа́даете.
 • Изы́де же Иода́й архiере́й, и повелѣ́ со́тникомъ и нача́лникомъ си́лы и рече́ и́мъ: изри́ните ю́ во́нъ изъ це́ркве, и изыди́те вслѣ́дъ ея́, и да убiе́т­ся мече́мъ. Рече́ бо свяще́н­никъ да не у́мретъ въ дому́ Госпо́дни.
 • И да́ша е́й осла́бу на ма́ло, до́ндеже про́йде врата́ ко́н­никъ до́му царе́ва и уби́ша ю́ та́мо.
 • И завѣща́ Иода́й завѣ́тъ между́ собо́ю и всѣ́ми людьми́ и царе́мъ, да бы́ша бы́ли лю́дiе Госпо́дни.
 • И внидо́ша вси́ лю́дiе земли́ въ до́мъ Ваа́ловъ и разори́ша его́, и олтари́ его́ и и́долы его́ сокруши́ша, и Матѳа́на жерца́ Ваа́лова уби́ша предъ олтаре́мъ его́.
 • И вручи́ Иода́й жре́цъ дѣла́ до́му Госпо́дня въ руку́ свяще́н­никовъ и леви́товъ, и воз­ста́ви дневны́я чреды́ жерце́въ и леви́товъ, я́же раздѣли́ дави́дѣ въ дому́ Госпо́дни, и воз­несе́ всесожже́нiя Го́сподеви, я́коже пи́сано е́сть въ зако́нѣ Моисе́овѣ, въ ра́дости и пѣ́нiихъ по расположе́нiю дави́дову:
 • и поста́ви при­­две́рники во вратѣ́хъ до́му Госпо́дня, и да не вни́детъ нечи́стъ во вся́цѣй ве́щи:
 • и взя́ оте́че­ст­въ нача́лники, и си́льныя, и нача́лники люді́й, и вся́ лю́ди земли́, и воз­ведо́ша царя́ от­ до́му Госпо́дня, и вни́де врата́ми вну́трен­ними въ до́мъ царе́въ, и посади́ша царя́ на престо́лѣ ца́рстѣмъ.
 • И воз­весели́шася вси́ лю́дiе зе́мстiи и гра́дъ упоко́ися, и Гоѳолі́а убiе́на е́сть мече́мъ.
 • Но в седьмой год ободрился Иодай и принял в союз с собою начальников сотен: Азарию, сына Иерохамова, и Исмаила, сына Иегохананова, и Азарию, сына Оведова, и Маасею, сына Адаии, и Елишафата, сына Зихри.
 • И они прошли по Иудее и собрали левитов из всех городов Иудеи и глав поколений Израилевых, и пришли в Иерусалим.
 • И заключило все собрание союз в доме Божием с царем. И сказал им Иодай: вот сын царя должен быть царем, как изрек Господь о сыновьях Давидовых.
 • Вот что вы сделайте: треть вас, приходящих в субботу, из священников и левитов, будет привратниками у порогов,
 • и треть при доме царском, и треть у ворот Иесод, а весь народ на дворах дома Господня.
 • И никто пусть не входит в дом Господень, кроме священников и служащих из левитов. Они могут войти, потому что освящены; весь же народ пусть стоит на страже Господней.
 • И пусть левиты окружат царя со всех сторон, всякий с оружием своим в руке своей, и кто будет входить в храм, да будет умерщвлен. И будьте вы при царе, когда он будет входить и выходить.
 • И сделали левиты и все Иудеи, что приказал Иодай священник; и взяли каждый людей своих, приходящих в субботу с отходящими в субботу, потому что не отпустил священник Иодай сменившихся черед.
 • И роздал Иодай священник начальникам сотен копья и малые и большие щиты царя Давида, которые были в доме Божием;
 • и поставил весь народ, каждого с оружием его в руке его, от правой стороны храма до левой стороны храма, у жертвенника и у дома, вокруг царя.
 • И вывели сына царя, и возложили на него венец и украшения, и поставили его царем; и помазали его Иодай и сыновья его и сказали: да живет царь!
 • И услышала Гофолия голос народа, бегущего и провозглашающего о царе, и вышла к народу в дом Господень,
 • и увидела: и вот царь стоит на возвышении своем при входе, и князья и трубы подле царя, и весь народ земли веселится, и трубят трубами, и певцы с орудиями музыкальными и искусные в славословии. И разодрала Гофолия одежды свои и закричала: заговор! заговор!
 • И вызвал Иодай священник начальников сотен, начальствующих над войском, и сказал им: выведите ее вон [из храма], и кто последует за нею, да будет умерщвлен мечом. Потому что священник сказал: не умертвите ее в доме Господнем.
 • И дали ей место, и когда она пришла ко входу конских ворот царского дома, там умертвили ее.
 • И заключил Иодай завет между собою и между всем народом и царем, чтобы быть им народом Господним.
 • И пошел весь народ в капище Ваала, и разрушили его, и жертвенники его и истуканов его сокрушили; и Матфана, жреца Ваалова, умертвили пред жертвенниками.
 • И поручил Иодай дела дома Господня священникам и левитам, [и восстановил дневные череды священников и левитов,] как распределил Давид в доме Господнем, для возношения всесожжений Господу, как написано в законе Моисеевом, с радостью и пением, по уставу Давидову.
 • И поставил он привратников у ворот дома Господня, чтобы не мог входить нечистый почему-нибудь.
 • И взял начальников сотен, и вельмож, и начальствующих в народе, и весь народ земли, и проводил царя из дома Господня, и прошли чрез верхние ворота в дом царский, и посадили царя на царский престол.
 • И веселился весь народ земли, и город успокоился. А Гофолию умертвили мечом.
 • Бирок жетинчи жылы Жойат кєч алып, жєз башчылар: Жерохам уулу Азария, Жоханан уулу Ысмайыл, Обейт уулу Азария, Адая уулу Маасея, Зихри уулу Элишапат менен келишим тєздє.
 • Алар бєткєл Жєйєт аймагын кыдырып, бардык Жєйєт аймагынын шаарларынан лебилер менен Ысрайыл тукумунун уруу башчыларын чогултуп, Иерусалимге келишти.
 • Чогулган жыйын Кудай єйєндљ падыша менен келишим тєздє. Жойат аларга мындай деди: «Тењир Дљљттєн тукуму жљнєндљ айткандай, падышанын уулу падыша болушу керек.
 • Силер эми мындай кылгыла: ишембиде келе турган силердин ыйык кызмат кылуучуларыњар менен лебилерињердин єчтљн бир бљлєгє дарбазачы болуп босогодо турушат,
 • дагы єчтљн бир бљлєгєњљр падыша єйєндљ, калган єчтљн бир бљлєгєњљр Жесот дарбазасында турасыњар. Ал эми бєт эл Тењир єйєнєн короосунда болот.
 • Тењирдин єйєнљ ыйык кызмат кылуучулар менен кызмат кылган лебилерден тышкары эч ким кирбесин. Алар гана кирєєгљ акылуу, анткени алар ыйыкталышкан. Калган эл Тењирдин єйєн кайтарып турсун.
 • Лебилер падышаны туш тараптан курчап турушсун, ар биринин колунда курал болсун, ийбадатканага ким кирсе, ал љлтєрєлсєн. Падыша киргенде жана чыкканда, силер дайыма анын жанында болгула».
 • Ыйык кызмат кылуучу Жойат кандай буйруса, лебилер менен бєт жєйєттљр так ошондой кылышты. Ар бири ишембиде келип, ишембиде кете турган љз адамдарын алып калышты, анткени ыйык кызмат кылуучу Жойат алмаша турган кезектин эч кимисин коё берген жок.
 • Анан ыйык кызмат кылуучу Жойат Кудайдын єйєндљгє Дљљттєн курал-жарагын: найзалар менен чоњ-кичине калкандарды жєз башыларга таратып берди.
 • Колдоруна курал кармаган бєткєл элди ийбадаткананын оњ жагынан сол жагына чейин тизип, курмандык чалынуучу жайдын жанына, єйдєн жанына, падышанын тегерегине койду.
 • Анан падышанын уулун алып чыгып, башына таажы кийгизип, мыйзамдын кљчєрмљсєн берип, падыша кљтљрєштє. Жойат жана анын уулдары аны майлап: «Жашасын падыша!» – деп кыйкырышты.
 • Падышаны жар салып чуркап жєргљн элдин єнєн угуп, Аталея Тењирдин єйєндљгє элге чыгып барды.
 • Ошондо ал падышанын кире бериштеги мамынын жанында турганын, падышанын жанында тљрљлљр, сурнайчылар турганын, бардык эл шаттанып, сурнай тартып, ырчылар музыкалык аспаптары менен ырдап, аны дањазалап жатканын кљрдє. Аталея кийимдерин айрып: «Чыккынчылык! Чыккынчылык!» – деп кыйкырды.
 • Ыйык кызмат кылуучу Жойат жєз башыларды чакырып алып, мындай деди: «Аны сыртка алып чыккыла, аны ээрчигендерди кылычтап салгыла». Ыйык кызмат кылуучу: «Аны Тењирдин єйєндљ љлтєрбљгєлљ», – деди.
 • Ага жол бошотушту, ал падыша єйєнєн ат сарайынын кире беришине келгенде, аны ошол жерде љлтєрєп салышты.
 • Бул эл Тењирдин эли болушу єчєн, Жойат љзє менен падышанын жана бєт элдин ортосунда келишим тєздє.
 • Бєт эл Баалдын бутканасына барып, аны да, анын курмандык чалынуучу жайын да, таш буркандарын да талкалады. Анан алар Баалдын бутканасынын буткана кызматчысы Матанды курмандык чалынуучу жайлардын жанында љлтєрєштє.
 • Жойат Тењир єйєндљгє кызматтарды Дљљт бљлєштєрєп кеткендей, лебилер менен ыйык кызмат кылуучуларга тапшырды. Алар Мусанын мыйзамында жазылгандай, Дљљт айткан эреже боюнча ыр менен, кубаныч менен Тењирге арнап бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыкты љрттљш єчєн коюлду.
 • Тењирдин єйєнљ кандайдыр бир себептерден улам таза эмес болуп калган адам кирбеши єчєн, Тењир єйєнєн дарбазасына дарбазачыларды койду.
 • Жєз башыларды, тљрљлљрдє, эл башчыларын, ошол жердеги бардык элди алып, падышаны Тењирдин єйєнљн узатып чыкты. Алар жогорку дарбаза аркылуу падышанын єйєнљ келишип, падышаны падышачылык такка отургузушту.
 • Ошол жердин бардык адамдары кубанычка батып, шаар бейкуттукка бљлљндє. Аталеяны болсо кылыч менен љлтєрєп салышты.
 • Въ лѣ́то же седмо́е ᲂу҆крѣпи́сѧ і҆ѡда́й, и҆ взѧ̀ со́тники, а҆за́рїю сы́на і҆ѡра́млѧ и҆ і҆сма́ила сы́на і҆ѡана́нѧ, и҆ а҆за́рїю сы́на ѡ҆ви́дова и҆ а҆масі́ю сы́на а҆ді́ева и҆ є҆лїсафа́на сы́на заха́рїина съ собо́ю въ до́мъ гдⷭ҇ень.
 • И҆ ѡ҆быдо́ша і҆ꙋде́ю, и҆ собра́ша леѵі́ты ѿ всѣ́хъ градѡ́въ і҆ꙋ́диныхъ и҆ нача́льники ѻ҆те́чествъ і҆и҃левыхъ, и҆ прїидо́ша во і҆ерⷭ҇ли́мъ.
 • И҆ завѣща̀ всѐ собра́нїе і҆ꙋ́дино завѣ́тъ въ домꙋ̀ бж҃їи со царе́мъ: и҆ показа̀ и҆̀мъ сы́на царе́ва и҆ речѐ и҆̀мъ (і҆ѡда́й): сѐ, сы́нъ царе́въ да воцари́тсѧ, ꙗ҆́коже гл҃а гдⷭ҇ь ѡ҆ до́мѣ даві́довѣ:
 • и҆ нн҃ѣ сло́во сїѐ, є҆́же сотворитѐ: тре́тїѧ ча́сть ѿ ва́съ да и҆зы́детъ въ сꙋббѡ́тꙋ, свѧще́нникѡвъ и҆ леѵі́тѡвъ, и҆ во врата̀ вхо́дѡвъ,
 • и҆ тре́тїѧ ча́сть въ домꙋ̀ царе́вѣ, и҆ тре́тїѧ ча́сть во вратѣ́хъ сре́днихъ, и҆ всѝ лю́дїе (да бꙋ́дꙋтъ) во дво́рѣхъ до́мꙋ гдⷭ҇нѧ:
 • и҆ никто́же да вни́детъ въ до́мъ гдⷭ҇ень, то́кмѡ свѧще́нницы и҆ леѵі́ти и҆ и҆̀же слꙋ́жатъ ѿ леѵі̑тъ: ті́и вни́дꙋтъ, ꙗ҆́кѡ ѡ҆свѧще́ни сꙋ́ть, вси́ же лю́дїе да держа́тъ стра́жꙋ гдⷭ҇ню:
 • леѵі́ти же да хо́дѧтъ ѡ҆́крестъ царѧ̀, кі́йждо и҆мѣ́ѧ ѻ҆рꙋ́жїе своѐ въ рꙋкꙋ̀ своє́ю, и҆ входѧ́й въ це́рковъ да ᲂу҆бїе́тсѧ, и҆ да бꙋ́дꙋтъ со царе́мъ, входѧ́щꙋ є҆мꙋ̀ и҆ и҆сходѧ́щꙋ.
 • И҆ сотвори́ша леѵі́ти и҆ ве́сь і҆ꙋ́да по всемꙋ̀, є҆ли̑ка повелѣ̀ и҆̀мъ і҆ѡда́й жре́цъ: и҆ взѧ́ша кі́йждо мꙋ́жы своѧ̑ ѿ нача́ла сꙋббѡ́ты да́же до и҆схо́да сꙋббѡ́ты: зане́же не ѡ҆ста́ви і҆ѡда́й жре́цъ слꙋ̑жбы днєвны́ѧ.
 • И҆ дадѐ і҆ѡда́й свѧще́нникъ со́тникѡмъ по чи́нꙋ поста́влєннымъ мечы̀ и҆ щиты̀ и҆ бронѧ̑, ꙗ҆̀же бѧ́хꙋ царѧ̀ даві́да въ домꙋ̀ бж҃їи,
 • и҆ поста́ви всѧ̑ лю́ди, коего́ждо во ѻ҆рꙋ́жїи є҆гѡ̀, ѿ десны́ѧ страны̀ це́ркве да́же до лѣ́выѧ страны̀ ѻ҆лтарѧ̀ и҆ це́ркве, над̾ царе́мъ ѡ҆́крестъ:
 • и҆ и҆зведѐ сы́на царе́ва, и҆ возложи́ша на него̀ дїади́мꙋ и҆ свидѣ̑нїѧ, и҆ поста́виша є҆го̀ царе́мъ, и҆ пома́за є҆го̀ і҆ѡда́й жре́цъ и҆ сы́нове є҆гѡ̀ и҆ реко́ша да живе́тъ ца́рь.
 • И҆ ᲂу҆слы́ша гоѳолі́а гла́съ люді́й текꙋ́щихъ и҆ и҆сповѣ́дающихъ и҆ хва́лѧщихъ царѧ̀, и҆ вни́де ко царю̀ въ це́рковь гдⷭ҇ню,
 • и҆ ви́дѣ, и҆ сѐ, ца́рь стоѧ́ше на степе́ни свое́мъ, на вхо́дѣ же кнѧ̑зи и҆ трꙋбы̑, и҆ нача̑льницы ѡ҆́крестъ царѧ̀: и҆ всѝ лю́дїе землѝ возра́довашасѧ и҆ вострꙋби́ша трꙋба́ми, и҆ пою́ще во ѻ҆рга́ны пѣвцы̀, и҆ хва́лѧще хвало́ю. И҆ растерза̀ гоѳолі́а ри̑зы своѧ̑, и҆ возопѝ и҆ речѐ: напа́дающе напа́даете.
 • И҆зы́де же і҆ѡда́й а҆рхїере́й, и҆ повелѣ̀ со́тникѡмъ и҆ нача́льникѡмъ си́лы и҆ речѐ и҆̀мъ: и҆зри́ните ю҆̀ во́нъ и҆з̾ це́ркве, и҆ и҆зыди́те в̾слѣ́дъ є҆ѧ̀, и҆ да ᲂу҆бїе́тсѧ мече́мъ. Рече́ бо свѧще́нникъ да не ᲂу҆́мретъ въ домꙋ̀ гдⷭ҇ни.
 • И҆ да́ша є҆́й ѡ҆сла́бꙋ на ма́ло, до́ндеже про́йде врата̀ кѡ́нникъ до́мꙋ царе́ва и҆ ᲂу҆би́ша ю҆̀ та́мѡ.
 • И҆ завѣща̀ і҆ѡда́й завѣ́тъ междꙋ̀ собо́ю и҆ всѣ́ми людьмѝ и҆ царе́мъ, да бы́ша бы́ли лю́дїе гдⷭ҇ни.
 • И҆ внидо́ша всѝ лю́дїе землѝ въ до́мъ ваа́ловъ и҆ разори́ша є҆го̀, и҆ ѻ҆лтари̑ є҆гѡ̀ и҆ і҆́дѡлы є҆гѡ̀ сокрꙋши́ша, и҆ матѳа́на жерца̀ ваа́лова ᲂу҆би́ша пред̾ ѻ҆лтаре́мъ є҆гѡ̀.
 • И҆ врꙋчѝ і҆ѡда́й жре́цъ дѣла̀ до́мꙋ гдⷭ҇нѧ въ рꙋкꙋ̀ свѧще́нникѡвъ и҆ леѵі́тѡвъ, и҆ возста́ви днєвны́ѧ чрєды̀ жерцє́въ и҆ леѵі́тѡвъ, ꙗ҆̀же раздѣлѝ даві́дъ въ домꙋ̀ гдⷭ҇ни, и҆ вознесѐ всесожжє́нїѧ гдⷭ҇еви, ꙗ҆́коже пи́сано є҆́сть въ зако́нѣ мѡѷсе́овѣ, въ ра́дости и҆ пѣ́нїихъ по расположе́нїю даві́довꙋ:
 • и҆ поста́ви придве́рники во вратѣ́хъ до́мꙋ гдⷭ҇нѧ, и҆ да не вни́детъ нечи́стъ во всѧ́цѣй ве́щи:
 • и҆ взѧ̀ ѻ҆те́чествъ нача́льники, и҆ си́льныѧ, и҆ нача́льники люді́й, и҆ всѧ̑ лю́ди землѝ, и҆ возведо́ша царѧ̀ ѿ до́мꙋ гдⷭ҇нѧ, и҆ вни́де врата́ми внꙋ́тренними въ до́мъ царе́въ, и҆ посади́ша царѧ̀ на престо́лѣ ца́рстѣмъ.
 • И҆ возвесели́шасѧ всѝ лю́дїе зе́мстїи и҆ гра́дъ ᲂу҆поко́исѧ, и҆ гоѳолі́а ᲂу҆бїе́на є҆́сть мече́мъ.